Sunteți pe pagina 1din 9

DATE DE TEMĂ:

Număr de ordine 15.

1° Clasa betonului – C 20 / 25

2° Carecteristici element – perete cu dimensiunea minimă de


250 mm

3° Clasa de expunere – 5d mediu chimic cu agresivitate foarte


intensă ( FI )

4° Condiţii de execuţie – condiţii normale

5° Punerea în lucru – beton turnat cu pompa


– transport cu agitatorul

6° Umiditatea – nisip = 2% ; pietriş = 1%

7° Grad de omogenitate – III

1
Etape în proiectarea betonului:

I. Stabilirea datelor iniţiale


II. Stabilirea calitativă a elementelor componente
III. Stabilirea cantitativă a elementelor componente

I. Stabilirea datelor iniţiale:

1. Stabilirea clasei betonului


2. Caracteristicile elementului:
- tipul elementului
- stabilirea dimensiunii minime
- distanţa între armături
- acoperirea cu beton
3. Clasa de expunere şi condiţiile de mediu
4. Condiţii şi tehnologii de executor
5. Condiţii de transport şi punere în lucrare
6. Umiditatea agregatelor
7. Gradul de omogenitate

II. Stabilirea calitativă a elementelor


componente:

Factorii care influenţează şi condiţionează stabilirea calitativă a


componentelor betonului:

1. Consistenţa betonului (modelarea betonului sub greutatea


proprie sau sub influenţa altor factori externi):
- clasa de consistenţă: T3
- tasatea (mm): 70± 20

2. Dozajul minim de ciment (cantitate de ciment exprimata în


kg/m ): 450 kg/m3
3

3. Agregatele

a) Tipul agregatelor: provenite din sfărâmarea naturală a rocilor


(agregate silicioase)
b) Diametrul maxim al sortului de agregate („dmax”) se află în
funcţie de:

2
- tipul elelmentului de beton şi în funcţie de dimensiunea
minimă a elementului:
1 ELEMENT 250
dmax≤ ⋅ dmin ⇒ dmax ≤ ⇒ dmax ≤ 62.5mm
4 4
- distanţa minimă între armături (D):
dmax ≤ D−5mm⇒dmax ≤ 75−5⇒d ≤ 70mm

- stratul de acoperire cu beton a armăturilor (c):


dmax ≤1.3⋅c ⇒dmax ≤1.3⋅ 25⇒d ≤ 32.5mm
- transport şi punere în lucrate:
dmax ≤1.3⋅dconducta ⇒dmax ≤1.3⋅ 23.5⇒d ≤ 30.55mm

„ dmax ” se stabileşte prin îndeplinirea simultană a condiţiilor


prezentate mai sus, alegând una din valorile standard ⇒dmax =31mm

4. Granulozitatea:

dmax = 31, zona ( tasare T3., dozajul de ciment 450) de


granulozitate:

0÷0.2..............1%÷5%→4%
0÷1.................10%÷20%→15%
0÷3.................20%÷30%→25%
0÷7.................40%÷50%→45%
0÷20...............60%÷70%→65%
0÷31...............95%÷100%→100%

5. Tipul cimentului: C20/25→SRI 32.5→C25/ 30

6. Raportul apa ciment (A/C): 0.45

7. Gradul de impermeabilitate: P12

8. Gradul de gelivitate:

III. Determinarea cantitativă a materialelor


componente:

1. A = 200l
A'=200l / m

2. Raportul apă/ciment:

3
A 
= 0.4  5
Cc a l i t a t i v A
 ⇒ = 0.4 0
A  C
= 0.4
Cc a n t i t a t i v

3. Cimentul:
A' 200
C'= = = 500 kg/ m3
A 0.40
C

4. Agregatele:

 C' 
Ag' = ρag ⋅Vag ⋅ 
1000− ρ − A'−P 
 v 
 500 
Ag' = 2.7⋅ 1000− − 200− 20 = 1656kg/ m3
 3 

5. Împărţirea agregatelor pe sorturi:

Pi − Pi−1
Agi = Ag ⋅
100

4
0÷0.2................. ⋅1656 =66.24 kg/ m3
100
15−4
0.2÷1................. ⋅1656 =182.16 kg/ m3
100
25−15
1÷3..................... ⋅1656 =165.6 kg/ m3
100
45−25
3÷7.................... ⋅1656 =331.2 kg/ m3
100
65−45
7÷20.................. ⋅1656 =331.2 kg/ m3
100
100−65
20÷31................ ⋅1656 =579.6 kg/ m3
100
__________ __________ _______

∑=1656 kg/ m3

6. Împărţirea agregatelor pe sorturi:

UN 2
DAN = ∑AgiN ⋅ = ( 66.24+182.16+165.6+ 331.2) ⋅ = 14.9
100 100

4
UP 1
DAP = ∑AgiP ⋅ = ( 331.2+579.6) ⋅ = 9.1
100 100
DA = DAN +DAP = 24
A* = A'−DA =176 l /m3

7. Corectarea cantităţii de agregat pe sorturi:

'  u 
Agi = Agi ⋅ 1+ i 
 100

 2 
0÷ 0.2.......... Ag' i = 6 6.2 4⋅  1+  = 6 7.5 6k g/m3
....... 
 1 0 0 
 2 
0.2÷ 1.......... Ag' i = 6 6.2 4⋅  1+  = 1 8.85 k g/m3
....... 
 1 0 0 
 2  
1÷ 3.......... .Ag' i = 6 6.2 4⋅  1+  = 1 6.98 1k g/m3 
..........
 1 0 0  * 3
 ⇒ Ag = 1 6 8k0g/m
 2
3÷ 7.......... Ag' i = 6 6.2 4⋅  1+  = 3 3.87 2k g/m3
..........
 1 0 0 

'  1 3
7÷ 2 0.......... Ag i = 6 6.2 4⋅  1+  = 3 3.54 1k g/m
........
 1 0 0 

'  1 3 
2 0÷ 3 1..........Ag i = 6 6.2 4⋅  1+  = 5 8.45 k g/m
......
 1 0 0 

8. Verificare:
ρab =C +A* +Ag* =500+176+168=2356 kg/ m3
2200≤ ρab ≤2400

Stabilirea gradului de maturizare al betonului

5
Grad de maturizare
Temperatura [°C]
efectiv
Zi Or Citire
ua a Media θi' +10 Kθi ti
pentru Simplu Cumu
interval
început Mθ = (θi' + 10)⋅ ti + Kθi
lat
θ + θ i+1
interval θi θ = i
i
'

2
7 12
0,9
15 25 5 120 120
6
12 18
0,9
1 17,5 27,5 6 161,7 281,7
8
18 17
0,9 407,5
16 26 5 125,84
68 4
23 15
0,9 612,3
14 24 9 204,77
48 1
8 13
0,9 738,1
16 26 5 125,84
68 5
13 19
0,9
2 18,5 28,5 6 168,95 907,1
88
19 18
0,9 1007,
16 26 4 100,67
68 8
23 14
0,9 1196,
12,5 22,5 9 188,33
3 1
8 11
0,9 1294,
15,5 25,5 4 98,328
64 4
12 20
0,9 1463,
3 18,5 28,5 6 168,95
88 4
18 17
0,9
16 26 4 100,67 1564
68
22 15
0,9 1768,
14 24 9 204,77
48 8
7 13
0,9 1894,
16 26 5 125,84
68 6
12 19 0,9 2091,
4 18,5 28,5 7 197,11
88 8
19 18
0,9 2192,
16 26 4 100,67
68 4
23 14
0,9 2364,
13 23 8 172,22
36 7

5
7 12
15,5 25,5 0,9 5 122,91 2487,
12 19 64 6

6
0,9 2652,
18 28 6 165,31
84 9
18 17
0,9 2778,
16 26 5 125,84
68 7
23 15
0,9 2983,
14 24 9 204,77
48 5
8 13
0,9 3106,
15,5 25,5 5 122,91
64 4
13 18
0,9 3271,
6 18 28 6 165,31
84 7
19 18
0,9 3372,
16 26 4 100,67
68 4
23 14
0,9 3560,
12,5 22,5 9 188,33
3 7
8 11
0,9
15,5 25,5 4 98,328 3659
64
12 20
0,9
7 18,5 28,5 6 168,95 3828
88
18 17
0,9 3928,
16 26 4 100,67
68 6
22 15
0,9 4133,
14 24 9 204,77
48 4
7 13
0,9 4259,
16 26 5 125,84
68 3
12 19
0,9 4456,
8 18,5 28,5 7 197,11
88 4
19 18
0,9
16 26 4 100,67 4557
68
23 14
0,9 4734,
13,5 23,5 8 177,1
42 1
7 13
0,9
16 26 5 125,84 4860
68
12 19
0,9 5057,
9 18,5 28,5 7 197,11
88 1
19 18
0,9 5157,
16 26 4 100,67
68 7
23 14
0,9
13 23 8 172,22 5330
36

7 12
0,9 5452,
10 15,5 25,5 5 122,91
64 9
12 19

7
0,9 5618,
18 28 6 165,31
18 17 84 2
0,9
16 26 5 125,84 5744
68
23 15
0,9 5937,
13 23 9 193,75
36 8
8 11
0,9 6036,
15,5 25,5 4 98,328
64 1
12 20
0,9 6205,
11 18,5 28,5 6 168,95
88 1
18 17
0,9 6305,
16 26 4 100,67
68 7
22 15
0,9 6510,
14 24 9 204,77
48 5
7 13
0,9 6636,
16 26 5 125,84
68 3
12 19
0,9 6833,
12 18,5 28,5 7 197,11
88 4
19 18
0,9 6934,
16 26 4 100,67
68 1
23 14
0,9 7106,
13 23 8 172,22
36 3
7 12
0,9 7229,
15,5 25,5 5 122,91
64 3
12 19
0,9 7394,
13 18 28 6 165,31
84 6
18 17
0,9 7520,
16 26 5 125,84
68 4
23 15
0,9 7725,
14 24 9 204,77
48 2
8 13
0,9 7848,
15,5 25,5 5 122,91
64 1
13 18
0,9 8013,
14 18 28 6 165,31
84 4
19 18
0,9 8114,
16 26 4 100,67
68 1
23 14
0,9 8302,
12,5 22,5 9 188,33
3 4

S-a măsurat temperatura betonului turnat în cofraj dimineata,


după-amiaza, seara şi noaptea timp de 14 zile. S-a ajuns la o valoare

8
cumulată a lui Mθ de 8670.3. Pentru elementul de beton armat
pentru care s-a facut studiul si anume perete cu dimensiunea minimă
de 250 mm rezultă că:
- în ziua 2, ora 8, Mθ = 612.31≥ Mβ = 520⇒elementul din beton armat
aste destul de rezistent pentru a fi decofrat; β este nivelul de întarire
al betonului care se alege ca fiind rezistenţa minimă de 2,5 N / mm2
pentru părţile laterale ale elementului din rezistenţa betonului armat
de 2500 kg/m3;
- în ziua 2, ora 19, Mθ = 907,1≥ Mk = 750⇒temperatura de sub 0°C nu
mai afectează structura de beton ;