Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10

Data publicarii
21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05

Cont IBAN

Cont Indicator 010101 010102 020101 020102 020103 020104 020105 020106 020107 020150 030101 030102 030103 030104 030105 030106 030107 030108 030109 030110 030111 030112 030113 030114 030115 030116 030117 030118 030119 030120

Denumire Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale

Functional

Data scoaterii

RO50TREZ69120010101XXXXX 20 RO85TREZ69120010102XXXXX 20 RO74TREZ69120020101XXXXX 20 RO12TREZ69120020102XXXXX 20 RO47TREZ69120020103XXXXX 20 RO82TREZ69120020104XXXXX 20 RO20TREZ69120020105XXXXX 20 RO55TREZ69120020106XXXXX 20 RO90TREZ69120020107XXXXX 20 RO43TREZ69120020150XXXXX 20 RO98TREZ69120030101XXXXX 20 RO36TREZ69120030102XXXXX 20 RO71TREZ69120030103XXXXX 20 RO09TREZ69120030104XXXXX 20 RO44TREZ69120030105XXXXX 20 RO79TREZ69120030106XXXXX 20 RO17TREZ69120030107XXXXX 20 RO52TREZ69120030108XXXXX 20 RO87TREZ69120030109XXXXX 20 RO25TREZ69120030110XXXXX 20 RO60TREZ69120030111XXXXX 20 RO95TREZ69120030112XXXXX 20 RO33TREZ69120030113XXXXX 20 RO68TREZ69120030114XXXXX 20 RO06TREZ69120030115XXXXX 20 RO41TREZ69120030116XXXXX 20 RO76TREZ69120030117XXXXX 20 RO14TREZ69120030118XXXXX 20 RO49TREZ69120030119XXXXX 20 RO84TREZ69120030120XXXXX 20

21/11/05 21/11/05 21/11/05

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din alte prime in bani si/sau natura Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad) Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad) Impozit pe venituri din alte surse Regularizari Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

21/11/05 21/11/05

21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07

21/11/05 21/11/05

21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05

21/11/05 21/11/05

21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07

21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05

RO67TREZ69120030150XXXXX 20 RO29TREZ69120030160XXXXX 20 RO25TREZ69120040101XXXXX 20 RO18TREZ69120050150XXXXX 20

030150 030160 040101 050150

Pag.

1

Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10

21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 28/08/07

RO73TREZ69120060101XXXXX 20 RO15TREZ6912007010203XXX 20 RO70TREZ69120070103XXXXX 20 RO95TREZ6912010010101XXX 20 RO45TREZ6912010010102XXX 20 RO92TREZ6912010010103XXX 20 RO42TREZ6912010010104XXX 20

060101

Impozit pe salarii

07010203 Impozite pe terenul din extravilan 070103 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

10010101 TVA incasata pentru operatiuni interne 10010102 TVA incasata pentru importurile de bunuri 10010103 TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania 10010104 TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxei 10010201 Restituiri pentru societati cu sediul in UE 10010202 Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania 10010203 Alte restituiri 10010204 Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania 100103 Majorari de intarziere aferente TVA 100104 TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre(se scade) nu Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetetelor (se scad) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) nu Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate (se scad) nu Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+") Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei Cote din taxe de scolarizare Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata nu Accize incasate din vanzarea produselor energetice

12/05/08

21/11/05 21/11/05 21/11/05 13/12/07 21/11/05 28/08/07

RO42TREZ6912010010201XXX 20 RO89TREZ6912010010202XXX 20 RO39TREZ6912010010203XXX 20 RO86TREZ6912010010204XXX 20 RO45TREZ69120100103XXXXX 20 RO80TREZ69120100104XXXXX 20

07/05/08 21/11/05

RO18TREZ69120100105XXXXX 20 RO96TREZ69120110101XXXXX 20 RO34TREZ69120110102XXXXX 20

100105 110101 110102

11/03/09

21/11/05

21/11/05 21/11/05

RO69TREZ69120110103XXXXX 20 RO07TREZ69120110104XXXXX 20 RO42TREZ69120110105XXXXX 20 RO77TREZ69120110106XXXXX 20 RO15TREZ69120110107XXXXX 20 RO50TREZ69120110108XXXXX 20 RO23TREZ69120120101XXXXX 20 RO58TREZ69120120102XXXXX 20 RO93TREZ69120120103XXXXX 20 RO31TREZ69120120104XXXXX 20 RO66TREZ69120120105XXXXX 20 RO04TREZ69120120106XXXXX 20 RO89TREZ69120120150XXXXX 20 RO71TREZ69120140101XXXXX 20 RO30TREZ6912014010101XXX 20 RO77TREZ6912014010102XXX 20 RO27TREZ6912014010103XXX 20

110103 110104 110105 110106 110107 110108 120101 120102 120103 120104 120105 120106 120150 140101

10/08/09 10/08/09

21/11/05 21/11/05 22/08/06

25/06/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 06/02/07 06/02/07 06/02/07

15/02/07

14010101 Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb 14010102 Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb 14010103 Accize incasate din vanzarea de motorina

Pag.

2

Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10

06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 08/02/07 05/08/10 21/11/05

RO74TREZ6912014010104XXX 20 RO24TREZ6912014010105XXX 20 RO71TREZ6912014010106XXX 20 RO21TREZ6912014010107XXX 20 RO68TREZ6912014010108XXX 20 RO18TREZ6912014010109XXX 20 RO65TREZ6912014010110XXX 20 RO09TREZ69120140102XXXXX 20 RO74TREZ6912014010201XXX 20 RO24TREZ6912014010202XXX 20 RO71TREZ6912014010203XXX 20 RO21TREZ6912014010204XXX 20 RO68TREZ6912014010205XXX 20 RO18TREZ6912014010206XXX 20 RO44TREZ69120140103XXXXX 20 RO79TREZ69120140104XXXXX 20 RO17TREZ69120140105XXXXX 20 RO52TREZ69120140106XXXXX 20 RO87TREZ69120140107XXXXX 20 RO25TREZ69120140108XXXXX 20 RO60TREZ69120140109XXXXX 20 RO33TREZ69120140111XXXXX 20 RO82TREZ6912014011101XXX 20 RO32TREZ6912014011102XXX 20 RO79TREZ6912014011103XXX 20 RO29TREZ6912014011104XXX 20 RO76TREZ6912014011105XXX 20 RO26TREZ6912014011106XXX 20 RO73TREZ6912014011107XXX 20 RO23TREZ6912014011108XXX 20 RO70TREZ6912014011109XXX 20 RO20TREZ6912014011110XXX 20 RO68TREZ69120140112XXXXX 20

14010104 Accize incasate din vanzarea de pacura 14010105 Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat 14010106 Accize incasate din vanzarea de gaz natural 14010107 Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs 14010108 Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen) 14010109 Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006 14010110 Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile 140102 Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere 14010201 Accize incasate din vanzarea de alcool etilic 14010202 Accize incasate din vanzarea de produse intermediare 14010203 Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase 14010204 Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri 14010205 Accize incasate din vanzarea de bere 14010206 Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 140103 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun 140104 140105 140106 140107 140108 140109 140111 Accize incasate din vanzarea de cafea Accize incasate din vanzarea altor produse Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007 Accize incasate in vama din importul produselor energetice nu

nu

15/02/07

06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 08/02/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 05/01/10 21/11/05 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 06/02/07 08/02/07 05/08/10 21/11/05

15/02/07

14011101 Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb 14011102 Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb 14011103 Accize incasate in vama din importul de motorina 14011104 Accize incasate in vama din importul de pacura 14011105 Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat 14011106 Accize incasate in vama din importul de gaz natural 14011107 Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs 14011108 Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen) 14011109 Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 14011110 Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile 140112 Accize incasate in vama din importul de alcool etilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la 31 decembrie 2006 140113 Accize incasate in vama din importul de produse din tutun 140114 140115 Accize incasate in vama din importul de cafea Accize incasate in vama din importul energiei electrice

21/11/05 21/11/05 21/11/05

RO06TREZ69120140113XXXXX 20 RO41TREZ69120140114XXXXX 20 RO76TREZ69120140115XXXXX 20

Pag.

3

taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 05/01/10 24/02/06 25/09/08 21/11/05 21/11/05 RO14TREZ69120140116XXXXX 20 RO49TREZ69120140117XXXXX 20 RO84TREZ69120140118XXXXX 20 RO22TREZ69120140119XXXXX 20 RO19TREZ69120140130XXXXX 20 RO05TREZ69120140149XXXXX 20 RO40TREZ69120140150XXXXX 20 RO33TREZ69120150102XXXXX 20 140116 140117 140118 140119 140130 140149 140150 150102 Accize incasate in vama din importul altor produse Accize in vama din importul autoturismelor.2006 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzactii si comert international Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana Pag.12. explorare si exploatare a resurselor miniere 160105 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 160106 Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc 160107 160108 160110 160150 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania Taxa de poluare pentru autovehicule. 4 nu 05/02/07 . de compensat/restituit Alte taxe pe utilizarea bunurilor. izoglucoza si sirop de inulina 17010302 Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza 17010303 Taxa pe excedent 170150 180101 180102 180103 180104 180105 180106 Alte taxe pe tranzactii si comert international Majorari de intarziere aferente taxelor vamale. datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 17010101 Taxe vamale de la persoane juridice 17010102 Taxe vamale de la persoane fizice 17010103 Taxe anti-dumping pe produse 17010104 Taxe anti-dumping pe servicii 170102 170103 Taxe vamale legate de sectorul agricol Contributii in sectorul zaharului nu nu 05/01/10 20/02/07 17010301 Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar. datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007 Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura *) Accize de restituit/de compensat*) Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (restante din anii anteriori) Alte taxe pe servicii specifice Taxe pentru jocurile de noroc nu 05/08/10 21/11/05 21/11/05 24/02/10 24/02/10 05/08/10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 11/12/06 10/04/09 21/11/05 21/11/05 21/11/05 10/01/06 11/12/06 21/11/05 21/11/05 01/11/07 01/11/07 01/11/07 10/01/06 11/12/06 11/12/06 11/12/06 11/12/06 11/12/06 01/11/07 RO64TREZ69120150150XXXXX 20 RO22TREZ69120160101XXXXX 20 RO46TREZ6912016010101XXX 20 RO93TREZ6912016010102XXX 20 RO43TREZ6912016010103XXX 20 RO92TREZ69120160103XXXXX 20 RO30TREZ69120160104XXXXX 20 RO65TREZ69120160105XXXXX 20 RO03TREZ69120160106XXXXX 20 RO38TREZ69120160107XXXXX 20 RO73TREZ69120160108XXXXX 20 RO46TREZ69120160110XXXXX 20 RO88TREZ69120160150XXXXX 20 RO54TREZ6912017010101XXX 20 RO04TREZ6912017010102XXX 20 RO51TREZ6912017010103XXX 20 RO98TREZ6912017010104XXX 20 RO81TREZ69120170102XXXXX 20 RO19TREZ69120170103XXXXX 20 RO45TREZ6912017010301XXX 20 RO92TREZ6912017010302XXX 20 RO42TREZ6912017010303XXX 20 RO15TREZ69120170150XXXXX 20 RO70TREZ69120180101XXXXX 20 RO08TREZ69120180102XXXXX 20 RO43TREZ69120180103XXXXX 20 RO78TREZ69120180104XXXXX 20 RO16TREZ69120180105XXXXX 20 RO51TREZ69120180106XXXXX 20 150150 160101 16010101 Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc 16010102 Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic 16010103 Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc 160103 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160104 Taxe pe activitatea de prospectiune.

camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 13/05/09 01/10/09 21/11/05 11/04/08 11/04/08 12/05/08 25/05/10 11/04/08 21/11/05 11/01/08 11/01/08 30/08/10 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 19/11/09 19/11/09 19/11/09 19/11/09 19/11/09 21/11/05 21/11/05 21/11/05 RO39TREZ69120180150XXXXX 20 RO64TREZ69120200105XXXXX 20 RO87TREZ69120200150XXXXX 20 RO45TREZ69120210101XXXXX 20 RO14TREZ69120210150XXXXX 20 RO67TREZ69120300101XXXXX 20 RO05TREZ69120300102XXXXX 20 RO40TREZ69120300103XXXXX 20 RO75TREZ69120300104XXXXX 20 RO13TREZ69120300105XXXXX 20 RO43TREZ6912030010501XXX 20 RO90TREZ6912030010502XXX 20 RO40TREZ6912030010503XXX 20 RO87TREZ6912030010504XXX 20 RO48TREZ6912030010530XXX 20 RO21TREZ69120300108XXXXX 20 RO78TREZ6912030010801XXX 20 RO28TREZ6912030010802XXX 20 RO91TREZ69120300110XXXXX 20 RO36TREZ69120300150XXXXX 20 RO64TREZ69120310103XXXXX 20 RO42TREZ69120330101XXXXX 20 RO77TREZ69120330102XXXXX 20 RO15TREZ69120330103XXXXX 20 RO50TREZ69120330104XXXXX 20 RO85TREZ69120330105XXXXX 20 RO23TREZ69120330106XXXXX 20 RO58TREZ69120330107XXXXX 20 RO93TREZ69120330108XXXXX 20 RO31TREZ69120330109XXXXX 20 RO12TREZ69120330114XXXXX 20 RO82TREZ69120330116XXXXX 20 RO20TREZ69120330117XXXXX 20 RO90TREZ69120330119XXXXX 20 RO28TREZ69120330120XXXXX 20 RO36TREZ69120330123XXXXX 20 RO09TREZ69120330125XXXXX 20 RO44TREZ69120330126XXXXX 20 180150 200105 200150 210101 210150 300101 300102 300103 300104 300105 Alte impozite si taxe Varsaminte de la persoane juridice. conform Codului Penal Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei Venituri din concesiuni si inchirieri nu 11/06/09 nu 11/04/08 30010501 Redevente miniere 30010502 Redevente petroliere 30010503 Venituri din concesiuni. inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie . pentru persone cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati Varsaminte din profitul net al regiilor autonome. specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare. societatilor si companiilor nationale Incasari din cota retinuta.30 aprilie 2008 30010504 Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national 30010530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice 300108 Venituri din dividende 30010801 Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea 30010802 Venituri din dividende de la alti platitori 300110 300150 310103 330101 330102 330103 330104 330105 330106 330107 330108 330109 330114 330116 330117 330119 330120 330123 330125 330126 Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici Alte venituri din proprietate Alte venituri din dobanzi Taxe de metrologie Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestatii vamale Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului Contributia elevilor si studentilor pentru internate. artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despagubiri nu 11/01/08 Pag. 5 . manifestari culturale.

118/2010 Alte venituri Donatii si sponsorizari Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice Alte transferuri voluntare Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ teritoriale Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale Pag.restante anii anteriori Alte venituri din taxe administrative. abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor Alte amenzi. 6 10/01/06 21/11/05 27/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 27/08/07 14/12/07 11/04/08 nu 05/02/07 12/11/09 25/05/10 25/05/10 05/07/10 21/11/05 21/11/05 17/05/10 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 20/08/08 16/10/08 . imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Fond de risc Venituri din ajutoare de stat recuperate Taxe pentru stocurile excedentare Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui. produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri Venituri din recuperarea creantelor fiscale Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. eliberari permise Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate. penalitati si confiscari Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 09/10/06 RO52TREZ69120330129XXXXX 20 RO11TREZ69120330150XXXXX 20 RO66TREZ69120340101XXXXX 20 RO04TREZ69120340102XXXXX 20 RO35TREZ69120340150XXXXX 20 RO90TREZ69120350101XXXXX 20 RO28TREZ69120350102XXXXX 20 RO63TREZ69120350103XXXXX 20 RO98TREZ69120350104XXXXX 20 RO36TREZ69120350105XXXXX 20 RO71TREZ69120350106XXXXX 20 RO59TREZ69120350150XXXXX 20 RO17TREZ69120360101XXXXX 20 RO52TREZ69120360102XXXXX 20 RO87TREZ69120360103XXXXX 20 RO25TREZ69120360104XXXXX 20 RO60TREZ69120360105XXXXX 20 RO06TREZ69120360109XXXXX 20 RO76TREZ69120360111XXXXX 20 RO49TREZ69120360113XXXXX 20 RO84TREZ69120360114XXXXX 20 RO57TREZ69120360116XXXXX 20 RO92TREZ69120360117XXXXX 20 RO30TREZ69120360118XXXXX 20 RO65TREZ69120360119XXXXX 20 RO03TREZ69120360120XXXXX 20 RO83TREZ69120360150XXXXX 20 RO41TREZ69120370101XXXXX 20 RO76TREZ69120370102XXXXX 20 RO10TREZ69120370150XXXXX 20 RO89TREZ69120390101XXXXX 20 RO27TREZ69120390102XXXXX 20 RO62TREZ69120390103XXXXX 20 RO70TREZ69120390106XXXXX 20 RO08TREZ69120390107XXXXX 20 RO43TREZ69120390108XXXXX 20 330129 330150 340101 340102 340150 350101 350102 350103 350104 350105 350106 350150 360101 360102 360103 360104 360105 360109 360111 360113 360114 360116 360117 360118 360119 360120 360150 370101 370102 370150 390101 390102 390103 390106 390107 390108 10/01/06 21/11/05 21/11/05 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 24/02/06 09/10/06 Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru .

Curente 44010302 Donatii din strainatate de la alte administratii .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 10/08/09 10/01/06 10/01/06 RO78TREZ69120390109XXXXX 20 RO58TREZ69120390150XXXXX 20 RO16TREZ69120400101XXXXX 20 RO51TREZ69120400102XXXXX 20 RO24TREZ69120400104XXXXX 20 RO59TREZ69120400105XXXXX 20 RO32TREZ69120400107XXXXX 20 RO67TREZ69120400108XXXXX 20 RO05TREZ69120400109XXXXX 20 RO13TREZ69120400112XXXXX 20 RO82TREZ69120400150XXXXX 20 RO76TREZ6912044010101XXX 20 RO26TREZ6912044010102XXX 20 RO23TREZ6912044010201XXX 20 RO70TREZ6912044010202XXX 20 RO67TREZ6912044010301XXX 20 RO17TREZ6912044010302XXX 20 RO39TREZ69120450101XXXXX 20 RO84TREZ6912045010101XXX 20 RO34TREZ6912045010102XXX 20 RO74TREZ69120450102XXXXX 20 RO31TREZ6912045010201XXX 20 RO78TREZ6912045010202XXX 20 RO12TREZ69120450103XXXXX 20 RO75TREZ6912045010301XXX 20 RO25TREZ6912045010302XXX 20 RO47TREZ69120450104XXXXX 20 RO22TREZ6912045010401XXX 20 RO69TREZ6912045010402XXX 20 RO82TREZ69120450105XXXXX 20 RO66TREZ6912045010501XXX 20 RO16TREZ6912045010502XXX 20 RO20TREZ69120450106XXXXX 20 RO13TREZ6912045010601XXX 20 RO60TREZ6912045010602XXX 20 RO55TREZ69120450107XXXXX 20 RO57TREZ6912045010701XXX 20 390109 390150 400101 400102 400104 400105 400107 400108 400109 400112 400150 Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Alte venituri din valorificarea unor bunuri Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduri interguvernamentale Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 44010101 Donatii din strainatate .curente 44010202 Donatii din strainatate de la guverne straine .Sume primite in efectuate in anii anteriori Asistenta pentru Preaderare 11/06/09 nu 11/06/09 nu 11/06/09 45010701 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare .Sume primite in platilor efectuate in anul curent European de Dezvoltare Regionala . 7 .curente 44010102 Donatii din strainatate .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori nu 450105 Fondul European pentru Pescuit 45010501 Fondul European pentru Pescuit .Sume primite in efectuate in anul curent de Garantare Agricola .Sume primite in platilor efectuate in anii anteriori Social European nu 11/06/09 nu 11/06/09 45010201 Fondul Social European .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450103 Fondul de Coeziune 45010301 Fondul de Coeziune .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45010202 Fondul Social European .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450106 Fondul European de Garantare Agricola 45010601 Fondul European contul platilor 45010602 Fondul European contul platilor 450107 Instrumentul de de Garantare Agricola .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45010302 Fondul de Coeziune .de capital 44010201 Donatii din strainatate de la guverne straine .de capital 44010301 Donatii din strainatate de la alte administratii .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45010402 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Pag.de capital 450101 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45010101 Fondul contul 45010102 Fondul contul 450102 Fondul European de Dezvoltare Regionala .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45010502 Fondul European pentru Pescuit .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450104 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala nu 11/06/09 nu 11/06/09 45010401 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala .

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45011502 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45010802 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat .restante anii anteriori Impozit si taxa pe cladiri nu 11/06/09 nu 11/06/09 nu 11/06/09 13/08/09 13/08/09 11/09/07 21/11/05 09/06/09 22/01/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 10/01/06 10/01/06 21/11/05 10/01/06 10/01/06 12/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 nu 10/01/06 07020101 Impozit cladiri de la persoane fizice 07020102 Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice 070202 Impozit si taxa pe teren nu 10/01/06 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020203 Impozit pe terenul din extravilan .Sume primite in avans Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic. sectoarelor si Mun.Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450116 Alte facilitati si instrumente postaderare 45011601 Alte facilitati si instrumente postaderare .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45011701 Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45011702 Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45011703 Mecanismul financiar SEE .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450115 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45011501 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .restante anii anteriori 070203 070250 110201 110202 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 21/11/05 21/11/05 RO52TREZ69121110203XXXXX 21 110203 nu 10/08/09 Pag. municipiilor.Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45011803 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila . 8 . profit si castiguri din capital Cote defalcate din impozitul pe salarii .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45011802 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila . in 470101 curs de distribuire Impozit pe profit de la agentii economici 010201 030217 030218 040201 040204 050250 060202 070201 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite pe venit.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 RO07TREZ6912045010702XXX 20 RO90TREZ69120450108XXXXX 20 RO04TREZ6912045010801XXX 20 RO51TREZ6912045010802XXX 20 RO44TREZ69120450115XXXXX 20 RO21TREZ6912045011501XXX 20 RO68TREZ6912045011502XXX 20 RO79TREZ69120450116XXXXX 20 RO65TREZ6912045011601XXX 20 RO15TREZ6912045011602XXX 20 RO12TREZ6912045011701XXX 20 RO59TREZ6912045011702XXX 20 RO09TREZ6912045011703XXX 20 RO56TREZ6912045011801XXX 20 RO06TREZ6912045011802XXX 20 RO53TREZ6912045011803XXX 20 RO87TREZ69120470101XXXXX 20 RO33TREZ69121010201XXXXX 21 RO59TREZ69121030217XXXXX 21 RO94TREZ69121030218XXXXX 21 RO08TREZ69121040201XXXXX 21 RO16TREZ69121040204XXXXX 21 RO98TREZ69121050250XXXXX 21 RO91TREZ69121060202XXXXX 21 RO80TREZ69121070201XXXXX 21 RO33TREZ6912107020101XXX 21 RO80TREZ6912107020102XXX 21 RO18TREZ69121070202XXXXX 21 RO77TREZ6912107020201XXX 21 RO27TREZ6912107020202XXX 21 RO74TREZ6912107020203XXX 21 RO53TREZ69121070203XXXXX 21 RO49TREZ69121070250XXXXX 21 RO79TREZ69121110201XXXXX 21 RO17TREZ69121110202XXXXX 21 45010702 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare . oraselor.Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450108 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 45010801 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45011602 Alte facilitati si instrumente postaderare .Sume primite in avans 45011801 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .

Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 RO87TREZ69121110204XXXXX 21 RO25TREZ69121110205XXXXX 21 RO60TREZ69121110206XXXXX 21 RO95TREZ69121110207XXXXX 21 RO22TREZ69121120207XXXXX 21 RO78TREZ69121150201XXXXX 21 RO47TREZ69121150250XXXXX 21 RO40TREZ69121160202XXXXX 21 RO52TREZ6912116020201XXX 21 RO02TREZ6912116020202XXX 21 RO75TREZ69121160203XXXXX 21 RO71TREZ69121160250XXXXX 21 RO22TREZ69121180250XXXXX 21 RO50TREZ69121300201XXXXX 21 RO23TREZ69121300203XXXXX 21 RO93TREZ69121300205XXXXX 21 RO04TREZ69121300208XXXXX 21 RO87TREZ6912130020802XXX 21 RO19TREZ69121300250XXXXX 21 RO47TREZ69121310203XXXXX 21 RO76TREZ69121330208XXXXX 21 RO49TREZ69121330210XXXXX 21 RO22TREZ69121330212XXXXX 21 RO54TREZ69121330224XXXXX 21 RO62TREZ69121330227XXXXX 21 RO97TREZ69121330228XXXXX 21 RO91TREZ69121330250XXXXX 21 RO84TREZ69121340202XXXXX 21 RO18TREZ69121340250XXXXX 21 RO73TREZ69121350201XXXXX 21 RO11TREZ69121350202XXXXX 21 RO46TREZ69121350203XXXXX 21 RO42TREZ69121350250XXXXX 21 RO97TREZ69121360201XXXXX 21 RO43TREZ69121360205XXXXX 21 RO59TREZ69121360211XXXXX 21 RO66TREZ69121360250XXXXX 21 110204 110205 110206 110207 120207 150201 150250 160202 21/11/05 21/11/05 22/08/06 nu Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 10/08/09 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 10/01/06 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 11/01/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 25/09/08 21/11/05 10/01/06 21/11/05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural Taxe hoteliere Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Impozit pe mijloacele de transport nu 10/01/06 16020201 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16020202 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 180250 Alte impozite si taxe 300201 300203 300205 300208 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome. societatilor si companiilor nationale Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende nu 17/06/08 nu 11/01/08 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 300250 310203 330208 330210 330212 330224 330227 330228 330250 340202 340250 350201 350202 350203 350250 360201 360205 360211 360250 Alte venituri din proprietate Alte venituri din dobanzi Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. 9 . imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative. abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi. eliberari permise Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate. penalitati si confiscari Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri Pag.

reabilitarea. 10 .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 RO24TREZ69121370201XXXXX 21 RO90TREZ69121370250XXXXX 21 RO72TREZ69121390201XXXXX 21 RO45TREZ69121390203XXXXX 21 RO80TREZ69121390204XXXXX 21 RO88TREZ69121390207XXXXX 21 RO77TREZ69121400206XXXXX 21 RO15TREZ69121400207XXXXX 21 RO23TREZ69121400210XXXXX 21 RO58TREZ69121400211XXXXX 21 RO65TREZ69121400250XXXXX 21 RO47TREZ69121420201XXXXX 21 RO20TREZ69121420203XXXXX 21 RO55TREZ69121420204XXXXX 21 RO90TREZ69121420205XXXXX 21 RO28TREZ69121420206XXXXX 21 RO63TREZ69121420207XXXXX 21 RO36TREZ69121420209XXXXX 21 RO83TREZ6912142020901XXX 21 RO33TREZ6912142020902XXX 21 RO80TREZ6912142020903XXX 21 RO71TREZ69121420210XXXXX 21 RO44TREZ69121420212XXXXX 21 RO79TREZ69121420213XXXXX 21 RO17TREZ69121420214XXXXX 21 RO52TREZ69121420215XXXXX 21 RO87TREZ69121420216XXXXX 21 RO03TREZ6912142021601XXX 21 RO50TREZ6912142021602XXX 21 RO97TREZ6912142021603XXX 21 RO25TREZ69121420217XXXXX 21 RO60TREZ69121420218XXXXX 21 RO91TREZ6912142021801XXX 21 RO41TREZ6912142021802XXX 21 370201 370250 390201 390203 390204 390207 400206 400207 400210 400211 400250 420201 Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Incasari din rambursarea microcreditelor de la persone fizice si juridice Imprumuturi temporare din trezoreria statului Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilor temporare de casa Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 21/11/05 21/11/05 10/01/06 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 12/05/08 12/05/08 10/09/10 21/11/05 09/10/06 09/10/06 20/04/07 20/04/07 24/07/07 03/08/10 Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 420203 Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe 420204 Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 420205 Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism 420206 Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea 420207 studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale nu 420209 si alimentare cu apa a satelor 42020901 Finantarea subprogramului privind pietruirea. modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42020902 Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor 42020903 Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind 420210 reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 420212 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 420213 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420214 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 420215 Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare 420216 42021601 42021602 42021603 420217 420218 42021801 42021802 nu Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale nu Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 12/05/08 03/08/10 03/08/10 03/08/10 15/10/07 15/10/07 28/07/10 28/07/10 28/07/10 Pag.

Prefinantare 450203 Fondul de Coeziune Coeziune . carbuni. combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate nu Fondul European de Dezvoltare Regionala European platilor European platilor European de Dezvoltare Regionala .Prefinantare nu 11/06/09 45020301 Fondul de efectuate 45020302 Fondul de efectuate 45020303 Fondul de Pag.Sume primite in efectuate in anii anteriori de Dezvoltare Regionala .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 28/07/10 RO88TREZ6912142021803XXX 21 RO95TREZ69121420219XXXXX 21 14/12/07 29/12/08 RO33TREZ69121420220XXXXX 21 RO68TREZ69121420221XXXXX 21 RO22TREZ69121420228XXXXX 21 RO57TREZ69121420229XXXXX 21 RO65TREZ69121420232XXXXX 21 RO03TREZ69121420233XXXXX 21 RO38TREZ69121420234XXXXX 21 RO73TREZ69121420235XXXXX 21 RO11TREZ69121420236XXXXX 21 RO46TREZ69121420237XXXXX 21 RO54TREZ69121420240XXXXX 21 RO89TREZ69121420241XXXXX 21 RO27TREZ69121420242XXXXX 21 RO97TREZ69121420244XXXXX 21 RO35TREZ69121420245XXXXX 21 RO70TREZ69121420246XXXXX 21 RO71TREZ69121430201XXXXX 21 RO79TREZ69121430204XXXXX 21 21/11/05 21/11/05 21/11/05 11/12/06 15/12/06 22/01/07 05/02/07 19/02/07 20/08/08 23/02/09 23/02/09 02/10/09 25/01/10 25/05/10 22/09/10 42021803 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 420219 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013 420220 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 420221 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420228 420229 420232 420233 420234 420235 420236 420237 420240 420241 420242 420244 420245 420246 430201 430204 Subventii primite din Fondul de Interventie Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.Sume primite in contul platilor in anul curent Coeziune .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020203 Fondul Social European .Sume primite in efectuate in anul curent de Dezvoltare Regionala .Prefinantare nu 11/06/09 21/11/05 21/11/05 21/11/05 RO87TREZ69121430207XXXXX 21 RO25TREZ69121430208XXXXX 21 RO22TREZ69121450201XXXXX 21 RO46TREZ6912145020101XXX 21 RO93TREZ6912145020102XXX 21 RO43TREZ6912145020103XXX 21 RO57TREZ69121450202XXXXX 21 RO90TREZ6912145020201XXX 21 RO40TREZ6912145020202XXX 21 RO87TREZ6912145020203XXX 21 RO92TREZ69121450203XXXXX 21 RO37TREZ6912145020301XXX 21 RO84TREZ6912145020302XXX 21 RO34TREZ6912145020303XXX 21 430207 430208 450201 21/11/05 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 11/06/09 45020101 Fondul contul 45020102 Fondul contul 45020103 Fondul 450202 Fondul Social European 45020201 Fondul Social European .Sume primite in contul platilor in anii anteriori Coeziune . 11 .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45020202 Fondul Social European .

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45021703 Mecanismul financiar SEE .Prefinantare 450208 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat nu 11/06/09 45020801 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat .Prefinantare 45020601 Fondul European contul platilor 45020602 Fondul European contul platilor 450207 Instrumentul de de Garantare Agricola.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45020702 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare .Sume primite in avans 20030101 Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori 20030102 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate in somaj 20030401 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli porfesionale datorate de angajatori 20030402 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 210301 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Pag.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45021502 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 . 12 13/08/09 13/08/09 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45020802 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat .Sume primite in avans 45021801 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020803 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat Prefinantare 450215 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 45021501 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45021803 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .Sume primite efectuate in anul curent instrumente postaderare .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 29/12/08 11/06/09 11/06/09 04/11/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 04/11/09 31/07/09 31/07/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 04/11/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 04/11/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 04/11/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 04/11/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 RO30TREZ69121450204XXXXX 21 RO81TREZ6912145020401XXX 21 RO31TREZ6912145020402XXX 21 RO78TREZ6912145020403XXX 21 RO65TREZ69121450205XXXXX 21 RO28TREZ6912145020501XXX 21 RO75TREZ6912145020502XXX 21 RO25TREZ6912145020503XXX 21 RO72TREZ6912145020601XXX 21 RO22TREZ6912145020602XXX 21 RO38TREZ69121450207XXXXX 21 RO19TREZ6912145020701XXX 21 RO66TREZ6912145020702XXX 21 RO16TREZ6912145020703XXX 21 RO73TREZ69121450208XXXXX 21 RO63TREZ6912145020801XXX 21 RO13TREZ6912145020802XXX 21 RO60TREZ6912145020803XXX 21 RO27TREZ69121450215XXXXX 21 RO80TREZ6912145021501XXX 21 RO30TREZ6912145021502XXX 21 RO77TREZ6912145021503XXX 21 RO62TREZ69121450216XXXXX 21 RO27TREZ6912145021601XXX 21 RO74TREZ6912145021602XXX 21 RO24TREZ6912145021603XXX 21 RO71TREZ6912145021701XXX 21 RO21TREZ6912145021702XXX 21 RO68TREZ6912145021703XXX 21 RO18TREZ6912145021801XXX 21 RO65TREZ6912145021802XXX 21 RO15TREZ6912145021803XXX 21 RO02TREZ6912220030101XXX 22 RO49TREZ6912220030102XXX 22 RO37TREZ6912220030401XXX 22 RO84TREZ6912220030402XXX 22 RO11TREZ69122210301XXXXX 22 450204 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala nu 11/06/09 45020401 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45021802 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .Sume primite efectuate in anii anteriori instrumente postaderare .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020703 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45021503 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Prefinantare 450216 Alte facilitati si instrumente postaderare 45021601 Alte facilitati si in contul platilor 45021602 Alte facilitati si in contul platilor 45021603 Alte facilitati si instrumente postaderare .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45020502 Fondul European pentru Pescuit .Sume primite in efectuate in anul curent de Garantare Agricola-Sume primite in efectuate in anii anteriori Asistenta pentru Preaderare nu 11/06/09 45020701 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare .Prefinantare 450205 Fondul European pentru Pescuit nu 11/06/09 45020501 Fondul European pentru Pescuit .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020403 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45020402 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020503 Fondul European pentru Pescuit .Prefinantare nu 11/06/09 nu 11/06/09 45021701 Mecanismul financiar SEE .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45021702 Mecanismul financiar SEE .

13 .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Pag.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45031502 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .Sume primite in avans primite primite platilor platilor nu 11/06/09 nu 11/06/09 45031801 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .Sume in contul platilor efectuate in anul curent 45031602 Alte facilitati si instrumente postaderare .Sume in contul platilor efectuate in anii anteriori 45031701 Mecanismul financiar SEE .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Alte facilitati si instrumente postaderare 450316 45031601 Alte facilitati si instrumente postaderare . platite de angajatori Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale Alte venituri din proprietate Venituri din stat Venituri din accidente de Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de dobanzi ale sistemului de asigurari de munca si boli profesionale prestari de servicii 03/10/07 24/10/07 24/08/10 13/09/10 10/01/06 21/11/05 21/11/05 10/01/06 09/10/06 09/10/06 10/01/06 21/11/05 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 nu 17/06/08 Contributia pentru bilete de tratament si odihna Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Alte venituri Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat Fondul European de Dezvoltare Regionala European de Dezvoltare Regionala .Sume primite in platilor efectuate in anii anteriori Social European nu 11/06/09 45030101 Fondul contul 45030102 Fondul contul Fondul 450302 nu 11/06/09 45030201 Fondul Social European .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 450315 45031501 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 RO19TREZ69122210304XXXXX 22 RO54TREZ69122210305XXXXX 22 RO89TREZ69122210306XXXXX 22 RO27TREZ69122210307XXXXX 22 RO62TREZ69122210308XXXXX 22 RO97TREZ69122210309XXXXX 22 RO35TREZ69122210310XXXXX 22 RO77TREZ69122210350XXXXX 22 RO06TREZ69122300303XXXXX 22 RO49TREZ69122300307XXXXX 22 RO02TREZ69122300350XXXXX 22 RO03TREZ69122310305XXXXX 22 RO38TREZ69122310306XXXXX 22 RO59TREZ69122330308XXXXX 22 RO67TREZ69122330311XXXXX 22 RO74TREZ69122330350XXXXX 22 RO49TREZ69122360350XXXXX 22 RO07TREZ69122370301XXXXX 22 RO73TREZ69122370350XXXXX 22 RO59TREZ69122420324XXXXX 22 RO05TREZ69122450301XXXXX 22 RO08TREZ6912245030101XXX 22 RO55TREZ6912245030102XXX 22 RO40TREZ69122450302XXXXX 22 RO52TREZ6912245030201XXX 22 RO02TREZ6912245030202XXX 22 RO10TREZ69122450315XXXXX 22 RO42TREZ6912245031501XXX 22 RO89TREZ6912245031502XXX 22 RO45TREZ69122450316XXXXX 22 RO86TREZ6912245031601XXX 22 RO36TREZ6912245031602XXX 22 RO33TREZ6912245031701XXX 22 RO80TREZ6912245031702XXX 22 RO30TREZ6912245031703XXX 22 RO77TREZ6912245031801XXX 22 210304 210305 210306 210307 210308 210309 210310 210350 300303 300307 300350 310305 310306 330308 330311 330350 360350 370301 370350 420324 450301 Contributia altor persoane asigurate Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli porfesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare Contributia la fondul de pensii. altele decat cele de natura salariala.Sume primite in contul efectuate in anii anteriori 45031703 Mecanismul financiar SEE .Sume primite in platilor efectuate in anul curent European de Dezvoltare Regionala . administrat privat (se scade) Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad) Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45030202 Fondul Social European .Sume primite in contul efectuate in anul curent 45031702 Mecanismul financiar SEE .

ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .ALTE TRANSFERURI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .CHELTUIELI DE PERSONAL CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .ASISTENTA SOCIALA CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .BUNURI SI SERVICII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .Sume primite in avans Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .ALTE CHELTUIELI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .ASISTENTA SOCIALA AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ALTE CHELTUIELI 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .FONDURI DE REZERVA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .CHELTUIELI DE PERSONAL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45031803 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 13/08/09 RO27TREZ6912245031802XXX 22 RO74TREZ6912245031803XXX 22 RO88TREZ69122470302XXXXX 22 13/08/09 11/09/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO35TREZ69123510110XXXXX 23 RO94TREZ69123510120XXXXX 23 RO56TREZ69123510130XXXXX 23 RO18TREZ69123510140XXXXX 23 RO15TREZ69123510151XXXXX 23 RO58TREZ69123510155XXXXX 23 RO93TREZ69123510156XXXXX 23 RO31TREZ69123510157XXXXX 23 RO04TREZ69123510159XXXXX 23 RO20TREZ69123510165XXXXX 23 RO36TREZ69123510171XXXXX 23 RO79TREZ69123510175XXXXX 23 RO95TREZ69123510181XXXXX 23 RO41TREZ69123510185XXXXX 23 RO83TREZ69123530110XXXXX 23 RO45TREZ69123530120XXXXX 23 RO63TREZ69123530151XXXXX 23 RO09TREZ69123530155XXXXX 23 RO44TREZ69123530156XXXXX 23 RO79TREZ69123530157XXXXX 23 RO52TREZ69123530159XXXXX 23 RO68TREZ69123530165XXXXX 23 RO84TREZ69123530171XXXXX 23 RO30TREZ69123530175XXXXX 23 RO89TREZ69123530185XXXXX 23 RO10TREZ69123540110XXXXX 23 RO69TREZ69123540120XXXXX 23 RO52TREZ69123540150XXXXX 23 RO33TREZ69123540155XXXXX 23 RO68TREZ69123540156XXXXX 23 RO76TREZ69123540159XXXXX 23 RO92TREZ69123540165XXXXX 23 RO11TREZ69123540171XXXXX 23 45031802 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .RAMBURSARI DE CREDITE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE . 14 nu 28/07/10 15/01/08 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 16/12/08 21/11/05 .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .DOBANZI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE SUBVENTII AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE . in curs de distribuire AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .ACTIVE NEFINANCIARE Pag.CHELTUIELI DE 510110 PERSONAL AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .BUNURI SI SERVICII CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .BUNURI SI SERVICII 510120 510130 510140 510151 510155 510156 510157 510159 510165 510171 510175 510181 510185 530110 530120 530151 530155 530156 530157 530159 530165 530171 530175 530185 540110 540120 540150 540155 540156 540159 540165 540171 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE . 470302 bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic.ALTE CHELTUIELI CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .ALTE TRANSFERURI CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE .ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE APARARE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .CHELTUIELI DE PERSONAL APARARE .BUNURI SI SERVICII ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .CHELTUIELI DE PERSONAL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .BUNURI SI SERVICII APARARE .DOBANZI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .BUNURI SI SERVICII TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 23/07/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO54TREZ69123540175XXXXX 23 RO16TREZ69123540185XXXXX 23 RO93TREZ69123550120XXXXX 23 RO55TREZ69123550130XXXXX 23 RO14TREZ69123550151XXXXX 23 RO92TREZ69123550156XXXXX 23 RO19TREZ69123550165XXXXX 23 RO78TREZ69123550175XXXXX 23 RO94TREZ69123550181XXXXX 23 RO40TREZ69123550185XXXXX 23 RO38TREZ69123560151XXXXX 23 RO81TREZ69123560155XXXXX 23 RO19TREZ69123560156XXXXX 23 RO43TREZ69123560165XXXXX 23 RO05TREZ69123560175XXXXX 23 RO64TREZ69123560185XXXXX 23 RO57TREZ69123600110XXXXX 23 RO19TREZ69123600120XXXXX 23 RO78TREZ69123600130XXXXX 23 RO37TREZ69123600151XXXXX 23 RO80TREZ69123600155XXXXX 23 RO18TREZ69123600156XXXXX 23 RO53TREZ69123600157XXXXX 23 RO26TREZ69123600159XXXXX 23 RO42TREZ69123600165XXXXX 23 RO58TREZ69123600171XXXXX 23 RO04TREZ69123600175XXXXX 23 RO20TREZ69123600181XXXXX 23 RO63TREZ69123600185XXXXX 23 RO81TREZ69123610110XXXXX 23 RO43TREZ69123610120XXXXX 23 RO05TREZ69123610130XXXXX 23 RO61TREZ69123610151XXXXX 23 RO07TREZ69123610155XXXXX 23 RO42TREZ69123610156XXXXX 23 540175 540185 550120 550130 550151 550156 550165 550175 550181 550185 560151 560155 560156 560165 560175 560185 600110 600120 600130 600151 600155 600156 600157 600159 600165 600171 600175 600181 600185 610110 610120 610130 610151 610155 610156 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE . 15 16/12/08 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 29/12/08 16/12/08 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI RAMBURSARI DE CREDITE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT APARARE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE APARARE .RAMBURSARI DE CREDITE APARARE .CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA APARARE .ACTIVE NEFINANCIARE APARARE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE APARARE .DOBANZI APARARE .ALTE TRANSFERURI APARARE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ALTE TRANSFERURI TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .ASISTENTA SOCIALA APARARE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Pag.CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .DOBANZI TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .ALTE CHELTUIELI APARARE .ALTE TRANSFERURI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .

ALTE TRANSFERURI SANATATE .BUNURI SI SERVICII INVATAMANT .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SANATATE .ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT .ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE INVATAMANT .ASISTENTA SOCIALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .CHELTUIELI DE PERSONAL SANATATE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA SANATATE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA INVATAMANT . RECREERE SI RELIGIE .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 29/12/08 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 RO77TREZ69123610157XXXXX 23 RO50TREZ69123610159XXXXX 23 RO66TREZ69123610165XXXXX 23 RO82TREZ69123610171XXXXX 23 RO28TREZ69123610175XXXXX 23 RO44TREZ69123610181XXXXX 23 RO87TREZ69123610185XXXXX 23 RO80TREZ69123650110XXXXX 23 RO42TREZ69123650120XXXXX 23 RO04TREZ69123650130XXXXX 23 RO60TREZ69123650151XXXXX 23 RO06TREZ69123650155XXXXX 23 RO41TREZ69123650156XXXXX 23 RO76TREZ69123650157XXXXX 23 RO49TREZ69123650159XXXXX 23 RO65TREZ69123650165XXXXX 23 RO81TREZ69123650171XXXXX 23 RO27TREZ69123650175XXXXX 23 RO43TREZ69123650181XXXXX 23 RO86TREZ69123650185XXXXX 23 RO07TREZ69123660110XXXXX 23 RO66TREZ69123660120XXXXX 23 RO28TREZ69123660130XXXXX 23 RO84TREZ69123660151XXXXX 23 RO30TREZ69123660155XXXXX 23 RO65TREZ69123660156XXXXX 23 RO03TREZ69123660157XXXXX 23 RO73TREZ69123660159XXXXX 23 RO89TREZ69123660165XXXXX 23 RO08TREZ69123660171XXXXX 23 RO51TREZ69123660175XXXXX 23 RO32TREZ69123660180XXXXX 23 RO67TREZ69123660181XXXXX 23 RO13TREZ69123660185XXXXX 23 RO31TREZ69123670110XXXXX 23 RO90TREZ69123670120XXXXX 23 RO52TREZ69123670130XXXXX 23 RO11TREZ69123670151XXXXX 23 610157 610159 610165 610171 610175 610181 610185 650110 650120 650130 650151 650155 650156 650157 650159 650165 650171 650175 650181 650185 660110 660120 660130 660151 660155 660156 660157 660159 660165 660171 660175 660180 660181 660185 670110 670120 670130 670151 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE SANATATE .ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA DEZVOLTARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CREDITE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL INVATAMANT .IMPRUMUTURI SANATATE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Pag.PLATI EFECTUATE IN CURENT .ALTE TRANSFERURI INVATAMANT .DOBANZI CULTURA.CHELTUIELI DE PERSONAL INVATAMANT .ALTE CHELTUIELI INVATAMANT .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SANATATE .ASISTENTA SOCIALA INVATAMANT .RAMBURSARI DE CREDITE SANATATE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE SANATATE .RAMBURSARI DE .FONDUL NATIONAL DE .ALTE CHELTUIELI SANATATE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE .ASISTENTA SOCIALA SANATATE .ACTIVE NEFINANCIARE SANATATE . 16 .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CULTURA.BUNURI SI SERVICII SANATATE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE INVATAMANT .DOBANZI INVATAMANT .CHELTUIELI DE PERSONAL CULTURA. RECREERE SI RELIGIE .BUNURI SI SERVICII CULTURA.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT .DOBANZI SANATATE .

RAMBURSARI DE CREDITE LOCUINTE.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE LOCUINTE.BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII SI DEZVOLTARE SERVICII LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA LOCUINTE.RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL LOCUINTE.SUBVENTII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .ALTE CHELTUIELI CULTURA.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCUINTE.ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINTE. RECREERE SI RELIGIE .ALTE CHELTUIELI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . RECREERE SI RELIGIE .BUNURI SI PUBLICA .ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . RECREERE SI RELIGIE . 17 .ALTE TRANSFERURI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CULTURA.CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)POSTADERARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .ALTE TRANSFERURI CULTURA RECREERE SI RELIGIE.DOBANZI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .RAMBURSARI DE CREDITE CULTURA.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT PROTECTIA MEDIULUI . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .IMPRUMUTURI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCUINTE.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO54TREZ69123670155XXXXX 23 RO89TREZ69123670156XXXXX 23 RO27TREZ69123670157XXXXX 23 RO97TREZ69123670159XXXXX 23 RO16TREZ69123670165XXXXX 23 RO32TREZ69123670171XXXXX 23 RO75TREZ69123670175XXXXX 23 RO91TREZ69123670181XXXXX 23 RO37TREZ69123670185XXXXX 23 RO55TREZ69123680110XXXXX 23 RO17TREZ69123680120XXXXX 23 RO76TREZ69123680130XXXXX 23 RO38TREZ69123680140XXXXX 23 RO35TREZ69123680151XXXXX 23 RO78TREZ69123680155XXXXX 23 RO16TREZ69123680156XXXXX 23 RO51TREZ69123680157XXXXX 23 RO24TREZ69123680159XXXXX 23 RO40TREZ69123680165XXXXX 23 RO56TREZ69123680171XXXXX 23 RO02TREZ69123680175XXXXX 23 RO80TREZ69123680180XXXXX 23 RO18TREZ69123680181XXXXX 23 RO61TREZ69123680185XXXXX 23 RO65TREZ69123700120XXXXX 23 RO27TREZ69123700130XXXXX 23 RO86TREZ69123700140XXXXX 23 RO83TREZ69123700151XXXXX 23 RO29TREZ69123700155XXXXX 23 RO64TREZ69123700156XXXXX 23 RO88TREZ69123700165XXXXX 23 RO07TREZ69123700171XXXXX 23 RO50TREZ69123700175XXXXX 23 RO66TREZ69123700181XXXXX 23 RO12TREZ69123700185XXXXX 23 RO05TREZ69123740110XXXXX 23 RO64TREZ69123740120XXXXX 23 670155 670156 670157 670159 670165 670171 670175 670181 670185 680110 680120 680130 680140 680151 680155 680156 680157 680159 680165 680171 680175 680180 680181 680185 700120 700130 700140 700151 700155 700156 700165 700171 700175 700181 700185 740110 740120 CULTURA.DOBANZI LOCUINTE. SERVICII SE DEZVOLTARE PLATI EFECTUATE IN ANII CURENT PUBLICA . RECREERE SI RELIGIE .SUBVENTII LOCUINTE.ALTE TRANSFERURI LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .CHELTUIELI DE PERSONAL PROTECTIA MEDIULUI . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE CULTURA.ASISTENTA SOCIALA CULTURA.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURA. RECREERE SI RELIGIE . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .BUNURI SI SERVICII 16/12/08 21/11/05 24/07/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 Pag.

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ACTIVE NEFINANCIARE PROTECTIA MEDIULUI . PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII . 18 11/03/09 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 15/01/08 21/11/05 29/12/08 16/12/08 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 16/12/08 .ACTIVE NEFINANCIARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCA .SUBVENTII COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA .COMERCIALE SI DE MUNCA .ALTE CHELTUIELI PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA . COMERCIALE SI DE MUNCA . COMERCIALE SI DE MUNCA DOBANZI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE PROTECTIA MEDIULUI . PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII SUBVENTII INDUSTRIA EXTRACTIVA. PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE INDUSTRIA EXTRACTIVA.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 15/01/08 15/01/08 21/11/05 29/12/08 15/01/08 16/12/08 21/11/05 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO26TREZ69123740130XXXXX 23 RO82TREZ69123740151XXXXX 23 RO28TREZ69123740155XXXXX 23 RO63TREZ69123740156XXXXX 23 RO71TREZ69123740159XXXXX 23 RO87TREZ69123740165XXXXX 23 RO06TREZ69123740171XXXXX 23 RO49TREZ69123740175XXXXX 23 RO11TREZ69123740185XXXXX 23 RO52TREZ69123800110XXXXX 23 RO14TREZ69123800120XXXXX 23 RO73TREZ69123800130XXXXX 23 RO35TREZ69123800140XXXXX 23 RO32TREZ69123800151XXXXX 23 RO75TREZ69123800155XXXXX 23 RO13TREZ69123800156XXXXX 23 RO21TREZ69123800159XXXXX 23 RO37TREZ69123800165XXXXX 23 RO53TREZ69123800171XXXXX 23 RO96TREZ69123800175XXXXX 23 RO77TREZ69123800180XXXXX 23 RO15TREZ69123800181XXXXX 23 RO58TREZ69123800185XXXXX 23 RO59TREZ69123810140XXXXX 23 RO56TREZ69123810151XXXXX 23 RO02TREZ69123810155XXXXX 23 RO37TREZ69123810156XXXXX 23 RO61TREZ69123810165XXXXX 23 RO23TREZ69123810175XXXXX 23 RO82TREZ69123810185XXXXX 23 RO62TREZ69123820120XXXXX 23 RO24TREZ69123820130XXXXX 23 RO83TREZ69123820140XXXXX 23 RO80TREZ69123820151XXXXX 23 RO26TREZ69123820155XXXXX 23 RO61TREZ69123820156XXXXX 23 RO85TREZ69123820165XXXXX 23 740130 740151 740155 740156 740159 740165 740171 740175 740185 800110 800120 800130 800140 800151 800155 800156 800159 800165 800171 800175 800180 800181 800185 810140 810151 810155 810156 810165 810175 810185 820120 820130 820140 820151 820155 820156 820165 PROTECTIA MEDIULUI . PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII DOBANZI INDUSTRIA EXTRACTIVA.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INDUSTRIA EXTRACTIVA. COMERCIALE SI DE MUNCA TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PROTECTIA MEDIULUI . PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA SUBVENTII ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ALTE TRANSFERURI COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA IMPRUMUTURI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE .BUNURI SI SERVICII INDUSTRIA EXTRACTIVA.DOBANZI PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Pag.ALTE TRANSFERURI INDUSTRIA EXTRACTIVA PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INDUSTRIA EXTRACTIVA.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ALTE TRANSFERURI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ALTE CHELTUIELI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI DE PERSONAL ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ALTE TRANSFERURI PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA BUNURI SI SERVICII ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCA RAMBURSARI DE CREDITE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PROTECTIA MEDIULUI .

DOBANZI COMUNICATII . PISCICULTURA SI VANATOARE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE AGRICULTURA. SILVICULTURA.ALTE TRANSFERURI TRANSPORTURI . PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA TRANSPORTURI .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE COMUNICATII . SILVICULTURA.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TRANSPORTURI .SUBVENTII TRANSPORTURI . SILVICULTURA.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSPORTURI .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT COMUNICATII . SILVICULTURA.ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI . SILVICULTURA.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE INDUSTRIA EXTRACTIVA. SILVICULTURA. SIVICULTURA. SILVICULTURA. PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII .DOBANZI TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOARE DOBANZI AGRICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE RAMBURSARI DE CREDITE AGRICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE BUNURI SI SERVICII AGRICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI DE PERSONAL AGRICULTURA.RAMBURSARI DE CREDITE TRANSPORTURI .ASISTENTA SOCIALA COMUNICATII . PISCICULTURA SI VANATOARE ALTE TRANSFERURI AGRICULTURA.ALTE TRANSFERURI COMUNICATII . PISCICULTURA SI VANATOARE SUBVENTII AGRICULTURA. SILVICULTURA.CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Pag. PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII RAMBURSARI DE CREDITE INDUSTRIA EXTRACTIVA. SILVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE ACTIVE NEFINANCIARE AGRICULTURA. SILVICULTURA. 19 . PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA AGRICULTURA.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOARE FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE AGRICULTURA.ALTE CHELTUIELI TRANSPORTURI .CHELTUIELI DE PERSONAL COMUNICATII . PISCICULTURA SI VANATOARE .ALTE CHELTUIELI AGRICULTURA.CHELTUIELI DE PERSONAL TRANSPORTURI .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO47TREZ69123820175XXXXX 23 RO63TREZ69123820181XXXXX 23 RO09TREZ69123820185XXXXX 23 RO27TREZ69123830110XXXXX 23 RO86TREZ69123830120XXXXX 23 RO48TREZ69123830130XXXXX 23 RO10TREZ69123830140XXXXX 23 RO07TREZ69123830151XXXXX 23 RO50TREZ69123830155XXXXX 23 RO85TREZ69123830156XXXXX 23 RO93TREZ69123830159XXXXX 23 RO12TREZ69123830165XXXXX 23 RO28TREZ69123830171XXXXX 23 RO71TREZ69123830175XXXXX 23 RO87TREZ69123830181XXXXX 23 RO33TREZ69123830185XXXXX 23 RO51TREZ69123840110XXXXX 23 RO13TREZ69123840120XXXXX 23 RO72TREZ69123840130XXXXX 23 RO34TREZ69123840140XXXXX 23 RO31TREZ69123840151XXXXX 23 RO74TREZ69123840155XXXXX 23 RO12TREZ69123840156XXXXX 23 RO20TREZ69123840159XXXXX 23 RO36TREZ69123840165XXXXX 23 RO52TREZ69123840171XXXXX 23 RO95TREZ69123840175XXXXX 23 RO14TREZ69123840181XXXXX 23 RO57TREZ69123840185XXXXX 23 RO75TREZ69123850110XXXXX 23 RO37TREZ69123850120XXXXX 23 RO96TREZ69123850130XXXXX 23 RO98TREZ69123850155XXXXX 23 RO36TREZ69123850156XXXXX 23 RO71TREZ69123850157XXXXX 23 RO44TREZ69123850159XXXXX 23 RO60TREZ69123850165XXXXX 23 820175 820181 820185 830110 830120 830130 830140 830151 830155 830156 830159 830165 830171 830175 830181 830185 840110 840120 840130 840140 840151 840155 840156 840159 840165 840171 840175 840181 840185 850110 850120 850130 850155 850156 850157 850159 850165 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 16/12/08 21/11/05 23/07/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 24/12/09 27/01/10 16/12/08 INDUSTRIA EXTRACTIVA. PISCICULTURA SI VANATOARE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AGRICULTURA.BUNURI SI SERVICII COMUNICATII .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AGRICULTURA.ALTE CHELTUIELI COMUNICATII . SILVICULTURA. SILVICULTURA.BUNURI SI SERVICII TRANSPORTURI .

ALTE CHELTUIELI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ALTE TRANSFERURI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .ASISTENTA SOCIALA AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .CHELTUIELI DE PERSONAL CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .RAMBURSARI DE CREDITE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ALTE CHELTUIELI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .BUNURI SI SERVICII CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .ACTIVE FINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE ACTIUNI ECONOMICE .SUBVENTII AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .FONDURI DE REZERVA AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE COMUNICATII .BUNURI SI SERVICII ALTE ACTIUNI ECONOMICE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .BUNURI SI SERVICII AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .DOBANZI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .ALTE TRANSFERURI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .DOBANZI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO76TREZ69123850171XXXXX 23 RO22TREZ69123850175XXXXX 23 RO81TREZ69123850185XXXXX 23 RO02TREZ69123860110XXXXX 23 RO61TREZ69123860120XXXXX 23 RO79TREZ69123860151XXXXX 23 RO25TREZ69123860155XXXXX 23 RO60TREZ69123860156XXXXX 23 RO84TREZ69123860165XXXXX 23 RO03TREZ69123860171XXXXX 23 RO46TREZ69123860175XXXXX 23 RO08TREZ69123860185XXXXX 23 RO85TREZ69123870120XXXXX 23 RO47TREZ69123870130XXXXX 23 RO06TREZ69123870151XXXXX 23 RO49TREZ69123870155XXXXX 23 RO84TREZ69123870156XXXXX 23 RO92TREZ69123870159XXXXX 23 RO11TREZ69123870165XXXXX 23 RO27TREZ69123870171XXXXX 23 RO70TREZ69123870175XXXXX 23 RO86TREZ69123870181XXXXX 23 RO32TREZ69123870185XXXXX 23 RO18TREZ69124510210XXXXX 24 RO77TREZ69124510220XXXXX 24 RO39TREZ69124510230XXXXX 24 RO98TREZ69124510240XXXXX 24 RO60TREZ69124510250XXXXX 24 RO95TREZ69124510251XXXXX 24 RO41TREZ69124510255XXXXX 24 RO76TREZ69124510256XXXXX 24 RO14TREZ69124510257XXXXX 24 RO84TREZ69124510259XXXXX 24 RO19TREZ69124510271XXXXX 24 RO54TREZ69124510272XXXXX 24 RO62TREZ69124510275XXXXX 24 RO43TREZ69124510280XXXXX 24 850171 850175 850185 860110 860120 860151 860155 860156 860165 860171 860175 860185 870120 870130 870151 870155 870156 870159 870165 870171 870175 870181 870185 510210 510220 510230 510240 510250 510251 510255 510256 510257 510259 510271 510272 510275 510280 COMUNICATII .ACTIVE NEFINANCIARE COMUNICATII .IMPRUMUTURI 16/12/08 21/11/05 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 11/03/09 21/11/05 29/12/08 21/11/05 16/12/08 21/11/05 22/10/07 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 Pag.ACTIVE NEFINANCIARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE . 20 .ALTE TRANSFERURI CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .CHELTUIELI DE PERSONAL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .SUBVENTII APARARE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .ALTE CHELTUIELI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL .DOBANZI APARARE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .DOBANZI TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .ALTE TRANSFERURI TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .ACTIVE FINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .ASISTENTA SOCIALA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .FONDURI DE REZERVA APARARE . 21 .BUNURI SI SERVICII TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .CHELTUIELI DE PERSONAL APARARE .ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .FONDURI DE REZERVA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .IMPRUMUTURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .SUBVENTII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT APARARE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE APARARE .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 05/02/07 21/11/05 29/12/08 RO78TREZ69124510281XXXXX 24 RO24TREZ69124510285XXXXX 24 RO90TREZ69124540210XXXXX 24 RO52TREZ69124540220XXXXX 24 RO14TREZ69124540230XXXXX 24 RO73TREZ69124540240XXXXX 24 RO35TREZ69124540250XXXXX 24 RO70TREZ69124540251XXXXX 24 RO16TREZ69124540255XXXXX 24 RO51TREZ69124540256XXXXX 24 RO86TREZ69124540257XXXXX 24 RO59TREZ69124540259XXXXX 24 RO91TREZ69124540271XXXXX 24 RO29TREZ69124540272XXXXX 24 RO37TREZ69124540275XXXXX 24 RO18TREZ69124540280XXXXX 24 RO53TREZ69124540281XXXXX 24 RO96TREZ69124540285XXXXX 24 RO76TREZ69124550220XXXXX 24 RO38TREZ69124550230XXXXX 24 RO75TREZ69124550256XXXXX 24 RO61TREZ69124550275XXXXX 24 RO23TREZ69124550285XXXXX 24 RO21TREZ69124560251XXXXX 24 RO64TREZ69124560255XXXXX 24 RO02TREZ69124560256XXXXX 24 RO85TREZ69124560275XXXXX 24 RO47TREZ69124560285XXXXX 24 RO71TREZ69124570285XXXXX 24 RO40TREZ69124600210XXXXX 24 RO02TREZ69124600220XXXXX 24 RO61TREZ69124600230XXXXX 24 RO23TREZ69124600240XXXXX 24 RO82TREZ69124600250XXXXX 24 RO20TREZ69124600251XXXXX 24 RO63TREZ69124600255XXXXX 24 510281 510285 540210 540220 540230 540240 540250 540251 540255 540256 540257 540259 540271 540272 540275 540280 540281 540285 550220 550230 550256 550275 550285 560251 560255 560256 560275 560285 570285 600210 600220 600230 600240 600250 600251 600255 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .BUNURI SI SERVICII APARARE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .BUNURI SI SERVICII ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE .RAMBURSARI DE CREDITE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .ALTE TRANSFERURI nu 28/07/10 nu 28/07/10 22/10/07 07/05/08 21/11/05 21/11/05 29/12/08 22/10/07 07/05/08 03/06/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 nu 17/06/08 Pag.DOBANZI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI .RAMBURSARI DE CREDITE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE .

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE APARARE . 22 .ASISTENTA SOCIALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INVATAMANT .RAMBURSARI DE CREDITE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE APARARE .IMPRUMUTURI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ALTE TRANSFERURI INVATAMANT .IMPRUMUTURI APARARE .ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT .SUBVENTII ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ASISTENTA SOCIALA APARARE .RAMBURSARI DE CREDITE APARARE .ACTIVE FINANCIARE APARARE .FONDURI DE REZERVA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .DOBANZI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ACTIVE FINANCIARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ALTE TRANSFERURI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .BUNURI SI SERVICII INVATAMANT .SUBVENTII INVATAMANT .CHELTUIELI DE PERSONAL INVATAMANT .CHELTUIELI DE PERSONAL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .FONDURI DE REZERVA INVATAMANT .BUNURI SI SERVICII ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .DOBANZI INVATAMANT .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO98TREZ69124600256XXXXX 24 RO36TREZ69124600257XXXXX 24 RO09TREZ69124600259XXXXX 24 RO41TREZ69124600271XXXXX 24 RO76TREZ69124600272XXXXX 24 RO84TREZ69124600275XXXXX 24 RO65TREZ69124600280XXXXX 24 RO03TREZ69124600281XXXXX 24 RO46TREZ69124600285XXXXX 24 RO64TREZ69124610210XXXXX 24 RO26TREZ69124610220XXXXX 24 RO85TREZ69124610230XXXXX 24 RO47TREZ69124610240XXXXX 24 RO09TREZ69124610250XXXXX 24 RO44TREZ69124610251XXXXX 24 RO87TREZ69124610255XXXXX 24 RO25TREZ69124610256XXXXX 24 RO60TREZ69124610257XXXXX 24 RO33TREZ69124610259XXXXX 24 RO65TREZ69124610271XXXXX 24 RO03TREZ69124610272XXXXX 24 RO11TREZ69124610275XXXXX 24 RO89TREZ69124610280XXXXX 24 RO27TREZ69124610281XXXXX 24 RO70TREZ69124610285XXXXX 24 RO63TREZ69124650210XXXXX 24 RO25TREZ69124650220XXXXX 24 RO84TREZ69124650230XXXXX 24 RO46TREZ69124650240XXXXX 24 RO08TREZ69124650250XXXXX 24 RO43TREZ69124650251XXXXX 24 RO86TREZ69124650255XXXXX 24 RO24TREZ69124650256XXXXX 24 RO59TREZ69124650257XXXXX 24 RO32TREZ69124650259XXXXX 24 RO64TREZ69124650271XXXXX 24 RO02TREZ69124650272XXXXX 24 600256 600257 600259 600271 600272 600275 600280 600281 600285 610210 610220 610230 610240 610250 610251 610255 610256 610257 610259 610271 610272 610275 610280 610281 610285 650210 650220 650230 650240 650250 650251 650255 650256 650257 650259 650271 650272 APARARE .ACTIVE FINANCIARE nu 28/07/10 nu 28/07/10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 Pag.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE INVATAMANT .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ALTE CHELTUIELI INVATAMANT .ACTIVE NEFINANCIARE APARARE .ASISTENTA SOCIALA INVATAMANT .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA .ALTE CHELTUIELI APARARE .

RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE .ALTE CHELTUIELI SANATATE .FONDURI DE REZERVA CULTURA.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE INVATAMANT . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE .ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE CULTURA. RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SANATATE .ALTE TRANSFERURI CULTURA.IMPRUMUTURI SANATATE . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE . RECREERE SI RELIGIE .DOBANZI CULTURA.IMPRUMUTURI CULTURA.ACTIVE FINANCIARE CULTURA. RECREERE SI RELIGIE .RAMBURSARI DE CREDITE CULTURA. RECREERE SI RELIGIE .CHELTUIELI DE PERSONAL SANATATE . RECREERE SI RELIGIE .RAMBURSARI DE CREDITE SANATETE . RECREERE SI RELIGIE .ASISTENTA SOCIALA CULTURA.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURA.BUNURI SI SERVICII nu 28/07/10 nu 28/07/10 Pag.BUNURI SI SERVICII CULTURA.ACTIVE NEFINANCIARE SANATATE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE SANATATE .ALTE TRANSFERURI SANATATE .SUBVENTII CULTURA.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE SANATATE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CULTURA. RECREERE SI RELIGIE .CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 RO10TREZ69124650275XXXXX 24 RO88TREZ69124650280XXXXX 24 RO26TREZ69124650281XXXXX 24 RO69TREZ69124650285XXXXX 24 RO87TREZ69124660210XXXXX 24 RO49TREZ69124660220XXXXX 24 RO11TREZ69124660230XXXXX 24 RO70TREZ69124660240XXXXX 24 RO32TREZ69124660250XXXXX 24 RO67TREZ69124660251XXXXX 24 RO13TREZ69124660255XXXXX 24 RO48TREZ69124660256XXXXX 24 RO83TREZ69124660257XXXXX 24 RO56TREZ69124660259XXXXX 24 RO88TREZ69124660271XXXXX 24 RO26TREZ69124660272XXXXX 24 RO34TREZ69124660275XXXXX 24 RO15TREZ69124660280XXXXX 24 RO50TREZ69124660281XXXXX 24 RO93TREZ69124660285XXXXX 24 RO14TREZ69124670210XXXXX 24 RO73TREZ69124670220XXXXX 24 RO35TREZ69124670230XXXXX 24 RO94TREZ69124670240XXXXX 24 RO56TREZ69124670250XXXXX 24 RO91TREZ69124670251XXXXX 24 RO37TREZ69124670255XXXXX 24 RO72TREZ69124670256XXXXX 24 RO10TREZ69124670257XXXXX 24 RO80TREZ69124670259XXXXX 24 RO15TREZ69124670271XXXXX 24 RO50TREZ69124670272XXXXX 24 RO58TREZ69124670275XXXXX 24 RO39TREZ69124670280XXXXX 24 RO74TREZ69124670281XXXXX 24 RO20TREZ69124670285XXXXX 24 RO38TREZ69124680210XXXXX 24 RO97TREZ69124680220XXXXX 24 650275 650280 650281 650285 660210 660220 660230 660240 660250 660251 660255 660256 660257 660259 660271 660272 660275 660280 660281 660285 670210 670220 670230 670240 670250 670251 670255 670256 670257 670259 670271 670272 670275 670280 670281 670285 680210 680220 INVATAMANT .IMPRUMUTURI INVATAMANT .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SANATATE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CULTURA.CHELTUIELI DE PERSONAL CULTURA.ALTE CHELTUIELI CULTURA.BUNURI SI SERVICII SANATATE .ASISTENTA SOCIALA SANATATE .FONDURI DE REZERVA SANATATE .RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT .SUBVENTII SANATATE .DOBANZI SANATATE . RECREERE SI RELIGIE .ACTIVE FINANCIARE SANATATE . 23 .

IMPRUMUTURI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .FONDURI DE PUBLICA .ALTE TRANSFERURI nu 28/07/10 DEZVOLTARE PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE PERSONAL LOCUINTE.PLATI EFECTUATE SI RECUPERATE IN ANUL CURENT . SERVICII CREDITE LOCUINTE.BUNURI SI PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA .DOBANZI PROTECTIA MEDIULUI .RAMBURSARI DE SI DEZVOLTARE PUBLICA . SERVICII SI SOCIALA LOCUINTE. SERVICII DE DEZVOLTARE LOCUINTE.FONDURI DE REZERVA PROTECTIA MEDIULUI .ALTE TRANSFERURI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .IMPRUMUTURI SI DEZVOLTARE PUBLICA .DOBANZI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII IN ANII PRECEDENTI PROTECTIA MEDIULUI PUBLICA .SUBVENTII PROTECTIA MEDIULUI . SERVICII SI DEZVOLTARE REZERVA LOCUINTE.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO59TREZ69124680230XXXXX 24 RO21TREZ69124680240XXXXX 24 RO80TREZ69124680250XXXXX 24 RO18TREZ69124680251XXXXX 24 RO61TREZ69124680255XXXXX 24 RO96TREZ69124680256XXXXX 24 RO34TREZ69124680257XXXXX 24 RO07TREZ69124680259XXXXX 24 RO39TREZ69124680271XXXXX 24 RO74TREZ69124680272XXXXX 24 RO82TREZ69124680275XXXXX 24 RO63TREZ69124680280XXXXX 24 RO98TREZ69124680281XXXXX 24 RO44TREZ69124680285XXXXX 24 RO86TREZ69124700210XXXXX 24 RO48TREZ69124700220XXXXX 24 RO10TREZ69124700230XXXXX 24 RO69TREZ69124700240XXXXX 24 RO31TREZ69124700250XXXXX 24 RO66TREZ69124700251XXXXX 24 RO12TREZ69124700255XXXXX 24 RO47TREZ69124700256XXXXX 24 RO82TREZ69124700257XXXXX 24 RO55TREZ69124700259XXXXX 24 RO87TREZ69124700271XXXXX 24 RO25TREZ69124700272XXXXX 24 RO33TREZ69124700275XXXXX 24 RO14TREZ69124700280XXXXX 24 RO49TREZ69124700281XXXXX 24 RO92TREZ69124700285XXXXX 24 RO85TREZ69124740210XXXXX 24 RO47TREZ69124740220XXXXX 24 RO09TREZ69124740230XXXXX 24 RO68TREZ69124740240XXXXX 24 RO30TREZ69124740250XXXXX 24 RO65TREZ69124740251XXXXX 24 RO11TREZ69124740255XXXXX 24 680230 680240 680250 680251 680255 680256 680257 680259 680271 680272 680275 680280 680281 680285 700210 700220 700230 700240 700250 700251 700255 700256 700257 700259 700271 700272 700275 700280 700281 700285 740210 740220 740230 740240 740250 740251 740255 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE .ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII SI DEZVOLTARE LOCUINTE.ALTE TRANSFERURI nu 28/07/10 Pag.SUBVENTII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII LOCUINTE.ACTIVE SI DEZVOLTARE PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE PLATI EFECTUATE IN ANII CURENT PUBLICA .ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .FONDURI DE REZERVA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII NEFINANCIARE LOCUINTE.ALTE CHELTUIELI 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 SI DEZVOLTARE PUBLICA .TRANSFERURI PUBLICE PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI LOCUINTE. 24 .BUNURI SI SERVICII PROTECTIA MEDIULUI .ALTE CHELTUIELI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .DOBANZI nu 28/07/10 LOCUINTE.PROIECTE CU EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) DEZVOLTARE PUBLICA .ACTIVE FINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . SERVICII SI FINANTARE DIN FONDURI POSTADERARE LOCUINTE.TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL LOCUINTE.ACTIVE SI DEZVOLTARE PUBLICA .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .CHELTUIELI DE PUBLICA . SERVICII SI DEZVOLTARE SERVICII LOCUINTE.SUBVENTII LOCUINTE.ASISTENTA DEZVOLTARE PUBLICA . SERVICII FINANCIARE LOCUINTE.FONDUL NATIONAL SI DEZVOLTARE PUBLICA .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .CHELTUIELI DE PERSONAL PROTECTIA MEDIULUI .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE PROTECTIA MEDIULUI . SERVICII SI LOCUINTE.

COMERCIALE SI DE MUNCA TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ALTE CHELTUIELI PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA .ACTIVE NEFINANCIARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA SUBVENTII nu ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA ASISTENTA SOCIALA ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ACTIVE FINANCIARE PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA FONDURI DE REZERVA ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.IMPRUMUTURI PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO46TREZ69124740256XXXXX 24 RO81TREZ69124740257XXXXX 24 RO54TREZ69124740259XXXXX 24 RO86TREZ69124740271XXXXX 24 RO24TREZ69124740272XXXXX 24 RO32TREZ69124740275XXXXX 24 RO13TREZ69124740280XXXXX 24 RO48TREZ69124740281XXXXX 24 RO91TREZ69124740285XXXXX 24 RO35TREZ69124800210XXXXX 24 RO94TREZ69124800220XXXXX 24 RO56TREZ69124800230XXXXX 24 RO18TREZ69124800240XXXXX 24 RO77TREZ69124800250XXXXX 24 RO15TREZ69124800251XXXXX 24 RO58TREZ69124800255XXXXX 24 RO93TREZ69124800256XXXXX 24 RO31TREZ69124800257XXXXX 24 RO04TREZ69124800259XXXXX 24 RO36TREZ69124800271XXXXX 24 RO71TREZ69124800272XXXXX 24 RO79TREZ69124800275XXXXX 24 RO60TREZ69124800280XXXXX 24 RO95TREZ69124800281XXXXX 24 RO41TREZ69124800285XXXXX 24 RO59TREZ69124810210XXXXX 24 RO21TREZ69124810220XXXXX 24 RO80TREZ69124810230XXXXX 24 RO42TREZ69124810240XXXXX 24 RO04TREZ69124810250XXXXX 24 RO39TREZ69124810251XXXXX 24 RO82TREZ69124810255XXXXX 24 RO20TREZ69124810256XXXXX 24 RO55TREZ69124810257XXXXX 24 RO28TREZ69124810259XXXXX 24 RO60TREZ69124810271XXXXX 24 RO95TREZ69124810272XXXXX 24 740256 740257 740259 740271 740272 740275 740280 740281 740285 800210 800220 800230 800240 800250 800251 800255 800256 800257 800259 800271 800272 800275 800280 800281 800285 810210 810220 810230 810240 810250 810251 810255 810256 810257 810259 810271 810272 PROTECTIA MEDIULUI .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ACTIVE NEFINANCIARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCA IMPRUMUTURI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ACTIVE NEFINANCIARE PROTECTIA MEDIULUI .FONDURI DE REZERVA COMBUSTIBILI SI ENERGIE . 25 .SUBVENTII COMBUSTIBILI SI ENERGIE .BUNURI SI SERVICII COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA RAMBURSARI DE CREDITE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ASISTENTA SOCIALA PROTECTIA MEDIULUI . COMERCIALE SI DE MUNCA DOBANZI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ACTIVE FINANCIARE nu 28/07/10 28/07/10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 Pag.ALTE CHELTUIELI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCA . COMERCIALE SI DE MUNCA .ASISTENTA SOCIALA COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ALTE TRANSFERURI COMBUSTIBILI SI ENERGIE .ALTE CHELTUIELI COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA . COMERCIALE SI DE MUNCA .RAMBURSARI DE CREDITE PROTECTIA MEDIULUI .CHELTUIELI DE PERSONAL COMBUSTIBILI SI ENERGIE . COMERCIALE SI DE MUNCA . COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI DE PERSONAL ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ALTE TRANSFERURI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.ACTIVE FINANCIARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.BUNURI SI SERVICII ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.DOBANZI COMBUSTIBILI SI ENERGIE .

IMPRUMUTURI TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI DE PERSONAL AGRICULTURA.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AGRICULTURA. SILVICULTURA. SILVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE . PISCICULTURA SI VANATOARE ACTIVE FINANCIARE AGRICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AGRICULTURA. SILVICUTURA. SILVICULTURA.BUNURI SI SERVICII TRANSPORTURI .RAMBURSARI DE CREDITE COMBUSTIBIL SI ENERGIE . SILVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE FONDURI DE REZERVA AGRICULTURA. SILVICULTURA. 26 . PISCICULTURA SI VANATOARE ACTIVE NEFINANCIARE AGRICULTURA.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO06TREZ69124810275XXXXX 24 RO84TREZ69124810280XXXXX 24 RO22TREZ69124810281XXXXX 24 RO65TREZ69124810285XXXXX 24 RO10TREZ69124830210XXXXX 24 RO69TREZ69124830220XXXXX 24 RO31TREZ69124830230XXXXX 24 RO90TREZ69124830240XXXXX 24 RO52TREZ69124830250XXXXX 24 RO87TREZ69124830251XXXXX 24 RO33TREZ69124830255XXXXX 24 RO68TREZ69124830256XXXXX 24 RO06TREZ69124830257XXXXX 24 RO76TREZ69124830259XXXXX 24 RO11TREZ69124830271XXXXX 24 RO46TREZ69124830272XXXXX 24 RO54TREZ69124830275XXXXX 24 RO35TREZ69124830280XXXXX 24 RO70TREZ69124830281XXXXX 24 RO16TREZ69124830285XXXXX 24 RO34TREZ69124840210XXXXX 24 RO93TREZ69124840220XXXXX 24 RO55TREZ69124840230XXXXX 24 RO17TREZ69124840240XXXXX 24 RO76TREZ69124840250XXXXX 24 RO14TREZ69124840251XXXXX 24 RO57TREZ69124840255XXXXX 24 RO92TREZ69124840256XXXXX 24 RO30TREZ69124840257XXXXX 24 RO03TREZ69124840259XXXXX 24 RO35TREZ69124840271XXXXX 24 RO70TREZ69124840272XXXXX 24 RO78TREZ69124840275XXXXX 24 RO59TREZ69124840280XXXXX 24 RO94TREZ69124840281XXXXX 24 RO40TREZ69124840285XXXXX 24 RO09TREZ69124870210XXXXX 24 810275 810280 810281 810285 830210 830220 830230 830240 830250 830251 830255 830256 830257 830259 830271 830272 830275 830280 830281 830285 840210 840220 840230 840240 840250 840251 840255 840256 840257 840259 840271 840272 840275 840280 840281 840285 870210 COMBUSTIBILI SI ENERGIE.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSPORTURI . SILVICULTURA. SILVICULTURA.IMPRUMUTURI COMBUSTIBILI SI ENERGIE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOARE FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE AGRICULTURA.DOBANZI TRANSPORTURI .ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI .CHELTUIELI DE PERSONAL TRANSPORTURI .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE COMBUSTIBILI SI ENERGIE .CHELTUIELI DE PERSONAL nu 28/07/10 28/07/10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 Pag.ALTE TRANSFERURI AGRICULTURA. SILVICULTURA.RAMBURSARI DE CREDITE TRANSPORTURI .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSPORTURI .ALTE CHELTUIELI TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOARE RAMBURSARI DE CREDITE CULTURA. SILVICULTURA.SUBVENTII TRANSPORTURI .ACTIVE FINANCIARE TRANSPORTURI .ASISTENTA SOCIALA TRANSPORTURI .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE ACTIUNI ECONOMICE . PISCICULTURA SI VANATOARE . PISCICULTURA SI VANATOARE ASISTENTA SOCIALA AGRICULTURA. SIVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE AGRICULTURA. SILVICULTURA. SILVICULTURA. SILVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE . PISCICULTURA SI VANATOARE SUBVENTII nu AGRICULTURA. SILVICULTURA.ALTE CHELTUIELI AGRICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE IMPRUMUTURI AGRICULTURA.FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE TRANSPORTURI . PISCICULTURA SI VANATOAREDOBANZI AGRICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE BUNURI SI SERVICII AGRICULTURA.FONDURI DE REZERVA TRANSPORTURI . SILVICULTURA.ALTE TRANSFERURI TRANSPORTURI .

FONDURI DE REZERVA ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ACTIVE NEFINANCIARE 690385 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE .ACTIVE FINANCIARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .CHELTUIELI DE PERSONAL 690320 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE .ASISTENTA SOCIALA ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ACTIVE NEFINANCIARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 690310 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE .BUNURI SI SERVICII ALTE ACTIUNI ECONOMICE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 20050301 Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personal salariat 20050302 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoane aflate in somaj 20050303 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Pag.ALTE CHELTUIELI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT nu CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 690357 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE .ALTE TRANSFERURI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .RAMBURSARI DE CREDITE 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .IMPRUMUTURI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ALTE TRANSFERURI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI 690356 BOLI PROFESIONALE .ASISTENTA SOCIALA 690371 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 22/10/07 21/11/05 21/11/05 07/05/08 03/06/08 RO68TREZ69124870220XXXXX 24 RO30TREZ69124870230XXXXX 24 RO89TREZ69124870240XXXXX 24 RO51TREZ69124870250XXXXX 24 RO86TREZ69124870251XXXXX 24 RO32TREZ69124870255XXXXX 24 RO67TREZ69124870256XXXXX 24 RO05TREZ69124870257XXXXX 24 RO75TREZ69124870259XXXXX 24 RO10TREZ69124870271XXXXX 24 RO45TREZ69124870272XXXXX 24 RO53TREZ69124870275XXXXX 24 RO34TREZ69124870280XXXXX 24 RO69TREZ69124870281XXXXX 24 RO15TREZ69124870285XXXXX 24 RO54TREZ69125570385XXXXX 25 RO21TREZ69125680310XXXXX 25 RO80TREZ69125680320XXXXX 25 RO42TREZ69125680330XXXXX 25 RO98TREZ69125680351XXXXX 25 RO79TREZ69125680356XXXXX 25 RO17TREZ69125680357XXXXX 25 RO22TREZ69125680371XXXXX 25 RO81TREZ69125680381XXXXX 25 RO27TREZ69125680385XXXXX 25 RO45TREZ69125690310XXXXX 25 RO07TREZ69125690320XXXXX 25 RO25TREZ69125690351XXXXX 25 RO68TREZ69125690355XXXXX 25 RO06TREZ69125690356XXXXX 25 RO41TREZ69125690357XXXXX 25 RO46TREZ69125690371XXXXX 25 RO51TREZ69125690385XXXXX 25 RO62TREZ6912620050301XXX 26 RO12TREZ6912620050302XXX 26 RO59TREZ6912620050303XXX 26 870220 870230 870240 870250 870251 870255 870256 870257 870259 870271 870272 870275 870280 870281 870285 570385 680310 680320 680330 680351 680356 680357 680371 680381 680385 ALTE ACTIUNI ECONOMICE .SUBVENTII ALTE ACTIUNI ECONOMICE .DOBANZI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) POSTADERARE . 27 .DOBANZI ALTE ACTIUNI ECONOMICE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .RAMBURSARI DE CREDITE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI 690355 BOLI PROFESIONALE .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ALTE ACTIUNI ECONOMICE .ASISTENTA SOCIALA nu 28/07/10 17/06/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .TRANSFERURI INTRE UNITATI .BUNURI SI SERVICII 690351 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE .

28 .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Pag.Sume primite in platilor efectuate in anul curent European de Dezvoltare Regionala .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45050202 Fondul Social European .Sume primite in platilor efectuate in anii anteriori Social European 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 10/01/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 17/06/08 21/11/05 23/01/06 11/12/06 10/09/07 10/09/07 21/11/05 21/11/05 10/07/06 21/11/06 23/02/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 RO18TREZ69126450501XXXXX 26 RO77TREZ6912645050101XXX 26 RO27TREZ6912645050102XXX 26 RO53TREZ69126450502XXXXX 26 RO24TREZ6912645050201XXX 26 RO71TREZ6912645050202XXX 26 450501 11/06/09 45050101 Fondul contul 45050102 Fondul contul Fondul 450502 nu 11/06/09 45050201 Fondul Social European .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 23/01/06 23/01/06 25/06/08 RO09TREZ6912620050304XXX 26 RO56TREZ6912620050305XXX 26 RO06TREZ6912620050306XXX 26 21/11/05 21/11/05 23/01/06 10/07/06 21/11/05 24/08/10 RO70TREZ6912621050301XXX 26 RO20TREZ6912621050302XXX 26 RO67TREZ6912621050303XXX 26 RO17TREZ6912621050304XXX 26 RO67TREZ69126210505XXXXX 26 RO13TREZ69126210509XXXXX 26 RO90TREZ69126210550XXXXX 26 RO19TREZ69126300503XXXXX 26 RO15TREZ69126300550XXXXX 26 RO43TREZ69126310503XXXXX 26 RO62TREZ69126360550XXXXX 26 RO20TREZ69126370501XXXXX 26 RO86TREZ69126370550XXXXX 26 RO02TREZ69126420522XXXXX 26 RO37TREZ69126420523XXXXX 26 RO45TREZ69126420526XXXXX 26 RO80TREZ69126420527XXXXX 26 RO88TREZ69126420530XXXXX 26 RO05TREZ69126430502XXXXX 26 RO40TREZ69126430503XXXXX 26 RO13TREZ69126430505XXXXX 26 RO48TREZ69126430506XXXXX 26 RO29TREZ69126430511XXXXX 26 RO64TREZ69126430512XXXXX 26 RO02TREZ69126430513XXXXX 26 20050304 Contributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 20050305 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 20050306 Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 21050301 Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat 21050302 Contributia datorata de alte persoane asigurate 21050303 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 21050304 Contributie datorata de pensionari 210505 210509 210550 300503 300550 310503 360550 370501 370550 420522 420523 420526 420527 420530 430502 430503 430505 430506 430511 430512 430513 Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati nu Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri din proprietate Alte venituri din dobanzi Asigurari sociale de sanatate .Alte venituri Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala nu Fondul European de Dezvoltare Regionala European de Dezvoltare Regionala .

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45051802 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 RO23TREZ69126450515XXXXX 26 RO14TREZ6912645051501XXX 26 RO61TREZ6912645051502XXX 26 RO58TREZ69126450516XXXXX 26 RO58TREZ6912645051601XXX 26 RO08TREZ6912645051602XXX 26 RO05TREZ6912645051701XXX 26 RO52TREZ6912645051702XXX 26 RO02TREZ6912645051703XXX 26 RO49TREZ6912645051801XXX 26 RO96TREZ6912645051802XXX 26 RO46TREZ6912645051803XXX 26 RO20TREZ69127570585XXXXX 27 RO36TREZ69127660510XXXXX 27 RO95TREZ69127660520XXXXX 27 RO57TREZ69127660530XXXXX 27 RO94TREZ69127660556XXXXX 27 RO37TREZ69127660571XXXXX 27 RO42TREZ69127660585XXXXX 27 RO45TREZ69127680556XXXXX 27 RO80TREZ69127680557XXXXX 27 RO90TREZ69127680585XXXXX 27 RO13TREZ69128160403XXXXX 28 RO31TREZ6912820040201XXX 28 RO78TREZ6912820040202XXX 28 RO28TREZ6912820040203XXX 28 RO20TREZ69128200406XXXXX 28 RO39TREZ6912821040201XXX 28 RO86TREZ6912821040202XXX 28 RO52TREZ69128210409XXXXX 28 RO87TREZ69128210410XXXXX 28 RO58TREZ69128300403XXXXX 28 RO82TREZ69128310403XXXXX 28 RO20TREZ69128310404XXXXX 28 RO32TREZ69128360412XXXXX 28 450515 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 nu 11/06/09 45051501 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .Sume primite in contul efectuate in anii anteriori 45051703 Mecanismul financiar SEE .BUNURI SI SERVICII SANATATE .Sume primite in avans primite primite platilor platilor nu 11/06/09 13/08/09 13/08/09 03/06/08 21/11/05 21/11/05 11/03/09 29/12/08 21/11/05 07/05/08 29/12/08 23/01/06 07/05/08 05/01/10 21/11/05 21/11/05 22/08/06 45051801 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .DOBANZI SANATATE .CHELTUIELI DE PERSONAL 660520 660530 660556 660571 660585 680556 680557 680585 SANATATE .Sume primite in avans nu 570585 CHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE SANATATE .Sume in contul platilor efectuate in anii anteriori 45051701 Mecanismul financiar SEE .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 160403 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 20040201 Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorilor 20040202 Cota din contributii de la angetii economici 20040203 Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 200406 Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 21040201 Contributii individuale 21040202 Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj 210409 Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional 210410 Contributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala.Sume primite in contul efectuate in anul curent 45051702 Mecanismul financiar SEE . platite de angajatori nu 300403 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 310403 Alte venituri din dobanzi 310404 360412 Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Pag.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 660510 SANATATE .ACTIVE NEFINANCIARE SANATATE .Sume in contul platilor efectuate in anul curent 45051602 Alte facilitati si instrumente postaderare .Asistenta sociala 17/06/08 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . 29 nu 04/01/08 04/01/08 21/11/05 21/11/05 24/08/10 13/09/10 21/11/05 21/11/05 22/08/06 22/08/06 17/06/08 . altele decat cele de natura salariala.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45051803 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 450516 Alte facilitati si instrumente postaderare 45051601 Alte facilitati si instrumente postaderare .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45051502 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .

CHELTUIELI DE PERSONAL 650410 650420 650440 INVATAMANT .Sume in contul platilor efectuate in anii anteriori 45041701 Mecanismul financiar SEE .ALTE CHELTUIELI CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR 640485 SALARIALE .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45040202 Fondul Social European .Sume primite in contul efectuate in anii anteriori 45041703 Mecanismul financiar SEE .CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR 640420 SALARIALE .Sume primite in contul efectuate in anul curent 45041702 Mecanismul financiar SEE . 17/06/08 30 .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR 640459 SALARIALE .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45041802 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INVATAMANT .PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ .Transferuri intre unitati ale administratiei publice TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE 560456 ADMINISTRATIEI .Sume primite in platilor efectuate in anii anteriori Social European nu 11/06/09 21/11/05 10/01/06 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 29/12/08 11/06/09 11/06/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 13/08/09 45040101 Fondul contul 45040102 Fondul contul Fondul 450402 nu 11/06/09 45040201 Fondul Social European .Sume primite in avans primite primite platilor platilor nu 11/06/09 nu 11/06/09 13/08/09 13/08/09 23/01/06 29/12/08 03/06/08 15/01/08 15/01/08 29/12/08 15/01/08 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 45041801 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .BUNURI SI SERVICII CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR 640456 SALARIALE .Sume primite in avans TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE 560451 ADMINISTRATIEI .Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45041502 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .Sume in contul platilor efectuate in anul curent 45041602 Alte facilitati si instrumente postaderare .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Alte facilitati si instrumente postaderare 450416 45041601 Alte facilitati si instrumente postaderare .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 RO04TREZ69128360450XXXXX 28 RO59TREZ69128370401XXXXX 28 RO28TREZ69128370450XXXXX 28 RO07TREZ69128400403XXXXX 28 RO58TREZ69128400410XXXXX 28 RO49TREZ69128420425XXXXX 28 RO57TREZ69128450401XXXXX 28 RO90TREZ6912845040101XXX 28 RO40TREZ6912845040102XXX 28 RO92TREZ69128450402XXXXX 28 RO37TREZ6912845040201XXX 28 RO84TREZ6912845040202XXX 28 RO62TREZ69128450415XXXXX 28 RO27TREZ6912845041501XXX 28 RO74TREZ6912845041502XXX 28 RO97TREZ69128450416XXXXX 28 RO71TREZ6912845041601XXX 28 RO21TREZ6912845041602XXX 28 RO18TREZ6912845041701XXX 28 RO65TREZ6912845041702XXX 28 RO15TREZ6912845041703XXX 28 RO62TREZ6912845041801XXX 28 RO12TREZ6912845041802XXX 28 RO59TREZ6912845041803XXX 28 RO09TREZ69129560451XXXXX 29 RO87TREZ69129560456XXXXX 29 RO59TREZ69129570485XXXXX 29 RO27TREZ69129640410XXXXX 29 RO86TREZ69129640420XXXXX 29 RO85TREZ69129640456XXXXX 29 RO93TREZ69129640459XXXXX 29 RO33TREZ69129640485XXXXX 29 RO51TREZ69129650410XXXXX 29 RO13TREZ69129650420XXXXX 29 RO34TREZ69129650440XXXXX 29 360450 370401 370450 400403 400410 420425 450401 Alte venituri Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii Imprumuturi temporare din trezoreria statului Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj Fondul European de Dezvoltare Regionala European de Dezvoltare Regionala .BUNURI SI SERVICII INVATAMANT .Sume primite in platilor efectuate in anul curent European de Dezvoltare Regionala .Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 450415 45041501 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 .SUBVENTII Pag.Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45041803 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila .PLATI nu 570485 EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR 640410 SALARIALE .

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancare Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool.95/2006 Disponibil din accize incasate in vama din importul de produse din tutun. COMERCIALE SI DE MUNCA IMPRUMUTURI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.BUNURI SI SERVICII ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .363 alin. conform art. COMERCIALE SI DE MUNCA ASISTENTA SOCIALA ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .ASISTENTA SOCIALA INVATAMANT .363 alin.363 alin. conform art.95/2006 Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun.b) din Legea nr. distilate si bauturi alcoolice.(1) lit.BUNURI SI SERVICII ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INVATAMANT . COMERCIALE SI DE MUNCA PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.TRANSFERURI INTRE UNITATI . COMERCIALE SI DE MUNCA . distilate si bauturi alcoolice. COMERCIALE SI DE MUNCA .TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE INVATAMANT . conform art.Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 11/10/06 29/12/08 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 21/11/05 22/08/06 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 29/12/08 RO31TREZ69129650451XXXXX 29 RO12TREZ69129650456XXXXX 29 RO47TREZ69129650457XXXXX 29 RO52TREZ69129650471XXXXX 29 RO57TREZ69129650485XXXXX 29 RO26TREZ69129680410XXXXX 29 RO85TREZ69129680420XXXXX 29 RO47TREZ69129680430XXXXX 29 RO06TREZ69129680451XXXXX 29 RO84TREZ69129680456XXXXX 29 RO22TREZ69129680457XXXXX 29 RO92TREZ69129680459XXXXX 29 RO27TREZ69129680471XXXXX 29 RO86TREZ69129680481XXXXX 29 RO32TREZ69129680485XXXXX 29 RO82TREZ69129800420XXXXX 29 RO06TREZ69129800440XXXXX 29 RO03TREZ69129800451XXXXX 29 RO46TREZ69129800455XXXXX 29 RO81TREZ69129800456XXXXX 29 RO19TREZ69129800457XXXXX 29 RO48TREZ69129800480XXXXX 29 RO29TREZ69129800485XXXXX 29 RO42TREZ6914201XXXXXXXXX 4201 RO64TREZ6914202XXXXXXXXX 4202 RO82TREZ69151141002XXXXX 51 RO20TREZ69151141003XXXXX 51 RO44TREZ69151141012XXXXX 51 RO79TREZ69151141013XXXXX 51 RO41TREZ69151161005XXXXX 51 RO84TREZ69151161009XXXXX 51 RO49TREZ6915502XXXXXXXXX 5502 RO81TREZ691619001XXXXXXX 619001 RO50TREZ691619901XXXXXXX 619901 RO74TREZ691619902XXXXXXX 619902 650451 650456 650457 650471 650485 680410 680420 680430 680451 680456 680457 680459 680471 680481 680485 800420 800440 800451 800455 800456 800457 800480 800485 INVATAMANT .c) din Legea nr.mare valoare 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 12/06/06 141002 141003 141012 141013 161005 161009 12/06/06 12/06/06 12/06/06 12/06/06 30/06/08 11/09/07 21/11/05 21/11/05 21/11/05 Pag.b) din Legea nr.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.mica valoare Operatiuni in curs de clarificare .95/2006 Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool.CHELTUIELI DE PERSONAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .(1) lit.(1) lit.ALTE CHELTUIELI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .a) din Legea nr. COMERCIALE SI DE MUNCA TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.(1) lit.DOBANZI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA . COMERCIALE SI DE MUNCA SUBVENTII ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. conform art.ALTE TRANSFERURI ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. in curs de distribuire Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi bilantiere Operatiuni in curs de clarificare .a) din Legea nr. 31 .ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT .95/2006 Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor.363 alin. COMERCIALE SI DE MUNCA .PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) POSTADERARE .(1) lit. conform art.363 alin.ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA .95/2006 Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

32 nu nu 21/11/06 21/11/06 .locale Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare Alte venituri din dobanzi Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Alte amenzi.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT EXCEDENT Buget se stat DEFICIT Buget de stat EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat EXCEDENT buget local DEFICIT buget local EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului DEFICIT al bugetului trezoreriei statului EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale Pag. penalitati si confiscari Alte venituri AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .Fonduri de rezerva AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .Bunuri si servicii AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .RAMBURSARI DE SI ACTIUNI EXTERNE .Active financiare AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .interjudetene Operatiuni in curs de clarificare .Imprumuturi AUTORITATI PUBLICE CREDITE AUTORITATI PUBLICE ANII PRECEDENTI SI Tranzactii privind SI ACTIUNI EXTERNE .Subventii AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .Active nefinanciare AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .Alte transferuri AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .PLATI EFECTUATE IN RECUPERATE IN ANUL CURENT datoria publica si imprumuturi .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 07/05/08 21/11/05 07/05/08 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/06 21/11/06 21/11/06 21/11/06 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 21/11/05 23/12/08 RO98TREZ691619903XXXXXXX 619903 RO25TREZ691619904XXXXXXX 619904 RO18TREZ69170300903XXXXX 70 RO69TREZ69170310901XXXXX 70 RO07TREZ69170310902XXXXX 70 RO42TREZ69170310903XXXXX 70 RO76TREZ69170350904XXXXX 70 RO37TREZ69170350950XXXXX 70 RO61TREZ69170360950XXXXX 70 RO25TREZ69171510920XXXXX 71 RO46TREZ69171510940XXXXX 71 RO08TREZ69171510950XXXXX 71 RO43TREZ69171510951XXXXX 71 RO86TREZ69171510955XXXXX 71 RO59TREZ69171510957XXXXX 71 RO32TREZ69171510959XXXXX 71 RO64TREZ69171510971XXXXX 71 RO02TREZ69171510972XXXXX 71 RO88TREZ69171510980XXXXX 71 RO26TREZ69171510981XXXXX 71 RO69TREZ69171510985XXXXX 71 RO83TREZ69171550930XXXXX 71 RO68TREZ69171550985XXXXX 71 RO08TREZ691809801XXXXXXX 80 RO80TREZ691809901XXXXXXX 80 RO78TREZ691819803XXXXXXX 81 RO53TREZ691819903XXXXXXX 81 RO67TREZ6918101980304XXX 8101 RO05TREZ6918101990304XXX 8101 RO28TREZ6918102980303XXX 8102 RO63TREZ6918102990303XXX 8102 RO76TREZ691829802XXXXXXX 82 RO51TREZ691829902XXXXXXX 82 RO19TREZ691859809XXXXXXX 85 RO91TREZ691859909XXXXXXX 85 RO18TREZ691869804XXXXXXX 86 RO90TREZ691869904XXXXXXX 86 RO75TREZ6918601980411XXX 8601 300903 310901 310902 310903 350904 350950 360950 510920 510940 510950 510951 510955 510957 510959 510971 510972 510980 510981 510985 550930 550985 9801 9901 9803 9903 980304 990304 980303 990303 9802 9902 9809 9909 9804 9904 980411 Operatiuni in curs de clarificare .Dobanzi nu 17/06/08 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI .Alte cheltuieli AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .Asistenta sociala AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .Transferuri intre unitati ale administratiei publice AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE .

33 .Conturi IBAN Trezorerie operativa Municipiul Focsani 22-SEP-10 23/12/08 23/12/08 23/12/08 21/11/05 21/11/05 RO13TREZ6918601990411XXX 8601 RO36TREZ6918602980410XXX 8602 RO71TREZ6918602990410XXX 8602 RO64TREZ691879805XXXXXXX 87 RO39TREZ691879905XXXXXXX 87 990411 980410 990410 9805 9905 Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Pag.