Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA NR 2 - STRUCTURA ACTIONARIATULUI SC GT COMPANY SA DUPA FUZIUNE

ACTIUNI GT COMPANY DUPA FUZIUNE


Actionar
GTA MODA SPA

701,140,639

Detinere %
86.1

COVER MANIFATTURA SPA.

82,010,177

10.07

ALTI ACTIONARI

31,139,529

3.83

814,290,345

100

Total

Nr actiuni

ANEXA NR 5 -SITUATIA FINANCIARA DE FUZIUNE A SC DV CONSULTING SA

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Total imobilizari

Valoare contabila Ajustari


Valoare reevaluata
la 30.06.2007
la 30.06.2007
30,642
30,642
44,202,198
25,383,708
69,585,906
43,044
43,044
44,275,884
25,383,708
69,659,592

Stocuri
Creante

748,080
15,229,490

748,080
15,229,490

Disponibilitati
Investitii pe termen scurt
Total active curente
Cheltuieli in avans
Total activ

13,157,712

13,157,712

29,135,282

29,135,282

Datorii ce trebuie platite


intr-o perioada < 1 an
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada > 1 an
Total pasive curente
Provizioane pentru riscuri
si cheltuieli
Capital social
Prime de capital
Rezerve
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului
Total capitaluri proprii
Total pasiv

Activ net
Nr actiuni
Val/actiune

73,411,166

25,383,708

98,794,874

8,698,560

8,698,560

8,698,560

8,698,560

513,524

513,524

7,809,488
19,424,428
1,878,100
45,447,154
-10,343,482
-16,606
64,199,082
73,411,166

7,809,488
19,424,428
1,878,100
70,830,862
-10,343,482
-16,606
89,582,790
98,794,874

64,199,082
78,094,888
0.820

25,383,708

25,383,708
25,383,708

89,582,790
78,094,888
1.15

ANEXA NR. 3- MODALITATEA DE CALCUL A VALORILOR CONTABILE A ACTIUNILOR


SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE, A RAPORTULUI DE SCHIMB SI A PRIMEI DE FUZIUNE

DV CONSULTING SA-societate absorbita

Valoare
contabila
la 30.06.2007
Activ net
Nr actiuni
Val/actiune
Raport de schimb
Nr actiuni de anulat
Nr actiuni ce tb. emise
Valoare nominala

64,199,082
78,094,888
0.82

Valoare
reevaluata
la 30.06.2007
89,582,790
78,094,888
1.15

3,59 actiuni GT COMPANY pentru o actiune DV CONSULTING


5,129,007 actiuni Gt Company in Dv Consulting
261,947,513 actiuni
0.1 RON

Majorare capital
social GT COMPANY

26,194,751.28 RON

Prima de fuziune

63,388,039.00 RON

GT COMPANY SA-societate absorbanta


Valoare
Valoare
contabila
reevaluata
la 30.06.2007 la 30.06.2007
74,007,171
552,342,832
0.134

174,691,278
552,342,832
0.32

ANEXA NR 4 -SITUATIA FINANCIARA DE FUZIUNE A SC GT COMPANY SA

Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Total imobilizari
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Investitii pe termen scurt
Total active curente
Cheltuieli in avans
Total activ

Datorii ce trebuie platite


intr-o perioada < 1 an
Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada > 1 an
Total pasive curente

Valoare contabila Ajustari


Valoare reevaluata
la 30.06.2007
la 30.06.2007
1,055,032
1,055,032
276,404,035
100,684,107
377,088,142
2,404,166
2,404,166
279,863,233
100,684,107
380,547,340
39,017,356
30,788,664
0
3,475,868
0
73,281,888
678,442
353,823,563

39,017,356
30,788,664
3,475,868

100,684,107

73,281,888
678,442
454,507,670

266,922,620

266,922,620

12,705,102
279,627,722

12,705,102
279,627,722

188,670

188,670

Capital social
Prime de capital
Rezerve
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului
Total capitaluri proprii
Total pasiv

55,234,284
19,418,712
1,792,356
10,948,635
-8,724,178
-4,662,638
74,007,171
353,823,563

55,234,284
19,418,712
1,792,356
111,632,742
-8,724,178
-4,662,638
174,691,278
454,507,670

Activ net
Nr actiuni
Val/actiune

74,007,171
552,342,832
0.134

Provizioane pentru riscuri


si cheltuieli

100,684,107

100,684,107
100,684,107

174,691,278
552,342,832
0.32

ANEXA NR 1 - NUMARUL NOILOR ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA ABSORBANTA SI


DISTRIBUITE FIECARUI ACTIONAR AL SOCIETATII ABSORBITE.

A.

Nr actiuni emise de societatea absorbanta:

B.

Distributia actiunilor catre actionarii societatii absorbite:

ACTIUNI DV CONSULTING INAINTE DE FUZIUNE

ACTIUNI GT COMPANY PRIMITE DUPA FUZIUNE

Actionar
Nr actiuni
Detinere %
GTA MODA SPA
59,451,264
76.14

Nr actiuni primite

Rotunjit

213,430,038

213,430,038

28,779,020

28,779,020

19,738,455

19,738,455

261,947,513

261,947,513

COVER
MANIFATTURA
S.C.
GT
COMPANY SA
ALTI
ACTIONARI
Total

8,016,440

10.26

5,129,007

6.56

5,498,177

7.04

78,094,888

100