Sunteți pe pagina 1din 1

LIMBI

I. LIMBI VII ŞI MOARTE


▪ de exemplu limba română – 4 dialecte:
daco-roman
aromân
megleno-român
istro-român
▪ pe glob sunt 3000-4000 de limbi grupate în 4 categorii:
(1) amorfe/izolante – chineza; nu au morfologie; topică fixă; intonaţia şi accentul pe
un anumit cuvânt: Studentul merge la facultate?
(2) aglutinante – rădăcină + des1 + des2 + ... /gluma cu lignvistul german
(3) flexionare – cu flexiune bogată/săracă (tind să devină radicale)
(4) amerindine şi paleosiberiene – cu cuvinte cu sens de propoziţii

II. LIMBI ARTIFICIALE


A. René DESCARTES – primul gânditor care a propus o limbă filozofică

B. George DALGARNO – intelectual scoţian: B, C, ... – clase (religie, şcoală etc.); a,


e, i, ... subclase (piatră, lemn, etc.) – regulă repetată arborescent

C. Wilhelm LEIBNIZ:
noţiuni simple: numerele prime
noţiuni complexe: produse de numere prime
corespondenţa cu litere se face ascociind la descompunerea zecimală
consoane cifrelor şi vocale puterilor lui 10.

D. Francois SUDRE – SOLRESOL – o limbă în funcţie de notele muzicale

III. LIMBI MIXTE


A. Johann SCHLEYER – VOLAPUK – 50-83 de limbi vorbite
1879 În câţiva ani atinge peste un milion de vorbitori.

B. Heinrich SCHLIEMANN
cunoştea mai multe limbi
pasiunea pentru lingvistică l-a ajutat să descopere Troia

1887 Ludwig ZAMENHOF (medic polonez) – ESPERANTO

IV. LIMBI APOSTERIORI schematice (Ido, Delmondo, Interlingua, etc.)


moarte reactualizate (Ivrit – ebraica modernă)
moderne simplificate:
British
American
Scientific
International
Commercial
ENGLISH