Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: Servicii Hoteliere

Reguli generale de igiena si protecţie a muncii in cadrul


structurilor hoteliere

Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr.
508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002, cuprind principii generale
de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale precum si directiile generale de aplicare a
acestora.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind
prevederi minimale obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala si au ca
scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare/imbolnavire profesionala in sistemul de
munca precum si informarea angajatilor si a reprezentantilor acestora in procesul de asigurare a
securitatii si sanatatii in munca.

Majoritatea accidentelor pot fi prevenite prin buna administrare si supraveghere, combinate cu


formarea eficientă. Prevenirea accidentelor face parte integrată din managementul de succes al unei
întreprinderi. Angajatorii pot preveni majoritatea accidentelor şi îmbolnăvirilor la locul de muncă, daca
identifică si apoi elimină, sau cel puţin reduc la minim, pericolele la locul de munca.

Principalele activitati de protectia muncii desfasurate sunt urmatoarele:

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca

Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor


de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale
unitatii precum si ale locurilor de munca

Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor


in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii

Nume: Nilasan Bogdan-Cornel


Clasa a X-a E