Sunteți pe pagina 1din 2

Interschimbabilitatea structurilor de control repetitive

Noţiunea de interschimbabilitate a structurilor repetitive se referă la schimbarea în cadrul unui algoritm


dat a unei structuri repetitive cu un alt tip de structură repetitivă, astfel încât algoritmul obţinut să fie echivalent
celui dat.

Reguli de interschimbabilitate :

1.
Structura existentă în algoritmul dat Structura cu care noul algoritm Observaţii
devine echivalent celui dat
Cât timp E execută Dacă E atunci Prezenţa structurii alternative
S Executa devine necesară numai dacă
 S expresia E poate avea valoare
Până când not E fals la prima evaluare

Exemplul 1 :
Algoritm dat Algoritm echivalent
Citeşte n ( natural) Citeşte n (natural)
p←1 p←1
cât timp p≤ n execută dacă p≤ n atunci
p←p*2 Execută
 p←p*2
Scrie p // puterea lui 2 imediat superioară lui n până când p>n

Scrie p

Exemplul 2 :
Algoritm dat Algoritm echivalent
Citeşte n ( natural nenul ) Citeşte n (natural nenul )
s←0 s←0
cât timp n>0 execută Execută
s←s+n%10 ; n←[n/10] s←s+n%10 ; n←[n/10]
 până când n=0
Scrie s // suma cifrelor lui n Scrie s

2.
Structura existentă în algoritmul dat Structura cu care noul algoritm Observaţii
devine echivalent celui dat
Execută S Secvenţa S care se execută
S Cât timp ( not E ) execută anterior structurii cu test iniţial,
Până când E S poate fi alcătuită ca o combinaţie
 între secvenţa S din algoritmul dat
şi iniţializările anterioare structurii
cu test final din algoritmul dat.

Exemplul 1 :
Algoritm dat Algoritm echivalent
Citeşte n ( natural ) Citeşte n ( natural )
min←9 min←n%10
Execută Cât timp n>9 execută
Dacă min>n%10 atunci n←[n/10]
min←n%10 Dacă min>n%10 atunci
 min←n%10
n←[n/10] 
până când n=0 
scrie min // cifra minimă din n scrie min
Exemplul 2 :
Algoritm dat Algoritm echivalent
max←0 Citeşte x ( natural )
Execută max←x
citeşte x ( natural ) Cât timp x>0 execută
dacă x>max atunci Citeşte x ( natural )
max←x dacă x>max atunci
 max←x
Până când x=0 
Scrie max // cel mai mare dintre numerele date 
Scrie max

3.
Structura existentă în algoritmul dat Structura cu care noul algoritm Structura cu care noul algoritm
devine echivalent celui dat devine echivalent celui dat
Pentru i←a,b execută i←a cât timp a≤ b execută
S cât timp i≤ b execută S
 S a←a+1
i←i+1 

Exemplu :
Algoritm dat Algoritm echivalent
Citeşte n ( natural nenul ) Citeşte n ( natural nenul )
s←0 s←0 ; i←1
pentru i←1,n execută Cât timp i≤ n execută
citeşte x ( întreg ) citeşte x ( întreg )
s←s+x s←s+x ; i←i+1
 
Scrie s // suma celor n numere date Scrie s

4.
Structura existentă în algoritmul dat Structura cu care noul algoritm Structura cu care noul algoritm
devine echivalent celui dat devine echivalent celui dat
Pentru i←b,a,-1 execută i←b cât timp b≥ a execută
S cât timp i≥ a execută S
 S b←b-1
i←i-1 

Exemplu :
Algoritm dat Algoritm echivalent Algoritm echivalent
Citeşte a,b (a,b∈N, a≤ b) Citeşte a,b (a,b∈N, Citeşte a,b(a,b∈N, a≤ b)
s←0 ; p←1 a≤ b) s←0 ; p←1 ;
pentru i←b,a,-1 execută s←0 ; p←1 ; i←b cât timp b≥ a execută
s←s+p*i cât timp i≥ a execută s←s+p*b
p←p*(-1) s←s+p*i p←p*(-1)
 p←p*(-1) b←b-1
Scrie s i←i-1 
 Scrie s
Scrie s

S-ar putea să vă placă și