Sunteți pe pagina 1din 5

DREPTUL MEDIULUI INCONJURATOR

Prin mediu se intelege totalitatea factorilor naturali si a celor create prin activitati umane care, in strasa interactiune, influenteaza echilibrul ecologic, determinand conditiile pentru om si celede dezvoltare , privit si sub aspect juridic, are un character dynamic, exprimand tendinta generala nationala si internationala-pentru includerea in compunerea sa atat a elementelor naturale, cat si a celor create de om. Termenul de mediu a izvorat din cuvantul englez envioronement,care a fost preluat in limba franceza sub formalenvironnementiar apoi in limba germana si in alte limbi, desemnand spatial ce in conjoara omul, ambianta naturala a tuturor vietuitoarelor. In documentele internationale nu exista o definitie foarte clar formulate cu privire la mediu, iar legislatiile interne ale statelor confera acestui concept semnificatii si dimensiuni diverse, pornind de la www.referat.ro definitii partiale si pa la definitii mai globale. FENOMENUL DE POLUARE Mediul si factorii de mediu sunt afectati in cea mai mare masura de poluare, capabila sa afecteze si sa deterioreze echilibrul ecologic. Mult timp, toate vietuitoarele de pe Pamant au convietuit intr un echilibru ecologic ce a constituit conditia esentiala a existentei si continuitatii vietii. Omul a intervenit asupra ecosistemului existent, transformandu-l potrivit nevoilor si intereselor sale. Paralel cu crearea mediului artificial, ca rezultat al agresiunii activitatilor umane, calitatea mediului natural s-a degredat treptat. Echilibrul ecologic actual este afectat de o multime de cauze, aflandu-se la polul opus poluarii. Reprezentad echilibrul care trebuie sa se mentina in cadrul biodiversivitatii, echilibrul ecologic este dereglat atat de fenomene naturale (cutremure, inundatii, eruptii vulcanice, alunecari de teren, tornade), cat si prin activitati umane. Cuvantul poluare provine din latinesculpoluoraecare inseamna a murdari, a pangari, a profana. Acest cuvant desemneaza actiunea prin care omul isi degradeaza mediul sau de viata.Aceasta caracteristica a omului este o lege naturala generala, dupa care toate fiintele produc deseuri care, neeliminate din mediul lor le fac imposibila activitatea si chiar vita lor. Legea mediului nu defineste termenul de poluare, dar il defineste pe cel de poluant si stabileste cauzele poluarii prin enumerarea poluantilor. Legea nr.137/1995 republicata in 2000,in anexa nr.1,defineste poularea mediului in sensul ca aceasta reprezinta alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii si productivitatii biologice a ecosistemelor, afectarea echilibrului ecologic si a calitatii vietii cauzate de poluarea apei, aerului,solului, gospodarirea si valorificarea deficitara a resurselor, amenajarea necorespunzatore a teritoriului, etc. Pe cale de interpretare, rezulta ca, poluarea se produce datorita depasirii limitelor ad ministrabile de acumulare a substantelor toxice.Asadar, poluarea este procesul de alterare a mediilor biotice si abiotice, a mediului natural si a mediului artificial, prin activitati umane sau ca rezultat al fenomenelor naturale.Poluarea reprezinta in aclasi timp si o violare a dreptului fundamental al omului la un mediu sanatos, fapta pentru care poluatorul trebuie sa plateasca. Anexa 1 din Legea protectiei mediului intitulataIntelesul unor termeni in sensul prezentei legi defineste poluantul ca fiind orice substanta solida, lichida,sub forma gazoasa sau de vapori, ori sub forma da energie, care introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si adduce daune bunurilor materiale. Uniunea Europeana defineste poluarea ca fiind activitatea prin care omul introduce direct sau indirect in mediu, substante solide,lichide,gazose , sub forma de energie, vapori sau zgomote ce cauzeaza deteriorarea resurselor, a ecosistemelor, a peisajului, propietatilor si sanatatii umane.

CAUZELE POLUARII Studiile efectuate la nivel mondial, dar si la nivel continental si regional au identificat numeroase probleme majore ale mediului care afecteaza toate componentele sale. Sursele de poluare s-au inmultit odata cu dezvoltarea si modernizarea vietii sociale si economice determinand si sporirea si diversificarea formelor de poluare a tuturor componentelor mediului. Dupa natura poluantului care o produce, poluarea poate fi: poluare naturala si poluare artificiala.De asemenea , poluarea se poate clasifica si in : poluare fizica,chimica,biologica, estetica,electromagnetica. Principalele cauze care au efecte negative asupra mediului prin poluare sunt: Efectele negative asupra mediului produse de aplicarea cuceririlor revolutiei tehnico-stiintifice, datorita faptului ca: stiinta fie n-a putut sa prevada la un moment dat eventualele efecte negative, fie desi a prevazut aceste consecinte negative nu a putut stabili cu exactitate gravitatea lor, ori desi a prevazut efectele negative, acestea nu pareau iminente sau grave. Criterii de economicitate gresit intelese, neinsotite de investitii necesare prevenirii poluariiconceperea si realizarea de productii bazate pe interesul obtinerii de profituri mari cu ignorarea cerintelor legale referitoare la protectia mediului, consideradu-se ca este mai avantajoasa plata amenzii pentru poluare, decat investirea in luarea masurilor pentru prevenirea ei; Explozia demografica- cresterea populatiei globului, reprezinta un alt factor ce influenteaza direct, imediat sip e termen lung mediului prin degradarea unor sisteme ecologice implicate in productia agricola, pri cresterea cerintelor de hrana, de locuinte, de locuri de munca, de mijloace in transport, de surse de energie etc. Utilizarea de instalatii, tehnolologii, utilaje, materiale periculoase pentru mediu. Posibilitaea unor astfel de consecinte este previzibila si sunt luate masuri de siguranta, totusi accidentele pot surveni( de exemplu accidente la centrale nucleare, catastrophe aviatice,navale,etc.). Puterea motoarelor si a instalatiilor de complexitatea proceselor, de voluml productiei, contin factorii de risc pentru sanatatea umana si pentru mediu. Economia slab dezvoltata si folosirea de tehnici si tehnologii mai putin avansate , in tarile slab dezvoltate economic, ca urmare a lipsei mijloacelor financiare, a lipsei cunostintelor profesionale corespunzatoare si in care nu sunt luate masurile ce se impugn pentru protectia mediului; Lipsa constiintei ecologice. Ramanerea in urma a gandirii umane in comparative cu cu dezvoltarea vietii materiale, nestiinta, neglijenta si ignoranta oamenilor pot cauza pagube considerabile si ireversibile pentru mediu. De aceea, oamenii trebuie educati in spiritul unei conceptii civilizate privind relatiile dintre ei si natura, in vederea formarii unei constiinte de mediu. Radioactivitatea , produsa ca urmare a experientelor nucleare sau a accidentelor la centralele atomoelectrice, dar sic ea produsa de soare, de astrii, diferite substante (radioactivitae naturala); Razboaiele locale, dezvoltarea industriilor de razboi etc. Ca o concluzie privind cauzele poluarii, putem spune ca acestea sunt reprezentate atat de fenomenele naturale, dar mai ales de activitatea umana cu toate consecintele ce decurg din ea. Despaduririle massive. Padurile reprezinta surse de materii prime regenerabile, dar si surse de servicii prin functiile multiple si complexe pe care le indeplinesc (functii sociale, de protectie a solului, a apei, functii de conservare a biodiversitatii etc.). Desi padurile au un character important rol economic, social, ecologic si cultural, ele sunt amenintate cu degradarea, cu defrisarea, cu poluarea. Indiferent de cauza care genereaza, despaduririle, cu efecte directe si implicite padurilor existente,de gestionarea si dezvoltarea lor durabila. Cauzele diverse si ponderea specifica si diferita a surselor de poluare face ca gradul de poluare si de nocivitate sa difere nu numai da la un continent la altul, de la o tara la alta, dar si in interiorul unei tari, de la o zona la alta, de la un obiectiv industrial la altul. De aceea se impune combaterea ei cu toate mijloacele si metodele tehnice, socil-politice, juridice, ea fiind nu numai o sarcina a fiecarui stat dar si o sarcina a tuturor natiunilor. Utilizarea complexului de mijloace in scopul protectiei eficente a mediului este impusa de faptul ca, problema poluarii mediului reprezinta nu numai o vilare a normelor sociale, dar si o nerespectare a unor norme legale.

Pornind de la faptul ca, poluarea mediului este consecinta situatiei economice a unei tari sau regiuni, este necesar ca masurile de prevenire si de protectie a mediului sa re reprezinte un factor al oricarui proces economic al oricarui popor. PROTECTIA MEDIULUI Protectia mediului este o sarcina nationala si internationala, o preocupare primordiala pentru tote guvernele, ce implica un complex de eforturi materiale, financiare, politice, juridice, stiintifice si organizatorice. In acest sens se impune elaborarea unui concept de protectie a mediului , complex si realist, un concept ce presupune protectia tuturor factorilor de mediu, respectiv un cocept care sa aiba in vedere nevoile multiple ale omului, legile naturii, respectful pentru sanatate si viata, pentru progres si dezvoltare in stransa armonie cu natura. Activitatea complexa de protectie a mediului trebuie sa inceapa cu lichidarea cauzelor si a surselor poluarii, ceea ce , consideram ca ar duce la prevenirea consecintelor acestui fenomen. Protectia mediului reprezinta un obiectiv de interes national si international cu efecte (directe si indirecte) pe termen lung in toate compartimentele sistemului social. Protectia mediului are ca scop inlaturarea influentelor negative asupra mediului natural si artificial , asupra ecosistemului ca un tot unitar, reducerea si eliminarea efectelor poluarii. Protejarea ecosistemelor se face printr-un complex de activitati umane care au ca scop principal ocrotirea omului, ca parte integranta a comunitatilor de viata interdependente. Pentru restabilirea echlibrului ecologic perturbat, este nevoie de interventia omului printr-o activitate complexa, rationala si stiintific fundamentala de protectie a factorilor de mediu naturali(sol, subsol, aer, padure, flora, fauna, rezervatii) si artificiali(asezari omenesti si lucruri realizate de om). Protectia mediului poate fi definite ca fiind o activitate umana ce are ca scop cacret prevenirea poluarii, mentinerea si imbunatatirea conditiilor de viata pe Pamant. Omenirea care a mostenit aceasta planeta este obligate sa o ingrijeasca, sa o pretuiasca sis a opreasca degradarea ei. Mediul(natural si artificial) reprezinta cadrul de viata al intregii omeniri, pe care civilizatia tehnico-stiintifica l-a ameliorat dar l-a poluat, ea fiind totodata considerata capabila sa ajute la prevenirea si inlaturarea poluarii. Pentru realizarea compabilitatii intre sistemul economic, uman, ambiental si tehnologic se impune stimularea progresului tuturor acestor dimensiuni. Problema protectiei mediului trebuie privita sub doua aspecte: -protectia mediului are ca sarcina generala descoperirea cauzelor si surselor poluari, stabilirea modalitatilor de prevenire, reducere si inlaturare a efectelor poluarii; -protectia mediului are ca sarcina concreta, protectia diferitelor elemente componente ale mediului natural si artificial Protectia mediului este o sarcina generala a intregii societati, sacinile concrete ale protectiei mediului fiind stabilite prin reglementarile legale speciale referitoare la protectia factorilor de mediu. Asadar, sarcina dificila si complexa de protectie a mediului nu se poate realiza exclusive numai de catre organelle de stat, fiind necesar in acest sens si aportul organismelor nestatale, a persoanelor fizice si juridice. Aceasta activitate s-a generalizat in majoritatea tarilor lumii, devenind in prezent o adevarata miscare ecologica. Miscarile ecologiste nationale si internationale mobilizeaza agentii poluanti sa actioneze pentru protectia si ameliorarea mediului dar si pentru repararea prejudiciilor ecologice cauzate. Coordonarea si controlul activitatii de protectia mediului revin autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului, precum si institutiilor abilitate in acest sens prin lege, pentru domeniile lor de responsabilitate.

Populatia si mediul

Omul si vietuitoarele pot supravietui pe Pamant numai daca mediul de viata corespunde nevoilor lor de existenta deoarece pe integrtitatea si buna functionare a mediului natural si artificial se bazeaza viata pe Terra. Poluarea afecteaza atat omul ca individ cat si populatia ca suma a indivizilor existenta la un moment dat, intr-un spatiudeterminat. Populatia reprezinta totalitatea locuitorilor ce apartin unei unitati territorial-administrative a unei tari sau regiuni, termenul de populatie desemneaza ansamblul indivizilor ce apartin unei anumite specii si care ocupa un teritoriu determinat. Populatia, la nivel national este reprezentata de stat care are personalitate juridica, fiind subiect de drep in rapoarturile de dreptul mediului. Populatia afectata de fenomenul poluarii este victima a acestui fenomen, dar trebuie sa fie si un luptator impotriva acestuia. Se apreciaza ca populatia creaza probleme deosebite pentru mediu datorita ritmului sau de crestere ridicat denumit explozie demografica.Explozia demografica este o problema mondiala cu consecinte atat positive cat si negative, ce sta in atentia multor guverne si organisme internationale. Cresterea demografica este considerata a fi insotita de: un process mai rapid de urbanizare, tehnicizare si industrializare; crearea de noi locuri de munca; asigurarea hranei, locuintei , educatiei si instructiei; modificarea struaturii populatiei(depopularea statelor) etc. Cresterea demografica creaza probleme privind protectia mediului , fiind necesare noi solutii pentru ocrotirea populatiei de consecintele negative ale poluarii, deoarece desi omul este un mare poluator, el este cel mai important factor al mediului natural,cel ce asigura progresul economico-social, tehnico-stiintific, avand contributii serioase in scopul imbunatatirii conditiilor de mediu. Prevenirea poluarii si protectia mediului presupune cu necesitate actiuni de cooperare intre state si adoptarea de reguli commune in acest sens. Problema combaterii poluarii si a stabilizarii factorilor cu impact deosebit asupra mediului inconjurator si chiar asupra continuarii in bune conditii a vietii pe intrega suprafata a Terrei, au facut ca statele sa colaboreze intre ele pentru rezolvarea acestora. Cooperarea internationala pleaca de la nevoia dezvoltarii si protejarii mediului, lucru ce nu poate fi realizat decat prin parteneriatul natiunilor lumii. Constietizarea pericolului degradarii si distrugerii elementelor mediului a inscris atat la nivel national cat si mondial, protectia si conservarea mediului printre prioritatile umanitatii. Instituirea unei colaborari internationale in domeniul protectiei mediului este o necesitate, iar dreptul international reprezinta principalul instrument de colaborare bilaterala, regionala si planetara a statelor si organismelor internationale in vederea identificarii unor forme si modalitati care sa contribuie la prevenirea poluarii si protectia mediului ambient. PERMANENTA DEGRADARE A MEDIULUI INCONJURATOR. Omul a incercat dintotdeauna sa modeleze natura, care avea leg ice trebuiau respectate pentru a supravietui. In ultimile doua secole s-a facut simtita incercarea omului de a domina natura, de a utilize in folos propriu toate bogatiile naturala, ajungadu-se la criza ecologica. Cauzele acestei crize se datoreaza in primul rand,dezvoltarii civilizatiei industriale , care a produs modificari profunde si accelerate mediului inconjurator.Din ce in ce mai mult, resursele naturale au fost solicitate, s-au extins despaduririle masive pentru obtinerea de masa lemnoasa si de terenuri noi pentru agricultura, s-a intensificat utilizarea pasunilor, s-a dezvoltat mult exploatarea subsolului. Omul nu si-a pus problema mult timp problema de a proceda rational, in conditii normale de echilibru si dezvoltare a vietii. El a sesizat tarziu ca este creatia si creatorul mediului sau inconjurator care ii asigura existenta biologica si, totodata cea intelectuala. Exploatarea irationala a resurselor regenerabile (paduri, flora, fauna etc.) si a celor neregenerabile (bogatii minerale ale subsolului) a accentuat efectul nociv al actiunilor omului asupra naturii. Poluarea indelungata a mediului natural a determinat acumularea problemelor ecologice contemporane, exprimabile printr-o dizarmonie accentuate intre mediul creat de om si cel natural inseamna o deteriorare. Deterirarea mediului inconjurator consta in necorespondenta dintre conditiile de

mediu si cerintele obiective (biologice, psihologice, economice, sociale etc.)ale omului,fiind pprovocate nu de modificarea mediului ca atare, ci de aparitiaunor dezechilibre in cadrul relatiilor dintre om si natura. Deteriorarea mediului de catre om nu inseamna insa numai distrugerea echilibrului ecologic, ci si aparitia unei reactii inverse din partea mediului astfel modificat asupra omului, pentru desfasurarea activitatii sale economice. Poluarea este una din formele cele mai insiduase de atentat in masa asupra sanatatii colectivitatilor umane. Este paradoxal faptul ca pe masura ce societatea omeneasca se dezvolta ea devine tot mai distrctiva in procesul productive si in consumul personal, casnic. Posibilitatile actuale ale prognozei ecologice dirijeaza azi intr-un mod tot mai efficient obiectivele tehnologiei contemporane spre reducerea sensibila a riscurilor ecologice. Constatam ca, problematica ecologica patrunde astfel tot mai mult in aria preocuparilor economice si social-politice, cu toate implicatiile sale pentru promovarea calitatii vietii umane, caci se poate cladi o societate sanatoasa pe un mediu natural bolnav. Poluantii toxici din aer sunt acei agenti poluanti care sunt banuiti ca ar provoca diferite boli grave omenirii, cancerul sau alte boli grave, cum ar fi deformari la nastere sau alte efecte negative. Persoanele expuse la agentii toxici in concentratii mari si pe durata lunga se expun se expun riscului major de a se imbolnavi . Aceste boli pot dauna sistemului imunitar dar si celui nervos, respirator etc. Pe langa expunerea la aer contaminat cu toxine, cativa agenti poluanti cum fi mercurul se pot depune pe sau in apa , unde sunt asimilati de plante si ingerate de animale. Majoritatea toxinelor din aer provin din surse artificiale incluzand surse mobile( masini , camioane, autobuze,etc.) dar si fixe( fabrici, rafinarii, zone industriale. O parte din aerul toxic provine si din surse naturale cum ar fi eruptii vulcanice si incendii. Mai nou marele subiect de disputa intre ecologisti este incalzirea globala , si sa-i mai spunem subiectul la moda care ameninta ca temperatura globala creste in fiecare an cu 0,2 gade Celsius. ASPECTE PRIVIND SUPRAVEGHEREA CALITATII MEDIULUI PE PLAN INTERNATIONAL Pe plan international, pentru evidentierea schimburilor profunde produse pe fondul proceselor naturale, precum si pentru evaluarea si prognozarea starii mediului inconjurator exista si se dezvolta Sistemul Global de Monitoring Inconjurator creat in anul 1972 la Stockholm, ca parte componenta a Programului Observarea planetei. Crearea monitoringului a fost determinate de aparitia pericolului cresterii nivelului global al poluarii, de care sunt legate efecte diferite la scara intregii biosferei.

Bibliografie: Lucretia Dogaru- Dreptul mediului inconjurator

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate

Evaluare