Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectul Global English

Acord de Parteneriat
între

British Council Romania

şi

…………………………………………

pentru

colaborarea în proiectul educational Global English

Rezumat

Acest acord de parteneriat este încheiat între British Council Romania şi


……………………………………………………………………………….. pentru a exprima dorinţa ambelor
părţi de a colabora în realizarea unor activităţi folosind resursele didactice Global English (GE). GE este
un proiect global al British Council care are ca produs patru website-uri educaţionale destinate predării
limbii engleze, dupa cum urmeaza:

1. Website-ul TeachingEnglish (http://www.teachingenglish.org.uk/ ) se adreseaza profesorilor de


limba engleza si materialele acopera metodica predarii limbii engleze, folosirea limbii engleze in
clasa, dezvoltare profesionala (articole de referinta dar si prezentari si seminarii video).

2. Website-ul LearnEnglish (http://learnenglish.britishcouncil.org ) se adreseaza elevilor de toate


varstele si include, alaturi de materiale clasice, materiale media moderne ( podcasts, flash games si
video) pentru cele patru deprinderi, gramatica si vocabular, examene.

3. Pentru elevii de varsta mica, website-ul specializat LearnEnglish Kids


(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en) ofera jocuri, cantece, povesti si o multime de activitati
interactive, care pot fi facute si acasa, impreuna cu prietenii sau parintii.

4. Website-ului LearnEnglish Family (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents ) vine in


sprijinul parintilor care doresc sa-si sprijine copiii in demersul lor de a invata limba engleza

The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.
Arii de colaborare

…………………………………………………… şi British Council vor colabora în mod activ pentru folosirea


resurselor educaţionale GE in scopul imbunatatirii calitatii predarii-invatarii limbii engleze, conform
Anexei, parte integranta a acestui proiect.

Desfasurarea proiectului

Proiectul se adreseaza profesorilor de limba engleza precum si elevilor scolii si parintilor acestora.
Profesorii de limba engleza:

 Isi vor crea conturi de utilizator pentru website-ul TeachingEnglish

 Vor studia 1-2 materiale pentru dezvoltare profesionala; acest lucru poate presupune (de
exemplu) vizionarea unui film din sectiunea respectiva si o discutie metodica, in cadrul sedintei de
catedra a scolii, sau studiu individual.

 Vor folosi zece materiale educationale descarcate de pe oricare dintre site-uri, in cadrul orelor de
limba engleza, in functie de profilul scolii.

 Vor elabora doua planuri de lectie pentru a ilustra felul in care au fost folosite materialele.

 Vor face o prezentare a site-ului LearnEnglish Family, la o sedinta cu parintii, si vor administra un
chestionar de feedback (prezentarea va fi elaborata de British Council) – acolo unde scoala are
ciclul primar.

 Vor incuraja elevii sa-si creeze conturi de utilizator pentru site-ul LearnEnglish sau LearnEnglish
Kids (acolo unde elevii au acces la un calculator personal sau la sala de calculatoare a scolii) si
sa foloseasca resursele pentru studiu individual.

 Vor administra elevilor un chestionar de feedback la sfarsitul proiectului (chestionarul va fi elaborat


de British Council) – intre 1 – 6 martie 2011.

 Vor elabora un scurt raport, la sfarsitul parteneriatului, centrat pe impactului materialelor asupra
elevilor (formatul raportului va fi elaborat de British Council), intre 1-10 martie.

 Vor trimite planurile de lectie, chestionarele si raportul la British Council, pana la 12 martie.

Directorul unitatii de invatamant va trimite lista continand numele profesorilor implicati in proiect, pana la
15 martie. Acestia vor primi certificatul de participare la proiectul global Global English, semnat de British
Council si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Durată

Acest Acord de parteneriat va dura intre noiembrie 2010 - martie 2011. Fiecare din cele două părţi poate
anula acest Acord; în cazul în care doreşte să anuleze Acordul, partea care îl anulează se angajează să
anunţe cealaltă parte cu cel puţin trei luni înainte.

Page 2 of 3
Intrare în funcţiune

Acest Acord de parteneriat va începe să funcţioneze la data semnării lui de către cele două părţi, care
este înscrisă mai jos.

Data:

……………….. 2010

Nigel Townson
Director Director

British Council Romania ………………….

Page 3 of 3