Sunteți pe pagina 1din 10







1






2







3
           

                                 C.T.N.=
-0,85m
Cota sapaturii:3,50-0,85=2,75m

                       
 V=31,05∙17,90∙2,65=1472,86 m3
V’=(1,95∙4,625∙2,65) ∙20 m3=23,89∙20 m3=478 m3
V’’=(1,15∙1,95∙2,65) ∙20 m3=5,94∙20 m3=119 m3
V’’’=(2∙31,05∙0,3∙0,8) m3+(2∙16,30∙0,3∙1,05) m3=(14,904+10,269) m3=25,173 m3=26 m3

V’+ V’’=478+119=597 m3 → 597m3-26 m3=571 m3 → 1473m3-571m3=902 m3


TsA3g+ TsA7g+ TsA8g=117 m3 +383 m3 +416 m3 =916 m3

 Sprijiniri:2∙ (1,95+4,625) ∙2,65 m3 =34,85 m3∙20=697 m3


2∙ (1,15+1,95) ∙2,65 m3 =11,89 m3∙20=238 m3
2∙ (17,9+31,05) ∙2,35 m3 =230 m3
→697 m3+238 m3+230 m3=1165 m3
TsB1d+ TsB3b =830 m3 +200 m3 =1030m3

 Umpluturi:U1=31,05∙17,90∙ (0,85-0,25)=333,5 m3→ umplutura pe dedesupt


U2=0,80∙4,625∙ (2,20-0,85) ∙18=90m3 → umplutura pe langa elevatii
U3=0,80∙1,15∙ (2,20-0,85) ∙18=22m3 → umplutura pe langa elevatii
→ U1+ U2+ U3=445,5 m3
TsD4c+ TsD5a =232 m3 +215 m3 =447m3

 TsD15b=39 m3
31,05∙17,90∙0,10=55,6 m3
18∙ 0,2∙0,10∙ (4,62+1,15)=2,08 m3
4∙0,2∙0,1∙31,05=2,48 m3
(31,05-2) ∙0,10∙1,85=5,37 m3
→55,6 m3-2,08 m3-2,48 m3-5,37 m3=45,67 m3

 CA.1.a-Beton simplu Bc.7,5 in fundatii 269m3


 CA.2.b-Beton armat Bc.10 in cuzineti 85m3
 CA.2.b-Beton armat Bc.10 in elevatii 171m3
 CA.2.b-Beton armat Bc.15 in centura 17,5m3
 CA.2.b-Beton armat Bc.7,5 in in placa parter cota ±0,00 53m3
 CB.8.a-Cofraj cuzinet fundatie 235 m2
 CB.9.a-Cofraj elevatie si centura 1455 m2
 CB.11.a-Cofraj placa cota ±0,00 sir C-D 40 m2
 CP.22.b-Sustineri cu grinzi metalice extensibile la placa cota ±0,00 40 m2
 CC.1.b-Montarea armaturilor in:
-cuzinet OB 37-2400kgr
PC 52 -3300kgr
-elevatie OB 37-4100kgr
PC 52 -8400kgr
-placa cota ± 0,00 OB 37-1400kgr

4
 Distante de transport:
→ TRA01A13P=transportul pamantului cu autobasculante la 13 km
→ TRA01A10 =transportul balastului cu autobasculante la 10 km
→ TRA02A8 =transportul armaturii cu autocamionul la distantade 8 km
→ TRA02A9 =transportul cofrajelor cu autobasculante la 13 km
→ TRA06A8 =transportul betonului cu autobetionere la distanta de 8 km




Nr. U Cantitatea Nr. Volumul
crt. Denumire flux M totala sectoare lucrarilor
de lucrari pe sector
1 Lucrari pregatitoare m2 1145 6 191
2 Sapare manuala pana la CF m2 1473 6 246
3 Sprijinire mal m2 1165 6 194
4 Turnare beton simplu Bc 7,5 m3 269 6 45
5 Cofrare cuzineti m2 235 6 39
6 Armare cuzineti kg 5700 6 950
7 Turnare beton Bc10 in cuzineti m3 85 6 16
8 Cofrare elevatie m2 1455 6 242,5
9 Turnare beton Bc10 in elevatie m3 171 6 28,5
10 Armare elevatie kg 12500 6 2083,33
11 Decofrare cuzineti si elevatie m2 1690 6 282
12 Umplutura de pamant m3 445,5 6 74,25
13 Compactare cu maiul de mana m3 222,75 6 37,13
a umpluturii
14 Compactare cu maiul mecanic m3 222,75 6 37,13
15 Strat repartizat sub pardoseala m3 45 6 7,5
16 Cofrare placa cota ±0,00 m2 40 6 6,67
17 Turnare beton Bc 7,5 m3 56 6 9,33
18 Sapare manuala pana la CF m2 56 6 9,33

Pt lucrarile pregatitorar adaugam 5 m pe toate laturile: A=(10+17,90) ∙ (10+31,05)=1145 m2



NECESARUL DE UTILAJE ,ECHIPAMENTE,MIJLOACE DE TRANSPORT


Nr. Crt. Denumirea Caracteristici tehnice Nr. Fisa tehnologica la
bucati care se folosesc
A.UTILAJE
1 Buldozer S1300 l=985m , L=3890m P=130CP 2
2 Automacara K 124 R=20m,Q=4kN,H=11.6m,P=110CP 1
3 Macara Turn MT 100 Q=50 kN,R=10m,H=38m,P=39kW 1
4 Vibrator EA O48,P=1,1kW,V=10000 vibr/min 6
5 Mai Mecanic P=1.1kW,G=70kg,u=1140 rot /min 2

5
6 Autopompa Beton Q=10-15 mc/hd=17m, P=135 CP 1
APB2-40/BD 17 vmax=90 km/h
7 Bob Elevator-RPP P=7 kW,Hmax=25m,Q=500kgf 2
Independent Mobil h=4130 mm

B.ECHIPAMENTE
1 Cofraje CMU 500X600,500X1200,500X300
2 Bene Basculanta q=1mc 4
3 Dispozotive de G=510 kgf, Qmax =3 tf 2
Manevrare si Montaj L=8400mm ,l=2800mm
B201
4 Lazi de Beton V=4 mc 2
5 Schele Autoridicatoare Hmax=70.20m ,d=12m ,P=3kW 4
C.MIJLOACE DE TRANSPORT
1 Autobasculanta R19.215 q=16t ,P=256CP ,vmax=80km/h 6
DFK
2 Autocamion R10.215F q=10.28t ,P=215CP,vmax=70km/h 4
3 Autobetionera 19.AB5 q=6mc ,P=215CP ,vmax=70km/h 2
4 Tractor cu RemorcaU60 P=60 CP, v=30km/h ,cap.rem=3.5t 2



SAPATURA UMPLUTURA
Vsap=906 mc 150 m2 Vu=450mc

DEPOZIT DEPOZIT GROAPA DE


INDEPARTAT APROPIAT IMPRUMUT

Vs=456 mc Vu=300 mc

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

6
Sector1 Sector2 Sector3 Sector4 Sector5 Sector6

VS1=151 VS2=151 VS3=151 VS4=151 VS5=151 VS6=151

VU1=75 VU2=75 VU3=75 VU4=75 VU5=75 VU6=75




p=pmin(p1,p2,p3) p1=50 kN/m2
vturnare=2 m/h → p2=45 kN/m2
patrunderea con=100 p =45 kN/m2
Tbeton=10 → p3=100 kN/m2
vturnare=2 m/h

sageata ≤ fa=l/150
fmin=35 cm
l=80 cm → fa=80/150=0.53 cm
l=120 cm → fa=120/150=0.8 cm
l=300 cm → fa=300/150=2 cm

W=b∙H2/6 → W=100 ۰ 22/6=66.67cm3


σ=100 daN/cm 2
σ
→(1) Wnec=M/ =36000daNcm/100daN/cm2=360 cm3
→(2) Wnec =M/σ=27000daNcm/100daN/cm =270 cm
2 3

→(3) Wnec =M/σ=168000daNcm/100daN/cm =1680 cm


2 3

→schimbam dimensiunea de 0.80 m la 0.40 m:


(1) Rc=9 → M=0.9 kNm → Wnec=9000daNcm/100daN/cm2=90cm3
(2) RM=5.4 → M=1.62 kNm → Wnec=16200daNcm/100daN/cm2=162cm3
(3) M=5.4 kNm →Wnec=54000/100=540 cm3

→schimbam dimensiunea de 0.40 m la 0.25m:


(1) Rc=5.625 → M=0.35 kNm → Wnec=3500daNcm/100daN/cm2=35cm3
(2) RM=3.375 → M=1.0125 kNm → Wnec=10125daNcm/100daN/cm2=101.25cm3
(3) M=3.375 kNm →Wnec=33750/100=337.5 cm3

7
         
     





8










Varianta structurala de hala dupa numarul de ordine:varianat I-a.
In vederea montarii corecte a prefabricatelor este necesara realizarea unor scheme tehnologice pentru fiecare
element sau familie de elemente (asemenea sub aspectul greutatii ,lungimii,orientarii etc.) in parte.Se intocmesc
tabele de calcul pentru montajul elementelor prefabricate ,cuprinzand parametrii de monatjai
prefabricatelorGt,Ht:tinand cont de acestea se aleg macaralele pe tipuri de elemente prefabricate cu paramaetrii
tehnico-functional maximi si minimi:R,H,Q.Pentru montaj se stabileste in functie de conditiile concrete de la
obiectul in constructie , raza optima pt fiecare prefabricat,astfel incat acesteia sa-i corespunda o inaltime si o
capacitate cat mai apropiata(dar acoperitoare )fata de cele stabilite anterior necesare(Gt,Ht).Aceste constituie
caracteristicile finale de montaj si se noteaza cu Hefmontaj, Qefmontaj ,Refmontaj cu care se procedeaza la intocmirea
schemelor tehnologice.

Elementul b(cm) h(cm) L(m) G(daN)


STALPUL S1 50 60 - -

9
FERMA BA 60 110 18.00 9.800

Nota: Distanta de transport pentru elementele prefabricate este D=10 km

Nr din semigrupa L l Nr.desch. Nr.travei H h ρ Durat Obs.


(m) (m) „p” „m” (m) (m) (m) a
(zile)
3 24 6 4 5 8.5 4.5 0.6 12 GR 6
0 0 0

Tabel de calcul pentru montajul Eementelor Prefabricate


Nr.crt. U.M. Stalp S1 Ferma Elem.acoperis Obs
BA
1 Greutatea t 6.38 9.8
elem.prefabricat
2 Dispozitiv de tipul U 312 B 204
montaj Greutate-t 0.46 5.1
3 Greut.tot.la t 6.84 14.9
montaj Gt
4 Inaltimea elem.pref. m 8.50 1.10
5 Inalt.dispozitiv de m 5.630 5.2
montaj
6 Cota elem.pe care m - 7.30
se montea
7 Diferenta intre m - 0.20
cota±0.00 si cota teren pe
care se deplaeaza
macaraua
8 Spatiu de siguranta m 1.00 1.0
la montaj
9 Inalt.tot.necesara m 15.630 14.8
la montaj
10 Tip macara - MANTTOWOC 3900
11 Lungime brat m 18.28 18.28
12 Raza de lcuru m 12.19 12.19
Rmin/Rmax
13 Inaltimea la m 16.54 16.54
carlig Hmin/Hmax
14 Greut.la carlig t 23.35 23.35
Qmin/Qmax
15 Refmontaj m 12.19 12.19
16 Hefmontaj m 16.54 16.54
17 Qefmontaj t 23.35 23.35

10