Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancora/Aplica]ii/ Material de baz` HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi cu goluri

Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/ Avize diametrul exterior al ancorei

Pag.

■ Fixarea de marchize, instala]ii electrice, mân` curent`, balustrad` sc`ri, grilaje/u[i, copertine, console Material de baz`: ■ zid`rie din c`r`mizi cu goluri

■ Agrement local

208

■ Testat la foc ■ Pân` la 140 kg

ICECON

®

■ HIT HY 70 Mortar de injec]ie ■ Site de dispersie HIT-SC ■ Tije sau buc[e de ancorare M6 – M16 HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru c`r`mizi pline ■ Fixarea de fa]ade, lucr`ri de renovare, modific`ri construc]ii vechi Material de baz`: ■ zid`rie din c`r`mizi pline, BCA ■ c`r`mid` din var cu nisip ■ Agrement local 209

ICECON
■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 250-1.350 kg

®

■ HIT-HY 70 Mortar de injec]ie ■ Tije sau buc[e de ancorare M8 – M24 HIT MM Plus Mortar de injec]ie universal ■ Fixarea de marchize, instala]ii electrice, mân` curent`, balustrad` sc`ri, grilaje/u[i, copertine, console Material de baz`: ■ beton f`r` fisuri ■ c`r`mid` plin` ■ c`r`mid` cu goluri. ■ Agrement local 211

ICECON

®

■ HIT MM Plus Mortar de injec]ie ■ Tije de ancorare HAS-E, HIT-V, arm`turi ■ Site de dispersie HIT-SC HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie pentru beton ■ Fixare marcaje stradale, balustrade, construc]ii de tuneluri, consolidare beton, fa]ade, grilaje/por]i Material de baz` ■ beton cu sau f`r` fisuri ■ Agrement ETA ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 600-3.240 kg 212

■ HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie ■ Tije de ancorare sau buc[e cu filet M8 – M30 HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton ■ Fixarea buc[elor de ancorare [i a buc[elor cu filet interior \n g`uri executate cu ma[ini de carotat Material de baz` ■ beton, lemn ■ Agrement ETA ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 890-16.640 kg 213

■ HIT-RE 500 Mortar injec]ie ■ Tije de ancorare sau buc[e cu filet M8 – M39

200

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancora/Aplica]ii/ Material de baz` HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie pentru beton

Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/ Avize diametrul exterior al ancorei

Pag.

■ Fixarea buc[elor de ancorare [i a buc[elor cu filet interior cu adâncime flexibil` \n beton fisurat Material de baz` ■ beton cu sau f`r` fisuri

■ Agrement ETA ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 320-13.300 kg

214

■ HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie ■ Tije de ancorare sau buc[e cu filet M8 – M39 HIT-TZ Mortar de injec]ie pentru zon` \ntins` ■ Fiabil: independent de starea g`urii: murdar`, umed`, perforat` cu diamant ■ Siguran]`: sprijin ulterior sigur \n fisur`, potrivit pentru zona \ntins` ■ Utilizare u[oar`: func]ioneaz` cu mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX Material de baz`: ■ Beton cu sau f`r` fisuri ■ Agrement ETA ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 430-2.390 kg 220-221

HIT-TZ

■ HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie ■ HIT-TZ Tij` de ancorare: o]el, zincat galvanic [i inoxidabil A4, M8-M20 HIT-HY 150 MAX & HIT-RE 500 pentru prelungiri ulterioare de arm`tur` ■ Fixarea barelor de armatur`, lucr`ri de renovare, racorduri construc]ii, conect`ri \n materiale cu densit`]i diferite (beton vechi/beton proasp`t turnat) Material de baz`: ■ Beton ■ Agrement ETA (HIT-RE 500-SD, HIT-RE 500, HIT-HY 150 MAX) ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 32.450 kg 215-216
Tehnica ancor`rii

■ HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie ■ HIT-RE 500 / 500-SD Mortar injec]ie ■ Bare de armatur` ∅ 10 – 36 mm HVZ Ancoraj chimic pentru zon` \ntins` ■ Ancor` tip evantai f`r` presiune, valori de înc`rcare mari la distan]e HAS-TZ mici între axe [i margini Material de baz`: HVU-TZ ■ Beton cu sau f`r` fisuri ■ Stabilitate în timp, verificat` ■ Agrement ETA ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 950-5.320 kg 226-227

■ HAS-TZ Tij` de ancorare: o]el, zincat galvanic, inoxidabil A4 cu mare rezisten]` la coroziune HCR, M10 – M20 ■ HVU-TZ Cartu[ chimic: M10 – M20 HVA Ancoraj chimic pentru zon` comprimat` HAS HVU ■ Ancoraj f`r` presiune, valori de înc`rcare mari la distan]e mici între axe [i fa]` de margini Material de baz`: ■ Beton f`r` fisuri ■ Stabilitate în timp, verificat` ■ Agrement ETA ■ Testat la foc ■ Valoare sarcin` 890-16.640 kg 228-230

■ HAS-E Tij` de ancorare: o]el, zincat galvanic, inoxidabil A4 cu mare rezisten]` la coroziune HCR ■ HVU Cartu[ chimic: M8 – M39 ■ Tij` de ancorare: HAS-E M8 – M39 ■ Buc[` cu filet interior HIS-N M8 – M20
www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii

201

8 For]` forfecare admis` V[KN] 85/170 0.ro 021.HIT Tehnica inject`rii Sistem de injec]ie HIT-HY 70 pentru c`r`mid` cu goluri Aplica]ii: Fixarea structurilor de lemn sau metal pe materiale de baz` cu goluri. Temperatura de transport [i depozitare: între 5° C [i 25° C. Articol Buc.7 conf.0 1./Ambalaj Diametru burghiu ∅ Lungime sit` HIT-V M6 HIT-V M6. HIT-HY 70 cu HIT-AN (HAS) [i HIT-SC Adâncime de M6 M8 M10 M12 montare (mm) Material de baz` HLZB 6-0. ■ Mortar hibrid f`r` stirol sau aditivi toxici.8 0.0 For]` forfecare admis` V[KN] 85/170 1.352. mortarul hibrid trebuie s` aib` o temperatur` de minimum 5° C. G`urire f`r` percu]ie.0 1. Avantaje: ■ Sistem testat la foc. Cartu[ele deschise de mortar de injec]ie trebuiesc utilizate în decurs de patru s`pt`mâni.3-399 ICECON ® Date tehnice M16 0.5 ore 90 45 30 20 22 95/180 18 24 55/110 8/16 Utilizarea la c`r`mizi cu goluri HIT-HY 70 G`urire f`r` percu]ie Introducerea sitei de dispersie Umplerea sitei de dispersie cu mortar (mortarul din prima presare se arunc`) Pozi]ionarea [i fixarea tijei (aten]ie la tgel) Înc`rcarea elementului (aten]ie la tgel [i tcure) HIT-HY 70 Mortar de injec]ie HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi cu goluri Include Con]inut ml Cod comand` Nr.) -5 0 5 10 20 30 40 10 10 10 7 4 2 1 6 ore 4 ore 2.5 0. ■ Sistem de control al cantit`]ii corecte de mortar injectat Recomand`ri pentru utilizare: În timpul prelucr`rii.0 HIT-SC Temp.0 1.8 0. ■ Ambalaj din folie cu pierderi minime.0 1.hilti. Tcure = timp de înt`rire A se depozita într-un spa]iu r`coros. GST M6 HIT-V M8/M10 HIT-IC M8×50 HIT-V M8/M10 HIT-IC M8×80 HIT-V M12 HIT-IC M10×50 HIT-V M12 HIT-IC M10×80 HIT-V M16 HIT-IC M12×50 HIT-V M16 HIT-IC M12×80 Aparate de injectat [i accesorii pentru HIT-HY 70 vezi paginile 208 06 Tehnica ancor`rii HIT-SC 12×50 HIT-SC 12×85 HIT-SC 16×50 HIT-SC 16×85 HIT-SC 18×50 HIT-SC 18×85 HIT-SC 22×50 HIT-SC 22×85 222-225 375979 375980 375981 375982 360485 360486 273662 284511 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 16 16 18 18 22 22 50 85 50 85 50 85 50 85 www. Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti.3000 . Normei austriece For]` trac]iune admis` N[KN] 85/170 1.0 1. Tgel = timp de aplicare.0 HIT-SC 12 HIT-SC 16 HIT-SC 16 HIT-SC 18 Sit` de dispersie necesar` 22 12 16 16 18 Diametru gaur` do [mm] Adâncime gaur` h1 [mm] 85/170 95/180 95/180 95/180 95/180 Gaura de trecere [mm] 7 9 12 14 Deschidere cheie SW [mm] 18 10 13 17 19 Cantitate umplere [ml] 85/170 28/56 40/80 40/80 55/110 Nr./Ambalaj 2 Mixere 2 Mixere 1 Mixer + VL 330 500 1400 HIT-HY70/330 HIT-HY70/500 HIT-HY70/1400 383677 383681 383685 20 20 4 HIT-SC Site de dispersie pentru HIT-HY 70 Pentru tije filetate Pentru buc[e filetate Cod comand` Nr. ■ F`r` for]e de expansiune. ap`s`ri tr`gaci HIT-MD 2000/2500 85/170 4/8 6/12 6/12 8/16 Alte date tehnice pute]i g`[i în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.8 0. Normei austriece For]` trac]iune admis` N[KN] 85/170 0.8 Material de baz` HLZ 12-1 conf. Hilti FMPA Z-21. Articol Buc.5 0. uscat [i întunecos.0 1.0 1.8 0.8 1.8 0.) Timp înt`rire Tcure (min. material °C Timp aplicare Tgel (min.

7 1.7 8 M10 1. pentru efectuarea fix`rilor sunt absolut necesare încerc`ri de prob`.hilti. cu ajutorul pompei de suflare.7 1.7 – – – 10 – – – 14 18 22 26 85 250 350 450 . Utilizarea la zid`rie din materiale f`r` goluri HIT-HY 70 3x 3x MD 2000 MD 2000 G`urire Cur`]area g`urii cu peria Cur`]area g`urii cu pompa de suflat Introduce]i în aparat caseta cu cartu[ul din folie.ro. umple]i gaura cu mortar (mortarul din prima ap`sare se arunc`) Introduce]i tija.hilti.3000 06 Tehnica ancor`rii 209 Tehnica ancor`rii 1. ® Z-21.) Timp de înt`rire Tcure (min.ro 021.HIT Tehnica inject`rii Sistem de injec]ie HIT-HY 70 pentru zid`rie din materiale pline Aplica]ii: Fixarea structurilor de lemn sau metal pe zid`rie din materiale f`r` goluri Avantaje: ■ ■ ■ ■ ■ Sistem testat la foc.5 ore 90 45 30 20 Sarcinile indicate presupun o cur`]are temeinic` prealabil` a g`urii. Articol Buc. Sistem complet [i flexibil Pentru aplica]ii de interior sau exterior [i g`uri în materiale ude sau uscate.7 1.7 – – – 1.0 1.7 10 M12 – – – – – – – – – – – – Sarcin` recomandat` (kN) Moment de strângereTinst. Ambalaj din folie cu pierderi minime.0 1. ICECON Date Tehnice Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti. Consulta]i inginerii Hilti.7 8 12 85 1./Ambalaj 2 Mixere 2 Mixere 1 Mixer + VL 330 500 1400 HIT-HY70/330 HIT-HY70/500 HIT-HY70/1400 383677 383681 383685 20 20 1 Aparate de injectat [i accesorii pentru HIT-HY 70 a se vedea pagina 222-225 Tije de ancorare pentru HIT-HY 70 a se vedea paginile 217-219 Buc[e cu filet interior pentru HIT-HY 70 a se vedea pagina 218 www. (Nm) Diametru gaur` (mm) do Adâncime gaur` (mm) h1 1) 2) Trac]iune N Forfecare V -5 0 5 10 20 30 40 10 10 10 7 4 2 1 6 ore 4 ore 2.0 5 M8 1. În cazul zid`riei tencuite trebuie avut în vedere [i efectul de încovoiere * În cazul utiliz`rii acestor dimensiuni. (Nm) C`r`mid` plin` din var cu nisip 1. de baz` °C Timp de geluire Tgel (min.) Trac]iune N1) Forfecare V1) Moment de strângere Tinst (N) Tinst. Pentru date privind buc[a cu filet interior HIT-IG – a se vedea Manualul tehnicii de ancorare Hilti sau pe Internet la adresa www.0 5 10 85 1. respectiv buc[a de ancorare HIT-HY 70 Mortar de injec]ie HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi pline Cantitatea minim` de umplere: umplere 3/4 gaur` Inclusiv Con]inut ml Cod comand` Nr.3-399 Hilti FMPA Material de baz` C`r`mid` plin` f`r` tencuial`2) M8 M10 M12 M16* M20* M24* Sarcin` admisibil` (kN) Material de baz` Temperatura mat. F`r` for]e de expansiune.352.

HIT-HY 70 la construc]iile din sticl` Utilizare: Fixarea pere]ilor laterali de sticl` securizat` Fixarea balustradelor de sticl` \n profile de tip „U“ Verific`ri: Expertiz` FH München pentru utilizarea produsului HIT-HY 70 cu sticl`.6 24 20 20 1. Valorile sarcinilor sunt valabile numai pentru solicitarea la trac]iune la distan]e suficiente fa]` de margini [i \ntre axe. Trebuie verificate \n special ancor`rile aproape de margine. Mortar de injec]ie HIT-HY 70 Inclusiv Con]inut ml Cod comand` Nr.0 24 25 15 2.5 25 – Sarcinile recomandate variaz` în func]ie de sarcinile admisibile. G`urirea se face f`r` percu]ie.5 0. în conformitate cu directiva BKTex.6 7.HIT Tehnica inject`rii Montarea construc]iilor de sticl` cu mortar de injec]ie HIT-HY 70 Sarcina recomandat` la trac]iune pe diblu 1) Date tehnice (cu referire la „Directiva pentru consiliul tehnic cu privire la montarea construc]iilor de sticl`” a asocia]iei federale de confec]ionare a textilelor tehnice BKTex) C`r`mid` Ancor` pentru zid`rie C`r`mid` plin` calcaroas` C`r`mid` cu goluri2) Piatr` calcaroas` cu goluri2) Bloc celular din beton u[or Beton Celular Beton Compact aerat Sarcin` recomandat` [kN]1) Adâncimea de ancorare [cm] Grosimea elementului de construc]ie ≥ [cm] Distan]a fa]` de margine ≥ [cm] Distan]a \ntre axe ≥ [cm] Sarcina maxim` per c`r`mid` [kN]4) 1) 2) Tij` de ancorare3) ≥ MZ 12 M10/M12 ≥ KS 12 M10/M12 ≥ Hlz 12 M10/M12 ≥ KSL 12 M10/M12 Hbl 2 Hbl 4 M10/M12 ≥ PB 2 M10/M12 M10 C20/25 (B25) M12 M16 2.0 15 24 20 15 2.3000 . 4) Se va calcula sarcina maxim` admis` pe punct de prindere pe car`mid` pentru a evita ie[irea din zid`rie. Articol Buc./Ambalaj 2 Mixere 2 Mixere 1 Mixer + VL 330 500 1400 HIT-HY70/330 HIT-HY70/500 HIT-HY70/1400 383677 383681 383685 20 20 4 210 06 Tehnica ancor`rii www.3 11 20 20 2. Certificat de verificare general de construc]ii conform TRAV pentru vitrificare (P-2007-3100). dac` este nevoie de consolidare suplimentar` (spre exemplu pentru a nu crea pericole pentru siguran]a public`).0 20 11 22 – 8.352.0 18 9 18 – 7. A se utiliza site de dispersie.5 2.2 24 20 15 2.5 1.5 1.hilti.1 23 12. Protec]ia \mpotriva coroziunii (zincare galvanic` sau o]el inoxidabil) trebuie aleas` în conformitate cu directiva BKTex.7 1. 3) A se folosi tij` de ancorare la lungimea cerut`.0 1. Înaintea mont`rii panourilor de sticla trebuie verificat.0 24 25 15 2.ro 021.

8) – M8 ÷ M16 Arm`tur` Ø8 .ro 021. HIT-IC HIT-AC.8 M10 80 0.5 HIT-AC. Articol Buc.8 HIT-MM Mortar de injec]ie Tije de ancorare [i accesorii pentru HIT-MM vezi pagina 256-257 Inclusiv Con]inut ml Cod comand` Nr.9 M12 80 1. HIT-V M8 80 0.5 HIT-IG.5 M8 80 0.HIT Tehnica inject`rii HIT MM Plus Mortar de injec]ie Material de baz` Beton C`r`mid` plin` C`r`mid` cu goluri Utilizare: ■ Pretabil` pentru sarcini u[oare [i medii ■ Diametru de ancorare Tij` de ancorare HIT V – M8 ÷ M16 Tij` de ancorare (grupa 8.352. HIT-V M8 M10 M12 80 80 80 0. Temperatura materialului de baz` °C Timpul de geluire Tgel (min.5 1. HIT-IC M10 80 1.8 M8 80 0.) 5 10 20 30 40 15 8 4 2 1 120 90 60 45 30 Agrement local ICECON ® Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate \n beton (beton nefisurat clasa C20/C25) Dimensiunea ancorei Diametru burghiu [mm] Adâncime ancorare [mm] Grosimea materialului de baz` [mm] Solicitarea la trac]iune rec [kN] Condi]ii minime pentru arm`turi \ncastrate \n beton (beton nefisurat clasa C20/C25) Dimensiunea barei de arm`tur` Diametru burghiu [mm] Adâncime ancorare [mm] Grosimea materialului de baz` [mm] Solicitarea la trac]iune rec [kN] Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate (\n c`r`mid` plin` Rc>29N/mm2) Tipul ancorei Diametrul ancorei Adâncimea minim` de ancorare [mm] Solicitarea la trac]iune rec [kN] Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate (\n c`r`mid` cu goluri Rc>12N/mm2) Tipul ancorei Diametrul ancorei Adâncimea minim` de ancorare [mm] Solicitarea la trac]iune rec [kN] ∅8 12 80 130 5 ∅ 10 14 90 150 7 ∅ 12 16 110 170 10 ∅ 14 18 125 190 11.3000 06 Tehnica ancor`rii 211 Tehnica ancor`rii M8 10 80 110 5 M10 12 90 130 7 M12 14 110 150 10 M16 8 125 196 12 . HAS-E.8 M12 80 0.Ø16 F`r` miros Nu con]ine substan]e periculoase Recomandare de utilizare: \n timpul aplica]iei temperatura cartu[ului trebuie s` fie de minim 5°C.9 1.8 M10 80 0.hilti.5 ∅ 16 20 145 210 12 HIT-IG.8 M12 80 0.) Timpul de \nt`rire Tcure (min./ Ambalaj 1 Mixer 1 Mixer 330 500 HIT-MM 330 ml HIT-MM 500 ml 408952 408954 25 20 Accesorii profesionale pentru suflarea g`urilor pentru HIT MM Plus vezi paginile 222-223 Tije de ancorare pentru HIT MM Plus vezi pagina 217-219 Accesorii montaj pentru HIT MM Plus vezi pagina 222-225 www. HAS-E.

0 19.5 12.1 8. HIT V.8 190.4 8.4 9.5 CFM Timpul de lucru Tgel 180 40 20 8 5 3 2 Timpul de \nt`rire Tcure 720 240 120 60 30 30 30 ETA-08/0352 Beton nefisurat ≥ C20-25 (B25) M12 M16 14 18 70 108 240 80 144 320 90 Cleaning using compressed air 2 4x 3 4x 4 4x Manual cleaning 5 6 7 8 Tinst M8 M10 d0 10 12 (mm) Adâncimea hef 60 72 160 60 90 200 ef.4 276.5 CFM 90 PSI at 3.1 174.HIT Tehnica inject`rii HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie Mortar bicomponent cu \nt`rire rapid` pentru ancorarea tijelor HAS-E.0 34. de ancorare (mm) Solicitarea la Nrec * * trac]iune admis` (kN) 8.6 8.1 50.7 105.7 * * * * * * 12.5 65.ro 021.5 29.4 7. Aplica]ii ■ Fixarea structurilor metalice.6 13.4 22.3 85.4 8.1 142.3 134.9 34.1 93.7 20.4 HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie Cod comand` Con]inut (ml) HIT-HY 150 MAX 330/2 HIT-HY 150 MAX 500/2 HIT-HY 150 MAX 1400 212 06 Tehnica ancor`rii Mixer 2 2 1 Nr.0 12.3 13.3 24.1 63.3000 .permite distan]e mici fa]` de margine [i \ntre axe ■ Adâncimea de ancorare poate varia \ntre 4 [i 20 de ori diametrul tijei de ancorare \n func]ie de sarcina cerut` asigur` sarcina optim` dar totodat` salveaz` timp [i bani ■ Temperatura de aplicare variaz` \ntre -10°C +40°C ■ Nu con]ine substan]e chimice periculoase [i \ntrune[te toate condi]iile legate de securitatea mediului ■ Noul soft PROFIS v` ajut` s` calcula]i sarcinile rapid [i sigur.2 80.0 31.9 56. 2 2x 3 2x 4 2x Timpul de lucru [i timpul de \nt`rire Temperatura materialului de baz` (C) -10 -5 0 5 20 30 40 HIT-V Agrement Material de baz` Diametru burghiu 1 90 PSI at 3.7 91.2 37.3 124.3 umplere M20 24 M24 28 480 M27 30 110 243 540 120 M30 35 270 600 180 400 100 216 * * * * * * 11.hilti.8 3.1 5.0 48.6 8.8 21.3 36. de ex: sc`ri. HIS N.3 80.9 55.6 55. grinzi.3 18.5 58./ Ambalaj 20 20 4 www. Articol 414445 414449 441451 330 500 1400 Buc.7 64.6 60 20.0 16.0 76.352.3 42.9 Solicitarea la Vrec * * forfecare admis` (kN) 5.7 5.1 Distan]a necesar` ccr 90 108 240 90 135 300 fa]` de margini (mm) Distan]a necesar` scr 180 216 480 180 270 600 \ntre axe (mm) Distan]a minim` cmin 40 50 fa]` de margini (mm) Distan]a minim` smin 40 50 \ntre axe (mm) Grosime hmin 100 102 190 100 120 230 min. de ex: stâlpi.8 9. platforme ■ Fixarea barierelor de protec]ie [i a balustradelor Avantaje: ■ Unul dintre cele mai rapide [i puternice mortare de injec]ie de pe pia]` cu o plaja larg` de aprob`ri ■ Productivitate sporit` datorit` timpului scurt de \nt`rire sarcinile sunt atinse doar dup` 30 de minute la ■ F`r` for]e de expansiune \n beton .3 27. beton (mm) Moment de Tinst 10 20 strângere (Nm) Cantitatea de ml 2.9 17.1 35.6 156.3 22.8 26. ■ Fixarea structurilor metalice auxiliare.5 3.5 32.0 128 105 162 360 120 216 480 135 270 600 150 324 720 165 365 810 180 405 900 210 324 720 240 432 960 270 540 1200 300 648 1440 330 729 1620 360 60 60 80 80 100 100 120 120 536 135 135 170 303 270 600 190 810 1800 150 150 340 670 300 100 138 270 116 180 356 138 228 448 156 272 40 80 150 200 5.8 21.0 70.6 13.5 94.

5 13 17.0 2) Distan]` minim` între axe Smin [cm] 4.0 14. ■ Cartu[ele deschise trebuiesc utilizate în decurs de 4 s`pt`mâni.3 65.5 22.0 14.5 9.6 117.3 8.6 4. ■ Utilizabil [i în cazul g`urilor perforate cu diamant ■ Optim pentru ancoraje pe lungimi mari la temperaturi ridicate ale mediului înconjur`tor (timp mare de aplicare) ■ Ancorarea în lemn a elementelor de prindere. 5° C.6 9.6 16.5 5. 2 ore 3 ore 4 ore 4 ore 8 ore 12 ore 24 ore 50 ore 72 ore ETA-04/0027 HAS.5 6. HIT-V ETA-04/0028 HAS-R.5 11. buc[e cu filet interior [i bare de arm`tur` în beton.2 54. de minim.5 5.0 18.0 11. r`[ina trebuie s` aib` o temp.1 109. Articol Buc.7 19.ro 021.6 76.8 29.0 34.8 13.ro.0 14.2 133.3 41. coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1. ■ Tgel = timp de aplicare ■ Tcure = timp de înt`rire ■ A se depozita într-un spa]iu r`coros.0 12. sau pe Internet la adresa www.5 6.0 Distan]` necesar` între axe Scr [cm] 16. beton hmin [cm] Minim 100 mm sau adâncime de ancorare + 2x diametrul tijei de ancorare Gaur` de trecere [cm] 11 13 15 19 25 29 31 36 Moment de strângere Tinst [Nm] 15 30 50 100 160 240 270 300 Deschidere cheie SW [mm] 13 17 19 24 30 36 41 46 Cantitate de umplere [ml] 4 6 10 15 43 65 71 124 Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini.5 21.5 84.0 2) Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm] 4.3 19.0 42.4 Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm] 8.3000 06 Tehnica ancor`rii 213 Tehnica ancor`rii Extras din aprobarea ETA: ETA-04/0027 .hilti./Ambalaj 1 Mixer+prelungire 1 Mixer+prelungire 1 Mixer+prelungire 330 500 1400 HIT-RE 500/330 HIT-RE 500/500 HIT-RE 500/1400 305074 305075 373958 20 10 4 Tije de ancorare pentru HIT-RE 500 vezi pagina 217 Accesorii montaj pentru HIT-RE 500 vezi pagina 222-225 www.3 13. 20 min. Avantaje: ■ Timp mare de aplicare chiar [i la temperaturi ridicate ■ Acelea[i caracteristici [i în cazul utiliz`rii în g`uri perforate cu diamant Recomand`ri pentru utilizare: ■ În timpul prelucr`rii. cu arm`tur` dens`.6 12.3 20.0 18. HIS-N.8 1) Solicitare la forfecare admis` N [kN] 5. Timp de lucru în decursul Timp de înt`rire pân` la c`ruia ancora poate atingerea capacit`]ii fi pozi]ionat` [i fixat`: Tgel maxime de înc`rcare: Tcure Temperatur` 40°C 30°C 20°C 10°C 0°C -5°C Date tehnice 12 min.1 142.HIT Tehnica inject`rii Tehnica inject`rii HIT-RE 500 pentru beton Aplica]ii: ■ Fixarea de tije de ancorare.0 48.5 25 28 Grosime min.0 11.5 9.0 4.0 22.6 55.0 54. 30 min.0 21.0 27.0 12.0 8.352.6 8.5 58.7 37.5 9.0 24.0 9.1 24. 1) 2) HIT-RE 500 Mortar de injec]ie HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton Include Con]inut ml Cod comand` Nr.8 5.0 4. ■ Temperatur` de transport [i depozitare: între 5° C [i 25° C.0 13. HIS-RN ETA-04/0029 HAS-HCR HIT-RE 500 mit HIT-V Tij` de ancorare M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Material de ancorare Clas` beton C20/25 Adâncimea de ancorare 40 72 160 40 90 200 48 108 240 64 144 320 80 180 400 96 216 480 108 243 540 120 270 600 1) Solicitare la trac]iune admis` N [kN] 4.0 Diametru gaur` do [mm] 10 12 14 18 24 28 30 35 Adâncime gaur` h1 [cm] 8. uscat [i întunecos.7 38.0 12.0 25.hilti.4 Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027 Informa]ii suplimentare pute]i g`si în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.

beton compozit Avantaje: ■ Adâncime flexibil` de ancorare (4–20 x diametrul de ancorare) ■ Tije standard de ancorare HIT-V pentru beton fisurat ■ Gam` larg` de aprob`ri Se recomand` utilizarea: Temperatura cartu[ului trebuie sa fie de minim 5°C Tgel = Timpul de geluire Tcure = Timpul de int`rire Temperatura materialului de baz` Timpul de geluire Timpul de înt`rire 40°C 30°C – 39°C 20°C – 29°C 15°C – 19°C 10°C – 14°C 5°C – 9°C 12 min. ma[ini. 30 min.2 Distan]a necesar` \ntre axe 2) 4 5 6 8 Distan]a minim` \ntre axe 2) 4 5 6 8 Distan]a minim` \ntre axe 10 12 14 18 Diametru gaur` Grosime min.8 12 12 26 26 200 36 480 84.hilti.6 Distan]a necesar` fa]` de margine 21.2 5.6 Solicitarea la trac]iune admis` 1) 5.2 M24 216 38.1 12 12 22.5 ore 2 ore 2. cu arm`tur` dens`. pereti antifonici.hilti.6 4.HIT Tehnica inject`rii HIT RE 500 SD Mortar de injec]ie pentru beton fisurat Aplica]ii: ■ Fixarea de structuri metalice.0 180 26.7 17./ Ambalaj 1 Mixer+extensie 1 Mixer+extensie 1 Mixer+extensie Accesorii Descriere 330 500 1400 HIT-RE 500-SD/330 HIT-RE 500-SD/500 HIT-RE 500-SD/1400 HIT-REM Mixer Cod comand` 387092 387093 387094 337111 Nr.9 34.0 13.2 37.9 27 54 10 10 22 22 150 30 400 58.3 Solicitarea la forfecare admis` 10. sisteme de depozitare. beton Minim 100 mm sau adâncime de ancorare + 2x diametrul tijei de ancorare 9 12 14 18 Gaur` de trecere 10 20 40 80 Moment de strângere 13 17 19 24 Deschidere cheie 1) 2) Extras din aprobarea ETA-07/0260 M20 80 12.8 13.0 HIT-VL 16/0. sisteme de transport. 1.8 50.ro 021. Articol 20 20 4 100 Buc. HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton fisurat Include Con]inut ml Cod comand` Nr. coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1.4 12.4 64. Rebar Date tehnice HIT-RE 500-SD cu tije de ancorare HIT V M8 M10 M12 M16 Material de baz` Beton f`r` fisuri C20/25 40 72 160 40 90 200 48 108 240 64 144 320 Adâncimea de ancorare [mm] 1) 3.2 21.7 8.5 16.4 43.0 7. sc`ri beton./ Ambalaj Ochelari de protec]ie Furtun prelungitor pentru mixer }eav` prelungitoare Pan` fixare Cup` anti scurgere Cup` anti scurgere Ochelari de protectie HIT-VL 9/1. 20 min.0 9.3 Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini.ro. Articol Buc. sau pe Internet la adresa www.352. HIS.5 ore 4 ore 8 ore 12 ore 24 ore 48 ore 72 ore ETA-07/0260 HIT-V.4 Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027 Informa]ii suplimentare pute]i g`si în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.8 5.3000 .3 32.6 27 32.1 20.7 HIT-OHW HIT-OHC1 HIT-OHC1 285780 24632 336646 387550 387551 387552 10 10 10 100 40 40 Accesorii profesionale pentru suflarea g`urilor pentru HIT-RE 500-SD vezi paginile 267-268 Tije de ancorare pentru HIT-RE 500-SD vezi pagina 217 Accesorii montaj pentru HIT-RE 500-SD vezi pagina 223-225 214 06 Tehnica ancor`rii www. protec]ia la impact.6 96 16.

56 11.52 49.74 31.75 55. coeficient de siguran]`.hilti.87 10.50 66. rezisten]` în timp.09 42.13 20.57 18.67 34.48 67.57 104.22 55. C25/30 clasa de rezisten]` a betonului.48 87.352.13 14.39 35.24 21.96 124./ Ambalaj 20 20 4 06 Tehnica ancor`rii 215 Tehnica ancor`rii .88 165.35 86.27 58. deplasarea optim` a sarcinilor.34 31. Articol 414445 414449 441451 330 500 1400 Buc. în serie ■ La fel de sigur ca [i turnarea în beton ■ Sarcini definite ■ Barele de arm`tur` pot fi lipite ulterior (astfel se poate evita armarea în exces) ■ Valori mari de sarcin`.39 33. α1= α2 = α3 = α4 = α5 = 1.74 135.44 21. comportament optim în caz de incendiu ■ Nu prezint` tendin]` de contrac]ie Agrement Diametru armatur` (mm) 8 ETA 08/0202 Diametru gaur` (mm) 12 (10)* Ancorare Adâncime ancorare lbd Sarcina admis` NRd [kN] 113 200 378 142 300 473 170 360 567 198 420 662 227 480 756 255 540 851 284 600 945 312 660 1040 340 720 1134 354 750 1181 6.52 52.10 110.3000 Mixer 2 2 1 Nr.12 70.75 196.75 196.04 135.48 10 14 (12)* 12 16 (14)* 14 18 16 20 18 22 20 25 22 28 24 32 25 32 *adâncimea maxim` de ancorare 250 (mm) ** Armatura nervurat` fyk = 500 N/mm2.96 27.66 136.50 66.46 104.87 14.ro 021.27 62.10 110.57 21.48 40.96 86. valorificarea rezisten]ei barelor de o]el.13 70.52 213.13 21.96 26.88 165.48 64.66 136.52 213.48 43.19 49.HIT Tehnica inject`rii Prelungirea arm`turii la structurile noi din beton cu HIT HY 150 MAX HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie Aplica]ii: ■ Conexiuni structurale folosind barele de armatur` ■ Renov`ri [i consolid`ri folosind barele de armatur` ■ Substituirea sau pozi]ionarea incorect` sau lipsa unei arm`turi Avantaje ■ Planificare flexibil` ■ Alc`tuire simpl` a cofrajului ■ Montaj rapid.24 42.19 49.48 Suprapunerea arm`turilor Adâncime ancorare lbd (mm) 200 320 378 200 300 473 200 360 567 210 420 662 240 480 756 270 540 851 300 600 945 330 660 1040 360 720 1134 375 750 1181 Sarcina admis` NRd [kN] 11.0 HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie Cod comand` Con]inut (ml) HIT-HY 150 MAX 330/2 HIT-HY 150 MAX 500/2 HIT-HY 150 MAX 1400 www.13 17.67 34.43 124.48 87.51 21.

HIT Tehnica inject`rii Prelungirea arm`turii la structurile noi din beton cu HIT-RE 500 HIT-RE 500 Mortar de injec]ie Aplica]ii: ■ Utilizarea sistemelor de injec]ie Hilti HIT face posibil` refacerea complet` a racordului cu betonul existent.56 127 700 166.3 95 22 540 91. 20 min.07 127 720 146. Avantaje: ■ Planificare flexibil` ■ Alc`tuire simplificat` a cofrajului ■ Montaj rapid.ro 021.55 806 40 55 800 251.87 24 121 10.68 191 36 45 1080 317.58 42 480 57.06 188 625 132.61 38 483 49.96 18 250 21.56 33 320 43.87 222 338 80.hilti.39 87 217 36.78 96 540 158.24 11 200 16.08 282 1006 213.67 32 403 34.352. 12 min.09 20 18 210 24.26 34 350 41.34 21 16 240 24.13 36 145 14.57 235 25 32 750 159.37 23 322 21. Timpul de înt`rire Tcure 72 Ore 48 Ore 24 Ore 12 Ore 12 Ore 8 Ore 4 Ore 8 10 12 14 16 18 20 Diametru Lungime Sarcina proiectat` Cantitatea burghiu Ancorare [mm] de volum 100 6.07 398 1418 360.78 106 600 101.6 319 522 163.87 154 242 40.52 2336 HIT-RE 500 Mortar de injec]ie Accesorii pentru cur`]area g`urilor se g`sesc la pagina 263 [i 264 Inclusiv Con]inut ml Cod comand` Nr.3000 06 Tehnica ancor`rii ./Ambalaj 1 Mixer + extensie 1 Mixer + extensie 1 Mixer + extensie 216 330 500 1400 HIT-RE 500/330 HIT-RE 500/500 HIT-RE 500/1400 305074 305075 373958 20 10 4 www.52 171 Arm`tur` Diametru Lungime Sarcina proiectat` Cantitatea de volum burghiu Ancorare [mm] 290 58.24 76 480 97.54 141 500 106.26 67 390 86. în serie ■ La fel de sigur ca [i turnarea în beton ■ Sarcini definite ■ Aplicare orizontal`.82 85 500 84.74 15 200 20.95 25 280 33.53 199 600 152.86 46 270 45. Articol Buc.4 1074 1000 314.71 265 750 190.74 153 900 264.48 378 314 69.32 148 840 199.43 27 350 29. 12 min.25 1343 1200 377.57 205 302 64.04 114 375 79. ■ Se asigur` flexibilitate [i siguran]` excelente.02 58 564 66. 20 min. ■ Valori de sarcin` foarte ridicate ■ Nu prezint` tendin]` de contrac]ie.7 110 26 35 650 143.79 8 160 10.96 701 600 188.13 51 169 20.56 115 725 122.22 160 450 114.04 76 450 76.61 229 1505 442.42 43 20 400 54.48 153 966 196.37 138 780 172.12 65 644 87.86 51 300 50.83 239 362 92.89 332 30 37 900 229.91 627 452 132.65 102 24 32 600 122.79 89 28 35 600 142.78 57 360 61.59 178 1127 267.02 83 520 114.22 26 240 32.81 115 720 211.97 61 360 73.27 54 480 65.86 12 12 200 13.58 15 300 20. vertical` [i peste cap ■ Utilizare simpl` [i fiabil` ■ Barele de arm`tur` pot fi lipite ulterior (astfel se poate evita armarea în exces) ■ Potrivire optim` în gaur` ■ Poate fi utilizat [i în cazul g`urilor perforate cu diamant.74 127 805 136.35 72 420 99.2 23 14 300 25.41 25 300 30. 30 min.87 64 25 400 67.04 165 1047 230. Arm`tur` Temperatur` ETA-08/0105 HIT-RE 500 5°C [i 10°C 10°C [i 15°C 15°C [i 20°C 20°C [i 25°C 25°C [i 30°C 30°C [i 40°C 40°C Timpul de geluire Tgel 2 Ore 90 min.51 32 360 36.96 68 193 26.1 1612 1739 546.

Articol Buc. Pentru c`r`mid` \n combina]ie cu HIT HY 70 sau HIT MM Plus.HIT Tehnica inject`rii HIT-V Tij` de ancorare universal` pentru toate mortarele injectabile HIT cu adâncime de fixare flexibil`.hilti./ Ambalaj |n`l]imea maxim` de fixare+adâncimea de ancorare (mm) 65 80 95 110 135 150 78 95 98 115 113 130 173 190 91 110 101 120 131 150 201 220 261 280 127 150 177 200 277 300 357 380 153 180 233 260 353 380 453 480 268 300 418 450 *Comand` la cerere 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 14 18 18 18 18 24 24 24 24 28 28 HIT-V-R M8x80* HIT-V-R M8x110 HIT-V-R M8x150 HIT-V-R M10x95 HIT-V-R M10x115 HIT-V-R M10x130 HIT-V-R M10x190 HIT-V-R M12x110* HIT-V-R M12x120* HIT-V-R M12x150 HIT-V-R M12x220 HIT-V-R M12x280 HIT-V-R M16x150 HIT-V-R M16x200 HIT-V-R M16x300 HIT-V-R M16x380 HIT-V-R M20x180 HIT-V-R M20x260 HIT-V-R M20x380* HIT-V-R M20x480* HIT-V-R M24x300 HIT-V-R M24x450* 387074 387075 387076 387077 387148 387078 387079 387080 387149 387081 387082 387083 387084 387085 387086 387087 387150 387088 387089 387151 387152 387153 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 www. HIT HY 150 MAX [i HIT RE 500 sau HIT-RE 500 SD. Versiunea de inox (sistem complet [aib` + piuli]`). Adâncimea standard de ancorare (mm) Diametru burghiu (mm) |n`l]imea maxim` de fixare+adâncimea de ancorare (mm) Cod comand` Nr.ro 021./ Ambalaj 62 75 92 105 65 80 95 110 135 150 78 95 98 115 113 130 173 190 91 110 101 120 131 150 201 220 261 280 127 150 177 200 277 300 357 380 153 180 233 260 353 380 453 480 268 300 418 450 1) Calitate material 8.8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 14 18 18 18 18 24 24 24 24 28 28 HIT-V M6x75 HIT-V M6x105 HIT-V M8x80 HIT-V M8x110 HIT-V M8x1501) HIT-V M10x95 HIT-V M10x115 HIT-V M10x130 HIT-V M10x1901) HIT-V M12x110 HIT-V M12x120 HIT-V M12x150 HIT-V M12x2201) HIT-V M12x2801) HIT-V M16x150 HIT-V M16x200 HIT-V M16x300 HIT-V M16x3801) HIT-V M20x180 HIT-V M20x260 HIT-V M20x380 HIT-V M20x480 HIT-V M24x300 HIT-V M24x450 387144 387145 387054 387055 387056 387057 387146 387058 387059 387060 387147 387061 387062 387063 387064 387065 387066 387067 387068 387069 387070 387071 387072 387073 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 Tehnica ancor`rii HIT-V-R Tij` de ancorare de inox Tij` de ancorare universal` \n combina]ie cu mortarele HIT cu adâncime de ancorare flexibil`. Material de baz` ■ Beton cu sau f`r` fisuri. Articol Buc.3000 06 Tehnica ancor`rii 217 . A4-70 Adâncimea standard de ancorare (mm) Diametru burghiu Ø (mm) Cod comand` Nr.352. piatr` natural` [i caramid` Aplica]ii ■ Pretabile pentru beton [i piatr` natural` \n combina]ie cu HIT MM Plus.

Articol Buc. Diametru burghiu Ø (mm) Adâncime \n[urubare Site dispersie Cod comand` 77329 1 Nr. M16 HIT-S 12×1000 HIT-S 16×1000 HIT-S 22×1000 49762 49763 49764 50 50 25 Foarfec` pentru sitele HIT-S Cod comand` Nr. M8 M8. M10.352.ro 021. lungime 1 m Pentru tije filetate Cod comand` Nr. M12 M12. Articol Buc./ Ambalaj M6.hilti.3000 .Articol Buc./ Ambalaj HIT-SMC 25 HIT-IC Buc[e cu filet interior pentru HIT-HY 70 Cu filet interior.HIT Tehnica inject`rii HIT-S Sit` metalic` pentru HIT-HY 70/HIT MM Plus. Material: O]el zincat \n combina]ie cu HIT-V Adâncime gaur` (mm) Diametru ext./ Ambalaj 50 80 50 80 50 80 11 11 14 14 16 16 16 16 18 18 22 22 8–16 8–16 10–20 10–20 12–25 12–25 HIT-SC 16×50 HIT-SC 16×85 HIT-SC 18×50 HIT-SC 18×85 HIT-SC 22×50 HIT-SC 22×85 HIT-IC M 8×50 HIT-IC M 8×80 HIT-IC M 10×50 HIT-IC M 10×80 HIT-IC M 12×50 HIT-IC M 12×80 47938 47935 47939 47936 47940 47937 10 10 10 10 10 10 218 06 Tehnica ancor`rii www.

cu 5 – 7 μm Filet interior Adâncime pozare Ø exterior lungime buc[` HIS-N Adâncime în[urubare (mm) Diametru burghiu (mm) Cartu[ HVU Cod comand` Nr. fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini. cu arm`tur` dens`.4 27. M16.5 14 9 12 9 15 8/20 13 Beton f`r` fisuri C20/25 13.0 8. sau pe Internet la adresa www. Articol Buc.3000 06 Tehnica ancor`rii 219 Tehnica ancor`rii .hilti. conform Manualul tehnicii de ancorare Hilti.1 9.0 5.4 27.0 34. M20 TE-C 1/ ″ Schaft TE-T 3/ ″ Schaft TE-F-Y 3/ ″ Schaft 2 4 4 32220 332169 32221 1 1 1 Set de [uruburi Deschidere cheie SW Cod comand` Nr.4 26.0 4.5 4.5 41.5 11.4401 ro Filet interior Adâncime pozare Ø exterior lungime buc[` HIS-N Adâncime în[urubare (mm) Diametru burghiu (mm) Cartu[ HVU Cod comand` Nr.5 20.8 EN ISO 898-1./ Ambalaj 13 17 19 24 19 24 30 M 8 M 10 M 12 M 16 M 12 M 16 M 20 C-SW 13 C-SW 17 C-SW 19 C-SW 24 F-SW 19 F-SW 24 F-SW 30 /″ /″ 1 /″ 1 /″ 3 /″ 3 /″ 3 /″ 1 1 2 2 2 2 4 4 4 60186 60187 60188 60189 45898 60190 60191 1 1 1 1 1 1 1 TE-Adaptor pentru cheie tubular` Pentru Cod comand` Nr.0 20.5 22. M10./ Ambalaj 13 17 19 24 30 HIS-S M 8 HIS-S M 10 HIS-S M 12 HIS-S M 16 HIS-S M 20 45964 45965 45966 45967 45968 1 1 1 1 1 www./ Ambalaj M 8 M10 M12 M16 M20 90 110 125 170 210 12.9 17.0 10.5 16.9 14.ro 021.5 8.3 10. cu [urub calitatea 5.5 20.hilti.6 8–20 10–25 12–30 16–40 20–50 14 18 22 28 32 M10× 90 M12×110 M16×125 M20×170 M24×210 HIS-RN M 8× 90 HIS-RN M10×110 HIS-RN M12×125 HIS-RN M16×170 HIS-RN M20×205 258024 258025 258026 258027 258028 10 10 5 5 5 Date tehnice Valorile sarcinilor conform Manualului tehnicii de ancorare Hilti [i Eurocode (procedura CC): Material de ancorare 1) Solicitare la trac]iune admis` N [kN] 1) Solicitare la forfecare admis` V [kN] Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm] Distan]` necesar` între axe Scr [cm] 2) Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm] 2) Distan]` minim` între axe Smin [cm] Diametru gaur` d0 [mm] Adâncime gaur` h1 [cm] Grosime minim`1 element de construc]ie hmin [cm] Gaur` de trecere [mm] Moment de strângere Tinst [Nm] Adâncime de în[urubare min/max [mm] Deschidere cheie SW [mm] 1) HVA/HVU cu HIS-N buc[` cu filet interior M8 M8 8.8 20. indice material DIN 1. cu clap` de protec]ie Material: o]el inoxidabil A4. Articol Buc.3 9. coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1. zincat galvanic.5 25.HIT Tehnica inject`rii HIS-N Buc[e cu filet interior.5 25.3 18 22 11 12.5 28 17 23 18 85 16/40 24 58. Dispozitiv de montaj pentru HIS-N (din 3 piese) Cheie tubular` Deschidere cheie SW Pentru tij` Cod comand` Dimensiune Nr.0 18.6 8–20 10–25 12–30 16–40 20–50 14 18 22 28 32 M10× 90 M12×110 M16×125 M20×170 M24×210 HIS-N M 8× 90 HIS-N M10×110 HIS-N M12×125 HIS-N M16×170 HIS-N M20×205 258015 258016 258017 258018 258019 10 10 5 5 5 HS-RN Buc[e cu filet interior./ Ambalaj M 8 M10 M12 M16 M20 90 110 125 170 205 12.3 32 20./ Ambalaj M8. Informa]ii suplimentare pute]i g`si în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.ro.5 6. Articol Buc. inoxidabile.352.5 28 22 170 20/50 30 Sarcinile admisibile sunt valabile pt.4 2) Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu procedura CC.3 5. M12 M12. M16.5 16. M20 M12.0 12. Articol Buc.7 6. cu clap` de protec]ie Aten]ie! Pentru buc[ele cu filet interior HIS-N / HIS-RN utiliza]i întotdeauna un cartu[ de adeziv HVU cu o dimensiune mai mare! Material: o]el.6 42.0 25. Articol Buc.5 15 17 12 14 28 50 10/25 12/30 17 19 M10 M12 M16 M20 37.5 6.

4 Sarcinile admisibile trebuie reduse în conformitate cu aprobarea ETA Informa]ii suplimentare pute]i g`[i în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.7 13 26 6 6 12 7 13 13 23 17 Beton C20/25 11.3 11 22 5 5 10 6 11 11 12 13 9.3 24 48 10 10 22 12.6 4.hilti. pentru HIT-TZ M16 [i HIT-TZ M20 gaura trebuie cur`]at` (2 x pompare / 2 cur`]are cu peria / 2 x pompare) 220 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.6 19 42.5 7.6 9. Procedur` de pozare: Conform aprob`rii DlBt. element de c onstruc]ie hmin [cm] Gaur` de trecere [mm] Moment de strângere Tinst [Nm] Deschidere cheie SW [mm] 1) 2) 7. coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1.3 15 30 7 7 14 8 15 15 40 19 20.9 18 36 8 8 18 9.HIT Tehnica inject`rii Tij` de ancorare HIT-TZ / HIT-RTZ [i mortar de injec]ie HIT-HY 150 MAX Sistemul de injec]ie pentru beton cu fisuri Avantaje: ■ Sigur: independent de starea g`urii – murdar`. potrivit pentru zona întins` (tavan) ■ Utilizare u[oar`: func]ioneaz` cu mortarul de injec]ie clasic HIT-HY 150 MAX ■ Economic: adâncime de încastrare redus` (circa 30% mai mic` decât la tijele de ancorare HAS) ETA-04/0084 HIT-TZ ETA-04/0085 HIT-RTZ HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie Date tehnice Extras din aprobarea ETA: ETA-03/0084 HIT HY 150 MAX [i HIT-TZ Tije M8 HIT-TZ Tij` ancor` injectat` M10 M12 M16 M20 Material de ancorare 1) Solicitare la trac]iune admis` (zon` comprimat`) N [kN] 1) Solicitare la trac]iune admis` (zon` întins`) N [kN] 1) Solicitare la forfecare admis` V [kN] Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm] Distan]` necesar` între axe Scr [cm] 2) Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm] 2) Distan]` minim` între axe Smin [cm] Diametru gaur` do [mm] Adâncime gaur` h1 [cm] Grosime min.5 18 19 70 24 31. perforat` cu diamant ■ Siguran]`: sprijin ulterior sigur în fisur`.5 24 23 130 30 Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini. sau pe Internet la adresa www. umed`. cu arm`tur` dens`.9 9.3 26.3 6.ro 021.5 14.ro.352.5 14.3000 .

3000 06 Tehnica ancor`rii 221 Tehnica ancor`rii . indice material 1.ro 021.hilti. / Ambalaj 10 10 12 12 14 14 14 18 18 22 22 60 60 70 70 80 80 80 95 95 125 125 55 55 65 65 75 75 75 90 90 120 120 15 40 15 40 15 30 50 25 60 30 60 82 107 93 118 106 121 141 136 171 174 204 HIT-TZ M 8× 55/15 HIT-TZ M 8× 55/40 HIT-TZ M10× 65/15 HIT-TZ M10× 65/40 HIT-TZ M12× 75/15 HIT-TZ M12× 75/30 HIT-TZ M12× 75/50 HIT-TZ M16× 90/25 HIT-TZ M16× 90/60 HIT-TZ M20×120/30 HIT-TZ M20×120/60 284796 284797 337476 337477 337478 284801 337479 337480 337481 337482 337483 40 40 40 40 20 20 20 10 10 6 6 HIT-RTZ Tije de ancorare Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere Material: o]el inoxidabil A4.352.HIT Tehnica inject`rii HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie Con]inut (ml) Inclusiv Cod Comand` Nr. Articol Buc. / Ambalaj 10 10 12 12 14 14 18 18 22 22 60 60 70 70 80 80 95 95 125 125 55 55 65 65 75 75 90 90 120 120 15 40 15 40 15 50 25 60 30 60 82 107 93 118 106 141 136 171 174 204 HIT-RTZ M 8× 55/15 HIT-RTZ M 8× 55/40 HIT-RTZ M10× 65/15 HIT-RTZ M10× 65/40 HIT-RTZ M12× 75/15 HIT-RTZ M12× 75/50 HIT-RTZ M16× 90/25 HIT-RTZ M16× 90/60 HIT-RTZ M20×120/30 HIT-RTZ M20×120/60 284798 284799 337490 337491 337492 337493 337494 337495 337496 337497 40 40 40 40 20 20 10 10 6 6 www. Articol Buc.4404 Ø gaur` d0 (mm) Adâncime Adâncime de În`l]ime de gaur` h1 (mm) pozare hnom (mm) fixare tfix (mm) Lungime tij` (mm) Cod comand` Nr. zincat galvanic Ø gaur` d0 (mm) Adâncime Adâncime de În`l]ime de gaur` h1 (mm) pozare hnom (mm) fixare tfix (mm) Lungime tij` (mm) Cod comand` Nr. Articol Buc.8./ Ambalaj 330 500 2 Mixere 2 Mixere HIT-HY 150 MAX/330 HIT-HY 150 MAX/500 414445 414449 20 20 HIT-TZ Tije de ancorare Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere Material: o]el 6.

3000 .ro 021.352.hilti.HIT Tehnica inject`rii 222 06 Tehnica ancor`rii www.

Articol 23 24 Buc. 3 perii.HIT Tehnica inject`rii Hilti HIT Accesorii profesionale pentru lucrul deasupra capului Descriere Denumire Diametru [mm] Lungime m Nr. Articol Buc. Articol Buc. Articol Buc. 2 casete plastic.hilti. inclusiv 1 caset` pentru inser]ia de cartu[e HIT. 1 1 www./Ambalaj ED 3500-A Cutie plastic 330/500 360862 1 Con]ine: Pistolul cu acumulatori ED 3500 A.7 10 25 26 27 28 024632 336646 038249 335021 335022 335023 335024 335025 335026 380922 380923 335027 380924 380925 335028 380926 382267 380927 380928 380929 380930 382268 382269 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 23 24 25 26 27 28 Accesorii montaj pentru r`[inile HIT Cod comand` Con]inut (ml) Nr. prelungire perie.ro 021./ Ambalaj Furtun prelungitor pentru mixer }eava prelungitoare Furtun prelungitor Cuplaj Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere Piston umplere HIT-VL 9/1./Ambalaj ED 3500-A 330/500 360863 1 Contine: Aparat de injectat cu acumulatori ED 3500-A. 2 casete./Ambalaj HIT-MD 2000 OK 330 229154 HIT-MD 2500 OK 500/330 338853 Aparat de injectat manual MD 2000 / MD 2500. cutie aparat.7 HIT-VL 16 HIT-VL K HIT-SZ 12 HIT-SZ 14 HIT-SZ 16 HIT-SZ 18 HIT-SZ 20 HIT-SZ 22 HIT-SZ 24 HIT-SZ 25 HIT-SZ 28 HIT-SZ 30 HIT-SZ 32 HIT-SZ 35 HIT-SZ 37 HIT-SZ 40 HIT-SZ 42 HIT-SZ 45 HIT-SZ 47 HIT-SZ 52 HIT-SZ 55 9 16 16 16 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 32 35 37 40 42 45 47 52 55 1 0.0 HIT-VL 16/0. 1 caset` plastic. cutie de carton (f`r` acumulatori [i redresor) Trus` aparat de injectat Sistemul Hilti HIT ca dotare de baz` în cutie practic` din plastic. pomp` de suflat./Ambalaj HIT-MD2000 MK 330 229155 HIT-MD2500 MK 500/330 369220 Compus din aparat de injectat MD 2000 / MD 2500. Articol Buc. 3 perii 1 1 Aparate de injectat Cod comand` Con]inut (ml) Nr.352. cutie de plastic (f`r` acumulatori [i redresor) Cod comand` Aparat de injectat ED 3500 A Con]inut (ml) Nr. Ordonat cu claritate [i gata oricând pentru a fi utilizat Cod comand` Con]inut (ml) Nr. pomp` de suflare.3000 06 Tehnica ancor`rii 223 Tehnica ancor`rii Trus` aparat de injectat ED 3500 A .

Articol c d Buc.hilti./ Ambalaj HIT-P 8000 D 1400 373959 1 Mixer Cod comand` Pentru HITPentru con]inut (ml) Nr. Articol Buc./ Ambalaj HIT-REM HIT-REM HIT RE 500/ HIT RE 500 SD HIT HY 70/HIT HY 150 MAX/HIT MM Plus 330/500/1400 330/500/1400 337111 337111 100 100 Caset` pistol / Tub prelungitor pentru mixer HIT Cod Comand` Con]inut (m) Nr.ro 021./ Ambalaj HIT Caset` HIT-VL 16/0. Articol Buc.7 24632 336646 10 10 Accesorii de cur`]are Cod comand` Lungime (mm) a b Nr. Cod comand` Con]inut (ml) Nr.HIT Tehnica inject`rii Aparat de injectat HIT-P 8000 D Aparat de injectat pneumatic pentru cartu[e de 1400 ml cu func]ie de dozare a cantit`]ii [i întrerup`tor pentru aer comprimat.3000 ./ Ambalaj Pomp` de suflare Pompi]` aer Perie rotund` cu mâner Perie rotund` cu mâner Perie rotund` cu mâner Perie rotund` cu GA Perie rotund` cu GA Perie rotund` cu GA Perie rotund` cu GA Prelungire perie* Mâner perie cu G GA = Racord filet 13 mm 18 mm 28 mm 18 mm 28 mm 38 mm 50 mm 250 250 280 300 300 300 300 300 300 * Pies` intermediar` 60579 381215 229133 229134 229135 229136 229137 229673 229674 238727 229138 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 224 06 Tehnica ancor`rii www.7 1 0.352. ochelari de protec]ie [i curea pentru transport. Livrare cu o caset`. Articol Buc.

pomp` suflare. ]eav` [i furtun prelungitor pentru pistol suflare. instruc]iuni de utilizare. Descriere Buc.35. cu diametrul de pân` la Ø20 [i 800 mm adâncimea de ancorare. Articol Trus` profesional` accesorii 1 384752 Trusa Hilti HIT pentru profesioni[tii care vor mai mult decât o simpl` ancorare a arm`turilor cu Hilti HIT pentru aplica]ii \n serie. Articol Hilti HIT Trus` aparat injec]ie ED 3500 A 1 273342 Trusele Hilti HIT sunt destinate utilizatorilor care se confrunt` de multe ori cu instalarea arm`turilor (diametrul de pân` la Ø20 si 800 mm adâncimea de ancorare) cu r`[ini chimice. Con]ine: cutie. Avantaje Hilti HIT Accesorii profesionale Descriere Buc. duze aer DL 12-32 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø25) adaptor TE-Y [i TE-C pentru prelungitor perie RBS. perie sârm` rotund` RB 12-32 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø25). Trus` compact`.adaptor TE-C pentru prelungitor perie RBS. [i complet` pentru cea mai bun` utilizare a sistemului de armatur` Hilti HIT pentru o productivitate m`rit` \n cele mai comune aplica]ii. Articol Trus` accesorii profesional` pentru inseararea arm`turilor 1 274888 Trusele Hilti HIT sunt destinate utilizatorilor care se confrunt` de multe ori cu instalarea arm`turilor cu r`[ini chimice. Articol Trus` accesorii profesional` pentru inserarea arm`turilor 1 384753 Trusa de accesorii profesional` pentru inserarea arm`turilor \n cele mai deosebite situa]ii. piston umplere SZ 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø20). Con]inut: trus`./ Ambalaj Nr. furtun prelungitor pentru mixer. adaptor pentru prelungitor perie RBS. piston umplere SZ 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la 20) Descriere Buc. adaptor compresor. perie sârm` rotund` RB 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø20).3000 06 Tehnica ancor`rii 225 Tehnica ancor`rii . Ideale petru ancorarea elementelor cu diametrul de pân` la Ø20 [i adâncimea de ancorare de 250 mm Con]ine: cutie./ Ambalaj Nr. perii sârm` rotunde RB 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la 20). prelungitor [i mâner perie sârm`./ Ambalaj Nr. perie sârm` rotund` RB 12-24 (pentru tij` de ancorare de la M10 la M20). instruc]iuni de utilizare. ]eav` [i furtun prelungitoare pentru pistol suflare. ]eav` prelungitoare RBS 10/0. mâner pentru perie sârm`. furtun [i ]eav` prelungitoare pentru mizer. raport de instalare. www. termometru [i pânz` de t`iat arm`turile.ro 021. duze aer DL 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la 20).352. instruc]iuni de utilizare. prelungitor [i mâner perie sârm`. raport de instalare. aparat injec]ie MD 2500. raport de instalare.HIT Tehnica inject`rii Sistem profesional Hilti HIT pentru sarcini mari de ancorare [i pentru instalarea barelor de armatur` „ Unicul sistem aprobat pentru instalarea arm`turilor cu diametrul de pana la 40 mm [i adâncimea de ancorare de 3200 mm. aparat injectie cu accumulatori ED 3500 A. duze aer DL 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø20) adaptor TE-Y [i TE-C pentru prelungitor perie RBS. Aplica]ii „ Set cuprinzator de accesorii pentru maximizarea performan]ei [i productivit`]ii rasinilor chimice HIT „ Oportunitatea de personalizare a echipamentului de instalare a r`[inii chimice HIT \n concordan]` cu aplica]iile. piston umplere SZ 12-32 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø25). pomp` suflat. markere. Utilizatorii vor avea nevoie de accesorii s` instaleze arm`turi pân` la diametrul de Ø25 [i 2500 de mm adâncime Con]ine: cutie. [i complet` pentru cea mai bun` utilizare a sistemului de arm`tur` Hilti HIT pentru o productivitate m`rit` în cele mai comune aplica]ii. furtun prelungitor mixer. versatil`. pomp` suflat. manual utilizare. Trus` compact`. Descriere Buc.hilti./ Ambalaj Nr. versatil`. aparat injec]ie MD 2500.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful