Sunteți pe pagina 1din 25

R ZBOIUL RECE

Conferin a de pace de la Paris 1946-1947 1946GERMANIA

1948 Trizonia (GERMANIA)

Defini i termenul de R zboiul Rece

Defini ie
R zboiul Rece (1947-1991) a fost o confruntare deschis , nonmilitar (de i a cauzat cursa narm rii) i limitat , care s-a dezvoltat dup Al Doilea R zboi Mondial ntre dou grupuri de state care aveau ideologii i sisteme politice diametral opuse. ntr-un grup se aflau URSS i alia ii ei, c rora li se mai spunea i Blocul r s ritean. Cel lalt grup cuprindea SUA i alia ii lor, numi i i Blocul occidental.

Numi i cauzele R zboiului Rece

cauzele

Cauzele R zboiului Rece


 

 

accentuarea divergen elor dintre S.U.A. i U.R.S.S. dup al doilea r zboi mondial diferen ele de sistem politic, economic i social ntre cei doi rivali fiecare parte dorea s - i impun sistemul, ntr-o zon ct ntrmai vast i s - i ntind influen a politic , economic , militar puterile occidentale erau nemul umite de politica sovietic de ocupare a Europei r s ritene 1946 la Fulton W. Churchill spunea c "De la Stettin, la Marea Baltic , pn la Trieste, la Marea Adriatic , o cortin de fier a cobort de-a curmezi ul continentului. (sovieticii deau izolat Europa de Est n spatele unei cortine de fier 5 martie 1946)

Defini ii si termeni


La nivel militar-politic a fost o confruntare ntre militarNATO (Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord) i Pactul de la Var ovia. La nivel economic, a fost o confruntare ntre economic, capitalism i socialism. socialism. La nivel ideologico-politic a fost o confruntare ideologicontre democra iile liberale occidentale (a a-numita "lume liber ," "societatea deschis ") ai
regimurile comuniste totalitare

(a a-numita "societatea nchis "). a-

Cui apar in emblemele propuse? prop

Emblemele apar in:


STEMA TRATATULUI DE LA VAR OVIA STEAG NATO

Copleta i algoritmul:
 

Anul cre rii: Scopul: State participante:

Identifica i cteva state pentru ambele tabere:

Lumea liber

Lumea comunist Lumea neutr

PARTICIPANTI
rile din tab ra estic au fost urm toarele: URSS Albania Bulgaria Cehoslovacia Polonia Republica Democrat German (Germania de Est) Romnia Ungaria Etc.

T rile neutre au fost urm toarele: Austria Elve ia Finlanda Iugoslavia Suedia

rile din tab ra vestic au fost urm toarele: SUA Islanda Norvegia Olanda Portugalia Spania Turcia Belgia Danemarca Fran a Grecia Irlanda Italia Republica Federal Germania (Germania de Vest)

Etapele R zboiului Rece (1946(1946-1989/1991)
Etapa I - 1946-1962
 

PERIOADA MAXIMEI CONFRUNT RI (1947-1953) PERIOADA DESTINDERII RELATIVE (1953-1962)

Etapa II 1962-1989

PERIOADA MAXIMEI CONFRUNT RI (1947(1947-1953)
 

Martie 1947-doctrina Truman 1947(politic de ndiguire)-ajutorarea ndiguire)unor ri aflate n pericol de a intra n sfera de influen sovietic Iunie 1947-Planul Marshall-ajutor 1947Marshalleconomic oferit de S.U.A. rilor din Europa apusean pentru refacerea economic - Stalin nu a permis statelor comuniste s adere la acest plan 19481948-Blocada Berlinului-Stalin a Berlinuluiblocat c ile de acces spre Berlinul de vest Statele comuniste erau controlate politic prin Cominform (1947) i economic prin C.A.E.R.(1949) mp r ire Germaniei -1948 RFG i RDG Rr zboiul din Coreea (1950-1953) (1950-

rile care au beneficiat de planul Marshall

PERIOADA DESTINDERII RELATIVE (1953(1953-1962)


19561956-revolu ia anticomunist din Ungaria n bu it de tancurile sovietice. 1961-construirea zidului din Berlin. 1961 1962-Criza rachetelor din Cuba 1962U.R.S.S. adusese instala ii de lansare a rachetelor n Cuba pentru a amenin a S.U.A. - interven ia pre edintelui Kennedy a dus la retragerea rachetelor din Cuba. - lumea s-a aflat n pragul unui sr zboi atomic


Cerceta i din manual pag. 110-111 110Gruul I: Rela iile ruso-americane (R. Nixon- L. Brejnev) rusoNixon Grupul II: Importan a conferin ei de la Helsinki Grupul III:


Cauza nr ut irilor rela iilor ruso-americane la sf. anilor 70

Etapa II (1962-1989) (196219571957-1975 r zboiul din Vietnam americanii au pierderi mari f r a- i atinge obiectivele a-

Semnarea unui protocol de pace cu Vietnamul, la Paris,1973

1968 Prim vara de la Praga ncercarea regimului comunist cehoslovac de a reforma sistemul din interior - statele comuniste, cu excep ia Romniei, intervin cu trupe i n bu mi carea din Cehoslovacia (T1)

Etapa II
 Doctrina Brejnev- U.R.S.S. intervenea oriunde Brejnevn lag rul socialist, acolo unde considera c ideologia comunist este n pericol. pericol.

 1979-1989 r zboiul sovietic din Afganistan 1979 1969 programul Apollo americanul Neil
Armstrong, primul om pe Lun .

 Sovieticii construiesc rechetele nucleare SS20 Pre edintele american Reagan reia cursa
narm rilor. preg te te amplasarea rachetelor Pershing i a celor de croazier n Europa - propune U.R.S.S. distrugerea rachetelor SS20 n schimbul renun rii la aducerea rachetelor americane n Europa Strategic R zboiul stelelor construirea n spa iu a unui scut antirachet

 1983 Reagan anun Ini iativa de Ap rare

RACHETELE SS25, PERSHING I I II

NCERC RI DE COOPERARE
I. 1963 telefonul ro u realizarea unei linii telefonice directe ntre efii celor dou mari puteri pentru informare reciproc n domeniul armelor nucleare; II. 1972 Richard Nixon viziteaz China;

MAO
III. 1972

NIXON

i 1979 tratate americanosovietice de limitare a armamentului nuclear, SALT 1 i SALT 2;

ncerc ri de cooperare
IV. 1975

Helsinki Conferin a pentru Securitate i Cooperare n Europa (35 de state democratice i comuniste) - recunoa terea grani elor deja existente - renun area la for n rela iile dintre state - respectarea drepturilor omului; omului;

V. 1985 noul lider al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, lider ini iaz unele reforme interne i este pentru destindere n rela iile interna ionale; ionale; VI. 1987 tratat americano-sovietic de eliminare a americanotuturor rachetelor nucleare cu raz medie de ac iune. iune. VII. 1985 noul lider al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, II. ini iaz unele reforme interne i este pentru destindere n rela iile interna ionale; ionale; VIII. 1987 tratat americano-sovietic de eliminare a III. americanotuturor rachetelor nucleare cu raz medie de ac iune. iune.

Cotitura radical :

Numi i cauza nl tur rii cortinei de fier

SFR ITUL R ZBOIULUI RECE
 

 

ntlnirile bilaterale americanoamericanosovietice la nivel nalt au dus la detensionarea rela iilor. 1989 pr bu irea regimului comunist 1990 c derea zidului Berlinului i reunificarea Germaniei - M. Gorbaciov prime te premiul Nobel pentru Pace autodizolvarea Tratatului de la Var ovia 1991 dezagregarea U.R.S.S.

Concluzie. Potrivi i no iunile:


Asigurarea securit ii i men inera p cii n Europa Lupta mpotriva comunismului, men inerea p cii n regiunea nordnord-atlantic Normalizarea rela iilor interna ionale ntre Est i Vest n anii 70 W. Churchill.

NATO Tratatul de la Var ovia Destindere Cortina de Fier