P. 1
structuri complexe de date in ingineria programarii in c (laborator nr 3 liste stive cozi)

structuri complexe de date in ingineria programarii in c (laborator nr 3 liste stive cozi)

|Views: 200|Likes:

More info:

Published by: Cristinel-Octavian Catrinoiu on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2011

pdf

text

original

Ingineria Sistemelor de Programe (ISP), autor Sef de lucrari Dr. Ing.

Mihail Buricea

Laborator nr 3 Structuri complexe de date in ingineria programarii
1. Probleme rezolvate cu liste. Problema 1.1. Sa se ceeze o lista dublu inlantuita cu coordonatele spatiale ale mai multor puncte din spatiu si apoi sa se afiseze pe ecran punctele cu coordonatele lor de la inceput spre sfarsit si invers. #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<alloc.h> #include<conio.h> void main(void) { struct tip_punct { float x; float y; float z; struct tip_punct *anterior; struct tip_punct *urmator; } *var_punct,*primul_punct,*ultimul_punct; float wx,wy,wz; char raspuns; int n=0,nf; /* citirea coordonatelor primului punct */ primul_punct=(struct tip_punct*)malloc(sizeof(struct tip_punct)); if(primul_punct==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr primul punct"); return; } printf("\n abscisa punctului P(%d),x%d=",n,n); scanf("%f",&wx); printf("\n ordonata punctului P(%d),y%d=",n,n); scanf("%f",&wy); printf("\n cota punctului P(%d),z%d=",n,n); scanf("%f",&wz); primul_punct->x=wx; primul_punct->y=wy; primul_punct->z=wz; primul_punct->anterior=NULL; primul_punct->urmator=NULL; ultimul_punct=primul_punct; var_punct=primul_punct; printf("\n continuati adaugarea de puncte?(d/n):"); raspuns=getche(); while((raspuns=='d')||(raspuns=='d')) { /* citirea coordonatelor unui alt punct */ n++; printf("\n abscisa punctului P(%d),x%d=",n,n); scanf("%f",&wx); printf("\n ordonata punctului P(%d),y%d=",n,n); scanf("%f",&wy); printf("\n cota punctului P(%d),z%d=",n,n); scanf("%f",&wz); ultimul_punct=(struct tip_punct*)malloc(sizeof(struct tip_punct)); if(ultimul_punct==NULL) {

1

Ing. printf("\n =============================================").contine adresa unde este memorat urmatorul punct. n++. } ultimul_punct->x=wx.%f. printf("\n continuati adaugarea de puncte?(d/n):"). autor Sef de lucrari Dr. ultimul_punct->z=wz. printf("\n ============================================="). respectiv ultimului punct memorat. Parcurgerea si extragerea datelor referitoare la puncte sunt permise numai secvential.%f.contine abscisa primului punct. } printf("\n P%d(%f.var_punct->x. return. ultimul_punct->y=wy. } /* listarea punctelor de la inceput pana la sfarsit */ printf("\n lista punctelor de la inceput pana la sfarsit:"). cu ajutorul variabilelor de tip pointer incluse in variabilele dinamice (anterior.%f)". while(var_punct->anterior!=NULL) { printf("\n P%d(%f.var_punct->x.%f.var_punct->x.n. La finalul executiei programului se poate sti adresa primului.var_punct->x).n=0. atunci var_punct = primul_punct si se poate referi primul punct prin var_punct.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). Se observa ca variabilele dinamice (de tip pointer) pot interveni in program in doua moduri.%f)". Locurile din memorie ale celorlalte puncte sunt necunoscute. var_punct=primul_punct.var_punct->x. De asemenea se poate initia un sir de instructiuni pentru a extrage pe rand datele referitoare la punctele memorate astfel: var_punct = var_punct->urmator (var_punct va contine adresa de memorie in care a fost memorat urmatorul punct) Referirea la campurile noului punct se va face la fel ca mai inainte.contine cota primului punct.var_punct->x. Referirea la un camp al variabilei dinamice de tip punct se face prin var_punct-> urmat de numele campului: var_punct-> x . nf=n. Daca in variabila de tip pointer var_punct se pune continutul variabilei primul_punct. Se va continua aceasta procedura de prelucrare a datelor referitoare la punctele consecutive pana cand variabila var_punct va avea valoarea egala cu variabila ultimul_punct. var_punct=ultimul_punct. raspuns=getche(). var_punct->urmator . var_punct=ultimul_punct.%f.n. ultimul_punct->anterior=var_punct. } Variabilele alocate dinamic vor fi memorate in zona Heap. Mihail Buricea printf("\n memorie insuficienta ptr ultimul punct").n. nf--. while(var_punct->urmator!=NULL) { printf("\n P%d(%f. var_punct -> z . var_punct -> y . var_punct=var_punct->urmator. sau cand campul var_punct->urmator va avea valoarea NULL.var_punct->x).contine ordonata primului punct. printf("\n =============================================").n=0.var_punct->x. urmator).%f)".%f)".var_punct->x. /* listarea punctelor de la sfarsit catre inceput */ printf("\n lista punctelor de la sfarsit catre inceput:").var_punct->x). var_punct=var_punct->anterior. } printf("\n P%d(%f.var_punct->x). printf("\n ============================================="). var_punct->urmator=ultimul_punct. 2 . ultimul_punct->urmator=NULL.var_punct->x.n.

.artcurent->ca. fara referire. scanf("%s".h> struct tipart { int ca. Problema 1. denumirea produsului un camp alfanumeric de maximum 15 caractere.h> #include<float.kg. void adaugare() { artcurent=(struct tipart*)malloc(sizeof(struct tipart)).l. artanterior=artcurent.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). } void listare() { printf("\n %4d %-15s %-2s %7ld".&artcurent->pret). artcurent->umas.&artcurent->denumire). struct tipart *artprim. Al doilea mod este cand se foloseste ca si referire la o variabila dinamica (var_dinamica1-> var_dinamica2->) caz in care se lucreaza cu variabile dinamice.artcurent->pret).h> #include<alloc.hl. } void citestelista() { artcurent=artprim. scanf("%ld". unitatea de masura un camp de 2 caractere alfabetice(bc.*artcurent.etc):"). printf("\n denumire articol:"). printf("\n unitate de masura (bc.kg. char umas[3]. } if(primapel==1) { artprim=artcurent. autor Sef de lucrari Dr.h> #include<conio. } else /*nu e primul apel */ artanterior->urm=artcurent.ml. scanf("%d". in ordinea introducerii de la tastatura si apoi sa se afiseze pe ecran lista. scanf("%s".ml.l.hl. printf("\n pret articol(real):"). Mihail Buricea Primul.mp.*artanterior. artcurent->urm=NULL. primapel=0. etc.mc. struct tipart *urm.artcurent->denumire. return. if(artcurent==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr articolul curent").h> #include<string. caz in care singurele operatii permise intre ele sunt cele de atribuire (initializarea unei variabile dinamica cu constanta NULL sau tansferul continutului intre variabile dinamice de acelasi tip). cand se foloseste variabila simplu. char denumire[15]. int primapel=1.mc. }.&artcurent->umas).&artcurent->ca). long int pret. char raspuns. 3 . Sa se creeze o lista simplu inlantuita de articole cu structura:cod produs un camp numeric de maximum 4 caractere.) si pretul produsului. Ing.2. printf("\n cod articol(1. #include<stdio.mp.9999):").

&studprim->cm). } listare().h> struct tipstud { int cm.*student. } void main(void) { printf("\n creati lista de articole?(d/n):"). }. autor Sef de lucrari Dr. struct tipstud *urm. char raspuns. printf("\n =================================").*studcurent.h> #include<conio.h> #include<string.ok.h> #include<float.auxp[20]. Ing. } Problema 1. #include<stdio. struct tipstud *ant.auxmed. pret ").Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). int media. } citestelista(). char nume[20]. raspuns=getche(). ordonarea dupa medie si afisarea listei studentilor folosindu-se cate o functie adecvata pentru fiecare operatie (creare. while(artcurent->urm!=NULL) { listare(). printf("\n nume student:").auxcm. printf("\n ================================="). Mihail Buricea printf("\n cod denumire u. Sa se scrie programul in C pentru crearea.3. raspuns=getche().m. char prenume[20]. char auxn[20]. Se considera o lista dublu inlantuita de studenti cu structura:cod matricol. } do { printf("\n cod matricol (1-99):"). if(studprim==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr primul student"). void creare() { studprim=(struct tipstud*)malloc(sizeof(struct tipstud)). ordonare si listare). primapel=1. prenume si media. } while ((studprim->cm<1)||(studprim->cm>99)). scanf("%d". struct tipstud *studprim.h> #include<alloc. return.*studultim. artcurent=artcurent->urm. while((raspuns=='d')||(raspuns=='D')) { adaugare(). nume. printf("\n adaugati in lista de articole?(d/n):"). int nrstud. 4 . artanterior=NULL.

&studprim->media). studultim=studprim.studultim->prenume). } while ((studprim->media<1)||(studprim->media>10)). studcurent=studprim. return. studultim->urm=NULL.&studultim->media). } while ((studultim->media<1)||(studultim->media>10)). printf("\n prenume student:"). printf("\n continuati adaugarea unui student in lista ?(d/n):"). while((raspuns=='d')||(raspuns=='d')) { studultim=(struct tipstud*)malloc(sizeof(struct tipstud)). Ing. printf("\n prenume student:"). 5 . raspuns=getche(). return. studcurent->urm=studultim. } while ((studultim->cm<1)||(studultim->cm>99)). do { printf("\n media (1-99):"). } printf("\n doriti afisarea listei de studenti?(d/n):"). nrstud++. } do { printf("\n cod matricol (1-99):").Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). scanf("%d". } void listare() { studcurent=(struct tipstud*)malloc(sizeof(struct tipstud)).studprim->prenume). if(studcurent==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr studentul curent").studultim->nume). scanf("%s". nrstud=1.&studultim->cm). if(studultim==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr ultimul student"). scanf("%d". Mihail Buricea scanf("%s". raspuns=getche(). autor Sef de lucrari Dr.studprim->nume). } free(studcurent). studcurent=studultim. do { printf("\n media (1-99):"). printf("\n nume student:"). studprim->urm=NULL. scanf("%s". scanf("%d". studultim->ant=studcurent. studprim->ant=NULL. printf("\n continuati adaugarea unui student in lista ?(d/n):"). scanf("%s". return.

} else studcurent=studcurent->urm.studcurent->nume.studcurent->media). studcurent=(struct tipstud*)malloc(sizeof(struct tipstud)). } printf("\n %5d %-10s %-10s %3d". while (studcurent->urm!=NULL). strcpy(auxp. studcurent->cm=studcurent->urm->cm. return. strcpy(studcurent->nume. Mihail Buricea raspuns=getche().studcurent->urm->prenume). printf("\n matricol nume prenume media"). ok=1.studcurent->prenume).studcurent->cm. while((raspuns=='d')||(raspuns=='d')) { studcurent=studprim. studcurent->prenume. strcpy(studcurent->prenume. studcurent->prenume. Ing. studcurent->media=studcurent->urm->media. auxmed=studcurent->media. autor Sef de lucrari Dr. strcpy(studcurent->urm->nume. while(ok==1) { ok=0. raspuns=getche(). do if(studcurent->media>studcurent->urm->media) { auxcm=studcurent->cm.studcurent->nume. studcurent=studprim. } while((raspuns=='d')||(raspuns=='d')) { ok=1. printf("\n doriti afisarea listei de studenti?(d/n):").studcurent->cm. printf("\n ======================================="). printf("\n ======================================="). studcurent=studcurent->urm. if(studcurent==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr studentul curent").studcurent->nume).auxp). return.studcurent->media). } 6 . strcpy(studcurent->urm->prenume.studcurent->urm->nume). studcurent->urm->media=auxmed. strcpy(auxn.auxn). } free(studcurent). studcurent->urm->cm=auxcm. } void ordonare() { printf("\n doriti ordonarea dupa medii a listei?(d/n):").Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). while (studcurent->urm!=NULL) { printf("\n %5d %-10s %-10s %3d". raspuns=getche(). studcurent=studcurent->urm.

float media. else { ultim->urm=pstud.h> #include<process.wnume).Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). } Problema 1. actualizare (adaugari si stergeri) si afisarea listei studentilor promovati. autor Sef de lucrari Dr.char *wnume. free(studultim). pstud=(struct tipstud*)malloc(sizeof(struct tipstud)). Ing.*ultim. pstud->urm=NULL. ordonare(). listare(). if(pstud==NULL) { printf("\n memorie insuficienta").float wmedia) { struct tipstud *pstud. struct tipstud *urm.h> #include<conio. listare(). } 7 .4. pstud->cm=wcm.h> struct tipstud { int cm. return. struct tipstud *prim. void adaugare(int wcm. pstud->media=wmedia. if(prim==NULL) prim=ultim=pstud. if(prim==NULL) ultim=NULL. ultim=pstud. a studentilor bursieri(peste media 8) si a studentilor restantieri. char nume[20]. } strcpy(pstud->nume.h> #include<alloc. nume si media. }. Mihail Buricea printf("\n doriti ordonarea dupa medii a listei?(d/n):"). free(studprim). if(prim==pstud) { prim=pstud->urm. } void main(void) { creare(). } free(studcurent). } } /* sf procedura de adaugare*/ void stergere(struct tipstud *pstud) { struct tipstud *qstud.h> #include<string. if(!pstud) return. #include<stdio. raspuns=getche(). Sa se scrie programul in C pentru crearea. Se considera o lista simplu inlantuita de studenti cu structura:cod matricol.

pstud->cm. } printf("\n lista studentilor bursieri: "). prim=ultim=NULL. printf("\n ===============================\n"). } 8 .n. printf("\n ===============================\n"). } free(pstud). stergere(pstud). float wmedia. printf("\n ==============================="). pstud=qstud.(qstud->urm!=pstud)&&(qstud->urm!=NULL).&n).i<n.pstud=pstud->urm) printf("\n %d %-20s %5.pstud->media). printf("\n lista studentilor restantieri: "). for(pstud=prim.qstud=qstud->urm).pstud->nume. qstud=pstud->urm.wnume. printf("\n lista studentilor promovati "). Mihail Buricea else { for(qstud=prim. } printf("\n ===============================\n"). int i.i++) { printf("\n Codul matricol:"). for (i=0. scanf("%s".pstud->media). printf("\n Media:"). Ing.pstud=pstud->urm) if(pstud->media>=8) printf("\n %d %-20s %5. return.pstud->media). adaugare(wcm.pstud!=NULL.pstud->cm.scanf("%f".*qstud.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). { if(qstud->urm==NULL) { printf("/n nodul nu apartine listei"). autor Sef de lucrari Dr. } } void main(void) { char wnume[20].scanf("%d". while(pstud!=NULL) { if(pstud->media<5) { printf("\n %d %-20s %5.&wmedia). for(pstud=prim.wmedia).pstud->nume. printf("\n ==============================="). } else pstud=pstud->urm.pstud->nume. struct tipstud *pstud. pstud=prim.wnume). printf("\n ===============================").2f".2f".2f".&wcm). if(pstud==ultim) ultim=qstud.pstud->cm. scanf("%d".pstud!=NULL. } qstud->urm=pstud->urm. int wcm. printf("\n Nume:"). printf("\n Numarul studentilor:").

int *wgreutate) { struct tipstiva *ptrcontainer. if(ptrcontainer==NULL) { printf("\n memorie insuficienta ptr memorarea unui container "). Probleme rezolvate cu stive si cozi. ptrcontainer->data.1.char *wcontinut. autor Sef de lucrari Dr. ptrcontainer->data.char *ptrcontinut. data ambalarii (zi. }. Se considera o stiva de containere cu caracteristicile:cod container un numar cuprins intre 1 si 99. /* descrierea functiei push() */ int push(int *wcc. continut un camp alfanumeri de 20 caractere. struct tipstiva *varf. struct tipdata data. Pentru un container sosit pentru stivuire se vor cere:codul. Functia pop() va oferi informatii. nu este necesara memorarea adresei ultimului element din lista (care a fost asezat primul in stiva). Sa se simuleze activitatile de stivuire si de incarcare intr-un mijloc de transport a containerelor din stiva.an=wdata->an. adica primul element din lista de containere (ultimul asezat in stiva). } ptrcontainer->cc=*wcc.h> struct tipdata { int zi. continutul. Functia push() va simula asezarea unui nou container in stiva si va returna valoarea 0 in cazul in care nu s-a reusit alocarea dinamica a spatiului de memorie necesar pentru introducerea unui nou element (informatiile containerului) in stiva de containere si valoarea 1 in caz contrar.h> #include<conio. Mihail Buricea 2.luna=wdata->luna. Stiva containerelor se va implementa ca o lista simplu inlantuita. Evenimentele care pot avea loc cu aceasta stiva de containere sunt: sosirea unuinou container pentru stivuire simulata prin apasarea tastei S si incarcarea intr-un mijloc de transport a unui container simulata prin apasarea tastei I. Intrucat toate operatiile asupra unei stive se fac pe la capatul de inceput al listei. }. data ambalarii si greutatea iar la incarcarea sa intr-un mijloc de transport pentru plecare se afisaza aceleasi informatii.struct tipdata *ptrdata. luna si an) si greutatea in kg. ptrcontainer->greutate=*wgreutate. char continut[20].wcontinut). ptrcontainer=(struct tipstiva*)malloc(sizeof(struct tipstiva)).h> #include<string. struct tipstiva { int cc.zi=wdata->zi. strcpy(ptrcontainer->continut. prin intermediul parametrilor sai. varf=ptrcontainer. int greutate. int luna. #include<stdio. int an. ptrcontainer->data. return 1.struct tipdata *wdata. struct tipstiva *urm. } /* descrierea functiei de extragere din stiva */ int pop(int *ptrcc. Ing.int *ptrgreutate) { 9 .Ingineria Sistemelor de Programe (ISP).h> #include<alloc. return 0. Problema 2. identificata prin variabila varf care arata containerul vizibil din varful stivei. despre containerul scos din stiva pentru expediere si va returna valoarea 1 daca in stiva nu mai sunt containere si valoarea 0 in caz contrar. ptrcontainer->urm=varf.

&wgreutate)) printf("\n containerul %d. ptrcontainer=varf.an).luna).zi).wgreutate.&wcc).&wcontinut). varf=ptrcontainer->urm. else printf("\n nu mai exista containere"). char rasp. *ptrgreutate=ptrcontainer->greutate. printf("\n t .luna.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). printf("\n luna ambalarii:").&wgreutate).%d kg. break. varf=NULL.din %d/%d/%d a fost scos din stiva". ptrdata->luna=ptrcontainer->data. strcpy(ptrcontinut. printf("\n anul ambalarii:").wcontinut.wcontinut.scanf("%d". break.&wgreutate)) printf("\n containerul a fost asezat in stiva"). rasp=getche(). int terminat=0. int wgreutate. printf("\n ziua ambalarii:").an). autor Sef de lucrari Dr. break.asezare container in stiva").luna.an. else printf("\n memorie insuficienta ptr container").scanf("%d".zi. wcc.scanf("%d". Ing.&wdata.%s. case 's': if(pop(&wcc. while(!terminat) { clrscr(). printf("\n continut container:").&wdata. switch (rasp) { case 'a': printf("\n cod container:").wdata. } } 10 . struct tipdata wdata.&wdata. default: printf("\n operatie aleasa gresit"). if(!varf) return 0. getch(). *ptrcc=ptrcontainer->cc.ptrcontainer->continut).wdata. Mihail Buricea struct tipstiva *ptrcontainer. case 't': terminat=1. } printf("\n Apasati o tasta pentru continuare:").scanf("%d". char wcontinut[20].scanf("%s". printf("\n a . ptrdata->an=ptrcontainer->data.wcontinut.wdata. } void main(void) { int wcc.terminare program"). return 1. printf("\n s .&wdata.scoatere container din stiva").zi. printf("\n Alegeti operatia dorita:").scanf("%d". if(push(&wcc. printf("\n greutate container:"). free(ptrcontainer). ptrdata->zi=ptrcontainer->data.&wdata.

cu caracteristicile: numarul de inmatriculare un camp alfanumeric de 10 caractere. int capacitate. freepos++.h> #include<string. Ing. } recupos++. Coada masinilor se va implementa ca un tablou de pointeri spre articole de tip structura care se initializeaza cu valoarea NULL. } ptrmasina[freepos]=q. Functia qstore() va simula asezarea unei noi masini la coada si verifica daca lista este completa. Toate operatiile asupr unei cozi se fac pe la ambele capate ale listei si constau fie din adaugarea unei structuri de tip masina la sfarsitul cozii fie din extragerea (stergera) unei structuri de tip masina la inceputul cozii. char culoare[10]. return. Functia qretrieve() simuleaza eliberarea unei masini din coada si va returna NULL daca nu mai sunt masini in coada si va returna pozitia urmatoarei masini care va fi eliberata. tipul.2.*ptrmasina. Listarea masinilor din coada presupune afisarea acelorasi informatii pentru toate masinile care sunt la coada si urmeaza sa se alimenteze cu benzina. #include<stdio. Mihail Buricea Problema 2.h> #define MAX 20 struct tipmasina { char numar[10]. autor Sef de lucrari Dr. eliminarea din capul cozii a masinii alimentate si listarea tuturor masinilor din coada folosindu-se cate o functie adecvat definite. int freepos=0. } /* descrierea functiei de extragere masina din coada */ struct tipmasina *qretrieve(void) { if(recupos==freepos) { printf("\n nu mai sunt masini la coada"). simulata prin apasarea tastei a. Sa se simuleze activitatile de alimentare cu benzina ale masinilor din coada: adaugarea unei masini la coada. tipul masinii un camp alfanumeric de 15 caractere. Se considera o coada de masini. eliminarea din coada a masinii alimentate simulata prin apasarea tastei e si listarea masinilor din coada simulata prin apasarea tastei l. struct tipmasina masina.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). culoarea si capacitatea rezervorului iar la plecarea masinii dupa ce a fost alimentata se vor afisa aceleasi informatii. do 11 . int recupos=0. }. return ptrmasina[recupos-1]. permitand in acest mod afisarea informatiilor despre masina care va fi eliberata. Evenimentele care pot avea loc cu aceasta coada sunt: adaugarea unei noi masini la coada. Pentru o masina sosita la coada se vor cere:numarul de inmatriculare. return NULL. } void adaugare() { char r.h> #include<alloc. adaugare() */ void qstore(struct tipmasina *q) { if(freepos==MAX) { printf("\n lista plina"). struct tipmasina *ptrmasina[MAX].h> #include<process. la o statie de alimentare cu benzina. char tip[15].*qretrive(void). culoarea un camp alfanumeric de 10 caractere. /* descrierea functiei de adaugare masina la coada.h> #include<conio.

printf("\n capacitatea rezervorului:"). } /* descrierea functiei de extragere (stergere) din stiva */ void stergere() { \ struct tipmasina *ptrmasina.ptrmasina->tip.ptrmasina[t]->tip. return. printf("\n ================================================"). ptrmasina->culoare. rasp=getche().%-10s. qstore(ptrmasina). for(t=0. } void listare() { int t. } while ((r!='d')&&(r!='D')). printf("\n l .&ptrmasina->capacitate). for(t=recupos. scanf("%d". if((ptrmasina=qretrieve())==NULL) return. printf("\n t .++t) ptrmasina[t]=NULL.ptrmasina->numar. if(!ptrmasina) { printf("\n memorie insuficienta ptr o noua alocare"). getch(). printf("\n e .terminare program").consultare si listare masini din coada"). printf("\n ==============================================="). printf("\n tipul masinii:").%-15s. scanf("%s".&ptrmasina->culoare)..++t) printf("\n %-10s%-15s %-10s %5d". scanf("%s". Mihail Buricea { printf("\n introduceti in coada masina %d ?(d/n):". for(.ptrmasina->capacitate). getch(). r=getche().asezare masina la coada ptr alimentare"). } printf("\n numarul de inmatriculare al masinii:"). printf("\n masina %-10s.) { clrscr().alimentare si iesire masina de la coada"). switch (rasp) { 12 .freepos+1).Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). char rasp. printf("\n date despre masina iesita de la coada").ptrmasina[t]->numar. printf("\n ==================================================="). ptrmasina=(struct tipmasina*)malloc(sizeof(struct tipmasina)). autor Sef de lucrari Dr.ptrmasina[t]->capacitate).t<freepos.%3d l". printf("\n a . scanf("%s". printf("\n culoarea masinii:"). Ing. printf("\n numar tip culoare capacitate(l)"). ptrmasina[t]->culoare. printf("\n Alegeti operatia dorita:").&ptrmasina->numar). } /* descrierea functiei de stocare a unei masini */ void main(void) { int t.&ptrmasina->tip).t<MAX. printf("\n ===================================================").

luna si an) si greutatea in tone. mc.unitate masura .2. Problema 3. case 't': printf("\n terminarea gestionarii cozii de masini"). Sa se simuleze activitatile legate de incarcarea tirurilor de marfuri alimentare. adaugare(). hl). Problema 3. ml.5. . printr-o coada corespunzatoare si sa se afiseze lista tuturor tirurilor care au fost incarcate si au plecat. break.80.2. pornind de la informatiile introduse de la tastatura si efectuindu-se validarile corespunzatoare.camp de tip real si se obtine prin inmultirea dintre valoarea campului cantitate si valoarea campului pret. . dupa denumire si dupa pret afisandu-se aceste liste si in ordine descrescatoare prin parcurgerea inversa a acestor liste. 4. data incarcarii (zi. Totodata trebuie sa pastram adresa ultimului articol generat. mp. Mihail Buricea case 'a': printf("\n soseste si se introduce o noua masina la coada"). proprietar. stergerea cat si modificarea datelor unui angajat) urmata de listarea la cerere a tuturor angajatilor. lista tirurilor care asteapta sa fie incarcate impreuna cu toate caracteristicile acestora (numar de inmatriculare.70. tone. Probleme propuse pentru rezolvare. Se considera o linie de garare a 100 vagoane de marfa (stiva) cu caracteristicile:cod vagon un numar cuprins intre 100 si 999.cantitatea – camp real cu 5 cifre partea intreaga si 3 cifre pentru zecimale.tip articol . Sa se creeze o lista dublu inlantuita de produse dintr-un nomenclator de produse cu structura: cod produs. } } } 3.40. prêt si valoare). stergerea cat si modificarea datelor unui articol ca urmare a intrarilor si iesirilor de articole) urmata de listarea la cerere a tuturor articolelor.camp alfabetic din multimii (buc.999].60.4. Problema 3. denumire. break. Problema 3.7.camp de tip numeric apartinand multimii gestiunilor (10. 4. 2=articol de iesire material din stoc. Sa se creeze o lista dublu inlantuita cu angajatii unei firme ordonata dupa numele si prenumele angajatilor si sa se actualizeze aceasta lista (adaugarea la locul potivit a unui nou angajat.camp numeric de o cifra zecimala cu semnificatiile: 0=articol de stoc.20.6.camp alfanumeric de 20 caractere.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP).2. case 'l': printf("\n se listeaza masinile care se gasesc la coada"). repere) de organizare secventiala. case 'e': printf("\n se alimenteaza si iese prima masina de la coada"). stergere(). Sa se creeze o lista liniara dublu inlantuita de produse cu structura de la problema 2.. cu urmatoarea structura a articolelor: . sofer. l. autor Sef de lucrari Dr. anterior rezolvata care sa permita listarea articolelor in ordinea inversa introducerii datelor.3. Problema 3.1. 4.2. break. Problema 3. Tema de casa nr 2.pret . Indicatie: Pentru rezolvarea problemei va trebui sa introducem in corpul fiecarui articol un camp in care sa se memoreze adresa articolului anterior.data de creare sau data ultimei actualizari despachetata luata din sistemul de operare. a celor care au suerit modificari. .90).30. Problema 3. Sa se creeze o lista liniara simplu si invers inlantuita de articole cu structura din problema 1. listare(). anterior rezolvata care sa permita exploatarea directa cat si inversa a listei (adica listarea produselor din lista). cantitatea transportata. cu acelasi tip de aliment. produse.cod gestiune.cod articol . Sa se creeze o lista dublu inlantuita cu stocurile articolelor de marfuri dintr-o firma ordonata dupa codurile marfurilor si sa se actualizeze aceasta lista (adaugarea la locul potivit a unui articol . Pornind de la fisierul anterior creeat sa se creeze o lista dublu inlantuita de articole in zona de memorie heap 13 . Sa se creeze un fisier de articole (materiale. .valoarea . . exit(0). 1=articol de intrare.1. Sa se simuleze activitatile de garare si de iesire din garare pentru formarea unei garnituri de tren a cate 10 vagoane din stiva de vagoane.50.camp de tip real pozitiv cu 7 cifre pentru partea intreaga si 2 cifre pentru partea fractionara. . . continut vagonului camp alfanumeri de 20 caractere. . Ing. kg.denumirea articolului . a celor sterse si a celor noi adaugate in lista.camp de tip numeric apartinind multimii [100. unitate de masura si pret) si sa se ordoneze crescator lista de produse dupa cod de produs. dintr-un depozit de marfuri alimentare (sosirea si plecarea).

4. 4. Precizare : Aplicatia se va proiecta utilizandu-se tehnica meniurilor pentru selectarea unei actiuni precizate in tema 14 .5. aceasta lista (adaugari. Pornind de la lista anterior sortata sa se creeze o noua lista care sa contina stocurile de articole (pentru un acelasi cod de articol. 4. Ing. Mihail Buricea 4. Sa se recreeze lista de stocuri finale pornind de la fisierul anterior salvat si sa se actualizeze. Sa se sorteze crescator lista de articole dupa cod articol si tip articol (in aceasta ordine) care se va lista. utilizindu-se un algoritm de sortare cunoscut. modificari si stergeri de articole in lista) apoi sa se listeze pe ecran lista astfel actualizata.Ingineria Sistemelor de Programe (ISP). Apoi sa se listeze pe ecran continutul listei de stocuri finale si sa se salveze intr-un fisier adecvat stocurile finale. autor Sef de lucrari Dr. printrun meniu adecvat.3. stocul final=stocul initial+intrari de articole-iesiri de articole.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->