Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 8 decembrie 2009


Clasa: a X-a
DISCIPLINA: Dirigenţie
SUBIECTUL : Tipuri de emoţii
TIPUL LECŢIEI : dezbatere
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:--
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul activităţii, elevii vor fi
capabili:
O1: să recunoască denumirile diferitelor emoţii plăcute şi
neplăcute;
O2: să utilizeze modalităţile potrivite de exprimare a emoţiilor;
;O3: să descrie efectele emoţiilor asupra organismului
O4: să precizeze rolul emoţiilor în realizarea diferitelor activităţi.
O5: să iși valorifice propriile valori si convingeri.

STRATEGIA DIDACTICĂ

a)RESURSE PROCEDURALE:
• METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia examinatoare,
conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, explicaţia,
brainstorming, dezbatere, joc de rol, simulare, studii de caz,
tehnici ale gândirii critice, exerciţii metaforice
• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
b) RESURSE MATERIALE: fișe de lucru, flipchart, foi flipchart,
plasturi şi inimi din hârtie,fişe cu afirmaţii, fișe cu situaţii

BIBLIOGRAFIE
• DE SPECIALITATE
• PSIHOPEDAGOGICĂ ȘI METODICĂ
Cuvinte pentru o comunicare … fără cuvinte

Care dintre adjective descriu fiecare poziţie ? Uneşte-le cu


imaginile corespunzătoare, folosind săgeţi:

 Surprins
 Timid
 Ruşinos
 Agitat
 Resemnat
 Dezinteresat
 Automulţumit
 Dominant
 Modest
 Furios
 Îndoielnic
 Nepăsător
 Suspicios
 Atotştiutor
 Nehotărât
 Mândru
 Trist
 Povestitor
 Întrebător
CUM TE SIMŢI ASTĂZI ?

confuz extaziat vinovat


suspicios

nervos frustrat trist

fericit dezgustat ruşinos


precaut

ameţit deprimat optimist


îndrăgostit
plictisit surprins nerăbdător
timid

Afirmaţii
1. Mergi pe bicicletă, cazi şi te răneşti la genunchi.
(fizică /durere)
2. Iţi moare animalul preferat. (emoţională / tristeţe)
3. Bunicul tău este bolnav. (emoţională / îngrijorare)
4. Reciţi o poezie la o serbare. (emoţională / nervozitate)
5. Prietenul tău cade şi se loveşte destul de rău. (fizică /
durere – pentru el; emoţională / îngrijorare – pentru
tine)

Situaţii emoţionale:
Ţi s-a rupt un dinte.
Ai învăţat să faci exerciţii cu funcţii trigonometrice.
Ai pierdut o carte.
Doamna dirigintă te-a certat pentru că ai minţit.
Bunicii tăi au venit din altă localitate să te viziteze.
Fratele / sora ta este bolnav(ă).
A trebuit să rămâi în clasă în timpul pauzei.
Ai pierdut o sută de lei.
Ţi-ai făcut un nou prieten.
Nu ai reuşit să mergi la spectacol cu prietenii tăi.
Afirmaţii
1. Mergi pe bicicletă, cazi şi te răneşti la genunchi.
2. Iţi moare animalul preferat.
3. Bunicul tău este bolnav.
4. Reciţi o poezie la o serbare.
5. Prietenul tău cade şi se loveşte destul de rău.

Situaţii emoţionale

Ţi s-a rupt un dinte.


Ai învăţat să faci exerciţii cu funcţii trigonometrice.
Ai pierdut o carte.
Doamna dirigintă te-a certat pentru că ai minţit.
Bunicii tăi au venit din altă localitate să te viziteze.
Fratele / sora ta este bolnav(ă).
A trebuit să rămâi în clasă în timpul pauzei.
Ai pierdut o sută de lei.
Ţi-ai făcut un nou prieten.
Nu ai reuşit să mergi la spectacol cu prietenii tăi.
Strategii didactice
Momentele Ob. Conţinutul activităţii Metode Forme Mijloace Evaluare
lecţiei ope Activitatea profesorului Activitatea elevilor de de (resurse
raţ. predare- organiza material
evaluare re e)
Moment Efectuarea prezenţei Elevii se pregăresc pentru Conversa frontal Catalog
Organizarea materialului didactic
organizatoric şi a colectivului de elevi. activitate. ţia
(3 min)
Captarea Distribui elevilor chestionarul Elevii completează Conversa Individua Fişe de
„Cum te simţi astăzi?” şi îi rog să individual fişa
atenţiei (7 bifeze sentimentul pe care îl „Cum te simţi astăzi?” ţia l lucru
min) resimt atunci. Exerciţiul

Anunţ exerciţiul de spargere a Un elev mimează


gheţei: „Mimica”. sentimentul bifat
anterior.Ceilalţi elevi
încearcă să descopere
cuvântul-sentiment mimat.
Cel care descoperă
sentimentul mimat ia locul
colegului său şi mimează
sentimentul bifat de el.
Anunţarea Astăzi, la activitatea de Elevii sunt atenţi. Explicaţia Flipchart
consiliere, vom învăţa să
temei şi a diferenţiem emoţiile şi să Conversa Foi
obiectivelor deosebim durerea fizică de cea ţia flipchart
urmărite (2 emoţională, alături de
min) identificarea efectelor şi rolului
emoţiilor în viaţă.

Desfăşurare Distribui plasturii şi inimile Elevii le plasează în Conversa Plasturi şi


de hârtie.
a dezbaterii Vom discuta despre două tipuri dreptul inimii. ţia inimi din
(30 min) de durere: durere fizică, în cazul hârtie
căreia se poate folosi plasturele, Explicaţia Fişe cu
şi durere emoţională, în care
afirmaţii
sentimentele sunt cele afectate.

Citesc o serie de afirmaţii şi îi rog Elevii diferenţiază cele


pe elevi să spună, pe rând, cum două tipuri de durere prin
O1 se simt şi să identifice tipul de indicarea inimii sau a Exerciţiul
durere (fizică / emoţională) plasturelui.
specifică.

Discuţii: Discuţia
O3 Care credeţi că este diferenţa Elevii participă la discuţii. colectivă
între durerea fizică şi cea
emoţională ?

- V-a fost greu să deosebiţi


aceste două tipuri de durere ?
- De ce lucruri ne-am folosit în
cadrul acestui joc, care v-ar
putea ajuta să vă reamintiţi
diferenţa dintre ele ?
- Ce fel de durere trăiţi mai des:
fizică sau emoţională ?
- Aţi trăit vreodată un moment în
care aţi trăit ambele tipuri de
durere, în acelaşi timp ?
- Ce puteţi face pentru a vă simţi
mai bine data viitoare când trăiţi
o durere fizică sau una
emoţională ?
Concluzia: Este important să
ne împărtăşim emoţiile, să
vorbim cu cineva despre ceea
ce simţim, să ne implicăm într-
o altă activitate.

Notez pe o foaie de flipchart 2 Elevii sunt grupaţi pe Explicaţia Flipchart


O2 titluri: culori. Fiecare grup
EMOŢII PLĂCUTE / EMOŢII primeşte o foaie cu situaţii, Conversa Foi
NEPLĂCUTE pe care le citesc. Prin ţia flipchart
Solicit elevilor să grupeze negociere, se stabileşte Problema Fişe cu
reacţiile pe care le-ar avea la emoţia provocată şi
tiza situaţii
situaţiile date. categoria (plăcută /
neplăcută). rea

O4 Discuţii: Elevii participă la discuţii. Discuţia


- A fost greu să distingeţi între
emoţiile plăcute şi cele neplăcute colectivă
?
- A fost vreo situaţie trecută la
categoria celor plăcute, dar care
vouă vi s-a părut neplăcută ? Dar
invers ?
- Ce fel de emoţii aţi prefera să
aveţi: plăcute sau neplăcute ?
- Ce credeţi că puteţi face pentru
a trăi mai multe emoţii plăcute ?
Concluzia: emoţiile plăcute
sunt preferabile, iar emoţiile
neplăcute pot fi controlate prin
autosugestionare pozitivă.

Evidenţiez elevii care au Elevii sunt atenţi. Conversa Fişă


participat activ la lecţie, fac „Cuvinte
câteva aprecieri generale ţia pentru o
referitoare la modul de comunica
desfăşurare a activităţii. Elevii completează fişa. re....fără
Distribui fişa „Cuvinte pentru o cuvinte”
comunicare....fără cuvinte”