Sunteți pe pagina 1din 2

Contul de profit si pierdere consolidat

al SC THR Marea Neagra SA

Nr. Denumirea indicatorului Realizat la Realizat la


crt. 31.12.2006 31.12.2007
(lei) (lei)
1 Cifra de afaceri 40 989 481 44 222 815
2 Variatia stocurilor de produse si productie în 356 389 357 219
curs de executie
3 Productia efectuata în scopuri proprii si 46 489 151 958
capitalizata
4 Alte venituri de exploatare 3 729 288 26 737 416
Venituri din exploatare 45 121 647 71 469 408
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale 5 931 686 6 541 389
consumabile utilizate
b) Alte cheltuieli externe 3 151 565 3 519 284
Cheltuieli privind marfurile 5 949 522 5 567 407
6 Cheltuieli cu personalul 10 491 629 11 779 204
a) Salarii si indemnizaþii 7 977 849 9 077 016
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale ,cu indicarea 2 513 780 2 702 188
distincta referitoare la pensii
7. a) Ajustãri de valoare pentru imobilizãrile 4 122 788 4 491 790
corporale si imobilizãrile necorporale
b) Ajustari de valoare pentru act.circulante,in cazul 1 246 748 211 281
in care acestea depasesc suma ajust.de valoare
care sunt normale
8 Alte cheltuieli de exploatare 7 835 460 19 171 551
Ajustari privind provizioanele -949 674 711 419
Cheltuieli de exploatare 37 779 724 51 993 325
Profitul sau pierderea din exploatare 7 341 923 19 476 083
9 Venituri din interese de participare 22 369 10 456
10 Venituri din alte investitii si împrumuturi care 0 0
fac parte din activele imobilizate
11 Alte dobânzi de încasat si venituri similare 515 435 1 722 692
Venituri financiare 537 804 1 733 148
12 Ajustãri de valoare privind imobilizãrile
financiare si investitiile deþinute ca active

1
circulante
13 Dobânzi de plãtit si alte cheltuieli similare 436 514 778 959
Cheltuieli financiare 436 514 778 959
Profit sau pierdere financiar(a) 101 290 954 189
14 Profitul sau pierderea din activitatea curenta 7 443 213 20 430 272
15 Venituri extraordinare 0 0
16 Cheltuieli extraordinare 0 0
17 Profitul sau pierderea din activitatea 0 0
extraordinara
Venituri totale 45 659 451 73 202 556
Cheltuieli totale 38 216 238 52 772 284
Profitul sau pierderea bruta 7 443 213 20 430 272
18 Impozitul pe profit 1 308 313 3 329 508
19 Alte impozite nereprezentate la elementele de
mai sus
20 Profitul sau pierderea exercitiului financiar 6 134 900 17 100 764
aferent(a) entitatilor integrate
21 Profitul sau pierderea exercitiului financiar
aferent(a) intreprinderilor asociate
22 Profitul sau pierderea exercitiului financiar 6 135 457 17 100 157
aferent(a) societatii-mama
23 Profitul sau pierderea exercitiului financiar -557 607
aferent(a) intereselor minoritare

Presedintele Consiliului de Administratie,


Ec. Traian Cautus
Director Economic,
Ec. Mihai Pescu