Sunteți pe pagina 1din 26

CALENDAR ORTODOX DE STIL VECHI

2019

Tipărit cu binecuvântarea

Î.P.S. VLASIE MOGÂRZAN Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

SV SN

IANUARIE

1

14

L

(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului †) Sfântul Ierarh Vasilie cel Mare

2

15

M

Înainteprăznuirea Botezului Domnului Sfântul Ierarh Silvestru, papa Romei Sfântul Cuvios Serafim de Sarov

3

16

M

Sfântul Prooroc Maleahi (Harţi) Sfântul Mucenic Gordie

4

17

J

Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli Sfântul Cuvios Teoctist

5

18

V

Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona Sfânta Cuvioasă Sinclitichia Ajunul Bobotezei (Post)

6

19

S

(†) BOTEZUL DOMNULUI

7

20

D

†) Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Ap. Efeseni 4, 7-13. Ev. Matei 4, 12-17. Glas 1. Voscr. 1

8

21

L

Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul Sfânta Cuvioasă Domnica

9

22

M

Sfântul Mucenic Polieuct. Sfântul Cuvios Evstratie

10

23

M

Sfântul Ierarh Grigorie, episcopul Nyssei Sfântul Ierarh Dometian, episcopul Meletinei

11

24

J

†) Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieţii de obşte

12

25

V

Sfintele Mucenice Tatiana şi Evtasia

13

26

S

Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic

14

27

D

Sfinţii Cuvioşi Părinţi ucişi în Sinai şi Rait Odovania Praznicului Botezului Domnului

Duminica a XXIX-a după Cincizecime (a celor 10 leproşi) Ap. Coloseni 3, 4-11. Ev. Luca 17, 12-19. Glas 2. Voscr. 2

15

28

L

Sfinţii Cuvioşi Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

16

29

M

Cinstirea lanţului Sfântului Apostol Petru

17

30

M

†) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare

18

31

J

†) Sfinţii Ierarhi Atanasie şi Chiril ai Alexandriei

19

1

V

Sfinţii Cuvioşi Macarie Egipteanul şi Macarie Alexandrinul Sfântul Ierarh Marcu al Efesului

20

2

S

†) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare

21

3

D

Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul Sfântul Mucenic Neofit

Duminica a XXXII-a după Cincizecime (a lui Zaheu vameşul) Ap. I Timotei 4, 9-15. Ev. Luca 19, 1-10. Glas 3. Voscr. 3

22

4

L

Sfântul Apostol Timotei Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul

23

5

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei Sfântul Mucenic Agatanghel

24

6

M

Sfânta Cuvioasă Xenia Sfântul Mucenic Vavila

25

7

J

†) Sfântul Ierarh Grigorie, de Dumnezeu Cuvântătorul

26

8

V

Sfinţii Cuvioşi Xenofont, soţia sa, Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan

27

9

S

†) Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur Sfânta Împărăteasă Marciana

28

10

D

Sfinţii Cuvioşi Efrem Sirul, Paladie şi Iacov Sihastrul

Duminica a XVII-a după Cincizecime (a Hananeencei) Ap. II Corinteni 6, 16-7, 1. Ev. Matei 15, 21-28. Glas 4. Voscr. 4

29

11

L

Aducerea moaştelor Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul

30

12

M

†) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

31

13

M

Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

SV SN

FEBRUARIE

1

14

J

Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului Sfântul Mucenic Trifon Sfintele Mucenice Perpetua şi Felicitas

2

15

V

(†) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

3

16

S

Sfântul şi Dreptul Simeon Sfânta Ana Proorociţa

4

17

D

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie Începutul Triodului

Duminica a XXXIII-a după Cincizecime (a Vameşului şi Fariseului) Ap. II Timotei 3, 10-15. Ev. Luca 18, 10-14. Glas 5. Voscr. 5

5

18

L

Sfintele Mucenice Agatia şi Teodula

6

19

M

Sfântul Ierarh Vucol al Smirnei Sfântul Ierarh Fotie cel Mare, al Constantinopolului

7

20

M

Sfântul Ierarh Partenie al Lampsacului (Harţi) Sfântul Cuvios Luca

8

21

J

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat Sfântul Prooroc Zaharia Sfintele surori Marta şi Maria

9

22

V

Sfinţii Mucenici Nichifor, Marcel şi Pangratie (Harţi) Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului

10

23

S

†) Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie

11

24

D

Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie al Sevastiei Sfânta Împărăteasă Teodora

Duminica a XXXIV-a după Cincizecime (a Fiului Risipitor) Ap. I Corinteni 6, 12-20. Ev. Luca 15, 11-32. Glas 6. Voscr. 6

12

25

L

Sfântul Ierarh Meletie al Antiohiei

13

26

M

Sfântul Cuvios Martinian Sfinţii Apostoli Achila şi Priscila

14

27

M

Sfinţii Cuvioşi Avxentie, Maron şi Avraam

15

28

J

Sfântul Apostol Onisim. Sfântul Mucenic Maior

16

1

V

Sfântul Mucenic Pamfil şi cei împreună cu dânsul Sfântul Ierarh Flavian al Constantinopolului

17

2

S

Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă

18

3

D

Sfântul Ierarh Leon, papa Romei Sfântul Cuvios Agapit Lăsatul secului de carne

Duminica Înfricoşatei Judecăţi Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2. Ev. Matei 25, 31-46. Glas 7. Voscr. 7

19

4

L

Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi Apfia

20

5

M

Sfântul Ierarh Leon al Cataniei Sfântul Cuvios Visarion

21

6

M

Sfântul Cuvios Timotei (Harţi) Sfântul Ierarh Evstatie al Antiohiei

22

7

J

Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia

23

8

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei (Harţi)

24

9

S

†) Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul

25

10

D

Sfântul Ierarh Tarasie al Constantinopolului Lăsatul secului de brânză

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4. Ev. Matei 6, 14-21. Glas 8. Voscr. 8

26 Sfântul Ierarh Porfirie al Gazei Sfânta Mucenică Fotini samarineanca Începutul Postului Mare

27 Sfântul Ierarh Mărturisitor Procopie Decapolitul

28 Sfântul Cuvios Vasilie Mărturisitorul, ce a sihăstrit împreună cu Sfântul Procopie

11

12

13

L

M

M

SV SN

MARTIE

1

14

J

Sfânta Cuvioasă Mucenică Evdochia

2

15

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot al Cirenei Sfântul Mucenic Isihie

3

16

S

Sfinţii Mucenici Evtropie, Cleonic şi Vasilisc Minunea colivei, a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron

4

17

D

Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan Sfinţii Mucenici Pavel şi Iuliana

Duminica I a Postului Mare (a Ortodoxiei) Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40. Ev. Ioan 1, 43-51. Glas 1. Voscr. 9

5

18

L

Sfântul Mucenic Conon

6

19

M

Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea

7

20

M

Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Efrem, Evghenie şi Agatodor ai Chersonului

8

21

J

Sfântul Ierarh Mărturisitor Teofilact al Nicomidiei

9

22

V

†) Sfinţii 40 de Mucenici din iezerul Sevastiei Dezlegare la vin şi untdelemn

10

23

S

Sfinţii Mucenici Codrat, Chiprian şi Dionisie Pomenirea morţilor

11

24

D

Sfântul Ierarh Sofronie al Ierusalimului

Duminica a II-a a Postului Mare (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama) Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; Evrei 7, 26-28; 8, 1-2. Ev. Marcu 2, 1-12; Ioan 10, 9-16. Glas 2. Voscr. 10

12 Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, papa Romei Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog

13 Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nichifor al Constantinopolului

14 Sfântul Cuvios Benedict Sfântul Mucenic Alexandru

15 Sfinţii Mucenici Agapie, Plisie, Timolau şi Nicandru

25

26

27

28

L

M

M

J

16

29

V

Sfinţii Mucenici Sabin, Iulian, Roman şi Aninas

17

30

S

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu Pomenirea morţilor

18

31

D

Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului

Duminica a III-a a Postului Mare (a Sfintei Cruci) Ap. Evrei 4, 14; 5, 1-6. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. Glas 3. Voscr. 11

19

1

L

Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria

20

2

M

Sfinţii Cuvioşi Părinţi ucişi în Mânăstirea Sfântului Sava

21

3

M

Sfântul Ierarh Iacov Mărturisitorul

22

4

J

Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilie, preotul bisericii din Ancira

23

5

V

Sfântul Mucenic Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui

24

6

S

Înainteprăznuirea Bunei Vestiri Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon al Seleuciei Sfântul Cuvios Zaharia Pomenirea morţilor

25

7

D

(†) BUNA VESTIRE A MAICII DOMNULUI

Duminica a IV-a a Postului Mare (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul) Ap. Evrei 6, 13-20; Efeseni 5, 8-19. Ev. Marcu 9, 17-32; Matei 4, 25; 5, 1-12. Glas 4. Voscr. 1

26

8

L

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil Odovania Praznicului Bunei Vestiri

27

9

M

Sfânta Mucenică Matroana din Tesalonic Sfântul Prooroc Anania

28

10

M

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou Sfântul Cuvios Ştefan Mărturisitorul Denie - Canonul cel mare

29

11

J

Sfântul Ierarh Marcu al Aretusei şi Chiril diaconul Dezlegare la vin şi untdelemn

30

12

V

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul Denie - Acatistul Născătoarei de Dumnezeu

31

13

S

Sfântul Sfinţit Mucenic Ipatie al Gangrei Pomenirea morţilor

SV SN

APRILIE

1

14

D

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Duminica a V-a a Postului Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) Ap. Evrei 9, 11-14; Galateni 3, 23-29. Ev. Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50. Glas 5. Voscr. 2

2

15

L

Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

3

16

M

Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul

4

17

M

Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări Sfinţii Cuvioşi Gheorghe din Maleo, Zosima şi Platon

5

18

J

Sfinţii Mucenici Claudie, Teodul şi Agatopod

6

19

V

Sfântul Ierarh Evtihie al Constantinopolului

7

20

S

Învierea Sfântului şi Dreptului Lazăr Sfântul Mucenic Caliopie Sfântul Ierarh Gheorghe al Mitilenei Pomenirea morţilor

8

21

D

(†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM

 

Duminica a VI-a a Postului Mare (a Floriilor) Ap. Filipeni 4, 4-9. Ev. Ioan 12, 1-18. Toate ale praznicului

9

22

L

Sfântul Mucenic Evpsihie din Cezareea Denie

10

23

M

Sfinţii Mucenici Terentie, Pompie, Maxim şi Macarie Denie

11

24

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa al Pergamului Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica Denie

12

25

J

Sfântul Ierarh Vasilie Mărturisitorul Sfânta Antusa Denia celor 12 Evanghelii Dezlegare la vin şi untdelemn

13

26

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon Denia Prohodului Domnului

14

27

S

Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, papa Romei Sâmbăta Mare

15

28

D

(†) ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paşti)

Duminica Învierii Domnului (a Sfintelor Paşti) Ap. Fapte 1, 1-8. Ev. Ioan 1, 1-17. Toate ale praznicului

16

29

L

(†) Sfintele Paşti Sfintele Mucenice Irina, Agapia şi Hionia

17

30

M

(†) Sfintele Paşti Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon al Persidei Sfântul Ierarh Acachie al Melitinei

18

1

M

Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul (Harţi)

19

2

J

Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche Sfântul Sfinţit Mucenic Pafnutie

20

3

V

†) Izvorul Tămăduirii (Harţi) Sfântul Cuvios Teodor Trihina. Sfântul Apostol Zaheu

21

4

S

Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Ianuarie şi Teodor Sfânta Împărăteasă Alexandra

22

5

D

†) Duminica Tomei Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, al Anastasiopolei

Duminica a II-a după Sfintele Paşti (a Sfântului Apostol Toma) Ap. Fapte 5, 12-20. Ev. Ioan 20, 19-31. Glas 1. Voscr. 1

23

6

L

†) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

24

7

M

Sfântul Mucenic Sava Stratilat Sfânta Cuvioasă Elisaveta

25

8

M

Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu

26

9

J

Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilie al Amasiei Sfânta Glafira

27

10

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului

28

11

S

Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru Sfinţii Mucenici Dada, Maxim şi Cvintilian

29

12

D

Sfinţii 9 Mucenici din Cizic. Sfântul Cuvios Memnon

Duminica a III-a după Sfintele Paşti (a Mironosiţelor) Ap. Fapte 6, 1-7. Ev. Marcu 15, 43; 16, 1-8. Glas 2. Voscr. 4

30

13

L

Sfântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Apostol Ioan Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov

SV SN

MAI

1

14

M

Sfântul Prooroc Ieremia

2

15

M

Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Atanasie al Alexandriei

3

16

J

Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra

4

17

V

Sfânta Mucenică Pelaghia din Tars

5

18

S

Sfânta Mare Mucenică Irina

6

19

D

Sfântul şi Dreptul Iov, mult-răbdătorul Sfinţii Cuvioşi Mamant, Pahomie şi Ilarion

 

Duminica a IV-a după Sfintele Paşti (a Slăbănogului) Ap. Fapte 9, 32-42. Ev. Ioan 5, 1-15. Glas 3. Voscr. 5

7

20

L

Arătarea Cinstitei Cruci în cetatea Ierusalimului Sfinţii Mucenici Acachie şi Codrat

8

21

M

†) Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare

9

22

M

Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae Sfântul Prooroc Isaia Sfinţii Mucenici Hristofor, Epimah şi Gordian Înjumătăţirea Praznicului Cincizecimii

10

23

J

Sfântul Apostol Simon Zilotul Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul

11

24

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Mochie Sfinţii Chiril şi Meftodie, cei întocmai cu Apostolii

12

25

S

Sfântul Ierarh Epifanie al Ciprului Sfântul Ierarh Ghermano al Constantinopolului

13

26

D

Sfânta Mucenică Glicheria Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul

 

Duminica a V-a după Sfintele Paşti (a Samarinencei) Ap. Fapte 11, 19-30. Ev. Ioan 4, 5-42. Glas 4. Voscr. 7

14

27

L

Sfântul Mucenic Isidor din Insula Hios Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont

15

28

M Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare Sfântul Ierarh Ahilie al Larisei

16

29

M Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit

17

30

J

Sfântul Apostol Andronic şi Sfânta Iunia

18

31

V

Sfinţii Mucenici Petru, Dionisie şi Andrei Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot din Ancira

19

1

S

Sfântul Sfinţit Mucenic Patrichie al Prusei

20

2

D

Sfântul Mucenic Talaleu

Duminica a VI-a după Sfintele Paşti (a Orbului din naştere) Ap. Fapte 16, 16-34. Ev. Ioan 9, 1-38. Glas 5. Voscr. 8

21

3

L

†) Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

22

4

M

Sfinţii Mucenici Vasilisc şi Marcel

23

5

M

Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul al Sinadei Odovania Praznicului Învierii Domnului

24

6

J

(†) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

25

7

V

†) A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul

26

8

S

Sfinţii Apostoli Carp şi Alfeu din cei 70 Sfântul Mucenic Averchie

27

9

D

Sfinţii Sfinţiţii Mucenici Eladie, Alipie şi Terapont Sfântul Cuvios Ioan Rusul

 

Duminica a VII-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) Ap. Fapte 20, 16-17; 28-36. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 6. Voscr. 10

28

10

L

Sfântul Mucenic Evtihie din Melitina Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul al Calcedonului Sfânta Mucenică Eliconida

29

11

M

Sfânta Cuvioasă Mucenică Teodosia fecioara

30

12

M

Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul Sfântul Cuvios Varlaam

31

13

J

Sfântul Mucenic Ermie

SV SN

IUNIE

1

14

V

Sfântul Mucenic Iustin filozoful Odovania Praznicului Înălţării Domnului

2

15

S

†) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfântul Ierarh Nichifor al Constantinopolului Sâmbăta morţilor - Moşii de vară

3

16

D

(†) POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Duminica Cincizecimii (a Pogorârii Sfântului Duh) Ap. Fapte 2, 1-11. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 1-12. Toate ale praznicului

4

17

L

(†) Sfânta Treime Sfântul Ierarh Mitrofan al Constantinopolului Sfânta Cuvioasă Sofia

5

18

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Dorotei al Tirului

6

19

M

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou (Harţi) Sfântul Cuvios Visarion, făcătorul de minuni

7

20

J

Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot al Ancirei

8

21

V

Aducerea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat (Harţi)

9

22

S

Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei Odovania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh

10

23

D

Sfinţii Mucenici Alexandru şi Antonina Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli

Duminica I după Cincizecime (a tuturor Sfinţilor) Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2. Ev. Matei 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30. Glas 8. Voscr. 1

11

24

L

Sfinţii Apostoli Vartolomeu şi Varnava Începutul Postului Sfinţilor Apostoli

12

25

M

Sfinţii Cuvioşi Onufrie cel Mare şi Petru Athonitul

13

26

M

Sfânta Mucenică Achilina Sfântul Ierarh Trifilie al Levcusiei

14

27

J

Sfântul Prooroc Elisei Sfântul Ierarh Meftodie al Constantinopolului

15

28

V

†) Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul de la Slătioara Sfântul Prooroc Amos

16

29

S

Sfântul Ierarh Tihon al Amatundei Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu al Apoloniadei

17

30

D

Sfinţii Mucenici Manuil, Savel, Ismail şi Isavru

Duminica a II-a după Cincizecime (Chemarea primilor Apostoli) Ap. Romani 2, 10-16. Ev. Matei 4, 18-23. Glas 1. Voscr. 2

18

1

L

Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul

19

2

M

†) Sfântul Ierarh Ioan Maximovici de San Francisco Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului Sfântul Cuvios Paisie cel Mare

20

3

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Meftodie al Patarelor

21

4

J

Sfinţii Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie

22

5

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Evsevie al Samosatelor

23

6

S

Sfânta Mucenică Agripina Sfinţii Mucenici Aristocleu, Dimitrian şi Atanasie

24

7

D

(†) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Duminica a III-a după Cincizecime (Împotriva iubirii de argint) Ap. Romani 5, 1-10. Ev. Matei 6, 22-33. Glas 2. Voscr. 3

25

8

L

Sfânta Cuvioasă Mucenică Fevronia

26

9

M

Sfântul Cuvios David din Tesalonic

27

10

M

Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini

28

11

J

Aducerea moaştelor Sfinţilor Doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan

29

12

V

(†) Sfinţii, slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel

30

13

S

†) Soborul Sfinţilor 12 Apostoli

SV SN

IULIE

1

14

D

Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian din Roma

Duminica a IV-a după Cincizecime (Vindecarea slugii sutaşului) Ap. Romani 6, 18-23. Ev. Matei 8, 5-13. Glas 3. Voscr. 4

2

15

L

Aşezarea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului Sfântul Ierarh Iuvenalie al Ierusalimului

3

16

M

Sfântul Mucenic Iachint Sfântul Ierarh Anatolie al Constantinopolului

4

17

M

Sfântul Ierarh Andrei al Cretei Sfânta Cuvioasă Marta

5

18

J

†) Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul Sfântul Cuvios Lampadie, făcătorul de minuni

6

19

V

Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare Sfânta Mucenică Lucia

7

20

S

Sfântul Cuvios Toma din Maleo Sfânta Mucenică Chiriachi

8

21

D

Sfântul Mare Mucenic Procopie Sfânta Mucenică Teodosia, maica Sfântului Procopie

 

Duminica a V-a după Cincizecime (Vindecarea celor doi îndrăciţi din ţinutul Gadarenilor) Ap. Romani 10, 1-10. Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1. Glas 4. Voscr. 5

9

22

L

Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie al Tavromeniei

10

23

M

Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopoleea Armeniei

11

24

M

Sfânta Mare Mucenică Eufimia, cea care a fost hotarul Sfinţilor Părinţi

12

25

J

†) Pomenirea Sfintei Icoane Prodromiţa Sfânta Cuvioasă Veronica

13

26

V

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul

14

27

S

Sfântul Apostol Achila Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul

15

28

D

Sfinţii Mucenici Chiric şi Iulita, mama sa

Duminica a VI-a după Cincizecime (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Ap. Romani 12, 6-14. Ev. Matei 9, 1-8. A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic:

Ap. Tit 3, 8-15. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 5. Voscr. 6

16

29

L

Sfântul Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi

17

30

M

Sfânta Mare Mucenică Marina Sfântul Ierarh Eufrasie al Ienopolei

18

31

M

Sfinţii Mucenici Emilian, Iachint şi Pavel

19

1

J

Sfânta Cuvioasă Macrina Sfinţii Cuvioşi Dia şi Teodor

20

2

V

†) Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

21

3

S

Sfinţii Cuvioşi Simeon cel nebun pentru Hristos şi Ioan Pustnicul. Sfântul Prooroc Iezechiil

22

4

D

Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii. Sfânta Cuvioasă Marcela

 

Duminica a VII-a după Cincizecime (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) Ap. Romani 15, 1-7. Ev. Matei 9, 27-35. Glas 6. Voscr. 7

23

5

L

Aducerea moaştelor Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca Sfinţii Ierarhi Apolinarie şi Vitalie ai Ravennei

24

6

M

Sfânta Mucenică Hristina Sfinţii Mucenici Capiton şi Ermoghen

25

7

M

Adormirea Sfintei Ana Sfintele Cuvioase Olimpiada şi Evpraxia

26

8

J

Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Ermolae, Ermip şi Ermocrat Sfânta Cuvioasă Mucenică Paraschevi Sfânta Mucenică Ierusalima

27

9

V

†) Sfântul Mare Mucenic şi tămăduitor Panteleimon

28

10

S

Sfinţii Apostoli Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena

29

11

D

Sfinţii Mucenici Calinic, Veniamin, Mamant şi Teodota

Duminica a VIII-a după Cincizecime (Înmulţirea pâinilor) Ap. I Corinteni 1, 10-17. Ev. Matei 14, 14-22. Glas 7. Voscr. 8

30

12

L Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent şi Andronic

31

13

M Sfântul şi Dreptul Evdochim. Sfântul Iosif din Arimateea Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

SV SN

AUGUST

1

14

M Scoaterea Sfintei Cruci. Sfinţii 7 Mucenici Macavei, mama lor, Solomoni şi Eleazar, dascălul lor Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului

2

15

J

Aducerea moaştelor Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

3

16

V

Sfinţii Cuvioşi Isaachie, Dalmat şi Faust

4

17

S

Sfinţii 7 tineri din Efes

5

18

D

Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului †) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul Sfântul Mucenic Evsignie

Duminica a IX-a după Cincizecime (Umblarea pe mare. Potolirea furtunii) Ap. I Corinteni 3, 9-17. Ev. Matei 14, 22-34. Glas 8. Voscr. 9

6

19

L

(†) SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

7

20

M

Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis al Ierusalimului

8

21

M

Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul al Cizicului

9

22

J

Sfântul Apostol Matia. Sfântul Mucenic Antonin

10

23

V

Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Lavrentie

11

24

S

†) Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Evplu

12

25

D

Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit, Pamfil şi Capiton

Duminica a X-a după Cincizecime (Vindecarea lunaticului) Ap. I Corinteni 4, 9-16. Ev. Matei 17, 14-23. Glas 1. Voscr. 10

13

26

L

Mutarea moaştelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului

14

27

M

Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului Sfântul Prooroc Miheea. Sfântul Sfinţit Mucenic Marcel

15

28

M

(†) ADORMIREA MAICII DOMNULUI

16

29

J

Aducerea Sfintei Mahrame în Constantinopol Sfântul Mucenic Diomid

17

30

V

Sfinţii Mucenici Miron, Straton, Chiprian, Tirs şi Filip

18

31

S

Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru

19

1

D

Sfântul Mucenic Andrei Stratilat şi cei 2593 de ostaşi

Duminica a XI-a după Cincizecime (Pilda datornicului nemilostiv) Ap. I Corinteni 9, 2-12. Ev. Matei 18, 23-35. Glas 2. Voscr. 11

20

2

L

Sfântul Prooroc Samuil. Sfântul Mucenic Iliodor

21

3

M

Sfântul Apostol Tadeu. Sfânta Mucenică Vasa

22

4

M

Sfinţii Mucenici Agatonic, Zotic şi Zinon

23

5

J

Sfântul Mucenic Lup Sfântul Ierarh Irineu al Lyonului Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului

24

6

V

Sfântul Sfinţit Mucenic Evtihie

25

7

S

Mutarea moaştelor Sfântului Apostol Vartolomeu Sfântul Apostol Tit

26

8

D

Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia soţia sa

Duminica a XII-a după Cincizecime (Tânărul bogat) Ap. I Corinteni 15, 1-11. Ev. Matei 19, 16-26. Glas 3. Voscr. 1

27

9

L

Sfântul Cuvios Pimen. Sfântul Mucenic Fanurie Sfântul Ierarh Osie al Cordobei

28

10

M

Sfântul Cuvios Moise Arapul

29

11

M

(†) Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

30

12

J

Sfinţii Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou ai Constantinopolului

31

13

V Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

SV SN

SEPTEMBRIE

1

14

S

†) Începutul anului bisericesc Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul

2

15

D

Sfântul Mucenic Mamant Sfântul Ierarh Ioan Postitorul al Constantinopolului

Duminica a XIII-a după Cincizecime (Pilda lucrătorilor viei) Ap. I Corinteni 16, 13-24. Ev. Matei 21, 33-44. Glas 4. Voscr. 2

3

16

L

Sfântul Sfinţit Mucenic Antim al Nicomidiei Sfântul Cuvios Teoctist

4

17

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila al Antiohiei Sfântul Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu

5

18

M

Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul

6

19

J

Minunea din Colosse a Sfântului Arhanghel Mihail

7

20

V

Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului Sfântul Mucenic Sozont Sfinţii Apostoli Evod şi Onisifor

8

21

S

(†) NAŞTEREA MAICII DOMNULUI

9

22

D

†) Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana Sfântul Mucenic Severian

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Despre roadele cugetării la învăţăturile dumnezeieşti) Ap. Galateni 6, 11-18. Ev. Ioan 3, 13-17. Glas 5. Voscr. 3

10

23

L

Sfintele Mucenice Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

11

24

M

Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria Sfântul Cuvios Eufrosin

12

25

M

Sfântul Mucenic Avtonom Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului

13

26

J

Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci Pomenirea înnoirii Bisericii Învierii lui Hristos Sfântul Mucenic Cornelie Sutaşul

14

27

V

(†) Înălţarea Sfintei Cruci

15

28

S

†) Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul Sfântul Ierarh Visarion al Larisei

16

29

D

Sfânta Mare Mucenică Eufimia Sfânta Mucenică Meletina

 

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) Ap. Galateni 2, 16-20. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. Glas 6. Voscr. 4

17

30

L

Sfintele Mucenice Sofia şi fiicele sale: Elpis, Pistis şi Agapis

18

1

M

Sfântul Ierarh Evmenie al Gortinei Sfânta Mucenică Ariadna

19

2

M

Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont

20

3

J

Sfântul Mare Mucenic Evstatie, Teopista soţia sa şi fiii lor

21

4

V

Sfântul Apostol Codrat. Sfântul Prooroc Iona Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci

22

5

S

Sfântul Sfinţit Mucenic Foca al Sinopei

23

6

D

Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

Duminica a XVIII-a după Cincizecime (Pescuirea minunată) Ap. II Corinteni 9, 6-11. Ev. Luca 5, 1-11. Glas 7. Voscr. 5

24

7

L

Sfânta Mucenică Tecla, cea întocmai cu Apostolii

25

8

M

Sfânta Cuvioasă Eufrosina

26

9

M

†) Mutarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan

27

10

J

Sfântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul 49 de Mucenici

28

11

V

†) Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

29

12

S

Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul Sfânta Mucenică Petronia

30

13

D

Sfântul Sfinţit Mucenic Grigorie al Armeniei Sfânta Mucenică Ripsimia

Duminica a XIX-a după Cincizecime (Predica de pe Munte. Iubirea vrăjmaşilor) Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9. Ev. Luca 6, 31-36. Glas 8. Voscr. 6

SV SN

OCTOMBRIE

1

14

L

†) Acoperământul Maicii Domnului Sfântul Apostol Anania Sfântul Cuvios Romano, dulce cântătorul

2

15

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Chiprian Sfânta Iustina fecioara

3

16

M

Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul

4

17

J

Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei al Atenei

5

18

V

Sfânta Mucenică Haritina

6

19

S

Sfântul Apostol Toma. Sfânta Mucenică Erotiida

7

20

D

Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah Sfântul Mucenic Polihronie

Duminica a XX-a după Cincizecime (Învierea fiului văduvei din Nain) Ap. Galateni 1, 11-19. Ev. Luca 7, 11-16. Glas 1. Voscr. 7

8

21

L

Sfintele Cuvioase Pelaghia şi Taisia

9

22

M

Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Alfeu Sfinţii Cuvioşi Andronic şi Atanasia, soţia lui

10

23

M

Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui

11

24

J

Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul al Niceei

12

25

V

Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic Sfântul Cuvios Cosma, făcătorul de cântări

13

26

S

Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agathodor şi Agathonica

14

27

D

†) Sfânta Cuvioasă Parascheva. Sfinţii Mucenici Nazarie, Ghervasie, Chelsie şi Protasie

Duminica a XXI-a după Cincizecime (Pilda semănătorului) Ap. Galateni 2, 16-20. Ev. Luca 8, 5-15. A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic: Ap. Tit 3, 8-15. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 2. Voscr. 8

15 28

L

Sfântul Cuvios Mucenic Luchian, preotul Antiohiei

16

29

M

Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul