Aria curriculară: matematică şi ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Nr.

de ore pe săptămână: 4

4. ordonare) Nr.1. 1. 4. comparare. 2. 4. 3.2 1. Numerele naturale de la 0 la 10 ( II) 3. 3.1. 2.2 • • -Numerele naturale de la 0 la 10 4 Adunarea şi scăderea numerelor în concenrul 0-10 XIV SEMESTRUL AL II-LEA 3.2. 4. pregătitoare 1. 2.4. 2.1. Conţinuturi • • • • • Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Aprecierea globală şi compararea numărului de obiecte a două mulţimi Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice Grupare de obiecte şi formare de mulţimi după anumite criterii Compararea numărului de elemente Numerele naturale în concentrul 0-5(citire.6. 3.7.2.1 • 13 VI-IX • Numerele naturale în concentrul 6-10(citire. 3. 2.3.1.1. matematice 2. • • • Adunarea şi scăderea numerelor 12 naturale în concentrul 0-10 Simboluri matematice : „+”. „=” .3. scriere. 2.3.5. 2. 2. 2.2. Recapitulare semestrială 1.3.2 1. . 2. pentru înţelegerea unor 2. Numerele naturale de la 0 la 10 (I) 3. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1. ore 10 Săpt. 2.5.1 . 3. 2. 2.5..1.4.Nr Unităţi de Ob. de crt învăţare ref.6. 3. 4.1.1.2. ordonare) 12 IX-XII • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 4 XIII 4.4.Probleme care se rezolvă prin adunări şi scăderi în concentrul 0-10 XV XVI - .5.7.1 4.1. 1.2.-” . III-V Obs.1. scriere. 2.3. concepte 2. comparare.3. 2. 2. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1.2.1. Elemente 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful