P. 1
Proiectul_Legea_Farmaciei_elaborat_si_propus_de_Colegiul_Farmacistilor_din_Romania

Proiectul_Legea_Farmaciei_elaborat_si_propus_de_Colegiul_Farmacistilor_din_Romania

|Views: 501|Likes:
Published by desters1120

More info:

Published by: desters1120 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

in conditiile prezentei legi. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . 3 . Art.9. dupa caz. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. a) au drept de libera practica farmaceutica. Sectiunea 1. prin raportare la numarul de locuitori. prin comisiile de licenta competente. (4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. (3) Farmacia va fi administrata. In acest sens. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale.10. II. farmacistii asociati. nu este acoperit. (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I. Art. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii. Infiintarea farmaciei. de asociatul unic sau farmacistii asociati. (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice.Capitolul II. unul pentru solicitant. dupa caz. Art. respectiv solicitanti.8. Art. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului . (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare. FARMACIA COMUNITARĂ.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. numai farmacistii cu drept de libera practica. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori.(1) Pot infiinta si conduce farmacii. farmacistul sau.7. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel.

Art.11. de minimum 3 ani in ultimii 5 ani.respectiv al municipiului Bucuresti. dar . respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie. la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. complexe studentesti. dacă interesul public o cere . (1) Farmacistul care. g) nu este. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei. in acest sens. zona. nefiind. cartierul prevazute in licenta de infiintare.datorita unor conditii obiective. (3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe.12.13. se va angaja in scris ca. la propunerea motivata a colegiului judetean. platforme industriale. administreaza sau conduce o alta farmacie. la cerere.precum si persoanele cu viza de flotant. 4 . Art.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. zone cu trafic pietonal intens. va renunta la functia ce il face incompatibil.fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala. e) nu au antecedente penale. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva . f) sunt apti din punct de vedere medical. c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania. sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice. de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei. (1) Atunci cand. Art. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva. (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate.

Art. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 .14. Art. sub sanctiunea anularii de drept a licentei. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie. (1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii. la aceasta calitate ori decedeaza.10 alin. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice.19. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri. pe perioade succesive de 60 de zile.18. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. in conditiile legii.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. indeplinind conditiile prevazute la art. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza.20.17. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. (1)In cazul farmacistilor asociati.(1) II.15. licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare. (2)Pentru motive obiective. (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului. Art.Art. pot infiinta. (3) Distanta prevazuta la alin. dar nu mai mult de 120 de zile. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala. renunta. (2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. respectiv solicitantilor. prin act autentic. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei. alte farmacii ca puncte secundare de lucru. Art. Art. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei. Art. masurati pe drumul pietonal de acces. (1)Titularul.16.

Art. (2) Modul de organizare. Art. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva. garaje ori alte asemenea. in vederea construirii locuintei personale. in baza licentei de infiintare. aluminiu. veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. la data inceperii activitatii. precum si in constructii tip baraci de lemn. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri. timp de 5 ani de la inceperea activitatii. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit. Organizarea si functionarea farmaciei.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare. (1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii. nu mai functioneaza nici o alta farmacie.21. cu titlu de folosinta.mai apropiate sau de catre alte farmacii. in mod obligatoriu. (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii. consiliul local poate organiza. Sectiunea 2. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania. (4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea.23. cu acces liber si direct din strada. pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor.24. Art. Art. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. 6 .22.

tinut de catre Directia Generala Farmaceutica. 7 . folosite in scop medical.este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi. b) dreptul de a detine.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art. substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora.18 alin.25. c) Depozitul . c) dreptul de a detine. (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art.28. in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. prepara si elibera. psihotrope si precursori. in conditiile legii. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege. (2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor. ca unitate sanitara.Art. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice.2 alineatul (1). (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare. prepara si elibera.2 d) Spatii anexa: birou . (1) Farmacia. spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale .vestiar.(2) si (3) Art. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului. folosite in scop medical. (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil.este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale. Art. din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. Art. in conditiile legii. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical.26. emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina . b) Receptura–laborator . stupefiante. grup sanitar pentru personal.27.

31. titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia. Art.d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice.b) si c). (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture . in calitate de sef de farmacie. sa intocmeasca. sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice. de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. mijloacelor de informare in masa. b)nu au antecedente penale. (1) Farmacia este condusa.30. Art. (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana. c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani. Art. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru . c) se afla in concediu de odihna. respectiv oficina. in termen de maximum 10 zile lucratoare.28 lit. farmacistii care: a) au drept de libera practica. si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati. la solicitarea acestora. in functie de nevoile populatiei.29.32.34. dupa caz. b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului. pentru farmaciile din teritoriul arondat. de la data eliberarii. (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori. vor putea fi conduse. (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia . Art. 8 . in calitate de sef de farmacie. d)sunt apti din punct de vedere medical.33. farmacia punct secundar de lucru. Art. Art.respectiv oficine locale. (2) Farmaciile puncte secundare de lucru.

numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate. (5) Eliberarea medicamentelor etice. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice. (1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica.37. psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia. 9 .34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania . prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. si in alte situatii. (2) La propunerea colegiului local. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional.36. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege. e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica. pe o perioada determinata.35. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. (1) Inlocuirea prevazuta la art. Art. Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef. Art39. stupefiante. se face numai in farmacie. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala. f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva. Art. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. Art. (1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia.

Sectiunea 3. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. (3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale.41. pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. Schimbarea sediului farmaciei. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. Art. g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare.43. pentru motive obiective. de dimensiuni egale.42. numai in interiorul aceleiasi localitati. la care Romania a aderat. 2 alin.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale.Art. (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. Art. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international. mai exista cel putin o alta farmacie.40. (1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. iar in localitatea unde a functionat farmacia. Art. conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie. de culoare verde pe fond alb. denumire inregistrata la Registrul Comertului. i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional. a 10 . (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati.

d) scaderea adresabilitatii pacientilor.46.44. Capitolul III. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu.respectarii distantei prevazute la art. (2) Conditiile privind organizarea.47. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. iar vechea autorizatie va fi retrasa. schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa. FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. Art. fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu. (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. 11 . ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia. Art. (1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului. Art.45. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare. Art. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie. iar dupa caz.

10 alin. avand drept de libera practica. 51. precum si la cel central. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate.49. care. 12 . indeplinesc conditiile prevazute la art. un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala. (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente. cu legaturi functionale directe intre ele.48. Art. Capitolul IV. (3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii. evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. Art. (1) punctul II. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice. 52. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. oferta de vanzare. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene. in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. respectiv al municipiului Bucuresti. TRANSFERUL FARMACIEI Art.Art.50. (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. Art. amplasate la acelasi nivel.

pana in momentul in care se recasatoreste. nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art. Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art. dar care nu depaseste 180 de zile. 53. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente. respectiv titularilor licentei de infiintare. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice. (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile.56. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. farmacia isi poate continua activitatea. fiind farmacist. e) retragerea autorizatiei de functionare.54. Art. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie.10 acesta devine titularul farmaciei . perioada limita se poate prelungi. (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza.55. (2) Daca sotul supravietuitor. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica. Art. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire.Art. inainte de depasirea varstei prevazute anterior. respectiv titularilor licentei de infiintare. d) decesul titularului. (1) Pentru cauze de forta majora. b) dizolvarea societatii. la cerere. o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art.10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani. (1) In mod exceptional. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. 13 . Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii. cu drept de mostenire. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare.

masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie. Art.34 alin. produse igieno-cosmetice. ca unitate sanitara cu personalitate juridical. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art. Art. (2). c) nu au antecedente penale. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie.CAPITOLUL VI DROGHERIA. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica.10 din prezenta lege nu este acoperitor. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate. plante anodine si produse pe baza de plante anodine. suplimente nutritive. (2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii.59. dispozitive medicale. Art. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala.57. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii. (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m. e) sunt apti din punct de vedere medical. (1) Drogheria. (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie. 14 . b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani. (7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica.58. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial. d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali . se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului.

e) retragerea autorizatiei de functionare.63. dar care nu depaseste 180 de zile. Art. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile. d) decesul titularului. Art. Art. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . e) in alte situatii generate de o forta majora.f) nu este. b) dizolvarea societatii. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati. (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza. f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile.60. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie . b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. 61. Art. drogheria isi poate continua activitatea . (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile. (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. 15 . pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania. respectiv titularilor licentei de infiintare. d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie. (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. 62. sub sanctiunea anularii acesteia. sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu. respectiv titularilor licentei de infiintare.

(1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice. ca unitate sanitara. Art. (1) Infiintarea. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. 16 .69.68. (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal . (1) Drogheria.64. Art. 67. (1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei. o data la 2 ani.70. (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie.65. prin hotarare de guvern. de regula. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face. Art. (2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil. Art. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare.Art.66. precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie. Art.

Art. respectiv a drogheriei.71. RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art. art. art 37 alin.58.65.75. Art. Art. d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2. 000.72.2 alin. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice.000. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor. Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. potrivit legii penale.000.(1) si ( 3). (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control. 000 lei urmatoarele fapte. răspunderea disciplinară. 17 .000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor. c) incalcarea prevederilor art. Art.73. contravenţională. 000 lei la 10. 000. 000. c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88. 000 lei la 15. (5) si (6). 000. penală. art 52 alin. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art.(1). materială sau civilă. după caz.34 alin. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.3 alin. (4) si (7) si art.CAPITOLUL VIII. (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage. b) incalcarea prevederilor art.74. 000 lei la 15. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu.(1).(4).

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor. Art. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice.78.77.Art. evidenta farmaciilor din fiecare judet. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine.76.80. b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern. la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice.79. la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) In executarea prezentei legi. prin reprezentanti sai. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. prin intermediul colegiilor teritoriale. h) participa.000.000 lei la 30.000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei. (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10. Art. Art.000. (1) Dispoziţiile prezentei legi. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. referitoare la contraventii.180/2002. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art. 18 . respectiv din municipiul Bucuresti.

(1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii. stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. 19 . (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. respectiv cel al municipiului Bucuresti. consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania. (2) Taxa perceputa conform alin. prin colegiile judetene. (1) La solicitarea titularilor de farmacii. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor.82. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului.84. Art. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale. prin colegiile teritoriale. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii. Art.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta. Art. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. Colegiul Farmacistilor din Romania. (3) Trimestrial. catre Consiliul National. respectiv cel al municipiului Bucuresti.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii. In acest sens. comisia va prezenta. Colegiul Farmacistilor din Romania.81.83. Art. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1).

(1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.85. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala. care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani. (1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban. o functie in administratia sanitara. Art. Art. (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care. Art. Art. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica.88.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII.90. in conditiile prezentei legi.86. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). farmacistii. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera. ocupand. Art. cel putin 5 ani. (1) Prin derogare de la prevederile art. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi.87.89. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza. respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor.28. dupa caz. Art. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor.10. 20 . respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art.

(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO. se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. (2) Sumele incasate potrivit alin. 104 alin. Art.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . precum si orice alte dispozitii contrare. dupa 5 ani de functionare. Partea I.(1) lit. 92. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art.44 alin. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii. art. pana la data de 30 iunie a anului in curs. (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar. 21 .152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr. Art. (1) Anual.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.91.49 alin. art.336/2002.(4). (2). b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->