R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. 3 .• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici.

6. Constanta de hidroliza. pH-ul solutiilor. Ferul. 8. Numere cuantice(semnificatii). Legile termochimiei. covalenta. 14. Kc. Oxoacizii clorului. entalpie libera. legatura metalica. proprietati fizice si chimice. Legile electrolizei. 4. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Tipuri de retele cristaline. Hidracizii halogenilor. Potential de electrod. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 16. Poluarea apei. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Oxizii sulfului. 3. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. 10. halogenuri. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Izotopii si utilizarile lor. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 15. Solutii. Oxizii azotului. entropie. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 7. Legaturi intermoleculare. Cuprul . Halogenii. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Reactii cu transfer de protoni. Structura atomului. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Modele atomice. Proprietati si combinatii. Kx.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Proprietati si combinatii. Oxigenul si sulful. 26. entalpie. 11. obtinere. 5. Azotul. Legea periodicitatii. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. Sistemul priodic. Proprietatile si concentratiile solutiilor. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . pile electrice. Kp. alotropie. reactii simple de ordinul I si II. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. 24. Solubilitatea. 19. 21. 9. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. 20. Saruri de amoniu. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Amoniacul. Aplicatii. Metalele alcaline si compusi ai lor. Electroliza. Reactii cu formare de complecsi. 12. Metode generale de obtinere a metalelor. 25. Reactii cu formare de precipitate. 23. Legile chimiei 2. 17. 18. Reactii cu transfer de electroni. 22. Obtinerea. Stare naturala. 13.

Intrebuintari. Zaharoza. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. Chimizarea metanului. Alchene. 8. 5 . proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Utilizari. diene. cicloalcani: structura. proprietati fizice si chimice. izomerie. functiune. nomenclatura. izomerie. Aldehide si cetone: structura. Arene: structura (stare aromatica). proprietati fizice si chimice.27. nomenclatura. nomenclatura. proprietati fizice si chimice (esteri. 6. Structura compusilor organici. Alcooli si fenoli: structura. Amidonul si celuloza. proprietati fizice si chimice. Alcani. obtinere. nomenclatura. pozitie. nomenclatura. obtinere. Glucoza si fructoza: structura. utilizari 12. 10. 4. obtinere. nitrili). Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. Compusii halogenati: nomenclatura. 9. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. izomerie. 11. Utilizari. Amine: structura. 5. nomenclatura. alchine: structura. 3. 7. utilizari. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. proprietati fizice si chimice. CHIMIE ORGANICA 1. Peptide si proteine. clasificare. Sapunuri si detergenti. 2. amide. 14. proprietati fizice si chimice. izomerie. obtinere.. utilizari. Aminoacizi: structura. utilizari. izomerie. 13. Acizi carboxilici: structura. obtinere. geometrica si optica.

4. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare.3. Exemplificari. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Obiective cadru. Exemplificari. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 3. Exemplificari. 6. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Obiectivele de referinta Competente.2. Exemplificari. Expunerea sub forma de explicatie. Exemple de proiecte de activitate didactica. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. 4.4. 3.6. Lectia de chimie. 3. Invatarea in grup. Problematizarea. 2. Mijloace si materiale didactice. PROGRAMA 6 .5. 3.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Instruirea asistata de calculator.invatarea activa. Programele scolare(curriculumul scolar). 3.7. Exemplificari. Conversatia euristica. 3. Metode si procedee de tip algoritmic. Jocul didactic. 4. 7. Organizare. 5. Algoritmi si algoritmizare.1. 3. Tipuri de lectii. 3. Modele si modelare.1. continua si sumativa a elevilor.2. Metode si procedee didactice de tip euristic . Exemplificari.

sol. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura.CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. apa. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat . stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 . proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer.

• Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Realizarea proiectelor de activitate didactica. 8 . • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic.

Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. 7. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. 14. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. legatura metalica. pile electrice. Aplicatii. Oxizii azotului. 18. Stare naturala. Cuprul . Factorii care influenteaza viteza de reactie. Reactii cu transfer de protoni. halogenuri. 16. Electroliza. pH-ul solutiilor. Reactii cu transfer de electroni. alotropie. reactii simple de ordinul I si II. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. 6. Solubilitatea. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Obtinerea. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Proprietati si combinatii. covalenta. Oxoacizii clorului. Kc. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Poluarea apei. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 19. Sistemul priodic. Solutii. 5. 11. 13. 23. Metalele alcaline si compusi ai lor. 22. Tipuri de retele cristaline. Structura atomului. Hidracizii halogenilor. 8. 25. Notiuni de termodinamica chimica. Modele atomice. 4. 12. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . obtinere.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Ferul. proprietati fizice si chimice. 10. Legea periodicitatii. Legile termochimiei. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. 3. Amoniacul. 9. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. Legaturi intermoleculare. Halogenii. Izotopii si utilizarile lor. Legile chimiei 2. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. 24. Saruri de amoniu. 15. Metode generale de obtinere a metalelor. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. 21. Reactii cu formare de precipitate. Potential de electrod. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. 17. Oxigenul si sulful. Legile electrolizei. 20. Azotul. Oxizii sulfului. Proprietati si combinatii.

izomerie. 10. proprietati fizice si chimice. obtinere. proprietati fizice si chimice. obtinere. utilizari. Compusii halogenati: nomenclatura. alchine: structura. 4. Amine: structura.CHIMIE ORGANICA 1. proprietati fizice si chimice. utilizari. nomenclatura. Alcooli si fenoli: structura. 11. nomenclatura. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. pozitie. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. 10 . Structura compusilor organici. nomenclatura. Alcani: structura. Acizi carboxilici: structura. functiune. 5. Chimizarea metanului. 6. utilizari. proprietati fizice si chimice. Arene: structura (stare aromatica). obtinere. Aminoacizi: structura. 8. Utilizari. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. 7. izomerie. nomenclatura. geometrica. proprietati fizice si chimice. Zaharoza. 2. obtinere. proprietati fizice si chimice. Glucoza si fructoza: structura. proprietati fizice si chimice. diene. 9. nomenclatura. Peptide si proteine. Sapunuri si detergenti. izomerie. izomerie. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. clasificare. 3. Intrebuintari. Alchene. 12. proprietati fizice si chimice.

3.1.1. Metode si procedee de tip algoritmic. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Mijloace si materiale didactice. Algoritmi si algoritmizare. Exemplificari. 3. Conversatia euristica. Modele si modelare.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 6. Exemple de proiecte de activitate didactica. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. 4. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. continua si sumativa a elevilor. Obiectivele de referinta Competente. Lectia de chimie.2. 4. Exemplificari. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. 7. Tipuri de lectii.3.6. Invatarea in grup. 3. Instruirea asistata de calculator. Expunerea sub forma de explicatie. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Exemplificari.5. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa. 11 . Obiective cadru. Exemplificari. 3. Exemplificari. 3. 3. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. 2. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Organizare. Exemplificari. Programele scolare(curriculumul scolar).2. 3.4.7. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Problematizarea. Jocul didactic. 3. 5. 4.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. baze. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale.gradul II . Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. proprietatilor. Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. saruri. Interpretarea fenomenelor. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . 13 .NOTA de prezentare pentru “Programa . Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. acizi. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice.

5.3. 2. 3. p.2. 1. 3.1. Legaturi chimice. 1. Metoda orbitalelor moleculare.2.Ag. Echilibre in sisteme omogene. 3. p si d.2.3.2. Oxoacizii clorului. 3. 4. 3.1. 1. Factorii care influenteaza viteza de reactie. sulfului. d (Fe. 3. 1. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 3.Zn. Conversia energie chimica-energie termica.4.1. 3. 4. 3. Ioni in solutii. Hg) 3.3. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I. Proprietatile ionilor si moleculelor. 6.2. 1.4.2. 3. Hidroxizi bazici si amfoteri.1. Halogenuri ale elementelor s. Oxizi acizi.4. Energia de retea.fenomene care se petrec in timp. 3. 6.4.1. Viteza de reactie. 6. Metoda legaturii de valenta. Studiul sistemelor chimice reversibile. Legatura ionica. Ioni in camp electric. Sulfati. Oxizi.4. 5.1. Hibridizarea orbitalilor s. Reactii chimice .2.2. 14 .1. Substante compuse anorganice.1. Aplicatii. Carbonati.2.2.1. Legatura covalenta.2.3. Cu. 2. azotului si fosforului. 5.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1.4. Conversia de energie. Echilibre in sisteme eterogene. Diagrame de orbitale moleculare. 2. Saruri. Aplicatii.2. ciclul Haber-Born.1.1. Proprietati magnetice ale moleculelor. 3.2. 4. Hidracizi. Azotati. 2. Acizi.1. Oxizi bazici.2.2. Proprietati electrice ale moleculelor.

Mecanisme de reactie.3.2. 5. Reactii de oxidare la functiuni organice. Analiza elementara calitativa si cantitativa.1. Procese catalitice in chimia organica. Compusi policondensare. naturali si sintetici. 4. 3.1. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. 6. 4. Reactii de aditie ale hidrocarburilor.1. 5.6. Compusi copolimerizare.2. Cataliza eterogena.7.1.2. 7. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. Mecanisme de reactie. geometrica si optica). Mecanisme de reactie. 2.2. Agenti poluanti organici. pozitie. 4. 15 . 5. 4. Compusi organici macromoleculari. 6. Biocataliza. 4. Efectul electromer.4. Analiza compusilor organici. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor.CHIMIE ORGANICA 1. functiune. Efecte electronice in moleculele substantelor organice. Reactii de substitutie la hidrocarburi. 3. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil.5. Cataliza omogena. Efectul inductiv. Reactii chimice ale substantelor organice. 6. 3. 4. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6. 4. 4.3.

matematica . Exemplificari. 6. Exemplificari. 2. Exemplificari.5. Modalitati de realizare. 3. Exemplificari.Proiectarea.fizica .Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.biologie). Modalitati de integrare a acestora in lectie.3. continua si sumativa. 7. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. Metodologia elaborarii obiectivelor. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. Exemplificari. 3. Activitati de invatare bazate pe modelare. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Invatarea diferentiata. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme.1. 5. 16 . 3. Exemplificari. Obiectivele educationale. 2. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. Exemplificari. 3. Exemplificari.3. Conceptul de curriculum. 3. 4. Exemplificari. 2. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. 8. Exemplificari.2. 2. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema .2. 3. Invatarea interdisciplinara (chimie .4. Exemplificari.1. metodologia si performantele elevilor. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie.

Editura Corint .1999. planuri de lectii-Ed.Organica(vol. Rosca . M.pentru clasele VII-XII. C.1997.G.Didactica si Pedagogica .1990 3. M.Hammond-Chimie Enciclopedica .Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980.Editura Scrisul Romanesc .Bucuresti .BIBLIOGRAFIE ---. I. 4.Hendrickson. S.Chimia metalelor .Metodica predarii chimiei in liceu . Mager.TRodica. R. 7.1983.Bucuresti . Iovu . Antoniu. D.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Marinescu.Cluj .1997. Cristurean.Avram-Ch.Editura Mitron . 8.1997.Bucuresti . 6. S. Haiduc (coordonator) .Ministerul Educatiei Nationale . J. M. I. Marcu.Craioba .Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.Corint . I.1976.Timisoara .Metode de invatamant .-Editura .Chimie generala . Hora . E. 6.Metodica predarii chimiei .PoliromBucuresti .Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc. 10. C. Batca. Brezeanu.2000 17 .1997. Brezeanu.Editura Didactica si Pedagogica .Chimia analitica calitativa . Kekedy . Bejan. Curriculum National . Doina Bâclea. 3.Stoechiometria compusilor organici .Bucuresti .in vigoare. 3. organica-Editura Stiintifica si 4.Editura Dacia .Marathon-Iasi-1997. A. Gh.Chimie organica .1984. 11. Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A. M.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . V.E.Bucuresti . Didactica si Pedagogica .Sunel.I.1983. II)Ed.Bucuresti .ICiocoiu.clasele VII-XII .Bucuresti . M. A. 5. S.Cram.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . 9.IsiII)-Ed. 2. P.1998.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj . CHIMIE ORGANICA 1.Ed.Bucuresti .Vlaicu -Arad . Catuneanu . D. 1994.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1.Fatu. Delia Isac .D. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. A.1984.Bucuresti . C. Margareta Constantinescu-Chimie. Manualele de chimie . Cornea (coordonator) . 5. Andruh .Editura Academiei Romane . Fatu . 4.Ed.1989.Chimia Generala .Nenitescu-Chimie organica(vol.Bucuresti .I. L. Cerghit . Ghidul de evaluare la chimie . Nenitescu .Editura Tehnica .Bucuresti . F.1999. 6.1982. 2. 5.Bucuresti .D.1999. D.Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie.1979 2.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie.gradul II .CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. proprietatilor. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. baze. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata.CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. acizi. 19 . Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. fizica si biologie. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. saruri. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Interpretarea fenomenelor. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice.NOTA de prezentare pentru “Programa . Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II .

Oxizi bazici. Acizi. 20 . Proprietatile ionilor si moleculelor.3. Echilibre in sisteme omogene.2. Hidroxizi bazici si amfoteri. sulfului. Reactii chimice . 3. 3. 3.4. Legatura ionica. Legatura covalenta.2. 6.1. 2.4.1.4.3. 3. 3. Hg) 3.1. 4.1.Ag.2. Conversia energie chimica-energie termica. Oxizi acizi. Oxizi. 3. 3.Zn. Hidracizi. 3. azotului si fosforului. 3.fenomene care se petrec in timp. 6. Substante compuse anorganice.2. 4. Ioni in solutii. 5. Aplicatii. 5.2.2. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 1.4.2. 3. Legaturi chimice. Oxoacizii clorului.1.1. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Halogenuri ale elementelor s. Carbonati. p. Cu.4. Sulfati.1. Saruri. 2.1. Ioni in camp electric.1.1. Conversia de energie.4. Azotati.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare. 1.1. 3. Viteza de reactie. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Studiul sistemelor chimice reversibile. d (Fe. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. 2.2. 4. Proprietati electrice ale moleculelor.2. 3.

Mecanisme de reactie. Reactii de oxidare la functiuni organice. 2. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. 3. Procese catalitice in chimia organica. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. 4.1.2. 6. 5. 3.2. Cataliza eterogena. Agenti poluanti organici. naturali si sintetici. Analiza elementara calitativa si cantitativa.5. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Activitati de invatare bazate pe modelare. Reactii chimice ale substantelor organice. functiune. Exemplificari. 2. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. Analiza compusilor organici. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. 4.1. 4.3. 3. Reactii de substitutie la hidrocarburi. Metodologia elaborararii obiectivelor. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. Exemplificari. Exemplificari. 2.3. Exemplificari. 21 . continua si sumativa. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 5. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. metodologia si performantele elevilor.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.2.3. Exemplificari. 2. 3. Compusi copolimerizare. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . Conceptul de curriculum.Proiectarea. Compusi organici macromoleculari.4. Obiectivele educationale. 3. 3.2. 3. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. 3. Mecanisme de reactie.CHIMIE ORGANICA 1. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. pozitie. Cataliza omogena.2. geometrica). Reactii chimice cu formare de compusi ionici. 3.1.1. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 2. 3.1. Compusi policondensare.

6.Bucuresti . I.1982. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie.Chimia metalelor .Chimia Generala .Editura Stiintifica si Enciclopedica . I si II) .Bucuresti . G.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . L. Marinescu. 22 .1976.matematica . J. Gh.Craioba . F.fizica . M. 4.Bucuresti . 3. D. Hammond .Editura Academiei . 3.biologie). Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. Cristurean.Chimia analitica calitativa . Nenitescu . Brezeanu. Invatarea diferentiata.Chimie organica . M. Rosca . Bejan. Exemplificari. R. A.Editura Academiei Romane . Activitati de invatare bazate pe algoritmizare.Bucuresti . CHIMIE ORGANICA 1. D. Antoniu.1989.Bucuresti 1979 2.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica .1983.Stoechiometria compusilor organici . Andruh .Editura Didactica si Pedagogica .1983.1984.Cluj .Editura Tehnica .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .D.Bucuresti .1990 3. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme.Bucuresti .Bucuresti . E. 2. 4. P. Modalitati de realizare. Cornea (coordonator) . Modalitati de integrare a acestora in lectie. Hendrickson. S.5.Chimie generala . A. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Batca.1984. Invatarea interdisciplinara (chimie . Editura Zecasim . Exemplificari.3. C. Kekedy . Catuneanu .Bucuresti . NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. 7. Avram .1994.Editura Dacia . Hora . Brezeanu.Editura Scrisul Romanesc . Marcu. 5. M. Exemplificari. C. I.Chimie Organica (vol. Mager. M. 6. Cram. 4. Haiduc (coordonator) . 5. Exemplificari.4. 8. Exemplificari.1983. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri.

8.Bucuresti . 7. Vlaicu .Chimie organica . Constantinescu .Editura Corint .Metodica predarii chimiei in liceu .Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie . 4. M.Cluj 1997.Metode de invatamant . E. 6.Bucuresti .Editura Corint . C.Editura Marathon . 10.1997. Sunel. M. D. 5.D.Arad 2000 23 .1980. Nenitescu .1999.Chimie organica (vol.Instruirea asistata de calculator . Jinga . 9.Bucuresti .5.1998. V. I. Isac .Editura Didactica si Pedagogica .Metodica predarii chimiei . Curriculum National . Naumescu .Editura Mitron .Timisoara . Iovu .Metodica predarii chimiei . 3.Notiuni de metodica predarii chimiei . Bicu . I. I si II) .in vigoare.Ministerul Educatiei Nationale . METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Herlo .1999. Fatu . Cerghit .Editura Polinom Bucuresti . Ghidul de evaluare la chimie . 11.1999.Bucuresti .Editura Universitatii A. 2. Manualele de chimie . Ciocoiu. S.Iasi . planuri de lectii .Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti .pentru clasele VII-XII. 6. D.1997. Baclea. S. Rudica.Bucuresti 1997. D. I. T.Editura Didactica si Pedagogica .clasele VII-XII .Chimie.Casa Cartii de Stiinta . A.1997. Fatu.

chimie-fizica) dar privite si intra.gradul I . Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. anorganica. reforma in evaluarea randamentului scolar. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara. respectiv interdisciplinar. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. 24 . procedee. Sunt vizate metode. organica. educatia estetica.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra.

chimiematematica. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. Exemplificari. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. 6. 16. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. Exemplificari. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. chimie-biologie in studiul unor notiuni. Exemplificari. Exemplificari. 5. 25 . 4. Exemplificari. Exemplificari. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. 8. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. 14. Exemplificari. Exemplificari. 9. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. referate la diferite teme din lista de continuturi. 10. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. 19. Exemplificari. 2. Exemplificari. 15. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. 13. Exemplificari. eseuri. 11. teme. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. 17. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. fenomene. 7. Exemplificari. 12. 3. 20. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. 18.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful