Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare formativ n clasa a X-a Gr.____ la tipul de date Array Nume, prenume________________________ 1.

Fie date declaraiile: var a,b : array[1..5] of integer; scrie o expresie aritmetic care exprim: (cte 1p.) a) suma primei si ultimei componente a tabloului b ________________________________________ b) suma ultimilor componente a tablourilor a i b c) media aritmetic a componentelor tabloului a ________________________________________ ______________________________________________

d) restul de la mprire a primei componente din tabloul a la prima component din tabloul b _________________ 2. Ce va afia urmtorul program: (4p.) Program Item2; var a : array[1..100] of real; s : real; Programul va afia pe ecran I : integer; Begin s:=0; For i:=1 to 100 do readln(a[i]); For i:=1 to 100 do if a[i]>o then s:=s+a[i]; writeln(s); End. 3. Elaboreaz un program Pascal care calculez suma numerelor impare dintr-un tabel cu 1000 de numere ntregi. (5p.)