INSULTA SI CALOMNIE . ABROGAREA ART: 205-207 COD PENAL ÎN BAZA ART.

I PCT: 56 DIN LEGEA 278/2006. NECONSTITUTIONALITATEA ACESTOR DISPOZITII. CONSECINTE CU PRIVIRE LA ART. 205-207 COD PENAL Codul penal art. 205 -207 Art. I pct. 56 din legea 278/2006 Curtea Constitutionala. Decizia nr. 62/18.01.2007 Tribunalul Ialomita, sectia penala Decizia penala nr. 84/R/30.03.2010 Prin sentinta penala nr. 28/13.01.2010 J. S. în temeiul art. 278 ind.1 alin.8 lit.a Cod procedura penala a respins plingerea petentului D. D. S., împotriva intimatului I. C. D. ca nefondata. A mentinut rezolutia nr. 50/P/2008 din data la 12.06.2009 a P de pe lânga J.S., confirmata prin Rezolutia nr. 291/II/2/2009 din 08.09.2009. In baza art. 192 alin.2 C.p.p a obligat petentul la plata a 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. În argumentarea solutiei pronuntate prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 28.12.2007 petentul a depus la IPJ o plângere penala împotriva numitei I. D. pe care si-o întemeiaza în drept pe dispozitiile art. 205-206 Cp în care reclama ca printr-un articol publicat la data de 30.10.2007 în ziarul G de S-E intimata a urmarit defaimarea sa si a ziarului J de I al carui director este. Prin Rezolutia atacata, P de pe lânga J. S. a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numita I. C. D. retinânduse ca nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infractiunii de calomnie prev. de art. 206 Cp întrucât intimata a actionat fara intentia de a leza onoarea si reputatia petentului. Desi, la data de 20.11.2008 a depus la Parchet o plângere adresata prim procurorului nu a primit nici un raspuns, motiv pentru care s-a adresat instantei, în conditiile art. 2781 alin. 2 Cpp. Plângerea petentului împotriva rezolutiei procurorului din data de 15.10.2008 a fost înregistrata pe rolul J. S. sub nr. 6709/312/2008, iar prin sentinta penala nr. 151/13.02.2009 a J. S s-a admis plângerea petentului D. D., s-a desfiintat rezolutia atacata si s-a trimis cauza la P. de pe lânga J. S. în vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 205 Cp de catre faptuitoarea I.C. D. În urma restituirii cauzei la Parchet de catre instanta, la data de 12.06.2009 prin rezolutia procurorului pronuntata în dosar 50/P/2008 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de I. C. D. sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art. 205 si 206 C pen. în temeiul art. 228 al. 1 Cpp rap. la art. 10 lit. b Cpp retinându-se ca infractiunile de insulta si calomnie au fost dezincriminate definitiv prin lege. Prin rezolutia prim-procurorului de la P. de pe lânga T. I. nr. 291/II/2/2009 din 08.09.2009 s-a respins plângerea formulata de D. D. S. împotriva rezolutiei nr. 50/P/2008 din data de 12.06.2009 pentru aceleasi considerente retinute în rezolutia nr. 50/P/2008 din 12.06.2009. Instanta constata ca solutia procurorului este legala si temeinica, pentru urmatoarele considerente: Prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/ 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12.07.2006, art. 205 si 206 C. pen. au fost abrogate. Ca atare, prin aceasta lege, infractiunile de insulta si calomnie au fost dezincriminate. Ulterior, prin Decizia nr. 62/ 18.01.2007 pronuntata de Curtea Constitutionala a României, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 12.02.2007, s-a constatat ca dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/ 2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 si 207 C. pen., sunt neconstitutionale. Dupa aparitia acestei decizii de neconstitutionalitate, atât în practica judiciara, cât si în doctrina s-a pus întrebarea daca prin constatarea neconstitutionalitatii acestui text legal s-au reincriminat infractiunile de insulta si calomnie, prevazute de art. 205 si 206 C. pen.

pag. Instanta retine ca stabilirea neconstitutionalitatii art. Valentin Mirisan. concluzia a fost ca prevederile care au format obiectul abrogarii continua sa produca efecte. republicata. Tiberiu Medeanu. pen. n. pen. pag. ( Dezincriminarea infractiunilor de insulta si calomnie. si anume prevederile din ordonantele Guvernului care au prevazut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de catre Parlament . privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. republicata. au aratat ca în pofida numarului mare de texte din legea fundamentala prin raportare la care s-a încercat motivarea deciziei. Atâta vreme cât. republicata în anul 2003. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial . Lavinia Lefterache. Cristian Mihes. Viorel Pasca. 138). pen. 24/ 2000. ca exceptie de la prevederile potrivit carora nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial. 3 din Legea nr. 2 C. disciplinare ori dispretului public. chiar daca nu au analizat reincriminarea sau nu a infractiunilor de insulta si calomnie. depasindu-se astfel ( ) prerogativele conferite de Constitutie. Iuliana Nedelcu. Ionut Matei. Cu toate acestea. 62 alin. aceiasi autori au aratat ca prevederile art. Editura C. În sensul reincriminarii infractiunii de insulta au fost si autorii lucrarii Codul penal adnotat Matei Basarab. 62/ 2007 face posibila cercetarea si sanctionarea unei persoane pentru afirmatii de natura a aduce atingere onoarei ori reputatiei unei persoane sau a o expune unei sanctiuni penale. Alti autori. Radu Bodea. h) din Constitutia României. Hamangiu. administrative. De asemenea. nici o lege nu prevede ca. în Caiete de drept penal. 73 alin. inst. . 62 alin. constatarea neconstitutionalitatii textelor de abrogare din legi sau ordonante conduce la reintrarea în vigoare a textelor abrogate. ca infractiunile de insulta si calomnie nu mai sunt incriminate. infractiunile se stabilesc numai prin lege organica de catre Parlament. Astfel. II.H. Curtea Constitutionala nu a facut altceva ( ) decât sa cenzureze pe teren constitutional o optiune de politica penala a Parlamentului. care ar urma sa precizeze în mod expres. 3 din Legea nr. Cu toate acestea. Pe de alta parte. 278/ 2006 ( Codul penal Georgiana Bodoroncea. Beck. autorii au concluzionat ca pentru a curma eventualele discutii asupra acestei probleme ( a reincriminarii sau nu a infractiunilor de insulta si calomnie. Neconstitutionalitate Florin Streteanu. în prezent. 3 lit. nr. instituind principiul în conformitate cu care abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. prevede o singura exceptie de la acest principiu. 699 ). nr. Mircea Badila. în lipsa interventiei legiuitorului. ) propunem de lege ferenda modificarea Legii nr. alti autori au considerat. în lipsa interventiei legiuitorului. în mod tacit. în Dreptul. Partea speciala. potrivit art. 205 si 206 C. Ed. 205 si 206C. 62/ 2007 nu este de natura. Dimpotriva. 4/ 2007 ).Literatura de specialitate a considerat ca infractiunile de insulta si calomnie au fost reincriminate ( a se vedea Implicatiile care rezulta ca urmare a declararii neconstitutionalitatii unei dispozitii având caracter abrogator. prevad ca abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Irina Kuglay. de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 205 si 206 C. si cazul în care se constata neconstitutionalitatea unei dispozitii de abrogare . 1/ 2007. Constantin Butiuc. sa conduca la reincriminarea faptelor de insulta si calomnie. Ramiro Mancas. întrucât decizia Curtii Constitutionale nu este o lege penala în sensul art. prevazute de art. Gheorghita Mateut. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial . au fost abrogate prin Legea nr. aratând ca art. Petre Dungan. Francisca Vasile. vol. pen. nu se poate considera ca decizia Curtii Constitutionale nr. 24/ 2000. 62/ 2007 a Curtii Constitutionale Sorin Popescu. în lumina Deciziei nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. Catalin Ciora. art. 2007.

prin lege. incriminarea unei infractiuni se poate realiza numai prin lege organica. Trebuie precizat ca. 62/ 18. dupa acea data nemaifiind posibila tragerea la raspundere penala a celor care au savârsit faptele prevazute de fostele articole 205 si 206 din Codul penal. asa cum am aratat anterior. exceptiile fiind de stricta interpretare. Instanta retine ca atât Codul penal. cauza Sunday Times contra Marii Britanii ). în sensul art. 56 din Legea nr. de asemenea. 30/ 1994. sa fie previzibile. I pct. Legea nr. Ca atare. prin lege. nu constituia o infractiune. Astfel. încât orice persoana sa îi poata anticipa efectele ( cauza Open Doors Society si Dublin Well Women contra Marii Britanii. ca act al Parlamentului. Din punct de vedere formal. în termeni generali. 62/ 2007 au fost publicate în Monitorul Oficial. Decizia Curtii Constitutionale. se întelege nu doar legea în sensul strict al termenului. nu este suficienta existenta formala a acesteia.O. determinând. I pct. nimeni nu poate fi condamnat pentru o actiune sau o omisiune care. suspendarea efectelor normei juridice declarate ca fiind neconstitutionale.2007 a Curtii Constitutionale. Totodata. pentru a exista o lege în sensul Conventiei. 205. potrivit dreptului national sau international. În ceea ce priveste urmarile încetarii efectelor art. orice persoana trebuie sa poata avea acces la textul legii aplicabile pentru ca norma juridica sa poata produce efecte juridice fata de acesta.2007 a Curtii Constitutionale: Art. sa reintre în . precum si pentru modificarea si completarea altor legi. incluzând dreptul creat pe cale jurisprudentiala. ca urmare a ratificarii Conventiei prin Legea nr. aplicabil direct. a unor texte de incriminare anterioare. în doctrina si în practica judiciara exista o controversa nesolutionata majoritar în vreun mod. Partea I. ca urmare a Deciziei nr. Previzibilitatea legii implica. instanta apreciaza ca persoanele interesate puteau avea cunostinta de prevederile legale în vigoare la un moment dat si de modificarile aduse acestora prin declararea neconstitutionalitatii unor texte legale. cât si din punct de vedere material.. În alte cuvinte. în sensul art. acceptându-se faptul ca se apreciaza în functie de posibilitatea pe care o au practicienii dreptului de a o întelege ( cauza Sunday Times contra Marii Britanii ). 62/ 18. 278/ 2006 pentru modificarea si completarea Codului penal. 56 din Legea nr..01. prin efectele sale. poate fi analizata atât din punct de vedere formal. 7. Notiunea de lege. face ca de la data publicarii sale în Monitorul Oficial al României. 7 alin. ci si dreptul aplicabil într-o situatie data. 278/ 2006. constatarea neconstitutionalitatii textelor de abrogare de catre Curtea Constitutionala nu apare ca o situatie exceptata de la caracterul definitiv al abrogarii. în momentul în care a fost savârsita. cât si Decizia Curtii Constitutionale nr. Un argument în sensul existentei acestei controverse îl constituie chiar ultimul paragraf al opiniei separate formulate cu privire la Decizia nr. Partea I. previzibilitatea legii este relativa. Din punct de vedere material. în dreptul românesc. pentru ca o norma juridica sa poata fi considerata lege în sensul Conventiei.01. pen. art. Mai mult. Curtea a precizat în mod constant ca.Cum este lesne de observat. 278/ 2006 a produs efecte juridice de la data intrarii în vigoare a legii. 7 paragraf 1 din C. Potrivit acestui text. nu se poate aplica o pedeapsa mai severa decât aceea care era aplicabila în momentul savârsirii infractiunii. este necesar ca legea sa fie elaborata în termeni suficient de clari si precisi pentru ca situatiile în care se va aplica si consecintele pe care le va produce aplicarea sa. partea referitoare la abrogarea art. formularea acesteia în astfel de termeni si conditii. paragrafele 46 53 ). 1 din Conventia apararii Drepturilor Omului si Libertatilor fundamentale prevede principiul legalitatii incriminarii si pedepsei. ci norma juridica trebuie sa mai îndeplineasca urmatoarele conditii: accesibilitatea si previzibilitatea. 206 si 207 C.E. Accesibilitatea consta în aceea ca orice persoana trebuie sa dispuna de informatii suficiente cu privire la normele juridice aplicabile unei situatii date ( a se vedea în acest sens cauza Sunday Times contra Marii Britanii.D.

solicitând în final casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei la procuror în vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. Asadar. dupa caz. în acest interval. 1 Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român. 23 alin. încriminare ce intra în competenta exclusiva a legiuitorului. a retinut ca demnitatea trebuie protejata neaparat si prin mijloacele de drept penal. 205 -206 Cod penal. nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Tribunalul. pronuntata în cadrul controlului concret a posteriorii de constitutionalitate. h se precizeaza ca prin legea organica se reglementeaza infractiunile.2007. îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca. 205 si art. Pe durata acestui termen. face ca de la data publicarii sale în Monitorul Oficial al României. dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare. potrivit art. ceea ce echivaleaza cu încriminarea din nou a faptelor de insulta si de calomnie. precum si cele din regulamente. dupa aceea data nemaifiind posibila tragerea la raspundere penala a celor care au savârsit faptele prevazute de fostele articole 205 si 206 din Codul penal. De asemenea. sa reintre în vigoare dispozitiile art. nu s-a stabilit daca aceasta constatare a neconstitutionalitatii duce la reincriminarea faptelor penale sau instituie numai o obligatie în sarcina Parlamentului de a pune în acord legea cu decizia Curtii Constitutionale. petentul Dutu Dorin Sorin criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie. art. determinând. 1 din legea fundamentala.vigoare dispozitiile art. în motivarea sa. cerinta previzibilitatii nu este îndeplinita în ceea ce priveste reglementarea insultei si calomniei ca fapte penale. incriminare ce intra în competenta exclusiva a legiuitorului. Parlamentul sau Guvernul. Totodata. 73 din Constitutie stabileste categoriile de legi si domeniile de reglementare pentru legile constitutionale si legile organice. 147 alin. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs. 3856 alin. art. nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decât în conditiile si în temeiul legii. ceea ce echivaleaza cu incriminarea din nou a faptelor de insulta si calomnie. 3 lit. de art. practica judiciara si literatura de specialitate nu au o opinie unanima sau majoritara cu privire la efectele unei decizii a Curtii Constitutionale prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unui text legal de abrogare unor texte de incriminare penala a unor fapte. De asemenea. În aceste conditii Curtea Constitutionala devine . 142 alin. partea I. 206 din Codul Penal.01. aratând ca în mod gresit s-a retinut ca infractiunile de insulta si calomnie au fost dezincriminate. analizând sentinta atacata. 12 din Constitutie. prin întinderea si amplitudinea sa satisface exigentele CEDO sub aspectul dreptului lor la un proces echitabil. desi decizia 62/2007 a Curtii Constitutionale. În propriul examen al pricinii instanta de recurs va retine urmatoarele: Potrivit art. pedepsele si regimul executarii acestora. în functie de natura si complexitatea cauzei. 56 din Legea 278/2006 a produs efecte juridice de la data intrarii în vigoare a legii. drept ce nu îi este conferit nici de Constitutie si nici de propria-i lege organica. Curtea Constitutionala devine legislator pozitiv. 1 din Constitutie Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei. suspendarea efectelor normei juridice declarate ca fiind neconstitutionale. constatate ca fiind neconstitutionale. dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. 205 si 206 din Codul penal. actele si lucrarile dosarului. Potrivit art. În aceste conditii. prin prisma dispozitiilor art. în termen legal. 62/18. Astfel. chiar prin raportare la posibilitatea pe care o au practicienii dreptului de a o aprecia. iar potrivit art. si unica autoritate legiuitoare a tarii. prin efectele sale. Asa cum rezulta din opinia separata aditionata Deciziei nr. 61 alin. 3 Cod procedura penala constata ca sentinta este legala si temeinica iar motivarea hotarârii. Decizia Curtii Constitutionale. iar la alin. I pct.

Impunând obligatia definirii clare a infractiunilor.legislator pozitiv. 2 alin. în masura în care reintrarea în vigoare a dispozitiilor abrogate nu constituie decât un efect mediat al Deciziei Curtii. Conform opiniei concurente la aceeasi Decizie. în vreme ce supuse modificarii sau completarii sunt prevederile abrogate.2010 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile O. impunând ca infractiunile si pedepsele sa fie stabilite doar prin lege. 62 alin. pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua în cazul savârsirii acestor fapte. legalitatea incriminarii este una dintre garantiile esentiale ale dreptului la libertate si la securitate juridica. iar în prezenta cauza obiectul controlului îl constituie dispozitia abrogatoare. instituita prin art. prin efectul constatarii neconstitutionalitatii dispozitiei abrogatoare. Însa prin Decizia nr. existenta principiului legalitatii este. Din punct de vedere material. calomnia ori amenintarea savârsite împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei si în legatura ce aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. ( 3) din Legea nr. 64 alin. pe durata termenului de 45 de zile ( aflat în curs ) dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale fiind suspendate de drept.G. nu exista suficient temei pentru teza avansata.2010 a Curtii Constitutionale publicata în Monitorul Oficial nr. În acelasi timp. .G.U. faptul ca orice persoana trebuie sa dispuna de informatii suficiente cu privire la normele juridice aplicabile unei situatii date. în conditiile în care interdictia de modificare sau completare.02. Prin O. 2 insulta. de constatare a neconstitutionalitatii dispozitiei abrogatoare si nu un efect direct al acesteia. ci norma juridica trebuie sa îndeplineasca doua conditii materiale suplimentare : accesibilitatea si previzibilitatea . repuse în vigoare. 2 din aceeasi lege la expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispozitia afectata de suspendare reintra de drept în vigoare. Curtea a precizat în mod constant ca. 47/1992. fiind inclus de multa vreme în legislatia tuturor statelor europene. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii 51/1995 sunt neconstitutionale. construita pe doua fundamentale aflate în structura intima a unui stat de drept : securitatea juridica si încrederea în lege. Conform art. Principiul legalitatii este considerat unanim ca unul dintre principiile fundamentale ale civilizatiei juridice europene. 2 Cod penal cu denumirea marginala legalitatea incriminarii legea prevede care fapte constituie infractiuni. pretinsa încalcare a textului legal mentionat nu poate fi retinuta. 175/18. 3 din Legea 24/2000. 37 alin. De asemenea. reintra în vigoare aceleasi dispozitii care fusesera abrogate si nu altele noi. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii 51/1995 la art. Accesibilitatea implica. privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. astfel. Curtea îsi aroga calitatea de legiuitor pozitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial. 2 s-a modificat având urmatorul cuprins: ( 2) Amenintarea savârsita nemijlocit împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei si în legatura cu aceasta se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 109 din 09. 37 alin. nu este suficienta existenta formala a acesteia. se refera exclusiv la prevederile supuse controlului. conform carora în art. Amintim aici si reglementarile Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Potrivit art. În sfârsit. în principal. în termeni generali. Potrivit art. pentru a exista o lege în sensul Conventiei. fiind dificil de sustinut ca. drept ce nu îi este conferit nici de Constitutie si nici de propria-i lege organica.U. ca urmare a constatarii neconstitutionalitatii celei dintâi.03.

constitutia si legile interne nu contin dispozitii mai favorabile. Aceste discutii contradictorii fac ca legea româna sa nu fie accesibila. aceasta obligatie transpunându-se în procesul de legiferare. instanta judecatoreasca trebuie sa aplice direct dispozitiile Constitutiei de care depinde solutionarea procesului.Previzibilitatea legii presupune formularea acesteia în astfel de temeni suficient de clari si conditii încât orice persoana sa îi poata anticipa efectele. conform caruia dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate în concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Pe de alta parte. 31 alin. în absenta unei reglementari care sa fi înlocuit sau completat dispozitiile prevazute prin Decizia 62/2007 emisa de Curtea Constitutionala. sa reintre în vigoare. art. prin adoptarea de catre Parlament a legii de modificare a textelor constatate neconstitutionale. au prioritate reglementarile internationale. cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte. În conformitate cu disp. Daca în termenul de 45 de zile Parlamentul nu se conformeaza acestei obligatii. ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate. . Pe de alta parte. si legile interne. 1 din Constitutie rap. 147 alin. 20 din Constitutie. conform Legii 24/2000 dupa expirarea termenului de suspendare normale reintra de drept în vigoare. cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile. la art. iar în speta. Mai mult. Statele membre ale Uniunii. constituie nu doar o comunitate economica dar si o singura piata de valori. în masura în care este necesar. însa legea speciala referitoare la normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative explica faptul ca este inadmisibil ca prin abrogarea abrogarii. Parlamentul are obligatia ca în termen de 45 de zile de la publicarea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate sa puna de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. automat. asa încât se impune aplicarea Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale asa cum aceasta a fost interpretata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului. la care este România este parte. Ajungem astfel si la art. 3 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. previzibila si nici de calitate în aceasta materie. textele legale declarate neconstitutionale îsi înceteaza efectele juridice ( cu alte cuvinte sunt abrogate ) prin admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. iar daca exista neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. textul de lege initial. reflectate în Charta Uniunii Europene a Drepturilor Omului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful