Sunteți pe pagina 1din 7

IOANICHIE BALAN

ARSENIE BOCA
ARSENIE PAPACIOC
CONSTANTIN GALERIU
IUSTIN PARVU
ILIE CLEOPA
SOFIAN BOGHIU
RAFAIL NOICA
TEOFIL PARAIAN
ADRIAN FAGETEANU
PETRONIU TANASE
VISARION IUGULESCU
AMFILOHIE BRANZA
GHEORGHE ANITULESEI
DANION VASILE
DAN PURIC (?)
IOAN ICA JR.
DUMITRU STANILOAE
GHEORGHE CALCIU-DUMITREASA
SERGIU GROSSU
PETRE TUTEA

MAI

Sf. Prooroc Ieremia


Sfîntul şi Dreptul Iov
Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan
Sf. Prooroc Isaia
Duminica Samarinencii
Duminica Orbului din naştere
Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
Duminica întâia după Rusalii (Duminica Tuturor Sfinţilor)
(+) Înaltarea Domnului Nostru Iisus Hristos
(†) Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) - Duminica a 8-a după Paşti - Duminica Rusaliilor
(†) Sfânta Treime - Lunea Duhului Sfânt

IUNIE

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful


Sfantul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Sfantul Chiril al Alexandriei
Sfantul Prooroc Elisei
Sfantul Prooroc Amos
Fericitul Ieronim
Fericitul Augustin
Sfântul Nicolae Cabasila
Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul
Sfantul Niceta de Remesiana
Sfintii Apostoli Petru si Pavel
Soborul Sfintilor Apostoli
Duminica Sfintilor Romani
IULIE 2010

Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfint


Sfantul Andrei, Arhiepiscopul Cretei
Sfîntul Nicodim Aghioritul
Cuviosul Serafim de Sarov
Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul
Sfantul Prooroc Iezechiel
Sfintii Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic (Calcedon 451)
Sfinţii Părinţi de la Sinodul V Ecumenic (Constantinopol 553)
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon
===============================================================================
AUGUST 2010
Sfinţii Mucenici Macabei şi a celor împreună cu dînşii
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23
Sfintii 7 tineri din Efes
†) Sfantul Ioan cel Nou de la Neamt (Hozevitul)
(†) Schimbarea la Faţă a Domnului
†) Cuvioasa Teodora de la Sihla
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII,
23-35
Sfîntul Prooroc Miheia
(†) Adormirea Maicii Domnului
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni XV, 1-11; Ev. Luca X,
38-42; XI, 27-28; Matei XIX, 16-26
†) Sfîntul Mucenic Constantin Brîncoveanu
Sfîntul Prooroc Samuil
Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-
44
Sfantul Apostol Tit
(†) Tăierea capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat); Ap. Fapte XIII, 25-33; II Corinteni I,
21-24; II, 1-4; Ev. Marcu VI, 14-30; Matei XXII, 1-14
†) Sf. Ier. Varlaam, Mitr. Moldovei
===============================================================================
SEPTEMBRIE 2010
Sf. Prooroc Moise
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege) Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei
XXII, 35-46
(†) Naşterea Maicii Domnului (Post) (Dezlegare la peşte)
Sf. Părinţi de la Sinodul III ecumenic (Efes, 431)
Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ap. Galateni VI, 11-18; Ev.
Ioan III, 13-17; Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talantilor) Ap. 2 Co 6, 1-10; Ev. Mt 25, 14-30
(†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) Ap. Galateni II, 16-20; Ev.
Marcu VIII, 34-38; IX, 1; Duminica a XVII-a după Rusalii (Evanghelia staruintei in rugaciune) Ap. 2 Co
6, 16-18; 7, 1; Ev. Mt 15, 21-28
Sf. Prooroc Iona
† Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
Cuv. Siluan Athonitul
Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan
Sf. Voievod Neagoe Basarab
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11
†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul
Sf. Prooroc Baruh

 Moise şi Tora. Porunca iubirii lui Dumnezeu şi a aproapelui ca esenţă a Torei (Legii) şi Profeţilor.
Hristos ca desăvârşire a Revelaţiei, ca împlinire a Legii. Evanghelia iubirii.
 Convorbirea lui Iisus cu Nicodim, naşterea din nou, de sus, din apă şi din Duh. Sfânta Taină a
Botezului ca naştere de sus, din apă şi din Duh. Botezul şi viaţa nouă în Hristos şi în Duhul Sfânt în
concepţia sfinţilor apostoli prezentată în epistolele Noului Testament. Cuviosul Siluan Athonitul şi
viaţa în Duhul Sfânt.
 Pilda talanţilor şi înmulţirea darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru a lucra cu ele.
 Luarea crucii şi urmarea lui Hristos. Desăvârşirea vieţii ca viaţă în Hristos. Semnificaţia, valoarea,
puterea crucii şi a răstignirii lui Hristos pentru mântuirea noastră. Cruce, înviere, botez şi viaţă nouă,
asceza şi crucea ca răstignire a păcatului şi a muri păcatului şi lumii acesteia pentru a trăi lui
Dumnezeu în Hristos şi în Duhul Sfânt.
 Evanghelia stăruinţei în rugăciune.
 Naşterea maicii Domnului şi Sfinţii Părinţi de la Sinodul III Ecumenic (Efes 431).
 Sfinţii prooroci Iona şi Baruh.
 Evanghelia pescuirii minunate.
===============================================================================
OCTOMBRIE 2010
†) Acoperământul Maicii Domnului
Cuv. Roman Melodul
Sf. Sfinţit Mc. Ciprian
Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33;
XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36
† Sf. Ap. Toma
Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII,
11-16
Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diaconi
†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi
Sf. Prooroc Osea
Mc. Andrei Criteanul
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap.
Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13
† Sf. Ap. şi Ev. Luca
Sf. Prooroc Ioil
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II,
4-10; Ev. Luca VIII, 26-39
†) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca
XVI, 19-31

 Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor


 Pilda semănătorului
 Vindecarea demonizaţilor din Ghergheseni
 Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr
 Evanghelia după sfântul Luca
 Sinodul VII Ecumenic
NOIEMBRIE 2010
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56
†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Sf. Nectarie Taumaturgul din Eghina
Cuv. Teodor Studitul
†) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului
† Sf. Ap. Filip; Sf. Grigorie Palama (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37
†) Cuv. Paisie de la Neamţ
† Sf. Ap. şi Ev. Matei
Sf. Prooroc Avdie
†) Sf. Grigorie Decapolitul
(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Evrei IX, 1-7; Efeseni V,
9-19; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Luca XII, 16-21
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev.
Luca XVIII, 18-27
†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
2010 DECEMBRIE (31 zile)
Sf. Prooroc Naum
Sf. Prooroc Avacum
Sf. Prooroc Sofronie
†) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica
Sfantul Cuvios Ioan Damaschin
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII,
10-17
†) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei
Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului
Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Efeseni V, 8-19;
Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca VI, 17-23; Luca XIV, 16-24
†) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei
Sf. Prooroc Agheu
Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail
†) Cuv. Daniil Sihastrul
Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului);
Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25
Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul
†) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului
(†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
(†) Soborul Maicii Domnului
†) Cuv. Nicodim de la Tismana
Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Evrei II, 11-18; Galateni V, 22; VI, 2; Galateni
I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; Matei XI, 27-30; Matei II, 13-23
†) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan

Bibliografie

Întruparea şi Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos


Cartea sfântului Prooroc Naum
Cartea sfântului Prooroc Avacum
Cartea sfântului Prooroc Sofronie
Cartea sfântului Prooroc Agheu
Cartea sfântului Prooroc Daniel
Cântarea celor trei tineri
Fragmentele din cartea Faptelor Apostolilor referitoare la sfântul mucenic Ştefan
Părintele Apostolic Ignatie Teoforul şi Epistolele sale
Sfântul Părinte Ambrozie şi scrierile sale
Sfântul Părinte Ioan Damaschin şi scrierile sale
Sfântul Ierarh Petru Movilă şi Mărturisirea de credinţă ortodoxă
Acatistul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos
Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae
IANUARIE (31 zile) 2011
(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei
Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Silvestru, episcopul Romei
Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8
Sfântul Prooroc Maleahi
Soborul Sf. 70 de Apostoli
(†) Botezul Domnului - dumnezeiasca Aratare a Domnului Dumnezeu si Mântuitorului nostru Iisus
Hristos
†) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei
IV, 12-17
Sfântul Grigorie, Episcopul Nyssei
Sfântul Ierarh Ilarie de Poitiers (Franţa)
Cinstitele lanţuri ale Sf. Ap. Petru (FA 12,1-11)
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19
†) Sfântul Cuv. Antonie cel Mare
†) Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei
†) Sfântul Chiril, patriarh de Alexandria
Sfântul Cuv. Macarie Egipteanul
Sfântul Marcu Eugenicul din Efes
Sfântul Maxim Mărturisitorul
Sfântul Ap. Timotei
Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (680-681)
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca
XVIII, 35-43
†) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul
† Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur
Sfantul Efrem Sirul
Sfântul Preacuvios Părinte Isaac Sirul, episcop de Ninive
Aducerea moastelor Sfantului Ignatie Teoforul
†) Sf. Trei Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
Sfântul Sfinţit Mc. Ipolit, Ep. Romei
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. Evrei XIII, 7-16; I Timotei IV, 9-15; Ev. Matei V,
14-19; Luca XIX, 1-10