Sunteți pe pagina 1din 2

K.

MULTIMI DE NUMERE EXERCITII REZOLVATE


1) Determina]i elementele mul]imii A={xZ2x35}
Rezolv@m inecu]ia cu modul de dup@ bara de proprietate
|2x 3| 5

5 2x 3 5

5+3 2x 5+3

2 2x 8 /:2 1 x 4 x[2 ; 4]

Deoarece xZ din intervalul determinat alegem numerele ^ntregi A = {2 ; 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}


3x
2) Determina]i elementele mul]imii A={xN 0 }
4+x
Mai ^nt$i rezolv@m inecua]ia ra]ional@ de dup@ bara de proprietate.
3x
3x = 0
4+x = 0
x
4 | | | | 3
+
a) 0
x = 3 /(1)
x = 4
3x + + + + + 0
4+x
x=3
4+x 0 + + + + +
x3

| + + 0
x (4 ; 3]
4+x
Deoarece xN din intervalul determinat se aleg numerele naturale A = {0 ; 1 ; 2 ; 3}
Algoritmul de rezolvare:
egalez numaratorul si numitorul fractiei cu zero si determine valorile lui x
fac un tabel unde trec in stanga: x; numaratorul; numitorul; fractia
in dreapta lui x trec valorile lui x determinate anterior
sub fiecare valoare a lui x , trec zero in dreptul termenului care lam egalat anterior cu zero ca
sa determin valoarea lui x
in dreptul fractiei trec |(nedeterminare)unde numitorul este 0 si 0 unde numaratorul este 0
in dreptul numaratorului si numitorului trec in dreapta si stanga lui 0 semnul + sau astfel
in dreapta lui 0 trec semnul lui x iar in stanga lui 0 trec semnul opus lui x
(am aplicat semnul functiei de gradul I, care este prezentata in capitolul FUNCTII)
in dreptul fractiei, in cele 3 intervale, trec semnul care rezulta din inmultirea semnelor
numaratorului cu numitorul (care au fost determinate anterior)
solutia inecuatiei va fi intervalul sau intervalele, care au semnul corespunzator cerintei initiale
o daca fractia 0 se alege intervalul sau intervalele cu semnul +
o daca fractia 0 se alege intervalul sau intervalele cu semnul
3) Determina]i elementele mul]imii A = { xR 25 20x + 4x2 < 3 }
Se rezolv@ inecua]ia de dup@ bara de proprietate

25 10x + 4x2 = (5 2x )2 = 5 2x 5 2x< 3


|5 2x| < 3 3 < 52x < 3 35 < 2x < 35 8 < 2x < 2 /(1) 8 > 2x > 2 /:2 4 > x > 1
x (1 ; 4)
Deoarece xR A = (1 ; 4)

2x + 3
4) Determina]i elementele mul]imii A = {xZ Z}
3x 1
2x + 3
Z 3x 1 | 3x 1 /(2) 3x 1 | 6x+ 2
3x 1
3x 1 | 2x + 3 /3
3x 1 | 6x + 9 (+)
3x 1 | 11
3x 1 = 1
3x 1 = 1
3x = 2
3x = 0
2
x=0
x =
3
Deoarece x Z A = {0, 4}

3x 1 = 11
3x = 12 / : 3
x=4

3x 1 = D11

3x 1 = 11
3x = 10 / : 3
10
x =
3

2x3 + 3
5) Determina]i elementele mul]imii A = {xN Z}
x2
2x3 + 3

x 2 x2/(2x2)x22x3+4x2

Z x 22x3 +3

x2x2 /(4x)x24x2+8x

x22x3 +3(+) x24x2 +3

x2

x 2 4x2+3x28x+3

x24x2+3

(+)

x28x+3

x2x2 /(8)x28x+16
x28x+3

x28x+3
x219

x2=1
x=3

x2=1
x=1

x2=19
x = 21

(+)
x2=D19
x2=19
x = 17 dar x N A={1321}

a+3
6) Determina]i elementele mul]imii A = { aZ este numar intreg par }
2a 1
a+3
Z 2a 1 | 2a 1
2a 1 | 2a 1
2a 1
2a 1 | a + 3 /(2)
2a 1 | 2a + 6 2a 1 | (2a + 6) (2a 1)
2a 1 | 7 2a 1 {1,1,7,7}
2a1=12a1=12a1=72a1=7
2a=22a=02a=82a=6
a=1a=0a=4a=3
Deoarecefractiatrebuiesafieunnumarintregpardinvalorileluiaobtinutenumaivlorile1si3
verificaconditiadata A={31}
ATENTIE! Fractiatrebuiesafieunnumarintregpar NUelementelemultimii