Sunteți pe pagina 1din 30

§  § 

 
inspector Dumitru FicuÚ÷ ± prof. Coordonator Adriana Ciorcil÷

M  6 titi
rftli

 rli i ti ³Grigr


6 t
trtl
r t l Şl
Şlrr J 
J B 
Tă ăr Bă

ri ări iiili Bă


ii ³ ri 1989 Mtr
R i
 ilil Ll Bă
Srtritl Stt tr
6 trtl 
lii l J li

r ll Rli rilr
Bă
M i (zir tlizi i tri
M

lii Llă
 r i lgri)
iri
iri Să ătt
 liă Bă
Argument
Ãn contextul în care societatea româ
româneasc
neasc÷
÷ actual
actual÷÷ se
plâ
plân e şi este tulburat
tulburat÷÷ de consecin
consecinele provocate de
consumul etnobotanicelor printre elevi atât la nivel
naional
naional cât şi local C E (Consiliul udeean al Elevilor)
ac÷
ac ÷u a demarat la începutul lunii decembrie un pr prooiect
de lun ÷ durat÷ şi o campanie a resiv÷
resiv÷ care sa conduc
conduc÷ ÷
la închiderea weed shop
shopurilor pe ra a municipiului
ac÷
ac ÷u respectiv diminuarea consumului de substane de
acest en printre elevi prin oferirea de alternative la
ocuparea timpului liber.
Argument (statistici)
Ãn decursul anului 20 0 num÷rul celor care au accesat serviciile
de oferite de Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidro 
   fa÷ de anul 200 .
 fa÷

Pentru dintre cei care au apelat la specialiştii CPECA în 20 0


substana principal÷ de consum a fost cea de tip Ä?
Ä? .
.

3 dintre ei sunt tineri elevi sau studeni. ot în 20 0 la seciile


de psihiatrie pediatrie sau primiri ur ene a pitalului udeean
ac÷u s
sau înre istrat peste 00 de ca uri de tineri care datorit÷
consumului de etnobotanice au ajuns în stare rav÷ şi au cerut
ajutor medicilor.
{cop
Astfel c÷ având în vedere efectele nocive ale apariiei
produselor noi pe piaa româneasc÷ comerciali ate în
Äma a inele de vise sau pe internet şi datorit÷ faptului c÷ în
cursul anului 200 la nivel naional peste 300 de persoane
majoritatea tineri au solicitat asisten÷ medical÷ pentru
  datorate consumului de produse etnobotanice
(x
 
   
 
  
  ? 
 
 
 C E ac÷u CPECA ac÷u împreun÷ cu
6 ac÷u şi ceilali parteneri au or ani at patru activit÷i care
şiau propus s÷ tra ÷ un semnal de alarm÷ asupra
şi
periculo it÷ii consumului unor astfel de substane.
º iective
- Do ndirea de informaii corecte despre droguri;

- Identificarea unor consecine pe termen scurt şi lung ale consumului de droguri, asupra
organismului uman, în general şi asupra fatului, în cazul femeilor îns÷rcinate;

- Cunoaşterea modului în care curiozitatea şi presiunea grupului influeneaz÷ comportamentul


de consum;

- Identificarea unor strategii de a evita / reduce consumul de alcool;

- Identificarea caracteristicilor unui stil de via÷ s÷n÷tos şi cunoaşterea eneficiilor adopt÷rii


acestui stil de via÷;

- Identificarea unor modalit÷i de sensi ilizare a comunit÷ii (şcolare, locale) în ceea ce priveşte
fenomenul drogurilor;
ºbiective operaionale

Identificarea num÷rului aproximativ de elevi


consumatori de produse etno otanice;
Informarea elevilor cu privire la efectul nociv al
etno otanicelor;

ºrganizarea unui miting de amploare;

ºrganizarea unei dez ateri.


Àrup int÷


de elevi
cuani
›uget
Consiliul udeean al Elevilor ac÷u nu are
personalitate juridic÷ şi implicit nici dreptul de a
estiona bu etul unui proiect la nivel oficial.

Drept urmare toate activit÷ile din cadrul proiectului


au fost susinute financiar de c÷tre partenerii
proiectului. o istica necesar÷ or ani ÷rii lor a fost
asi urat÷ de instituiile publice partenere.
Analiza de nevoi (puncte tari)
Realizarea unui sondaj pentru identificarea procentului de
consumatori în rndul tinerilor din judeul ›ac÷u

implicarea unui nr. mare de voluntari, cadre didactice, elevi, instituii


pu lice partenere în implementarea proiectului

existena resurselor financiare pentru susinerea logisticii proiectului

coordonarea cu succes de c÷tre echipa de proiect a etapelor


acestuia

utilizarea de resurse media diverse în susinerea activit÷ilor


proiectului
Analiza de nevoi (puncte sla e)

xeticena tinerilor consumatori de a


primi consiliere şi suficiena
acestora cu privire la evaluarea
riscurilor la care se supun
Anali a de nevoi (oportunit÷Úi)

Creşterea presti iului Consiliului udeean al Elevilor


ac÷u

6dentificarea alternativelor la consumul de


etnobotanice

Conştienti area rolului major în mobili area elevilor


al CE de c÷tre toi partenerii proiectului
Analiza de nevoi (ameninÚ ri)

Comerul ilicit de substane etnobotanice


ipsa inform÷rii asupra efectelor
consumului de etnobotanice în rândul
elevilor din medii defavori ate
Àraficul activit÷ilor

.Identificarea 2.Distri uirea de


elevilor materiale informative
consumatori

4.Dez atere
3.Mars anti-etno otanice
Àraficul activit÷ilor
.6dentificarea elevilor consumatori
Activitate Participani º iective Perioada de Responsa il
desfurare
.Estimarea Mem ri ai CJE Identificarea .2.2 ² Corina N÷stase ²
num÷rului de elevi ›ac÷u; procentului 3. .2 vicepreşedinte CJE
consumatori Voluntari de la aproximativ din ›ac÷u
Agenia Naional÷ totalul de elevi de
Antidrog ² CEPCA pe raza judeului
›ac÷uş ac÷u care au
 IPJ ›ac÷u; contact cu
 Profesori drogurile uşoare.
coordonatori de
programe
extraşcolare;
Àraficul activit÷ilor
2. Distri uirea de materiale informative
Activitate Participani º iective Perioada de Responsa il
desfurare
2.Distri uirea de Preşedinii Informarea elevilor .2.2 ² Diana Vrinceanu,
materiale Consiliilor colare cu privire la . 2.2 vicepreşedinte
informative ale Elevilor; efectul nociv al CJE ›ac÷u
 Asociaia etno otanicelor
´Decem rie prin realizarea şi
Metrouµ Romnia distri uirea a 
 {ecretariatul de de pliante în
{tat pentru instituiile de
Pro lemele înv÷÷mnt din
Revoluionarilor judeul ›ac÷u.
 Asociaia
Eurocivica
Romnia
Àraficul activit÷ilor
3. arsul antietnobotanice
Activitate Participani º iective Perioada de Responsa i
desfurare l
3. Marsul anti- 4 de elevi ºrganizarea in mai 2 Cristian Àhingheş
etno otanice Preşedinii unui marş de ² prim-
Consiliilor colare amploare în cele vicepreşedinte
ale Elevilor; mai importante CJE ›ac÷u
 CJE ›ac÷u oraşe din judeul
 Profesorii ›ac÷u (›acau,
coordonatori de ºneşti,
programe Com÷neşti,
extraşcolare Moineşti,
 Colegiile din D÷rm÷neşti)
mun. ›ac÷u şi din
oraşele ºneşti,
D÷rm÷neşti,
Com÷neşti şi
Moineşti
PrezenÚe nota ile
da marA
marAul anti
antietnobotanice
etnobotanice a treia activitate din cadrul proiectului
proiectului
au participat
participat pe lân ÷ cei patru mii de elevi Ai:
Primarul xomeo tavarache
Prefectul Constantin crip÷Ú
crip÷Ú
6nspectorul eneral Florin da ÷r
Narcis 6ustin 6anau
6anau membru de onoare al CE
Consilieri locali Ai jude
judeÚÚeni
Àraficul activit÷ilor
4. De batere
Activitate Participani º iective Perioada de Responsa i
desfurare l
4. Dez atere la CJE ›ac÷u Dez aterea de mai 2 Roxana Camar÷,
Amfiteatrul Elevi din c÷tre dou÷ echipe preşedinte CE în
Colegiului colegiile de elevi Colegiul Naional
Naional ÅVasile ÷c÷uane (Afirmatoare şi Vasile Alecsandri
Alecsandriµ ARDºR negatoare) a
›ac÷u Colegiul Naional moiunii
Vasile Alecsandri ´Interzicerea
etno otanicelor
este justificat÷.µ
Rezultate aAteptate
Creşterea radului de conştienti are de c÷tre rupul
int÷ asupra riscurilor consumului de etnobotanice;

º alt÷ perspectiv÷ a opiniei pubalice în ceea ce


priveşte atitudinea elevilor fa÷ de acest fenomen.
{ustena ilitatea proiectului

Posibilitatea ca acest tip de aciuni


în rândaul elevilor s÷ se mai
desf÷şoare f÷r÷ s÷ afecte e mediul
înconjur÷tor.
Evaluarea proiectului
da finalul proiectului vor fi evaluate:

 foto rafii articole de pres÷ materiale promoionale m÷rturii


ale participanilor

num÷rul de persoane implicate (echipa de proiect voluntari


beneficiari aaetc.)

num÷rul de parteneri atrasi în reali area proiectului

impactul asupra rupuluitinta

sustenabilitatea activit÷ilor desf÷şurate în cadrul proiectului


ReferinÚe în mass-media
Ziarul de ›acau: Peste 2 de acauani, in strada impotriva etno otanicelor/ Narcis Iustin
Ianau, in primul rind impotriva drogurilor!
Desteptarea:: Un oras "li er de etno otanice"
Adevarul:: Mar
MarAA împotriva consumului de etno otanice
 TV ›acau: Mars impotriva etno otanicelor
Euro TV:: "Renunta
"Renunta la etno otanice"
otanice"
Realitatea TV:: Incepe {aptamana Nationala a Voluntariatului
Kristofer.ro:: Prezenta masiva la marsul anti-
anti-etno otanice
Inima ›acaului:: Elevii protesteaza impotriva drogurilor
Contra{EN{:: Marsul antidrog: cui foloseste si cine se foloseste
Ziarul de Àarda:: Narcis Ianau, la marsul impotriva drogurilor
›acau Expres: Marsul antidrog - foto
Contra{EN{:: Marsul antidrog din ›acau
Ziarul de ›acau: Foto - Marsul impotriva drogurilor
Àhidul ›acaului:: Un oras "li er de etno otanice"
Camera din Masina:: Marsul contra etno otanicelor din ›acau
Ziarul de ›acau: Mars antidrog la ºnesti
Din gura presei:: Protest antidrog
D

å÷ mul
mulÚÚumim pentru
atenÚÚie!
aten ie!