Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 7

la normele metodologice

Planul de prevenire si protectie

Masuri Persoana care


Nr. Loc de munca/ Riscuri Masuri Masuri Masuri de Actiuni in scopul Termen de
igienico- raspunde de realizarea Observatii
crt. post de lucru evaluate tehnice organizatorice alta natura realizarii masurii realizare
sanitare masurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     
                     
                     

 
Avizat CSSM
Angajator