Disciplina: Servicii Hoteliere

Reguli generale de igiena si protec ie a muncii in cadrul structurilor hoteliere

Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002, cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale precum si directiile generale de aplicare a acestora. Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimale obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala si au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare/imbolnavire profesionala in sistemul de munca precum si informarea angajatilor si a reprezentantilor acestora in procesul de asigurare a securitatii si sanatatii in munca. Majoritatea accidentelor pot fi prevenite prin buna administrare si supraveghere, combinate cu formarea eficient . Prevenirea accidentelor face parte integrat din managementul de succes al unei întreprinderi. Angajatorii pot preveni majoritatea accidentelor i îmboln virilor la locul de munc , daca identific si apoi elimin , sau cel pu in reduc la minim, pericolele la locul de munca.

Principalele activitati de protectia muncii desfasurate sunt urmatoarele:
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii

Nume: Nilasan Bogdan-Cornel Clasa a X-a E