Sunteți pe pagina 1din 20

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancora/Aplica]ii/ Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/ Pag.


Material de baz` diametrul exterior al ancorei Avize

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru ■■ Fixarea de marchize, instala]ii ■■ Agrement local 208
zid`rie din c`r`mizi cu goluri electrice, mân` curent`, balustrad`
ICECON
®

sc`ri, grilaje/u[i, copertine, console


Material de baz`:
■■ Testat la foc
■■ zid`rie din c`r`mizi cu goluri
■■ Pân` la 140 kg

■■ HIT HY 70 Mortar de injec]ie


■■ Site de dispersie HIT-SC
■■ Tije sau buc[e de ancorare M6 – M16

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru ■■ Fixarea de fa]ade, lucr`ri de renovare, ■■ Agrement local 209
c`r`mizi pline modific`ri construc]ii vechi
ICECON
®

Material de baz`:
■■ zid`rie din c`r`mizi pline, BCA
■■ c`r`mid` din var cu nisip ■■ Testat la foc

■■ Valoare sarcin`
250-1.350 kg

■■ HIT-HY 70 Mortar de injec]ie


■■ Tije sau buc[e de ancorare M8 – M24

HIT MM Plus Mortar de injec]ie universal ■■ Agrement local 211


■■ Fixarea de marchize, instala]ii
electrice, mân` curent`, balustrad`
ICECON
®

sc`ri, grilaje/u[i, copertine, console


Material de baz`:
■■ beton f`r` fisuri
■■ c`r`mid` plin`
■■ c`r`mid` cu goluri.
■■ HIT MM Plus Mortar de injec]ie
■■ Tije de ancorare HAS-E, HIT-V, arm`turi
■■ Site de dispersie HIT-SC

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie ■■ Fixare marcaje stradale, balustrade, ■■ Agrement ETA 212
pentru beton construc]ii de tuneluri, consolidare
beton, fa]ade, grilaje/por]i
■■ Testat la foc
Material de baz`
■■ beton cu sau f`r` fisuri ■■ Valoare sarcin`
600-3.240 kg

■■ HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


■■ Tije de ancorare sau buc[e cu filet
M8 – M30

HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru ■■ Fixarea buc[elor de ancorare [i a ■■ Agrement ETA 213
beton buc[elor cu filet interior \n g`uri
executate cu ma[ini de carotat
■■ Testat la foc
Material de baz`
■■ beton, lemn
■■ Valoare sarcin`
890-16.640 kg

■■ HIT-RE 500 Mortar injec]ie


■■ Tije de ancorare sau buc[e cu filet
M8 – M39

200 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancora/Aplica]ii/ Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/ Pag.


Material de baz` diametrul exterior al ancorei Avize

HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie ■■ Fixarea buc[elor de ancorare [i a ■■ Agrement ETA 214
pentru beton buc[elor cu filet interior cu adâncime
flexibil` \n beton fisurat
■■ Testat la foc
Material de baz`
■■ beton cu sau f`r` fisuri ■■ Valoare sarcin`
320-13.300 kg

■■ HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie


■■ Tije de ancorare sau buc[e cu filet
M8 – M39

HIT-TZ Mortar de injec]ie pentru zon` ■■ Fiabil: independent de starea ■■ Agrement ETA 220-221
\ntins` g`urii: murdar`, umed`, perforat` cu diamant
■■ Siguran]`: sprijin ulterior sigur \n fisur`,
■■ Testat la foc
potrivit pentru zona \ntins`
HIT-TZ ■■ Utilizare u[oar`: func]ioneaz` cu ■■ Valoare sarcin`
mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX 430-2.390 kg
Material de baz`:
■■ Beton cu sau f`r` fisuri

■■ HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie


■■ HIT-TZ Tij` de ancorare: o]el, zincat galvanic [i
inoxidabil A4, M8-M20

HIT-HY 150 MAX & HIT-RE 500 pentru ■■ Fixarea barelor de armatur`, lucr`ri de ■■ Agrement ETA 215-216
prelungiri ulterioare de arm`tur` renovare, racorduri construc]ii, (HIT-RE 500-SD,

Tehnica ancor`rii
conect`ri \n materiale cu densit`]i HIT-RE 500,
HIT-HY 150 MAX)
diferite (beton vechi/beton proasp`t turnat)
Material de baz`: ■■ Testat la foc
■■ Beton
■■ Valoare sarcin`
32.450 kg

■■ HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


■■ HIT-RE 500 / 500-SD Mortar injec]ie
■■ Bare de armatur` ∅ 10 – 36 mm

HVZ Ancoraj chimic pentru zon` \ntins` ■■ Ancor` tip evantai f`r` presiune, ■■ Agrement ETA 226-227
valori de înc`rcare mari la distan]e
HAS-TZ mici între axe [i margini
■■ Testat la foc
Material de baz`:
HVU-TZ ■■ Beton cu sau f`r` fisuri ■■ Valoare sarcin`
■■ Stabilitate în timp, verificat` 950-5.320 kg

■■ HAS-TZ Tij` de ancorare: o]el, zincat


galvanic, inoxidabil A4 cu mare rezisten]` la
coroziune HCR, M10 – M20
■■ HVU-TZ Cartu[ chimic: M10 – M20

HVA Ancoraj chimic pentru zon` ■■ Ancoraj f`r` presiune, valori de ■■ Agrement ETA 228-230
comprimat` înc`rcare mari la distan]e mici între axe [i
fa]` de margini
HAS ■■ Testat la foc
Material de baz`:
■■ Beton f`r` fisuri ■■ Valoare sarcin`
HVU
■■ Stabilitate în timp, verificat` 890-16.640 kg

■■ HAS-E Tij` de ancorare: o]el, zincat


galvanic, inoxidabil A4 cu mare
rezisten]` la coroziune HCR
■■ HVU Cartu[ chimic: M8 – M39
■■ Tij` de ancorare: HAS-E M8 – M39
■■ Buc[` cu filet interior HIS-N M8 – M20

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 201


HIT Tehnica inject`rii

Sistem de injec]ie HIT-HY 70 pentru c`r`mid` cu goluri

Hilti
Aplica]ii: Z-21.3-399

Fixarea structurilor de lemn sau metal pe materiale de baz` cu goluri. FMPA

Avantaje:
■■ Sistem testat la foc.
ICECON
®

■■ Mortar hibrid f`r` stirol sau aditivi toxici.


■■ F`r` for]e de expansiune.
■■ Ambalaj din folie cu pierderi minime.
■■ Sistem de control al cantit`]ii corecte de mortar injectat

Recomand`ri pentru utilizare:


În timpul prelucr`rii, mortarul hibrid trebuie s` aib` o temperatur`
de minimum 5° C. Tgel = timp de aplicare, Tcure = timp de înt`rire
A se depozita într-un spa]iu r`coros, uscat [i întunecos.
Temperatura de transport [i depozitare: între 5° C [i 25° C.
Cartu[ele deschise de mortar de injec]ie trebuiesc utilizate în
decurs de patru s`pt`mâni.

Date tehnice
Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti. G`urire f`r` percu]ie.
HIT-HY 70 cu HIT-AN (HAS) [i HIT-SC Adâncime de M6 M8 M10 M12 M16
montare (mm)
Material de baz` HLZB 6-0,7 conf. Normei austriece
For]` trac]iune admis` N[KN] 85/170 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
For]` forfecare admis` V[KN] 85/170 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Material de baz` HLZ 12-1 conf. Normei austriece
For]` trac]iune admis` N[KN] 85/170 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
For]` forfecare admis` V[KN] 85/170 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Temp. material °C Timp aplicare Timp înt`rire Sit` de dispersie necesar` HIT-SC 12 HIT-SC 16 HIT-SC 16 HIT-SC 18 HIT-SC
Tgel (min.) Tcure (min.)
Diametru gaur` do [mm] 22 12 16 16 18 22
-5 10 6 ore Adâncime gaur` h1 [mm] 85/170 95/180 95/180 95/180 95/180 95/180
0 10 4 ore Gaura de trecere [mm] 7 9 12 14 18
5 10 2,5 ore
Deschidere cheie SW [mm] 18 10 13 17 19 24
10 7 90
20 4 45 Cantitate umplere [ml] 85/170 28/56 40/80 40/80 55/110 55/110
30 2 30 Nr. ap`s`ri tr`gaci HIT-MD 2000/2500 85/170 4/8 6/12 6/12 8/16 8/16
40 1 20 Alte date tehnice pute]i g`[i în Manualul tehnicii de ancorare Hilti.

Utilizarea la c`r`mizi cu goluri HIT-HY 70

G`urire Introducerea Umplerea sitei de dispersie Pozi]ionarea [i fixarea Înc`rcarea elementului


f`r` percu]ie sitei de dispersie cu mortar (mortarul din tijei (aten]ie la tgel) (aten]ie la tgel [i tcure)
prima presare se arunc`)

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie


HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi cu goluri
Include Con]inut Cod Nr. Articol Buc./Ambalaj 
ml comand` 
2 Mixere   330 HIT-HY70/330 383677 20 
2 Mixere   500 HIT-HY70/500 383681 20 
1 Mixer + VL 1400 HIT-HY70/1400 383685 4  

HIT-SC Site de dispersie pentru HIT-HY 70

Pentru tije Pentru buc[e Cod Nr. Articol Buc./Ambalaj Diametru burghiu Lungime
filetate filetate comand` ∅ sit`
HIT-V M6 HIT-SC 12×50 375979 20 12 50
HIT-V M6, GST M6 HIT-SC 12×85 375980 20 12 85
HIT-V M8/M10 HIT-IC M8×50 HIT-SC 16×50 375981 20 16 50
HIT-V M8/M10 HIT-IC M8×80 HIT-SC 16×85 375982 20 16 85
HIT-V M12 HIT-IC M10×50 HIT-SC 18×50 360485 20 18 50
HIT-V M12 HIT-IC M10×80 HIT-SC 18×85 360486 20 18 85
HIT-V M16 HIT-IC M12×50 HIT-SC 22×50 273662 20 22 50
HIT-V M16 HIT-IC M12×80 HIT-SC 22×85 284511 20 22 85
Aparate de injectat [i accesorii pentru HIT-HY 70 vezi paginile 222-225
208 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000
HIT Tehnica inject`rii

Sistem de injec]ie HIT-HY 70 pentru zid`rie din materiale pline

Aplica]ii:

Fixarea structurilor de lemn sau metal pe zid`rie


din materiale f`r` goluri

Avantaje:

■■ Sistem testat la foc.


■■ F`r` for]e de expansiune.
■■ Ambalaj din folie cu pierderi minime.
■■ Sistem complet [i flexibil
■■ Pentru aplica]ii de interior sau exterior [i g`uri în
materiale ude sau uscate.
Hilti

ICECON
® Z-21.3-399

FMPA

Date Tehnice
Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti.
Material de baz` C`r`mid` plin` f`r` tencuial`2) M8 M10 M12 M16* M20* M24*
Sarcin` admisibil` (kN) Trac]iune N1) 1,0 1,7 1,7 – – –
Forfecare V1) 1,0 1,7 1,7 – – –
Moment de strângere Tinst (N) Tinst. (Nm) 5 8 10 – – –
Material de baz` C`r`mid` plin` din var cu nisip M8 M10 M12 – – –
Sarcin` recomandat` (kN) Trac]iune N 1,0 1,7 1,7 – – –
Forfecare V 1,0 1,7 1,7 – – –
Temperatura Timp de geluire Timp de înt`rire Moment de strângereTinst. (Nm) 5 8 10 – – –
mat. de baz` °C Tgel (min.) Tcure (min.)
Diametru gaur` (mm) do 10 12 14 18 22 26

Tehnica ancor`rii
-5 10 6 ore
0 10 4 ore Adâncime gaur` (mm) h1 85 85 85 250 350 450
5 10 2,5 ore 1)
Sarcinile indicate presupun o cur`]are temeinic` prealabil` a g`urii, cu ajutorul pompei de suflare.
2)
În cazul zid`riei tencuite trebuie avut în vedere [i efectul de încovoiere
10 7 90 * În cazul utiliz`rii acestor dimensiuni, pentru efectuarea fix`rilor sunt absolut necesare încerc`ri de prob`.
20 4 45 Consulta]i inginerii Hilti.
30 2 30 Pentru date privind buc[a cu filet interior HIT-IG – a se vedea Manualul tehnicii de ancorare Hilti sau pe Internet la
adresa www.hilti.ro.
40 1 20

Utilizarea la zid`rie din materiale f`r` goluri HIT-HY 70

3x
3x
MD 2000
MD 2000

G`urire Cur`]area g`urii Cur`]area g`urii cu Introduce]i în aparat caseta Introduce]i tija, respectiv
cu peria pompa de suflat cu cartu[ul din folie, umple]i buc[a de ancorare
gaura cu mortar (mortarul
din prima ap`sare se arunc`)

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie


HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi pline
Cantitatea minim` de umplere: umplere 3/4 gaur`

Inclusiv Con]inut Cod Nr. Articol Buc./Ambalaj 


ml comand` 
2 Mixere   330 HIT-HY70/330 383677 20
2 Mixere   500 HIT-HY70/500 383681 20
1 Mixer + VL 1400 HIT-HY70/1400 383685 1

Aparate de injectat [i accesorii pentru HIT-HY 70 a se vedea pagina 222-225


Tije de ancorare pentru HIT-HY 70 a se vedea paginile 217-219
Buc[e cu filet interior pentru HIT-HY 70
a se vedea pagina 218

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 209


HIT Tehnica inject`rii

Montarea construc]iilor de sticl` cu mortar de injec]ie HIT-HY 70

Sarcina recomandat` la trac]iune pe diblu 1)


Date tehnice (cu referire la „Directiva pentru consiliul tehnic cu privire la montarea construc]iilor de sticl`” a asocia]iei federale de confec]ionare a
textilelor tehnice BKTex)

C`r`mid` C`r`mid` plin` C`r`mid` Piatr` calcaroas` Bloc celular Beton Beton
Ancor` pentru zid`rie calcaroas` cu goluri2) cu goluri2) din beton u[or Celular Compact aerat

≥ MZ 12 ≥ KS 12 ≥ Hlz 12 ≥ KSL 12 Hbl 2 Hbl 4 ≥ PB 2 C20/25 (B25)


Tij` de ancorare3) M10/M12 M10/M12 M10/M12 M10/M12 M10/M12 M10/M12 M10 M12 M16
Sarcin` recomandat` [kN]1) 2,0 2,0 1,2 1,0 0,6 1,0 1,3 7,0 7,0 8,1
Adâncimea de ancorare [cm] 15
Grosimea elementului de
construc]ie ≥ [cm] 24 24 24 24 24 11 18 20 23
Distan]a fa]` de margine ≥ [cm] 25 25 20 20 20 20 9 11 12,5
Distan]a \ntre axe ≥ [cm] 15 15 15 15 20 20 18 22 25
Sarcina maxim` per 2,5 2,5 2,5 2,5 1,7 2,6 – – –
c`r`mid` [kN]4)
1)
Sarcinile recomandate variaz` în func]ie de sarcinile admisibile. Înaintea mont`rii panourilor de sticla trebuie verificat, în conformitate cu directiva BKTex, dac` este nevoie de consolidare suplimentar` (spre exemplu pentru a nu
crea pericole pentru siguran]a public`). Valorile sarcinilor sunt valabile numai pentru solicitarea la trac]iune la distan]e suficiente fa]` de margini [i \ntre axe.
2)
G`urirea se face f`r` percu]ie. A se utiliza site de dispersie.
3)
A se folosi tij` de ancorare la lungimea cerut`. Protec]ia \mpotriva coroziunii (zincare galvanic` sau o]el inoxidabil) trebuie aleas` în conformitate cu directiva BKTex.
4)
Se va calcula sarcina maxim` admis` pe punct de prindere pe car`mid` pentru a evita ie[irea din zid`rie. Trebuie verificate \n special ancor`rile aproape de margine.

HIT-HY 70 la construc]iile din sticl`

Utilizare:
Fixarea pere]ilor laterali de sticl` securizat`
Fixarea balustradelor de sticl` \n profile de tip „U“

Verific`ri:
Expertiz` FH München pentru utilizarea produsului HIT-HY 70 cu sticl`.
Certificat de verificare general de construc]ii conform TRAV pentru
vitrificare (P-2007-3100).

Mortar de injec]ie HIT-HY 70

Inclusiv Con]inut Cod comand` Nr. Articol Buc./Ambalaj


ml
2 Mixere   330 HIT-HY70/330 383677 20
2 Mixere   500 HIT-HY70/500 383681 20
1 Mixer + VL 1400 HIT-HY70/1400 383685 4

210 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

HIT MM Plus Mortar de injec]ie

Material de baz`
Beton
C`r`mid` plin`
C`r`mid` cu goluri

Utilizare:
■■ Pretabil` pentru sarcini u[oare [i medii
■■ Diametru de ancorare

Tij` de ancorare HIT V – M8 ÷ M16


Tij` de ancorare (grupa 8.8) – M8 ÷ M16
Arm`tur` Ø8 - Ø16

F`r` miros
Nu con]ine substan]e periculoase

Temperatura Timpul de geluire Timpul de \nt`rire Recomandare


materialului de Tgel (min.) Tcure (min.) de utilizare:
baz` °C
5 15 120 \n timpul aplica]iei
temperatura cartu[ului trebuie
10 8 90
s` fie de minim 5°C.
20 4 60
ICECON
®

Agrement local
30 2 45
40 1 30

Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate \n beton


(beton nefisurat clasa C20/C25)
Dimensiunea ancorei M8 M10 M12 M16
Diametru burghiu [mm] 10 12 14 8
Adâncime ancorare [mm] 80 90 110 125

Tehnica ancor`rii
Grosimea materialului de baz` [mm] 110 130 150 196
Solicitarea la trac]iune rec [kN] 5 7 10 12
Condi]ii minime pentru arm`turi \ncastrate \n beton
(beton nefisurat clasa C20/C25)
Dimensiunea barei de arm`tur` ∅8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16
Diametru burghiu [mm] 12 14 16 18 20
Adâncime ancorare [mm] 80 90 110 125 145
Grosimea materialului de baz` [mm] 130 150 170 190 210
Solicitarea la trac]iune rec [kN] 5 7 10 11.5 12
Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate
(\n c`r`mid` plin` Rc>29N/mm2)
Tipul ancorei HIT-AC; HAS-E; HIT-V HIT-IG; HIT-IC
Diametrul ancorei M8 M10 M12 M8 M10 M12
Adâncimea minim` de ancorare [mm] 80 80 80 80 80 80
Solicitarea la trac]iune rec [kN] 0.9 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5
Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate
(\n c`r`mid` cu goluri Rc>12N/mm2)
Tipul ancorei HIT-AC; HAS-E; HIT-V HIT-IG; HIT-IC
Diametrul ancorei M8 M10 M12 M8 M10 M12
Adâncimea minim` de ancorare [mm] 80 80 80 80 80 80
Solicitarea la trac]iune rec [kN] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

HIT-MM Mortar de injec]ie

Tije de ancorare [i accesorii pentru HIT-MM vezi pagina 256-257

Inclusiv Con]inut Cod Nr. Articol Buc./


ml comand` Ambalaj
1 Mixer 330 HIT-MM 330 ml 408952 25
1 Mixer 500 HIT-MM 500 ml 408954 20

Accesorii profesionale pentru suflarea g`urilor pentru HIT MM Plus vezi paginile 222-223
Tije de ancorare pentru HIT MM Plus vezi pagina 217-219
Accesorii montaj pentru HIT MM Plus vezi pagina 222-225

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 211


HIT Tehnica inject`rii

HIT HY 150 MAX Mortar de


injec]ie
Mortar bicomponent cu \nt`rire rapid` pentru ancorarea tijelor
HAS-E, HIT V, HIS N.

Aplica]ii
■■ Fixarea structurilor metalice, de ex: stâlpi, grinzi;
■■ Fixarea structurilor metalice auxiliare, de ex: sc`ri, platforme
■■ Fixarea barierelor de protec]ie [i a balustradelor
Avantaje:
■■ Unul dintre cele mai rapide [i puternice mortare de
injec]ie de pe pia]` cu o plaja larg` de aprob`ri
■■ Productivitate sporit` datorit` timpului scurt de \nt`rire -
sarcinile sunt atinse doar dup` 30 de minute la
■■ F`r` for]e de expansiune \n beton - permite distan]e mici
fa]` de margine [i \ntre axe
■■ Adâncimea de ancorare poate varia \ntre 4 [i 20 de ori
diametrul tijei de ancorare \n func]ie de sarcina cerut` -
asigur` sarcina optim` dar totodat` salveaz` timp [i bani
■■ Temperatura de aplicare variaz` \ntre -10°C +40°C
■■ Nu con]ine substan]e chimice periculoase [i \ntrune[te toate condi]iile
legate de securitatea mediului
■■ Noul soft PROFIS v` ajut` s` calcula]i sarcinile rapid [i sigur.

2 3 4
2x 2x 2x

Timpul de lucru [i timpul de \nt`rire 1 90 PSI at


3.5 CFM
90 PSI at
3.5 CFM

Temperatura Cleaning using compressed air


Timpul de Timpul de
materialului de
lucru Tgel \nt`rire Tcure 2 3 4
baz` (C) 4x 4x 4x
-10 180 720
-5 40 240
0 20 120 Manual cleaning
5 8 60 5 6 7 8
20 5 30 Tinst

30 3 30
40 2 30

HIT-V
Agrement ETA-08/0352
Material de baz` Beton nefisurat ≥ C20-25 (B25)
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Diametru burghiu d0 10 12 14 18 24 28 30 35
(mm)
Adâncimea hef 60 72 160 60 90 200 70 108 240 80 144 320 90 180 400 100 216 480 110 243 540 120 270 600
ef. de ancorare (mm)
Solicitarea la Nrec * * * * * * * *
trac]iune admis` (kN) 8.4 8.6 13,8 9.3 13.8 21,9 11.7 20.0 31,9 17.2 37.6 60 20.5 58.1 93,3 24.0 76.3 134,3 27.7 91.1 174,8 26.3 85.8 190,7
Solicitarea la Vrec * * * * * * * *
forfecare admis` (kN) 5.1 5.1 8,6 8.6 8.6 13.1 12.0 12.0 19.4 22.3 22.3 36.0 34.9 34.9 56.0 48.1 50.3 80.6 55.5 65.7 105,1 63.2 80.0 128
Distan]a necesar` ccr 90 108 240 90 135 300 105 162 360 120 216 480 135 270 600 150 324 720 165 365 810 180 405 900
fa]` de margini (mm)
Distan]a necesar` scr 180 216 480 180 270 600 210 324 720 240 432 960 270 540 1200 300 648 1440 330 729 1620 360 810 1800
\ntre axe (mm)
Distan]a minim` cmin 40 50 60 80 100 120 135 150
fa]` de margini (mm)
Distan]a minim` smin 40 50 60 80 100 120 135 150
\ntre axe (mm)
Grosime hmin 100 102 190 100 120 230 100 138 270 116 180 356 138 228 448 156 272 536 170 303 600 190 340 670
min. beton (mm)
Moment de Tinst 10 20 40 80 150 200 270 300
strângere (Nm)
Cantitatea de ml 2.8 3.4 7.5 3.7 5.5 12.3 5.4 8.3 18.4 9.0 16.1 35.8 21.3 42.5 94.5 29.7 64.1 142.5 32.0 70.6 156.9 55.3 124.4 276.4
umplere

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


Cod comand` Con]inut (ml) Mixer Nr. Articol Buc./
Ambalaj
HIT-HY 150 MAX 330/2 330 2 414445 20
HIT-HY 150 MAX 500/2 500 2 414449 20
HIT-HY 150 MAX 1400 1400 1 441451 4

212 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

Tehnica inject`rii HIT-RE 500 pentru beton

Aplica]ii:
■■ Fixarea de tije de ancorare, buc[e cu filet interior [i bare de
arm`tur` în beton.
■■ Utilizabil [i în cazul g`urilor perforate cu diamant
■■ Optim pentru ancoraje pe lungimi mari la temperaturi
ridicate ale mediului înconjur`tor (timp mare de aplicare)
■■ Ancorarea în lemn a elementelor de prindere.

Avantaje:
■■ Timp mare de aplicare chiar [i la temperaturi ridicate
■■ Acelea[i caracteristici [i în cazul utiliz`rii în g`uri perforate cu diamant

Recomand`ri pentru utilizare:


■■ În timpul prelucr`rii, r`[ina trebuie s` aib` o temp. de minim. 5° C.
■■ Tgel = timp de aplicare
■■ Tcure = timp de înt`rire
■■ A se depozita într-un spa]iu r`coros, uscat [i întunecos.
■■ Temperatur` de transport [i depozitare: între 5° C [i 25° C.
■■ Cartu[ele deschise trebuiesc utilizate în decurs de 4 s`pt`mâni.

Timp de lucru în decursul Timp de înt`rire pân` la


Temperatur` c`ruia ancora poate atingerea capacit`]ii
fi pozi]ionat` [i fixat`: Tgel maxime de înc`rcare: Tcure ETA-04/0027 HAS, HIS-N, HIT-V
40°C 12 min.   4 ore ETA-04/0028 HAS-R, HIS-RN
ETA-04/0029 HAS-HCR
30°C 20 min.   8 ore
20°C 30 min. 12 ore
10°C 2 ore 24 ore
  0°C 3 ore 50 ore
-5°C 4 ore 72 ore

Date tehnice
Extras din aprobarea ETA: ETA-04/0027

Tehnica ancor`rii
HIT-RE 500 mit HIT-V Tij` de ancorare M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Material de ancorare Clas` beton C20/25
Adâncimea de ancorare 40 72 160 40 90 200 48 108 240 64 144 320 80 180 400 96 216 480 108 243 540 120 270 600
1)
Solicitare la trac]iune admis` N [kN] 4,3 8,6 8,6 4,3 13,8 13,8 5,7 19,3 20,0 8,8 29,7 37,6 12,3 41,5 58,6 16,2 54,5 84,3 19,3 65,1 109,5 22,6 76,2 133,8
1)
Solicitare la forfecare admis` N [kN] 5,6 9,0 13,1 24,7 38,6 55,6 117,1 142,4
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm] 8,0 9,0 11,0 14,0 18,0 21,0 24,0 27,0
Distan]` necesar` între axe Scr [cm] 16,0 18,0 22,0 25,0 34,0 42,0 48,0 54,0
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm] 4,0 4,5 5,5 6,5 9,0 11,0 12,0 14,0
2)
Distan]` minim` între axe Smin [cm] 4,0 4,5 5,5 6,5 9,0 12,0 12,0 14,0
Diametru gaur` do [mm] 10 12 14 18 24 28 30 35
Adâncime gaur` h1 [cm] 8,5 9,5 11,5 13 17,5 21,5 25 28
Grosime min. beton hmin [cm] Minim 100 mm sau adâncime de ancorare + 2x diametrul tijei de ancorare
Gaur` de trecere [cm] 11 13 15 19 25 29 31 36
Moment de strângere Tinst [Nm] 15 30 50 100 160 240 270 300
Deschidere cheie SW [mm] 13 17 19 24 30 36 41 46
Cantitate de umplere [ml] 4 6 10 15 43 65 71 124
1)
Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
2)
Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027
Informa]ii suplimentare pute]i g`si în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

HIT-RE 500 Mortar de injec]ie


HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton

Include Con]inut Cod Nr. Articol Buc./Ambalaj


ml comand`
1 Mixer+prelungire   330 HIT-RE 500/330 305074   20
1 Mixer+prelungire   500 HIT-RE 500/500 305075 10
1 Mixer+prelungire 1400 HIT-RE 500/1400 373958   4

Tije de ancorare pentru HIT-RE 500 vezi pagina 217

Accesorii montaj pentru HIT-RE 500 vezi pagina 222-225

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 213


HIT Tehnica inject`rii

HIT RE 500 SD Mortar de injec]ie pentru


beton fisurat

Aplica]ii:
■■ Fixarea de structuri metalice, ma[ini, sisteme de transport, protec]ia la im-
pact, sisteme de depozitare, pereti antifonici, sc`ri beton, beton compozit
Avantaje:
■■ Adâncime flexibil` de ancorare (4–20 x diametrul de ancorare)
■■ Tije standard de ancorare HIT-V pentru beton fisurat
■■ Gam` larg` de aprob`ri
Se recomand` utilizarea:
Temperatura cartu[ului trebuie sa fie de minim 5°C
Tgel = Timpul de geluire Tcure = Timpul de int`rire

Temperatura Timpul de geluire Timpul de înt`rire


materialului de
baz`
40°C 12 min. 4 ore
30°C – 39°C 20 min. 8 ore
20°C – 29°C 30 min. 12 ore
15°C – 19°C 1,5 ore 24 ore
10°C – 14°C 2 ore 48 ore
5°C – 9°C 2,5 ore 72 ore ETA-07/0260 HIT-V, HIS, Rebar

Date tehnice
Extras din aprobarea ETA-07/0260
HIT-RE 500-SD cu tije de ancorare HIT V M8 M10 M12 M16 M20 M24
Material de baz` Beton f`r` fisuri C20/25
Adâncimea de ancorare [mm] 40 72 160 40 90 200 48 108 240 64 144 320 80 180 400 96 216 480
1)
Solicitarea la trac]iune admis` 3,2 5,7 8,6 4,0 9,0 13,8 5,4 12,1 20,0 7,7 17,2 37,6 12,0 26,9 58,6 16,2 38,8 84,3
1)
Solicitarea la forfecare admis` 5,1 12 12 22,3 34,9 50,3
Distan]a necesar` fa]` de margine 10,8 13,5 16,2 21,6 27 32,4
Distan]a necesar` \ntre axe 21,6 27 32,4 43,2 54 64,8
2)
Distan]a minim` \ntre axe 4 5 6 8 10 12
2)
Distan]a minim` \ntre axe 4 5 6 8 10 12
Diametru gaur` 10 12 14 18 22 26
Grosime min. beton Minim 100 mm sau adâncime de ancorare + 2x diametrul tijei de ancorare
Gaur` de trecere 9 12 14 18 22 26
Moment de strângere 10 20 40 80 150 200
Deschidere cheie 13 17 19 24 30 36
Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
1)

Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027


2)

Informa]ii suplimentare pute]i g`si în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie


HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton fisurat

Include Con]inut ml Cod comand` Nr. Articol Buc./


Ambalaj
1 Mixer+extensie   330 HIT-RE 500-SD/330 387092    20
1 Mixer+extensie   500 HIT-RE 500-SD/500 387093   20
1 Mixer+extensie 1400 HIT-RE 500-SD/1400 387094    4
HIT-REM Mixer 337111 100
Accesorii
Descriere Cod Nr. Articol Buc./
comand` Ambalaj
Ochelari de protec]ie Ochelari de protectie 285780   10
Furtun prelungitor pentru mixer HIT-VL 9/1.0 24632   10
}eav` prelungitoare HIT-VL 16/0.7 336646 10  
Pan` fixare HIT-OHW 387550 100
Cup` anti scurgere HIT-OHC1 387551   40
Cup` anti scurgere HIT-OHC1 387552   40

Accesorii profesionale pentru suflarea g`urilor pentru HIT-RE 500-SD vezi paginile 267-268
Tije de ancorare pentru HIT-RE 500-SD vezi pagina 217
Accesorii montaj pentru HIT-RE 500-SD vezi pagina 223-225

214 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

Prelungirea arm`turii la
structurile noi din beton cu
HIT HY 150 MAX
HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie
Aplica]ii:
■■ Conexiuni structurale folosind barele de armatur`
■■ Renov`ri [i consolid`ri folosind barele de armatur`
■■ Substituirea sau pozi]ionarea incorect` sau lipsa unei arm`turi

Avantaje
■■ Planificare flexibil`
■■ Alc`tuire simpl` a cofrajului
■■ Montaj rapid, în serie
■■ La fel de sigur ca [i turnarea în beton
■■ Sarcini definite
■■ Barele de arm`tur` pot fi lipite ulterior
(astfel se poate evita armarea în exces)
■■ Valori mari de sarcin`, valorificarea rezisten]ei barelor de o]el, deplasarea
optim` a sarcinilor, rezisten]` în timp, comportament optim în
caz de incendiu
■■ Nu prezint` tendin]` de contrac]ie

Agrement ETA 08/0202 Ancorare Suprapunerea arm`turilor


Adâncime ancorare lbd
Diametru armatur` (mm) Diametru gaur` (mm) Adâncime ancorare lbd Sarcina admis` NRd [kN] Sarcina admis` NRd [kN]
(mm)
113 6.56 200 11.57
12 (10)*
8 200 11.57 320 18.51
378 21.87 378 21.87

Tehnica ancor`rii
142 10.24 200 14.44
14 (12)*
10 300 21.67 300 21.67
473 34.13 473 34.13
170 14.74 200 17.34
12 16 (14)* 360 31.19 360 31.19
567 49.13 567 49.13
198 20.09 210 21.24
14 18 420 42.50 420 42.50
662 66.96 662 66.96
227 26.22 240 27.75
16 20 480 55.48 480 55.48
756 87.39 756 87.39
255 33.13 270 35.12
18 22 540 70.10 540 70.10
851 110.48 851 110.48
284 40.96 300 43.35
20 25 600 86.66 600 86.66
945 136.52 945 136.52
312 49.57 330 52.46
22 28 660 104.88 660 104.88
1040 165.27 1040 165.27
340 58.96 360 62.43
24 32 720 124.75 720 124.75
1134 196.48 1134 196.48
354 64.04 375 67.74
25 32 750 135.52 750 135.52
1181 213.48 1181 213.48
*adâncimea maxim` de ancorare 250 (mm)
** Armatura nervurat` fyk = 500 N/mm2, C25/30 clasa de rezisten]` a betonului; coeficient de siguran]`, 
α1= α2 = α3 = α4 = α5 = 1.0

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


Cod comand` Con]inut (ml) Mixer Nr. Articol Buc./
Ambalaj
HIT-HY 150 MAX 330/2 330 2 414445 20
HIT-HY 150 MAX 500/2 500 2 414449 20
HIT-HY 150 MAX 1400 1400 1 441451 4

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 215


HIT Tehnica inject`rii

Prelungirea arm`turii la structurile noi din


beton cu HIT-RE 500
HIT-RE 500 Mortar de injec]ie

Aplica]ii:
■■ Utilizarea sistemelor de injec]ie Hilti HIT face posibil`
refacerea complet` a racordului cu betonul existent.
■■ Se asigur` flexibilitate [i siguran]` excelente.

Avantaje:
■■ Planificare flexibil`
■■ Alc`tuire simplificat` a cofrajului
■■ Montaj rapid, în serie
■■ La fel de sigur ca [i turnarea în beton
■■ Sarcini definite
■■ Aplicare orizontal`, vertical` [i peste cap
■■ Utilizare simpl` [i fiabil` Temperatur` Timpul de geluire Timpul de înt`rire
Tgel Tcure
■■ Barele de arm`tur` pot fi lipite ulterior (astfel se poate evita
ETA-08/0105 HIT-RE 500 5°C [i 10°C 2 Ore 72 Ore
armarea în exces) 10°C [i 15°C 90 min. 48 Ore
■■ Potrivire optim` în gaur` 15°C [i 20°C 30 min. 24 Ore
■■ Poate fi utilizat [i în cazul g`urilor perforate cu diamant. 20°C [i 25°C 20 min. 12 Ore
■■ Valori de sarcin` foarte ridicate 25°C [i 30°C 20 min. 12 Ore
■■ Nu prezint` tendin]` de contrac]ie. 30°C [i 40°C 12 min.   8 Ore
40°C 12 min.   4 Ore

Arm`tur` Diametru Lungime Sarcina proiectat` Cantitatea Arm`tur` Diametru Lungime Sarcina proiectat` Cantitatea de volum
burghiu Ancorare [mm] de volum burghiu Ancorare [mm]
100 6.79 8 290 58.97 61
160 10.86 12 360 73.24 76
8 12 200 13.58 15 480 97.65 102
300 20.37 23 24 32 600 122.07 127
322 21.87 24 720 146.48 153
121 10.24 11 966 196.57 205
200 16.96 18 302 64.04 114
250 21.2 23 375 79.54 141
10 14 300 25.43 27 500 106.06 188
350 29.67 32 625 132.57 235
403 34.13 36 25 32 750 159.08 282
145 14.74 15 1006 213.48 378
200 20.34 21 314 69.26 67
12 16 240 24.41 25 390 86.02 83
300 30.51 32 520 114.7 110
360 36.61 38 26 35 650 143.37 138
483 49.13 51 780 172.04 165
169 20.09 20 1047 230.87 222
14 18 210 24.95 25 338 80.35 72
280 33.26 34 420 99.79 89
350 41.58 42 28 35 600 142.56 127
480 57.02 58 700 166.32 148
564 66.96 68 840 199.59 178
193 26.22 26 1127 267.83 239
240 32.56 33 362 92.22 160
320 43.42 43 450 114.53 199
16 20 400 54.27 54 600 152.71 265
480 65.12 65 750 190.89 332
644 87.39 87 30 37 900 229.07 398
217 36.86 46 1418 360.91 627
270 45.78 57 452 132.78 96
360 61.04 76 540 158.81 115
450 76.3 95 720 211.74 153
18 22 540 91.56 115 900 264.68 191
725 122.87 154 36 45 1080 317.61 229
242 40.86 51 1505 442.6 319
300 50.87 64 522 163.96 701
20 25 400 67.82 85 600 188.55 806
500 84.78 106 40 55 800 251.4 1074
600 101.74 127 1000 314.25 1343
805 136.52 171 1200 377.1 1612
1739 546.52 2336

HIT-RE 500 Mortar de injec]ie


Accesorii pentru cur`]area g`urilor se g`sesc la pagina 263 [i 264
Inclusiv Con]inut Cod Nr. Articol Buc./Ambalaj 
ml comand` 
1 Mixer + extensie   330 HIT-RE 500/330 305074   20
1 Mixer + extensie   500 HIT-RE 500/500 305075 10 
1 Mixer + extensie 1400 HIT-RE 500/1400 373958   4  

216 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

HIT-V Tij` de ancorare


universal` pentru toate
mortarele injectabile HIT cu adâncime de fixare flexibil`.
Material de baz`
■■ Beton cu sau f`r` fisuri, piatr` natural` [i caramid`
Aplica]ii
■■ Pretabile pentru beton [i piatr` natural` \n combina]ie cu HIT MM Plus, HIT HY 150 MAX [i HIT RE 500 sau HIT-RE 500 SD.
Pentru c`r`mid` \n combina]ie cu HIT HY 70 sau HIT MM Plus.
|n`l]imea maxim` de Adâncimea standard Diametru burghiu Cod comand` Nr. Articol Buc./
fixare+adâncimea de de ancorare (mm) (mm) Ambalaj
ancorare (mm)
  62   75   8 HIT-V M6x75 387144 20
  92 105   8 HIT-V M6x105 387145 20
  65   80 10 HIT-V M8x80 387054 20
  95 110 10 HIT-V M8x110 387055 20
135 150 10 HIT-V M8x1501) 387056 20
  78   95 12 HIT-V M10x95 387057 10
  98 115 12 HIT-V M10x115 387146 10
113 130 12 HIT-V M10x130 387058 10
173 190 12 HIT-V M10x1901) 387059 10
  91 110 14 HIT-V M12x110 387060 10
101 120 14 HIT-V M12x120 387147 10
131 150 14 HIT-V M12x150 387061 10
201 220 14 HIT-V M12x2201) 387062 10
261 280 14 HIT-V M12x2801) 387063 10
127 150 18 HIT-V M16x150 387064   5 
177 200 18 HIT-V M16x200 387065   5 
277 300 18 HIT-V M16x300 387066   5 
357 380 18 HIT-V M16x3801) 387067   5 
153 180 24 HIT-V M20x180 387068   5 
233 260 24 HIT-V M20x260 387069   5 
353 380 24 HIT-V M20x380 387070 10 
453 480 24 HIT-V M20x480 387071 10 
268 300 28 HIT-V M24x300 387072   5 
418 450 28 HIT-V M24x450 387073   5 
1)
Calitate material 8.8

Tehnica ancor`rii
HIT-V-R Tij` de ancorare de inox
Tij` de ancorare universal` \n combina]ie
cu mortarele HIT cu adâncime de ancorare
flexibil`. Versiunea de inox (sistem complet [aib` + piuli]`), A4-70

|n`l]imea maxim` de Adâncimea standard Diametru burghiu Ø Cod comand` Nr. Articol Buc./
fixare+adâncimea de de ancorare (mm) (mm) Ambalaj
ancorare (mm)

  65   80 10 HIT-V-R M8x80* 387074 20


  95 110 10 HIT-V-R M8x110 387075 20
135 150 10 HIT-V-R M8x150 387076 20
  78   95 12 HIT-V-R M10x95 387077 10
  98 115 12 HIT-V-R M10x115 387148 10
113 130 12 HIT-V-R M10x130 387078 10
173 190 12 HIT-V-R M10x190 387079 10
  91 110 14 HIT-V-R M12x110* 387080 10
101 120 14 HIT-V-R M12x120* 387149 10
131 150 14 HIT-V-R M12x150 387081 10
201 220 14 HIT-V-R M12x220 387082 10
261 280 14 HIT-V-R M12x280 387083 10
127 150 18 HIT-V-R M16x150 387084   5
177 200 18 HIT-V-R M16x200 387085   5
277 300 18 HIT-V-R M16x300 387086   5
357 380 18 HIT-V-R M16x380 387087   5
153 180 24 HIT-V-R M20x180 387150   5
233 260 24 HIT-V-R M20x260 387088   5
353 380 24 HIT-V-R M20x380* 387089 10
453 480 24 HIT-V-R M20x480* 387151 10
268 300 28 HIT-V-R M24x300 387152   5
418 450 28 HIT-V-R M24x450* 387153   5
*Comand` la cerere

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 217


HIT Tehnica inject`rii

HIT-S Sit` metalic` pentru HIT-HY 70/HIT MM Plus, lungime 1 m

Pentru tije filetate Cod comand` Nr. Articol Buc./


Ambalaj
M6, M8 HIT-S 12×1000 49762 50
M8, M10, M12 HIT-S 16×1000 49763 50
M12, M16 HIT-S 22×1000 49764 25

Foarfec` pentru sitele HIT-S

Cod comand` Nr.Articol Buc./


Ambalaj
HIT-SMC 25 77329 1

HIT-IC Buc[e cu filet interior pentru HIT-HY 70


Cu filet interior. Material: O]el zincat
\n combina]ie cu HIT-V
Adâncime Diametru ext. Diametru burghiu Ø Adâncime Site dispersie Cod comand` Nr. Articol Buc./
gaur` (mm) (mm) \n[urubare Ambalaj
50 11 16   8–16 HIT-SC 16×50 HIT-IC M   8×50 47938 10
80 11 16   8–16 HIT-SC 16×85 HIT-IC M   8×80 47935 10
50 14 18 10–20 HIT-SC 18×50 HIT-IC M 10×50 47939 10
80 14 18 10–20 HIT-SC 18×85 HIT-IC M 10×80 47936 10
50 16 22 12–25 HIT-SC 22×50 HIT-IC M 12×50 47940 10
80 16 22 12–25 HIT-SC 22×85 HIT-IC M 12×80 47937 10

218 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

HIS-N Buc[e cu filet interior, cu clap` de protec]ie


Aten]ie! Pentru buc[ele cu filet interior HIS-N / HIS-RN utiliza]i întotdeauna un cartu[ de adeziv HVU
cu o dimensiune mai mare! Material: o]el, zincat galvanic, cu 5 – 7 μm
Filet Adâncime pozare Ø exterior Adâncime Diametru burghiu Cartu[ HVU Cod comand` Nr. Articol Buc./
interior lungime buc[` HIS-N în[urubare (mm) (mm) Ambalaj
M  8   90 12,5   8–20 14 M10× 90 HIS-N M  8×  90 258015 10
M10 110 16,5 10–25 18 M12×110 HIS-N M10×110 258016 10
M12 125 20,5 12–30 22 M16×125 HIS-N M12×125 258017   5
M16 170 25,4 16–40 28 M20×170 HIS-N M16×170 258018   5
M20 210 27,6 20–50 32 M24×210 HIS-N M20×205 258019   5

HS-RN Buc[e cu filet interior, inoxidabile, cu clap` de protec]ie


Material: o]el inoxidabil A4, indice material DIN 1.4401 ro
Filet Adâncime pozare Ø exterior Adâncime Diametru burghiu Cartu[ HVU Cod comand` Nr. Articol Buc./
interior lungime buc[` HIS-N în[urubare (mm) (mm) Ambalaj
M  8   90 12,5   8–20 14 M10× 90 HIS-RN M  8×  90 258024 10
M10 110 16,5 10–25 18 M12×110 HIS-RN M10×110 258025 10
M12 125 20,5 12–30 22 M16×125 HIS-RN M12×125 258026   5
M16 170 25,4 16–40 28 M20×170 HIS-RN M16×170 258027   5
M20 205 27,6 20–50 32 M24×210 HIS-RN M20×205 258028   5

Date tehnice
Valorile sarcinilor conform Manualului tehnicii de ancorare Hilti [i Eurocode (procedura CC):
HVA/HVU cu HIS-N buc[` cu filet interior M8 M8 M10 M12 M16 M20
Material de ancorare Beton f`r` fisuri C20/25
1)
Solicitare la trac]iune admis` N [kN] 8,7 13,8 20,1 37,4 58,6
1)
Solicitare la forfecare admis` V [kN] 6,3 9,9 14,5 26,9 42,0
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm] 9,0 11,0 12,5 17,0 20,5
Distan]` necesar` între axe Scr [cm] 18,0 22,0 25,0 34,0 41,0
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm] 4,5 5,5 6,3 8,5 10,3
Distan]` minim` între axe Smin [cm]

Tehnica ancor`rii
2)
4,5 5,5 6,3 8,5 10,3
Diametru gaur` d0 [mm] 14 18 22 28 32
Adâncime gaur` h1 [cm] 9 11 12,5 17 20,5
Grosime minim`1 element de construc]ie hmin [cm] 12 15 17 23 28
Gaur` de trecere [mm] 9 12 14 18 22
Moment de strângere Tinst [Nm] 15 28 50 85 170
Adâncime de în[urubare min/max [mm] 8/20 10/25 12/30 16/40 20/50
Deschidere cheie SW [mm] 13 17 19 24 30
1)
Sarcinile admisibile sunt valabile pt. fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, cu [urub calitatea 5.8 EN ISO 898-1, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
2)
Sarcinile admisibile trebuiesc reduse în conformitate cu procedura CC, conform Manualul tehnicii de ancorare Hilti.
Informa]ii suplimentare pute]i g`si în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

Dispozitiv de montaj pentru HIS-N (din 3 piese)


Cheie tubular`
Deschidere Pentru tij` Cod comand` Dimensiune Nr. Articol Buc./
cheie SW Ambalaj
13 M   8 C-SW 13 1
/ ″
2
60186 1
17 M 10 C-SW 17 1
/ ″
2
60187 1
19 M 12 C-SW 19 1
/ ″
2
60188 1
24 M 16 C-SW 24 1
/ ″
2
60189 1
19 M 12 F-SW 19 3
/ ″
4
45898 1
24 M 16 F-SW 24 3
/ ″
4
60190 1
30 M 20 F-SW 30 3
/ ″
4
60191 1

TE-Adaptor pentru cheie tubular`


Pentru Cod comand` Nr. Articol Buc./
Ambalaj
M8, M10, M12 TE-C 1/ ″ Schaft   32220 
2
1
M12, M16, M20 TE-T 3/ ″ Schaft
4
332169 1
M12, M16, M20 TE-F-Y 3/ ″ Schaft   32221 
4
1

Set de [uruburi
Deschidere cheie Cod comand` Nr. Articol Buc./
SW Ambalaj
13 HIS-S M 8 45964 1
17 HIS-S M 10 45965 1
19 HIS-S M 12 45966 1
24 HIS-S M 16 45967 1
30 HIS-S M 20 45968 1

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 219


HIT Tehnica inject`rii

Tij` de ancorare HIT-TZ / HIT-RTZ [i mortar de injec]ie HIT-HY 150 MAX


Sistemul de injec]ie pentru beton cu fisuri
Avantaje:
■■ Sigur: independent de starea g`urii – murdar`,
umed`, perforat` cu diamant
■■ Siguran]`: sprijin ulterior sigur în fisur`, potrivit
pentru zona întins` (tavan)
■■ Utilizare u[oar`: func]ioneaz` cu mortarul de
injec]ie clasic HIT-HY 150 MAX
■■ Economic: adâncime de încastrare redus` (circa
30% mai mic` decât la tijele de ancorare HAS)
ETA-04/0084 HIT-TZ
ETA-04/0085 HIT-RTZ

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie HIT-TZ Tij` ancor` injectat`


Date tehnice
Extras din aprobarea ETA: ETA-03/0084
HIT HY 150 MAX [i HIT-TZ Tije M8 M10 M12 M16 M20
Material de ancorare Beton C20/25
1)
Solicitare la trac]iune admis` (zon` comprimat`) N [kN] 7,6 9,5 11,9 20,5 31,6
1)
Solicitare la trac]iune admis` (zon` întins`) N [kN] 4,3 7,6 9,5 14,3 19
1)
Solicitare la forfecare admis` V [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 42,3
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm] 11 13 15 18 24
Distan]` necesar` între axe Scr [cm] 22 26 30 36 48
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm] 5 6 7 8 10
2)
Distan]` minim` între axe Smin [cm] 5 6 7 8 10
Diametru gaur` do [mm] 10 12 14 18 22
Adâncime gaur` h1 [cm] 6 7 8 9,5 12,5
Grosime min. element de c onstruc]ie hmin [cm] 11 13 15 18 24
Gaur` de trecere [mm] 11 13 15 19 23
Moment de strângere Tinst [Nm] 12 23 40 70 130
Deschidere cheie SW [mm] 13 17 19 24 30
1)
Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
2)
Sarcinile admisibile trebuie reduse în conformitate cu aprobarea ETA
Informa]ii suplimentare pute]i g`[i în Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

Procedur` de pozare:

Conform aprob`rii DlBt, pentru HIT-TZ M16 [i HIT-TZ M20 gaura trebuie cur`]at` (2 x pompare / 2 cur`]are cu peria / 2 x pompare)

220 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie

Con]inut Inclusiv Cod Nr. Articol Buc./


(ml) Comand` Ambalaj
330 2 Mixere HIT-HY 150 MAX/330 414445 20
500 2 Mixere HIT-HY 150 MAX/500 414449 20

HIT-TZ Tije de ancorare


Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere
Material: o]el 6.8, zincat galvanic
Ø gaur` Adâncime Adâncime de În`l]ime de Lungime Cod Nr. Articol Buc. /
d0 (mm) gaur` h1 (mm) pozare hnom (mm) fixare tfix (mm) tij` (mm) comand` Ambalaj

10   60   55 15   82 HIT-TZ M  8×  55/15 284796 40


10   60   55 40 107 HIT-TZ M  8×  55/40 284797 40
12   70   65 15   93 HIT-TZ M10×  65/15 337476 40
12   70   65 40 118 HIT-TZ M10×  65/40 337477 40
14   80   75 15 106 HIT-TZ M12×  75/15 337478 20
14   80   75 30 121 HIT-TZ M12×  75/30 284801 20
14   80   75 50 141 HIT-TZ M12×  75/50 337479 20
18   95   90 25 136 HIT-TZ M16×  90/25 337480 10
18   95   90 60 171 HIT-TZ M16×  90/60 337481 10
22 125 120 30 174 HIT-TZ M20×120/30 337482   6
22 125 120 60 204 HIT-TZ M20×120/60 337483   6

Tehnica ancor`rii
HIT-RTZ Tije de ancorare
Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere
Material: o]el inoxidabil A4, indice material 1.4404
Ø gaur` Adâncime Adâncime de În`l]ime de Lungime Cod Nr. Articol Buc. /
d0 (mm) gaur` h1 (mm) pozare hnom (mm) fixare tfix (mm) tij` (mm) comand` Ambalaj

10   60   55 15   82 HIT-RTZ M  8×  55/15 284798 40


10   60   55 40 107 HIT-RTZ M  8×  55/40 284799 40
12   70   65 15   93 HIT-RTZ M10×  65/15 337490 40
12   70   65 40 118 HIT-RTZ M10×  65/40 337491 40
14   80   75 15 106 HIT-RTZ M12×  75/15 337492 20
14   80   75 50 141 HIT-RTZ M12×  75/50 337493 20
18   95   90 25 136 HIT-RTZ M16×  90/25 337494 10
18   95   90 60 171 HIT-RTZ M16×  90/60 337495 10
22 125 120 30 174 HIT-RTZ M20×120/30 337496    6
22 125 120 60 204 HIT-RTZ M20×120/60 337497    6

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 221


HIT Tehnica inject`rii

Hilti HIT Accesorii


Diametru Lungime Nr. Articol Buc./ 1
Descriere Denumire mm m Ambalaj

Cutie plastic Trus` profesional` pentru inserarea arm`turilor 384759 1


Cutie plastic Trus` profesional` HIT 384757 1
Manual de utilizare HIT 384756 10
Raport instalare - ver. interna]ional` Arm`tur` 384755 5 2

Mâner pt. perie manual` de sârma HIT-BH 1 038246 1


Ochelari protec]ie HIT 2 285780 1

3 4

Nr. Articol Buc./


Denumire Ambalaj
3 100
4 40
40

Denumire Diametru Lungime Nr. Articol Buc./


5
mm m Ambalaj

10 6

HIT-DL 16/0.8 16 7 384759 6

16 10 10 7

HIT-DL V10/1 10 1 9 336644


Tub prelungitor HIT-DL B 16 0.7 10 371714 10
Tub prelungitor HIT-VL 16/0.7 16 336646 10
Tub prelungitor HIT-VL 16 16 11 038249 1 8

HIT-DL 12 12 12 1
HIT-DL 14 14 1 9
HIT-DL 16 16 1
Duz` aer HIT-DL 18 18 13 371718 1 10
HIT-DL 20 20 1
HIT-DL 25 24 1
HIT-DL 32 32 14 1 11

12

Denumire Diametru Lungime Nr. Articol Buc./


mm m Ambalaj

Extensie perie manual` de sârm` HIT-RBV 0.3 238727 1


0.3 16 229138 1 13 14
17 263439 1
18 263437 1
TE-T 263438 1
0.7 336645 1
HIT-RBS 10/0.35 0.35 19 371722 1 16

10 20 380917 1
12 336548 1 17

14 336549 1
16 336550 1 18

18 336551 1
20 336552 1 19

22 370774 1
24 380918 1
25 336553 1 20
28 21 380919 1
30 380920 1
32 336554 1 21
35 380921 1
37 382259 1
40 382260 1
42 382261 1 22

45 425408 1
47 382264 1
52 382265 1
55 22 382266 1

222 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

Hilti HIT Accesorii profesionale pentru lucrul deasupra capului


Descriere Denumire Diametru Lungime Nr. Articol Buc./
[mm] m Ambalaj
Furtun prelungitor pentru mixer HIT-VL 9/1.0 9 1 23 024632 10
}eava prelungitoare HIT-VL 16/0.7 16 0.7 24 336646 10 23
Furtun prelungitor HIT-VL 16 16 10 038249 10
Cuplaj HIT-VL K 16 25
335021 10
Piston umplere HIT-SZ 12 12 26
335022 10
Piston umplere HIT-SZ 14 14 335023 10
Piston umplere HIT-SZ 16 16 335024 10 24
Piston umplere HIT-SZ 18 18 335025 10
Piston umplere HIT-SZ 20 20 335026 10
Piston umplere HIT-SZ 22 22 380922 10 25 26
Piston umplere HIT-SZ 24 24 380923 10
Piston umplere HIT-SZ 25 25 335027 10
Piston umplere HIT-SZ 28 28 380924 10
Piston umplere HIT-SZ 30 30 27
380925 10 27 28
Piston umplere HIT-SZ 32 32 335028 10
Piston umplere HIT-SZ 35 35 380926 10
Piston umplere HIT-SZ 37 37 382267 10
Piston umplere HIT-SZ 40 40 380927 10
Piston umplere HIT-SZ 42 42 380928 10
Piston umplere HIT-SZ 45 45 380929 10
Piston umplere HIT-SZ 47 47 380930 10
Piston umplere HIT-SZ 52 52 382268 10
Piston umplere HIT-SZ 55 55 28 382269 10

Accesorii montaj pentru r`[inile HIT

Trus` aparat de injectat ED 3500 A

Tehnica ancor`rii
Cod Con]inut Nr. Articol Buc./Ambalaj
comand` (ml) 
ED 3500-A Cutie plastic 330/500 360862 1
Con]ine: Pistolul cu acumulatori ED 3500 A, 2 casete plastic, pomp` de suflat, 3 perii, prelungire perie, cutie de plastic (f`r` acumulatori [i redresor)

Aparat de injectat ED 3500 A


Cod Con]inut Nr. Articol Buc./Ambalaj
comand` (ml) 
ED 3500-A 330/500 360863 1
Contine: Aparat de injectat cu acumulatori ED 3500-A, 1 caset` plastic, cutie de carton (f`r` acumulatori [i redresor)

Trus` aparat de injectat

Sistemul Hilti HIT ca dotare de baz` în cutie practic` din plastic.


Ordonat cu claritate [i gata oricând pentru a fi utilizat
Cod Con]inut Nr. Articol Buc./Ambalaj
comand` (ml)
HIT-MD2000 MK 330 229155 1
HIT-MD2500 MK 500/330 369220 1
Compus din aparat de injectat MD 2000 / MD 2500, cutie aparat, 2 casete, pomp` de suflare, 3 perii

Aparate de injectat

Cod Con]inut Nr. Articol Buc./Ambalaj


comand` (ml) 
HIT-MD 2000 OK 330 229154 1
HIT-MD 2500 OK 500/330 338853 1
Aparat de injectat manual MD 2000 / MD 2500, inclusiv 1 caset` pentru inser]ia de cartu[e HIT.

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 223


HIT Tehnica inject`rii

Aparat de injectat HIT-P 8000 D


Aparat de injectat pneumatic pentru cartu[e de 1400 ml cu func]ie de dozare a cantit`]ii
[i întrerup`tor pentru aer comprimat. Livrare cu o caset`, ochelari de protec]ie [i curea pentru transport.

Cod Con]inut Nr. Articol Buc./


comand` (ml) Ambalaj
HIT-P 8000 D 1400 373959 1

Mixer

Cod Pentru Pentru con]inut Nr. Articol   Buc./


comand` HIT- (ml) Ambalaj

HIT-REM HIT RE 500/ HIT RE 500 SD 330/500/1400 337111 100
HIT-REM HIT HY 70/HIT HY 150 MAX/HIT MM Plus 330/500/1400 337111 100


Caset` pistol / Tub prelungitor pentru mixer HIT

Cod Con]inut Nr. Articol Buc./


Comand` (m) Ambalaj
HIT Caset` 1   24632 10
HIT-VL 16/0,7 0,7 336646 10

Accesorii de cur`]are a d
c
b
Cod Lungime Nr. Articol   Buc./
comand` (mm) Ambalaj

Pomp` de suflare   60579 10


Pompi]` aer 381215 1
Perie rotund` cu mâner 13 mm 250 229133 1
Perie rotund` cu mâner 18 mm 250 229134 1
Perie rotund` cu mâner 28 mm 280 229135 1
Perie rotund` cu GA 18 mm 300 229136 1
Perie rotund` cu GA 28 mm 300 229137 1
Perie rotund` cu GA 38 mm 300 229673 1
Perie rotund` cu GA 50 mm 300 229674 1
Prelungire perie* 300 238727 1
Mâner perie cu G 300 229138 1
GA = Racord filet * Pies` intermediar`

224 06 Tehnica ancor`rii www.hilti.ro 021.352.3000


HIT Tehnica inject`rii

Sistem profesional Hilti HIT


pentru sarcini mari de ancorare [i pentru
instalarea barelor de armatur`
Aplica]ii
„„ Unicul sistem aprobat pentru instalarea arm`turilor cu
diametrul de pana la 40 mm [i adâncimea de ancorare
de 3200 mm.

Avantaje
„„ Set cuprinzator de accesorii pentru maximizarea performan]ei
[i productivit`]ii rasinilor chimice HIT
„„ Oportunitatea de personalizare a echipamentului de instalare
a r`[inii chimice HIT \n concordan]` cu aplica]iile.

Hilti HIT Accesorii profesionale


Buc./ Nr. Articol
Descriere Ambalaj

Trus` accesorii profesional` pentru inserarea arm`turilor 1 384753


Trusa de accesorii profesional` pentru inserarea arm`turilor \n cele mai deosebite
situa]ii. Utilizatorii vor avea nevoie de accesorii s` instaleze arm`turi pân` la
diametrul de Ø25 [i 2500 de mm adâncime
Con]ine: cutie, instruc]iuni de utilizare, raport de instalare; adaptor compresor,
]eav` [i furtun prelungitor pentru pistol suflare; duze aer DL 12-32 (pentru
armatur` de la Ø8 la Ø25) adaptor TE-Y [i TE-C pentru prelungitor perie RBS,
perie sârm` rotund` RB 12-32 (pentru armatur` de la Ø8 la Ø25), furtun [i ]eav`
prelungitoare pentru mizer, piston umplere SZ 12-32 (pentru armatur` de la Ø8
la Ø25), markere, termometru [i pânz` de t`iat arm`turile.

Tehnica ancor`rii
Buc./ Nr. Articol
Descriere Ambalaj

Hilti HIT Trus` aparat injec]ie ED 3500 A 1 273342


Trusele Hilti HIT sunt destinate utilizatorilor care se confrunt` de multe ori
cu instalarea arm`turilor (diametrul de pân` la Ø20 si 800 mm adâncimea de
ancorare) cu r`[ini chimice. Trus` compact`, versatil`, [i complet` pentru cea
mai bun` utilizare a sistemului de arm`tur` Hilti HIT pentru o productivitate m`rit`
în cele mai comune aplica]ii.
Con]inut: trus`, manual utilizare, raport de instalare, pomp` suflare, duze aer DL
12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la 20), adaptor pentru prelungitor perie RBS;
prelungitor [i mâner perie sârm`; perii sârm` rotunde RB 12-25 (pentru armatur`
de la Ø8 la 20); aparat injectie cu accumulatori ED 3500 A, furtun prelungitor
pentru mixer, piston umplere SZ 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la 20)

Buc./ Nr. Articol


Descriere Ambalaj
Trus` accesorii profesional` pentru 1 274888
inseararea arm`turilor
Trusele Hilti HIT sunt destinate utilizatorilor care se confrunt` de multe ori cu
instalarea arm`turilor cu r`[ini chimice, cu diametrul de pân` la Ø20 [i 800 mm
adâncimea de ancorare. Trus` compact`, versatil`, [i complet` pentru cea mai
bun` utilizare a sistemului de armatur` Hilti HIT pentru o productivitate m`rit` \n
cele mai comune aplica]ii.
Con]ine: cutie, instruc]iuni de utilizare, raport de instalare; pomp` suflat, ]eav` [i
furtun prelungitoare pentru pistol suflare; duze aer DL 12-25 (pentru armatur` de
la Ø8 la Ø20) adaptor TE-Y [i TE-C pentru prelungitor perie RBS, prelungitor [i
mâner perie sârm`, perie sârm` rotund` RB 12-25 (pentru armatur` de la Ø8 la
Ø20), aparat injec]ie MD 2500, furtun prelungitor mixer, piston umplere SZ 12-25
(pentru armatur` de la Ø8 la Ø20).
Buc./ Nr. Articol
Descriere Ambalaj
Trus` profesional` accesorii 1 384752
Trusa Hilti HIT pentru profesioni[tii care vor mai mult decât o simpl` ancorare a
arm`turilor cu Hilti HIT pentru aplica]ii \n serie. Ideale petru ancorarea elementelor
cu diametrul de pân` la Ø20 [i adâncimea de ancorare de 250 mm
Con]ine: cutie, instruc]iuni de utilizare, pomp` suflat,adaptor TE-C pentru
prelungitor perie RBS; ]eav` prelungitoare RBS 10/0,35; mâner pentru perie
sârm`, perie sârm` rotund` RB 12-24 (pentru tij` de ancorare de la M10 la M20),
aparat injec]ie MD 2500.

www.hilti.ro 021.352.3000 06 Tehnica ancor`rii 225