P. 1
curs 1 ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ BIOLOGICĂ

curs 1 ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ BIOLOGICĂ

|Views: 263|Likes:
Published by Ionut Ciobotaru

More info:

Published by: Ionut Ciobotaru on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2015

pdf

text

original

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ BIOLOGICĂ 1. Noţiuni generale 2. Principiul I al termodinamicii 3. Aplicarea principiului I al termodinamicii în biologie 4. Principiul II al termodinamicii 5.

Elemente de termodinamica proceselor ireversibile 6. Aplicarea principiului al II-lea al termodinamicii în biologie 1. NOŢIUNI GENERALE Definiţie. În accepţiunea originală, termodinamica este acea ramură a fizicii care se ocupă de relaţiile între căldură (Q) şi lucru mecanic (L), dar, într-un sens mai larg, ea este ştiinţa care studiază transformările reciproce ale diferitelor forme de energie în sistemele naturale şi în cele construite de om. Termodinamica biologică se ocupă cu studiul transformărilor de energie în sistemele biologice. Sisteme termodinamice Sistem - ansamblu de componente aflate în interacţiune, delimitat de mediul extern care îl înconjoară. Sistem termodinamic - sistem macroscopic alcătuit dintr-un număr foarte mare de particule (atomi şi molecule), aflate în interacţiune energetică atât între ele cât şi cu mediul exterior. Clasificarea sistemelor termodinamice: -deschise - schimbă cu exteriorul atât energie cât şi substanţă - închise - schimbă cu exteriorul numai energie - izolate - nu au nici un fel de schimburi cu exteriorul, de care sunt separate prin pereţi adiabatici. Sistemul izolat este o abstractizare, caz limită, util numai pentru simplificarea unor raţionamente. În natură nu există sisteme izolate. Starea sistemului termodinamic - este reprezentată de totalitatea parametrilor săi de stare (care sunt mărimi fizice măsurabile). Parametrii de stare sunt de două feluri: - intensivi - au în orice punct al sistemului valori definite, care nu depind de dimensiuni (presiunea, concentraţia, temperatura); - extensivi - depind de dimensiunile sistemului şi de cantitatea de substanţă existentă în sistem (volumul, masa, numărul de moli). Starea de echilibru termodinamic - este caracterizată de următoarele proprietăţi: - parametrii de stare sunt constanţi în timp; - parametrii intensivi sunt constanţi în spaţiu (omogenizare); - dezordinea este maximă (entropia termodinamică este maximă);

electric etc) schimbate de acest sistem cu exteriorul.Σ Li . Conform unei alte formulări a principiului I. .R. în general. Helmholtz) au descoperit echivalenţa dintre lucru mecanic şi energie şi au determinat echivalentul mecanic al caloriei. parametru care exprimă capacitatea totală a sistemului de a efectua acţiuni de orice tip şi are o valoare bine determinată în fiecare stare a sistemului.producerea de entropie este minimă.producerea de entropie încetează. Între 1842 şi 1850 o serie de cercetători (J. să funcţioneze la nesfârşit fără a consuma energie (perpetuum mobile de speţa I-a) s-a ajuns la concluzia că nu se poate “crea” energie. H. numit energie internă (U) a sistemului. procese necvasistatice.parametrii locali sunt constanţi în timp. În 1840. osmotic.ireversibile – sunt.treceri ale sistemului termodinamic de la o stare (staţionară sau de echilibru termodinamic) la altă stare (staţionară sau de echilibru termodinamic) prin modificarea în timp a parametrilor termodinamici.schimburile de substanţă şi energie între componentele sistemului şi cu mediul extern nu încetează. . 2. Revenirea la starea iniţială (dacă este posibilă) se face pe alt drum şi pe seama unei intervenţii active din exterior (nu poate decurge de la sine). Mayer. J. odată pornită. Starea staţionară se caracterizează prin următoarele: . ∆ U = Q + Σ Li sau conform convenţiei de semn în care se consideră negativ lucrul mecanic primit şi pozitivă căldura primită: ∆ U = Q . Dacă se schimbă semnul parametrilor termodinamici. H. sistemul evoluează de la starea finală spre starea iniţială pe acelaşi drum.schimburile de energie şi substanţă. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII În urma eşecurilor de a construi o maşină care. postulează existenţa unui parametru caracteristic oricărui sistem. Hess a formulat regula după care căldura eliberată sau absorbită într-o reacţie chimică nu depinde de etapele intermediare prin care poate decurge această reacţie ci numai de starea iniţială şi cea finală a reactanţilor.. Ele pot fi : . Joule. cât şi cu mediul înconjurător încetează.reversibile . . fără a fi egală cu zero.sunt procese cvasistatice. . Principiul I al termodinamicii sau principiul conservării energiei. Procese termodinamice . chimic. în orice moment sistemul este în echilibru termodinamic. .parametrii intensivi nu sunt constanţi în spaţiu. ci pentru furnizarea unei energii este necesară consumarea alteia. atât între componentele sistemului. variaţia energiei interne a unui sistem la trecerea dintr-o stare în alta (∆ U) este egală cu suma algebrică dintre cantitatea de căldură (Q) şi toate formele de travaliu (mecanic.

luat ca întreg.Într-o altă formulare.) În cursul transformărilor chimice. atunci când acesta nu efectuează nici un lucru mecanic. ∆ H< 0 sistemul . iar lucrul mecanic L . principiul I se enunţă astfel: în orice proces care are loc într-un sistem izolat nu se pierde. Când ∆ H > 0 sistemul primeşte căldură (reacţii endoterme) şi când cedează căldură (reacţii exoterme). Pentru a aplica corect principiul I în cazul organismelor. Cantitatea de căldură Q reprezintă variaţia energiei interne prin mişcări dezordonate ale moleculelor (agitaţie termică). în sistemul izolat: ∆ U=0 Energia internă a unui sistem reprezintă suma energiilor cinetice şi potenţiale ale particulelor ce alcătuiesc sistemul (în aceasta nu este inclusă energia cinetică şi potenţială a sistemului. 3. astfel încât problema conservării energiei se pune numai pentru sistemul format din organismul respectiv împreună cu mediul său înconjurător. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ÎN BIOLOGIE Sistemele biologice sunt sisteme termodinamice deschise. ci aceasta trece dintr-o formă în alta şi de la o parte a sistemului la alta. Organismele vii sunt sisteme a căror energie internă poate să crească sau sau să scadă în funcţie de diferite condiţii (vârsta. aşa cum sunt cele din sistemele biologice. nu se creează energie. În acest caz. variaţii de suprafaţă contra unei tensiuni superficiale. transport de sarcină electrică într-o diferenţă de potenţial etc. în raport cu exteriorul). starea fiziologică etc.variaţia energiei interne prin mişcări ordonate la scară macroscopică (variaţii de volum contra unei presiuni exterioare. Deci.p∆ V cantitatea de căldură Q va fi: Q = ∆ U + p∆ V = ∆ (U + pV) = ∆ H deci: ∆ H = Qizobar (căldura schimbată de sistem izobar) Mărimea H = U + pV se numeşte entalpia sistemului şi este foarte utilă în studiul termodinamic al reacţiilor chimice. presiunea este constantă (condiţii izobare). H: Dacă scriem expresia principiului I: ∆ U = Q . volumul său rămânând constant (într-un proces izocor). trebuie să se ţină seama de faptul fundamental că ele sunt sisteme deschise care iau şi degajă în exterior energie. Entalpia Pentru procesele care au loc în atmosferă liberă. în locul energiei interne U se introduce mărimea numită entalpie. iar procesele biologice sunt procese termodinamice ireversibile. variaţia energiei interne poate fi măsurată în mod practic prin intermediul schimbului de căldură al sistemului considerat cu exteriorul. care se referă la sistemele izolate.).L = Q .

Testul clinic al intensităţii metabolismului bazal. procesele ireversibile care se desfăşoară spontan în sistemele termodinamice izolate au acel sens care duce la creşterea entropiei. bilanţul energetic se poate scrie: căldura degajată = . un procent redus este captat de plantele fotosintetice şi folosit pentru sintetizarea din CO2. Subiectul este în repaus (nu efectuează lucru mecanic) şi nu a mâncat 12 ore (nu preia energie din mediu)(figura). La rândul ei. molecula de ATP este scindată enzimatic. randamentul de transformare fiind întotdeauna subunitar. care creşte cu ∆ S. Din fracţiunea de energie solară care cade pe suprafaţa Pământului. construiesc din H2O şi CO2 molecule complexe . chimic. Cloroplastele.şi degajă oxigen. (1) Conform modului în care a fost introdus iniţial acest concept.(figura) Bilanţul energetic al organismului Aplicând principiul I în cazul unui organism. la temperatura T (izoterm). H2O şi săruri minerale a substanţelor organice bogate în energie (figura). organite din celulele organismelor heterotrofe (dintre care face parte şi omul). În mitocondrii. energia astfel eliberată fiind folosită pentru producerea de lucru mecanic. dacă o cantitate de căldură ∆ Q este absorbită reversibil de către un sistem. este un exemplu de asemenea bilanţ în condiţii simplificate.energia depozitată = energia utilizată 4. osmotic etc. produşii rezultaţi din fotosinteză sunt utilizaţi ca sursă de energie pentru sinteza ATP. în modul următor: ∆ S = ∆ Q/T . se poate formula următorul bilanţ energetic: energia preluată din mediu = travaliul mecanic efectuat + căldura degajată + energia depozitată în rezervele organismului. Există mai multe formulări ale principiului II.Circuitul energiei în biosferă Principala sursă de energie pentru lumea vie în ansamblu este radiaţia solară. se defineşte o funcţie de stare S. principiul II se numeşte principiul creşterii entropiei. Ea poate fi definită în două moduri. prin care se stabileşte valoarea de referinţă la care să fie raportat efectul diferiţilor factori care influenţează metabolismul energetic. În acest caz.polizaharide (C6H12O6)n . Entropia este un parametru de stare care măsoară gradul de dezordine a unui sistem termodinamic. În varianta care indică sensul spontan al desfăşurării proceselor termodinamice. unul macroscopic (Clausius)(1) şi unul microscopic (Boltzmann)(2). PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII Principiul II al termodinamicii generalizează constatarea practică a imposibilităţii ca o maşină termică să transforme integral o cantitate de căldură în lucru mecanic. Conform acestei variante. captează radiaţii din spectrul vizibil. organite din celulele plantelor verzi.

toate sistemele biologice sunt “deschise”. entropia ansamblului va fi: S = .k ln N/N = 0 5. Dacă avem N particule identice (atomi. iar aceste schimburi reprezintă în mod esenţial procese ireversibile. doar câteva probabilităţi sunt diferite de zero şi S va avea o valoare foarte mică. ELEMENTE DE TERMODINAMICA PROCESELOR IREVERSIBILE Termodinamica clasică se ocupă cu relaţiile existente între parametrii unui sistem atunci când acesta se găseşte în stare de echilibru termodinamic.(2) Boltzmann a arătat că entropia exprimă în mod nemijlocit alcătuirea atomo-moleculară a sistemului şi anume.38 ⋅ 10-23 J/K (constanta lui Boltzmann). În cazul unui astfel de proces: dS = (dQ/T)rev Pentru un sistem izolat: dS = 0 Dacă ne referim la procesele ireversibile (reale) variaţia entropiei sistemului este întotdeauna mai mare decât cea produsă de schimbul de căldură: . În funcţie de probabilitatea de ocupare a nivelului se poate scrie: S = -kΣ pi ln (pi) Într-un sistem foarte ordonat sunt posibile foarte puţine stări. deci. o abstractizare. iar Ni/N = pi . = Ni = 1. Într-un sistem dezordonat există o distribuţie haotică a particulelor. sau atunci când sistemul trece printr-o succesiune continuă de stări de echilibru. Dar procesele reversibile reprezintă doar o noţiune ideală. ce nu îşi poate găsi decât corespondente aproximative în natură. În particular. numărul de stări posibile este foarte mare şi S va avea o valoare maximă. variaţia entropiei este determinată numai de schimbul de căldură cu exteriorul.. cu Σ Ni = N (atunci când N este foarte mare).probabilitatea termodinamică a stării . având loc permanent schimburi de substanţă şi energie cu exteriorul. şi în acest caz: S = k ln N N . gradul de ordonare a ansamblului de particule din care este alcătuit.numărul de aranjamente ale particulelor care dau aceeaşi stare.. aplicarea efectivă a termodinamicii în biologie a fost posibilă numai după apariţia termodinamicii proceselor ireversibile. Pentru un sistem total dezordonat N1 = N2 = . molecule) distribuite pe M nivele energetice distincte. câte Ni pe fiecare nivel.k Σ ( Ni/N) ln (Ni/N) unde k = 1. trecerea în revistă a unor noţiuni legate de această parte a termodinamicii. suferind o transformare reversibilă.probabilitatea de ocupare a nivelului i. Datorită acestui fapt. În cazul unui sistem perfect ordonat (cristal perfect) : S = . Procese reversibile şi ireversibile Pentru sistemele în care au loc procese reversibile. deci când nu se desfăşoară nici un fel de proces. Se impune.

evoluţia sistemului fiind către starea de entropie maximă. ∆ U = 0 şi : ∆ F = . din schimbul de entropie cu exteriorul deS. o formulare mai completă a principiului II ar fi: Toate procesele care au loc în sisteme izolate decurg în sensul creşterii entropiei şi al scăderii energiei libere (al scăderii capacităţii de a efectua lucru mecanic). numai o parte poate fi convertită în travaliu: ∆ U = ∆ F + T∆ S T∆ S ≥ 0 se degradează în mod ireversibil în căldură. Deci. În sistemele izolate. Energia liberă şi entalpia liberă Deci. datorită schimburilor de căldură (dQ)irev şi din producerea de entropie în sistem diS datorită ireversibilităţii proceselor care au loc în el (dQ /T). care este întotdeauna pozitivă. deci. din energia internă U a unui sistem. şi care se adaugă la căldura schimbată cu exteriorul: dS = (dQ/T)irev + dQ/T..dS > (dQ/T)irev Se poate defini astfel o cantitate de căldură dQ (Q . Într-un sistem izolat entropia creşte în timp. dar dS = diS > 0.T∆ S < 0 deoarece ∆ S > 0. dS = deS + diS cu condiţia ca diS > 0 Pentru un sistem izolat deS = 0. Capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic în condiţii izobare este numită entalpie liberă (Gibbs) G: H = G + TS Funcţia de disipare Rayleigh şi sursa de entropie Dacă vom considera energia internă U a unui sistem izolat: .căldură necompensată) care a rezultat în sistem prin degradarea energiei libere (datorită faptului că au loc procese ireversibile). Dacă scriem: ∆ U = ∆ (F + TS) se defineşte ca energie liberă mărimea F (free energy) cu: U = F + TS Această mărime exprimă capacitatea efectivă a sistemului de a efectua diferite acţiuni. în care U = ct. cu dQ > 0 Variaţia entropiei unui sistem în care au loc procese ireversibile constă. în care toată energia internă a sistemului a fost degradată la căldură. Deci. entropia unui sistem izolat nu se modifică întrun proces reversibil şi creşte într-un proces ireversibil. fără a mai putea fi convertită într-o formă de travaliu util.

. forţa termică X T determină fluxul de căldura Jq. De exemplu. la rândul sau. Uneori. dacă deplasarea se face spre interiorul sistemului şi efluxuri. dacă se face spre exterior.a..U = F + TS şi calculăm izoterm variaţia ei în timp: dU/dt = dF/dt + TdiS/dt = 0 dF/dt = . De exemplu: Xc = ∆ c/∆ x (gradient de concentraţie) XV = ∆ V/∆ x (gradient de potenţial) Ei joacă acelaşi rol în termodinamică ca şi forţa în mecanică. Într-un sistem pot exista simultan mai multe tipuri de procese şi acestea nu sunt independente. în care mărimea : σ = diS/dt se numeşte sursă de entropie.TdiS/dt Expresia : Φ = T diS/dt se numeşte funcţia de disipare a lui Rayleigh. de la o regiune la alta a unui sistem. XV). deci apare o cuplare a proceselor. Deci. căldură. Aceşti gradienţi sunt desemnaţi drept “forţe termodinamice” şi se notează cu Xi (Xc. în general Ji. Fluxurile sunt determinate de existenţa unor gradienţi (diferenţe ale unor parametri intensivi de stare) de concentraţie. fluxul de căldură Jq (J/m2s) etc. Dar acesta duce la un transport al moleculelor înseşi ca purtători ai acestei energii. care traversează unitatea de arie. Ji depind de toate forţele termodinamice din sistem : sau J = LX . temperatură. Fluxul termodinamic reprezintă variaţia în unitatea de timp a cantităţilor de substanţă. XT.) se constată că fluxul este proporţional cu forţa termodinamică: J∼ X L se numeşte coeficient fenomenologic.. între diferitele regiuni ale sistemului. un proces atrage după sine alt proces. într-un sistem pot exista mai multe forţe Xi care determină fluxurile respective Ji. Fluxul de substanţă se notează cu Js şi are ca unitate Kg/m2s sau Kmol/m2s. Pentru a exprima cantitativ aceste deplasări se introduce noţiunea de flux termodinamic. orice proces constă din trecerea fie a unei cantităţi de substanţă. determină apariţia unui flux conjugat Js care să egaleze concentraţia ş. Jq tinde să egaleze temperaturile dar Js determină apariţia unui gradient de concentraţie Xc.. dacă într-o soluţie există un gradient de temperatură. fluxul de electricitate Je(unitate C/m2s). electricitate etc. intensitatea producerii de entropie în unitatea de timp exprimă viteza de scădere a energiei libere a sistemului în urma degradării ei de către procesele ireversibile. Din diferitele ecuaţii care descriu procese de transport (legea lui Ohm. Acesta. Deci forţa XT a antrenat şi un flux de substanţă Js (de difuzie).d. fie de electricitate etc.m. Fluxuri termodinamice şi forţe termodinamice În sistemele fizice. Fluxurile se numesc influxuri. potenţial electric etc. fie de căldură. legea Poiseuille etc. Deci.

. Când într-un sistem care evoluează spontan (fără intervenţii din exterior)... adică într-un sistem izolat..... Pe baza unor constatări experimentale şi a unor consideraţii statistice.. prin introducerea unui coeficient adecvat care să asigure coerenţa relaţiilor (corectitudinea dimensională)....forţa termodinamică) va apărea un flux Jc de particule (difuzie) care tinde să egalizeze concentraţiile.. Astfel. numită sursă de entropie σ reprezentată printr-o sumă de produse ale fluxurilor şi forţelor conjugate..Ji = f(Xi) astfel încât relaţia de proporţionalitate J = LX devine în cazul general: J1 = L11X1 + L12X2 +. De exemplu..= 0). trebuie să se ţină seama de exprimarea corectă a expresiilor fluxurilor şi forţelor termodinamice. Se demonstrează că intensitatea producerii de entropie. .... încetează şi producerea de entropie Φ echilibru = 0..... generatoare de entropie. Fluxurile termodinamice sunt asociate cu procese termodinamice ireversibile.. existenţa unei forţe determină apariţia unui flux care tinde să o anuleze. poate fi .... Aceasta este starea de echilibru termodinamic în care.. există la un moment dat mai multe forţe. un gradient de temperatură determină un flux de căldură de la temperatura superioară la cea inferioară până când acestea se egalează şi gradientul dispare. iar valoarea entropiei devine şi se menţine maximă... iar ecuaţiile se numesc ecuaţiile fenomenologice lineare. în el se vor produce fluxurile corespunzătoare până când toate forţele devin nule.. încetând toate procesele din sistem (J 1 = J2 = . Onsager a găsit o relaţie de simetrie între coeficienţii fenomenologici: Lij = Lji (de exemplu L12 = L21 etc.. σ = (1/T)Σ JiXi Φ = Σ JiXi Observaţie... APLICAREA PRINCIPIULUI II ÎN BIOLOGIE Stări staţionare şi procese cuplate în sistemele biologice Starea de echilibru termodinamic Întotdeauna. dacă între două compartimente separate de o membrană permeabilă se creează un gradient de concentraţie al unei substanţe (Xc . Se ajunge la un echilibru termodinamic: = dS/dt. La aplicarea ecuaţiilor de mai sus..). Ecuaţiile fenomenologice permit verificări ale corectitudinii măsurării fluxurilor şi forţelor termodinamice ce acţionează într-un sistem şi estimarea sensului de evoluţie a sistemului la un moment dat.... J2 = L21X1 + L22X2 +. 6. Ji = Σ LijXj Lij sunt coeficienţii fenomenologici.

Procesele prin care entropia creşte. cel puţin în prima parte a vieţii lor. astfel încât. Starea staţionară. Este. Prin aceste mecanisme. nu un consum de entropie. mărindu-şi gradul de ordine. se numesc procese cuplante. Dar organismul viu nu este un sistem izolat. producerea de entropie are o valoare minimă în situaţia impusă de condiţiile la limită (Prigogine). organismul îşi menţine constanţi. deci şi entropia. iar cele prin care entropia scade sunt procese cuplate. însă. un sistem deschis nu este lăsat să evolueze spontan. scade. sunt constante în timp. numită uneori şi starea de echilibru dinamic. un sistem aflat în stare staţionară elimină în exterior toată entropia ce se produce prin procesele ireversibile care au loc în el. Astfel. însă. ci prin intervenţia unor cauze externe anumite forţe din sistem sunt menţinute la valori constante. prin procesele care au loc într-un sistem diS > 0.diS staţionar/dt Deci. sistemul nu va putea ajunge în starea de echilibru. Procese cuplate şi procese cuplante Conform principiului II al termodinamicii. acestea se organizează. în ansamblu. Prigogine a demonstrat că şi stările staţionare au această proprietate: atunci când apare o perturbaţie (forţele trebuie însă menţinute constante). în sistem ia naştere un flux care tinde să anuleze perturbaţia şi să-l readucă în starea staţionară anterioară. Aceasta este starea staţionară. să fie o producere.Xc = dc/dx La echilibru: Xc = 0 Starea staţionară Jc = dν /dt Jc = 0 σ =0 → σ ∼ XcJc > 0 S = maximă Când. Principiul lui Le Chatelier arată că stările de echilibru sunt stabile faţă de perturbaţiile mici. În stări “aproape de echilibrul termodinamic” în care sunt valabile relaţiile lui Onsager. vom observa ca entropia lui scade pe seama creşterii entropiei mediului. dar au valoarea minimă posibilă în condiţiile date. Acest mecanism explică aparenta funcţionare antientropică a organismelor vii. dintre care unele pot determina scăderea entropiei diS(1) < 0. de mare stabilitate. parametrii mediului său interior. posibil ca în acelaşi sistem să se desfăşoare simultan mai multe procese. cu consum de energie metabolică. Dacă vom lua în considerare sistemul alcătuit din organismul viu împreună cu mediul său înconjurător. iar entropia lor în loc să crească. entropia sa rămânând astfel constantă. dar cu condiţia ca altele să crească entropia diS(2) > 0. deci disiparea de energie şi producerea de entropie nu sunt zero. S staţionar = ct. Cum însă: dS/dt = deS/dt + diS/dt rezultă: deS staţionar/dt = . în care toate caracteristicile sistemului. Organismele vii preiau din mediu (sub forma de hrană) molecule complexe cu entropie dS staţionar/dt = 0 . I. se realizează în organism prin mecanisme homeostatice.

acestea nu mai pot fi compensate şi sistemul evoluează către un nou regim. Pe baza acestor considerente termidinamice. macromolecule şi structuri biologice complexe. cu un înalt grad de ordonare spaţială şi cu o dinamică temporară specifică a proceselor care se desfăşoară în interiorul lor. care odată apărute se menţin indefinit fără schimb de substanţă sau energie cu exteriorul (de exemplu cristalele). Se spune că organismul preia din mediu entropie negativă (numită şi neg-entropie) şi elimină în mediu entropie pozitivă. Se spune că apare un regim “departe de echilibru”.. calitativ diferit de starea staţionară. În concluzie. excreţie etc. Starea departe de echilibru Pe măsura scăderii entropiei unui sistem se produce o structurare din ce în ce mai avansată a acestuia.scăzută şi elimină în exterior moleculele simple ce rezultă din arderea acestora.produşii de reacţie catalizează sau inhibă propria sinteză şi cataliza încrucişată . se poate afirma că din punct de vedere termodinamic biosistemele care sunt sisteme deschise. depăşind o anumită valoare critică. prin aceste mecanisme se asigură reglarea funcţiilor metabolice (bucle autocatalitice . În ansamblu. sunt procese cuplante. ducând la formarea unor structuri disipative. cât şi regimuri departe de echilibru. corespunzător producerii minime de entropie. Produşii de ardere sunt eliminaţi prin respiraţie. O formulare locală a principiului II spune că desfăşurarea unui proces ireversibil într-un domeniu cât de mic al unui sistem termodinamic este însoţită întotdeauna de producere de entropie chiar în acel loc.două lanţuri de reacţie îsi activează reciproc sinteza). se poate spune ca procesul de îmbătrânire a organismului se datorează unei evoluţii înspre creşterea entropiei acestuia. Asemenea structuri apar şi se menţin numai în condiţii departe de echilibru. de degradare a substanţelor organice prin ardere. deci. . sistemul organism mediu nu încalcă principiul II al termodinamicii. În organismele vii. şi structuri disipative. În organismul viu. procesele anabolice. traversate în permanenţă de fluxuri de materie şi în care au loc procese ireversibile disipative de energie. constituie structuri disipative. Ecuaţiile fenomenologice lineare nu mai sunt valabile ca în cazul structurilor de echilibru. crescând entropia mediului. pe seama disipării de energie. Prigogine. Acest concept a fost introdus de I. cu biosinteza de produşi complecşi. Într-un asemenea regim. care apar şi se menţin numai în condiţiile unui schimb continuu de energie (şi uneori de substanţă) cu exteriorul (ele pot exista numai pe seama unei permanente disipări de energie). Dacă într-o stare staţionară apar fluctuaţii mari ale forţelor termodinamice. În organismele vii se pot întâlni atât stări staţionare aproape de echilibru. apare în mod spontan un proces de autoorganizare. provenită din exterior. pe când cele catabolice. Se pot produce două tipuri de structuri: structuri de echilibru. generatoare de entropie. sunt procese cuplate consumatoare de entropie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->