Sunteți pe pagina 1din 6

Proprietati fizice ale rocilor ce influen eaz eficien a geoschimb torului de c ldur cu P mntul

Potentialul caloric geotermic mondial este estimat la cca. 1013 tone echivalent carbune, dar el contribuie cu numai 0,05% la consumul mondial de energie. Dispunnd de un asemenea rezervor de energie ar fi si pacat sa nu se utilizeze cu atat mai mult cu cat el este unul nepoluant, regenerabil si gratuit. Determinarea temperaturii din interiorul Terrei s-a f cut pe baz de considerente teoretice, corelate cu rezultatele conceptuale i experimentale referitoare la viteza undelor seismice, densitatea diverselor roci, presiunea din interiorul Pamantului, accelera ia gravita ional etc., dar i pe baza m sur torilor efectuate n sonde i lucr ri. Toate aceste date au ar tat c nu exist o temperatur uniform n interiorul Pmanntului ci c pe lng factul c ea cre te odat cu adncimea i la aceea i adncime are valori diferite pentru zone diferite. Evident acest fapt este determinat de structura i compozi ia extrem de complex a planetei. Terra n integritatea ei este un sistem dinamic complex. n miscarea termic sistemul este termodinamic, iar elementele sale aflate n miscare sunt ansamble imense, ca num r de atomi si molecule. Miscarea termic exist oriunde se afl un sistem material cu o temperatur oarecare. Fenomenele termice care se produc n interiorul planetei sunt influen ate de diverse procese fizico-chimice ce au loc in interior. innd seama de toate acestea se disting patru categorii de surse geotermale: a) Surse hidrotermale b) Surse sub presiune c) Roci fierbin i d) Magma Principalele surse ale c ldurii din interiorul Planetei sunt: i) dezintegrarea elementelor radioactive din roci, ii) stresul tectonic, iii) convec ia c ldurii dinspre manta (n por iunile cu o crust sub ire sau a zonelor cu intruziuni magmatice). iiii) c`ldura primit` de la soare Modul n care c ldura din interiorul P mntului se transmite dinspre interior c tre suprafa depinde de anumite propriet i ale rocilor. Poate cea mai important dintre acestea este conductivitatea termic

Conductivitatea termic - Dac ar fi s definim conductivitatea termic la modul simplu aceasta este m rimea fizic prin care se caracterizeaz capacitatea unui material de a transmite c ldura atunci cnd este supus unei diferen e de temperatur .
Conductivitatea termic ridicat , n general presupune i o conductivitate electric mare, excep ie f cnd diamantul care, de i are o conductivitate termic mare, n jur de 1000 W m-1 K-1 , este un izolator electric extreme de bun. Ca s detaliem aceast marime fizic extreme de important n transferul de c ldur dintre roci i agentul termic (respective frigorific) se consider cazul unui corp omogen, cu o form prismatic sau cilindric dreapt , unde diferen a de temperatur se aplic la capete, suprafe ele laterale sunt izolate termic, regimul este sta ionar, sec iunile normale intermediare ntre surafa a de intrare i cea de ie ire a c ldurii coincid cu izotermele, iar temperatura de-a lungul axei variaz liniar. n acest caz, conductivitatea termic este numeric egal cu cantitatea de c ldur (Q) transferat n unitatea de timp

( ) prin unitatea de arie (A) i de-a lungul unei unit i de grosime (L), cnd cele dou fe e opuse difer printr-o unitate de temperatur (T sau t):

1.1
Dac se folosesc m rimi infinitezimale, se define te conductivitatea termic ntr-un punct ca fiind raportul dintre densitatea fluxului termic i gradientul de temperatur din acel punct, n regim termic sta ionar Unde

1.2
 

-este densitatea de flux termic, [W/m]; -este densitatea de flux termic, [W/m]; - gradientul de temperatur , [K/m]

Fiecare tip de roc are propria conductivitate termic , aceasta fiind evident dependent de compozi ia mineralogic a rocilor, dar i de umiditatea acestora. Asa cum aveau sa observe mai nti minerii, cu ct cre te adncimea cu att cre te c ldur n interiorul p mntului. Fourier conchide c dac exist un gradient geotermic, iar rocile au o capacitate finit de a conduce c ldura atiunci nsemn ca P mntul are capacitatea de a transmite c ldur dinspre interiorul s u c tre exterior. Cu alte civinte legea lui Fourier se poate traduce prin expresia: Unde

1.3
- fluxul de c ldur [W] A aria sec iunii [m2] - temperature [oC, K] Z adncimea [m] - conductivitatea termic a rocilor [W/m ]

Practic aceast formul arat c P mntul pierde c ldur r cindu-se. Practic mai nti Tompson i apoi Kelvin au folosit aceast rela ie pentru a determina vrsta P mntului. Att Thomson ct i al i geologi speciali ti n termogeologie presupuneau c P mntul a luat na tere ca o bil de materie fluid i care mai apoi a nceput s se r ceasc . 

1.4

Unde z adncimea fa de suprafa a P mntului gradientul geotermic

- capacitatea caloric specific volumetric [J/m3 K] t timpul [s] Unde


 

1.5

- gradientul geotermic current din apropierea suprafe ei - vrsta crustei P mntului [s]

- temperatura suprafe ei - temperatura interiorului fluid al P mntului

Gradientul geotermic i fluxul de c ldur n corela ie cu structura P mntului


Gradientul geotermic Exprim vatia ia c ldurii cu adncimea.Thomson a presupus a priori c transferul de c ldur dinspre interiorul P mntului c tre exterior este transfer conductiv i c att gradientul geotermic ct i fluxul de c ldur ar fi acelea i pe ntraga suprafa a P mntului, ceea ce evident este gre it. Intruziunile magmatice, zonele de falii profunde, n general zonele cu accidente tectonice frecvente influen eaz puternic valoarea gradientului termic i fluxul de c ldur . Astfel prin m sur tori i determin ri effective s-a constat o mare varia ie a gradientului pentru diferite loca ii astfel daca valoarea s zicem tipic este 2-3,5 oC/100m adncime exist zone unde poate atinge valori de 5-6 oC/100m adncime. Ct prive te fluxul de c ldur valoare tipic se situaz n jurul a 60100mW/m2 sau o valoare medie estimat la 87mW/m2
Flosind legea lui Fourier i valorile amintite anterior putem estima o valoare s zicem tipic a conductivit ii termice a P mntului:


1.6

Dar toate aceste valori sunt pur teoretice i din cauza structurii interne a P mntului care este una extrem de complicat aceste valori nu se reg sesc dect punctual.

Fig. 1 Structura intern a P mntului


A a cum se vede i di Fi 1 partea superi ar a lit sferei numit crust poate fi oceanic i continental diferind nu numai ca grosime ct i din punct de vedere al compozi iei Crusta oceanic este mult mai sub ire ntre 5-8 km i este compus n principal din minerale i roci bazice; gabrouri dolerite i bazalte. Crusta continental are ntre 15-50 km grosime dar poate atinge i dimensiuni mai mari n zona centurilor muntoase iar din punct de vedere geochimic este mai acid i sialic incluznd minerale i roci de tipul qur urilor, feldspar ilor ngloba i n granite, gnaisuri i evident roci sedimentare. S-a calculat c valoarea medie a fluxului termic la nivelul Terrei este 44 TW a c rei componen geogenic este ilustrat n fig.1 De remarcat c relativ la volumul miezului cantitatea de c ldur furnizat este mic totu i . Crusta, n special cea continental este responsabil de un transfer ridicat de c ldur raportat la volumul ocupat (19%) i este destul de bogat n uranium radioactive.

Cantitativ, fluxul geotermic este definit ca fiind cantitatea de c ldur care str bate n unitatea de timp unitatea de suprafa normal pe direc ia de gradient maxim;

Ace s c c e c

e es e e eze e e c : se c c ec s e


Ans e e n rilor e is ente de flux geotermic omologate ca sigure la nivelul anilor 65, era de 1150 de determin ri de flux geotermic pentru ntregul Glob terestru, dintre care, ns , numai 11% erau efectuate pentru zone continentale ( i acestea nu prea bine distribuite) Dupa 70 num rul determin rilor de flux geotermic cu preten ii de semnifica ie la scar planetar se ridicase la aproximativ 3000. Din determin rile f cute pn acum se desprind dou rezultate nsemnate: - primul este constituit de faptul c , independent de valoarea temperaturilor m surate i chiar de valoarea gradien ilor (primele cu pronun at caracter informativ local, cei de pe urm semnificativi la scar regional), fluxul geotermic este practic aproape acela i n orice punct de pe Glob ]i foarte important , faptul c nu s-a pus n eviden nici o deosebire sistematic ntre valorile fluxului geotermic pentru regiunile continentale i pentru cele oceanice, - al doilea rezultat important este valoarea numeric a fluxului geotermic. Media determin rilor, reprezentativ la scar planetar , este de: 1,5 /s cm2 . Valoarea medie a fluxului geotermic conduce la o valoare a pierderii totale de c ldur a P mntului, prin conduc ie, de circa 2,4 1020 cal/an. Aceast cantitate de c ldur este de circa patru sute de ori mai mare dect cea pierdut prin activitatea vulcanic de pe ntregul Glob.
Cea mai mare parte din c ldura pe care Terra o pierde prin iradierea n spa iul cosmic vine din zonele de adncime, este aceea i pentru orice punct de pe P mnt, i ajunge la suprafa a terestr prin mecanismul conduc iei termice, comandat de gradientul geotermic, pe cnd transportul vulcanic de c ldur are o contribu ie cu totul minor . Anomaliile geotermice reprezint arii de ntindere mai mare sau mai redus caracterizate prin diferen e pronun ate ale fluxurilor termice, diferen e datorate geologiei regiunii. Conform unor studii efectuate de Veliciu (1984), n ariile cu tectogeneze ter iare, cele trei componente ale fluxului geotermic contribuie cu 36mW/m2, 27 mW/m2 si, respectiv, 27 mW/m2 la stabilirea valorii medii de aproximativ 90 mW/m2. Cea de a doua componenta dispare la 300 Ma dupa evenimentul termotectonic, astfel c n regiunile cu tectogenez hercinic sau mai veche sunt prezente componentele I (radiogen ) si III (fondul de flux geotermic). Potrivit autorului, cele dou componente totalizeaz mpreun aproximativ 45 mW/m2 n regiunile cu tectogenez precambrian .
# 

Generarea de c ldur intern la nivelul crustei Gradientul geotermic cre te odat cu adncimea datorit gener rii de c ldur radioactiv de c tre scoar a ns i
 

Unde - produc ia de c ldur pe unitatea de volum pentru crust [W/m3 ] q flux de c ldur geotermic - se refer la transferul c ldurii prin convec ie i unde:

#      " !                      

 

   

ech v e e c

e e

c ee

e e c c1.7

- capacitate caloric volumetric a fluidului (apa subteran , gaz sau magm )

- fluxul vertical de fluid  - reprezint schimbul de c ldur stocat n roci n timp i unde - reprezint capacitatea caloric volumetric a rocii

Dac se consider transferul termic prin convec ie neglijabil i c sistemul este n echilibru ecua ia 1.7 devine: 

1.8

Dac lu m n considerare ecua ile 1.3 i 1.8 (este de fapt o form a ecua iei lui Poisson ce se refer la schimbarea valorii gradientului geotermic datorit producerii de c ldur intern n interiorul scoar ei) lucrurile par a se simplifica, dar nu trebuie neglijat faptul c descre te cu adncimea deoarece compozi ia devine din ce n ce mai sialic i cu un con inut mai mic de elemente radioactive. Practic ecua ia 1.7 arat c ne a tept m la un flux de c ldur mai mare n zonele cu c ldur radiogenic mai mare, n crusta superioar sau cu o puternic convec ie de fluide fiebin i de la adncime. M`sur`tori de temperature effectuate la 1.5-2,5 m ad@ncime nu sunt perturbate de efectele solare o diurne, precizia m`sur`torilor effectuate pe teren este de C. Regimul termic sta\ionar ]i complex instaurat la suprafa\a P`m@ntului, mai exact la contactul roc`-aer se define]te pe baza ecua\iei de continuitate a transferului de c`ldur`, pentru modelul de perete cald legea lui Fourier, fluid rece legea lui Newton. Consider@nd densitatea fluxului termic q:  Unde:

1.9
coeficientul de conductivitate al rocii de la suprafa\` coeficientul de transfer superficial de c`ldur` (emisivitate termic`) temperatura rocii de la suprafa\` temperatura aerului din imediata apropiere a suprafe\ei Pm@ntului gradientul geotermic de la suprafa\a P`m@ntului

Ecua\ia 1.9 arat` c` orice diferen\` de temperatur` dintre roc` ]i atmosfer` datorat` c`ldurii interne se transmite de la interior spre exterior sub forma unui flux termic sta\ionar propor]ional cu aceast` diferen]`.