P. 1
lista alimentelor nesanatoase

lista alimentelor nesanatoase

|Views: 347|Likes:
Published by zipis

More info:

Published by: zipis on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Ordin nr.

1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si
scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si
adolescenti
Lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor.
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 15/0/!00"
Ministerul #anatatii Publice
$a%and &eferatul de aprobare al 'utoritatii de #anatate Publica si al Inspectiei #anitare de #tat din cadrul Ministerului #anatatii Publice nr. (.). .56! din 1! septe*brie !00", a+and in +edere
pre+ederile art. din Legea nr. 1!,/!00" pentru o ali*entatie sanatoasa in unitatile de in+ata*ant preuni+ersitar, in te*eiul -otararii .u+ernului nr. "6!/!006 pri+ind organi%area si
functionarea Ministerului #anatatii Publice, cu *odificarile si co*pletarile ulterioare, *inistrul sanatatii publice e*ite ur*atorul ordin/
Art. 1
011 #e aproba Lista ali*entelor nereco*andate prescolarilor si scolarilor, pre+a%uta in ane2a nr. 1, care face parte integranta din pre%entul ordin.
0!1 In incinta unitatilor de in+ata*ant este inter%isa co*erciali%area produselor care se incadrea%a in criteriile si li*itele pre+a%ute in lista din ane2a nr. 1.
Art. 2
#e aproba principiile care stau la ba%a unei ali*entatii sanatoase pentru copii si adolescenti, pre+a%ute in ane2a nr. !, care face parte integranta din pre%entul ordin.
Art. 3
#e aproba necesarul %ilnic de calorii, substante nutriti+e si ele*ente *inerale pentru copii si adolescenti, pre+a%ute in ane2a nr. ,, care face parte integranta din pre%entul ordin.
Art. 4
#e aproba ec3i+alentele ali*entare, necesarul esti*ati+ %ilnic al diferitelor grupe de ali*ente pentru alcatuirea dietei la copii si adolescenti, datele orientati+e pri+ind +aloarea calorica a
ali*entelor si caracteristicile nutritionale ale grupelor ali*entare utili%ate pentru alcatuirea *eniurilor la copii si adolescenti 0cantitati co*erciale bruto1, pre+a%ute in ane2a nr. 4, care face parte
integranta din pre%entul ordin.
Art. 5
#e aproba pira*ida ali*entara pentru nutritia copiilor si adolescentilor, in functie de necesarul caloric, grupele de ali*ente si grupa de +arsta, pre+a%uta in ane2a nr. 5, care face parte
integranta din pre%entul ordin.
Art. 6
Pentru ducerea la indeplinire a art. 10 din Legea nr. 1!,/!00" pentru o ali*entatie sanatoasa in unitatile de in+ata*ant preuni+ersitar, se +or respecta pre+ederile Ordinului *inistrului sanatatii
nr. 1.55/15 pentru aprobarea )or*elor de igiena pri+ind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu *odificarile ulterioare, precu* si dispo%itiile pre%entului
ordin.
Art.
Operatorii econo*ici care distribuie si/sau co*erciali%ea%a ali*ente in incinta unitatilor de in+ata*ant trebuie sa faca do+ada co*po%itiei ali*entelor prin etic3eta, specificatii de la producator
sau buletine de anali%a.
Art. 8
#tructurile din cadrul Ministerului #anatatii Publice, autoritatile de sanatate publica 5udetene si a *unicipiului 6ucuresti si inspectiile sanitare de stat 5udetene si a *unicipiului 6ucuresti +or duce
la indeplinire pre+ederile pre%entului ordin si +or controla respectarea lor.
Art. !
Pre%entul ordin se publica in Monitorul Oficial al &o*aniei, Partea I.
Ane"a nr. 1 # L$%&A alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----+
¦Nr. ¦ Alimente nerecomandate ¦ Limita de la care alimentele devin ¦Exemple de categorii de alimente care prin
continut¦
¦crt.¦ ¦ nerecomandate ¦ sau forma de prezentare pot fi
nerecomandate ¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Alimente cu continut mare de ¦Peste 15 g zaaruri!1""g produs ¦- pra#ituri
¦
¦ ¦zaaruri$ ¦ ¦- %om%oane
¦
¦ ¦ ¦ ¦- acadele
¦
¦ ¦ ¦ ¦- alte produse similare
¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ &. ¦Alimente cu continut mare de ¦Peste &" g grasimi!1"" g produs' din ¦- am%urgeri
¦
¦ ¦grasimi ¦care' cumulativ( ¦- pizza
¦
¦ ¦ ¦- grasimi saturate peste 5 g!1"" g ¦- produse de tip patiserie
¦
¦ ¦ ¦produs ¦- cartofi pra#iti
¦
¦ ¦ ¦- acizi grasi trans peste 1 g!1"" ¦- alte alimente preparate prin pra#ire
¦
¦ ¦ ¦g produs ¦- maioneze' margarina
¦
¦ ¦ ¦ ¦- %ranza topita' %ranzeturi tartina%ile cu
¦
¦ ¦ ¦ ¦ continut de grasime peste &")
¦
¦ ¦ ¦ ¦- mezeluri grase
¦
¦ ¦ ¦ ¦- alte produse similare
¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ *. ¦Alimente cu continut mare de ¦Peste 1'5 g sare!1"" g produs ¦- cipsuri
¦
¦ ¦sare ¦+sau peste "', g sodiu!1"" g produs- ¦- %iscuiti sarati
¦
¦ ¦ ¦ ¦- covrigei sarati
¦
¦ ¦ ¦ ¦- stic.suri sarate
¦
¦ ¦ ¦ ¦- snac.suri
¦
¦ ¦ ¦ ¦- alune sarate
¦
¦ ¦ ¦ ¦- seminte sarate
¦
¦ ¦ ¦ ¦- %ranzeturi sarate
¦
¦ ¦ ¦ ¦- alte produse similare
¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ /. ¦0auturi racoritoare$$ ¦- ¦- orice tip de %auturi racoritoare' cu
exceptia ¦
¦ ¦ ¦ ¦ apei pota%ile im%uteliate sau a apei
minerale ¦
¦ ¦ ¦ ¦ im%uteliate
¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Alimente cu continut ridicat de¦Peste *"" .cal pe unitatea de vanzare¦- orice tip de aliment care' prin continut'
aduce ¦
¦ ¦calorii pe unitatea de vanzare ¦ ¦ un aport de calorii de peste *"" .cal pe
¦
¦ ¦ ¦ ¦ unitate de vanzare
¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ ,. ¦Alimente neam%alate$$$ ¦- ¦- alimente vrac
¦
¦ ¦ ¦ ¦- sandvisuri neam%alate
¦
+----+-------------------------------+-------------------------------------
+---------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Alimente neeticetate$$$$ ¦- ¦- alimente care nu respecta prevederile
¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2otararii 3uvernului nr. 1",!&""& privind
¦
¦ ¦ ¦ ¦ eticetarea alimentelor' cu modificarile si
¦
¦ ¦ ¦ ¦ completarile ulterioare
¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----+
$ 4ac exceptie fructele si legumele proaspete.
$$ 5n incinta scolilor se va vinde numai apa pota%ila sau minerala im%uteliata' pentru a crea copiilor deprinderea de a
o %ea.
$$$ 6e excepteaza %ananele si citricele.
$$$$ Pentru crearea unor deprinderi nutritionale sanogene se recomanda eticetarea nutritionala.
Ane"a nr. 2 # '($)*$'$$L+ care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti
1. 7aracteristici in ali*entatia copilului
a1 )e+oile nutritionale ale copiilor difera in functie de +arsta.
b1 8n copil creste in salturi, ceea ce se reflecta prin ne+oi energetice diferite.
c1 'portul ali*entar este adec+at daca asigura o crestere staturala si ponderala nor*ala, e+identiata prin co*pararea para*etrilor cresterii cu curbele standard.
!. Principii in ali*entatia copilului
'li*entatia sanatoasa pentru copilul *ai *are de !4 de luni i*plica respectarea unor principii de ba%a, si anu*e/
a1 asigurarea unei di+ersitati ali*entare, ceea ce insea*na consu*ul pe parcursul unei %ile de ali*ente din toate grupele si subgrupele ali*entare
b1 asigurarea unei proportionalitati intre grupele si subgrupele ali*entare, adica un aport *ai *are de fructe, legu*e, cereale integrale, lapte si produse lactate, co*parati+ cu ali*entele cu un
continut crescut de grasi*i si adaos de %a3ar
c1 consu*ul *oderat al unor produse ali*entare, adica alegerea unor ali*ente cu un aport sca%ut de grasi*i saturate 0unt, untura, carne grasa1 si de %a3ar adaugat
,. &eguli generale pri+ind ali*entatia copiilor in crese, unitati de in+ata*ant sau alte tipuri de colecti+itati
1. 7onducerile creselor, unitatilor de in+ata*ant sau ale oricaror alte tipuri de colecti+itati de copii si tineri +or asigura o ali*entatie colecti+a adaptata +arstei si starii de sanatate, specificului
acti+itatii si anoti*pului.
!. Meniurile +or asigura un aport caloric si nutriti+ in confor*itate cu reco*andarile cuprinse in ane2ele nr. , si 4, proportional cu ti*pul petrecut de copil in colecti+itate.
9e e2e*plu, pentru un progra* scolar de 6 ore, se reco*anda o gustare care sa asigure 10: din ratia energetica %ilnica.
,. In alcatuirea *eniului unui copil de peste ! ani se +a utili%a pira*ida ali*entara, cuprinsa in ane2a nr. 5.
a1 Pira*ida ali*entara este alcatuita din grupe de ali*ente cu o repartitie a cantitatii reco*andate a fi consu*ate sub denu*irea de portie nutriti+a.
b1 O portie nutriti+a este reco*andarea cantitati+a a unui ali*ent e2pri*ata in gra*e sau folosind ca unitate de *asura ceasca.
c1 In cadrul pira*idei ali*entare, nu*arul de portii nutriti+e dintr;o anu*ita grupa se stabileste in functie de necesarul de calorii al copilului, care la randul sau depinde de +arsta, se2,
de%+oltarea corporala si gradul de acti+itate.
4. #e +a e+ita asocierea ali*entelor din aceeasi grupa la felurile de *ancare ser+ite 0de e2e*plu, la *icul de5un nu se +a ser+i ceai cu paine cu ge*, ci cu preparate din carne sau cu deri+ate
lactate< in sc3i*b, se poate folosi lapte cu paine cu ge* sau cu biscuiti< la *asa de pran% nu se +or ser+i felurile 1 si ! preponderent cu glucide din cereale, de e2e*plu, supa cu galuste si
friptura cu garnitura din paste fainoase, ci din legu*e1.
5. #e +or e+ita la cina *ancarurile care solicita un efort digesti+ puternic sau care au efect e2citant ori a caror co*binatie produce efecte digesti+e nefa+orabile 0de e2e*plu, ia3nie de fasole cu
iaurt sau cu co*pot1.
6. Mancarurile gen tocaturi sunt acceptate nu*ai daca sunt prelucrate ter*ic prin fierbere sau la cuptor. Ouale se reco*anda a fi ser+ite ca o*leta la cuptor si nu ca oc3iuri ro*anesti sau
pra5ite.
=. Meniul +a fi i*bogatit cu +ita*ine si saruri *inerale prin folosire de salate din cruditati si adaugare de legu*e;frun%e in supe si ciorbe.
". #e inter%ice folosirea cre*elor cu oua si frisca, a *aione%elor, indiferent de anoti*p.
4. 'li*entatia copilului prescolar trebuie sa respecte ur*atoarele reguli/
a1 'li*entatia trebuie sa cuprinda o +arietate larga de ali*ente din grupele de ba%a/ paine, cereale, ore% si paste fainoase, +egetale, fructe, lapte, bran%a si iaurt, carne, pui, peste si oua.
b1 Masa trebuie sa se ser+easca inainte de a;i fi foarte foa*e copilului, de a fi obosit sau iritat.
c1 >rebuie sa se ofere cate+a +ariante de ali*ente la alegere si cel putin un ali*ent fa+orit.
d1 Pentru asigurarea ratiei %ilnice de nutrienti, *esele principale +or fi co*pletate cu gustari for*ate din cereale cu lapte, sand+isuri, fructe, sucuri de fructe, iaurt si*plu sau iaurt cu fructe,
bran%a cu continut sca%ut de sare si grasi*i.
e1 'li*entele din *eniu pot sa aiba consistenta si culori diferite, in +ederea sti*ularii poftei de *ancare.
f1 7antitatea de *ancare trebuie sa fie adec+ata +arstei copilului< o *odalitate practica de stabilire a cantitatii de *ancare la copilul *ic, in lipsa tabelelor si a graficelor, este de a;i ser+i o
lingura din fiecare grup ali*entar pentru fiecare an de +arsta al copilului.
g1 Masa trebuie sa se inc3eie cand copilul s;a saturat, de+ine nelinistit sau nu *anifesta interes.
5. 'li*entatia copilului scolar trebuie sa respecte cu precadere ur*atoarele reguli/
a1 sa asigure un necesar de calorii si *icronutrienti confor* +arstei si rit*ului de crestere<
b1 sa asigure un aport corespun%ator de proteine/%i, prin consu*ul de carne, oua, produse lactate, dar si din surse +egetale inclu%and fasolea, lintea, produse din soia,
c1 sa asigure un aport de fier de ";15 *g de fier/%i, prin consu*ul de carne de +aca, pasare si porc, legu*ele ; inclusi+ fasole si alune, cerealele integrale sau fortifiate, +egetale cu frun%e +er%i<
d1 gustarea sa fie for*ata din fructe, lapte si produse lactate cu un continut sca%ut de grasi*e<
e1 sa asigure o 3idratare corespun%atoare +arstei.
Ane"a nr. 3 # )+*+%A(,L -$L)$* .+ *ALO($$ substante nutriti/e si elemente minerale pentru copii si adolescenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Adolescenti
7opii 0aieti 4ete
----------------------------------- ------------------------
------------------------
1-* ani /-, ani 1-1" ani 11-1/ ani 15-18 ani 11-1/ ani 15-18
ani
-----------------------------------------------------------------------------------
----
1 & * / 5 , 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
7alorii +.cal-
- necesar mediu 1.*"" 1.9"" &./"" *.1"" *.5"" &.,""
&.9""
- variatii posi%ile in functie de 8""-1.9"" 1.*""-&.*"" 1.1""-*.*"" &.&""-*.1"" *."""-*.8"" 1.9""-*.""" &."""-
*."""
caracteristicile grupului
Proteine totale
- necesar mediu //-51 g ,1-1" g 9&-8/ g 1",-1&1 g 1&"-1*1 g 98-1"1 g 8,-1"8
g
- variatii posi%ile in functie de *1-1" g //-8" g 59-1&8 g 15-1// g 1"&-15& g ,1-111 g ,9-111
g
nivelul caloric
- ) din valoarea calorica 1/-1,) 1/-1,) 1/-1,) 1/-1,) 1/-1,) 1/-1,) 1/-
1,)
Proteine animale
- necesar mediu *1-*, g /"-/, g /8-5, g 5&-55 g ,"-,8 g /8-55 g /9-5/
g
- variatii posi%ile in functie de &&-/8 g &8-58 g *5-11 g /1-18 g 51-1, g */-,/ g */-58
g
nivelul caloric
- ) din cantitatea proteinelor totale 1") ,5) ,") 55) 5") 55) 5")
Proteine vegetale
- necesar mediu 1*-15 g &1-&/ g **-*9 g 5/-,, g ,"-,8 g /"-/, g /9-55
g
- variatii posi%ile in functie de 8-&1 g 15-*1 g &*-5& g */-,5 g 51-1, g &5-55 g */-59
g
nivelul caloric
- ) din cantitatea proteinelor totale *") *5) /") /5) 5") /5) 5")
Lipide totale
- necesar mediu /8-," g 59-,9 g ,5-11 g 9*-1"" g 8/-11* g 1"-9/ g 15-8"
g
- variatii posi%ile in functie de */-11 g /&-91 g /,-1", g 11-118 g 91-1&, g /8-91 g 5/-81
g
nivelul caloric
- ) din valoarea calorica *5-/") *"-*5) &5-*") &5-*") &5-*") &5-*") &5-
*")
Lipide animale
- necesar mediu *1-/5 g //-51 g /8-59 g 59-1" g ,"-18 g 5"-58 g 5*-,*
g
- variatii posi%ile in functie de &,-59 g *&-,5 g *5-9" g 5"-9* g 51-99 g *1-,9 g *9-,9
g
nivelul caloric
- ) din cantitatea lipidelor totale 15) 15) 15) 1") 1") 1") 1")
Lipide vegetale
- necesar mediu 1&-15 g 1/-11 g 1,-18 g &5-*" g &9-/1 g &"-&5 g &&-&1
g
- variatii posi%ile in functie de 9-18 g 1"-&& g 11-&, g &1-*, g &/-*9 g 11-&8 g 1,-&8
g
nivelul caloric
- ) din cantitatea lipidelor totale &5) &5) &5) *") *") *") *")
3lucide
- necesar mediu 1/*-1,9 g &&"-&/" g *&&-*51 g /1,-/5/ g /1"-5&1 g */8-*9" g *1,-
/1" g
- variatii posi%ile in functie de 1""-&&& g 11/-*"8 g &&9-/9* g &85-5/1 g /"&-511 g &/1-/*8 g &,9-
/*8 g
nivelul caloric
- ) din valoarea calorica /5-5*) 5"-55) 55-,") 55-,") 55-,") 55-,") 55-
,")

0. Necesarul zilnic de elemente minerale pentru copii si adolescenti

+------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3rupa de varsta ¦ Elemente minerale ¦
+----------------------+-------------------------------------------------------¦
¦ ¦ 7alciu ¦ 4osfor ¦ :agneziu ¦ 4ier ¦ ;inc ¦ 5od ¦
¦ ¦ - mg - ¦ - mg - ¦ - mg - ¦ - mg - ¦ - mg - ¦ - <g - ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦7opii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦"-1& luni ¦ 9"" ¦ /"" ¦ 1" ¦ 1 ¦ / ¦ /" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1-* ani ¦ 8"" ¦ /"" ¦ 1&5 ¦ 9 ¦ 1 ¦ ," ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦/-, ani ¦ 8"" ¦ 5"" ¦ 19" ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1-8 ani ¦ 1.1"" ¦ 1"" ¦ &&" ¦ 1" ¦ 1" ¦ 1"" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1"-1& ani ¦ 1.&"" ¦ 9"" ¦ &1" ¦ 1& ¦ 1& ¦ 1&" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦0aieti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1*-15 ani ¦ 1.&"" ¦ 1.""" ¦ **" ¦ 1* ¦ 1/ ¦ 1/" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1,-18 ani ¦ 1.*"" ¦ 1.1"" ¦ *," ¦ 1, ¦ 15 ¦ 15" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦4ete ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1*-15 ani ¦ 1.1"" ¦ 8"" ¦ *1" ¦ 15 ¦ 1/ ¦ 1*" ¦
+----------------------+--------+--------+----------+--------+--------+--------¦
¦1,-18 ani ¦ 1.&"" ¦ 1.""" ¦ *1" ¦ 19 ¦ 1/ ¦ 1/" ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

Ane"a nr. 4 # +*0$1AL+)&+L+ AL$2+)&A(+3 necesarul estimati/ zilnic al di4eritelor grupe de alimente pentru alcatuirea dietei la copii si adolescenti3 datele orientati/e
pri/ind /aloarea calorica a alimentelor si caracteristicile nutritionale ale grupelor alimentare utilizate pentru alcatuirea meniurilor la copii si adolescenti 5cantitati comerciale
bruto6
Art. 1
Pentru aprecierea cantitatilor de ali*ente consu*ate in *edie pe %i de un copil, se +a reali%a un calcul pe ba%a foilor de ali*ente scoase din *aga%ie %ilnic, pe o perioada de 10 %ile lucratoare
0in doua sapta*ani consecuti+e1 in lunile februarie, *ai si octo*brie. 7antitatile din grupele de ali*ente cu*ulate pe cele 10 %ile se +or i*parti la nu*arul total de consu*atori din cele 10 %ile,
obtinandu;se ratia *edie pe copil, care se +a co*para cu ratiile reco*andate din tabelul nr. 1 ?)ecesarul esti*ati+ %ilnic al diferitelor grupe de ali*ente pentru alcatuirea dietei la copii si
adolescenti?.
Art. 2
7ontinutul ali*entelor in calorii si in anu*ite substante nutriti+e 0proteine, lipide si glucide1 se +a stabili prin calcul, folosindu;se tabele de co*po%itia ali*entelor, re%ultatele obtinute
co*parandu;se cu necesarul %ilnic conse*nat in ane2a nr. , ?)ecesarul %ilnic de calorii, substante nutriti+e si ele*ente *inerale pentru copii si adolescenti?.
Art. 3
#e per*ite depasirea ratiilor reco*andate cu pana la !0: la lapte si produse lactate, carne si preparate din carne, peste, legu*e si fructe. La copiii anteprescolari si prescolari nu se reco*anda
untura, ca grasi*e ani*ala, ci nu*ai untul sau s*antana.
Art. 4
In cresele cu orar de %i si in gradinitele cu orar prelungit ratiile reali%ate trebuie sa repre%inte =5;"0: din ratiile reco*andate in tabelul nr. 1 ?)ecesarul esti*ati+ %ilnic al diferitelor grupe de
ali*ente pentru alcatuirea dietei la copii si adolescenti?.
Art. 5
Pentru calcularea *eniurilor se +or folosi ur*atoarele ec3i+alente ali*entare/
a1 100 *l lapte concentrat 0condensat1 @ !50 *l lapte proaspat<
b1 100 g lapte praf integral @ "00 *l lapte proaspat<
c1 100 g casca+al @ =00 *l lapte proaspat<
d1 100 g bran%a tele*ea de +aca @ 550 *l lapte proaspat<
e1 100 g bran%a tele*ea de oi @ 450 *l lapte proaspat<
f1 100 g bran%a proaspata de +aca @ 400 *l lapte proaspat<
g1 100 g cas @ la fel ca la bran%a tele*ea<
31 100 g *e%eluri @ 1!5 g carne<
i1 100 g specialitati din carne 0sunca de Praga, *usc3i file, *usc3i tiganesc, ceafa, pastra*a etc.1 @ 1,5 g carne<
51 100 g s*antana @ 40 g unt<
A1 100 g paine neagra @ =1 g faina<
l1 100 g paine se*ialba 0inter*ediara1 @ =, g faina<
*1 100 g paine alba @ =6 g faina<
n1 100 g paste fainoase 0inclusi+ biscuiti fara cre*a1 @ 100 g faina<
o1 100 g *alai, ore%, gris @ 100 g faina<
p1 100 g co*pot @ 15 g %a3ar<
B1 100 g dulceata @ =0 g %a3ar<
r1 100 g ge*, peltea, *ar*elada @ 40 g %a3ar<
s1 100 g nectar de fructe @ ,0 g %a3ar<
t1 100 g sirop de fructe concentrat @ 60 g %a3ar<
u1 100 g bo*boane @ 0 g %a3ar<
+1 100 g *iere @ "0 g %a3ar<
C1 100 g ciocolata @ 50 g %a3ar si ,0 g grasi*e +egetala<
21 100 g bulion sau pasta de rosii @ 600 g patlagele rosii 0to*ate1<
D1 100 g suc de rosii @ 1,5 g to*ate<
%1 100 g +ar%a acra @ 1,0 g +ar%a cruda<
aa1 100 g *uraturi @ 1!5 g legu*e crude<
bb1 100 g fructe des3idratate, afu*ate, uscate @ 400 g fructe crude<
cc1 100 g *orco+i des3idratati @1.=00 g *orco+i cru%i<
dd1 100 g conser+e de legu*e @ 100 g legu*e crude.
=a%elul nr. 1
Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente
pentru alcatuirea dietei la copii si adolescenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7opii Adolescenti
----------------------------------------------------------------------
3rupa de alimente +g- 1-* ani /-, ani 1-1" ani 0aieti 4ete
------------------------------------------
11-1/ ani 15-18 ani 11-1/ ani 15-18 ani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 & * / 5 , 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lapte si produse lactate 1"" 1"" 9"" 15" 1"" 1"" 1""
+in ecivalent lapte-
7arne si preparate din carne ," 95 11" 18" &*" 11" 18"
+in ecivalent carne-
Peste si preparate din peste " 15 &5 *5 *5 *" *"
+in ecivalent peste-
>ua +g- *" *5 /" 5" 5" 5" 5"
3rasimi
- total &5 *& /" 5" 55 *5 /"
- animale 15 &" &5 *" *" &" &"
- vegetale 1" 1& 15 &" &5 15 &"
Produse cerealiere +in ecivalent faina- 8" 1," &*" *9" /," **" *,"
7artofi 11" 15" 19" &"" &*" 19" &""
Alte legume &1" &&" &*" *5" *9" &8" *1"
Leguminoase uscate " 5 5 1" 15 1 1
4ructe 1"" 1*" 15" 19" &"" 19" 19"
;aar si produse zaaroase *5 /5 5" 1" 9" 55 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=a%elul nr. &
?aloarea calorica a alimentelor

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
¦ ?aloare ¦.cal!1"" g¦ Alimente
¦
¦ calorica ¦ ¦
¦
+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------
¦
¦:inima ¦6u% 5 ¦Apa' apa minerala' ceai neindulcit' supe clare
¦
+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------
¦
¦6cazuta ¦5-," ¦4ructe( mere' capsuni' caise' piersici' prune' cirese' visine' pepene' portocale' mandarine'
¦
¦ ¦ ¦grepfrut' mango' ananas
¦
¦ ¦ ¦Legume( fasole verde' varza' conopida' morcovi' patrun#el' castraveti' usturoi' ceapa'
salata'¦
¦ ¦ ¦ciuperci' spanac' sparangel' %rocoli
¦
¦ ¦ ¦Lapte degresat' %ranza proaspata de vaca
¦
+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------
¦
¦:oderata ¦,"-1&" ¦4ructe( pere' struguri' %anane' fructe uscate' fructe glasate
¦
¦ ¦ ¦Legume( porum%' mazare' soia' fasole %oa%e' cartofi fierti!copti
¦
¦ ¦ ¦7arne sla%a' pui
¦
¦ ¦ ¦>u' %ranza telemea' peste
¦
¦ ¦ ¦7ereale simple' paine
¦
¦ ¦ ¦Lapte integral' iaurt integral' iaurt cu fructe cu continut redus de grasime
¦
¦ ¦ ¦7rescuta 1&"-*"" 5ngetata' iaurt gras' smantana' cascaval' %ranza topita' carne grasa'
salam'¦
¦ ¦ ¦carnati' paste cu sos' %iscuiti' pra#ituri' cereale im%ogatite' musli' sosuri
¦
+---------------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------
¦
¦4oarte crescuta¦Peste *"" ¦Placinta cu carne' cartofi pra#iti' pui!peste!carne pra#it!pra#ita' am%urger' pizza'
dulciuri¦
¦ ¦ ¦+pra#ituri cu crema' ciocolata' %om%oane-' margarina' unt' maioneza' alune' seminte
¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+

=a%elul nr. *
7aracteristici nutritionale ale grupelor alimentare

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
¦ 3rupa alimentara ¦Paine' cereale' orez'¦Legume si vegetale¦ 4ructe ¦ Lapte si ¦ >ua ¦ 7arne' peste
¦
¦ ¦ paste ¦ ¦ ¦ derivate ¦ ¦
¦
+---------------------+---------------------+------------------+------------+------------+----------------+---------------
¦
¦Principalii nutrienti¦7ar%oidrati ¦?itamine si ¦?itamine si ¦7alciu ¦Proteine cu ¦Proteine
¦
¦ ¦4ier ¦minerale ¦minerale ¦Proteine ¦valoare ¦4ier
¦
¦ ¦?itamina 01 ¦ ¦ ¦ ¦%iologica inalta¦Acizi grasi
¦
¦ ¦?itamina E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦omega *
¦
+---------------------+---------------------+------------------+------------+------------+----------------+---------------
¦
¦Alte componente ¦4i%re ¦4i%re ¦7ar%oidrati¦3rasimi ¦7olesterol ¦3rasimi
¦
¦nutritive ¦Proteine ¦ ¦4i%re ¦7ar%oidrati¦4ier ¦Niacina
¦
¦ ¦:agneziu ¦ ¦ ¦:agneziu ¦?itaminele 01' ¦?itamina 01&
¦
¦ ¦;inc ¦ ¦ ¦;inc ¦0&' 01&' A' @ ¦
¦
¦ ¦?itamina 0& ¦ ¦ ¦?itamina 0& ¦ ¦
¦
¦ ¦?itamina 0* ¦ ¦ ¦?itamina 01&¦ ¦
¦
¦ ¦4olati ¦ ¦ ¦6odiu ¦ ¦
¦
¦ ¦6odiu ¦ ¦ ¦Potasiu ¦ ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+

Ane"a nr. 5 # '$(A2$.A AL$2+)&A(A pentru nutritia copiilor si adolescentilor3 in 4unctie de necesarul caloric3 grupele de alimente si grupa de /arsta
A. Piramida alimentara pentru nutritia copiilor si adolescentilor in functie de necesarul caloric

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Aliment ! ¦ 1.,"" ¦ 1.9"" ¦ &.""" ¦ &.&"" ¦ &./"" ¦ &.,"" ¦ &.9"" ¦ *.&"" ¦
¦ ! .cal¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------¦
¦7ereale ¦15" g ¦19" g ¦19" g ¦&1" g ¦&/" g ¦&1" g ¦*"" g ¦*"" g ¦
+-------------+---------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------¦
¦Legume ¦& cesti $¦& A cesti¦& A cesti¦* cesti¦* cesti¦* A cesti¦* A cesti¦/ cesti ¦
+-------------+---------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------¦
¦4ructe ¦1 A cesti¦1 A cesti¦& cesti ¦& cesti¦& cesti¦& cesti ¦& A cesti¦& A cesti¦
+-------------+---------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------¦
¦Lapte ¦* cesti ¦* cesti ¦* cesti ¦* cesti¦* cesti¦* cesti ¦* cesti ¦* cesti ¦
+-------------+---------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------¦
¦7arne ¦15" g ¦15" g ¦1,5 g ¦19" g ¦185 g ¦185 g ¦&1" g ¦&1" g ¦
+-------------+---------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+---------¦
¦?arsta +ani- ¦/-, ¦/-, ¦1-1" ¦11-1* ¦11-1* ¦11-1* ¦11-1* ¦1/-19 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

$ 1 ceasca B 1"" ml.
0. Piramida alimentara pentru nutritia copiilor raportata la aliment si la grupa de varsta
Nota( 5n cadrul fiecarei grupe de alimente +nivel al piramidei- se vor include in alimentatia zilnica produse cat mai
diversificate
+de exemplu' la categoria lactate se recomanda consumul cate unei portii de lapte' %ranza si iaurturi-.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------+
¦ 3rupa alimentara ¦ :arimea portiei ¦Numar maxim de portii!zi¦Numar maxim de portii!zi¦Numar
maxim de portii!zi¦
¦ ¦ ¦ la &-, ani ¦ la 1-1" ani ¦ la
11-1* ani ¦
+-----------------------+-------------------------------------+------------------------+------------------------
+------------------------¦
¦Paine' cereale si paste¦- paine B 1 felie ¦ , ¦ 5-, ¦
,-1 ¦
¦ ¦- cereale uscate B 1!* ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- cereale fierte' orez sau paste B ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- cereale fierte pentru micul de#un B¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦*" g ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+-------------------------------------+------------------------+------------------------
+------------------------¦
¦Legume ¦- legume cu frunze verzi B 1 ceasca ¦ * ¦ /-5 ¦
5-, ¦
¦ ¦- legume crude taiate B A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- legume fierte B A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- 1 cartof mediu fiert ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- suc de legume B A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+-------------------------------------+------------------------+------------------------
+------------------------¦
¦4ructe ¦- mar' %anana' portocala B ¦ &-/ ¦ * ¦
*-/ ¦
¦ ¦1 fruct mediu ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- fructe crude taiate in %ucati B ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- suc de fructe neindulcit B ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- fructe uscate B A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+-------------------------------------+------------------------+------------------------
+------------------------¦
¦Lactate ¦- lapte degresat sau partial ¦ * ¦ * ¦
* ¦
¦ ¦degresat B 1 ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- iaurt partial degresat B 1 ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- iaurt cu fructe cu continut ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦scazut in grasimi B 1 ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- cascaval B *" g ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- %ranza de vaci partial degresata B ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+-------------------------------------+------------------------+------------------------
+------------------------¦
¦7arne$' pui' peste' ¦- carne sla%a fiarta!la gratar' pui ¦ 1 ¦ & ¦
&-* ¦
¦fasole uscata' mazare' ¦sau peste B 8" g ¦ ¦ ¦
¦
¦oua ¦- 1 ou ¦ ¦ ¦
¦
+-----------------------+-------------------------------------+------------------------+------------------------
+------------------------¦
¦@ulciuri ¦- ingetata B A ceasca ¦ 1' ocazional ¦ 1' ocazional ¦ 1'
ocazional ¦
¦ ¦- %udinca B A ceasca ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- 1 croissant mic B 1 portie ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ciocolata B 15 g ¦ ¦ ¦
¦
¦Produse cu continut ¦- %ranza topita B *5 g ¦ ¦ ¦
¦
¦ridicat de grasimi ¦- mezeluri B 5" g ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- cartofi pra#iti B1" felii ¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦- unt' margarina B &" g ¦ ¦ ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------+

$ 7arnea rosie se consuma ocazional.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->