Sunteți pe pagina 1din 26

CALENDAR ORTODOX

DE STIL VECHI

2019

Tipărit cu binecuvântarea

Î.P.S. VLASIE MOGÂRZAN


Arhiepiscop şi Mitropolit al
Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi
din România
IANUARIE

SV SN
1 14 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului
†) Sfântul Ierarh Vasilie cel Mare
2 15 M Înainteprăznuirea Botezului Domnului
Sfântul Ierarh Silvestru, papa Romei
Sfântul Cuvios Serafim de Sarov
3 16 M Sfântul Prooroc Maleahi (Harţi)
Sfântul Mucenic Gordie
4 17 J Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli
Sfântul Cuvios Teoctist
5 18 V Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona
Sfânta Cuvioasă Sinclitichia
Ajunul Bobotezei (Post)
6 19 S (†) BOTEZUL DOMNULUI
7 20 D †) Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)


Ap. Efeseni 4, 7-13. Ev. Matei 4, 12-17. Glas 1. Voscr. 1

8 21 L
Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul
Sfânta Cuvioasă Domnica
9 22 M Sfântul Mucenic Polieuct. Sfântul Cuvios Evstratie
10 23 M Sfântul Ierarh Grigorie, episcopul Nyssei
Sfântul Ierarh Dometian, episcopul Meletinei
11 24 J †) Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieţii de obşte
12 25 V Sfintele Mucenice Tatiana şi Evtasia
13 26 S Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic
14 27 D Sfinţii Cuvioşi Părinţi ucişi în Sinai şi Rait
Odovania Praznicului Botezului Domnului

Duminica a XXIX-a după Cincizecime (a celor 10 leproşi)


Ap. Coloseni 3, 4-11. Ev. Luca 17, 12-19. Glas 2. Voscr. 2
15 28 L Sfinţii Cuvioşi Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 29 M Cinstirea lanţului Sfântului Apostol Petru
17 30 M †) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
18 31 J †) Sfinţii Ierarhi Atanasie şi Chiril ai Alexandriei
19 1 V Sfinţii Cuvioşi Macarie Egipteanul şi Macarie Alexandrinul
Sfântul Ierarh Marcu al Efesului
20 2 S †) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare
21 3 D Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul
Sfântul Mucenic Neofit

Duminica a XXXII-a după Cincizecime (a lui Zaheu vameşul)


Ap. I Timotei 4, 9-15. Ev. Luca 19, 1-10. Glas 3. Voscr. 3

22 4 L
Sfântul Apostol Timotei
Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul
23 5 M Sfântul Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei
Sfântul Mucenic Agatanghel
24 6 M Sfânta Cuvioasă Xenia
Sfântul Mucenic Vavila
25 7 J †) Sfântul Ierarh Grigorie, de Dumnezeu Cuvântătorul
26 8 V Sfinţii Cuvioşi Xenofont, soţia sa, Maria
şi fiii lor, Arcadie şi Ioan
27 9 S †) Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur
Sfânta Împărăteasă Marciana
28 10 D Sfinţii Cuvioşi Efrem Sirul,
Paladie şi Iacov Sihastrul

Duminica a XVII-a după Cincizecime (a Hananeencei)


Ap. II Corinteni 6, 16-7, 1. Ev. Matei 15, 21-28. Glas 4. Voscr. 4

29 11 L Aducerea moaştelor
Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul
30 12 M †) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare,
Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
31 13 M Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan
FEBRUARIE

SV SN
1 14 J Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului
Sfântul Mucenic Trifon
Sfintele Mucenice Perpetua şi Felicitas
2 15 V (†) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI
3 16 S Sfântul şi Dreptul Simeon
Sfânta Ana Proorociţa
4 17 D Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul
Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie
Începutul Triodului

Duminica a XXXIII-a după Cincizecime (a Vameşului şi Fariseului)


Ap. II Timotei 3, 10-15. Ev. Luca 18, 10-14. Glas 5. Voscr. 5

5 18 L Sfintele Mucenice Agatia şi Teodula


6 19 M Sfântul Ierarh Vucol al Smirnei
Sfântul Ierarh Fotie cel Mare, al Constantinopolului
7 20 M Sfântul Ierarh Partenie al Lampsacului (Harţi)
Sfântul Cuvios Luca
8 21 J Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat
Sfântul Prooroc Zaharia
Sfintele surori Marta şi Maria
9 22 V Sfinţii Mucenici Nichifor, Marcel şi Pangratie (Harţi)
Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului
10 23 S †) Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie
11 24 D Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie al Sevastiei
Sfânta Împărăteasă Teodora

Duminica a XXXIV-a după Cincizecime (a Fiului Risipitor)


Ap. I Corinteni 6, 12-20. Ev. Luca 15, 11-32. Glas 6. Voscr. 6

12 25 L Sfântul Ierarh Meletie al Antiohiei


13 26 M Sfântul Cuvios Martinian
Sfinţii Apostoli Achila şi Priscila
14 27 M Sfinţii Cuvioşi Avxentie, Maron şi Avraam
15 28 J Sfântul Apostol Onisim. Sfântul Mucenic Maior
16 1 V Sfântul Mucenic Pamfil şi cei împreună cu dânsul
Sfântul Ierarh Flavian al Constantinopolului
17 2 S Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron
Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă
18 3 D Sfântul Ierarh Leon, papa Romei
Sfântul Cuvios Agapit
Lăsatul secului de carne

Duminica Înfricoşatei Judecăţi


Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2. Ev. Matei 25, 31-46. Glas 7. Voscr. 7

19 4 L Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi Apfia


20 5 M Sfântul Ierarh Leon al Cataniei
Sfântul Cuvios Visarion
21 6 M Sfântul Cuvios Timotei (Harţi)
Sfântul Ierarh Evstatie al Antiohiei
22 7 J Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia
23 8 V Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei (Harţi)
24 9 S †) Întâia şi a doua aflare a capului
Sfântului Ioan Botezătorul
25 10 D Sfântul Ierarh Tarasie al Constantinopolului
Lăsatul secului de brânză

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai


Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4. Ev. Matei 6, 14-21. Glas 8. Voscr. 8

26 11 L Sfântul Ierarh Porfirie al Gazei


Sfânta Mucenică Fotini samarineanca
Începutul Postului Mare
27 12 M Sfântul Ierarh Mărturisitor Procopie Decapolitul
28 13 M Sfântul Cuvios Vasilie Mărturisitorul,
ce a sihăstrit împreună cu Sfântul Procopie
MARTIE

SV SN
1 14 J Sfânta Cuvioasă Mucenică Evdochia
2 15 V Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot al Cirenei
Sfântul Mucenic Isihie
3 16 S Sfinţii Mucenici Evtropie, Cleonic şi Vasilisc
Minunea colivei, a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron
4 17 D Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan
Sfinţii Mucenici Pavel şi Iuliana

Duminica I a Postului Mare (a Ortodoxiei)


Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40. Ev. Ioan 1, 43-51. Glas 1. Voscr. 9

5 18 L Sfântul Mucenic Conon


6 19 M Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea
7 20 M Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Efrem,
Evghenie şi Agatodor ai Chersonului
8 21 J Sfântul Ierarh Mărturisitor Teofilact al Nicomidiei
9 22 V †) Sfinţii 40 de Mucenici din iezerul Sevastiei
Dezlegare la vin şi untdelemn
10 23 S Sfinţii Mucenici Codrat, Chiprian şi Dionisie
Pomenirea morţilor
11 24 D Sfântul Ierarh Sofronie al Ierusalimului

Duminica a II-a a Postului Mare (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama)


Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; Evrei 7, 26-28; 8, 1-2.
Ev. Marcu 2, 1-12; Ioan 10, 9-16. Glas 2. Voscr. 10

12 25 L Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul


Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, papa Romei
Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
13 26 M Aducerea moaştelor Sfântului
Ierarh Nichifor al Constantinopolului
14 27 M Sfântul Cuvios Benedict
Sfântul Mucenic Alexandru
15 28 J Sfinţii Mucenici Agapie, Plisie, Timolau şi Nicandru
16 29 V Sfinţii Mucenici Sabin, Iulian, Roman şi Aninas
17 30 S Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
Pomenirea morţilor
18 31 D Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului

Duminica a III-a a Postului Mare (a Sfintei Cruci)


Ap. Evrei 4, 14; 5, 1-6. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. Glas 3. Voscr. 11

19 1 L Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria


20 2 M Sfinţii Cuvioşi Părinţi ucişi în Mânăstirea Sfântului Sava
21 3 M Sfântul Ierarh Iacov Mărturisitorul
22 4 J Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilie, preotul bisericii din Ancira
23 5 V Sfântul Mucenic Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui
24 6 S Înainteprăznuirea Bunei Vestiri
Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon al Seleuciei
Sfântul Cuvios Zaharia
Pomenirea morţilor
25 7 D (†) BUNA VESTIRE A MAICII DOMNULUI

Duminica a IV-a a Postului Mare (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul)


Ap. Evrei 6, 13-20; Efeseni 5, 8-19. Ev. Marcu 9, 17-32;
Matei 4, 25; 5, 1-12. Glas 4. Voscr. 1

26 8 L
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Odovania Praznicului Bunei Vestiri
27 9 M Sfânta Mucenică Matroana din Tesalonic
Sfântul Prooroc Anania
28 10 M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou
Sfântul Cuvios Ştefan Mărturisitorul
Denie - Canonul cel mare
29 11 J Sfântul Ierarh Marcu al Aretusei şi Chiril diaconul
Dezlegare la vin şi untdelemn
30 12 V Sfântul Cuvios Ioan Scărarul
Denie - Acatistul Născătoarei de Dumnezeu
31 13 S Sfântul Sfinţit Mucenic Ipatie al Gangrei
Pomenirea morţilor
APRILIE

SV SN
1 14 D Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Duminica a V-a a Postului Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)


Ap. Evrei 9, 11-14; Galateni 3, 23-29. Ev. Marcu 10, 32-45;
Luca 7, 36-50. Glas 5. Voscr. 2

2 15 L Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni


3 16 M Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul
4 17 M Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări
Sfinţii Cuvioşi Gheorghe din Maleo, Zosima şi Platon
5 18 J Sfinţii Mucenici Claudie, Teodul şi Agatopod
6 19 V Sfântul Ierarh Evtihie al Constantinopolului
7 20 S Învierea Sfântului şi Dreptului Lazăr
Sfântul Mucenic Caliopie
Sfântul Ierarh Gheorghe al Mitilenei
Pomenirea morţilor
8 21 D (†) INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM

Duminica a VI-a a Postului Mare (a Floriilor)


Ap. Filipeni 4, 4-9. Ev. Ioan 12, 1-18. Toate ale praznicului

9 22 L
Sfântul Mucenic Evpsihie din Cezareea
Denie
10 23 M Sfinţii Mucenici Terentie, Pompie, Maxim şi Macarie
Denie
11 24 M Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa al Pergamului
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
Denie
12 25 J Sfântul Ierarh Vasilie Mărturisitorul
Sfânta Antusa
Denia celor 12 Evanghelii
Dezlegare la vin şi untdelemn
13 26 V Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon
Denia Prohodului Domnului
14 27 S Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, papa Romei
Sâmbăta Mare
15 28 D (†) ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paşti)

Duminica Învierii Domnului (a Sfintelor Paşti)


Ap. Fapte 1, 1-8. Ev. Ioan 1, 1-17. Toate ale praznicului
16 29 L (†) Sfintele Paşti
Sfintele Mucenice Irina, Agapia şi Hionia
17 30 M (†) Sfintele Paşti
Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon al Persidei
Sfântul Ierarh Acachie al Melitinei
18 1 M Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul
Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul (Harţi)
19 2 J Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche
Sfântul Sfinţit Mucenic Pafnutie
20 3 V †) Izvorul Tămăduirii (Harţi)
Sfântul Cuvios Teodor Trihina. Sfântul Apostol Zaheu
21 4 S Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Ianuarie şi Teodor
Sfânta Împărăteasă Alexandra
22 5 D †) Duminica Tomei
Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, al Anastasiopolei

Duminica a II-a după Sfintele Paşti (a Sfântului Apostol Toma)


Ap. Fapte 5, 12-20. Ev. Ioan 20, 19-31. Glas 1. Voscr. 1

23 6 L †) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă


24 7 M Sfântul Mucenic Sava Stratilat
Sfânta Cuvioasă Elisaveta
25 8 M Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu
26 9 J Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilie al Amasiei
Sfânta Glafira
27 10 V Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului
28 11 S Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru
Sfinţii Mucenici Dada, Maxim şi Cvintilian
29 12 D Sfinţii 9 Mucenici din Cizic. Sfântul Cuvios Memnon

Duminica a III-a după Sfintele Paşti (a Mironosiţelor)


Ap. Fapte 6, 1-7. Ev. Marcu 15, 43; 16, 1-8. Glas 2. Voscr. 4

30 13 L Sfântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Apostol Ioan


Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
MAI

SV SN
1 14 M Sfântul Prooroc Ieremia
2 15 M Aducerea moaştelor Sfântului
Ierarh Atanasie al Alexandriei
3 16 J Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra
4 17 V Sfânta Mucenică Pelaghia din Tars
5 18 S Sfânta Mare Mucenică Irina
6 19 D Sfântul şi Dreptul Iov, mult-răbdătorul
Sfinţii Cuvioşi Mamant, Pahomie şi Ilarion

Duminica a IV-a după Sfintele Paşti (a Slăbănogului)


Ap. Fapte 9, 32-42. Ev. Ioan 5, 1-15. Glas 3. Voscr. 5

7 20 LArătarea Cinstitei Cruci în cetatea Ierusalimului


Sfinţii Mucenici Acachie şi Codrat
8 21 M †) Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan
Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare
9 22 M Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae
Sfântul Prooroc Isaia
Sfinţii Mucenici Hristofor, Epimah şi Gordian
Înjumătăţirea Praznicului Cincizecimii
10 23 J Sfântul Apostol Simon Zilotul
Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul
11 24 V Sfântul Sfinţit Mucenic Mochie
Sfinţii Chiril şi Meftodie, cei întocmai cu Apostolii
12 25 S Sfântul Ierarh Epifanie al Ciprului
Sfântul Ierarh Ghermano al Constantinopolului
13 26 D Sfânta Mucenică Glicheria
Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul

Duminica a V-a după Sfintele Paşti (a Samarinencei)


Ap. Fapte 11, 19-30. Ev. Ioan 4, 5-42. Glas 4. Voscr. 7

14 27 L Sfântul Mucenic Isidor din Insula Hios


Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont
15 28 M Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare
Sfântul Ierarh Ahilie al Larisei
16 29 M Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit
17 30 J Sfântul Apostol Andronic şi Sfânta Iunia
18 31 V Sfinţii Mucenici Petru, Dionisie şi Andrei
Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot din Ancira
19 1 S Sfântul Sfinţit Mucenic Patrichie al Prusei
20 2 D Sfântul Mucenic Talaleu

Duminica a VI-a după Sfintele Paşti (a Orbului din naştere)


Ap. Fapte 16, 16-34. Ev. Ioan 9, 1-38. Glas 5. Voscr. 8

21 3 L †) Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena


22 4 M Sfinţii Mucenici Vasilisc şi Marcel
23 5 M Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul al Sinadei
Odovania Praznicului Învierii Domnului
24 6 J (†) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
25 7 V †) A treia aflare a capului
Sfântului Ioan Botezătorul
26 8 S Sfinţii Apostoli Carp şi Alfeu din cei 70
Sfântul Mucenic Averchie
27 9 D Sfinţii Sfinţiţii Mucenici Eladie, Alipie şi Terapont
Sfântul Cuvios Ioan Rusul

Duminica a VII-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi


de la Sinodul I Ecumenic) Ap. Fapte 20, 16-17; 28-36.
Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 6. Voscr. 10

28 10 L Sfântul Mucenic Evtihie din Melitina


Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul al Calcedonului
Sfânta Mucenică Eliconida
29 11 M Sfânta Cuvioasă Mucenică Teodosia fecioara
30 12 M Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul
Sfântul Cuvios Varlaam
31 13 J Sfântul Mucenic Ermie
IUNIE

SV SN
1 14 V Sfântul Mucenic Iustin filozoful
Odovania Praznicului Înălţării Domnului
2 15 S †) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Sfântul Ierarh Nichifor al Constantinopolului
Sâmbăta morţilor - Moşii de vară
3 16 D (†) POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Duminica Cincizecimii (a Pogorârii Sfântului Duh)


Ap. Fapte 2, 1-11. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 1-12. Toate ale praznicului

4 17 L
(†) Sfânta Treime
Sfântul Ierarh Mitrofan al Constantinopolului
Sfânta Cuvioasă Sofia
5 18 M Sfântul Sfinţit Mucenic Dorotei al Tirului
6 19 M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou (Harţi)
Sfântul Cuvios Visarion, făcătorul de minuni
7 20 J Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot al Ancirei
8 21 V Aducerea moaştelor Sfântului
Mare Mucenic Teodor Stratilat (Harţi)
9 22 S Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei
Odovania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh
10 23 D Sfinţii Mucenici Alexandru şi Antonina
Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli

Duminica I după Cincizecime (a tuturor Sfinţilor) Ap. Evrei 11, 33-40;


12, 1-2. Ev. Matei 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30. Glas 8. Voscr. 1

11 24 L Sfinţii Apostoli Vartolomeu şi Varnava


Începutul Postului Sfinţilor Apostoli
12 25 M Sfinţii Cuvioşi Onufrie cel Mare şi Petru Athonitul
13 26 M Sfânta Mucenică Achilina
Sfântul Ierarh Trifilie al Levcusiei
14 27 J Sfântul Prooroc Elisei
Sfântul Ierarh Meftodie al Constantinopolului
15 28 V †) Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul de la Slătioara
Sfântul Prooroc Amos
16 29 S Sfântul Ierarh Tihon al Amatundei
Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu al Apoloniadei
17 30 D Sfinţii Mucenici Manuil, Savel, Ismail şi Isavru

Duminica a II-a după Cincizecime (Chemarea primilor Apostoli)


Ap. Romani 2, 10-16. Ev. Matei 4, 18-23. Glas 1. Voscr. 2

18 1 L Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul


19 2 M †) Sfântul Ierarh Ioan Maximovici de San Francisco
Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului
Sfântul Cuvios Paisie cel Mare
20 3 M Sfântul Sfinţit Mucenic Meftodie al Patarelor
21 4 J Sfinţii Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie
22 5 V Sfântul Sfinţit Mucenic Evsevie al Samosatelor
23 6 S Sfânta Mucenică Agripina
Sfinţii Mucenici Aristocleu, Dimitrian şi Atanasie
24 7 D (†) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Duminica a III-a după Cincizecime (Împotriva iubirii de argint)


Ap. Romani 5, 1-10. Ev. Matei 6, 22-33. Glas 2. Voscr. 3

25 8 L Sfânta Cuvioasă Mucenică Fevronia


26 9 M Sfântul Cuvios David din Tesalonic
27 10 M Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini
28 11 J Aducerea moaştelor Sfinţilor Doctori
fără de arginţi, Chir şi Ioan
29 12 V (†) Sfinţii, slăviţii şi întru tot lăudaţii
Apostoli Petru şi Pavel
30 13 S †) Soborul Sfinţilor 12 Apostoli
IULIE

SV SN
1 14 D Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian din Roma

Duminica a IV-a după Cincizecime (Vindecarea slugii sutaşului)


Ap. Romani 6, 18-23. Ev. Matei 8, 5-13. Glas 3. Voscr. 4

2 15 L Aşezarea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului


Sfântul Ierarh Iuvenalie al Ierusalimului
3 16 M Sfântul Mucenic Iachint
Sfântul Ierarh Anatolie al Constantinopolului
4 17 M Sfântul Ierarh Andrei al Cretei
Sfânta Cuvioasă Marta
5 18 J †) Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul
Sfântul Cuvios Lampadie, făcătorul de minuni
6 19 V Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare
Sfânta Mucenică Lucia
7 20 S Sfântul Cuvios Toma din Maleo
Sfânta Mucenică Chiriachi
8 21 D Sfântul Mare Mucenic Procopie
Sfânta Mucenică Teodosia, maica Sfântului Procopie

Duminica a V-a după Cincizecime (Vindecarea celor


doi îndrăciţi din ţinutul Gadarenilor) Ap. Romani 10, 1-10.
Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1. Glas 4. Voscr. 5

9 22 L Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie al Tavromeniei


10 23 M Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopoleea Armeniei
11 24 M Sfânta Mare Mucenică Eufimia,
cea care a fost hotarul Sfinţilor Părinţi
12 25 J †) Pomenirea Sfintei Icoane Prodromiţa
Sfânta Cuvioasă Veronica
13 26 V Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul
14 27 S Sfântul Apostol Achila
Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul
15 28 D Sfinţii Mucenici Chiric şi Iulita, mama sa

Duminica a VI-a după Cincizecime (Vindecarea slăbănogului


din Capernaum) Ap. Romani 12, 6-14. Ev. Matei 9, 1-8.
A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic:
Ap. Tit 3, 8-15. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 5. Voscr. 6
16 29 L Sfântul Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi
17 30 M Sfânta Mare Mucenică Marina
Sfântul Ierarh Eufrasie al Ienopolei
18 31 M Sfinţii Mucenici Emilian, Iachint şi Pavel
19 1 J Sfânta Cuvioasă Macrina
Sfinţii Cuvioşi Dia şi Teodor
20 2 V †) Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 3 S Sfinţii Cuvioşi Simeon cel nebun pentru Hristos
şi Ioan Pustnicul. Sfântul Prooroc Iezechiil
22 4 D Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, cea
întocmai cu Apostolii. Sfânta Cuvioasă Marcela

Duminica a VII-a după Cincizecime (Vindecarea a doi


orbi şi a unui mut din Capernaum) Ap. Romani 15, 1-7.
Ev. Matei 9, 27-35. Glas 6. Voscr. 7

23 5 L
Aducerea moaştelor Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca
Sfinţii Ierarhi Apolinarie şi Vitalie ai Ravennei
24 6 M Sfânta Mucenică Hristina
Sfinţii Mucenici Capiton şi Ermoghen
25 7 M Adormirea Sfintei Ana
Sfintele Cuvioase Olimpiada şi Evpraxia
26 8 J Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Ermolae, Ermip şi Ermocrat
Sfânta Cuvioasă Mucenică Paraschevi
Sfânta Mucenică Ierusalima
27 9 V †) Sfântul Mare Mucenic şi tămăduitor Panteleimon
28 10 S Sfinţii Apostoli Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena
29 11 D Sfinţii Mucenici Calinic, Veniamin, Mamant şi Teodota

Duminica a VIII-a după Cincizecime (Înmulţirea pâinilor)


Ap. I Corinteni 1, 10-17. Ev. Matei 14, 14-22. Glas 7. Voscr. 8

30 12 L Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent şi Andronic


31 13 M Sfântul şi Dreptul Evdochim. Sfântul Iosif din Arimateea
Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci
Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului
AUGUST

SV SN
1 14 M Scoaterea Sfintei Cruci. Sfinţii 7 Mucenici Macavei,
mama lor, Solomoni şi Eleazar, dascălul lor
Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului
2 15 J Aducerea moaştelor Sfântului
Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
3 16 V Sfinţii Cuvioşi Isaachie, Dalmat şi Faust
4 17 S Sfinţii 7 tineri din Efes
5 18 D Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului
†) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul
Sfântul Mucenic Evsignie

Duminica a IX-a după Cincizecime (Umblarea pe mare. Potolirea furtunii)


Ap. I Corinteni 3, 9-17. Ev. Matei 14, 22-34. Glas 8. Voscr. 9

6 19 L (†) SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI


7 20 M Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul
Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis al Ierusalimului
8 21 M Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul al Cizicului
9 22 J Sfântul Apostol Matia. Sfântul Mucenic Antonin
10 23 V Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Lavrentie
11 24 S †) Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului
Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Evplu
12 25 D Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit, Pamfil şi Capiton

Duminica a X-a după Cincizecime (Vindecarea lunaticului)


Ap. I Corinteni 4, 9-16. Ev. Matei 17, 14-23. Glas 1. Voscr. 10

13 26 L Mutarea moaştelor
Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul
Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului
14 27 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului
Sfântul Prooroc Miheea. Sfântul Sfinţit Mucenic Marcel
15 28 M (†) ADORMIREA MAICII DOMNULUI
16 29 J Aducerea Sfintei Mahrame în Constantinopol
Sfântul Mucenic Diomid
17 30 V Sfinţii Mucenici Miron, Straton, Chiprian, Tirs şi Filip
18 31 S Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru
19 1 D Sfântul Mucenic Andrei Stratilat şi cei 2593 de ostaşi

Duminica a XI-a după Cincizecime (Pilda datornicului nemilostiv)


Ap. I Corinteni 9, 2-12. Ev. Matei 18, 23-35. Glas 2. Voscr. 11

20 2 L Sfântul Prooroc Samuil. Sfântul Mucenic Iliodor


21 3 M Sfântul Apostol Tadeu. Sfânta Mucenică Vasa
22 4 M Sfinţii Mucenici Agatonic, Zotic şi Zinon
23 5 J Sfântul Mucenic Lup
Sfântul Ierarh Irineu al Lyonului
Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului
24 6 V Sfântul Sfinţit Mucenic Evtihie
25 7 S Mutarea moaştelor Sfântului Apostol Vartolomeu
Sfântul Apostol Tit
26 8 D Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia soţia sa

Duminica a XII-a după Cincizecime (Tânărul bogat)


Ap. I Corinteni 15, 1-11. Ev. Matei 19, 16-26. Glas 3. Voscr. 1

27 9 L Sfântul Cuvios Pimen. Sfântul Mucenic Fanurie


Sfântul Ierarh Osie al Cordobei
28 10 M Sfântul Cuvios Moise Arapul
29 11 M (†) Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
30 12 J Sfinţii Ierarhi Alexandru, Ioan şi
Pavel cel Nou ai Constantinopolului
31 13 V Aşezarea în raclă a cinstitului brâu
al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
SEPTEMBRIE

SV SN
1 14 S †) Începutul anului bisericesc
Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul
2 15 D Sfântul Mucenic Mamant
Sfântul Ierarh Ioan Postitorul al Constantinopolului

Duminica a XIII-a după Cincizecime (Pilda lucrătorilor viei)


Ap. I Corinteni 16, 13-24. Ev. Matei 21, 33-44. Glas 4. Voscr. 2

3 16 L Sfântul Sfinţit Mucenic Antim al Nicomidiei


Sfântul Cuvios Teoctist
4 17 M Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila al Antiohiei
Sfântul Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu
5 18 M Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul
6 19 J Minunea din Colosse a Sfântului Arhanghel Mihail
7 20 V Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului
Sfântul Mucenic Sozont
Sfinţii Apostoli Evod şi Onisifor
8 21 S (†) NAŞTEREA MAICII DOMNULUI
9 22 D †) Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana
Sfântul Mucenic Severian

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Despre roadele


cugetării la învăţăturile dumnezeieşti) Ap. Galateni 6, 11-18.
Ev. Ioan 3, 13-17. Glas 5. Voscr. 3

10 23 L Sfintele Mucenice Minodora, Mitrodora şi Nimfodora


11 24 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria
Sfântul Cuvios Eufrosin
12 25 M Sfântul Mucenic Avtonom
Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului
13 26 J Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci
Pomenirea înnoirii Bisericii Învierii lui Hristos
Sfântul Mucenic Cornelie Sutaşul
14 27 V (†) Înălţarea Sfintei Cruci
15 28 S †) Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul
Sfântul Ierarh Visarion al Larisei
16 29 D Sfânta Mare Mucenică Eufimia
Sfânta Mucenică Meletina

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii


şi urmarea lui Hristos) Ap. Galateni 2, 16-20.
Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1. Glas 6. Voscr. 4

17 30 L Sfintele Mucenice Sofia şi


fiicele sale: Elpis, Pistis şi Agapis
18 1 M Sfântul Ierarh Evmenie al Gortinei
Sfânta Mucenică Ariadna
19 2 M Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 3 J Sfântul Mare Mucenic Evstatie,
Teopista soţia sa şi fiii lor
21 4 V Sfântul Apostol Codrat. Sfântul Prooroc Iona
Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci
22 5 S Sfântul Sfinţit Mucenic Foca al Sinopei
23 6 D Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

Duminica a XVIII-a după Cincizecime (Pescuirea minunată)


Ap. II Corinteni 9, 6-11. Ev. Luca 5, 1-11. Glas 7. Voscr. 5

24 7 L
Sfânta Mucenică Tecla, cea întocmai cu Apostolii
25 8 M
Sfânta Cuvioasă Eufrosina
26 9 M
†) Mutarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan
27 10 J
Sfântul Mucenic Calistrat şi
cei împreună cu dânsul 49 de Mucenici
28 11 V †) Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
29 12 S Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul
Sfânta Mucenică Petronia
30 13 D Sfântul Sfinţit Mucenic Grigorie al Armeniei
Sfânta Mucenică Ripsimia

Duminica a XIX-a după Cincizecime (Predica de pe Munte.


Iubirea vrăjmaşilor) Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9.
Ev. Luca 6, 31-36. Glas 8. Voscr. 6
OCTOMBRIE

SV SN
1 14 L †) Acoperământul Maicii Domnului
Sfântul Apostol Anania
Sfântul Cuvios Romano, dulce cântătorul
2 15 M Sfântul Sfinţit Mucenic Chiprian
Sfânta Iustina fecioara
3 16 M Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul
4 17 J Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei al Atenei
5 18 V Sfânta Mucenică Haritina
6 19 S Sfântul Apostol Toma. Sfânta Mucenică Erotiida
7 20 D Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah
Sfântul Mucenic Polihronie

Duminica a XX-a după Cincizecime (Învierea fiului văduvei din Nain)


Ap. Galateni 1, 11-19. Ev. Luca 7, 11-16. Glas 1. Voscr. 7

8 21 L Sfintele Cuvioase Pelaghia şi Taisia


9 22 M Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Alfeu
Sfinţii Cuvioşi Andronic şi Atanasia, soţia lui
10 23 M Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui
11 24 J Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi
Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul al Niceei
12 25 V Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic
Sfântul Cuvios Cosma, făcătorul de cântări
13 26 S Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agathodor şi Agathonica
14 27 D †) Sfânta Cuvioasă Parascheva. Sfinţii Mucenici
Nazarie, Ghervasie, Chelsie şi Protasie

Duminica a XXI-a după Cincizecime (Pilda semănătorului)


Ap. Galateni 2, 16-20. Ev. Luca 8, 5-15. A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul
VII Ecumenic: Ap. Tit 3, 8-15. Ev. Ioan 17, 1-13. Glas 2. Voscr. 8

15 28 L Sfântul Cuvios Mucenic Luchian, preotul Antiohiei


16 29 M Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul
17 30 M Sfântul Prooroc Osie
Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul
18 31 J Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca
19 1 V Sfântul Prooroc Ioil. Sfântul Mucenic Uar
Sfântul Cuvios Ioan de Rila
20 2 S Sfântul Mare Mucenic Artemie Duxul
Sfântul Cuvios Gherasim cel Nou
21 3 D Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare

Duminica a XXIII-a după Cincizecime (Vindecarea îndrăcitului


din ţinutul Gadarenilor). Ap. Efeseni 2, 4-10.
Ev. Luca 8, 26-39. Glas 3. Voscr. 9

22 4 LSfântul Ierarh Averchie al Ierapolei, cel


întocmai cu Apostolii. Sfinţii 7 tineri din Efes
23 5 M Sfântul Mucenic şi Apostol Iacov, ruda Domnului
24 6 M Sfântul Mare Mucenic Areta şi cei împreună cu dânsul
25 7 J Sfinţii Mucenici Marchian şi Martirie. Sfânta Tavita
26 8 V †) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27 9 S †) Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov
Sfântul Mucenic Nestor
28 10 D Sfântul Mucenic Terentie, Neonila soţia sa şi cei 7 fii ai lor

Duminica a XXIV-a după Cincizecime (Învierea fiicei lui Iair)


Ap. Efeseni 2, 14-22. Ev. Luca 8, 41-56. Glas 4. Voscr. 10

29 11 L Sfânta Cuvioasă Mucenică Anastasia Romana


Sfântul Cuvios Avramie
30 12 M Sfinţii Mucenici Zenovie şi Zenovia, sora lui
31 13 M Sfinţii Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Aristobul,
Narcis şi Apeles. Sfântul Mucenic Epimah
NOIEMBRIE

SV SN
1 14 J Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian din Asia
2 15 V Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie,
Aftonie, Elpidifor şi Anempodist
3 16 S Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala
4 17 D Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Nicandru şi Ermeu

Duminica a XXII-a după Cincizecime (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)


Ap. Galateni 6, 11-18. Ev. Luca 16, 19-31. Glas 5. Voscr. 11

5 18 L Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia


6 19 M Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul
7 20 M Sfinţii 33 de Mucenici din Meletina
Sfântul Cuvios Lazăr, făcătorul de minuni
8 21 J †) Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 22 V Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie
Sfintele Cuvioase Matroana şi Teoctista
Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei
10 23 S Sfinţii Apostoli Olimp, Rodion şi Sosipatru din cei 70
Sfântul Mucenic Orest
11 24 D †) Sfinţii Mucenici Mina, Victor şi Vichentie
Sfântul Cuvios Teodor Studitul
Sfânta Mucenică Ştefanida

Duminica a XXV-a după Cincizecime (Pilda Samarineanului milostiv)


Ap. Efeseni 4, 1-7. Ev. Luca 10, 25-37. Glas 6. Voscr. 1

12 25 L Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv al Alexandriei


Sfântul Cuvios Nil Pustnicul
13 26 M †) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur
14 27 M Sfântul Apostol Filip
Sfântul Ierarh Grigorie Palama al Tesalonicului
Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului
15 28 J Sfinţii Mucenici Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ
Începutul Postului Naşterii Domnului
16 29 V Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei
17 30 S Sfântul Ierarh Grigorie al Neocezareei
Sfântul Ierarh Ghenadie al Constantinopolului
18 1 D Sfinţii Mucenici Platon şi Romano

Duminica a XXVI-a după Cincizecime (Pilda bogatului căruia i-a rodit


ţarina) Ap. Efeseni 5, 8-19. Ev. Luca 12, 16-21. Glas 7. Voscr. 2

19 2 L Sfântul Prooroc Avdie


Sfântul Sfinţit Mucenic Varlaam
20 3 M Înainteprăznuirea Intrării Maicii Domnului în Biserică
†) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
Sfântul Ierarh Proclu al Constantinopolului
21 4 M (†) INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ
22 5 J Sfinţii Apostoli Filimon şi Onisim
Sfânta Mucenică Cecilia
23 6 V Sfântul Ierarh Amfilohie al Iconiei
Sfântul Ierarh Grigorie al Acragantiei
24 7 S Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Clement al Romei
şi Petru al Alexandriei
25 8 D Sfânta Mare Mucenică Ecaterina
Sfântul Mare Mucenic Mercurie
Odovania Praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică

Duminica a XXX-a după Cincizecime (Dregătorul bogat. Păzirea


poruncilor) Ap. Coloseni 3, 12-16. Ev. Luca 18, 18-27. Glas 8. Voscr. 3

26 9 L
Sfinţii Cuvioşi Alipie Stâlpnicul şi Nicon
Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul
27 10 M Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul
28 11 M Sfinţii Mucenici Ştefan cel Nou şi Irinarh
29 12 J Sfinţii Mucenici Paramon şi Filumen
30 13 V †) Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat
DECEMBRIE

SV SN
1 14 S Sfântul Prooroc Naum
Sfântul Cuvios Filaret Milostivul
2 15 D Sfântul Prooroc Avacum

Duminica a XXXI-a după Cincizecime (a Orbului din Ierihon)


Ap. I Timotei 1, 15-17. Ev. Luca 18, 35-43. Glas 1. Voscr. 4

3 16 L Sfântul Prooroc Sofonie


4 17 M †) Sfânta Mare Mucenică Varvara
Sfântul Cuvios Ioan Damaschin
5 18 M †) Sfântul Cuvios Sava cel Sfinţit
6 19 J †) Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei
7 20 V †) Sfânta Mucenică Filoteea
Sfântul Ierarh Ambrozie al Milanului
8 21 S Sfântul Cuvios Patapie
9 22 D Zămislirea Maicii Domnului de către Sfânta Ana

Duminica a XXVII-a după Cincizecime (Tămăduirea femeii gârbove)


Ap. Efeseni 6, 10-17. Ev. Luca 13, 10-17. Glas 2. Voscr. 5

10 23 L
Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf
11 24 M
Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul
12 25 M
†) Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni
13 26 J
†) Sfinţii Mucenici Evstratie, Mardarie, Evghenie,
Avxentie şi Orest. Sfânta Mucenică Lucia fecioara
14 27 V Sfinţii Mucenici Tirs, Calinic şi Levchie
Sfinţii Mucenici Filimon şi Apolonie
15 28 S Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie
Sfântul Cuvios Pavel cel din Latro
Sfânta Mucenică Susana
16 29 D Sfântul Prooroc Agheu. Sfântul Mucenic Marin

Duminica a XXVIII-a după Cincizecime, a Sfinţilor Strămoşi după


trup ai Domnului (Pilda celor poftiţi la cină) Ap. Coloseni 1, 12-18.
Ev. Luca 14, 16-24. Glas 3. Voscr. 6
17 30 L Sfântul Prooroc Daniil şi Sfinţii
trei tineri Anania, Azaria şi Misail
18 31 M †) Sfântul Ierarh Modest al Ierusalimului
Sfântul Mucenic Sebastian
19 1 M Sfântul Mucenic Bonifatie. Sfânta Aglaia
20 2 J Înainteprăznuirea Naşterii Domnului
Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul
Sfântul Cuvios Ioan de Kronstadt
21 3 V Sfinţii Mucenici Iuliana din Nicomidia şi Temistocle
22 4 S Sfânta Mare Mucenică Anastasia
Sfinţii Mucenici Hrisogon şi Teodota
23 5 D Sfinţii 10 Mucenici din Creta
Sfântul Cuvios Naum al Bulgariei

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (A Sfinţilor Părinţi după


trup ai Domnului. Genealogia Mântuitorului) Ap. Evrei 11, 9-10,
32-40. Ev. Matei 1, 1-25. Glas 4. Voscr. 7

24 6 LSfânta Cuvioasă Mucenică Evghenia


Ajunul Naşterii Domnului
25 7 M (†) NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
26 8 M (†) Soborul Maicii Domnului (Harţi)
†) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana
27 9 J †) Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
28 10 V Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia (Harţi)
29 11 S Sfinţii 14.000 de prunci ucişi de Irod
în Betleemul Iudeei. Sfântul Cuvios Marcel
30 12 D Sfânta Mucenică Anisia din Tesalonic
Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea

Duminica dinaintea Botezului Domnului


Ap. II Timotei 4, 5-8. Ev. Marcu 1, 1-8. Glas 5. Voscr. 8

31 13 L Sfânta Cuvioasă Melania Romana


Sfântul Cuvios Zotic preotul
Odovania Praznicului Naşterii Domnului
RÂNDUIELI BISERICEŞTI

Zile de post:
ƒ Toate zilele de miercuri şi vineri de peste an, în afară de cele
însemnate cu Harţi
ƒ Ajunul Botezului Domnului: 5/18 ianuarie
ƒ Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul: 29 august/11 septembrie
ƒ Înălţarea Sfintei Cruci: 14/27 septembrie

Posturile de peste an:


ƒ Postul Învierii Domnului: 26 februarie/11 martie – 14/27 aprilie
ƒ Postul Sfinţilor Apostoli: 11/24 iunie – 28 iunie/11 iulie
ƒ Postul Adormirii Maicii Domnului: 1/14 august – 14/27 august
ƒ Postul Naşterii Domnului: 15/28 noiembrie – 24 decembrie/6 ianuarie

Se mănâncă de dulce:
De la Naşterea Domnului până la Botezul Domnului:
25 decembrie/7 ianuarie – 6/19 ianuarie

De la Duminica Vameşului şi Fariseului până la Duminica Fiului Risipitor:


4/17 februarie – 11/24 februarie

De la Duminica Înfricoşatei Judecăţi până la Duminica Izgonirii lui Adam


din Rai (săptămâna albă): 18 februarie/3 martie – 25 februarie/10
martie

De la Duminica Învierii Domnului până la Duminica Tomei:


15/28 aprilie – 22 aprilie/5 mai

De la Duminica Pogorârii Sfântului Duh până la Duminica tuturor Sfinţilor:


3/16 iunie – 10/23 iunie

Nu se fac nunţi:
ƒ În toate zilele de miercuri şi vineri, în cele patru posturi şi în zilele
praznicelor împărăteşti de peste an şi în ajunul acestora
ƒ În săptămâna albă: 18 februarie/3 martie – 25 februarie/10 martie
ƒ În săptămâna luminată: 15/28 aprilie – 22 aprilie/5 mai
ƒ În Duminica Pogorârii Sfântului Duh: 3/16 iunie
ƒ De Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul: 29 august/11 septembrie
ƒ De Înălţarea Sfintei Cruci: 14/27 septembrie
ƒ De la Naşterea până la Botezul Domnului: 25 decembrie/7 ianuarie -
6/19 ianuarie