Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- I.S.

1
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA MIHAI EMINESCU


FAZA PE ŞCOALĂ, DECEMBRIE, 2005
CLASA a VI-a

Citiţi cu atenţie textul dat şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:

Mult stimate soare auriu, De-aceea m-am hotărât,


Sau, mai simplu, dragă soare Stăpân al vacanţelor şcolăreşti,
M-am hotărât să-ţi scriu Să te conving să o lungeşti
O scrisoare. Cât de cât;

Nu c-aş şti să scriu cine ştie ce Să mai stai vreo două luni pe loc,
De ortografie mă apucă frica Să rămână vara neschimbată,
Şi mama când e supărată zice Iar de-ţi va fi greu, ca o răsplată,
Că scriu mi-au ca pisica- Iarna poţi să nu mai vii deloc:

Dar am aflat Oricum, iarna tu ştii doar să strici,


Că numai şi numai de tine Să ne moi gheţuşul, să topeşti nămeţii,
Depinde cu adevărat Când apari tu nu se poate nici
Vacanţa şi vara cât ţine. Să mă bat cu bulgări cu băieţii!
.................................................................................
( Ana Blandiana- Scrisoare )

Partea I ( 50p)
A. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI- 15p
1. Idetificaţi o formulă de adresare din această scrisoare imaginară; ( 3p)
2. Selectaţi, din text, o sintagmă care defineşte soarele; ( 3p)
3. Indicaţi trei figuri de stil din textul dat; ( 3p)
4. Precizaţi trei argumente din text pentru care soarele să nu apară; ( 3p)
5. Stabiliţi rima versurilor din strofa a cincea; ( 3p)

B. LIMBA ROMÂNĂ- 35p


6. Indicaţi cuvintele cu diftongi din: Iar de-ţi va fi greu, ca o răsplată, / Iarna poţi să nu mai vii deloc:( 5p)
7. Identificaţi cuvântul cu triftong din strofa a doua; ( 5p)
8. Scrieţi un enunţ cu omofonul cuvântului deloc;( 5p)
9. Alcătuiţi doua enunţuri prin care să demonstraţi faptul că iminent şi eminent sunt paronime.( 5p)
10. Rescrieţi corect enunţul: El a citit biografia vieţii unui scriitor renumit.(5p)
11. Precizaţi mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au obţinut cuvintele: şcolăreşte, neschimbată,
iarna (Iarna poţi să nu mai vii deloc), deloc, oricum. Nu este necesară explicarea modului de formare. ( 10p)
Partea a II-a ( 40p)
Alcătuiţi o compunere de 1-2 pagini în care să vă imaginaţi o întâlnire cu soarele. Aveţi în vedere:
- un titlu adecvat şi cât mai original;
- respectarea planului unei compuneri;
- înlănţuirea logică a ideilor şi ordonarea detaliilor;
- folosirea unor figuri de stil învăţate;
- respectarea normelor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie, aşezarea în pagină.
NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10p din oficiu. Timp de lucru: 2 ore.
Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. În afara punctajului acordat conţinutului compunerii ( 20p), veţi primi
20p pentru redactare ( unitatea compoziţiei- 3p, registru de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului -3p,
coerenţa textului- 3p, ortografia -3p, punctuaţia -3p, aşezarea corectă în pagină -3p, lizibilitate- 2p )

S-ar putea să vă placă și