R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. 3 . Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare.• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici.

covalenta. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 13. halogenuri. 16. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . 9. Hidracizii halogenilor. alotropie. Carbonul si compusii sai cu oxigenul.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 4. Reactii cu formare de complecsi. Sistemul priodic. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 14. Amoniacul. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Aplicatii. Kc. 12. proprietati fizice si chimice. Potential de electrod. Factorii care influenteaza viteza de reactie. reactii simple de ordinul I si II. 11. Legile electrolizei. Proprietati si combinatii. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Stare naturala. 17. 22. Reactii cu transfer de protoni. 25. 23. obtinere. 20. Oxizii azotului. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Structura atomului. Numere cuantice(semnificatii). 5. 3. Kp. Izotopii si utilizarile lor. 26. Oxoacizii clorului. Poluarea apei. Solubilitatea. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. Saruri de amoniu. Cuprul . Legaturi intermoleculare. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. entropie. Reactii cu formare de precipitate. 24. Halogenii. Legile chimiei 2. entalpie. Oxigenul si sulful. 15. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Metalele alcaline si compusi ai lor. Kx. 18. 6. Legile termochimiei. 10. Solutii. Obtinerea. Modele atomice. Ferul. 19. 8. Metode generale de obtinere a metalelor. 7. pH-ul solutiilor. Constanta de hidroliza. entalpie libera. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Electroliza. Tipuri de retele cristaline. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Azotul. Reactii cu transfer de electroni. legatura metalica. Proprietati si combinatii. Oxizii sulfului. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. 21. pile electrice. Legea periodicitatii.

5 . proprietati fizice si chimice. nomenclatura. 2. Zaharoza. clasificare. 14. Utilizari. 13. Compusii halogenati: nomenclatura. functiune. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. utilizari 12. Aldehide si cetone: structura. proprietati fizice si chimice. obtinere. 4. alchine: structura. izomerie. Sapunuri si detergenti. nomenclatura. Acizi carboxilici: structura. nomenclatura. izomerie. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Peptide si proteine. izomerie. izomerie. Chimizarea metanului. geometrica si optica. proprietati fizice si chimice. cicloalcani: structura. 11. 9. Amidonul si celuloza. CHIMIE ORGANICA 1. Utilizari. Glucoza si fructoza: structura. obtinere. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. obtinere. obtinere. 7. proprietati fizice si chimice. 8. proprietati fizice si chimice. 5. Alchene. Alcani. Intrebuintari. nomenclatura. 6. izomerie. pozitie.27. proprietati fizice si chimice (esteri. proprietati fizice si chimice. utilizari. obtinere. Amine: structura. Alcooli si fenoli: structura. utilizari. amide. diene. Arene: structura (stare aromatica). NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. nomenclatura. Aminoacizi: structura. 10. 3. nitrili). nomenclatura. Structura compusilor organici.. proprietati fizice si chimice. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. utilizari.

Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. Metode si procedee didactice de tip euristic . Algoritmi si algoritmizare.4. 3.3. Exemplificari. 2. 3. continua si sumativa a elevilor. Exemplificari. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Tipuri de lectii. Exemplificari. Mijloace si materiale didactice. Instruirea asistata de calculator. Organizare. Exemplificari. Lectia de chimie. 3. Exemple de proiecte de activitate didactica. Problematizarea.2. 4. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Expunerea sub forma de explicatie. 3. Conversatia euristica.6.invatarea activa. 3. Exemplificari. PROGRAMA 6 . Obiectivele de referinta Competente.7.2. 3. 3. 4. Invatarea in grup. 6. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. 4.5. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Modele si modelare. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Obiective cadru. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Exemplificari. 3. 7. Metode si procedee de tip algoritmic.1. Jocul didactic.1.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 5. Programele scolare(curriculumul scolar).

realizarea si evaluarea activitatilor didactice.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat .CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 . apa. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer. proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura. sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea.

• Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Realizarea proiectelor de activitate didactica. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. 8 .

14. Legile chimiei 2. 19. 4. Oxigenul si sulful. Hidracizii halogenilor. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. 23. 18. 11. Modele atomice. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Cuprul . Legile electrolizei. Solubilitatea. Oxizii azotului. Ferul. Sistemul priodic. Reactii cu formare de precipitate. Potential de electrod. 22. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Proprietati si combinatii. Legaturi intermoleculare. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. 16. Kc. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Metalele alcaline si compusi ai lor. proprietati fizice si chimice. Oxoacizii clorului. 24. Solutii. Reactii cu transfer de protoni. 7. 21. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Amoniacul. halogenuri. 6. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. 17. Electroliza. covalenta. obtinere.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Izotopii si utilizarile lor. Stare naturala. 8. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . Oxizii sulfului. Saruri de amoniu. Poluarea apei. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 13. Aplicatii. 3. Legea periodicitatii. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. Metode generale de obtinere a metalelor. Reactii cu transfer de electroni. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 5. Tipuri de retele cristaline. reactii simple de ordinul I si II. 10. Halogenii. 20. Obtinerea. Azotul. legatura metalica. Proprietati si combinatii. pH-ul solutiilor. 9. 12. pile electrice. Legile termochimiei. Notiuni de termodinamica chimica. alotropie. Structura atomului. 15. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. 25.

pozitie. obtinere. alchine: structura. Alchene. 12. 4. Amine: structura. nomenclatura. nomenclatura. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. obtinere. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. Structura compusilor organici. 9. izomerie. Peptide si proteine. Arene: structura (stare aromatica). proprietati fizice si chimice. geometrica. obtinere. 7. Acizi carboxilici: structura. Aminoacizi: structura. proprietati fizice si chimice. Alcani: structura. diene. proprietati fizice si chimice. Chimizarea metanului. izomerie. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. Zaharoza. 8. proprietati fizice si chimice. obtinere. utilizari. 10. nomenclatura. 6. utilizari. Intrebuintari. proprietati fizice si chimice. clasificare. Sapunuri si detergenti. proprietati fizice si chimice. Glucoza si fructoza: structura. proprietati fizice si chimice. 3. 10 . 11.CHIMIE ORGANICA 1. Alcooli si fenoli: structura. 5. nomenclatura. Compusii halogenati: nomenclatura. Utilizari. izomerie. 2. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. utilizari. izomerie. functiune.

METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Mijloace si materiale didactice. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 6. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Modele si modelare. Obiective cadru. Lectia de chimie.2. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Organizare. Exemplificari. Tipuri de lectii. Invatarea in grup. 2. 4. 3. Exemplificari. Jocul didactic.5. Metode si procedee de tip algoritmic. 3. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa. Exemplificari. 4. 3.3.6. Programele scolare(curriculumul scolar). Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. 5. 3. 3. 11 .4. 7. 3. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. continua si sumativa a elevilor. Instruirea asistata de calculator.2. Exemple de proiecte de activitate didactica. 3. Exemplificari.1. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Problematizarea. Exemplificari. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II.1. Obiectivele de referinta Competente. Expunerea sub forma de explicatie. 3. Algoritmi si algoritmizare. 4.7. Conversatia euristica. Exemplificari.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

gradul II . Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. acizi. Interpretarea fenomenelor. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. saruri. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice.NOTA de prezentare pentru “Programa . Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. baze. proprietatilor. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. 13 . relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi.

Carbonati.2.3.2. Acizi. 3. 4. Viteza de reactie. 3. p. Cu.1.2. Echilibre in sisteme omogene. d (Fe. Saruri. Legaturi chimice. 3. 3.2. 1. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 3.2. 1.Zn. Proprietati electrice ale moleculelor. Oxizi bazici.2. Oxoacizii clorului. Oxizi acizi. Azotati.1.3.1.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Reactii chimice .3.1.2. 3. p si d.2. Diagrame de orbitale moleculare.Ag. Hidracizi. Aplicatii.4. Energia de retea. 1. 4. 3. 3.2. 6. 3.4.fenomene care se petrec in timp.4. ciclul Haber-Born. Sulfati. Legatura covalenta.3. Oxizi.1.1. Factorii care influenteaza viteza de reactie.1. Hidroxizi bazici si amfoteri.2. 2. 6.2. Studiul sistemelor chimice reversibile. Metoda orbitalelor moleculare. 3. 1.1. 1.2. Ioni in solutii. 3. Hibridizarea orbitalilor s. 6. 5. Ioni in camp electric. Proprietatile ionilor si moleculelor. 4. 2. 3.4.4.4. Substante compuse anorganice. Hg) 3.2. Conversia energie chimica-energie termica. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I. Echilibre in sisteme eterogene. Proprietati magnetice ale moleculelor. 5.1. Legatura ionica.1. 2.2.1. Halogenuri ale elementelor s. 2.1.2. Conversia de energie. Metoda legaturii de valenta. 5. sulfului. azotului si fosforului. Aplicatii. 14 .

Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil. 4. 7. 3. 15 . 5. Cataliza omogena. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. 4. 6. functiune. 3. Analiza compusilor organici. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. 4.1.2. pozitie.3. 4. Efectul inductiv. Agenti poluanti organici.7. Procese catalitice in chimia organica. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6.3. Efecte electronice in moleculele substantelor organice.2. Mecanisme de reactie. Reactii de substitutie la hidrocarburi. Mecanisme de reactie. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. Compusi organici macromoleculari.1. 4. Compusi policondensare.5. 4.1. 2. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. Cataliza eterogena. Efectul electromer. 6. Compusi copolimerizare. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 6. naturali si sintetici.2.CHIMIE ORGANICA 1. Reactii chimice ale substantelor organice. Biocataliza. 5. 3.2.4. geometrica si optica). 5. 4. 4.1. Mecanisme de reactie. Reactii de oxidare la functiuni organice.6. Analiza elementara calitativa si cantitativa.

3. Exemplificari. 2.1.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.3. Exemplificari. 3. Exemplificari. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. 7.5. Exemplificari. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. Modalitati de integrare a acestora in lectie. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. Modalitati de realizare.3. 4. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. Activitati de invatare bazate pe modelare. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. Exemplificari. 16 . Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. continua si sumativa. Exemplificari. Obiectivele educationale.1. 6. Exemplificari. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. 2.matematica . 3. 2. 2. Invatarea diferentiata. Exemplificari. 3. 5. Conceptul de curriculum. Exemplificari. Metodologia elaborarii obiectivelor.Proiectarea. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema .4. 8. Invatarea interdisciplinara (chimie .biologie). 3.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.fizica . realizarea si evaluarea activitatilor didactice. metodologia si performantele elevilor. Exemplificari. 3.2.2.

1989.pentru clasele VII-XII.1999.1984.1976.Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie.Bucuresti .D.Bucuresti . Margareta Constantinescu-Chimie.Editura Tehnica . M.ICiocoiu. 11. Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A. 5. I.clasele VII-XII .Chimie organica . Haiduc (coordonator) . 1994. A.Metodica predarii chimiei . Mager.Editura Corint . F.Cluj . Doina Bâclea.1979 2.Stoechiometria compusilor organici . C. Marinescu. Ghidul de evaluare la chimie .1999. 5. Cerghit .Editura Scrisul Romanesc . Batca. I.1997. Nenitescu .1998. A. S. V.Corint .Chimia metalelor . Brezeanu. Catuneanu . D. Cornea (coordonator) .Avram-Ch.Bucuresti .1999.Metodica predarii chimiei in liceu . planuri de lectii-Ed.E. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. M. Andruh . A.Bucuresti . organica-Editura Stiintifica si 4. 2. Bejan. Hora . 2.1997.TRodica.Bucuresti .Chimie generala . M.Hendrickson. Curriculum National . D.PoliromBucuresti . Gh.Nenitescu-Chimie organica(vol. Cristurean. Brezeanu. S.Bucuresti .1984.in vigoare.Organica(vol. 3. P.Cram.Chimia analitica calitativa . M.Editura Mitron . 10.Bucuresti .Bucuresti . II)Ed. E.I. Manualele de chimie . Marcu.D.Ed.Bucuresti .Bucuresti . C.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .BIBLIOGRAFIE ---.Bucuresti . Didactica si Pedagogica .Editura Dacia .Editura Didactica si Pedagogica . CHIMIE ORGANICA 1.Timisoara .Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . M.1997.Ministerul Educatiei Nationale . Fatu .CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 6. 6.Fatu. D.Craioba . 8. 9.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980.Marathon-Iasi-1997.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Delia Isac .Metode de invatamant . R.Didactica si Pedagogica . 4. 3.Hammond-Chimie Enciclopedica .Bucuresti .1997.I. Rosca .Sunel.1983. Iovu .Vlaicu -Arad .Chimia Generala . 4.1982. I.1990 3.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj . Antoniu.G.Editura Academiei Romane .Ed. C. J. S. L. 6.Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc.1983.2000 17 . Kekedy . 5.-Editura .IsiII)-Ed. 7.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

saruri. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Interpretarea fenomenelor. proprietatilor.CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.NOTA de prezentare pentru “Programa . Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice.gradul II . baze. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. acizi. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. fizica si biologie. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. 19 . Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II .

Ag. Legatura covalenta. Ioni in camp electric.4.2.1.Zn. Oxizi.1. Oxoacizii clorului. 1.1.1. Sulfati.1. 20 . 3.fenomene care se petrec in timp. 6. Legaturi chimice. 1. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Oxizi bazici.4. 5.1. Legatura ionica. Cu. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Azotati.2.2. 6. Hidracizi. 3. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie.2.2. azotului si fosforului.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare. Hidroxizi bazici si amfoteri. Ioni in solutii. 3. Conversia energie chimica-energie termica. Viteza de reactie.2.2.3. Reactii chimice . Hg) 3. 4.4. d (Fe.1. 4.3. 3. Oxizi acizi. 5. 4. Halogenuri ale elementelor s. 3. 3. 3.4.1.1. Conversia de energie. Proprietatile ionilor si moleculelor. 3. 3.4. 2. Saruri. Carbonati.1. 2. 3. Acizi. Proprietati electrice ale moleculelor. Substante compuse anorganice.2. p. 3. 3. Aplicatii. Conversia energie chimica-energie electrica si invers.4.2. 2.1. Studiul sistemelor chimice reversibile. Echilibre in sisteme omogene. sulfului.

Reactii de oxidare la functiuni organice. Conceptul de curriculum. Obiectivele educationale. 6. 21 . 3. Agenti poluanti organici.1. Cataliza omogena. Activitati de invatare bazate pe modelare. Metodologia elaborararii obiectivelor.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.2. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. continua si sumativa.3.5. 2.2. Mecanisme de reactie. 2. Compusi organici macromoleculari. 3. 4. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. 3. 3.3. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Mecanisme de reactie. 4. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 2. 3. Exemplificari. 3. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. Exemplificari. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice.4.1.2. Exemplificari. 2. geometrica). Reactii chimice ale substantelor organice. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Exemplificari. 3.1.2. 2. Reactii de substitutie la hidrocarburi. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. Exemplificari. Procese catalitice in chimia organica. Cataliza eterogena. Compusi copolimerizare. 5. functiune. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . metodologia si performantele elevilor. 3. 5. 4.1. Analiza compusilor organici.2. pozitie. Exemplificari.CHIMIE ORGANICA 1. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. Compusi policondensare. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor.3. 3. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie.Proiectarea. 3. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. naturali si sintetici.1.

22 . Cram. Cornea (coordonator) .Bucuresti . Hendrickson.Editura Tehnica .5.Editura Scrisul Romanesc .Chimie generala . E.biologie). 8. Editura Zecasim . 4.1983.1984.1976. F.Editura Academiei Romane . M.D. 3. 6. I si II) .Bucuresti .Cluj . 4. Mager. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare.Bucuresti . 5. Catuneanu . A. J. Antoniu. Brezeanu. Invatarea interdisciplinara (chimie .Bucuresti .Bucuresti . 4.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .1982. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri.Chimia Generala . L.Craioba . M. I.1989. Avram .Stoechiometria compusilor organici .Editura Didactica si Pedagogica .Chimia metalelor . C.1983. R. G. Andruh . Exemplificari.matematica .Editura Dacia .Bucuresti . 5. M.1984. 2. Bejan. A. Haiduc (coordonator) .Chimie organica . Invatarea diferentiata. Batca. 3. Gh.4. Marcu.Bucuresti .1990 3. Modalitati de realizare. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii.1994. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Cristurean. D. Rosca . Exemplificari.Bucuresti 1979 2.Chimia analitica calitativa . Exemplificari. C. Marinescu. P.Bucuresti . Exemplificari.Editura Academiei . M.Editura Stiintifica si Enciclopedica .Chimie Organica (vol. 6. Hammond . Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. Brezeanu. Modalitati de integrare a acestora in lectie. S.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica .1983. CHIMIE ORGANICA 1. Kekedy . Exemplificari. Nenitescu . D. 7.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Hora . I.3.fizica .

Cluj 1997.Chimie organica (vol. planuri de lectii . E. 11. 8. Curriculum National .1980. S.Bucuresti . 6.Editura Corint . C.1999.1999. Ciocoiu. Naumescu .Bucuresti . 6.1998. Isac . 3.Ministerul Educatiei Nationale .Timisoara .Bucuresti .Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie .Instruirea asistata de calculator .Notiuni de metodica predarii chimiei . Sunel.5.Editura Corint . V. D.in vigoare. Jinga .Iasi .Bucuresti . Baclea.1999.Metode de invatamant .D.Chimie. I. D. 10.Editura Marathon .Metodica predarii chimiei in liceu . Manualele de chimie .clasele VII-XII . D.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti .Editura Mitron . 7. 4. Vlaicu . M. Bicu .Metodica predarii chimiei . Ghidul de evaluare la chimie . Herlo .1997. Constantinescu . Cerghit .Editura Didactica si Pedagogica . Fatu .Editura Didactica si Pedagogica . S.Editura Universitatii A. Iovu .Arad 2000 23 .pentru clasele VII-XII.Bucuresti 1997. 9. I. T. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Nenitescu .Metodica predarii chimiei .1997. A. I. Rudica.Casa Cartii de Stiinta . 2. I si II) . 5.Chimie organica .Editura Polinom Bucuresti . Fatu. M.1997.

organica. Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. 24 .gradul I . precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra. respectiv interdisciplinar. chimie-fizica) dar privite si intra. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. procedee. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen. reforma in evaluarea randamentului scolar. anorganica. educatia estetica. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. Sunt vizate metode.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA.

Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. 16. Exemplificari. eseuri. Exemplificari. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. Exemplificari. 4. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. 18. 5. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. 12. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. 6. 9. chimiematematica. chimie-biologie in studiul unor notiuni. 7. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. Exemplificari. Exemplificari. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. 17. 11. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. Exemplificari. 3. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. 14. Exemplificari. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. Exemplificari. 15. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Exemplificari. Exemplificari. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. referate la diferite teme din lista de continuturi. fenomene. 19. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. 20. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. 13. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. 2. 8. teme. 10. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. Exemplificari. 25 . interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful