Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Educatoare: DAN ANA


G.P.P. Nr. 3, SEBEŞ

Grupa :mijlocie
Educatoare: DAN ANA
Cateogoria de activitate: Activitate matematică
Tema activităţii: „Numără şi potriveşte”
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul activităţii: consolidare
Obiectiv cadru:
- Verificarea număratului în limitele 1-3
- Recunoaşterea cifrelor 1-3 şi a semnificaţiei acestora
Obiective operaţionale:
O1 –să intuiască materialul de pe măsuţa educatoarei
O2- să asculte cu atenţie explicaţiile educatoarei
O3- să lucreze pe trei subgrupe
O4- să aşeze corect imaginile pe cele trei petale de nufăr, în funcţie de cifra de pe petală
şi de numărul de obiecte din grupă
O5- să recunoască cifrele în limitele 1-3
O6- să raporteze numărul la cantitate
O7- să motiveze acţiunile efectuate
O8- să-şi însuşească limbajul matematic
O9- să sintetizeze în faţa grupei rezultatele muncii în echipă
Regulile jocului: copiii trebuie să aşeze pe petala florii de nufăr jetoanele cu unu,
două sau trei obiecte în funcţie de cifra care este aşezată pe petală.
Sarcina didactică: gruparea jetoanelor în funcţie de numărul imaginilor de pe
fiecare jeton şi a cifrei care este aşezată pe petala florii de nufăr.
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, metoda „Floare de nufăr”, turul
galeriei, intuiţia, problematizarea.

1
Material didactic: o floare de nufăr cu trei petale, pe fiecare petală este o cifră de
la 1 la 3, plicuri cu jetoane pentru fiecare subgrupă, o altă floare de nufăr cu 6 petale pe
care sunt scrise două cifre de la 1-3 şi pe care este desenată câte o diagramă unde copiii
vor lipi atâtea pătrate câte arată cifra, ecusoane de culori diferite cu cifrele 1-3 în piept.
Elemente de joc: aplauze.
Bibliografie
MECT, Programa activităţilor instructic-educative în grădiniţa de copii, Editura
V&Integral, Bucureşti 2005
MECT, Revista de pedagogie nr. 1/2 2007

Eveniment Ob. Conţinutul activităţii Strategii Evaluare


Didactic op. didactice
Moment Mobilierul va fi aşezat pe 3 subgrupe câte
organizatori două măsuţe iar copiii vor fi 5-6 la măsuţe.
c
Se va realiza prin intuirea materialului şi a
Captarea metodei interactive floare de nufăr – o Intuiţia
atenţiei O1 modalitate mai plăcută de a învăţa unii de Orală
la alţii, lucrând pe grupuri mici. Se poartă Frontală
o discuţie cu copiii, care va contribui la Conversaţia
motivarea activităţii şi crearea unui climat
emotiv-afectiv.

Astăzi ne vom juca jocul „Numără şi


Anunţarea potriveşte”
temei
Din fiecare subgrupă voi alege un copil
Dirijarea care va fi conducătorul subgrupei (şeful de
activităţii O2 grupă) care va veni la mine şi va lua petala
cu aceeaşi cifră pe care o are el pe ecuson.
Exemplu: ce cifră ai în piept? (cifra 1) Ce
petală alegi? (petala pe care scrie cifra 1).
Se va proceda în mod asemănător şi cu
O3 celelalte două subgrupe: „Veţi mai primi şi Explicaţia Orală
câte un plic cu jetoane pe care trebuie să le
aşezaţi corect pe petală. Cine nu ştie va fi Învăţarea prin
ajutat de către colegul de grupă.” În plic cooperare
vor fi şi jetoane capcană care nu vor fi
O4 aşezate pe petală. De ex.: subgrupa nr.2 va
aşeza pe petală jetoane pe care sunt Explicaţia
desenate două mingi, două ciuperci, doi

2
brazi, cifra 2, etc. Eu voi trece pe la fiecare
subgrupă întrebându-i de ce au pus un Metoda
jeton sau altul. Copiii vor trebui să Floare de nufăr
motiveze acţiunea efectuată utilizând
limbajul matematic necesar.
Acţională,
„De ce ai aşezat pe petală jetonul cu 2 Exerciţiul, orală,
Obţinerea brazi?” (fiindcă pe petală scrie cifra 2). Conversaţia, pe grupuri
performanţei O5 „De ce nu ai aşezat jetonul cu un balon?” Munca în
(fiindcă suntem petala cu numărul 3). echipă
O6 În complicarea jocului, vom avea o altă
floare de nufăr, cu 6 petale. Pe fiecare
petală vor fi desenate două diagrame şi
O7 scrise două cifre (1,2; 2,3; 1,3). Copiii
împărţiţi în subgrupe de câte doi vor trebui
să lipească în interiorul diagramei atâtea
pătrate câte arată cifra. Conducătorul Turul galeriei
O8 fiecărei subgrupe îmi va aduce petalele şi
le vom aşeza pe mochetă, la loc vizibil. El Explicaţia,
va motiva toate acţiunile efectuate de conversaţia Orală
O9 grupul său. Acum se acceptă părerile celor
din echipe adverse.

Se fac aprecieri cu privire la importanţa Frontală


Încheierea muncii în echipă şi asupra modului în care
activităţii copiii au participat la activitate.