Sunteți pe pagina 1din 4

.

SI
,

O La inceputul
anilor 50, Bill Haley,
ini,ial interpret de
muzica country, a
inceput sa cante
rhythm and blues.
Oar foarte repede a
elaborat o muzica de
tip nou care a
zguduit America. Se
numea rock 'n 'roll.

O Stilul interpre-
tativ ~i mi~carea
scenica a lui Elvis
Presley au indignat
genera,iile mai
varstnice. Era con-
siderat ordinar ,
satanic ~i
dezgustator. Tinerii
americani insa il
adorau. D'upa primul
"~ sau sla
, g ar ,
ct Heartbreak Hotel, a
devenit ..regele rock
'n .rollului". c

'Josnic, malefic ~i subversiv" - R ock 'n 'rollul amestec~ elemente ale ~ r


culturii europene $i africane, $i nu putea
a fost eticheta pusii rock 'n s~ se nasc~ nic~ieri altundeva decat in
'roUului de America albii. Dar Statele Unite. Deja In secolele XVII-XVIII
coloni$tii europeni emigrau In America, influentat reciproc, au modificat-o una pe
aceastii muzicii cu riidiicini aducand cu ei muzica $i instrumentele lor cealal~: toate Incerc~rile de a le separa,
muzicale. Negrii adu$i ca sclavi din Africa $i-au n~scute din prejudec~ti, In urma protestelor -
istorice adanci a cucerit tinere- p~strat $i ei muzica lor traditional~, dar fiindu- cateoda~ cu sprijinullegii -au fost inutile. Din
tu~ ~i deceniile urmiitoare, au le interzis~ folosirea instrumentelor muzicale aceas~ interactiune s-au n~scut ragtime-ul,
native, au dus mai departe mo$tenirea in jazzul, westem-swingul, Si bluesul.. Cu timpul
dovedit cii aceastii muzicii nu cantecele $i dansurile lor. jn secolele bluesul cantat In statele din sud a ap~rut Si In
a fost o modii treciitoare. urm~toare muzicile celor. dou~ culturi s-au orasele din nord. O da~ cu transformarea lui a
ap~rut rhythm and bluesul cu o tonalitate mai
O Rock 'n 'rollul se urban~ -"p~rintele" rock 'n 'rollului.
poate interpreta nu
numai la chitara, O clienteli sub douizeci de ani
cum a demonstrat Atat jazzul sibluesul clt Si rhythm and bluesul,
Jerry Lee Lewis. Cu erau muzic~ de esenta neagra, care nu-i
interpretarea lui atragea pe albi. Adev~rul este c~ nici nu aveau
acrobatica la pian a cum s~ le asculte deoarece dup~ p~rerea
cucerit America. directorilor din industria de discuri, nu erau
Primul sau succes, potrivite pentru lansarea pe piata.
avand titlul Whole Dup~ al doilea razboi mondial a ap~rut 1ns~
Lotto Shokin' Goin' un grup social bine determinat -al celor sub
On a fost interzis de dou~zeci de ani (cuvantul teenager se refera la
mai multe posturi de cei cu varsta cuprins~ Intre 13-19 ani, deoarece
radio, deoarece era numerele de la 13 la 19 In englez~ se tennina
considerat grosolan cu silaba teen). cand acesti tineri s-au s~turat
~i dezgustator. de muzica p~rintilor lor Si s-au apucat s~
cumpere discuri de rhythm and blues, Si
firmele produc~toare si-au pierdut inhibitiile Si
au Inceput s~ sprijine muzicienii de culoare. La
Inceputurile anilor 50 Muddy Waters, Ray
Charles, Drifters Si alte staruri ale bluesului Si
ale rhythm and bluesului au devenit concurenti
reali ai lui Eddie Fisher, Perry Coma Si ai altar
~
"- can~reti albi imaculati "puSi la patru ace".
"16
."
0 Au ap~rut apai Si cativa albi care au Inceput
~
"- s~ cante rhythm and blues, printre care un

235
ASCENSIUNEA ROCKULUI $1 POPULUI

O Rock 'n 'rol'ul


s-a nascut in
America, ~i in primii
sai ani s-au lansat
to,i ..uria~ii" acestui
gen muzical ca de
exemplu Little
Richard.

O parin~ii
strambau din nas,
dar "teenagers",
grupul social format
dupa cel de-al doilea
razboi mondial,
tinerii sub 20 de ani,
dansau rock 'n 'rollul
cu dezinvoltura.

O Detroit este un
ora~ renumit pentru
produc1ia de autove-
hicule, considerat a
fi ..ora~ul ma~inilor"
interpret de muzica .country, pe nume Bill (Motor Town) din
Haley. A inregistrat pe disc. 2-3 r&b mai vechi, America. De aici ~i-
iar in 1953 a lansat pe piata lnregistrarea cu au primit numele -
titlul Crazy Man Crazy. Motown -in 1960
atat o muzic3 nou3,
A Se naste . rock'n'roll-ul cat ~i o firm3 de dis-
In anul urmator a aparut continuarea lui curi care a prezentat
Thirteen Women, iar pe partea B a discului o lumii staruri noi -
melodie cu titlul Rock Around the Clock. printre ele forma1ia
Ulterior a aparut Shake, Rattle and Roll, ::1Supremes.
"
Mambo Rock ~i Birth of the Boogie. Contrar It
titlului, nu cu aceasta melodie s-a nascut
"boogie"-ul. Cum cilnta Muddy Waters:
"rhythm and bluesul are un copil, se cheama
rock 'n 'roll". adorau muzica Iui Haley ~i au fost surprin~i sa intrat In declin. inregistrarile Iui nu au mai
Piesa Rock Around the Clock a fost inter- afle despre c:1ntaretca era scund ~i 1ndesat~i ajuns in top, dar totu~i paruI la moartea Iui in
pretata !ji In f1lmul Blackboardjungle. Tineretul se apropia de v:1rstade 30 de ani. 1981 a vindut in total 60 milioane de discuri iar
american !ji cel britanic se lnghesuia In salile de Dintre muzicienii rock Haley a fost primuI IocuI Iui intre starurile muzicii rock nu a fost
cinema, ~i s-au petrecut scene nemaivazute care In 1957a facut un turneu In Anglia. C:1nd contestat de nimeni.
pilruI atunci: adolescentii au smuls scaunele a ajuns pe aeroportullondonez timp de 20 de
din podea ca sa aiba loc sa danseze. in mai minute nu s-a putut elibera de masafanilor, iar Clasicii rockului
1954 discul a intrat In topul american, iar la 9 spectatorii de la concertuI de deschidere s-au Alte staruri ale rockului timpuriu au fost Little
iulie a ajuns pe primul loc ~i a ramas acolo 7 comportat at:1t de dezlantuit 1nc:1t in Richard, care a cintat Rock Around the Clock
saptamani. Acesta a fost discul cu cea mai parlamentuI britanic a fost ceruta interzicerea cu Bill Haley, Fats Domino, interpret de
mare vilnzare din toate timpurile. Tinerii prin lege a rock 'n 'rollului. CarieraIui Haley a rhythm and bluesu ~i Jerry Lee Lewis. in 1956
Lewis a plecat la Memphis unde a lnregistrat
cintecuI cu titluI Whole Lotta Shakin' Coin' On.
Acest cintec este considerat azi o piesa clasica
a muzicii rock, dar atunci majoritatea posturilor
de radio au interzis-o considerand-o prea
vulgara!
Cu atributuI "vulgar" a fost deseori etichetat
~i tanaruI care scosese primuI disc democu un
an inaintea Inregistrarii Iui Bill Haley cu Rock
Around the Clock. Trei ani mai tarziu, in martie
1956, acest tanar a ajuns pe prima pagina a
ziarelor cu un cintec intrat in top, Heartbreak
Hotel. in Iuna urmatoare, 40 de milioane de
oameni au urmarit interpretarea acestui cintec
pe ecranele televizoarelor. America tanara a
fost cucerit:l. Generatiile mai inaintate nu se
zgirceau cu epitete ca: "josnic ~i satanic", "ne-
trebnic urlator", "infamia mobila a speciei uma-

O Contrar Beatles-ilor, membrii forma~iei


..., al rock 'n

'rollului britanic. Car tonalitatea lor cruda a


rezistat timpului ~i este populara ~i dupa trei
decenii ~i jumatate.

236
ravnitul lac Intai In top concurau cu staruri ca Un an mai tirziu bateristul Best a fost 1nlo-
Buddy Holly, Eddie Cochrane, Ray Charles, cuit cu Ringo Starr. Formatia a 1nregistrat
Gene Vincent, Everly Brothers, Sam Cooke, cintecul Love Me Do care in octombrle 1962 a
intrat in topul ~Iaga:relor. Piesele urma:toare -
Danny and the Juniors, Brenda Lee ~i alte
cateva duzine de can~reti. Please Please Me, She Loves You, I Want to Hold
Your Hand ~i inca: citeva ~Iaga:re, au ajuns
Tonalita,i noi imediat dupa: aparltie in fruntea topurilor diri
La Inceputul anilor 60 lumea rockului a inre- Marea Brltanie, ~i Statele Unite.
gistrat o noua:senzatie:toa~ America ~i Europa in februarie 1964 pe aeroportul din New
dansa pe melodiile lui Chubby Checker The York rnai multe mil de fete primeau tipind
Twist ~i Let's Twist Again. Tot In aceas~ "Fab Four"-ul, Cadrila Magica:. Ei erau cei rnai
perioada:a pomit "Motown"-ul, o tonalitate din marl stele ale anilor 60, filnd forrnatia cu cele
Detroit, capitala americana: a industriei rnai multe succese ale tutUror timpurilor: in
automobilelor. Aceas~ muzica:a cucerit rapid toate lumea s-au vindut peste un rniliard de
topurile. Peste noapte au devenit renurniti diScurl cu cintecele lor.
Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Conform influentei reviste de rock Rolling
Miracles, Mary Wells ~i "micutul" Stevie Stone in tonalitatea beatle~ilor s-au unificat
Wonder. Diana Ross, solista Supremes-ului ~i "...Chuck Berry ~i Little Richard, ElviS ~i

O Forma'ia The
Who i~i termina con-
certele cu zdrobirea
instrumentelor muzi-
cale. parin,ii aveau
oroare de ei, dar
ne", "nebun cu par uleios.,cu cantecemurdare; tinerii ii idolatrizau.
farn viitor" $i "depravatorul tineretului ameri-
can". Acest tanar era Elvis Presley.
Dar Elvis a devenit regele rock 'n 'rollului.
Printre melodiile lui de succesmulte sunt piese O in anii 60 cel
clasice ale rockului, ca de exemplu: Jailhouse mai renumit articol
Rock, Hound Dog, All Shook up dar rnman de export britanic
memorabile $i cintecele sentimentale ca Love era desigur muzica
Me Tender sau Can't Help Falling in Love. forma,iei The
Oamenii se 1mbulzeaula fllmele lui. cand a Beatles.
murit In 1977 multi au simtit ca s-a Incheiat o
rockabilly, formatiile doo-wop, manuirea
mare epoca a rock 'n 'rollului $i aceasta Stevie Wonder au ramas maj multe decenii
uria~ii genului -chiar ~i In sensullncasilrilor. armoniei vocale a formatiilor Everly Brothers ~i
senzatien-au avut-o numai cei care erau tineri
Beach Boys cat, ~i romantismul lui Buddy
In anii 50-60,ci $i copiii lor.
Rockul britanic Holly ~i a trupei de fete Phil Spector".
in primii ani pe ambele maluri ale Oceanu-
La douil saptamani dupil aparitia primului disc The Beatles au fost urmati de un ~ir de
lui Atlantic mirajul rock 'n 'rollului era dominat
staruri din Liverpool ca Jerry and the
de interpretii americani. Este adevarat ca al formatiei Supremes, patru tineri englezi -
Pacemakers, Freddy and the Dreamers, Billy J .
stelele locale din Marea Britanie vindeau mai John Lennon, Paul McCartney, George
Kramer and the Dakotas, CilIa Black. Muzica
multe discuri, ca de exemplu Tommy Steele, Harrison ~i Pete Best au alciltuit o formar;ie cu
rock britanica a preluat conducerea: cantecele
Cliff Richard sau Marty Wilde, dar nu s-au numele The Beatles, ~i au primit un contract
descurcat deloc In America unde pentru mult permanent la Cavern Club In Liverpool. formatiilor Rolling Stones, Yardbirds, Hollies,

O La sfar~itul anilor
60 la moda era psi-
hedelia -culori
aprinse, o muzica de
..dilatare a con~ti-
in,ei" -~i cultul
drogurilor. Din
pacate moartea mai
multor mari muzi-
cieni a fost cauzata
de droguri, printre ei
~i Jimi Hendrix.

O Prin apari,iile
sale neobi~nuite
David Bowie uluia ~i
provoca -aparand
pe scena cateodata
in costume feminine,
cu par lung ~i fa,a XJ
It
colorata, jar alteori ::@
in costumele cele ~
0.
mai tradi,ionale.

237
ASCENSIUNEA ROCKULUI $1 POPULUI

O Punkul a fast 27 de ani. Din fonnatiile inovatoare foarte


sincer, "anti" in multe s-au dezmembrat. Muzica lor Insa
toate, ~i a produs traie~te In Inregistrari, iar rock 'n 'rollul este ~i
staruri ca Johnny azi O fo~ determinanta 1:n muzica de toate
Rotten. zilele.
Muzica pop nu are un stil propriu, folose~te
elemente din folk, soul, country and western
O Muzica de azi se pentru a fi cat mai vandabila.
asociaza ~i cu ima- Soli~tii muzicii pop ~i rock" vin ~i pleaca,
gini fascinante. unii dupa un succes de r:1sunet sunt uitati 1:n
Videoclipul Thriller al scurt timp, altii se imprima 1:nCOfi$tiinta publi-
] lui Michael Jackson cului ~i fac o carier:1 de durata.
& dureaza 14 minute, Este destul sa arunci o privire 1:n topuri
~ a costat peste 1 mi- pentru a constata cate stiluri convietuiesc
~ lion de dolari ~i a Impreuna. intr-o saptamana pe locul unu se
] fost propus ~i pentru afla o balada rornantica a lui Mariah Carey 1:n
& premiul Oscar. cealalta saptamana Take That, Michael Jackson:
-
Searchers, Kinks ~i a altora ocupau pozitii de
frunte 10 topurile de pe cele dou:l maluri ale
Atlanticului.

Sfar~itul unei epoci


in 1970 Beatles s-a dezmembrat, membrii lui
au Imbrati~at cariere solo. Toti au editat albu-
me 1otr-un tiraj mare, dar contrar zvonurilor
lansate, nu au mai dat nici un concert
Impreuna. John Lennon a fast Impu~at In New
York In anul 1980. A$a cum trei ani mai
devreme moartea lui Presley a Insernnat pentru
a generatie sfa~itul unei epoci, membrii
aceleia~i generatii au simtit din nou ceva
aseman:ltor. .
O mare parte a succesului formatiei The L
Beatles se datora faptului c:l piesele romantice

Structura fonnatiilor rock actuale cuprinde sau sora lui, Janet, pentru ca $i ei s:l fie schim-
una sau dou~ chita:ri electrice, o chitara bas, bati de un rapper de culoare, care este eliminat
deseori un instrument cu claviatur~ ~i de Blur. Stelelor muzicii pop sau rock actuale
cateodata:unul sau mai multe instrumente de nu le ajunge s:l cante bine sau s:l fie virtuozi ai
suflat -de exemplu saxofon. Cu ajutorul chitarei. Videoclipurile au devenit importante,
tehnicii avansate de studio, cat ~i electronicii obligandu-le s:l fie spectaculoase. Nu este
scenice, formatiile pot obtine o sumedenie de intampl:ltor c:l starurui ca Michael Jackson $i
tonalit~ti ~i efecte acusticeatat la Inregistrari cat Madonna sunt dansatori profesioni$ti. Costurile
In concerte. The Beatles s-au folosit printre videoclipurilor erau la inceput de cateva mii de
! primii de acesteposibilit~ti. dolari, azi pot depa$i milionul -dar $i aceste
costuri sunt achitate cu amabilitate de marii
-0 Rockul progresiv moguli ai industriei de divertisment, deoarece
Aceast~ muzic~ rock complicat~ este deseori ei $tiu c:l $i muzica este o afacere uria$:l.
j denumita: "progresiv~" ~i este destinata: mai
~ mult audierii decat dansului. Pink Floyd,
Genesis ~i alte formatii rock progresive
O Muzica ca sursa de venituri: in 1985 multe Inregistreaz~o muzic~ dramatic~ cu efect raS-
staruri pop ~i rock au participat la concertul colitor, realizata:impecabil din punct de vedere
Live Aid transmis in intreaga lume. incasarile tehnic, iar concertele lor sunt productii
de peste SO milioane de dolari au fost desti- fascinante utilizand un spectru larg de efecte
nate ajutorarii infometa~ilor din Africa. acustice~i de lumin~.
Alte fonnatii, ca de exemplu Cream,din anii
~i mai melodioase puteau fi ascultate de '60, nu interpretau O muzic~ foarte complicata:,
p~rinti, In timp ce copiii dansau pe mai mult l~i etalau talentul sclipitor de instru-
compozitiile mai ritmat~ ~imai zgomotoase. menti~ti In improvizatii lungi ~i zgomotoase.
Concomitent cu Beatles, o al~ forn1atie a Din acestgen s-a format curentul heavy metal,
cucerit un renume mondial -ce-i drept cu mai bazandu-se pe sunetul chitarei electrice, cel
putirul aprobare a p~rintilor -grupul englez, mai bun exemplu fiind fonnatia Led Zeppelin.
Rolling Stones. Ei s-au forn1at In 1962 ~i d~deau
concerte ~i peste trei decenii ~i jum~tate. Punk
Pentru multi tineri sonoritatea lor dur~, Punk rockul a fost o alta: directie de mani-
"depravata" Insemna rock 'n 'rollul. Nu putini festare,mai ~impl~ ~i mai directa:,dar la fel de .
aveau o pozitie identic~ fat~ de muzica zgomotoasa. Fonnatii. de punk legendare ca ,
formatiei The Who -forn1atia alc~tuita In 1962 Clash, sau Sex Pistols au avut o popularitate
din Roger Daltrey, Pete Townshend ~i John uria~aIn cindul tinerilor -~i o nepopularitate ~
Entwistle avand la baterie pe dezl~ntuitul Keith la fel de mare In cindul parintilor.
Moon. Eruptiile lor pe scen~ erau la fel de Multi din pionierii ~i stelele rockului au O Megastarurile asemanatoare Madonnei
revol~toare pentru p~rinti ca ~i scandalurile lor decedat. Cel mai mare virtuoz al chitarei sunt renumite atat datorita muzicii lor. cat ~I
In afara scenei. electrice de blues, Jimi Hendrix, a trait numai stilului lor de via1a.

238 A A
Arta ~i omul 78 -CE ESTE NOU IN MUZICA POP? ~tiinta ~i tehnologie 26 -INREGISTRAREA SUNETELOR