P. 1
Proiectul_Legea_Farmaciei_elaborat_si_propus_de_Colegiul_Farmacistilor_din_Romania

Proiectul_Legea_Farmaciei_elaborat_si_propus_de_Colegiul_Farmacistilor_din_Romania

|Views: 501|Likes:
Published by desters1120

More info:

Published by: desters1120 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

10. (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel. farmacistii asociati. (4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. 3 . (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice. (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului . In acest sens. FARMACIA COMUNITARĂ. respectiv solicitanti. Sectiunea 1. Infiintarea farmaciei. (3) Farmacia va fi administrata. numai farmacistii cu drept de libera practica. Art.9. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale.7. unul pentru solicitant. farmacistul sau. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. prin raportare la numarul de locuitori.(1) Pot infiinta si conduce farmacii.8.Capitolul II. dupa caz. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I. Art. Art. de asociatul unic sau farmacistii asociati. Art. dupa caz. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica. a) au drept de libera practica farmaceutica. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori. in conditiile prezentei legi. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . prin comisiile de licenta competente. nu este acoperit. II.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii.

12. dar .respectiv al municipiului Bucuresti. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. va renunta la functia ce il face incompatibil. zone cu trafic pietonal intens. la cerere. (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate. in acest sens. (3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe. 4 . d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala.fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. complexe studentesti.datorita unor conditii obiective. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania. administreaza sau conduce o alta farmacie. Art. (1) Farmacistul care. (1) Atunci cand.11. se va angaja in scris ca. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie. (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. platforme industriale. g) nu este. c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. cartierul prevazute in licenta de infiintare. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice. e) nu au antecedente penale. la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala. Art. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva . de minimum 3 ani in ultimii 5 ani. Art. f) sunt apti din punct de vedere medical. dacă interesul public o cere . de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei. la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei.13.precum si persoanele cu viza de flotant. la propunerea motivata a colegiului judetean. nefiind. zona.

(2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei.17.(1) II. Art.14. (1)In cazul farmacistilor asociati.18.Art. alte farmacii ca puncte secundare de lucru. renunta. prin act autentic. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. (2)Pentru motive obiective.16. pot infiinta. Art.15. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei.19. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei. (1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice. dar nu mai mult de 120 de zile. (1)Titularul.10 alin. sub sanctiunea anularii de drept a licentei. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza. pe perioade succesive de 60 de zile. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie. masurati pe drumul pietonal de acces. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii. (3) Distanta prevazuta la alin. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala. Art.20. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare. respectiv solicitantilor. (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare. la aceasta calitate ori decedeaza. in conditiile legii. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 . Art. indeplinind conditiile prevazute la art. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare. Art. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. Art.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri.

precum si in constructii tip baraci de lemn. in mod obligatoriu. veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii. Art.24. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2. (4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice. cu titlu de folosinta. Sectiunea 2. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri. timp de 5 ani de la inceperea activitatii. (2) Modul de organizare. la data inceperii activitatii. 6 . pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit. cu acces liber si direct din strada. (1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista. nu mai functioneaza nici o alta farmacie.23. Art.mai apropiate sau de catre alte farmacii. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata. (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit.21. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. Organizarea si functionarea farmaciei. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva. garaje ori alte asemenea. in vederea construirii locuintei personale. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania.22. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit. aluminiu. Art. in baza licentei de infiintare. Art. consiliul local poate organiza.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta.

din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. b) dreptul de a detine. c) dreptul de a detine. grup sanitar pentru personal. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical.(2) si (3) Art. (2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. stupefiante.27. (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare. folosite in scop medical.18 alin. 7 . c) Depozitul .26. ca unitate sanitara. (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil.vestiar.Art.2 alineatul (1). va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor.25.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art. substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice. (1) Farmacia. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege. Art. folosite in scop medical. prepara si elibera.este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale. (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina . (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. in conditiile legii.2 d) Spatii anexa: birou . psihotrope si precursori. in conditiile legii. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului.este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi. prepara si elibera.28. tinut de catre Directia Generala Farmaceutica. Art. b) Receptura–laborator . in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei. spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale .

8 . (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori.34. de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati. in termen de maximum 10 zile lucratoare. (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana. Art. in functie de nevoile populatiei. (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia . titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia.33. b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului. farmacistii care: a) au drept de libera practica. pentru farmaciile din teritoriul arondat. Art. respectiv oficina. sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru .30. farmacia punct secundar de lucru.respectiv oficine locale. sa intocmeasca.b) si c). c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani. Art. (2) Farmaciile puncte secundare de lucru.31.d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice. (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture . Art. Art. b)nu au antecedente penale. la solicitarea acestora. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal.32. (1) Farmacia este condusa. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie.29. in calitate de sef de farmacie. Art. d)sunt apti din punct de vedere medical. c) se afla in concediu de odihna. dupa caz. vor putea fi conduse. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca. mijloacelor de informare in masa.28 lit. in calitate de sef de farmacie. (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. de la data eliberarii.

se face numai in farmacie. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate. Art. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia.36. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. Art. (5) Eliberarea medicamentelor etice. (2) La propunerea colegiului local.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala. numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie. Art39. prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala. Art. e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica. (1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional. Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef.37. (1) Inlocuirea prevazuta la art. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. si in alte situatii. pe o perioada determinata. stupefiante.34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania . f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. 9 . (1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice.35. psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38.

g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare. pentru motive obiective.41.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale. a 10 . (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face. Sectiunea 3. Art. i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. Art. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international. conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale. de dimensiuni egale. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului.Art. (3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. mai exista cel putin o alta farmacie. denumire inregistrata la Registrul Comertului. (1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. Art.43.42. de culoare verde pe fond alb. iar in localitatea unde a functionat farmacia.40. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. numai in interiorul aceleiasi localitati. 2 alin. la care Romania a aderat. (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea. Schimbarea sediului farmaciei. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta.

44. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare. iar dupa caz. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu.45. d) scaderea adresabilitatii pacientilor. (1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei. Art. FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie. (2) Conditiile privind organizarea. ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. Art. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului. Art. iar vechea autorizatie va fi retrasa. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa. medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza.47. Capitolul III.46. 11 .respectarii distantei prevazute la art. (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat. Art. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste. fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia.

52. Art. 51. (3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii. care. TRANSFERUL FARMACIEI Art. indeplinesc conditiile prevazute la art. Capitolul IV. respectiv al municipiului Bucuresti. cu legaturi functionale directe intre ele. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare.48. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene. oferta de vanzare. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate.50. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. avand drept de libera practica.10 alin. precum si la cel central. un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala. 12 . evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie. Art.49. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei. (1) punctul II. Art. in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice. amplasate la acelasi nivel. (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania.Art.

nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art. perioada limita se poate prelungi. pana in momentul in care se recasatoreste. Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art. (2) Daca sotul supravietuitor. cu drept de mostenire.10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. inainte de depasirea varstei prevazute anterior. 53.Art. (1) Pentru cauze de forta majora.54.56. Art. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. la cerere. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. b) dizolvarea societatii. d) decesul titularului. Art. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare. o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica. (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente.10 acesta devine titularul farmaciei . farmacia isi poate continua activitatea. respectiv titularilor licentei de infiintare. (1) In mod exceptional.55. dar care nu depaseste 180 de zile. respectiv titularilor licentei de infiintare. fiind farmacist. e) retragerea autorizatiei de functionare. Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. 13 . (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza.

Art. suplimente nutritive. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica. ca unitate sanitara cu personalitate juridical. e) sunt apti din punct de vedere medical.57. d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali . Art. b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate. dispozitive medicale.10 din prezenta lege nu este acoperitor. 14 . (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie.59.CAPITOLUL VI DROGHERIA. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala. (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m. c) nu au antecedente penale. (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art. Art.58. produse igieno-cosmetice.34 alin. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie. masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie. (7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art. (2). plante anodine si produse pe baza de plante anodine. (1) Drogheria. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial. se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii.

e) retragerea autorizatiei de functionare. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. 15 . pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania.60. drogheria isi poate continua activitatea . 62.f) nu este. sub sanctiunea anularii acesteia. e) in alte situatii generate de o forta majora. Art. 61. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza. Art. c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu. Art.63. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile. d) decesul titularului. dar care nu depaseste 180 de zile. (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile. (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile. Art. sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. b) dizolvarea societatii. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. respectiv titularilor licentei de infiintare. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie . d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie. respectiv titularilor licentei de infiintare.

(2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil. Art.65. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare. 16 . (1) Drogheria.70. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art. (1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice. o data la 2 ani. 67. (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. de regula.68.69. ca unitate sanitara. (1) Infiintarea. Art. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.64.Art. (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie. Art. Art. Art. prin hotarare de guvern. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie. (1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei.66. precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face. (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal .

art 52 alin.2 alin. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. (5) si (6).000.000. c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. Art.(4). (4) si (7) si art. Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice.73.34 alin. 000 lei la 15.3 alin.000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2. Art. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art. 17 . 000. penală. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor. d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica. răspunderea disciplinară. art. RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art. Art. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control. (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni.(1). respectiv a drogheriei. 000. 000 lei la 10.71. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor.74. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. art 37 alin. materială sau civilă. 000 lei urmatoarele fapte. b) incalcarea prevederilor art. 000. c) incalcarea prevederilor art. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage.CAPITOLUL VIII.(1). potrivit legii penale.75.(1) si ( 3).72. contravenţională.65. Art. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice. 000. (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea.58. 000 lei la 15. după caz.

la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice.77. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei.180/2002.000 lei la 30.80.000. Art. respectiv din municipiul Bucuresti. prin intermediul colegiilor teritoriale. (1) In executarea prezentei legi. (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice.76. prin reprezentanti sai. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine.Art. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. (1) Dispoziţiile prezentei legi. Art. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati. h) participa. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti. la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern.78. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii. 18 .79. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art. Art.000. referitoare la contraventii. (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii. evidenta farmaciilor din fiecare judet. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie.

(1) La solicitarea titularilor de farmacii.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. (2) Taxa perceputa conform alin. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.84. 19 . in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale. (3) Trimestrial. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene.82. consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania. prin colegiile teritoriale. Art.83. respectiv cel al municipiului Bucuresti. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. comisia va prezenta. catre Consiliul National. Art. Art. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1). Colegiul Farmacistilor din Romania. Colegiul Farmacistilor din Romania. respectiv cel al municipiului Bucuresti. Art. respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor. (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. (1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii. In acest sens. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii. prin colegiile judetene.81. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

(1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. farmacistii. care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi. Art. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza. o functie in administratia sanitara.28. Art. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera.87. (1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban. cel putin 5 ani. Art.10. respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art. ocupand. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala. dupa caz.86. in conditiile prezentei legi. (1) Prin derogare de la prevederile art.89. Art. Art.88. (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care. respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor.85.90.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII. Art. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). 20 .

dupa 5 ani de functionare.336/2002.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . (1) Anual.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr. 104 alin. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii.44 alin.49 alin. precum si orice alte dispozitii contrare. art. (2) Sumele incasate potrivit alin. 92. Art. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. art.(1) lit. (3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO. (2).91. 21 . Art.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. pana la data de 30 iunie a anului in curs. b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice. (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar.(4).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->