Sunteți pe pagina 1din 6

.

Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

2. Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

3. Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

4. Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

5. Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

6. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

 
7. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

8. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

9. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

10. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

11. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

             iar dac� N pozitiv �i expresia


 

12. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

13. Cunosc�nd numerele reale X �i Y �i num�rul natural N scrie�i un program care s� calculeze
media aritmetic� a p�tratelor numerelor X �i Y dac� N este num�r par �i media aritmetic� a
cuburilor numerelor X �i Y dac� N este num�r impar.

14. Cunosc�nd num�rul real X scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

15. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

16. Scrie�i un program care s� citeasc� dou� numere A �i B �i apoi s� stabileasc� dac� A este
num�r natural �i B num�r �ntreg.

17. Scrie�i un program care s� efectueze transformarea temperaturii unui corp din grade Celsius �n
grade Fahrenheit sau reciproc, op�iunea fiind l�sat� utilizatorului.
 

18. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

19. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

20. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

           

21. Scrie�i un program care s� citeasc� un num�r natural N �i dou� numere reale A �i B iar apoi
s� calculeze expresia:

           

22. Scrie�i un program care s� rezolve ecua�ia de gradul �nt�i cu o necunoscut� analiz�nd toate
situa�iile posibile.

 
23. Scrie�i un program care s� rezolve ecua�ia de gradul doi cu o necunoscut� analiz�nd toate
situa�iile posibile.

24. Scrie�i un program care din 6 numere naturale date s� verifice c�te sunt divizibile cu 2, 3, 5 �i,
respectiv 7.

25. Scrie�i un program care s� verifice dac� trei numere reale date pot reprezenta lungimile laturilor
unui triunghi, iar �n caz afirmativ s� se calculeze perimetrul �i aria triunghiului precum �i raza
cercului �nscris �i a celui circumscris triunghiului.

26. Scrie�i un program care s� calculeze m�surile unghiurilor unui triunghi  cunosc�ndu-i lungimile
laturilor.

27. Scrie�i un program care s� citeasc� dou� numere reale pozitive C �i D �i s� calculeze
expresia:

           

afi��nd �i valorile variabilelor M �i G unde  iar .

28. Scrie�i un program care s� citeasc� laturile unui triunghi dreptunghic, s� calculeze �n�l�imea
dus� din v�rful unghiului drept, proiec�iile catetelor pe ipotenuz� �i la cererea utilizatorului s�
calculeze perimetrul �i aria triunghiului.

29. S� se determine semnul unei func�ii pentru un num�r real x, f�r�


a calcula valoarea func�iei �n x.

30. Scrie�i programul care s� calculeze expresia E, citind �n prealabil cele patru variabile a,b,c �i d.
           

31. Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

32. Scrie�i programul care s� calculeze expresia:

           

33. Scrie�i programul care s� rezolve sistemul (cu necunoscutele x �i y):

           

34. Scrie�i un program care s� citeasc� un num�r �ntreg �i s� specifice num�rul de cifre al
acestuia.

35. Scrie�i un program care s� calculeze expresia:

            ; unde A �i B sunt numere reale pozitive.

S-ar putea să vă placă și