P. 1
CHIMIE

CHIMIE

|Views: 1,004|Likes:
Published by Herbil Marian

More info:

Published by: Herbil Marian on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

3 . Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute.• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor.

Reactii cu transfer de protoni. 14. 23. Proprietati si combinatii. 26. legatura metalica. 22. Obtinerea. 8. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Stare naturala. Legea periodicitatii. Cuprul . Reactii cu transfer de electroni. Legile chimiei 2. 13. Potential de electrod. 9. 16. Structura atomului. Reactii cu formare de complecsi. Hidracizii halogenilor. Halogenii. pH-ul solutiilor. obtinere. covalenta. Poluarea apei. Metode generale de obtinere a metalelor. Kc. Numere cuantice(semnificatii). 5. 18. Azotul. halogenuri. 19. 17. entalpie libera. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Sistemul priodic. Legaturi intermoleculare. Aplicatii. 15. Kp. Oxizii azotului. 24. Amoniacul. Tipuri de retele cristaline. Izotopii si utilizarile lor. Oxigenul si sulful. Proprietatile si concentratiile solutiilor. 21. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 12. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . Legile electrolizei. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. entropie. 4. Electroliza. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. 11. pile electrice. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. Oxizii sulfului. Proprietati si combinatii. Reactii cu formare de precipitate. Metalele alcaline si compusi ai lor. Legile termochimiei. Solubilitatea. entalpie. Constanta de hidroliza. Solutii. proprietati fizice si chimice. 25. Ferul. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. 6. alotropie. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. 7.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 20. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Saruri de amoniu. Modele atomice. 10. reactii simple de ordinul I si II. Kx. Oxoacizii clorului. 3. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor.

obtinere. Aldehide si cetone: structura. 13. izomerie. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. 10. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. clasificare. Sapunuri si detergenti. utilizari. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. pozitie. 4. nomenclatura. Utilizari. proprietati fizice si chimice. 9.. proprietati fizice si chimice. izomerie. Intrebuintari. Compusii halogenati: nomenclatura. 6. nomenclatura. utilizari 12. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. Alcooli si fenoli: structura. nomenclatura. functiune. izomerie. Acizi carboxilici: structura. 7. 14. nomenclatura. Alchene. obtinere. Alcani. nitrili). proprietati fizice si chimice. Zaharoza. Structura compusilor organici. proprietati fizice si chimice. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara.27. geometrica si optica. proprietati fizice si chimice. CHIMIE ORGANICA 1. amide. Peptide si proteine. 11. Chimizarea metanului. Amidonul si celuloza. 5 . obtinere. Amine: structura. utilizari. proprietati fizice si chimice. Utilizari. 3. 8. nomenclatura. cicloalcani: structura. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice (esteri. 5. 2. Aminoacizi: structura. proprietati fizice si chimice. diene. izomerie. utilizari. obtinere. izomerie. alchine: structura. obtinere. Glucoza si fructoza: structura. nomenclatura. Arene: structura (stare aromatica). nomenclatura.

2.1. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. 3. Exemplificari. continua si sumativa a elevilor. 3. Obiectivele de referinta Competente. Expunerea sub forma de explicatie. Exemplificari.1.5. Exemplificari. 4. Jocul didactic. 4. Conversatia euristica. 3. 3.2. 3. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Lectia de chimie.invatarea activa. Organizare. Obiective cadru.3. 2. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Algoritmi si algoritmizare. Tipuri de lectii.6. Programele scolare(curriculumul scolar). Modele si modelare. 4. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. Exemple de proiecte de activitate didactica. Exemplificari. 7. Metode si procedee didactice de tip euristic . Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. Exemplificari. Problematizarea. Invatarea in grup. PROGRAMA 6 .4. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. 3.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Metode si procedee de tip algoritmic. Instruirea asistata de calculator. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. 3. 6. 3. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Exemplificari. Mijloace si materiale didactice.7. 5.

Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 . Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea. sol. apa.CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat . In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei. proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer.

• Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Realizarea proiectelor de activitate didactica. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. 8 .

Legile electrolizei. Ferul. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Legea periodicitatii. Solutii. Amoniacul. 3. Halogenii. 18. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Cuprul . pile electrice. 15. alotropie. Metalele alcaline si compusi ai lor. 6. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . covalenta. Solubilitatea. Izotopii si utilizarile lor. pH-ul solutiilor. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Aplicatii. 12. Structura atomului. Azotul. Obtinerea. 11. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Oxigenul si sulful. 23. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. 21. 5. Notiuni de termodinamica chimica. Stare naturala. halogenuri. Poluarea apei. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Oxizii azotului. Legile chimiei 2. Reactii cu transfer de electroni. Electroliza. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 8. reactii simple de ordinul I si II. Reactii cu transfer de protoni. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 9. Proprietatile si concentratiile solutiilor. 17. 24. Proprietati si combinatii. obtinere. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. 22. Potential de electrod.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 4. Hidracizii halogenilor. Kc. 10. Metode generale de obtinere a metalelor. Legaturi intermoleculare. Oxoacizii clorului. proprietati fizice si chimice. Oxizii sulfului. 7. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. Saruri de amoniu. Reactii cu formare de precipitate. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. 19. 13. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. Legile termochimiei. Modele atomice. 25. Tipuri de retele cristaline. 16. 20. Sistemul priodic. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. 14. legatura metalica. Proprietati si combinatii.

2. Acizi carboxilici: structura. nomenclatura. 5. Chimizarea metanului. Utilizari. utilizari. Glucoza si fructoza: structura. proprietati fizice si chimice. clasificare. Aminoacizi: structura. 3. proprietati fizice si chimice. pozitie. geometrica. nomenclatura. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. Sapunuri si detergenti. utilizari. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. izomerie. 8. nomenclatura. utilizari. obtinere. proprietati fizice si chimice. Peptide si proteine. 9. Alcooli si fenoli: structura. diene. obtinere. izomerie. 10 . nomenclatura. 7.CHIMIE ORGANICA 1. functiune. Alcani: structura. izomerie. Arene: structura (stare aromatica). proprietati fizice si chimice. Amine: structura. Zaharoza. proprietati fizice si chimice. Compusii halogenati: nomenclatura. izomerie. nomenclatura. 4. proprietati fizice si chimice. 10. Alchene. obtinere. 12. proprietati fizice si chimice. alchine: structura. nomenclatura. obtinere. 11. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. 6. Intrebuintari. Structura compusilor organici. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice.

3. 11 . Algoritmi si algoritmizare. Exemplificari. 7. 4. Obiectivele de referinta Competente.7. 3. 3. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 3. continua si sumativa a elevilor.2. Metode si procedee de tip algoritmic. Invatarea in grup. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa.1. Expunerea sub forma de explicatie. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. 5. 6.5. Exemplificari. 4. Lectia de chimie.6. Modele si modelare. 4.2. Exemple de proiecte de activitate didactica.4.3. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Exemplificari. Obiective cadru. 2. Programele scolare(curriculumul scolar). Mijloace si materiale didactice. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei.1. 3. Exemplificari. Problematizarea. 3. Tipuri de lectii. Organizare. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Jocul didactic. 3. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. 3. Exemplificari. Instruirea asistata de calculator. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Exemplificari. Conversatia euristica.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria.gradul II . saruri.NOTA de prezentare pentru “Programa . Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. acizi. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. baze.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. 13 . Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare. proprietatilor. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Interpretarea fenomenelor. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru.

Metoda orbitalelor moleculare. 3.1. 3. Acizi. 4.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. d (Fe. 5. Reactii chimice . 6.2.2.1. 3. Hidroxizi bazici si amfoteri. 3. Halogenuri ale elementelor s.2. Legaturi chimice.3.4.4.Ag.1. Viteza de reactie. Conversia de energie.3.4. Oxizi. Carbonati. Oxizi acizi. Aplicatii. 2. 3.2. Sulfati. 1.2.2.2.4. sulfului.4. 3.1. 2. 14 . 2. Conversia energie chimica-energie termica. Aplicatii. 3.1. 6. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. 1. Oxoacizii clorului. 5. 2. 3.2. ciclul Haber-Born. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 1. 4.2. Ioni in camp electric. 3. 1. 3. 5. Oxizi bazici.1.3. Legatura ionica. Echilibre in sisteme eterogene. Energia de retea. Proprietati electrice ale moleculelor. 4. p si d.1. Hg) 3.2. Hidracizi.3.1. Legatura covalenta. 1. Proprietati magnetice ale moleculelor.1. azotului si fosforului. Cu. Hibridizarea orbitalilor s.1. Ioni in solutii.1. Azotati. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I.fenomene care se petrec in timp.2.4. Studiul sistemelor chimice reversibile.2. 6. Metoda legaturii de valenta. Saruri. Echilibre in sisteme omogene. Proprietatile ionilor si moleculelor.2.1. Diagrame de orbitale moleculare.Zn. Substante compuse anorganice.2. 3. 3. p.2.

4. Compusi copolimerizare. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. 4. Analiza compusilor organici.2.CHIMIE ORGANICA 1.1. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Compusi policondensare. 4. 4. 5. 6. 4. naturali si sintetici. functiune.6. 4. Reactii de oxidare la functiuni organice.3. 5. 3.2. Efectul electromer. 5. 2. Cataliza eterogena. Cataliza omogena. Biocataliza. 6.3. Procese catalitice in chimia organica. 4. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6.5. geometrica si optica). Reactii de substitutie la hidrocarburi. 6. 3. Agenti poluanti organici. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. Compusi organici macromoleculari. Mecanisme de reactie.7. 7. 3. Efecte electronice in moleculele substantelor organice. 4.1.2. pozitie. Mecanisme de reactie. Efectul inductiv. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 4. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil. 15 .1.2. Reactii chimice ale substantelor organice. Mecanisme de reactie.1. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. Reactii chimice cu formare de compusi ionici.

Exemplificari. 5.matematica . Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. Activitati de invatare bazate pe modelare. 3. 3. 4. Exemplificari. Exemplificari. Exemplificari. Obiectivele educationale. Invatarea diferentiata. 3. Modalitati de integrare a acestora in lectie. Exemplificari.fizica . 2. Exemplificari. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor.5. Exemplificari. 3.biologie).3. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. 2. Exemplificari.3. Modalitati de realizare. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Metodologia elaborarii obiectivelor. Exemplificari. 3. 6. Invatarea interdisciplinara (chimie .Proiectarea. Exemplificari. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice.1. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. 7.4. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. metodologia si performantele elevilor. 2. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . 2.2.1. 16 . Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. continua si sumativa. 8.2.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. Conceptul de curriculum. Exemplificari. 3. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. realizarea si evaluarea activitatilor didactice.

3. 6.PoliromBucuresti . Manualele de chimie .Cluj . V.Ministerul Educatiei Nationale . 1994.Chimie organica .Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Brezeanu.1999. R. Mager.1984. A.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. S. Gh.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.Organica(vol.1983.Metodica predarii chimiei . Bejan. D. 5.Bucuresti . 6. M.Bucuresti . Brezeanu.1979 2.Editura Tehnica . Antoniu.D.1999.1997.Bucuresti .Editura Academiei Romane . Ghidul de evaluare la chimie . C. I.Bucuresti . Marcu.in vigoare. Cornea (coordonator) .2000 17 .Editura Mitron .Vlaicu -Arad .Craioba .ICiocoiu.Hammond-Chimie Enciclopedica . Delia Isac .Bucuresti .-Editura . 8. CHIMIE ORGANICA 1.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Bucuresti . Haiduc (coordonator) . Iovu . M. D. 11.Hendrickson.Editura Scrisul Romanesc .1989.Chimia analitica calitativa . 4.Nenitescu-Chimie organica(vol. 5. M. Margareta Constantinescu-Chimie.Bucuresti .Didactica si Pedagogica . I.Fatu.Chimia metalelor . Cerghit . Hora . Doina Bâclea.Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie. Didactica si Pedagogica .Ed. METODICA PREDARII CHIMIEI 1.IsiII)-Ed.1982.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .D.1997.BIBLIOGRAFIE ---.Sunel. II)Ed.clasele VII-XII .1976. 10. Kekedy . Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A.1990 3. I. Marinescu. M. Batca.Marathon-Iasi-1997. F. Curriculum National .Editura Dacia . planuri de lectii-Ed.I. C. Nenitescu .Avram-Ch. Rosca .1999.TRodica. 9. 5. M. D.I. A.Bucuresti .Editura Corint .1997.Corint . Catuneanu .E. P. Fatu .Editura Didactica si Pedagogica .Ed.Timisoara . E.Chimia Generala . Cristurean. S. 3.Chimie generala .Stoechiometria compusilor organici .G.Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980.1997. L. J.Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc. 6.Bucuresti .1998. Andruh . 2.Bucuresti .Cram. A. S. 7.Metode de invatamant .1983. 2.Bucuresti .pentru clasele VII-XII.Bucuresti . 4.Metodica predarii chimiei in liceu . C. organica-Editura Stiintifica si 4.1984.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Interpretarea fenomenelor.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. proprietatilor. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare.gradul II . Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice.CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. saruri. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. baze.NOTA de prezentare pentru “Programa . Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. 19 .CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. fizica si biologie. Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. acizi. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.

Substante compuse anorganice. 3. Oxoacizii clorului. 3. Oxizi bazici.4.1. Oxizi. 5. 3.2.1.3.1.4. Carbonati. Halogenuri ale elementelor s.1. Proprietati electrice ale moleculelor.2. Saruri. p.fenomene care se petrec in timp. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Hidroxizi bazici si amfoteri. Viteza de reactie. Reactii chimice .2.1. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. Cu. 5. 3.2.1.3. Azotati. d (Fe. 20 . 3.2.2. azotului si fosforului.1. 3.2. 3. 3. 1. Hg) 3. 2. Acizi.4. Ioni in solutii.1. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. 1. 3. 2. Oxizi acizi. Conversia de energie. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Conversia energie chimica-energie termica.Zn.1. 3. 6.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare.2. 4. Legatura covalenta.2. Legaturi chimice. sulfului. 3. 3. Studiul sistemelor chimice reversibile.4. Sulfati.4. Legatura ionica. Aplicatii. 2.4. Proprietatile ionilor si moleculelor. 4.1. Ioni in camp electric. 6. Echilibre in sisteme omogene. 4.1. Hidracizi.Ag.

2.1. 3.2. realizarea si evaluarea activitatilor didactice.3.CHIMIE ORGANICA 1. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 3. 3. Mecanisme de reactie. Exemplificari. Reactii de substitutie la hidrocarburi. Reactii chimice ale substantelor organice.3. 2. Compusi organici macromoleculari. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor.1. 3. 6. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. Metodologia elaborararii obiectivelor. 2.5. 2. Cataliza eterogena.4. Reactii de aditie ale hidrocarburilor. 3. Analiza compusilor organici. Analiza elementara calitativa si cantitativa. metodologia si performantele elevilor. 4. 3. naturali si sintetici.2. Activitati de invatare bazate pe modelare. 4.1. Compusi policondensare. Procese catalitice in chimia organica. Exemplificari. 3.1. 5. 5.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. pozitie. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. Mecanisme de reactie.Proiectarea. 2. Obiectivele educationale. Agenti poluanti organici. 21 . Compusi copolimerizare. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . functiune. Conceptul de curriculum. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. 2. Cataliza omogena. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. Reactii de oxidare la functiuni organice.2. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice.1. 3.3.2. Exemplificari. Exemplificari. Exemplificari. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. geometrica). continua si sumativa. 4. 3. 3.

Chimie generala .Bucuresti . L.Chimia Generala . Cram.5. Exemplificari. Invatarea interdisciplinara (chimie . 6. Gh. F. Cristurean.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . P. Hendrickson.biologie). Nenitescu . Cornea (coordonator) .Bucuresti . I si II) . 4. Modalitati de integrare a acestora in lectie. Catuneanu .Editura Stiintifica si Enciclopedica .1984. M.1983. Exemplificari. 3. M.1984.1990 3. C.Bucuresti .Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Exemplificari. 6. C.Craioba .Bucuresti .Editura Tehnica . Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. Batca.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Editura Academiei .matematica . 5.1989. D. Invatarea diferentiata.1976.Editura Dacia .Bucuresti .D. I. 4. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Brezeanu. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. Hammond . 7.4.Editura Didactica si Pedagogica .Chimia analitica calitativa . Haiduc (coordonator) . Editura Zecasim . Exemplificari.Chimie Organica (vol. Marinescu. G. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. Exemplificari. I.Cluj . M. Mager.Editura Academiei Romane .Bucuresti 1979 2.Bucuresti . Kekedy . Marcu. Andruh . J.1994. M. Rosca .fizica . 5.Editura Scrisul Romanesc . Avram . CHIMIE ORGANICA 1.1982. S. A. 4. D. Modalitati de realizare. Hora . 22 .Chimie organica . Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. 8.1983. 3. A.Stoechiometria compusilor organici . 2. Antoniu.Bucuresti .Bucuresti .1983. E. Brezeanu. Bejan. R.Chimia metalelor .3.

T.1997.Editura Didactica si Pedagogica .Ministerul Educatiei Nationale . 6. Bicu .Metode de invatamant . 11.1997.1999.Metodica predarii chimiei .Instruirea asistata de calculator .1997.Bucuresti . S. 6.1980. planuri de lectii . Isac .Editura Marathon . Iovu . Naumescu . I. Herlo . V. S.Notiuni de metodica predarii chimiei . Constantinescu .Metodica predarii chimiei in liceu . I. 10. Rudica. I si II) . Manualele de chimie .Editura Corint . Ghidul de evaluare la chimie . 4. D. Baclea. Jinga .Arad 2000 23 . M.clasele VII-XII .Cluj 1997. 2. Vlaicu . A.D.in vigoare. M.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti . Fatu.Editura Mitron . 5.5. 7.Chimie organica .Metodica predarii chimiei . Curriculum National .Chimie organica (vol.Editura Polinom Bucuresti . I. METODICA PREDARII CHIMIEI 1.Editura Universitatii A.Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie .Timisoara .1998. Cerghit . 9. Sunel. Ciocoiu.1999.Bucuresti . E.Iasi . Fatu . C. 3.Editura Didactica si Pedagogica . D.Editura Corint .Casa Cartii de Stiinta .1999.Bucuresti .Bucuresti . Nenitescu . 8.pentru clasele VII-XII.Chimie. D.Bucuresti 1997.

gradul I . educatia estetica. procedee.TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA. anorganica. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra. organica. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. 24 . Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II. Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. respectiv interdisciplinar.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. Sunt vizate metode. chimie-fizica) dar privite si intra. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara. reforma in evaluarea randamentului scolar. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare.

Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. 8. eseuri. Exemplificari. teme. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Exemplificari. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. 14. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. chimie-biologie in studiul unor notiuni.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. 4. Exemplificari. 15. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. 3. 5. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. 10. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. 20. fenomene. 11. 25 . Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. 13. Exemplificari. Exemplificari. 16. Exemplificari. 9. 2. 18. referate la diferite teme din lista de continuturi. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. 7. Exemplificari. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. 12. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. 6. Exemplificari. 17. Exemplificari. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. chimiematematica. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. 19. Exemplificari. Exemplificari. Exemplificari. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->