Sunteți pe pagina 1din 3

STRUCTURA ATOMULUI. LEG TURI CHIMICE.EXERCI II 1. Elementulsulf,Z=16, este format din 4 izotopi care con in16,17,18 i20 de neutroni.

a)Determina i masa atomic relativ a elementului sulf, tiind c n natur , propor iile n care se g sesc cei 4 izotopi sunt:95,02%,0,75%,4,21% ; i 0,02%. b)Ce mas ,n grame, au 9,033*10 28 atomi de sulf? c)Scrie i configura ia electronic a sulfului, stabili i pozi ia n sistemul periodic, precum i ecua ia procesului de ionizare a sulfului. 2. Prin determin ri experimentale s-a g sit c masa unui atom este egal cu 5,312 10-26 Kg. a)C rui element i corespunde acest atom , dac nucleul s u con ine un num r egal de protoni i neutroni? b)Care este pozi ia n sistemul periodic i ecua ia procesului de ionizare. 3.Indica i , pe baza configura iei electronice, num rul electronilor: a)necupla i ai atomului de In(Z=49); b)de tip d ai atomului de Fe(Z=26); c) de tip s ai atomului de Sr(Z=38); d) de tip p ai atomului de Te(Z=52). 4.Indica i elementele care corespund cerin elor: a) are nevoie de 4 e - pentru a- icompletastratul al treilea; b) au n curs de completare substratul 4p; c) au 5e- de tip p; d) au ,n substratul 3d , 6 electroni; e) se afl n perioada a 4-a, grupa a VI-a.

5.Num rul atomic Z al unui element X este mai mic cu 6 unit i dect al unui element Y, al c rui ion Y - este izoelectronic cu atomul gazului rar din perioada a 5-a. a) Identifica i elementele X i Y. b) Reprezenta i configura ia electronic a acestora. c) Preciza i blocurile de elemente din care fac parte. 6.Elementul Xformeaz ioni X - cu configura ia argonului (Z=18). a) Care este configura ia, caracterul chimic i valen a elementului? b)Care este pozi ia elementului n sistemul periodic i din ce bloc de elemente face parte? c)Care este leg tura chimic dintre atomii elementului din molecula X 2? d) Ce de solu ie de HX de concentra ie 20% rezult din reac ia a 20g de H 2 cu X2 ? e) Din ce cantitate de NaX de puritate 80% se ob ine acea i cantitate de HX ca la punctul precedent? 7) Se consider urm toarele substan e chimice: HCl , Na2O , CCl4 ,O2 , H2O, MgBr2 , K2SO4, C 6H6 , C2H5 OH Denumi i substan ele i specifica i tipul de leg tur pentru fiecare caz n parte. 8) Un element chimic X are Z mai mic dect 29. tiind c are 2e - necupla i, identifica i elementele care pot corespunde acestei configura ii. tiind c elementul X se afl n aceea i perioad cu Cl( Z=17) i n aceea i grup cu Sn(Z=50), determina i pozi ia lui n sistemul periodic. 9) Se dau patru elemente consecutiv e din sistemul periodic : X, Y, T i U. tiind c trei dintre acestea formeaz ioni izoelectronici cu Ar (Z= 18) ,iar ionul X + are configura ia electronic 1s22s22p6 3s23p6 , determina i: a) cele patru elemente; b) blocurile de elemente din care fac parte; c) elementele care au electroni necupla i.