Aria curriculară: matematică şi ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Nr.

de ore pe săptămână: 4

2. scriere. 2.4. 2. comparare. ordonare) 12 IX-XII • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 4 XIII 4. 2.5.5.6.2. Elemente 1.7.3. .1. 2.1. 2. 2.2 1.1.2. 3.6.1. 4. 3. 2.1. III-V Obs.1 • 13 VI-IX • Numerele naturale în concentrul 6-10(citire.1. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1. matematice 2. scriere. Numerele naturale de la 0 la 10 (I) 3. 4.4. 2. 3. 2. ore 10 Săpt. Conţinuturi • • • • • Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Aprecierea globală şi compararea numărului de obiecte a două mulţimi Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice Grupare de obiecte şi formare de mulţimi după anumite criterii Compararea numărului de elemente Numerele naturale în concentrul 0-5(citire.1. 4. 2. 4.1. pentru înţelegerea unor 2. concepte 2.7. 3. Recapitulare semestrială 1.3. 2.5. 3.2. ordonare) Nr. 1. 2.4.1.3.3.1. 2. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1.3.1. • • • Adunarea şi scăderea numerelor 12 naturale în concentrul 0-10 Simboluri matematice : „+”.1 4.2 • • -Numerele naturale de la 0 la 10 4 Adunarea şi scăderea numerelor în concenrul 0-10 XIV SEMESTRUL AL II-LEA 3. 2.-” . 2.. 1.2.2. „=” . 3. comparare. Numerele naturale de la 0 la 10 ( II) 3.3.5.Probleme care se rezolvă prin adunări şi scăderi în concentrul 0-10 XV XVI - . pregătitoare 1. de crt învăţare ref.Nr Unităţi de Ob.1 .2 1. 4. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful