Aria curriculară: matematică şi ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Nr.

de ore pe săptămână: 4

2. 3. pregătitoare 1.3. 2. 2.Nr Unităţi de Ob. 2. Elemente 1. concepte 2. 2.2 1. de crt învăţare ref. 4.1 .1.2.4. 2. 2.2. Numerele naturale de la 0 la 10 (I) 3. 2. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1.1. comparare.3.4. comparare. 2. 3.5.1. • • • Adunarea şi scăderea numerelor 12 naturale în concentrul 0-10 Simboluri matematice : „+”. 2.5.7.1.3.2 1. ordonare) Nr. scriere. 3. scriere.Probleme care se rezolvă prin adunări şi scăderi în concentrul 0-10 XV XVI - . 3. 2. „=” .7.1 • 13 VI-IX • Numerele naturale în concentrul 6-10(citire.6.2.5. Conţinuturi • • • • • Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu Aprecierea globală şi compararea numărului de obiecte a două mulţimi Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice Grupare de obiecte şi formare de mulţimi după anumite criterii Compararea numărului de elemente Numerele naturale în concentrul 0-5(citire.5. III-V Obs.1 4.1. .1. 2.-” . 4.1.3. 2.1.4. 2. 4.1. 2.2.3. 1.1. matematice 2. 2. 3. 1. Numerele naturale de la 0 la 10 ( II) 3.1. pentru înţelegerea unor 2.2 • • -Numerele naturale de la 0 la 10 4 Adunarea şi scăderea numerelor în concenrul 0-10 XIV SEMESTRUL AL II-LEA 3.3. 4. 3.2.. ore 10 Săpt.6. 4. Recapitulare semestrială 1. Adunarea şi scăderea cu numere naturale până la 10 1. ordonare) 12 IX-XII • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 4 XIII 4. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful