INSULTA SI CALOMNIE . ABROGAREA ART: 205-207 COD PENAL ÎN BAZA ART.

I PCT: 56 DIN LEGEA 278/2006. NECONSTITUTIONALITATEA ACESTOR DISPOZITII. CONSECINTE CU PRIVIRE LA ART. 205-207 COD PENAL Codul penal art. 205 -207 Art. I pct. 56 din legea 278/2006 Curtea Constitutionala. Decizia nr. 62/18.01.2007 Tribunalul Ialomita, sectia penala Decizia penala nr. 84/R/30.03.2010 Prin sentinta penala nr. 28/13.01.2010 J. S. în temeiul art. 278 ind.1 alin.8 lit.a Cod procedura penala a respins plingerea petentului D. D. S., împotriva intimatului I. C. D. ca nefondata. A mentinut rezolutia nr. 50/P/2008 din data la 12.06.2009 a P de pe lânga J.S., confirmata prin Rezolutia nr. 291/II/2/2009 din 08.09.2009. In baza art. 192 alin.2 C.p.p a obligat petentul la plata a 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. În argumentarea solutiei pronuntate prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 28.12.2007 petentul a depus la IPJ o plângere penala împotriva numitei I. D. pe care si-o întemeiaza în drept pe dispozitiile art. 205-206 Cp în care reclama ca printr-un articol publicat la data de 30.10.2007 în ziarul G de S-E intimata a urmarit defaimarea sa si a ziarului J de I al carui director este. Prin Rezolutia atacata, P de pe lânga J. S. a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numita I. C. D. retinânduse ca nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infractiunii de calomnie prev. de art. 206 Cp întrucât intimata a actionat fara intentia de a leza onoarea si reputatia petentului. Desi, la data de 20.11.2008 a depus la Parchet o plângere adresata prim procurorului nu a primit nici un raspuns, motiv pentru care s-a adresat instantei, în conditiile art. 2781 alin. 2 Cpp. Plângerea petentului împotriva rezolutiei procurorului din data de 15.10.2008 a fost înregistrata pe rolul J. S. sub nr. 6709/312/2008, iar prin sentinta penala nr. 151/13.02.2009 a J. S s-a admis plângerea petentului D. D., s-a desfiintat rezolutia atacata si s-a trimis cauza la P. de pe lânga J. S. în vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 205 Cp de catre faptuitoarea I.C. D. În urma restituirii cauzei la Parchet de catre instanta, la data de 12.06.2009 prin rezolutia procurorului pronuntata în dosar 50/P/2008 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de I. C. D. sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art. 205 si 206 C pen. în temeiul art. 228 al. 1 Cpp rap. la art. 10 lit. b Cpp retinându-se ca infractiunile de insulta si calomnie au fost dezincriminate definitiv prin lege. Prin rezolutia prim-procurorului de la P. de pe lânga T. I. nr. 291/II/2/2009 din 08.09.2009 s-a respins plângerea formulata de D. D. S. împotriva rezolutiei nr. 50/P/2008 din data de 12.06.2009 pentru aceleasi considerente retinute în rezolutia nr. 50/P/2008 din 12.06.2009. Instanta constata ca solutia procurorului este legala si temeinica, pentru urmatoarele considerente: Prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/ 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12.07.2006, art. 205 si 206 C. pen. au fost abrogate. Ca atare, prin aceasta lege, infractiunile de insulta si calomnie au fost dezincriminate. Ulterior, prin Decizia nr. 62/ 18.01.2007 pronuntata de Curtea Constitutionala a României, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 12.02.2007, s-a constatat ca dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/ 2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 si 207 C. pen., sunt neconstitutionale. Dupa aparitia acestei decizii de neconstitutionalitate, atât în practica judiciara, cât si în doctrina s-a pus întrebarea daca prin constatarea neconstitutionalitatii acestui text legal s-au reincriminat infractiunile de insulta si calomnie, prevazute de art. 205 si 206 C. pen.

În sensul reincriminarii infractiunii de insulta au fost si autorii lucrarii Codul penal adnotat Matei Basarab. ( Dezincriminarea infractiunilor de insulta si calomnie. Cu toate acestea. autorii au concluzionat ca pentru a curma eventualele discutii asupra acestei probleme ( a reincriminarii sau nu a infractiunilor de insulta si calomnie. Alti autori. pen. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. prevazute de art. inst. art.Literatura de specialitate a considerat ca infractiunile de insulta si calomnie au fost reincriminate ( a se vedea Implicatiile care rezulta ca urmare a declararii neconstitutionalitatii unei dispozitii având caracter abrogator. 699 ). republicata. . concluzia a fost ca prevederile care au format obiectul abrogarii continua sa produca efecte. Pe de alta parte. ca exceptie de la prevederile potrivit carora nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial. instituind principiul în conformitate cu care abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. De asemenea. ca infractiunile de insulta si calomnie nu mai sunt incriminate. 62 alin. infractiunile se stabilesc numai prin lege organica de catre Parlament. si cazul în care se constata neconstitutionalitatea unei dispozitii de abrogare . Catalin Ciora. Beck. Partea speciala. 4/ 2007 ). au fost abrogate prin Legea nr. în Caiete de drept penal. pag. nici o lege nu prevede ca. Neconstitutionalitate Florin Streteanu. 138). nu se poate considera ca decizia Curtii Constitutionale nr. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial . Hamangiu. Ramiro Mancas. II. si anume prevederile din ordonantele Guvernului care au prevazut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de catre Parlament . chiar daca nu au analizat reincriminarea sau nu a infractiunilor de insulta si calomnie. Valentin Mirisan. nr. 62/ 2007 face posibila cercetarea si sanctionarea unei persoane pentru afirmatii de natura a aduce atingere onoarei ori reputatiei unei persoane sau a o expune unei sanctiuni penale. Mircea Badila. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial . aratând ca art. Cu toate acestea. n. alti autori au considerat. 2007. privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative. în lipsa interventiei legiuitorului. 205 si 206 C. 3 din Legea nr. Viorel Pasca. Editura C. disciplinare ori dispretului public. Lavinia Lefterache. republicata. Curtea Constitutionala nu a facut altceva ( ) decât sa cenzureze pe teren constitutional o optiune de politica penala a Parlamentului. Dimpotriva. Instanta retine ca stabilirea neconstitutionalitatii art. Tiberiu Medeanu. în lumina Deciziei nr. Petre Dungan. 73 alin. 24/ 2000. 24/ 2000. 62/ 2007 nu este de natura. prevad ca abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Cristian Mihes. 1/ 2007. au aratat ca în pofida numarului mare de texte din legea fundamentala prin raportare la care s-a încercat motivarea deciziei. în lipsa interventiei legiuitorului. Ed. depasindu-se astfel ( ) prerogativele conferite de Constitutie. vol. nr. în Dreptul. prevede o singura exceptie de la acest principiu. 62/ 2007 a Curtii Constitutionale Sorin Popescu. 2 C. Ionut Matei. în prezent. h) din Constitutia României. care ar urma sa precizeze în mod expres. de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr. sa conduca la reincriminarea faptelor de insulta si calomnie. constatarea neconstitutionalitatii textelor de abrogare din legi sau ordonante conduce la reintrarea în vigoare a textelor abrogate. întrucât decizia Curtii Constitutionale nu este o lege penala în sensul art. potrivit art. 62 alin. Gheorghita Mateut. Atâta vreme cât. Iuliana Nedelcu. Francisca Vasile. administrative. 205 si 206 C. 3 din Legea nr. pen. în mod tacit.H. 3 lit. 278/ 2006 ( Codul penal Georgiana Bodoroncea. Constantin Butiuc. pen. aceiasi autori au aratat ca prevederile art. 205 si 206C. republicata în anul 2003. Astfel. Radu Bodea. ) propunem de lege ferenda modificarea Legii nr. pen. Irina Kuglay. pag.

ci si dreptul aplicabil într-o situatie data. sa reintre în . a unor texte de incriminare anterioare. în sensul art. asa cum am aratat anterior.E. nu este suficienta existenta formala a acesteia. Previzibilitatea legii implica. 7 paragraf 1 din C. prin efectele sale. constatarea neconstitutionalitatii textelor de abrogare de catre Curtea Constitutionala nu apare ca o situatie exceptata de la caracterul definitiv al abrogarii.2007 a Curtii Constitutionale. suspendarea efectelor normei juridice declarate ca fiind neconstitutionale.2007 a Curtii Constitutionale: Art. Legea nr. Accesibilitatea consta în aceea ca orice persoana trebuie sa dispuna de informatii suficiente cu privire la normele juridice aplicabile unei situatii date ( a se vedea în acest sens cauza Sunday Times contra Marii Britanii. formularea acesteia în astfel de termeni si conditii. în dreptul românesc. Un argument în sensul existentei acestei controverse îl constituie chiar ultimul paragraf al opiniei separate formulate cu privire la Decizia nr. este necesar ca legea sa fie elaborata în termeni suficient de clari si precisi pentru ca situatiile în care se va aplica si consecintele pe care le va produce aplicarea sa. Curtea a precizat în mod constant ca. ca act al Parlamentului. În alte cuvinte. încât orice persoana sa îi poata anticipa efectele ( cauza Open Doors Society si Dublin Well Women contra Marii Britanii. cât si din punct de vedere material. 56 din Legea nr.01. exceptiile fiind de stricta interpretare. 56 din Legea nr. partea referitoare la abrogarea art. orice persoana trebuie sa poata avea acces la textul legii aplicabile pentru ca norma juridica sa poata produce efecte juridice fata de acesta. pentru a exista o lege în sensul Conventiei. precum si pentru modificarea si completarea altor legi. Instanta retine ca atât Codul penal. pen. ci norma juridica trebuie sa mai îndeplineasca urmatoarele conditii: accesibilitatea si previzibilitatea. instanta apreciaza ca persoanele interesate puteau avea cunostinta de prevederile legale în vigoare la un moment dat si de modificarile aduse acestora prin declararea neconstitutionalitatii unor texte legale. I pct. poate fi analizata atât din punct de vedere formal. nimeni nu poate fi condamnat pentru o actiune sau o omisiune care. ca urmare a Deciziei nr. prin lege.01. sa fie previzibile. face ca de la data publicarii sale în Monitorul Oficial al României.D. nu se poate aplica o pedeapsa mai severa decât aceea care era aplicabila în momentul savârsirii infractiunii. în doctrina si în practica judiciara exista o controversa nesolutionata majoritar în vreun mod. pentru ca o norma juridica sa poata fi considerata lege în sensul Conventiei. 1 din Conventia apararii Drepturilor Omului si Libertatilor fundamentale prevede principiul legalitatii incriminarii si pedepsei. Totodata. 7. aplicabil direct. Mai mult. 7 alin. Din punct de vedere material. 205. dupa acea data nemaifiind posibila tragerea la raspundere penala a celor care au savârsit faptele prevazute de fostele articole 205 si 206 din Codul penal. cauza Sunday Times contra Marii Britanii ). în termeni generali.O. nu constituia o infractiune. 62/ 2007 au fost publicate în Monitorul Oficial. 62/ 18. În ceea ce priveste urmarile încetarii efectelor art. acceptându-se faptul ca se apreciaza în functie de posibilitatea pe care o au practicienii dreptului de a o întelege ( cauza Sunday Times contra Marii Britanii ). paragrafele 46 53 ). 30/ 1994. potrivit dreptului national sau international. de asemenea. I pct. Decizia Curtii Constitutionale. în sensul art. Partea I.Cum este lesne de observat. 278/ 2006 pentru modificarea si completarea Codului penal. art. incluzând dreptul creat pe cale jurisprudentiala. 206 si 207 C. prin lege. previzibilitatea legii este relativa. Ca atare. se întelege nu doar legea în sensul strict al termenului. Potrivit acestui text. Din punct de vedere formal. 278/ 2006. în momentul în care a fost savârsita. determinând. ca urmare a ratificarii Conventiei prin Legea nr. Notiunea de lege.. Partea I. Trebuie precizat ca. incriminarea unei infractiuni se poate realiza numai prin lege organica. 278/ 2006 a produs efecte juridice de la data intrarii în vigoare a legii. 62/ 18. Astfel.. cât si Decizia Curtii Constitutionale nr.

prin efectele sale. desi decizia 62/2007 a Curtii Constitutionale. suspendarea efectelor normei juridice declarate ca fiind neconstitutionale. si unica autoritate legiuitoare a tarii. În aceste conditii Curtea Constitutionala devine . cerinta previzibilitatii nu este îndeplinita în ceea ce priveste reglementarea insultei si calomniei ca fapte penale. constatate ca fiind neconstitutionale. iar la alin. 147 alin. ceea ce echivaleaza cu incriminarea din nou a faptelor de insulta si calomnie. 73 din Constitutie stabileste categoriile de legi si domeniile de reglementare pentru legile constitutionale si legile organice. face ca de la data publicarii sale în Monitorul Oficial al României.01.vigoare dispozitiile art. analizând sentinta atacata. actele si lucrarile dosarului. petentul Dutu Dorin Sorin criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie. partea I. precum si cele din regulamente. îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca. în acest interval. În aceste conditii. Parlamentul sau Guvernul. 1 din legea fundamentala. potrivit art. 205 -206 Cod penal. Asadar. În propriul examen al pricinii instanta de recurs va retine urmatoarele: Potrivit art. Tribunalul. prin întinderea si amplitudinea sa satisface exigentele CEDO sub aspectul dreptului lor la un proces echitabil. incriminare ce intra în competenta exclusiva a legiuitorului. 61 alin. dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare.2007. în motivarea sa. pedepsele si regimul executarii acestora. solicitând în final casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei la procuror în vederea efectuarii cercetarilor sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. 1 Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român. nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decât în conditiile si în temeiul legii. 142 alin. determinând. dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. art. 3856 alin. Decizia Curtii Constitutionale. nu s-a stabilit daca aceasta constatare a neconstitutionalitatii duce la reincriminarea faptelor penale sau instituie numai o obligatie în sarcina Parlamentului de a pune în acord legea cu decizia Curtii Constitutionale. ceea ce echivaleaza cu încriminarea din nou a faptelor de insulta si de calomnie. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs. Astfel. drept ce nu îi este conferit nici de Constitutie si nici de propria-i lege organica. în functie de natura si complexitatea cauzei. 205 si 206 din Codul penal. Asa cum rezulta din opinia separata aditionata Deciziei nr. 205 si art. Curtea Constitutionala devine legislator pozitiv. nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. iar potrivit art. h se precizeaza ca prin legea organica se reglementeaza infractiunile. I pct. dupa caz. 3 lit. pronuntata în cadrul controlului concret a posteriorii de constitutionalitate. 56 din Legea 278/2006 a produs efecte juridice de la data intrarii în vigoare a legii. De asemenea. încriminare ce intra în competenta exclusiva a legiuitorului. art. practica judiciara si literatura de specialitate nu au o opinie unanima sau majoritara cu privire la efectele unei decizii a Curtii Constitutionale prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unui text legal de abrogare unor texte de incriminare penala a unor fapte. 62/18. chiar prin raportare la posibilitatea pe care o au practicienii dreptului de a o aprecia. în termen legal. prin prisma dispozitiilor art. 23 alin. sa reintre în vigoare dispozitiile art. dupa aceea data nemaifiind posibila tragerea la raspundere penala a celor care au savârsit faptele prevazute de fostele articole 205 si 206 din Codul penal. de art. aratând ca în mod gresit s-a retinut ca infractiunile de insulta si calomnie au fost dezincriminate. 12 din Constitutie. a retinut ca demnitatea trebuie protejata neaparat si prin mijloacele de drept penal. De asemenea. Potrivit art. 3 Cod procedura penala constata ca sentinta este legala si temeinica iar motivarea hotarârii. Totodata. 206 din Codul Penal. 1 din Constitutie Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei. Pe durata acestui termen.

Curtea îsi aroga calitatea de legiuitor pozitiv. construita pe doua fundamentale aflate în structura intima a unui stat de drept : securitatea juridica si încrederea în lege.G. pentru a exista o lege în sensul Conventiei.U. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii 51/1995 la art. reintra în vigoare aceleasi dispozitii care fusesera abrogate si nu altele noi. iar în prezenta cauza obiectul controlului îl constituie dispozitia abrogatoare. 2 s-a modificat având urmatorul cuprins: ( 2) Amenintarea savârsita nemijlocit împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei si în legatura cu aceasta se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Accesibilitatea implica. calomnia ori amenintarea savârsite împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei si în legatura ce aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.G. . astfel. pe durata termenului de 45 de zile ( aflat în curs ) dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale fiind suspendate de drept. 175/18. privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. În acelasi timp. 109 din 09.2010 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile O. 2 din aceeasi lege la expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispozitia afectata de suspendare reintra de drept în vigoare. în conditiile în care interdictia de modificare sau completare.02. Conform opiniei concurente la aceeasi Decizie. de constatare a neconstitutionalitatii dispozitiei abrogatoare si nu un efect direct al acesteia. în vreme ce supuse modificarii sau completarii sunt prevederile abrogate. Potrivit art. conform carora în art. faptul ca orice persoana trebuie sa dispuna de informatii suficiente cu privire la normele juridice aplicabile unei situatii date. De asemenea. Curtea a precizat în mod constant ca. ci norma juridica trebuie sa îndeplineasca doua conditii materiale suplimentare : accesibilitatea si previzibilitatea . fiind dificil de sustinut ca. ca urmare a constatarii neconstitutionalitatii celei dintâi. legalitatea incriminarii este una dintre garantiile esentiale ale dreptului la libertate si la securitate juridica. 159/2008 privind modificarea si completarea Legii 51/1995 sunt neconstitutionale. 37 alin. existenta principiului legalitatii este. nu este suficienta existenta formala a acesteia. prin efectul constatarii neconstitutionalitatii dispozitiei abrogatoare. ( 3) din Legea nr. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna în vigoare actul normativ initial. Principiul legalitatii este considerat unanim ca unul dintre principiile fundamentale ale civilizatiei juridice europene. pretinsa încalcare a textului legal mentionat nu poate fi retinuta. drept ce nu îi este conferit nici de Constitutie si nici de propria-i lege organica. în termeni generali. Însa prin Decizia nr. în principal. 2 insulta. 2 alin.U. 47/1992. impunând ca infractiunile si pedepsele sa fie stabilite doar prin lege. pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua în cazul savârsirii acestor fapte. Prin O. Impunând obligatia definirii clare a infractiunilor. instituita prin art. Din punct de vedere material. 37 alin.legislator pozitiv. 3 din Legea 24/2000. se refera exclusiv la prevederile supuse controlului. 62 alin. Conform art. în masura în care reintrarea în vigoare a dispozitiilor abrogate nu constituie decât un efect mediat al Deciziei Curtii. Potrivit art.03. Amintim aici si reglementarile Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.2010 a Curtii Constitutionale publicata în Monitorul Oficial nr. repuse în vigoare. nu exista suficient temei pentru teza avansata. fiind inclus de multa vreme în legislatia tuturor statelor europene. 64 alin. 2 Cod penal cu denumirea marginala legalitatea incriminarii legea prevede care fapte constituie infractiuni. În sfârsit.

art. la art. Mai mult. sa reintre în vigoare. cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte. au prioritate reglementarile internationale. în absenta unei reglementari care sa fi înlocuit sau completat dispozitiile prevazute prin Decizia 62/2007 emisa de Curtea Constitutionala. conform Legii 24/2000 dupa expirarea termenului de suspendare normale reintra de drept în vigoare. constituie nu doar o comunitate economica dar si o singura piata de valori. constitutia si legile interne nu contin dispozitii mai favorabile. textul de lege initial. iar în speta. conform caruia dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate în concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului. la care este România este parte. Aceste discutii contradictorii fac ca legea româna sa nu fie accesibila. Ajungem astfel si la art. textele legale declarate neconstitutionale îsi înceteaza efectele juridice ( cu alte cuvinte sunt abrogate ) prin admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. în masura în care este necesar. În conformitate cu disp. aceasta obligatie transpunându-se în procesul de legiferare. însa legea speciala referitoare la normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative explica faptul ca este inadmisibil ca prin abrogarea abrogarii. ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate. reflectate în Charta Uniunii Europene a Drepturilor Omului. 147 alin. prin adoptarea de catre Parlament a legii de modificare a textelor constatate neconstitutionale. 3 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. 31 alin. Pe de alta parte. asa încât se impune aplicarea Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale asa cum aceasta a fost interpretata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Daca în termenul de 45 de zile Parlamentul nu se conformeaza acestei obligatii. Parlamentul are obligatia ca în termen de 45 de zile de la publicarea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate sa puna de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. automat. iar daca exista neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile. Statele membre ale Uniunii. 20 din Constitutie. Pe de alta parte. instanta judecatoreasca trebuie sa aplice direct dispozitiile Constitutiei de care depinde solutionarea procesului. si legile interne. 1 din Constitutie rap.Previzibilitatea legii presupune formularea acesteia în astfel de temeni suficient de clari si conditii încât orice persoana sa îi poata anticipa efectele. . previzibila si nici de calitate în aceasta materie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful