Sunteți pe pagina 1din 17

Familia creştină azi

,,Căsătoria este instituită pentru


acele două temeiuri: dragostea şi
naşterea de copii” (Astenie al
Amasei)

Profesor: POPESCU RODICA


MARIANA
Liceul de Informatică Petroşani
Familia creştină azi
Obiective:
• Definiţia familiei
• Originea familiei
• Motivul, scopul familiei
• Caracteristicile familiei creştine
• Condiţiile întemeierii unei familii creştine
• Datoriile membrilor familiei creştine
• Funcţiile familie
• Temeiuri scripturistice
• Rănile familiei
Familia creştină azi

• Definiţia:
,,Familia este biserica de acasă” (Sf. Ioan
Gură de Aur)
Familia este prima şi cea mai mică celulă a
organismului social.
Locul în care ia naştere familia creştină nu
poate fi altul decât Biserica, prin lucrarea
Duhului Sfânt în Taina Sfintei Cununii, când
cei doi soţi devin un singur trup.
Familia creştină azi
Originea familiei:
Cea dintâi familie a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai
(Facere 2, 22-24)
De aceea legătura care se crează între bărbat şi femeie
este mai puternică decât orice altă legătură de sânge.
În Noul Testament Mântuitorul ridică căsătoria la rangul
de Sf. Taină, legătura dintre bărbat şi femeie
închipuind legătura dintre Hristos şi Biserică (Efeseni
5, 32).
Familia creştină azi
• Motivul întemeierii unei familii:
Din punct de vedere creştinesc motivul
căsătoriei trebuie să fie dragostea dintre cei doi
soţi şi nu alte interese.
• Scopul căsătoriei este întreit:
- ajutorul reciproc (Facere 2, 18)
- naşterea de copii (Facere 1, 28)
- ferirea de desfrânare (ICorinteni 7,2)
Familia creştină azi
• Caracteristicile familiei creştine:
- unitatea şi indisolubilitatea
- trăinicia
- sfinţenia
- curăţia
- egalitatea dintre soţi
Familia creştină azi
• Condiţiile întemeierii unei familii binecuvântate de
Biserica Ortodoxă sunt:
- soţii trebuie să aibă vârsta majoratului şi să nu fie
între ei o diferenţă mai mare de 7 ani;
- soţii să nu se afle într-un grad de rudenie apropiat;
- să fie de aceeaşi religie;
- să se iubească, dragostea fiind fundamentul
căsătoriei.
Familia creştină azi
• Datoriile membrilor familiei creştine:
a) Datoriile reciproce ale soţilor:
- să se iubească şi să se stimeze reciproc (ICorinteni 7,3);
- să fie fideli unul altuia.
b) Datoriile părinţilor faţă de copii:
- să-i iubească,
- să se îngrijească de bunăstarea lor materială şi de educaţie.
c) Datoriile copiilor faţă de părinţi:
- să-şi iubească părinţii iubindu-i, ascultându-i, ajutându-i în caz de nevoi,
iar după moarte să se roage pentru sufletul lor (Isaia 20, 12; Matei 15, 4).
- copiii cimentează legăturile dintre soţi;
- copiii sunt dascălii noştri cei mai buni.
Familia creştină azi
• Funcţiile familiei:
- Funcţia principală este de a asigura
înmulţirea, perpetuarea şi creşterea omenirii;
- funcţia educativă – familia este o pepinieră
de virtuţi şi o nesecată sursă de întărire morală.
Familia creştină azi
• Rănile familiei:
- adulter- încălcarea fielităţii conjugale
gr. maitreia – preacurvie
lat. adulterium – soţ care a încălcat fidelitatea conjugală
- divorţul –flagel al societăţii moderne
gr. apostasios –carte de despărţire
lat. divortium – desfacerea căsătoriei
- avortul – crimă cu premeditare
fr. avorton – întreruperea sarcinii
Familia creştină azi
• Rănile familieie:
- mariajul deschis;
- maternitatea independentă;
- concubinajul;
- familia homosexuală
Familia creştină azi
• Temeiuri Scripturistice:
- (Facerea 2, 22-24): ,,Iar coasta luată din Adam a făcut-o
Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam
,,Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; Ea
se va numi femeie pentru că este luată din bărbatul său. De
aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi vor fi amândoi
un trup”.
- (Facerea 1,28): ,,Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând
,,Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi...”.
- (Facerea 2, 18): Şi azis Domnul Dumnezeu: ,,Nu este bine să
fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el”.
- (Efeseni 5, 32): ,,Taina asta mare este; ... În Hristos şi în
Biserică”.
Familia creştină azi
• Temeiuri Scripturistice:
- (I Corinteni 7, 2-3): ,,Dar din cauza desfrânării bărbatul să-şi aibă femeia
sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femeii iubirea
datorată asemenea şi femeia bărbatului”
- (Matei 19,6): ,,Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat
Dumnezeu omul să nu despartă”.
- (Ioan 2, 1-2): ,,Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana galileii şi era şi mama
lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii săi la nuntă”.
- (Efeseni, 6, 4): ,,Şi voi părinţilor nu întărâtaţi la mânie pe copii voştri ci
creşteţi-i în învăţătura şi certarea Domnului”.
- (Ieşire 20, 12): ,,Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să
trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da
ţie”.
Familia creştină azi
• Sfântul Ioan Gură de Aur:
,,Soţii trebuie să fie unul altuia sprijin şi
liman şi adăpost şi îmbărbătare împotriva
atâtor rele care-i asaltează din toate părţile”
Familii creştine
• Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana
Familia creştină azi
• Nunta de la Cana Galileea