Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul ~Taras $evcenko, Sighetu Marma(iei

TEST DE EVALUARE INITIAL


Anul ycolar 2011-2012
Disciplina chimie
Clasa a IX-a
Numele yi prenumele elevului ____________________________________
Data sus(inerii testului _______________________________
Pentru rezolvarea corect a tuturor cerin(elor din Partea I yi din partea a II-a se acord 90 de puncte. Din oficiu se
acord 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (40 de puncte)
Scrie(i, pe foaia de test, termenul din parantez care completeaz corect fiecare
dintre urmtoarele afirma(ii:
1. Solutia este un amestec ........ Iormat din dou sau mai multe substante
(omogen/eterogen).
2. ntr-un atom numrul protonilor este ... Iat de numrul electronilor (mai mare / egal / mai
mic).
3. Formula chimic pentru acidul sulIuric este .. (H
2
SO
4
/ H
2
SO
3
)
4. La adugarea turnesolului, apa de var se coloreaz n ........(rosu-carmin / albastru-
violet)
12 puncte

4. Completati tabelul de mai jos, respectnd pe Iiecare rnd corespondenta dintre numrul atomic
(Z), numrul de mas (A), numrul de electroni (N), structura electronic, grupa si perioada din
sistemul periodic.
Atomul Nr. atomic
(Z)
Nr. de mas
(A)
Nr. de neutroni
(N)
Structura
electronic
Grupa Perioada
Sodiu (Na) 11 12 K L M
.. ... ...

Carbon (C) 12 6 K L M
.. ... ...

Aluminiu (Al) 14 K L M
2 8 3

Clor (Cl) 18 K L M
.. ... ...
17 3
16 p
5. Asociai Iiecrei ciIre din coloana A ciIra corespunztoare din coloana B:
A B
....1) 2KClO
3
2KCl 3O
2
a. Reactia de combinare
....2) 2Al Fe
2
O
3
2 Fe Al
2
O
3
b. Reactia descompunere
....3) HCl AgNO
3
AgCl HNO
3
c. Reactia de nlocuire
....4) 2Mg O
2
2MgO d. Reactia de schimb
12 punct


PARTEA a II-a (50 de puncte)

Pentru urmtorii itemi se cer rezolvrile complete pe Ioaia de test.
1. n prima eprubet e dizolv 14,8 g Ca(OH)
2
n 65,2g ap, iar n a doua eprubet se dizolv 7,3g
HCl n 13,7 g ap.
S de determine:
a) concentratia solutiei de Ca(OH)
2
din prima eprubet, respectiv solutiei de HCl din a doua
eprubet
Liceul ~Taras $evcenko, Sighetu Marma(iei


b) Scrieti reactia dintre Ca(OH)
2
si HCl, indicnd produsii de reactie si coeIicientii
stoechiometrici
c) Masele moleculare pentru Ca(OH)
2
si HCl
d) cantitatea de CaCl
2
care se poate obtine n amestecrii solutiilor din cele dou eprubete
24 puncte
2. Determinati compozitia procentual si raportul atomic pentru dioxid de carbon

12 puncte
3. Se dau transIormrile:
a

7 b c
b H
2
O d
c H
2
O 7 e
Stiind c substanta 'a are compozitia Ca40, C12 si O48, substanta 'd este un acid, iar
substanta 'e este o baz, idetntiIicati substantele a, b, c, d, e.
14 puncteSe dau masele atomice A
Ca
40 ;

A
O
16;

A
H
1;

A
Cl
35,5.
Liceul ~Taras $evcenko, Sighetu Marma(iei

TEST DE EVALUARE INITIAL
Anul ycolar 2011-2012
Disciplina Chimie
Clasa a IX-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
Se puncteaz oricare alte formulri/ modalit(i de rezolvare corect a cerin(elor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord
frac(iuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mpr(irea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (40 de puncte)
1. omogen; 2. egal; 3. H
2
SO
4
; 4. albastru-violet; (4x3p) 12 puncte
4. Completarea corect a Iiecrei csute din tabel se acord cte 1p (16x1p) 16 puncte
5. Pentru Iiecare asociere corect se acord cte 3p (4x3p) 12 puncte
b1; c2; d3; a4

PARTEA a II-a (50 de puncte)
1. 24 puncte
a. Rationament corect (2p) calcule(2p) pentru determinarea conc. sol. Ca(OH)
2

c 18,5 4p
Rationament corect (2p) calcule(2p) pentru determinarea conc. sol. HCl
c 34,76 4p
b. Scrierea corect a ecuatiei reactiei chimice 2p
Stabilirea coeIicientilor stoechiometrici 2p
c. Determinarea masei moleculare pentru Ca(OH)
2
2p
M 74 u.a.m.
Determinarea masei moleculare pentru HCl 2p
M36,5 u.a.m.
d. Rationament corect (2p) calcule(2p) pentru stabilirea substantei n exces 4p
Ca(OH)
2

Rationament corect (2p) calcule(2p) pentru determinarea cantittii de CaCl
2
4p
m 11,1g CaCl
2

2. 12 puncte
Determinarea compozitiei procentuale pentru CO
2
8p
Rationament corect (2p) calcule(2p) C: 27,27 (4p)
Rationament corect (2p) calcule(2p) O: 72,72 (4p)
Determinarea raportului atomic pentru CO
2
4 p
C:O 1:2

3. 14 puncte
Rationament corect (3p) calcule(3p) pentru determinarea substantei a 6p
a CaCO
3

Stabilirea substantelor b, c, d, e 8p
bCO
2
; cCaO; dH
2
CO
3
; eCa(OH)
2