Sunteți pe pagina 1din 9

Cap.

6 Calculul contravântuirii orizontale transversale


___________________________________________________________________________

6. CALCULUL CONTRAVÂNTUIRII ORIZONTALE


TRANSVERSALE
6.1. SCHEMĂ DE CALCUL

Fig. 6.1. Schematizare calcul contravântuire orizontală transversală

1 – pane de acoperiş;
2 – contravântuire orizontală longitudinală (C.O.L.);
3 – talpă superioară fermă (element stabilizat);
4 – contravântuire orizontală transversală (C.O.T.);
5 – talpa contravântuirii orizontale transversale;
6 – portal superior;
i – lungime de flambaj talpă superioară fermă în absenţa structurii stabilizatoare;
ii – lungime de flambaj talpă superioară fermă în prezenţa structurii stabilizatoare (C.O.T.).

Observaţie:
Contravântuirea orizontală transversală constituie structură stabilizatoare pentru tălpile
superioare (comprimate) ale fermelor.

3⋅ a ⋅ H 6⋅ a ⋅ H
C1 = = = T2 ;
0 .5 ⋅ t t
4⋅a ⋅ H 8⋅a ⋅ H
T1 = = = C2 ;
0 .5 ⋅ t t
C = C1 + C 2 ⎫ 14 ⋅ a ⋅ H
⎬⇒C =T = .
T = T1 + T2 ⎭ t

Fig. 6.2. Determinarea eforturilor axiale din tălpile C.O.T.

unde:
C = efortul maxim de compresiune din talpa C.O.T.;
T = efortul maxim de întindere din talpa C.O.T..

-175-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________

6.2. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR

6.2.1. FORŢE DE STABILIZARE A TĂLPILOR COMPRIMATE


(SUPERIOARE) ALE FERMELOR

Fig. 6.3. Evaluarea încărcării echivalente stabilizării tălpilor comprimate ale fermelor

Observaţie:
Se ia în calcul efortul axial maxim din elementul stabilizat (forţa axială maximă ce se poate
înregistra în talpa superioară a fermei).

unde:
N cap = ϕ y ⋅ A ⋅ R = 0.714 ⋅ 8060mm 2 ⋅ 220 N / mm 2 ≅ 1266.07 kN ;
N cap = efortul capabil de compresiune al tălpii superioare a fermei;
A = aria secţiunii transversale a tălpii superioare a ferme (două corniere 150 × 150 × 14 ).
D 24 ⋅ 10 3 mm
e0 ≅ = = 48mm;
500 500
e0 = excentricitate (imperfecţiune geometrică) iniţială echivalentă fenomenului de flambaj;
p1 = încărcare echivalentă pierderii stabilităţii generale a unei tălpi superioare de fermă
(echivalentă flambajului unui element stabilizat).

Valoarea încărcării p1 rezultă din egalitatea: M = M max .


p ⋅ D2 8 ⋅ N cap ⋅ e0 8 ⋅ 1266.07 ⋅ 103 N ⋅ 48mm
ai M = M max ⇔ = N cap ⋅ e0 ⇒ p1 = = ≅ 0.85N / mm.
8 D2 ( )
24 ⋅ 103 mm
2

p10 = n s ⋅ k r ⋅ p1 ;
p10 = încărcare echivalentă pierderii stabilităţii celor zece tălpi comprimate de fermă;
-176-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________
n s = numărul de elemente stabilizate (numărul de tălpi comprimate de fermă); n s = 10 ;
k r = coeficient subunitar care ţine seama de probabilitatea producerii flambajului în acelaşi
sens (flambajul tuturor elementelor stabilizate);
0.5 0.5
⎡ 1⎤ ⎡ 1⎤
k r = ⎢0.2 + ⎥ = ⎢0.2 + ⎥ ≅ 0.55.
⎣ ns ⎦ ⎣ ns ⎦
p 10 = n s ⋅ k r ⋅ p1 = 10 ⋅ 0.55 ⋅ 0.85 N / mm = 4.67 N / mm = 4.67 kN / m.
p10
Încărcarea ce revine unei contravântuiri orizontale transversale este: pstabilizare = .
nCOT
nCOT - numărul contravântuirilor orizontale transversale; nCOT = 3 ;
p 4.67kN / m
pstabilizare = 10 = ≅ 1.56kN / m.
nCOT 3
6.2.2. PRESIUNEA (SUCŢIUNEA) VÂNTULUI PE PERETELE DE FRONTON:

Fig. 6.4. Evaluarea presiunii (sucţiunii) vântului pe peretele de fronton

h1 = l i − 1.20m + 0.2m + hgr .reazem = 12m − 1.2m + 0.2m + 1.15m = 12.15m;


h2 = l s − hgr .reazem = 5.5m − 1.15m = 4.35m;
h3 = z max − h1 − h2 = 17.97 m − 12.15m − 4.35m = 1.47 m.

p1 = γ F ⋅ β ⋅ c ni ⋅ c h ( z max ) ⋅ g v ;
p 2 = γ F ⋅ β ⋅ c ni ⋅ c h (h1 + 0.5 ⋅ h2 ) ⋅ g v ;

γ F = coeficient parţial de siguranţă; γ F = 1.2 ;


β = coeficient de rafală; β = 1.6 ;
⎧0.8 → presiune;
c ni = coeficient aerodinamic al suprafeţei expuse; c ni ⎨
⎩0.6 → suctiune;
-177-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________
g v = presiunea dinamică de bază stabilizată la înălţimea de 10m deasupra cotei terenului
natural; g v = 0.55kN / m 2 ;
c h ( z ) = coeficient de variaţie a presiunii dinamice de bază în raport cu înălţimea z deasupra
terenului liber (z se exprimă în metri);
0.44 0.44
⎛z ⎞ ⎛ 17.97m ⎞
c h ( z max ) = 0.65 ⋅ ⎜ max ⎟ = 0.65 ⋅ ⎜ ⎟ = 0.841;
⎝ 10 ⎠ ⎝ 10 ⎠
0.44 0.44
⎛ h + 0.5 ⋅ h2 ⎞ ⎛ 12.15m + 0.5 ⋅ 4.35m ⎞
c h (h1 + 0.5 ⋅ h2 ) = 0.65 ⋅ ⎜ 1 ⎟ = 0.65 ⋅ ⎜ ⎟ = 0.761;
⎝ 10 ⎠ ⎝ 10 ⎠

◊ Presiune pe peretele de fronton ( c ni = 0.8 ):


p1 = γ F ⋅ β ⋅ c ni ⋅ c h (z max ) ⋅ g v = 1.2 ⋅ 1.6 ⋅ 0.8 ⋅ 0.841 ⋅ 0.55kN / m 2 = 0.71kN / m 2 ;
p 2 = γ F ⋅ β ⋅ c ni ⋅ c h (h1 + 0.5 ⋅ h2 ) ⋅ g v = 1.2 ⋅ 1.6 ⋅ 0.8 ⋅ 0.761 ⋅ 0.55kN / m 2 = 0.64kN / m 2 .
1

p1 + p 2 0.71 + 0.64
ppresiune = arie h3+0.5*h2 = ⋅ (h3 + 0.5 ⋅ h2 ) = kN / m 2 ⋅ (1.47 + 0.5 ⋅ 4.35)m;
p2 2 2

p presiune = 2.46kN / m.

◊ Sucţiune pe peretele de fronton ( c ni = 0.6 ):


0.6
psuctiune = ⋅ p presiune = 0.75 ⋅ 2.46kN / m = 1.85kN / m.
0.8

6.2.3. FRECAREA VÂNTULUI ÎN LUNGUL ACOPERIŞULUI

p f = γ F ⋅ c f ⋅ c h (hmed ≅ z max ) ⋅ g v ;
unde:
c f = coeficient de antrenare (frecare); c f = 0.025;
c h (hmed ) = coeficient de variaţie a presiunii dinamice de bază în raport cu înălţimea medie
deasupra terenului liber a suprafeţei considerate;
c h (hmed ≅ z max ) = 0.841;

p f = γ F ⋅ c f ⋅ ch (hmed ≅ zmax ) ⋅ g v = 1.2 ⋅ 1.6 ⋅ 0.025 ⋅ 0.841 ⋅ 0.55kN / m 2 ≅ 0.023kN / m 2 ;


pf 0.023kN / m 2
p frecare = ⋅9⋅t = ⋅ 9 ⋅ 11m ≅ 0.74kN / m.
nCOT 3

6.2.4. COMBINAŢII DE ÎNCĂRCĂRI

Combinaţia 1 de încărcări: forţe de stabilizare a tălpilor comprimate a fermelor + presiune


vânt pe peretele de fronton + antrenare vânt în lungul
acoperişului;

H 1 = a ⋅ ( p stabilizar e + p presiune + p frecare ) = 3.0 m ⋅ (1.56 + 2.46 + 0.74 )kN / m = 14.28kN .

-178-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________
Combinaţia 2 de încărcări: forţe de stabilizare a tălpilor comprimate a fermelor + sucţiune
vânt pe peretele de fronton + antrenare vânt în lungul
acoperişului;

H 2 = a ⋅ ( p stabilizar e + p suctiune + p frecare ) = 3.0m ⋅ (1.56 + 1.85 + 0.74 )kN / m = 12.45kN .

6.3. CALCUL SOLICITĂRI

Prezintă interes efortul maxim de compresiune înregistrat într-o diagonală a contravântuirii


orizontale transversale, precum şi eforturile maxime de întindere şi compresiune înregistrate
la nivelul tălpii proprii a contravântuirii orizontale transversale.

Efortul maxim de compresiune dintr-o diagonală a C.O.T. se înregistrează în combinaţia 1


de încărcări:
1.5 ⋅ H 1 1.5 ⋅ 14.28kN
D= = ≅ 31.70kN ;
cos α cos(47.49 o )
⎛ 2⋅a ⎞ ⎛ 2 ⋅ 3m ⎞
α = arctg ⎜ ⎟ = arctg ⎜ ⎟ = 47.49 .
o

⎝ 0.5 ⋅ t ⎠ ⎝ 0.5 ⋅ 11m ⎠


Efortul maxim de întindere ce apare în talpa proprie C.O.T. se înregistrează în combinaţia1
de încărcări:
14 ⋅ a ⋅ H 1 14 ⋅ 3.0m ⋅ 14.28kN
T= = = 54.52kN .
t 11.0m
Efortul maxim de compresiune ce apare în talpa proprie a C.O.T. se înregistrează în
combinaţia 2 de încărcări.
14 ⋅ a ⋅ H 2 14 ⋅ 3.0m ⋅ 12.45kN
C= = = 47.54kN .
t 11.0m

6.4. DIMENSIONARE DIAGONALE C.O.T.

10 Se calculează lungimea interax a diagonalei:


ld = (0.5 ⋅ t )2 + (2 ⋅ a )2 = (0.5 ⋅ 11m )2 + (2 ⋅ 3m )2 = 8.14m.

20 Se propune o ţeavă φ 60 cu grosimea t = 4mm.

Caracteristicile geometrice ale secţiunii ţevii sunt: A = 704mm 2 ; I = 27.7 ⋅ 10 4 mm 4 .


I 277000mm 4
Raza de giraţie a secţiunii transversale a ţevii este: i = = = 19.83mm.
A 704mm 2
-179-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________
30 Se stabileşte lungimea de flambaj a diagonalei:
l f = l fy = l fz = 0.5 ⋅ l d = 4.07 m.

40 Se verifică zvelteţea diagonalei, conform relaţiei: λ ≤ λ a = 250 .


lf 4.07 ⋅ 10 3 mm
λ= = ≅ 206 < λ a = 250.
i 19.83mm
Dacă verificarea de zvelteţe nu este satisfăcută se revine la punctul 20 şi se propune altă
secţiune.

50 Se stabileşte coeficientul de flambaj: λ = 206 ⎯CURBA


⎯ ⎯⎯ _A
→ ϕ = 0.187.

D
60 Verificarea de stabilitate generală se face cu relaţia: ≤R .
ϕ⋅A
D 31.70 ⋅ 10 3 N
= ≅ 240.79 N / mm 2 > R = 220 N / mm 2 ;
ϕ ⋅ A 0.187 ⋅ 704mm 2
D
> R ⇒ se revine la punctul 20 şi se propune o altă secţiune de ţeavă.
ϕ⋅A

20 Se propune o ţeavă φ 70 cu grosimea t = 3.5mm.

Caracteristicile geometrice ale secţiunii ţevii sunt: A = 731mm 2 ; I = 40.5 ⋅ 10 4 mm 4 .


I 405000mm 4
Raza de giraţie a secţiunii transversale a ţevii este: i = = = 23.54mm.
A 731mm 2
30 l f = l fy = l fz = 0.5 ⋅ l d = 4.07 m.
lf4.07 ⋅ 10 3 mm
40 λ = = ≅ 173 < λ a = 250.
i 23.54mm
50 λ = 173 ⎯CURBA
⎯ ⎯⎯ _A
→ ϕ = 0.260.
D 31.70 ⋅ 10 3 N
60 = ≅ 166.79 N / mm 2 < R = 220 N / mm 2 ;
ϕ ⋅ A 0.260 ⋅ 731mm 2

⇒ Relaţia de verificare este satisfăcută.


Prin urmare pentru diagonalele contravântuirii orizontale transversale se vor folosi ţevi
rotunde φ 70 × 3.5 .
Observaţie:
Pentru diagonalele C.O.T. se va utiliza secţiunea cea mai economică ce satisface verificările
de la punctul 40 şi 60.

-180-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________

6.5. DIMENSIONARE TALPĂ PROPRIE C.O.T.

10 Se stabileşte lungimea de flambaj a tălpii:


l f = l fy = l fz = a = 3.0m.

20 Se propune o ţeavă φ 60 cu grosimea t = 4mm.

Caracteristicile geometrice ale secţiunii ţevii sunt: A = 704mm 2 ; I = 27.7 ⋅ 10 4 mm 4 .


I 277000mm 4
Raza de giraţie a secţiunii transversale a ţevii este: i = = = 19.83mm.
A 704mm 2

30 Se verifică zvelteţea tălpii cu relaţia: λ ≤ λ a = 250 .


lf 3.0 ⋅ 10 3 mm
λ= = ≅ 152 < λ a = 250.
i 19.83mm

Dacă verificarea de zvelteţe nu este satisfăcută se revine la punctul 20 şi se propune altă


secţiune.

40 Se stabileşte coeficientul de flambaj: λ = 152 ⎯CURBA


⎯ ⎯⎯ _A
→ ϕ = 0.327.

C
50 Verificarea de stabilitate generală se face cu relaţia: ≤R .
ϕ⋅A
C 47.54 ⋅ 10 3 N
= ≅ 206.79 N / mm 2 < R = 220 N / mm 2 ;
ϕ ⋅ A 0.327 ⋅ 704mm 2

⇒ Relaţia de verificare este satisfăcută.

T
60 Verificarea de rezistenţă se face cu relaţia: ≤R .
A
T 54.52 ⋅ 10 3 N
= 2
≅ 77.44 N / mm 2 < R = 220 N / mm 2 ;
A 704mm
⇒ Relaţia de verificare este satisfăcută.
Prin urmare pentru talpa proprie a C.O.T. se vor folosi ţevi rotunde φ 60 × 4.
Observaţie:
Pentru talpa proprie a C.O.T. se va utiliza secţiunea cea mai economică ce satisface
verificările de la punctul 30, 50 şi 60.

-181-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________

6.6. DIMENSIONAREA PRINDERILOR CU SUDURĂ


A BARELOR C.O.T.

6.6.1. ETAPE DE CALCUL


10 Se stabileşte efortul de calcul al prinderii sudate:
N s = min (1.3 ⋅ N ef ; N cap );
N ef - efortul axial maxim ce apare în bara pentru care se dimensionează prinderea;
Ncap - efortul capabil al barei (dacă N ef este efort de compresiune atunci N cap = ϕ ⋅ A ⋅ R ;
dacă N ef este efort de întindere N cap = A ⋅ R. )
20 Se propun valori pentru grosimea cordoanelor de sudură:

{
a s ∈ 3;35 ;4;4 5 ;5 ; }
a s ≤ min {0.7 ⋅ t g ;0.7 ⋅ 2 ⋅ t }

Fig. 6.5. Prinderea cu sudură a barelor contravântuii orizontale transversale


unde:
t g = grosime guseu;
t = grosimea ţevii.
Se propune t g = 8mm.

30 Se calculează lungimea necesară a cordoanelor de sudură:


Ns
l snec = + 2 ⋅ a s , unde R sf - rezistenţa de calcul la forfecare a sudurii în relief;
2 ⋅ a s ⋅ R sf
R sf = 0.7 ⋅ R ≅ 150 N / mm 2 .
Valoarea l snec obţinută din ecuaţia de mai sus se va rotunji superior la multiplu de 10mm.

40 Se verifică condiţiile constructive: 15 ⋅ a s ≤ l s ≤ 60 ⋅ a s ; l s ≥ 60mm .

Dacă aceste condiţii constructive nu sunt satisfăcute se revine la punctul 20 şi se propune


altă valoare pentru a s .

6.6.2. DIMENSIONAREA PRINDERII CU SUDURĂ A DIAGONALELOR: φ 70× 35 ( )


10 N s = min (1.3 ⋅ N ef ; N cap );
1.3 ⋅ N ef = 1.3 ⋅ D = 1.3 ⋅ 31.70 ⋅ 10 3 N = 41.21kN ;
N cap = ϕ ⋅ A ⋅ R = 0.260 ⋅ 731mm 2 ⋅ 220 N / mm 2 = 41.813kN ;
⇒ N s = 41.21kN .

-182-
Cap.6 Calculul contravântuirii orizontale transversale
___________________________________________________________________________
20 Se propune a s = 3mm.
min (0.7 ⋅ t g ;0.7 ⋅ 2 ⋅ t ) = min (0.7 ⋅ 8mm;0.7 ⋅ 2 ⋅ 3mm ) = 4.2mm;
⇒ a s < min (0.7 ⋅ t g ;0.7 ⋅ 2 ⋅ t ).

Ns 41.21 ⋅ 10 3 N
30 l snec = + 2 ⋅a s = + 2 ⋅ 3mm = 51.8mm.
2 ⋅ a s ⋅ R sf 2 ⋅ 3mm ⋅ 150 N / mm 2
Se propune l s = 60mm.

40 Se verifică condiţiile constructive:


15 ⋅ as ≤ ls ≤ 60 ⋅ as ⇔ 45 < 60 < 180.
⇒ Relaţia de verificare este satisfăcută.

6.6.3. DIMENSIONAREA PRINDERII CU SUDURĂ A TĂLPII C.O.T.: (φ 60 × 4 )

10 N s = min (1.3 ⋅ N ef ; N cap ) ;


1.3 ⋅ N ef = 1.3 ⋅ T = 1.3 ⋅ 54.52 ⋅ 10 3 N = 70.88kN ;
N cap = A ⋅ R = 704mm 2 ⋅ 220 N / mm 2 = 154.88kN ;
⇒ N s = 70.88kN .

Observaţie:
Efortul maxim de compresiune al barei este mai mic decât efortul maxim de întindere
înregistrat în bară.
C = 47.54kN < T = 54.52kN
Din acest motiv N s se apreciază în raport cu efortul la întindere al barei:
N s = min (1.3 ⋅ N ef ; N cap ) = min (1.3 ⋅ T ; A ⋅ R ) = 70.88 ⋅ 103 N .
1.3 ⋅ T = 1.3 ⋅ 50.65kN ≅ 70.88kN = 70.88 ⋅ 103 N ;
N cap = A ⋅ R = 704mm 2 ⋅ 220 N / mm2 ≅ 154.88 ⋅ 103 N > 1.3 ⋅ T ;

20 Se propune as = 3mm.
min (0.7 ⋅ t g ;0.7 ⋅ 2 ⋅ t ) = min(0.7 ⋅ 8mm;0.7 ⋅ 2 ⋅ 4mm ) = 5.6mm;
⇒ as < min (0.7 ⋅ t g ;0.7 ⋅ 2 ⋅ t ).

30 lsnec = Ns 70.88 ⋅ 103 N


+ 2 ⋅a s = + 2 ⋅ 3mm = 84.7 mm.
2 ⋅ as ⋅ R f
s
2 ⋅ 3mm ⋅150 N / mm 2
Se propune l s = 90mm.

40 Se verifică condiţiile constructive:


15 ⋅ as ≤ l s ≤ 60 ⋅ as ⇔ 45 < 90 < 180.
⇒ Relaţia de verificare este satisfăcută.

-183-