Sunteți pe pagina 1din 8

Realitatea Ficţiunea

- ceea ce l-a poezia


impresionat pe O furnică
autor de Tudor Arghezi

Raportul dintre realitate şi ficţiune


în poezia:”O furnică” de T. Arghezi
În operele sale, scriitorul imaginează un univers, re-
creează o lume,de aceea literatura este un produs al
imaginaţiei acestuia.
Literatura are un caracter de ficţiune (invenţie, plăsmuire).

Poetul porneşte de la un fapt obişnuit:


o furnică grăbită rătăceşte drumul.
Lumea imaginată
Aceasta constituie pentru de poet impresionează prin caracterul ei
scriitor punctul de plecare în
neobişnuit, fiind construită pe comparaţia dintre:
construirea
universul uman lumea micilor
unui univers imaginar : poezia :”O furnică” de T. Arghezi.
vieţuitoare.

1
Rapo
î
Raportul dintre realitate şi ficţiune
Prezentaţi raportul dintre realitate şi ficţiune din

Î n operel e sa
poezia :”O furnică” de Tudor Arghezi.

................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

de aceea l
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Literatura
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

Timp de lucru: Total punctaj:


10 minute 20p...............

2
reprezint
Caracteristicile textului integral
Aduceţi trei argumente pentru a susţine ideea că

a unei luc
poezia „O furnică” de Tudor Arghezi este un text
integral.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

întindere
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Timp de lucru: Total punctaj:


5 minute 20p...............

3
Dialogul cu furnica
„ Un- te duci aşa degrabă?
Gândul meu mâhnit o-ntreabă,
Încă nu te-ai lămurit
Că greşeşti şi-ai rătăcit?
Descrierea cadrului şi a Cu merindea îmbucată
furnicii Te-ai suit până-n cravată
Şi mai ai până-n chelie
Două dealuri şi-o bărbie.
“ O furnică mică, mică, Nu vrei, tată, să-ţi arăt
Dar înfiptă vasăzică, Cum iei drumul îndărăt?
Ieri, la prânz, mi s-a urcat Să-ţi mai pui o întrebare:
De pe vişinul uscat, E aproape de culcare;
Pe picioare, pentru căci Unde dormi, aici, departe?
Mi le-a luat drep nişte crăci. Într-o pagină de carte?
S-ajungi virgulă târzie
Într-un op de poezie?”
Mărunţica de făptură
Duse, harnică, la gură
O fărâmă de ceva, Dilema poetului
Care-acasă trebuia „Mă gândesc ce-i de făcut
Aşezat în magazie S-o feresc de neştiut,
Pentru iarna ce-o să vie.” Îngrijat de ce-o să zică
Maica stareţa furnică
De-o lipsi din furnicar,
Şi-o aşteaptă în zadar.”

GRUPA I Universul uman şi lumea micilor vieţuitoare

Selectaţi din text cuvinte/grupuri de cuvinte care surprind


elementele cadrului natural şi descrieţi-l.

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Total punctaj:
Timp de lucru:
20p..............
10 minute
.

4
GRUPA II Universul uman şi lumea micilor vieţuitoare

Selectaţi din text cuvinte/grupuri de cuvinte care surprind


asemănarea furnicii cu o măicuţă şi prezentaţi-o.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Timp de lucru: Total punctaj:


10 minute 20p...............

GRUPA III Universul uman şi lumea micilor vieţuitoare

Selectaţi din text cuvinte/grupuri de cuvinte care surprind


asemănările şi deosebirile dintre cele două lumi şi prezentaţi-
le.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Timp de lucru: Total punctaj:


10 minute 20p..............
.

5
GRUPA IV Universul uman şi lumea micilor vieţuitoare

Selectaţi din text cuvinte/grupuri de cuvinte care să indice


relaţia dintre om şi micuţa făptură şi prezentaţi-le.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
......................................................................................................................

Timp de lucru: Total punctaj:


10 minute 20p...............

Imagini artistice
le
i zua
v
au

ii
ol v e

or
di

........................................................
fa

.................................. o t
ti

ct

m ..
ve

............................
i

.................................. ............................
........................................ ........................................................
............................
............................ ............................
.................................. ........................................ ..
........................................ ............................ ............................
.................................. ........................................................
............................ ............................
........................................
.................................. ........................................
..
............................ ............................
............................
.................................. ........................................ ........................................................
............................ ............................
.................................. ........................................ ..
............................ ............................

.................................. ........................................ ........................................................


............................ ............................
............................
........................................ ............................
..
.................................. ........................................ ............................
............................
........................................................
............................
.................................. ........................................ ............................
.. ............................
................................. ........................................ ............................ ............................
........................................................
.................................
........................................ ............................ ............................
........................................ .. ............................
............................ ............................
................................. ........................................ ........................................................
............................ ............................
................................. ........................................ .. ............................
................................. ........................................................
..
........................................................
..
........................................................
6 ..
........................................................
..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
Cuvinte expresive
................................................................................ Mesajul autorului
........................................................
.. Figuri de stil .. Univers imaginar
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
Personificarea ... ..
................................................................................ ........................................................
atribuie оnsuşiri.. ..
omeneşti unor
................................................................................ ........................................................
fiinţe, lucruri, .. ..
................................................................................
fenomene ale naturii. ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
.. ..
................................................................................ ........................................................
... ..
................................................................................ ........................................................
... ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................
7 ........................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
................................................................................
................................................................................ ..
................................................................................ ........................................................
........................................................................... ..
........................................................
..
........................................................
..
........................................................
Demonstrţi că poezia “O furnică” de T. Arghezi .. este un text
integral. O furnică ........................................................
..
de Tudor Arghezi ........................................................
..
...........................................................................................................................................
........................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

TIMP DE LUCRU: TOTAL PUNCTAJ:


15 MINUTE 30p......................