P. 1
CHIMIE

CHIMIE

|Views: 1,006|Likes:
Published by Herbil Marian

More info:

Published by: Herbil Marian on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. 3 . Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice.

7. Kc. Factorii care influenteaza viteza de reactie. entalpie. legatura metalica. Aplicatii. Reactii cu formare de precipitate. Ferul. 6. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Numere cuantice(semnificatii). Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Hidracizii halogenilor. Legile electrolizei. 10. Modele atomice. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Legea periodicitatii. Constanta de hidroliza. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Legaturi intermoleculare. Halogenii. Kx. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Kp. 13. 14. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Proprietati si combinatii. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Oxizii azotului. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. 9. reactii simple de ordinul I si II. 15. 25. 26. Solutii. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. pH-ul solutiilor. Saruri de amoniu. Oxoacizii clorului. Amoniacul. Sistemul priodic. alotropie. 12. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Proprietati si combinatii. 22. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. obtinere. Potential de electrod. Poluarea apei. Cuprul . Legile termochimiei. pile electrice. Solubilitatea. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Electroliza. entropie. Reactii cu formare de complecsi. Izotopii si utilizarile lor. Oxizii sulfului. 3. Reactii cu transfer de protoni. Structura atomului. 21. Metalele alcaline si compusi ai lor. 11. covalenta. Metode generale de obtinere a metalelor. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . 4. 5. 17. 18. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Stare naturala. Obtinerea. 19. Azotul. entalpie libera. halogenuri. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 16. 23. proprietati fizice si chimice. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Tipuri de retele cristaline.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 24. 8. Legile chimiei 2. Reactii cu transfer de electroni. Oxigenul si sulful. 20.

izomerie. Aldehide si cetone: structura. nomenclatura. Amine: structura. utilizari. CHIMIE ORGANICA 1. alchine: structura. utilizari. 9. functiune. 11. 5 . NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. proprietati fizice si chimice. pozitie. 14. utilizari. Chimizarea metanului. proprietati fizice si chimice. Alcooli si fenoli: structura. amide. obtinere. Arene: structura (stare aromatica). proprietati fizice si chimice. Utilizari. 2. nitrili). Alchene. izomerie. Compusii halogenati: nomenclatura. diene. Acizi carboxilici: structura. Peptide si proteine.. nomenclatura. Amidonul si celuloza. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. izomerie. 5. nomenclatura. Structura compusilor organici. obtinere. izomerie. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. Glucoza si fructoza: structura. 6. Zaharoza. utilizari 12. 10. 13. Sapunuri si detergenti. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. nomenclatura. cicloalcani: structura. obtinere. obtinere.27. proprietati fizice si chimice. clasificare. Utilizari. nomenclatura. izomerie. 7. 8. proprietati fizice si chimice (esteri. obtinere. 3. Aminoacizi: structura. proprietati fizice si chimice. geometrica si optica. Intrebuintari. Alcani. proprietati fizice si chimice. 4. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice.

4.2. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. 3. PROGRAMA 6 . Exemplificari. Tipuri de lectii. Metode si procedee didactice de tip euristic . Exemplificari. Exemplificari. 3. Exemplificari. Problematizarea. Instruirea asistata de calculator. 6. Lectia de chimie.3. 3. Mijloace si materiale didactice. 3. 3. Organizare. Jocul didactic. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi.5. Conversatia euristica. Obiective cadru. Exemple de proiecte de activitate didactica. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi.1. 3.invatarea activa. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Metode si procedee de tip algoritmic. 3. Exemplificari.2. Invatarea in grup. Algoritmi si algoritmizare. 4.1. 4. Programele scolare(curriculumul scolar).METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 2. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 5. Exemplificari. Modele si modelare. 7.6. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Expunerea sub forma de explicatie. continua si sumativa a elevilor. 3.7. Obiectivele de referinta Competente. 4.

PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat .CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura. proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei. sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 . realizarea si evaluarea activitatilor didactice. apa.

• Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Realizarea proiectelor de activitate didactica.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. 8 . • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic.

alotropie. covalenta. Sistemul priodic. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Metalele alcaline si compusi ai lor. Cuprul . Poluarea apei. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. Proprietati si combinatii. Proprietati si combinatii. 17. 24. 21. Kc. 25. Tipuri de retele cristaline. Amoniacul. 6. reactii simple de ordinul I si II. 23. 14. 9. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. Modele atomice. Stare naturala. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. legatura metalica. 13. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Izotopii si utilizarile lor. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Legile electrolizei. Electroliza. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Obtinerea. Halogenii. Reactii cu transfer de protoni. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. 5. Legaturi intermoleculare. Reactii cu transfer de electroni. Oxizii azotului. Solutii. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Potential de electrod. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. 12. 10. Ferul. Azotul. Hidracizii halogenilor. pH-ul solutiilor. obtinere. 19. 18. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Saruri de amoniu. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 22.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Legile termochimiei. halogenuri. Oxoacizii clorului. 7. Oxigenul si sulful. Notiuni de termodinamica chimica. Legea periodicitatii. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Oxizii sulfului. 8. 3. Metode generale de obtinere a metalelor. 16. 11. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Aplicatii. proprietati fizice si chimice. 20. Structura atomului. Reactii cu formare de precipitate. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . Legile chimiei 2. pile electrice. 4. 15. Solubilitatea. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline.

nomenclatura. 7. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Compusii halogenati: nomenclatura. diene. proprietati fizice si chimice. izomerie. nomenclatura. obtinere. utilizari. 2. Sapunuri si detergenti. Arene: structura (stare aromatica). Intrebuintari. 10 .CHIMIE ORGANICA 1. geometrica. 10. izomerie. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. obtinere. Acizi carboxilici: structura. utilizari. izomerie. 11. Glucoza si fructoza: structura. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. izomerie. Utilizari. Chimizarea metanului. functiune. obtinere. proprietati fizice si chimice. 12. proprietati fizice si chimice. Alcani: structura. nomenclatura. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. Peptide si proteine. clasificare. obtinere. Zaharoza. 8. Structura compusilor organici. 4. alchine: structura. nomenclatura. pozitie. Alchene. 9. utilizari. nomenclatura. Alcooli si fenoli: structura. 6. Aminoacizi: structura. proprietati fizice si chimice. 5. 3. Amine: structura.

Obiective cadru. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Expunerea sub forma de explicatie. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa.6.5. 11 .3. Tipuri de lectii. Invatarea in grup. 3. 3. Problematizarea. 5. Mijloace si materiale didactice. Exemplificari. Exemple de proiecte de activitate didactica. Instruirea asistata de calculator. 3. 3. 3. Programele scolare(curriculumul scolar). Exemplificari. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi.2. 4. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Exemplificari. Algoritmi si algoritmizare. continua si sumativa a elevilor. Jocul didactic. Conversatia euristica. Obiectivele de referinta Competente. 7. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Exemplificari. 3. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. 3. Organizare.7.1. Lectia de chimie.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.4. Metode si procedee de tip algoritmic.1. 3. Exemplificari. 2. Modele si modelare. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. 4. 6. 4.2. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Exemplificari.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. proprietatilor.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Interpretarea fenomenelor. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic.NOTA de prezentare pentru “Programa .CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. 13 . COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. acizi. saruri. Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. baze. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice.gradul II .

Aplicatii. Echilibre in sisteme omogene. Conversia energie chimica-energie termica. Viteza de reactie. 1. Halogenuri ale elementelor s. Legatura ionica.Zn. 3. Acizi. 2. Hg) 3. azotului si fosforului.2. 6. 4.Ag.2.1. 3. Proprietati magnetice ale moleculelor. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Echilibre in sisteme eterogene. Saruri. 1.1.2.2. 3. 3. 4.2. sulfului.1.1. Metoda orbitalelor moleculare. 1.fenomene care se petrec in timp. Studiul sistemelor chimice reversibile. ciclul Haber-Born. Proprietati electrice ale moleculelor. 14 .3. Ioni in camp electric. 3.4.2. 3. 2. Diagrame de orbitale moleculare.2.1.2.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Aplicatii. Cu. Oxizi acizi. Oxizi bazici. 3. Legatura covalenta.2.2. Metoda legaturii de valenta.1.1. 6.2.4. Oxizi. Substante compuse anorganice. Hidracizi. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 4. Hidroxizi bazici si amfoteri. 5. Conversia de energie.3. Energia de retea.3.1. 1. 5. Azotati. Oxoacizii clorului.2. 1. p.2. 3. Ioni in solutii.4. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I.1. Sulfati. 3.1. Carbonati. 3. 3. Proprietatile ionilor si moleculelor. Reactii chimice . 2. 5. 6. Hibridizarea orbitalilor s.3. d (Fe.2.1. Legaturi chimice. 3.1. 2.4.4.2. p si d.4.

Analiza compusilor organici. Compusi policondensare. Reactii chimice ale substantelor organice. 4. 4. pozitie. Efectul electromer. 6.5. Reactii de oxidare la functiuni organice. 4.1. naturali si sintetici. 4. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil. 2. Analiza elementara calitativa si cantitativa.4. 15 .1. Cataliza omogena.2. Procese catalitice in chimia organica. Efectul inductiv.1. 4. 4. Cataliza eterogena. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 4. Efecte electronice in moleculele substantelor organice.3. 4. 5. 3. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. Compusi copolimerizare.3. Mecanisme de reactie. functiune. Mecanisme de reactie. Compusi organici macromoleculari.2. 6. 7. Agenti poluanti organici. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6.2.7. Reactii de substitutie la hidrocarburi.1. 5. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. Reactii chimice cu formare de compusi ionici.CHIMIE ORGANICA 1. 6. 3. 5.2. Biocataliza. 3.6. Mecanisme de reactie. geometrica si optica). Reactii de aditie ale hidrocarburilor.

Exemplificari. Exemplificari. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor.3. 3. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie.5. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. Metodologia elaborarii obiectivelor. Invatarea diferentiata. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. 5.1. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie.Proiectarea. Obiectivele educationale. 2. Exemplificari. Conceptul de curriculum. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. Activitati de invatare bazate pe modelare. 3. Exemplificari. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. 6. 3. 7. Exemplificari. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . Exemplificari. 3. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. Exemplificari.1. metodologia si performantele elevilor.2.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. Modalitati de integrare a acestora in lectie. Invatarea interdisciplinara (chimie . Modalitati de realizare. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri.biologie). Exemplificari. 16 .3. 4. 8. Exemplificari.fizica . 2.2.matematica . 2. 3. continua si sumativa. 3. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. 2.4.

Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica .Fatu.1983.1990 3.Bucuresti . C.1982.Bucuresti . V.ICiocoiu.Editura Dacia . Hora . Gh.Editura Tehnica .Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc.1983. 5.1997. Catuneanu . 10. Marinescu. Kekedy .Metodica predarii chimiei . D. 2.D.Bucuresti . I. Andruh . I. Delia Isac . Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A.Avram-Ch. Margareta Constantinescu-Chimie.Chimia Generala . Rosca .1997. planuri de lectii-Ed. P.1979 2.1984.I.Editura Mitron .D. A. 5. Nenitescu .Nenitescu-Chimie organica(vol.E.Bucuresti .1999. 6.1997. M. 1994.clasele VII-XII . A.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.I.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . 8. Marcu. 7. Iovu .Metode de invatamant .Marathon-Iasi-1997. CHIMIE ORGANICA 1. M.Chimia analitica calitativa . Brezeanu.TRodica.BIBLIOGRAFIE ---. J. Cornea (coordonator) .Bucuresti .Didactica si Pedagogica . II)Ed.Ed.Bucuresti .Editura Scrisul Romanesc .1989. C. 3. I. M. Brezeanu. Didactica si Pedagogica .1984.Hammond-Chimie Enciclopedica .in vigoare. 5.Editura Academiei Romane . F.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj .pentru clasele VII-XII. Doina Bâclea.Craioba . Batca.PoliromBucuresti . Bejan.Stoechiometria compusilor organici .1999.Bucuresti .2000 17 .CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1.Bucuresti .1976.Editura Corint .-Editura . M.Editura Didactica si Pedagogica . 4.Chimia metalelor .Hendrickson.Chimie organica .Organica(vol.1999. D. Antoniu.1998. 2. Curriculum National . E. 6.G.Bucuresti .Sunel.Chimie generala .Metodica predarii chimiei in liceu .IsiII)-Ed.Ed. C.Bucuresti .Vlaicu -Arad . organica-Editura Stiintifica si 4. D. Mager. S. 9. Manualele de chimie .Ministerul Educatiei Nationale . Haiduc (coordonator) .Bucuresti . 11. Cerghit . 4. M. METODICA PREDARII CHIMIEI 1.Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie.1997.Corint . 6.Bucuresti .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . A. S. Fatu . Cristurean.Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980.Cluj . L.Cram. R. S. Ghidul de evaluare la chimie .Timisoara . 3.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. proprietatilor. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie.CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. acizi. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice.NOTA de prezentare pentru “Programa . Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. saruri. baze. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. Interpretarea fenomenelor.gradul II . In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. 19 . fizica si biologie. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.

4. 2. Hidracizi. Ioni in solutii. d (Fe.4. Reactii chimice .2. Proprietati electrice ale moleculelor. 3.3. Legatura ionica. Sulfati.1. 3. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 3. 3.2.4. 3.1. 4.4. 2.1. Conversia de energie. 1.3.Ag. Acizi.Zn. Oxizi. Legatura covalenta. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. 3.2.fenomene care se petrec in timp. Conversia energie chimica-energie termica. Oxoacizii clorului.2. Ioni in camp electric. 3. Carbonati.1.4. 3. Proprietatile ionilor si moleculelor. Studiul sistemelor chimice reversibile.1. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. 5.2. Hidroxizi bazici si amfoteri. Viteza de reactie. Legaturi chimice. Saruri. 6. 4. azotului si fosforului.1. 4. Cu.2. 20 . Oxizi bazici. 6. Azotati. 3.1. Oxizi acizi. 3. Hg) 3. Echilibre in sisteme omogene. 1. Aplicatii.2.1.4. p.1. 3.2. Halogenuri ale elementelor s. sulfului. 5.1. Substante compuse anorganice.2.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare. 3. Factorii care influenteaza viteza de reactie.1. 2.

organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. 6. 3. 3. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena.1. 3. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. 3. Cataliza omogena. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. Reactii chimice ale substantelor organice. Exemplificari. Procese catalitice in chimia organica. Compusi organici macromoleculari. Reactii chimice cu formare de compusi ionici.3. metodologia si performantele elevilor. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. Exemplificari. 4. 3. Activitati de invatare bazate pe modelare. realizarea si evaluarea activitatilor didactice.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.4. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Reactii de oxidare la functiuni organice. 3.1. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. 4.1.3.2.5. Conceptul de curriculum.CHIMIE ORGANICA 1. 21 . continua si sumativa. Exemplificari. 4. 5.2. pozitie. Agenti poluanti organici.1.1. Cataliza eterogena. Mecanisme de reactie. Metodologia elaborararii obiectivelor. Reactii de substitutie la hidrocarburi.2. 3. Analiza compusilor organici. 5. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . 2.Proiectarea. 3. Compusi copolimerizare. 2.3. 3. Exemplificari. Mecanisme de reactie. Obiectivele educationale. geometrica). 3. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. 2. Compusi policondensare. naturali si sintetici. 2.2. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. functiune. 2. Exemplificari. Exemplificari.2.

6.1976. J.Craioba .Bucuresti . Exemplificari.Cluj .Bucuresti .3. Catuneanu . C. Haiduc (coordonator) .Editura Academiei Romane . Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. 3. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme.Chimia Generala .Bucuresti .Editura Stiintifica si Enciclopedica .Chimie Organica (vol.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Gh. Brezeanu. M. Invatarea interdisciplinara (chimie . I. Hora .Editura Scrisul Romanesc .1994.Bucuresti .Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Editura Tehnica . Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. 4. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1.1989.Bucuresti .fizica . C. Exemplificari. Hammond . Kekedy . Cristurean. L. 3. I. Batca. M. D.D. Brezeanu. A.Chimia metalelor .Stoechiometria compusilor organici . 5. D. E.5.1990 3. 7. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie.1984.Bucuresti . Modalitati de realizare.Editura Dacia . Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. I si II) .1983. Nenitescu . M. Exemplificari.biologie).Chimia analitica calitativa . Avram .1982. S. Cram.1984. G. M.Bucuresti . 5. Marinescu. 2. F. Antoniu.Chimie generala .Bucuresti 1979 2. A. Mager. Cornea (coordonator) . 22 . P.1983.Editura Didactica si Pedagogica .Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Modalitati de integrare a acestora in lectie.1983. Andruh . CHIMIE ORGANICA 1. 6.4.Editura Academiei . 8. 4. Hendrickson. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Invatarea diferentiata. Exemplificari. R. Exemplificari.Bucuresti . Editura Zecasim . Rosca . 4.matematica . Marcu.Chimie organica . Bejan.

Bucuresti .Metodica predarii chimiei .Editura Marathon .Chimie.Instruirea asistata de calculator .Editura Universitatii A. Ciocoiu.Editura Didactica si Pedagogica . M.pentru clasele VII-XII. Bicu . 11.Bucuresti .Editura Didactica si Pedagogica .Chimie organica .in vigoare. 2.Bucuresti .1980. 9.Bucuresti . I.1999. I. D.1998.Cluj 1997. Ghidul de evaluare la chimie .Chimie organica (vol.1997.Notiuni de metodica predarii chimiei . 10. Cerghit . Curriculum National . 3. 5. Nenitescu . S. Fatu.Metodica predarii chimiei . Herlo .Iasi . Naumescu . E.1999. planuri de lectii .Arad 2000 23 . V.Editura Corint .Metodica predarii chimiei in liceu .Bucuresti 1997. D.D.Casa Cartii de Stiinta . Baclea. D.Timisoara . Sunel. A. I si II) . Jinga . Constantinescu . C. Rudica. I. Fatu . Isac . 4.Metode de invatamant . 8.Editura Corint .5. T. 7. Manualele de chimie .Editura Mitron . Iovu .Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie . 6.Editura Polinom Bucuresti . S. M.1997. Vlaicu .Ministerul Educatiei Nationale .1997.1999.clasele VII-XII . METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 6.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti .

reforma in evaluarea randamentului scolar. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara. respectiv interdisciplinar. anorganica. procedee. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. Sunt vizate metode. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen. chimie-fizica) dar privite si intra. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra. organica.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA. educatia estetica.gradul I . 24 .

Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. 15. 2. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. 14. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. Exemplificari. 12. referate la diferite teme din lista de continuturi. chimiematematica. fenomene. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. 18. 11. 9. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. Exemplificari.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. 10. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. teme. 5. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. 13. Exemplificari. Exemplificari. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. 4. 17. 7. 16. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. 25 . chimie-biologie in studiul unor notiuni. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. Exemplificari. eseuri. 3. 8. Exemplificari. 6. Exemplificari. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. 19. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. 20. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. Exemplificari. Exemplificari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->