Sunteți pe pagina 1din 8

OBIECTIVE NO IUNI DE PEDODON IE I ORTODON IEAN II TD AN UNIVERSITAR 2009-2010 Curs 15ore; Lucr ri practice 15 ore

1. S

familiarizeze

studen ii

cu

anomaliile

dento-maxilare,cu i

particularit ile morfologice i structurale ale din ilor temporari i permanen i tineri,cu fenomenele erup iei dentare normale patologice 2. nsu irea tehnicii de amprentare, turnarea i soclarea modelelor i examinarea lor n vederea stabilirii diagnosticului 3. S introduc no iuni privind cre terea i dezvoltarea din ilor,ocluziei dentare i bazelor scheletale 4. nsu irea de no iuni simple privind etiopatogenia , aspectele clinice i obiectivele terapeutice n anomaliile dento-maxilare i caria dentar n denti ie temporar i mixt . 5. nsu irea tehnicii de execu ie a aparatelor ortodontice interceptive: elemente de ancoraj men in toare de spa iu aparate func ionale simple-men in toare de spa iu, scut vestibular i lingual 6. nsu irea metodologiei de conducere a unui tratament ortodontic interceptiv

EF DISCIPLIN

EVALUAREA FINAL
EXAMEN PRACTIC
1.

Analiza unui model de studiu i identificarea anomaliilor dentare de num r, form , volum, structur , pozi ie .Analiza arcadelor dentoalveolare-form , simetrie, m surarea diametrelor i lungimii. Analiza ocluziei statice.Identificarea particularit ilor morfologice ale din ilor temporari i permanen i tineri pe modele i din i extra i

40%din not

2.

Descrierea unui aparat de intercep ie ortodontic n laborator a machetei n cear

i realizarea direct

60 %din not

EXAMEN TEORETIC-tez scris cu 3 subiecte teoretice din materia de curs NOTA FINAL -media aritmetic a notei ob inute pentru activitatea din timpul anului,nota ob inut la examenul practic i nota ob inut la teza scris

COMPETEN E NO IUNI DE PEDODON IE I ORTODON IE, AN II TD AN UNIVERSITAR 2000-2010 Curs 15ore; Lucr ri practice 15 ore

1.

nsu irea de no iuni simple privind anomaliile dento-maxilare,particularit ile morfologice,structurale i func ionale ale din ilor temporari i permanen i tineri, erup ia normal i patologic 2. nsu irea tehnicii de amprentare, turnarea i soclarea modelelor i examinarea lor n vederea stabilirii diagnosticului-identificarea anomaliilor sistemului dentar, evaluarea dezvolt rii arcadelor i a ocluziei statice
3.

nsu irea tehnicii de realizare a elementelor de men inere a aparatelor ortodontice mecanic active-cro ete i gutiere nsu irea tehnicii de execu ie a aparatelor ortodontice interceptive: elemente de ancoraj men in toare de spa iu aparate func ionale simple-scut vestibular i lingual

4.

5.

nsu irea metodologiei de conducere a unui tratament ortodontic interceptiv

PROGRAMA ANALITIC NO IUNI DE PEDODON IE I ORTODON IE AN II TD AN UNIVERSITAR 2009-2010 Curs 15 ore; Lucr ri practice 15 ore
ore curs 1 ore LP 2

1.

.PARTICULARIT I MORFOLOGICE, STRUCTURALE I FUNC IONALE ALE DIN ILOR TEMPORARI I PERMANEN I TINERI .ERUP IA NORMAL I PATOLOGIC A DIN ILOR TEMPORARI I PERMANEN I TINERI-CRONOLOGIE ;ACCIDENTE ; COMPLICA II -Particularit i morfologice ale din ilor temporari i permanen i tineri -Particularit i structurale ale din ilor temporari i permanen i tineri -Particularit i func ionale ale din ilor temporari atritia, rizaliza, i mb trnirea organului pulpar -Particularit i func ionale ale din ilor permanen i tineriapexificare, apexogenez . -Erup iadin ilortemporari-cronologie, mecanisme,accidente i complica ii. -Erup ia din ilor permanen i tineri-cronologie,mecanisme, accidente i complica ii DEZVOLTAREA ARCADELOR DENTARE I A OCLUZIEI -Arcadele neonatale i rela iile intermaxilare neonatale -Arcadele temporare-form , spa ii primate, evolu ia zonei de sprijin, rela ii de ocluzie n denti ia temporar - Arcadele dento-alveolare mixte-form , permutarea zonei frontale i a zonei de sprijin, rela ii de ocluzie, utilizarea perimetrului de arcad i schimb rile adaptative n timpul tranzi iei. DEZVOLTAREA POSTNATAL A MAXILARULUI I A MANDIBULEI -Centre de cre tere -Mecanisme de cre tere - Dezvoltarea proceselor dento-alveolare n sens sagital, transversal i vertical ETIOPATOGENIA ANOMALIILOR DENTO- MAXILARE

2.

3.

4.

-Factori ereditari -Factori endocrini -Factori nutri ionali -Factori func ionali -Factori locali
5

CLASIFICAREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE 6. ANOMALIILE SISTEMULUI DENTAR-ETIOPATOGENIE; ASPECTE I FORME CLINICE; VARIANTE TERAPEUTICE -Anomaliile de num r-aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Anomaliile de form - aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Anomaliile de volum- aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Anomaliile de structur - aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Anomaliile de pozi ie- aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Caria dentar la din i temporari i permanen i tineriparticularit i etiopatogenice,clinice, evolutive forme clinice i interven ii terapeutice
7.

1 2

ANOMALIILE DENTARE DE SEDIU-ETIOPATOGENIE; ASPECTE I FORME CLINICE; VARIANTE TERAPEUTICE -Ectopia de canin-aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Incluzia dentar -aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Transpozi ia dentar -aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne. -Heterotopia. -aspecte clinice, forme clinice, metode terapeutice moderne.

8.

ANOMALIA DENTO-MAXILAR DE CLASA II/ 1 ANGLE-ETIOPATOGENIE; ASPECTE I FORME CLINICE; VARIANTE TERAPEUTICE 9. ANOMALIA DENTO-MAXILAR DE CLASA II/ 2 ANGLE-ETIOPATOGENIE; ASPECTE I FORME CLINICE; VARIANTE TERAPEUTICE
10.

ANOMALIA DENTO-MAXILAR ETIOPATOGENIE; ASPECTE VARIANTE TERAPEUTICE

DE CLASA III ANGLE-I FORME CLINICE;

11.

OCLUZIA AD NC --ETIOPATOGENIE; ASPECTE I FORME CLINICE; VARIANTE TERAPEUTICE

12.

OCLUZIA DESCHIS --ETIOPATOGENIE; ASPECTE I FORME CLINICE; VARIANTE TERAPEUTICE TRATAMENTUL ORTODONTIC INTERCEPTIV -principii, indica ii,tipuri de aparate. -men in toare de spa iu fixe i mobile-tipuri, descriere, indica ii, tehnic de realizare. -scutul vestibular-tipuri. descriere, indica ii i ac iuni, tehnic de realizare. -scuturi linguale fixe i mobile -tipuri, descriere, indica ii i ac iuni, tehnic de realizare

13.

NO IUNI DE PEDODON IE I ORTODON IE AN II TD AN UNIVERSITAR 2009-2010 Curs 15 ore; Lucr ri practice 15ore Barem
1. Demonstra ie practic de amprentare bimaxilar n cabinet 2. Identificarea particularit ilor morfologice, structurale i func ionale ale din ilor temporari pe din i extra i i modele de studiu.Cronologia erup iei dentare, accidente i complica ii 3. Identificarea particularit ilor morfologice, structurale i func ionale ale din ilor permanen i tineri pe din i extra i i modele de studiu.Cronologia erup iei dentare, accidente i complica ii 4. Demonstra ie practic de turnare i soclare manual a modelelor de studiu 5. Turnarea i soclarea manual a modelelor de studiu 6. Analiza modelelor de studiu i identificarea din ilor temporari i permanen i tineri, a anomaliilor de sistem dentar, analiza arcadelor dento-alveolare i studiul ocluziei statice 7. Demonstra ie practic de realizare a aparatelor ortodontice interceptive 8. Realizarea machetei n cear a unui men in tor de spa iu mobil ancorat cu-cro ete Stahl i simple 9. Realizarea machetei n cear a scutului vestibular 1/gr up 6

1/gr up 3 3

1/gr up 1 1

BIBLIOGRAFIE ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 DISCIPLINA DE APARATE ORTODONTICE FIXE I MOBILE E.Bratu, O.Grivu-Eruptia normala si patologica, Ed.Helicon, Timisoara, 1996 P. Firu Prevenirea dezarmoniilor dentoalveolare, Ed.Medicala, 1997 Al. Dumitrescu, N. Ionescu-Odontogeneza si mineralizarea dintilor, Ed. Cerna, Bucuresti, 1997 4 J.J.Murray The prevention of dental disease, Oxford Medical Publication, 1989 5 M.Ursachi, V.Burlui, A.Pudru Semiologie stomatologica, Ed.Apollonia, 1997 6 Luca R. Metode locale de prevenire a cariei in santuri si fosete, Ed.Cerma, Bucuresti, 1998 7 M.Galavan Aparate functionale Frankel in tratamentul anomaliilor dento maxilare 8 V.Milicescu Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dentofaciala, Ed.Cerma, Bucuresti, 1996 9 D. Stanciu, L. Boboc Ortodontie Practica-aparate ortodontice, Ed. Medicala, Bucuresti, 2001; 10 E. Ionescu, V. Milicescu Notiuni de tehnica ortodontica, Ed Cerma, Bucuresti, 2000 11 Gh. Boboc-Tratamentul anomaliilor dento-maxilare,Ed. Medical ,Bucure ti,1982. 12 F. Tenti-Apparechi ortodontici,, Ed. Caravel,Italia,1996 16. Gh. Boboc Aparatul dento-maxilar, Ed. Medicala, 1996 17 . Gh. Boboc Anomaliile dento-maxilare, Ed. Medicala, 1977 18 Gh. Boboc Aparate ortodontice Principii si metode de tratament, Ed. Medicala, 1974 19 Lidia Boboc Tratamentul anomaliilor dento-maxilare prin tehnica Edgewise, Ed. Medicala, 1997 20 P. Firu Stomatologie infantila, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1974 21 . P. Firu Prevenirea dizarmoniilor dentoalveolare, Ed. Medicala, 1977 22 . D. Stanciu, V. Dorobat Ortodontie, Ed. Medicala, 1991 23 . Izard Ge. Orthodonthie Ed. Masson, Paris, 1943 24 W. J. Tulley A textbook of Orthodonthies, 1987 25 O. Grivu, R. Jianu, A. Podariu Tehnica ortodontica, Timisoara, 1994 1 2 3