Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele data

……………………………. …………..

TEST DE EVALUARE

Dumbrava minunată
după Mihail Sadoveanu

1. Alintă cuvintele: 2. Desenează chipul bătrânei în ţinutul


toiag - ……………….. de basm pe care ţi-l imaginezi:
bătrână - ……………….
fată - …………………..
câine - …………………
dumbravă - ……………..

3. Desenează chipul Lizucăi aşa cum 4. Scrie ce crezi că este un ţinut de


ţi-l imaginezi: basm:
……………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..

1. Scrie în fiecare propoziţie unul din cuvintele care se potriveşte din paranteză:

Lizuca şi Patrocle parcă intraseră ……………….. ţinut de basm.


Fetiţa înţelese ……………… privire cine era în faţa ei.
În drum spre bunici, Lizuca şi Patrocle au trecut ………………….poiană mare.
Patrocle stătea ghemuit ………………. colţ.
Cei doi prieteni se opresc ……………….. dumbravă minunată.

( într-un, dintr-un, dintr-o, printr-o, într-o )