Aria curriculară: matematică şi ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Nr.

de ore pe săptămână: 4

4.2 • • -Numerele naturale de la 0 la 10 4 Adunarea şi scăderea numerelor în concenrul 0-10 XIV SEMESTRUL AL II-LEA 3. 4.4. 3.5. 2. III-V Obs.5. 4.1. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1.1.1. comparare. „=” . 2.1 . 2. Numerele naturale de la 0 la 10 (I) 3. • • • Adunarea şi scăderea numerelor 12 naturale în concentrul 0-10 Simboluri matematice : „+”.4.2 1. 2. 1.Nr Unităţi de Ob.1.5.4.2 1. scriere. ordonare) Nr.2.5. ore 10 Săpt. comparare.. 3. 2. scriere.3. matematice 2. Conţinuturi • • • • • Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Aprecierea globală şi compararea numărului de obiecte a două mulţimi Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice Grupare de obiecte şi formare de mulţimi după anumite criterii Compararea numărului de elemente Numerele naturale în concentrul 0-5(citire.1. Numerele naturale de la 0 la 10 ( II) 3.1 • 13 VI-IX • Numerele naturale în concentrul 6-10(citire. 2.1. pregătitoare 1.1. 2. 2. 2. 2.3.1.3. 2.1 4. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1.2.7. . pentru înţelegerea unor 2.7. 3. ordonare) 12 IX-XII • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 4 XIII 4.3. 2. 3. Elemente 1. 4. de crt învăţare ref.1.3.2.-” . 2.1.6. concepte 2. 1.2.Probleme care se rezolvă prin adunări şi scăderi în concentrul 0-10 XV XVI - . 2. 4.2. 2.2. 2.1.3. 3.6. Recapitulare semestrială 1. 3.