R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare.• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. 3 . Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute.

Numere cuantice(semnificatii). aerului si solului cu agenti anorganici 4 . Carbonul si compusii sai cu oxigenul. 12. Sistemul priodic. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. 11. 21. 20. Reactii cu formare de complecsi. Modele atomice. Reactii cu formare de precipitate. Kc. Legea periodicitatii. Amoniacul. 5. Stare naturala. Structura atomului. 14. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. covalenta. Oxoacizii clorului. 13. Kx. 24. Kp. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Izotopii si utilizarile lor. Oxizii sulfului. Legile termochimiei. Proprietati si combinatii. alotropie. Metode generale de obtinere a metalelor. 17. 4. Cuprul . 15. Legile chimiei 2. reactii simple de ordinul I si II. 9. 3. entalpie. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Reactii cu transfer de electroni. Hidracizii halogenilor. Obtinerea. Saruri de amoniu. Legile electrolizei. 6. entropie. 26. pH-ul solutiilor. Oxizii azotului. Proprietati si combinatii. 7. obtinere. Legaturi intermoleculare. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 22. Oxigenul si sulful. Ferul. Reactii cu transfer de protoni. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 16. proprietati fizice si chimice. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Solutii. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Halogenii. 23. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Constanta de hidroliza. Proprietatile si concentratiile solutiilor. legatura metalica. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. 25. Aplicatii. Poluarea apei. Solubilitatea. halogenuri. 10. entalpie libera. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. pile electrice.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 8. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. Electroliza. 18. Tipuri de retele cristaline. Potential de electrod. 19. Metalele alcaline si compusi ai lor. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Azotul. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie.

nomenclatura. 8. Alcani. CHIMIE ORGANICA 1. alchine: structura. 14. proprietati fizice si chimice. 9. Utilizari. Structura compusilor organici. Amidonul si celuloza. 11. nitrili). proprietati fizice si chimice. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. obtinere. 7. izomerie. Aldehide si cetone: structura. utilizari. proprietati fizice si chimice. Arene: structura (stare aromatica). Amine: structura. izomerie. Utilizari. proprietati fizice si chimice. Chimizarea metanului. nomenclatura. nomenclatura. Acizi carboxilici: structura. functiune. proprietati fizice si chimice. utilizari. nomenclatura. Compusii halogenati: nomenclatura.. nomenclatura. Alcooli si fenoli: structura. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena.27. 3. utilizari 12. 6. 5 . Intrebuintari. clasificare. Zaharoza. Alchene. proprietati fizice si chimice. 4. nomenclatura. proprietati fizice si chimice (esteri. izomerie. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. proprietati fizice si chimice. cicloalcani: structura. obtinere. obtinere. Glucoza si fructoza: structura. amide. 5. obtinere. proprietati fizice si chimice. Peptide si proteine. 10. izomerie. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. 2. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. Sapunuri si detergenti. izomerie. diene. geometrica si optica. 13. Aminoacizi: structura. obtinere. pozitie. utilizari.

Organizare. 3. 2.5. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Exemplificari. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. Exemplificari. Conversatia euristica. 3. 3. 3. Exemple de proiecte de activitate didactica. Mijloace si materiale didactice.1. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Obiective cadru. Invatarea in grup. 7. continua si sumativa a elevilor. Expunerea sub forma de explicatie. Tipuri de lectii. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Metode si procedee didactice de tip euristic .4. Exemplificari. 3. Lectia de chimie. Modele si modelare.1. Exemplificari. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Instruirea asistata de calculator.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 6. 3. Jocul didactic. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Metode si procedee de tip algoritmic. Obiectivele de referinta Competente.2. 3. 4. Algoritmi si algoritmizare. Exemplificari. PROGRAMA 6 . 4. 3.3. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II.invatarea activa.7.6. 5. Exemplificari.2. Problematizarea. Programele scolare(curriculumul scolar). 4.

realizarea si evaluarea activitatilor didactice. sol. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei. proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 . Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat .CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura. apa.

• Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Realizarea proiectelor de activitate didactica. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. 8 . • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic.

Azotul. Proprietati si combinatii. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Modele atomice. Cuprul . Carbonul si compusii sai cu oxigenul. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Notiuni de termodinamica chimica. 8. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Reactii cu formare de precipitate. pile electrice. Structura atomului. Reactii cu transfer de protoni. 4. 17. 6. 7. 9. 19. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Oxizii azotului. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Solutii. Obtinerea. Proprietati si combinatii. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . Stare naturala. Saruri de amoniu. Metode generale de obtinere a metalelor. 23. Tipuri de retele cristaline. Potential de electrod. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Ferul. 12. 10. 18. legatura metalica. Metalele alcaline si compusi ai lor. 3. Halogenii. Legile electrolizei. 11. halogenuri. 24. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Sistemul priodic. Legile termochimiei. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. obtinere. 5. Solubilitatea. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. proprietati fizice si chimice. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Poluarea apei. covalenta. Oxoacizii clorului. Aplicatii. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. pH-ul solutiilor. 13. 16. 20. Oxigenul si sulful. alotropie. Hidracizii halogenilor. 14. Legaturi intermoleculare. Kc. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. Izotopii si utilizarile lor. 21. 22. 15. Legea periodicitatii. Amoniacul. Oxizii sulfului. Electroliza. reactii simple de ordinul I si II. 25. Legile chimiei 2. Reactii cu transfer de electroni.

nomenclatura. utilizari. 2. obtinere. Peptide si proteine. 6. proprietati fizice si chimice. Intrebuintari.CHIMIE ORGANICA 1. proprietati fizice si chimice. functiune. 7. 12. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. 10. izomerie. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. nomenclatura. 8. Arene: structura (stare aromatica). alchine: structura. 11. proprietati fizice si chimice. izomerie. 4. clasificare. 10 . diene. Glucoza si fructoza: structura. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Alcani: structura. utilizari. pozitie. 5. Alcooli si fenoli: structura. proprietati fizice si chimice. izomerie. izomerie. Zaharoza. nomenclatura. nomenclatura. Acizi carboxilici: structura. Utilizari. obtinere. proprietati fizice si chimice. Structura compusilor organici. Aminoacizi: structura. Chimizarea metanului. geometrica. Amine: structura. obtinere. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. 3. Alchene. obtinere. Sapunuri si detergenti. Compusii halogenati: nomenclatura. nomenclatura. 9. utilizari. proprietati fizice si chimice.

Exemplificari. 3. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Obiectivele de referinta Competente. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. 4.1. Invatarea in grup. Exemple de proiecte de activitate didactica. 3. Tipuri de lectii. Exemplificari. Programele scolare(curriculumul scolar). 5. Mijloace si materiale didactice. Jocul didactic.7.3. Expunerea sub forma de explicatie. 6. 11 . Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa. 3. Organizare. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. 3. Obiective cadru. Algoritmi si algoritmizare. 7.1. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. continua si sumativa a elevilor.6. 3. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. 3. Metode si procedee de tip algoritmic. 4. Lectia de chimie. Problematizarea.2. 3. 3. Conversatia euristica. Exemplificari. Exemplificari.4. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei.5. Instruirea asistata de calculator. Exemplificari. 2. Modele si modelare. 4.2. Exemplificari.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

baze. saruri. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie.gradul II .NOTA de prezentare pentru “Programa . Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. acizi. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Interpretarea fenomenelor.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare. 13 . Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. proprietatilor. Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru.

14 . ciclul Haber-Born.3.2. Reactii chimice . 6. p si d. Carbonati. Aplicatii. Hidroxizi bazici si amfoteri. Substante compuse anorganice. 3.4. 5. Aplicatii. 2.2.2.1. Viteza de reactie. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. Proprietatile ionilor si moleculelor. 1.2.2. Saruri. Energia de retea.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. azotului si fosforului. 4. p. Echilibre in sisteme omogene.Ag.1. 2.1. 3. Studiul sistemelor chimice reversibile. sulfului.2.4. 3.1.2. 5. 4. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Legatura covalenta. Ioni in camp electric. Oxizi acizi. 1. Hidracizi. 1. Oxoacizii clorului. d (Fe.2. 3.1. Hibridizarea orbitalilor s.2. Proprietati magnetice ale moleculelor. Legatura ionica. 1. Conversia energie chimica-energie termica. 1.4. 3.3.4. Acizi. Echilibre in sisteme eterogene. 3.2. 3.fenomene care se petrec in timp. 4.1. Metoda orbitalelor moleculare. Ioni in solutii. 5.1. Metoda legaturii de valenta.1. Diagrame de orbitale moleculare.2. Conversia de energie. 2. 3. Legaturi chimice.3. Oxizi. 6.Zn.2.4. Cu. 3. 3.1. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I.4.2.2. Sulfati. Hg) 3.3. 2. 6. 3.1. 3. Halogenuri ale elementelor s. Oxizi bazici.1.2.1. Proprietati electrice ale moleculelor. Azotati.

2.1. Mecanisme de reactie. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. 2. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6.1. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. 6.2.1. Reactii de substitutie la hidrocarburi.5.3. Biocataliza.1.2. 6. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil. Cataliza eterogena. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena.7. Procese catalitice in chimia organica. 5. Cataliza omogena. 4. 4. Reactii chimice ale substantelor organice. 4. Efecte electronice in moleculele substantelor organice. geometrica si optica). 4. 4.3. Mecanisme de reactie.CHIMIE ORGANICA 1. 4. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. 7.2. Efectul inductiv. Compusi organici macromoleculari. Efectul electromer. Compusi policondensare. 5. 6. Analiza compusilor organici. Analiza elementara calitativa si cantitativa. naturali si sintetici. Agenti poluanti organici. 15 .6. 3.4. 4. Compusi copolimerizare. 5. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. 3. 3. pozitie. Mecanisme de reactie. Reactii de oxidare la functiuni organice. functiune. 4.

Exemplificari.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Conceptul de curriculum. 3. Metodologia elaborarii obiectivelor. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. Modalitati de realizare. 3. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. metodologia si performantele elevilor. Invatarea diferentiata. 3. Modalitati de integrare a acestora in lectie. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor.2.3. 2. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice.fizica . 3. Activitati de invatare bazate pe modelare. 2.3. 8.biologie).2. 3. 16 . 7. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. 2. Exemplificari. 2. Obiectivele educationale. Exemplificari. 4. Exemplificari. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator.matematica .5. 5.Proiectarea. Exemplificari. Invatarea interdisciplinara (chimie . Exemplificari. continua si sumativa.4. Exemplificari. Exemplificari. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. 3. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala.1. Exemplificari. 6.1. Exemplificari.

Timisoara .Bucuresti . I.1984. 6. D.Chimia metalelor . Cornea (coordonator) . Marinescu.I.Hammond-Chimie Enciclopedica .Chimia Generala .Bucuresti .1990 3. A.clasele VII-XII .1997. Delia Isac . M.Nenitescu-Chimie organica(vol. 1994.Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc. F. Ghidul de evaluare la chimie .Cluj . A.IsiII)-Ed.BIBLIOGRAFIE ---. Manualele de chimie . V. L.Bucuresti . D. 2. Hora .-Editura .Editura Scrisul Romanesc .TRodica.Bucuresti .1997.Avram-Ch. 5. Cristurean.1999. P. C. I.1982.Bucuresti .1983. planuri de lectii-Ed. 5. Kekedy . II)Ed.1989.Editura Didactica si Pedagogica .Vlaicu -Arad . Brezeanu.Hendrickson. M.Bucuresti . A.Editura Dacia . Brezeanu. Didactica si Pedagogica .Sunel.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj . Fatu .G. 9.1984.1999.1998. C.Fatu. Doina Bâclea.Ed. METODICA PREDARII CHIMIEI 1.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Metode de invatamant . S. M. Marcu.Metodica predarii chimiei in liceu . 5. S.Stoechiometria compusilor organici .1999.Didactica si Pedagogica . 4.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed. Andruh .Bucuresti .in vigoare. 10. R.Metodica predarii chimiei .Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie. 8. Nenitescu .PoliromBucuresti . 7.Ed. J. Mager.Editura Corint . Margareta Constantinescu-Chimie.Craioba .1997. Iovu . 3. Cerghit .Bucuresti .Editura Mitron . 6. S.1976. Gh.1997. D. organica-Editura Stiintifica si 4.Editura Academiei Romane .ICiocoiu.Bucuresti .CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. M. Catuneanu .Bucuresti .2000 17 .Cram.Organica(vol. 11.Chimia analitica calitativa . Rosca . CHIMIE ORGANICA 1.I. Curriculum National .Chimie generala . Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A. C. M.1983. 2.Marathon-Iasi-1997.Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980.Bucuresti . 6.Bucuresti .D.Chimie organica .Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica .1979 2.E. 4. E.Editura Tehnica . Antoniu.pentru clasele VII-XII. Batca.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .D. 3.Ministerul Educatiei Nationale .Corint . I. Bejan. Haiduc (coordonator) .

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. proprietatilor. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi.CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni.gradul II . Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. acizi. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. saruri. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice.NOTA de prezentare pentru “Programa . relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare. Interpretarea fenomenelor. baze. fizica si biologie. 19 . asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie.

2. 2. 3. Conversia energie chimica-energie termica. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 6.2. 3. 4.Zn. Ioni in camp electric. 4.2. Factorii care influenteaza viteza de reactie. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. p. 5.3.1. Carbonati. Viteza de reactie. 3. Oxizi. Hidracizi.1. Halogenuri ale elementelor s. Reactii chimice . 3. Proprietatile ionilor si moleculelor. 3. 3. Saruri. Echilibre in sisteme omogene.4.1.2. 3.2. sulfului. 1. d (Fe. Oxoacizii clorului. Acizi.4. Hidroxizi bazici si amfoteri. 2. 4. 3. 20 .3. Sulfati.4. Studiul sistemelor chimice reversibile. 3.1.Ag.4. Aplicatii.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare.2.fenomene care se petrec in timp. Oxizi bazici. Proprietati electrice ale moleculelor.1. Substante compuse anorganice. 5. 2.4. 6.1.1. Conversia de energie.2. azotului si fosforului. Hg) 3.1. Legatura ionica.4.2.1. 3. Legaturi chimice. 3.1. Legatura covalenta. Azotati. Oxizi acizi. Ioni in solutii. Cu. 3. 1.2.1.

Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . Procese catalitice in chimia organica.2. geometrica). Cataliza omogena. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. Reactii de oxidare la functiuni organice. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. 2. functiune. Obiectivele educationale.2. 3. Metodologia elaborararii obiectivelor.5. 21 . organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. Exemplificari. 2. 3. Agenti poluanti organici.1. 2. Mecanisme de reactie. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe modelare. 6. 5. Mecanisme de reactie.2. Compusi copolimerizare. naturali si sintetici.CHIMIE ORGANICA 1. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari.Proiectarea. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena.1. Conceptul de curriculum. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. 2. 3. Compusi policondensare. Reactii de substitutie la hidrocarburi. continua si sumativa. 5.2.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.1. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. 4. Analiza compusilor organici.3.4. 4. pozitie. Exemplificari. 3. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. Analiza elementara calitativa si cantitativa. 3.2. Compusi organici macromoleculari. Cataliza eterogena. 3. 4. 3.1.1. Reactii chimice ale substantelor organice. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. 3. metodologia si performantele elevilor. 3.3.3. 2. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 3.

Brezeanu. M.Chimie organica .Chimia Generala . Marinescu. Exemplificari.Editura Academiei Romane . Batca. I. J. Invatarea interdisciplinara (chimie . F.1976. 8. Modalitati de integrare a acestora in lectie.1983.Editura Stiintifica si Enciclopedica .Stoechiometria compusilor organici .Chimia metalelor . S. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. Marcu. 3.3.Chimie Organica (vol. Exemplificari. Avram . NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Antoniu.Chimia analitica calitativa . Andruh . Gh. Cristurean. Brezeanu. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. M.Craioba . Editura Zecasim . Nenitescu .1994. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme.Cluj . Modalitati de realizare.Bucuresti .fizica . R.5. Invatarea diferentiata. 5. 3.Bucuresti . G. Haiduc (coordonator) .1990 3. A. Exemplificari.matematica . Bejan. Cram.Bucuresti .Editura Tehnica . M. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1.1983.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . CHIMIE ORGANICA 1. Hammond .Bucuresti .Editura Dacia .Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . 6.Editura Scrisul Romanesc . 22 . Exemplificari.Chimie generala . Exemplificari. 4.1983.Editura Didactica si Pedagogica . E. 4.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . 2.1984. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. Hendrickson. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. Kekedy . Rosca . C. L.biologie). P. Cornea (coordonator) .4.Bucuresti .Editura Academiei . 6. I.D. 5.Bucuresti . 7.Bucuresti . I si II) . Hora . C. 4.1989. Catuneanu .1982.Bucuresti 1979 2. M.1984. Mager. D. D.Bucuresti . A.

8.Bucuresti . Naumescu . S. 7.pentru clasele VII-XII. I.Chimie organica (vol. Baclea.1999. Fatu . A. Curriculum National .Chimie. Ciocoiu. 10.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti . C. V.Notiuni de metodica predarii chimiei .Metodica predarii chimiei .Ministerul Educatiei Nationale . 11.Bucuresti . Sunel.1997.Editura Marathon .Cluj 1997. M. Ghidul de evaluare la chimie . I si II) .Editura Didactica si Pedagogica . S.Instruirea asistata de calculator .D. D.Editura Corint .in vigoare. planuri de lectii . Constantinescu .1999.Arad 2000 23 . 5.Metodica predarii chimiei in liceu . M. 6. Isac .1998.1997.Editura Polinom Bucuresti . Bicu . Herlo . Manualele de chimie . 9.Editura Didactica si Pedagogica .5.clasele VII-XII . Vlaicu .Casa Cartii de Stiinta .Bucuresti . Rudica. D. Iovu .1997. Jinga .Metodica predarii chimiei . I. 6.1980. E. Fatu.Timisoara . 2.Bucuresti .1999.Metode de invatamant .Editura Corint .Bucuresti 1997. T.Editura Mitron . Cerghit . Nenitescu . 3.Chimie organica .Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie . METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 4.Iasi . I.Editura Universitatii A. D.

Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. reforma in evaluarea randamentului scolar. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. educatia estetica.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra. anorganica. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen. Sunt vizate metode.gradul I . 24 . chimie-fizica) dar privite si intra. respectiv interdisciplinar. procedee. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. organica.

6. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. Exemplificari. Exemplificari. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. 25 . 9. Exemplificari. 5. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. 19. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. 12. 16. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. Exemplificari. 8. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. Exemplificari. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. 4. 15. Exemplificari. eseuri. chimie-biologie in studiul unor notiuni. 3. Exemplificari. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. 17. 7. 20. 13. referate la diferite teme din lista de continuturi. Exemplificari. 11. 2. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. chimiematematica. Exemplificari. fenomene. 18. 14. Exemplificari. 10. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. teme.