Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE

- CLASA A V-A D -

FIŞĂ DE LUCRU

I. EXERCIŢII DE RECUNOAŞTERE SIMPLĂ


1. Extrageţi, din textele următoare, părţile de vorbire flexibile
învăţate( substantivul, adjectivul, numeralul, pronumele, verbul ), pe patru
coloane distincte:
a. „ Domnul Vasile nu mai protestă. Plecase capul cu umilinţă.”
b. „ Căţelul scurma uşurel cu o labă un muşuroi de furnici, apoi îşi vârî botul în ele.”
c. „ Prin crăpăturile uşii licăresc fâşii de lumină.”
d. „ Doamna Tereza avea saloane elegante unde serile se întâlnea cea mai bună
societate la ceai.”
e. „ Nu pot să mă înţeleg cu dumnealui. Eu vorbesc şi dumnealui nu-i pasă. Pe
dumneavoastră trebuie să vă asculte, doar sunteţi bunicul dumnealui.”
f. „ Ea spuse că nu vrea să renunţe, că vrea să meargă la examen.”
g. „ Pe cei doi i-am văzut şi am încercat să le spun că al treilea coleg nu va veni în
excursie.”

II. EXERCIŢII DE CARACTERIZARE


2. După ce aţi recunoscut toate părţile de vorbire de la ex. I.1, precizaţi şi
caracteristicile acestora( categorii gramaticale, funcţii sintactice ).

EXERCIŢII CREATOARE
III.
EXERCIŢII DE EXEMPLIFICARE – CONDIŢIONATE
3. Alcătuiţi propoziţii în care substantivul „ elev” să îndeplinească următoarele
funcţii sintactice: nume predicativ( în cazurile : N. ; Ac. ; G. ), atribut
substantival prepoziţional şi atribut substantival genitival.

4. Alcătuiţi două enunţuri în care adjectivul „frumos” să îndeplinească funcţii


sintactice diferite.

5. Realizaţi două enunţuri în care numeralul „(cei)doi” să aibă valori diferite.


Precizaţi şi funcţia sintactică obţinută.

6. Menţionaţi forma accentuată a pronumelui personal în acuzativ, persoana I,


singular şi alcătuiţi cu ea enunţuri pentru toate funcţiile sintactice ale acestui
caz.
7. Formulaţi enunţuri cu verbul „ a învăţa” la indicativ, imperfect, perfect-
compus,viitor, viitor popular, la condiţional-optativ, perfect şi la imperativ,
persoana a II-a ,plural.