Sunteți pe pagina 1din 15

Caracterizare generală

Senzaţiile, percepţiile şi reprezentările sunt:


• procese psihice senzoriale prin care
sunt cunoscute obiectele şi fenomenele;
• imagini ale obiectelor şi fenomenelor;
• legături informaţionale cu lumea şi cu
sine;
• primul pas în stabilirea relaţiilor cu lumea
înconjurătoare şi adaptarea la aceasta.
• Tot ce înconjoară fiinţa umană poate produce senzaţii;Cunoaşterea
mediului extern şi intern începe prin senzaţii;
• Exemple : roşu, alb, sunet de clopoţel, miros de trandafir, acru,
dulce, starea de înţepătură, o impresie de foame, un acces de
durere etc.
Definire şi caracterizare
• S este imagine psihică realizată la nivelul
creierului.
• Realizează cea dintâi şi cea mai simplă
legătură informaţională cu lumea şi cu sine
• Senzaţiile = procese psihice elementare,
prin care se semnalizează separate, în
forma unei imagini simple şi primare,
însuşirile concrete ale obiectelor şi
fenomenelor, în condiţiile acţiunii directe a
acestora (stimuli) asupra analizatorilor
(organe de simţ).
 Semnaleaza omului insusiri (Lumina,vibratii,miros)care-I orienteaza si
regleaza actiunilr;se desf. in timp scurt,duc la apritia imag.senz.;
 Contrib. la dezv. altor Pr.psihice;creeaza legatura cu ambianta-lipsa
duce la stagnarea dezv.,stare de somnolenta,etc.
 Insusiri:calitate,intensitate,tonalitate afect.,val.Inform.,caract.const.;
 Mecanism.prod.S-cu ajutorul organelor de simt sub influenta
stimulilor.Stimulii (fr. de energie la care reactionam-unde
luminoase,sonore,presiune asupra pielii)sunt convertiţi în influx nervos
care se transmite spre creier unde se formează senzaţia ca fapt psihic .
• Legi de functionare: adaptarii,compensatiei,intensităţii - un stimul
produce o senzaţie dacă trece de pragul minimal(absolut) (cantitatea
cea mai mică dintr-un stimul care determină apariţia unei senzaţii) şi nu
depăşeşte pragul maximal (cant. cea mai mare).
• Prag diferential-ex.200g greutate la care adaugam
• Ex: prag min. pentru sensibilitatea vizuală – 1-2 cuante, iar pentru
sens. auditivă – 16 vibraţii pe secundă .
Legile sensibilităţii
• Legea intensităţii - un stimul produce o
senzaţie dacă trece de pragul minimal
(cantitatea cea mai mică dintr-un stimul
care determină apariţia unei senzaţii) şi nu
depăşeşte pragul maximal (cant. cea mai
mare).
• Ex: prag min. pentru sensibilitatea vizuală
– 1-2 cuante, iar pentru sens. auditivă – 16
vibraţii pe secundă.
Formele senzaţiilor

• Exteroceptive (stimuli externi):


1.- vizuale(unde electomagnetice)
2. auditive,
3. olfactive;
4 gustative;
5. tactile;
• Proprioceptive (stimulii provin din musculatura
corpului),tendoane,ligamente-semnale despre pozitia
capului,miscari active: - statice
- chinestezice
• Interoceptive (stimuli interni): -de foame,greata
-de sete
-de durere
• Realitatea devine inteligibilă numai la
apariţia percepţiilor.
• Perceptii
• P = procesul psihic senzorial complex, de sesizare unitară, directă şi
nemijlocită a obiectelor şi fenomenelor.
• Este un pr. complex de extragere şi prelucrare a informa. senzoriale.
• P conţine toate inf. despre însuşirile concrete ale obiectelor şi
fenom.în condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor.
• P ca pr.proces psihic ,presupune actiunea subiect.,implic.exp.lui ant.
• ,aprefentelor,aspiratiilor.Subiectul da semnificatii in raport cu
integritatea si particularit.simturilor lui
• Insusiri: imagine primară şi obiectuală – pt că este întotdeauna
imaginea unui obiect anume;
• Este bogată în conţinut : cuprinde atât însuşiri semnificative cât şi
mai puţin importante;
• Durata percepţiei = aceeaşi cu durata acţiunii stimulului;
• Intensitatea p. = proporţională cu intensitatea stimulilor;
• Câmpul perceptiv:- obiectul perceptiei – lucrul, fiinţa, fen.
- fondul perceptiv - fundalul
• Legile perceptiei:-integralitatii percept.(ex.leu si copac)-noi intregim
imaginea,organizam inf.senz.,completam transmit.stimulului.
• Selectivitate percept.( atentia se muta spre unul din ob. percepute-leu
sau copac,alternativ-nu putem percepe si campul in acelasi timp-
• Ex:invatatul cu muzica
• Semnificatia pe care ob.perceptiei il are ptr.noi infl.P; ex.priviti
batrana;Priv. si descr.atitudinea tinerei;cuvinte jignitoare elevul bun si
cel rau-asteptarile noaste dau semnif.dif.implicit P dif.
• Constantei perceptive-ex:peisaj-Subiectul intervine in imag.,interpre-
• tand imag.data.
• P. denaturate-Cauze:-deficiente senzoriale-stimuli in stare critica;
• Halucinatiile-dat.emotiilor puternice,intoxicatiilor sau tulb.psihice
Iluziile perceptive sunt cauzate de anumite elem. ale stimulilor care –
acţionând combinat - ne creează uneori o percepţie deformată, chiar
imposibilă.
• Ex: - iluziile magicienilor;,linii
Definire şi caracterizare
• R = proces cognitiv – senzorial de semnalizare
în forma unor imagini unitare, dar schematice, a
însuşirilor concrete şi caracteristice ale
obiectelor şi fenomenelor în absenţa acţiunii
directe a acestora asupra analizatorilor.
• Este un simbol al obiectelor şi fenomenelor;
• Are ca surse informaţionale senzatiile şi
percepţiile;
• Imaginea este intuitivă;
• Este generalizată prin intervenţia gândirii;
• Schematică;
• Reglată prin limbaj.
Funcţiile reprezentărilor
• de readucere in minte a unor imagini care nu
sunt prezente;
• de sprijin pentru construirea sensului cuvintelor;
• pregătesc şi uşurează generalizările din gândire;
• sunt punct de plecare şi suport intuitiv pentru
desfăşurarea unor raţionamente în rezolvarea
de probleme;
• pot fi componente ale imaginaţiei;
• contribuie la reglarea mişcărilor şi acţiunilor
omului.
Relaţia senzaţii – percepţii -
reprezentări
• S oferă informaţii despre însuşiri simple şi
concrete ale obiectelor şi fenomenelor, prin
acţiunea directă a stimulilor asupra organelor de
simţ.
• P sunt imagini psihice unitare, bogate în
conţinut, reflectând totalitatea însuşirilor
obiectelor şi fenomenelor, producându-se numai
în relaţia directă cu acestea.
• R sunt imagini intuitive, unitare, schematice,
obţinute pe baza percepţiilor, realizate în
absenţa obiectelor şi fenomenelor.
Temă
• Vizionaţi site-ul
www.psih.uaic.ro/~elearning/istsoc.