R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor.• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. 3 . Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Realizarea proiectelor de activitate didactica.

Reactii cu transfer de protoni. Sistemul priodic. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Obtinerea. halogenuri. 13. 14. 26. Constanta de hidroliza. Kc. 5. Proprietati si combinatii. Solutii. Legile chimiei 2. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Legile electrolizei. Legaturi intermoleculare. 6. Hidracizii halogenilor. entropie. 17. Azotul. Reactii cu formare de complecsi. 10. Oxoacizii clorului. Aplicatii. Oxizii azotului. Halogenii. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Proprietati si combinatii. 18. pile electrice. Legea periodicitatii. Metode generale de obtinere a metalelor. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . Kx. Stare naturala. 16. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. 25. 15. Proprietatile si concentratiile solutiilor. proprietati fizice si chimice. Solubilitatea. covalenta. Electroliza. obtinere. Cuprul . 12. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. entalpie libera. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Potential de electrod. Numere cuantice(semnificatii). Amoniacul. Oxigenul si sulful. Ferul. Metalele alcaline si compusi ai lor. 19. 7. 8. 23. 22. 20. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. alotropie. entalpie. 3. Legile termochimiei. Saruri de amoniu. Tipuri de retele cristaline. 9. Reactii cu formare de precipitate. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 11. reactii simple de ordinul I si II. Izotopii si utilizarile lor. 24. Structura atomului. 4. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. Oxizii sulfului. Reactii cu transfer de electroni. Kp. Modele atomice. pH-ul solutiilor. Poluarea apei. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. 21. legatura metalica.

5 .27. cicloalcani: structura. 9. nomenclatura. Peptide si proteine. Utilizari. obtinere. 2. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. Zaharoza. 13. 10. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. Intrebuintari. izomerie. functiune. Alchene. proprietati fizice si chimice. alchine: structura. pozitie. utilizari 12. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. nitrili). Compusii halogenati: nomenclatura. nomenclatura. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. Glucoza si fructoza: structura. 3. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. 4. izomerie. izomerie. Aldehide si cetone: structura. utilizari. izomerie. CHIMIE ORGANICA 1. 8. 7. Arene: structura (stare aromatica). Amidonul si celuloza. Sapunuri si detergenti. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice (esteri. nomenclatura. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. utilizari. Aminoacizi: structura. Alcani. obtinere. Utilizari. Structura compusilor organici. Alcooli si fenoli: structura. diene. amide. 14. 11. Chimizarea metanului. proprietati fizice si chimice. Acizi carboxilici: structura. 5. clasificare. Amine: structura. proprietati fizice si chimice. obtinere. proprietati fizice si chimice. izomerie. nomenclatura. nomenclatura. 6. obtinere. geometrica si optica. utilizari. obtinere.. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare.

Tipuri de lectii. 3.6. Exemplificari. Jocul didactic. Problematizarea. Organizare. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Exemplificari.1. 3. 3.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.2. 3. Exemplificari. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 7. continua si sumativa a elevilor. Obiectivele de referinta Competente.7. Metode si procedee didactice de tip euristic .invatarea activa. Exemplificari. 4. Algoritmi si algoritmizare. Expunerea sub forma de explicatie. Exemplificari. Programele scolare(curriculumul scolar). 6. 2. Mijloace si materiale didactice. Invatarea in grup. Obiective cadru.5. Instruirea asistata de calculator. Modele si modelare. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Conversatia euristica.4. 5.1. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. PROGRAMA 6 . 3. Lectia de chimie. Metode si procedee de tip algoritmic. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale.3. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. 3. 4.2. 3. 3. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Exemple de proiecte de activitate didactica. 4. Exemplificari. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi.

Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea. apa. sol. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura. proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei.CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat . realizarea si evaluarea activitatilor didactice. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 .

• Realizarea proiectelor de activitate didactica. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. 8 . • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic.

13. obtinere. Hidracizii halogenilor. Legea periodicitatii. 14. Oxizii sulfului. Oxizii azotului. Reactii cu transfer de electroni. Obtinerea. 11. Solubilitatea. 4. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Legile termochimiei. covalenta. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Metalele alcaline si compusi ai lor. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. halogenuri. Izotopii si utilizarile lor. 21. pH-ul solutiilor. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Ferul. Sistemul priodic. Reactii cu formare de precipitate. 15. Cuprul . Halogenii. Electroliza. reactii simple de ordinul I si II. Solutii. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. 3. Proprietati si combinatii. Potential de electrod. Legile electrolizei. Notiuni de termodinamica chimica. Structura atomului. Azotul. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 22. Amoniacul. 12. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. 7. Legaturi intermoleculare. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 8. pile electrice. Stare naturala. Oxigenul si sulful. 10. 19. Modele atomice. 24. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. 20. 25. Oxoacizii clorului. Kc. Metode generale de obtinere a metalelor. Tipuri de retele cristaline. Legile chimiei 2. 18. Proprietati si combinatii. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. legatura metalica. 5. 16. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . 9. proprietati fizice si chimice. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 6. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Aplicatii. Saruri de amoniu. 23. 17. Poluarea apei. alotropie. Reactii cu transfer de protoni.

proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. 6. 4. obtinere. Structura compusilor organici. izomerie. clasificare. nomenclatura. functiune. 10 . NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. diene. obtinere. pozitie.CHIMIE ORGANICA 1. alchine: structura. Alcooli si fenoli: structura. proprietati fizice si chimice. 7. Aminoacizi: structura. 8. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. utilizari. izomerie. Compusii halogenati: nomenclatura. Amine: structura. 11. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. 12. izomerie. Chimizarea metanului. Glucoza si fructoza: structura. 5. Alchene. proprietati fizice si chimice. Alcani: structura. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Zaharoza. proprietati fizice si chimice. Intrebuintari. proprietati fizice si chimice. utilizari. 9. geometrica. Acizi carboxilici: structura. nomenclatura. obtinere. nomenclatura. obtinere. izomerie. 10. 3. nomenclatura. Arene: structura (stare aromatica). nomenclatura. proprietati fizice si chimice. Utilizari. Peptide si proteine. utilizari. 2. Sapunuri si detergenti.

Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa. Metode si procedee de tip algoritmic. 4.1. 3. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Exemplificari. 3.3. Obiectivele de referinta Competente. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. 2. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 3. Modele si modelare. 7. 11 . Conversatia euristica. Invatarea in grup. 3. continua si sumativa a elevilor. 3. Obiective cadru.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.2. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. 3. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei.1. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Exemplificari. 4.6. Tipuri de lectii. 4. Programele scolare(curriculumul scolar). Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Instruirea asistata de calculator.4. Organizare.7. Mijloace si materiale didactice. 3. Exemplificari. Exemplificari. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei.2. Exemple de proiecte de activitate didactica. Lectia de chimie. Problematizarea. 3.5. 6. Jocul didactic. Exemplificari. 5. Exemplificari. Expunerea sub forma de explicatie. Algoritmi si algoritmizare.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. baze. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. saruri. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie.NOTA de prezentare pentru “Programa . COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. Interpretarea fenomenelor. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. 13 . acizi. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. proprietatilor.gradul II .

1. Energia de retea.4. 2. 5. 3.4.2. azotului si fosforului.1.2.1. Saruri. 4. Legatura ionica.2. Reactii chimice .3. 3. Proprietati electrice ale moleculelor. 3. Sulfati. 5. Carbonati. 3.Ag. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 3. Hibridizarea orbitalilor s. Viteza de reactie.fenomene care se petrec in timp. Oxizi bazici. Proprietati magnetice ale moleculelor. Hg) 3. Substante compuse anorganice. 1. ciclul Haber-Born. Hidroxizi bazici si amfoteri.2.4.2. Hidracizi. Conversia energie chimica-energie termica. 1.1.2.1. 2. 1.1. 6. Diagrame de orbitale moleculare.Zn. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I.3. p si d.2.2. Ioni in solutii. sulfului. Acizi. Legaturi chimice. Azotati. 3.1. Ioni in camp electric.1. 3. 1. Conversia de energie.4. 3. 3. Oxizi.2. Studiul sistemelor chimice reversibile.4.1. d (Fe. 2. Oxoacizii clorului. 2. Echilibre in sisteme eterogene.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1.2. Legatura covalenta. 4. 3. 14 . Factorii care influenteaza viteza de reactie. 3. Metoda orbitalelor moleculare. 3.1.3.1.4. 5. 6.3. Aplicatii.2.2. Aplicatii. p. 6.1.1.2. Proprietatile ionilor si moleculelor. Metoda legaturii de valenta.2. Oxizi acizi.2. Halogenuri ale elementelor s. Echilibre in sisteme omogene. Cu. 4.

4.1. Reactii chimice cu formare de compusi ionici.3. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6. Mecanisme de reactie. Efecte electronice in moleculele substantelor organice. 4. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 4. geometrica si optica).4. 7. 4.2. Compusi policondensare. 5.1.6.7. 2.1. 4.2. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor.CHIMIE ORGANICA 1.5. Mecanisme de reactie. Efectul electromer. 5. 3. Cataliza eterogena. Reactii de oxidare la functiuni organice. 3. 3.2.2. 4. Compusi copolimerizare. 15 . 5.1. pozitie. Biocataliza. 6. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil. Agenti poluanti organici. Efectul inductiv. Mecanisme de reactie. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. functiune. Analiza compusilor organici. Procese catalitice in chimia organica. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. naturali si sintetici. Reactii chimice ale substantelor organice. Reactii de substitutie la hidrocarburi. 4. Compusi organici macromoleculari.3. Cataliza omogena. 6. 4. 6.

3. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . realizarea si evaluarea activitatilor didactice. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor.3. Metodologia elaborarii obiectivelor. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator.2. Exemplificari. Exemplificari. 4. Exemplificari. Exemplificari. 16 . Modalitati de integrare a acestora in lectie.4. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. Activitati de invatare bazate pe modelare. 3.2. Exemplificari. Exemplificari. Exemplificari. 3.5. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. continua si sumativa.matematica . 2. Exemplificari.Proiectarea. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. metodologia si performantele elevilor. 3. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. 6. Invatarea interdisciplinara (chimie . 7. 2. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii.1. Obiectivele educationale. 2. 8.1. 3. Exemplificari.biologie). Exemplificari. 3.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. 2. Invatarea diferentiata. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. 3.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 5. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Modalitati de realizare. Conceptul de curriculum.fizica .

Bucuresti . S. Hora .Chimia metalelor . Antoniu. Brezeanu. 1994. D.1998.Fatu. Mager.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1.1983. organica-Editura Stiintifica si 4. 6. P. D. D.Bucuresti . C.1997. 4. Bejan.Bucuresti .in vigoare. I.Chimia analitica calitativa . C. Ghidul de evaluare la chimie .Ed. Marinescu.Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc.Bucuresti .1997.Metode de invatamant . E.1979 2. Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A.Hammond-Chimie Enciclopedica . 5.1983.Nenitescu-Chimie organica(vol. Haiduc (coordonator) . Rosca . S.Chimie organica .Didactica si Pedagogica .Editura Mitron .Bucuresti .Bucuresti .1997. V.Vlaicu -Arad . M. Fatu . Curriculum National . M. M.Metodica predarii chimiei in liceu .E. Andruh . Kekedy .Bucuresti .D.pentru clasele VII-XII.Chimia Generala . 5. Cristurean. I. 10.IsiII)-Ed.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj . A. 11. Iovu .1999. A.I.Bucuresti . Margareta Constantinescu-Chimie. 6. M.Editura Academiei Romane .1990 3.-Editura . R. Cornea (coordonator) .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Doina Bâclea.1984.Stoechiometria compusilor organici .Chimie generala .Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie.Sunel. M. 3.Bucuresti .1982.Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980. J. 4.I. Cerghit .Ed.Craioba . S.BIBLIOGRAFIE ---. Didactica si Pedagogica . F. METODICA PREDARII CHIMIEI 1.Hendrickson.Bucuresti .Editura Didactica si Pedagogica .Metodica predarii chimiei . 5.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica .2000 17 . Brezeanu. Marcu.D.1999.Editura Corint . L.Ministerul Educatiei Nationale . 2.G. 2. Gh.1989.Avram-Ch.Bucuresti .Organica(vol. Delia Isac . 6. Batca.1999. C. II)Ed. planuri de lectii-Ed.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.TRodica. 8. 3. 9. Catuneanu .1997.1976.Corint .Marathon-Iasi-1997.Editura Scrisul Romanesc . Manualele de chimie . CHIMIE ORGANICA 1.clasele VII-XII .1984.Editura Dacia . I.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .ICiocoiu.Timisoara .Cram. A. 7.Bucuresti . Nenitescu .Cluj .Editura Tehnica .PoliromBucuresti .

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. fizica si biologie. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Interpretarea fenomenelor. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. saruri. Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. acizi. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. 19 .CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. proprietatilor.gradul II . Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni.NOTA de prezentare pentru “Programa .CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. baze. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar.

Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie.1. Saruri. 4. Proprietati electrice ale moleculelor.1.2. 3. 3. Legatura ionica.3. 6. 3. d (Fe. Ioni in solutii. 3.3. Oxizi bazici.2. 3. 1. 3. Aplicatii. 4. Cu. azotului si fosforului. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. Studiul sistemelor chimice reversibile.1. 3.1. Ioni in camp electric.2. Reactii chimice . sulfului.4. 20 .• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare. 4. Hg) 3. Conversia energie chimica-energie termica.2.2. Azotati. 6. Hidracizi.2.1. Proprietatile ionilor si moleculelor.Zn.4. Legaturi chimice. 2. Oxizi acizi. 3.4. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. 5. Acizi.4.1. 3. Echilibre in sisteme omogene. Halogenuri ale elementelor s. Oxoacizii clorului. 1. Factorii care influenteaza viteza de reactie.4.1.fenomene care se petrec in timp. 2. Sulfati. Carbonati. Viteza de reactie. Oxizi.4. Substante compuse anorganice. Conversia de energie.1. 3.2. Legatura covalenta.Ag.1.2. p. 3.2.1. 3. Hidroxizi bazici si amfoteri.1. 5. 2.

Cataliza omogena. 2.1. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Metodologia elaborararii obiectivelor. 4. 2.CHIMIE ORGANICA 1.2. Exemplificari.1.2. Exemplificari.1. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. 3. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Exemplificari. 21 .3. 3. Compusi policondensare.2. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. 4. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. 2. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. 3.4. Exemplificari. Exemplificari. metodologia si performantele elevilor.2.3. Compusi organici macromoleculari. Reactii de substitutie la hidrocarburi. continua si sumativa. 5. 3. Compusi copolimerizare. 2. 3. Mecanisme de reactie. 6. Mecanisme de reactie. geometrica). 3. 3. Analiza compusilor organici.Proiectarea.1. 5. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. realizarea si evaluarea activitatilor didactice.5.1. Activitati de invatare bazate pe modelare. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. pozitie.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.3. Procese catalitice in chimia organica. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. Cataliza eterogena. functiune. Obiectivele educationale. 3. Reactii de oxidare la functiuni organice. 3.2. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . Conceptul de curriculum. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. 4. Agenti poluanti organici. Exemplificari. 3. naturali si sintetici. 2. Reactii chimice ale substantelor organice.

Bucuresti . 4.Bucuresti . A.Editura Academiei Romane . D.Bucuresti . CHIMIE ORGANICA 1. D.Bucuresti 1979 2.1994. Exemplificari. Exemplificari.Chimia analitica calitativa .Chimie Organica (vol. F.Bucuresti .Editura Academiei . BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Cornea (coordonator) .biologie). I. Marinescu.Editura Tehnica . 5.Bucuresti . 7. 8. Rosca .Editura Scrisul Romanesc . M. Haiduc (coordonator) . NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Marcu.Bucuresti . Hora .1990 3. Avram . 5. I si II) . G. 3. S. Modalitati de realizare. 3. Mager.matematica . Cristurean.Chimia metalelor . Invatarea interdisciplinara (chimie . C. Exemplificari.1983. M. M.Chimie organica .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .D. Editura Zecasim .Bucuresti . A. Catuneanu .Editura Dacia .4. Antoniu. R.1982.1983.1983. Hammond .Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Cluj . E.1984.Editura Stiintifica si Enciclopedica . 2.1984.Chimie generala .1989. Bejan. Andruh .Craioba .Stoechiometria compusilor organici .3. Exemplificari. Nenitescu . Cram. 6.fizica . Hendrickson.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Gh. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. C. Batca.Chimia Generala . M. 6. Modalitati de integrare a acestora in lectie.Editura Didactica si Pedagogica . L.1976. 4. Brezeanu. P. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie.Bucuresti . J. Invatarea diferentiata. 22 . Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme.5. I. Kekedy . 4. Exemplificari. Brezeanu.

Bucuresti .Chimie.1999. Jinga .Timisoara .Editura Corint .Editura Corint .Editura Didactica si Pedagogica . 2.Notiuni de metodica predarii chimiei . Naumescu . Baclea. M. E. Iovu . Constantinescu . Isac .Metodica predarii chimiei . 3. T. Fatu . S.1999.Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie .Bucuresti . 6. 8. V.5. I.Editura Marathon .1980.1997. 11.D.1999. Herlo . Ciocoiu. Rudica.Editura Didactica si Pedagogica . I.1997.Bucuresti 1997. Vlaicu . 6. M.Chimie organica . Curriculum National .Metode de invatamant .Metodica predarii chimiei in liceu .1997.clasele VII-XII .in vigoare. Fatu. I.Chimie organica (vol. 7.pentru clasele VII-XII. 9. D.Metodica predarii chimiei . S. planuri de lectii .Iasi . Bicu . Cerghit .Arad 2000 23 .Ministerul Educatiei Nationale . 4. I si II) . A.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti .1998.Bucuresti .Editura Mitron . Manualele de chimie .Editura Polinom Bucuresti . 10.Instruirea asistata de calculator .Bucuresti . METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Nenitescu . 5.Editura Universitatii A. D.Casa Cartii de Stiinta . C. D.Cluj 1997. Sunel. Ghidul de evaluare la chimie .

Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara. respectiv interdisciplinar. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. anorganica. educatia estetica.gradul I . Sunt vizate metode. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. chimie-fizica) dar privite si intra. organica. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA. reforma in evaluarea randamentului scolar. procedee. 24 .

5. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. 16. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. 3. 25 . Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. 10. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. Exemplificari. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. 19. fenomene. Exemplificari. 20. 11. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. 2. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. chimiematematica. Exemplificari. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. 7. 12.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. 6. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. referate la diferite teme din lista de continuturi. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. 4. Exemplificari. Exemplificari. Exemplificari. chimie-biologie in studiul unor notiuni. teme. 13. 9. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. 17. Exemplificari. 14. Exemplificari. 8. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. 15. Exemplificari. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. 18. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Exemplificari. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. eseuri. Exemplificari.