Sunteți pe pagina 1din 3

Registrul Comertului

1. Pentru rezervare denumire firma nu sunt necesare acte daca este facuta direct de
asociat.
Pentru rezervare emblema aceasta trebuie depusa in 4 exemplare.
2. Constituirea si modificarea societatilor comerciale
Pentru intocmirea actelor constitutive sunt necesare urmatoarele :
buletinele de identitate ale asociatilor ;
denumirea societatii ;
sediul social ;
obiectul de activitate ;
Pentru modificarea actelor constitutive sunt necesare :
copie buletin identitate asociat ;
copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului ;
copie dupa statut sau act constitutive si dupa ultimul act modificator ;
Regist rul Majorare Modificare Firma Firme Infiintari SRL Societati Comerciale SRL Codul Fiscal Cesiune Regi strul Comertului Majorare Act Acte Schimbare Capital Social Aditional Microintreprindere Infiintarea unei Societati Con sultanta necesare Constituire societate Nomenclatorul Caen Sediu Social Juridica
3. SERVICII MONITOR OFICIAL
Registrul Comertului Infiintare Firma Firme Infiintari Societati Comerciale Plan de Afaceri SRL Codul CAEN Ce siune Registrul Comertului Majorare Capital Microintreprindere Infiintare

Se preiau spre publicare in Monitorul Oficial urmatoarele tipuri de acte :


Partea a III - Pierderi de acte :
- pasaport ;
- permis de conducere auto ;
- stampila rotunda ;
- chitante fiscale ;
- facturi ;
- livret militar ;
- schimbare nume ;
- diploma studii ;
- certificat de calificare ;
- carnet de munca ;
Partea a IV-a
- Hotariri Judecatoresti ;
- Incheieri Judecator ;
- Acte Aditionale ;
- Convocatoare Adunari Generale ;
- Hotariri de Dizolvare ;
- Hotariri AGA ;
- Contracte de gaj asupra fondului de comert ;
- Proiecte de fuziune ;
- Contracte de cesiune ;
Se pot face abonamente anuale si trimestriale la Monitorul Oficial pentru :
partea I - limba romana ;
partea I bis ;
partea a II a ;
partea a III a ;
partea a IV a ;
Colectia Legislatia Romaniei ;
Colectia de Hotariri ale Guvernului ;
Repertoriul actelor normative ;
Decizii ale Curtii Constitutionale ;
Editii biligve ;
Regist rul Comertului Infiintare Firma Firme Infiintari Societati Comerciale Plan de Afaceri SRL Codul CAEN Cesiune Registrul Comertului Majorare Capital Microintreprindere Infiintare Regist rul Majorare Modificare Firma Firme Infiintari SRL Societati Comerciale SRL Codul Fiscal Cesiune Regi strul Comertului Majorare Act Acte Schimbare Capital Social Aditional Microintreprindere Infiintarea unei Societati Con sultanta necesare Constituire societate Nomenclatorul Caen Sediu Social Juridica

4. INMATRICULAREA FIRMELOR (SOCIETATI COMERCIALE, PERSOANE FIZICE,


ASOCIATII FAMILIALE)
primiri acte : 8.30 -15.30 ( luni-joi ), vineri 09-13.30
eliberari acte : 08.30 15.30 (luni - joi) vineri 09-13.30
Acte necesare pentru inmatriculare (valabile indiferent de tipul societatii) :
Copie Buletin Identitate ;
Dovada sediului firmei (acte proprietate , contract de inchiriere etc) ;
Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinerea conditiilor legale pentru
comercianti persoane fizice, fondatori, administratori , imputerniciti , experti, cenzori,
lichidatori ;
Procura autentica sau imputernicire avocatiala in cazul in care cererea se face prin
imputernicit ;
La actele enumerate mai sus se adauga acte specifice :
a. Pentru persoane fizice si asociatii familiale :
Autorizatia pentru exercitarea comertului ( de la primarie) ;
Actul de studii ;
Declaratie pe proprie raspundere privind averea si evaluarea acesteia de catre
declarant ;
b. Pentru societati comerciale :
Actul constitutiv (autenti sau atestat);
Dovada efectuarii varsamintelor capitalului social ;
Actele privind proprietatea asupra aportului in natura la capitalul social daca este
cazul ;
Raportul de expertiza a bunurilor in natura daca este cazul ;
Chitanta taxa judiciara (366.000 lei la CEC sau direct la Registru) ;
5. INSCRIERE DE MENTIUNI ( MODIFICARI ACTE CONSTITUTIVE)
primiri acte : 8.30 -15.30 ( luni-joi ), vineri 09-13.30
eliberari acte : 08.30 15.30 (luni - joi) vineri 09-13.30 Infiintare Regi strul Majorare Modificare Firma Firme Infiintari SRL Societati Comerciale SRL Codul Fiscal Cesiune Registrul Comertului Majorare Act Acte Schimbare Capital Social Aditional Microintreprindere Infiintarea unei Societati Con sultanta nece sare Constituire societate Nomenclatorul Caen Sediu Social Juridica

ACTE NECESARE :
a. Pentru persoane fizice :
- Actul administrativ al primariei prin care se aduc modificari autorizatiei initiale ;
- Dovada sediului (daca este cazul) ;
b. Pentru societati comerciale :
- Actul aditional (auttentic sau atestat) ;
In functie de tipul de modificare solicitat :
- Dovada sediului nou (act proprietate , contract inchiriere etc) ;
- Dovada rezervarii denumirii noi ;
- Buletin identitate pentru asociatii noi ;
- Dovada depunerii capitalului social ;
- Acte de proprietate asupra aportului in natura la capitalul social (daca este cazul) ;
- Expertiza bunurilor in natura (daca este cazul) ;
- Dovada sediului pentru punctele de lucru ;
- Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru
administratori, cenzori, lichidatori, imputerniciti ( noi ) ;
6. FURNIZARE INFORMATII SI ELIBERARE CERTIFICATE CONSTATATOARE
PROGRAM CU PUBLICUL : 08.30-15.30 ( luni - joi ) vineri 08.30-13.30
Registrul Comertului este public. Informatiile si certificatele constatatoare se
elibereaza contra cost.
Pentru furnizare informatii si eliberare certificate constatatoare nu sunt necesare alte
acte.
Aceasta pagina a fost preluata de la Biroul Unic.

Acte necesare la infiintarea unei firme


- copie dupa actul de identitate al viitorului asociat (cel care infiinteaza societatea );
- copie dupa actul de proprietate al viitorului asociat sau a persoanei fizice sau juridice
care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al
firmei ;
- copie dupa dupa actul de identitate (sau o copie dupa certificatul de inregistrare de la
Registrul Comertului, daca cel care pune la dispozitie imobilul este o persoana
juridica) al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al
societatii, pentru a redacta un contract de comodat sau de inchiriere pentru stabilirea
sediului social al firmei ( aceste contracte vor putea fi incheiate ulterior venirii
dumneavoastra la cabinetul nostru, deoarece trebuie parcursa o anumita procedura
inainte de depunerea actelor la Registrul Comertului);
- trei variante de nume de firma, in vederea rezervarii numelui societatii ( un cuvant
din denumirea firmei trebuie sa fie in limba romana, sau este posibil, pe raspunderea
clientului, sa se faca rezervarea denumirii fara nici un cuvant in limba romana, urmand
ca judecatorul delegat la Registrul Comertului sa se pronunte asupra legalitatii
denumirii in sedinta de judecata);