Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Ghete Sonia Alexandra
Adresă(e) 12, Ravasului, Cluj Napoca, Romania
Telefon(oane) Mobil: 0751.746966
E-mail(uri) soniaghete@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 03/02/1984
Sex Feminin
Experienţa
profesională
01.08.2008-11.06.2009
Marketing&PR
Perioada
Funcţia sau Redactare revista electronica (Get IT)
postul ocupat Comunicate de presa (
Activităţi şi http://comunicatedepresa.ro/arhiva_comunicate.php )
responsabilităţi principale Realizarea si asigurarea functionalitatii site-ului firmei
www.nelbo.ro
Promovarea site-ului www.nelbo.ro prin colaborare cu site-uri
specializate in domeniul IT.
Parteneriate cu un numar impresionant de site-uri de comert
electronic si portaluri (shopmania.ro, cauti.ro, listapreturi.ro,
etc)
Participarea la licitatii electronice (www.e-licitatie.ro)
Realizarea de oferte pentru clienti
Realizarea dosarelor de rate pentru clienti
Comercializarea produselor din cadrul firmei
Promovarea produselor din magazinele NELBO Computers

Numele şi adresa Director general: ION BOBINA


angajatorului NELBO Computers
Str. Fabricii 3, Cluj Napoca, Cluj
Tel/Fax : 0264/430.425
Mobil:0730708020
E-mail:nelu@nelbo.ro
office@nelbo.ro

NELBO DISTRUBUTION SRL-Comercializarea si intretinerea produselor IT


Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Perioada 19.06.2007 - 27.09.2007


Funcţia sau postul ocupat ASIGURAREA CALITATII
Activităţi şi responsabilităţi • Întocmire dosare de calitate
principale • Completat şi redactat pe calculator Fişe de măsurători
• Introduceri de materiale în FOX PRO
• Distribuire de documente
• Înregistrare note de predare ,comunicări,diverse
• Traduceri limba engleza
Numele şi adresa Director AQ : MARICA IOAN
angajatorului COMELF S.A.
Str. Industriei nr.4, 420063 Bistrita, ROMANIA
Tel. 0040 263/234462; 234463
Fax: 0040 263/238092;
E-mail: comelf@comelf.ro
Tipul activităţii sau sectorul SC COMELF SA-Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
de activitate Activitatea productiva se desfasoara in cadrul a 4 fabrici, organizate ca
centre de profit:

F.F.E. Fabrica de filtre, electrofiltre si utilaj tehnologic;


F.U.E.T. Fabrica de utilaj si echipament terasier;
F.C.T. -TERRA Fabrica de componente terasiere;
F.U.U.D Fabrica de utilaje usoare si dispozitive
Educaţie şi formare
Perioada 2007-2008
Calificarea / diploma Licentiat economist
obţinută
Disciplinele principale Microsoft project,Managementul riscului,Contabilitatea modificarilor
studiate / competenţe patrimoniale,Asigurari,Strategii de afaceri,Managementul resurselor
profesionale dobândite umane,Comert electronic,Tranzactii financiare-Bursa de valori
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Business, Administrarea
învăţământ / furnizorului de Afacerilor, Cluj Napoca
formare
Nivelul în clasificarea Masterat
naţională sau internaţională

Perioada 2003-2007
Calificarea / diploma Licentiat economist, Atestat Business English.
obţinută
Disciplinele principale Management, Marketing, Contabilitate, Informatica
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babes Bolyai , Facultatea de Studii Europene ,
învăţământ / furnizorului de Managementul Institutiilor Europene, Cluj Napoca
formare
Nivelul în clasificarea Licentiat
naţională sau internaţională

Perioada 1999-2003
Calificarea / diploma Bacalaureat
obţinută
Disciplinele principale Atestat profesional de informatica-Competente de operare pe calculator
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Grup Scolar Avram Iancu , profil Real , specializarea Matematica –
învăţământ / furnizorului de Informatica
formare
Nivelul în clasificarea Liceu
naţională sau internaţională
Limba(i) străină(e) Romana
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Engleza avansat avansat avansat avansat avansat
Spaniola avansat mediu mediu mediu mediu
Franceza avansat avansat mediu mediu avansat
Italiana avansat avansat mediu mediu mediu
Competenţe şi abilităţi Comunicativa, sociabila, intreprinzatoare
sociale
Competenţe şi aptitudini Organizare, empatie, focalizare, siguranta de sine
organizatorice
Competenţe şi aptitudini Word, Excel, Power Point, Access, FrontPage, Win Mentor, Fox
de utilizare a Pro, Camedia Master, Business Plan Deluxe, Microsoft Project,
calculatorului Web browsing, Corel, Ancora.

Alte competenţe şi Comunicare, perseverenta, flexibilitate, creativitate, initiativa, caracter


aptitudini puternic
Permis(e) de conducere B