R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. 3 . Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic.

alotropie. 3. Tipuri de retele cristaline. 5. 23. Reactii cu formare de precipitate. 6. Ferul. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Saruri de amoniu. proprietati fizice si chimice. 8. obtinere. Electroliza. Izotopii si utilizarile lor. entropie. Structura atomului. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Oxoacizii clorului. 7. 12. Kx. legatura metalica. Reactii cu formare de complecsi. Potential de electrod. Legile termochimiei. 14. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Legile chimiei 2. 19. Legaturi intermoleculare. 15. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Metode generale de obtinere a metalelor. halogenuri. 10. Proprietati si combinatii. Legea periodicitatii. 20. pH-ul solutiilor. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Constanta de hidroliza. Solutii. covalenta. reactii simple de ordinul I si II. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. 9. 18. Sistemul priodic. entalpie libera. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Numere cuantice(semnificatii). Reactii cu transfer de protoni. 17. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. 24. Hidracizii halogenilor. Legile electrolizei. Halogenii. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. Stare naturala. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 26.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Reactii cu transfer de electroni. 4. 16. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Metalele alcaline si compusi ai lor. 25. 11. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . Obtinerea. Oxizii sulfului. Cuprul . Proprietati si combinatii. Oxigenul si sulful. 22. Aplicatii. Oxizii azotului. Solubilitatea. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. Kp. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Modele atomice. pile electrice. Poluarea apei. entalpie. 21. Amoniacul. 13. Azotul. Kc.

Glucoza si fructoza: structura. proprietati fizice si chimice. 10. Zaharoza. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. obtinere. 6. nomenclatura. nomenclatura. izomerie. 5. Utilizari. proprietati fizice si chimice. obtinere. izomerie. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. Amine: structura. Alcooli si fenoli: structura. nomenclatura. 2. Chimizarea metanului. proprietati fizice si chimice. 7. nomenclatura. Peptide si proteine. Alcani. 9. Structura compusilor organici. izomerie.. Amidonul si celuloza. 8. 14. izomerie. geometrica si optica. obtinere. clasificare. proprietati fizice si chimice. Intrebuintari. Sapunuri si detergenti. obtinere. 13. proprietati fizice si chimice. obtinere. pozitie. functiune. proprietati fizice si chimice. amide. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. 11. izomerie. Acizi carboxilici: structura.27. diene. proprietati fizice si chimice. Utilizari. utilizari. proprietati fizice si chimice (esteri. utilizari. 4. nomenclatura. nomenclatura. nitrili). CHIMIE ORGANICA 1. utilizari. Aminoacizi: structura. Aldehide si cetone: structura. 5 . Arene: structura (stare aromatica). nomenclatura. proprietati fizice si chimice. Compusii halogenati: nomenclatura. Alchene. proprietati fizice si chimice. alchine: structura. proprietati fizice si chimice. utilizari 12. 3. cicloalcani: structura.

2. Invatarea in grup. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Obiectivele de referinta Competente. 3.2. Algoritmi si algoritmizare.7. Conversatia euristica. 3. Exemplificari.invatarea activa. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Exemplificari. Exemple de proiecte de activitate didactica. 3. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Modele si modelare. Programele scolare(curriculumul scolar). Lectia de chimie. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. 3. Metode si procedee de tip algoritmic. 7.3. Tipuri de lectii. PROGRAMA 6 . 2. 3. 6. 3. Metode si procedee didactice de tip euristic .1.6. Expunerea sub forma de explicatie. 4. Exemplificari. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. 5. Exemplificari. Instruirea asistata de calculator. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. 3. Exemplificari. 4. Organizare. Jocul didactic.4. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Obiective cadru. 3.5. Exemplificari. 4.1. Mijloace si materiale didactice. Problematizarea.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. continua si sumativa a elevilor.

realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat . proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 . sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura.CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. apa.

8 . • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. • Realizarea proiectelor de activitate didactica. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv .

proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. obtinere. 14. Oxizii sulfului. Ferul. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Proprietati si combinatii. 20. 16. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. 19. Azotul. Halogenii. Reactii cu transfer de protoni. 6. Izotopii si utilizarile lor. 4. 9. legatura metalica.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Modele atomice. Legea periodicitatii. Electroliza. 23. 18. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. 7. Solutii. 22. 11. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . Hidracizii halogenilor. Proprietati si combinatii. Legaturi intermoleculare. Reactii cu formare de precipitate. Oxigenul si sulful. 15. Aplicatii. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Kc. Poluarea apei. Sistemul priodic. 21. Oxizii azotului. Solubilitatea. 10. Obtinerea. Structura atomului. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. proprietati fizice si chimice. pile electrice. 8. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. 25. 12. Legile electrolizei. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Oxoacizii clorului. Legile termochimiei. Amoniacul. Cuprul . Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Stare naturala. Tipuri de retele cristaline. 24. Metode generale de obtinere a metalelor. Notiuni de termodinamica chimica. Potential de electrod. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. 5. pH-ul solutiilor. Legile chimiei 2. Metalele alcaline si compusi ai lor. Saruri de amoniu. Reactii cu transfer de electroni. halogenuri. alotropie. 13. covalenta. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. reactii simple de ordinul I si II. 17. 3.

9. obtinere. Alcani: structura. Alcooli si fenoli: structura. Arene: structura (stare aromatica). nomenclatura. obtinere. 11. Intrebuintari. 8. Alchene. izomerie. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. Peptide si proteine. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. 2. proprietati fizice si chimice. Acizi carboxilici: structura. obtinere. proprietati fizice si chimice. utilizari. diene. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. izomerie. izomerie. 7. clasificare. 4. proprietati fizice si chimice. Glucoza si fructoza: structura. 5. Structura compusilor organici. geometrica. 10 . proprietati fizice si chimice. functiune. Compusii halogenati: nomenclatura. nomenclatura. Amine: structura. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. obtinere. Aminoacizi: structura. nomenclatura. 10. izomerie. Chimizarea metanului. 12. utilizari.CHIMIE ORGANICA 1. Utilizari. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. 3. utilizari. Sapunuri si detergenti. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. Zaharoza. pozitie. 6. alchine: structura.

Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. 3. 4. Jocul didactic.7. Metode si procedee de tip algoritmic. Tipuri de lectii. Exemplificari.2. Invatarea in grup. 4. 6. Lectia de chimie. Expunerea sub forma de explicatie. Algoritmi si algoritmizare. Programele scolare(curriculumul scolar). Exemplificari. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Exemplificari.2. 3. Exemplificari. 3.6. Organizare. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. Instruirea asistata de calculator. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa. 4. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. 3. Obiective cadru. 3. Modele si modelare.5. Conversatia euristica. continua si sumativa a elevilor.1.3. 7. 3. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. 3. Exemple de proiecte de activitate didactica.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.4. Exemplificari. Mijloace si materiale didactice.1. Problematizarea. Obiectivele de referinta Competente. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 3. 2. Exemplificari. 11 . 5.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. 13 .NOTA de prezentare pentru “Programa .gradul II . In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. acizi. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare. Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. saruri. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. proprietatilor. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. baze. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. Interpretarea fenomenelor.

1. 6.4. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 5. 3.1. Aplicatii. Hidracizi. 6. Acizi.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Oxizi.2.2.2. Proprietati magnetice ale moleculelor. 5. 3.4. Legatura covalenta.2.1. 3. Halogenuri ale elementelor s.3.2. Legatura ionica. Proprietati electrice ale moleculelor. 3. Sulfati. ciclul Haber-Born. 1.2.1. 3.1. 14 . Ioni in camp electric. Legaturi chimice. Metoda legaturii de valenta.3.4. 5. Echilibre in sisteme eterogene. Viteza de reactie. 4.4. 1.1. Carbonati. 2. Hidroxizi bazici si amfoteri. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. sulfului. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I.2. p si d. 2.2. Oxizi acizi.1.3.3.fenomene care se petrec in timp.2. 6.2. Hg) 3.2.1. 4. Metoda orbitalelor moleculare. Conversia energie chimica-energie termica. Oxizi bazici. Echilibre in sisteme omogene. Substante compuse anorganice. 3.4.1. Reactii chimice . Conversia de energie.1. Azotati. 1. 4. Aplicatii. p. Diagrame de orbitale moleculare.2. 3.Zn. Hibridizarea orbitalilor s. 3. Studiul sistemelor chimice reversibile. 3. Ioni in solutii. 1. Saruri. Cu. 3. Energia de retea.1. Proprietatile ionilor si moleculelor. 1.2. 3.1. azotului si fosforului. 2.2.2.4. Oxoacizii clorului.Ag. d (Fe. 3. 2.

5. Reactii de substitutie la hidrocarburi. 4.1. 6. 4.1. 4. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. Compusi copolimerizare. Efectul inductiv. Efecte electronice in moleculele substantelor organice. 3. geometrica si optica). Cataliza omogena. 15 . organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6. pozitie. Analiza compusilor organici.3.7.2. Compusi policondensare. 3. 5. Mecanisme de reactie. Mecanisme de reactie. Mecanisme de reactie. 7. Cataliza eterogena. 4. 6. Procese catalitice in chimia organica. 4. functiune. 5. Biocataliza. Agenti poluanti organici.1.2. Reactii de aditie ale hidrocarburilor.3. Reactii de oxidare la functiuni organice. 3. 6. Analiza elementara calitativa si cantitativa. naturali si sintetici. 4.6.1. 2. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. 4.2. Reactii chimice ale substantelor organice.CHIMIE ORGANICA 1. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil.2. 4. 5. Efectul electromer.4. Compusi organici macromoleculari.

6. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator.matematica . realizarea si evaluarea activitatilor didactice. 7. 2. Exemplificari. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Exemplificari.3. Exemplificari. Exemplificari. 8.biologie). 4. Obiectivele educationale. Exemplificari. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. 2.3. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe modelare. metodologia si performantele elevilor. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala.1. continua si sumativa. Conceptul de curriculum. Metodologia elaborarii obiectivelor. Exemplificari. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. 2. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii.5. 3. 3. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. Invatarea diferentiata. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. 16 . NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. Modalitati de integrare a acestora in lectie.4. 2.2. 3.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.1. 5. Exemplificari.fizica . 3. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. Invatarea interdisciplinara (chimie . Exemplificari. Modalitati de realizare. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema .Proiectarea.2. 3. 3. Exemplificari. Exemplificari.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.

D.Avram-Ch.Editura Corint .Craioba . Iovu .Bucuresti . 5. L. Delia Isac .1983.Bucuresti .Chimia metalelor .Ed.Bucuresti . M.Organica(vol.Bucuresti .Cluj .PoliromBucuresti .1999.1979 2.1998.clasele VII-XII . S. Cristurean.1976.Editura Dacia .1997.I. 10.Vlaicu -Arad .Ed.D.1984. E.Chimia analitica calitativa . Kekedy . M. Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A. D. 6. 3.Bucuresti . Catuneanu . Antoniu.1997. A. M. C. Haiduc (coordonator) .TRodica.1999.-Editura .Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj . CHIMIE ORGANICA 1. Nenitescu .1983. 4.Bucuresti . 11.Hendrickson.Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie.G. 6. 1994. planuri de lectii-Ed.pentru clasele VII-XII.Metodica predarii chimiei in liceu .Marathon-Iasi-1997.2000 17 .Chimie organica .Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc. V. R. D. F. Cornea (coordonator) .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Didactica si Pedagogica . Batca.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. P.Editura Scrisul Romanesc . Cerghit . Manualele de chimie . 5. Marinescu.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Brezeanu.Editura Tehnica .Bucuresti . Rosca .1997.Fatu. Hora .Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980. Curriculum National . A.in vigoare. 3.1989.Bucuresti . I.D. 5. II)Ed.Bucuresti .Sunel.Editura Academiei Romane .Corint .1984.BIBLIOGRAFIE ---.1997. organica-Editura Stiintifica si 4. Gh. 2. M.Ministerul Educatiei Nationale .E.Bucuresti . 4.Timisoara . Ghidul de evaluare la chimie .Cram.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Chimie generala . Bejan.Didactica si Pedagogica .Nenitescu-Chimie organica(vol.I. METODICA PREDARII CHIMIEI 1.1990 3. Marcu. Brezeanu.Bucuresti . Fatu . 6. Mager. 7.1982.Bucuresti .ICiocoiu. C. 9.Chimia Generala . 2. I.Stoechiometria compusilor organici . Andruh . A. I.Editura Didactica si Pedagogica . Doina Bâclea. Margareta Constantinescu-Chimie. J. 8. C. S.Hammond-Chimie Enciclopedica . S. M.Metode de invatamant .Metodica predarii chimiei .Editura Mitron .1999.IsiII)-Ed.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. proprietatilor. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II .NOTA de prezentare pentru “Programa . Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. 19 . relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. baze.gradul II . Interpretarea fenomenelor. acizi.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. saruri. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. fizica si biologie. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar.CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora.

1.1.2.1. 4.2.1.2. Legatura covalenta. Conversia energie chimica-energie termica. Reactii chimice . 3.1. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Oxizi acizi. p. Studiul sistemelor chimice reversibile. azotului si fosforului. sulfului. Legatura ionica. 3. 1. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 4.2. 3.2. 5. Oxizi bazici.4. Oxizi.2. 4. Azotati. Conversia energie chimica-energie electrica si invers.1.fenomene care se petrec in timp. Proprietatile ionilor si moleculelor. 3. 6.3. Hidracizi. Aplicatii. 3.4. Carbonati. Conversia de energie.Ag. Acizi. Viteza de reactie. 2.2. 20 .2. 1.1. 3. 2. Oxoacizii clorului. 3. Sulfati. Legaturi chimice.4. d (Fe.1. Hidroxizi bazici si amfoteri.4. 2.2. Proprietati electrice ale moleculelor. 3.4.4.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare. 3.1. Echilibre in sisteme omogene. Saruri. Substante compuse anorganice. Ioni in solutii.3. 3.Zn. 3.1. Halogenuri ale elementelor s.1. Cu. Ioni in camp electric. 6. Hg) 3. 3. 5.

Analiza elementara calitativa si cantitativa. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. Reactii de oxidare la functiuni organice. 5. 3.1.3. 3. 5.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. Procese catalitice in chimia organica. Compusi copolimerizare. continua si sumativa. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. 2. Reactii chimice cu formare de compusi ionici.4. naturali si sintetici. Exemplificari. 3. pozitie. Conceptul de curriculum. functiune. Exemplificari. Exemplificari. Metodologia elaborararii obiectivelor. 21 . 2. Compusi organici macromoleculari.5. 2. 4. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor.2. Agenti poluanti organici. 3.3. Reactii chimice ale substantelor organice. 3.2. Reactii de substitutie la hidrocarburi.1. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 6. geometrica). 3. Activitati de invatare bazate pe modelare.3.1. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . 2. Cataliza eterogena. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. metodologia si performantele elevilor. Analiza compusilor organici.Proiectarea.CHIMIE ORGANICA 1. 3. 4.1. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. 3. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Cataliza omogena. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Obiectivele educationale.2. Exemplificari. 3. 2. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala.1. Exemplificari. 4. 3.2. Mecanisme de reactie.2. Compusi policondensare. Mecanisme de reactie.

A. P.biologie). Antoniu. Bejan. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. D. M.1989. Brezeanu. Exemplificari.D. Haiduc (coordonator) .1990 3. Invatarea interdisciplinara (chimie .fizica . Andruh . E. Batca.Chimie Organica (vol. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. A.3.Bucuresti 1979 2.Bucuresti .Editura Stiintifica si Enciclopedica .4. Modalitati de realizare.Editura Scrisul Romanesc .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Gh. Rosca . 3. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 5.1983.Bucuresti . I.Bucuresti . Editura Zecasim . C.Chimie generala .1994.Chimia Generala .Bucuresti . Modalitati de integrare a acestora in lectie. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie.Bucuresti .1984. Hora .matematica . Marcu. 4.1976. D. Kekedy .1982.Editura Dacia . 4. G. Cristurean. 8.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica .5. 3. Mager. S. Avram . 22 . J.Bucuresti . Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. M. R.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Exemplificari. Exemplificari. Marinescu. Exemplificari.Chimia analitica calitativa . M. Hammond .Bucuresti . CHIMIE ORGANICA 1.Chimia metalelor . Hendrickson. 5.Chimie organica . 2. Catuneanu . Exemplificari. 7.Editura Academiei .Cluj . 4. C. Nenitescu .1983.Bucuresti . Cornea (coordonator) . 6. Cram. I si II) . Brezeanu. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii.Craioba .Stoechiometria compusilor organici .Editura Tehnica . M. 6.Editura Didactica si Pedagogica .1983. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri.Editura Academiei Romane . Invatarea diferentiata.1984. I. F. L.

Editura Corint . Iovu .Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie .clasele VII-XII . S.Editura Mitron .Chimie organica .Arad 2000 23 . Ciocoiu. Fatu. Constantinescu . Sunel.Bucuresti 1997.1999. T. Naumescu . Manualele de chimie . D. Vlaicu .Editura Marathon . I. 5. 3.Metodica predarii chimiei .Cluj 1997.Editura Polinom Bucuresti .Notiuni de metodica predarii chimiei . 6.Chimie.Casa Cartii de Stiinta . M.5.Bucuresti .in vigoare. C. E.Timisoara . 10.D.Metodica predarii chimiei .Instruirea asistata de calculator . 11.1997.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti .Bucuresti .Editura Corint . Baclea.1997. Fatu .Bucuresti . 6.1998.Metodica predarii chimiei in liceu . 8. Nenitescu . Jinga . 4. A. D. Isac .1999. Cerghit . I si II) .Ministerul Educatiei Nationale . V. planuri de lectii . Rudica.Editura Universitatii A.Chimie organica (vol. 7. Ghidul de evaluare la chimie . 2.Metode de invatamant .1999. Herlo .Editura Didactica si Pedagogica . S. M.Iasi . Bicu . Curriculum National .1997. I.pentru clasele VII-XII.1980. I. 9. D.Editura Didactica si Pedagogica .Bucuresti . METODICA PREDARII CHIMIEI 1.

optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. procedee. anorganica. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. respectiv interdisciplinar.gradul I . mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. educatia estetica. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. reforma in evaluarea randamentului scolar. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen. 24 . organica. Sunt vizate metode. chimie-fizica) dar privite si intra. Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica.

13. Exemplificari. Exemplificari. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. 16. Exemplificari. fenomene. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. Exemplificari. teme. 3. 4. Exemplificari. 18. 7. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. 25 . Exemplificari. 17. 10. chimie-biologie in studiul unor notiuni. Exemplificari. referate la diferite teme din lista de continuturi. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. Exemplificari. 8. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. chimiematematica. 14. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. 6. 11. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. 2. 12. 20. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. Exemplificari. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. 9. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. eseuri. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. 15. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. 5. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. 19. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful