R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Chimie
Programa pentru examenul de definitivare invatamant • obtinerea gradului didactic II

in

Tematica pentru

obtinerea gradului didactic I

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442/ 21.03.2000

PROGRAMA
PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI

I

NOTA

de prezentare pentru “Programa de definitivat - CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura, proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer, apa, sol. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei, stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie )facultati de 4 si 5 ani)

2

Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta. Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. Realizarea proiectelor de activitate didactica. Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic.• • • • • • • • • • • • • COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic. 3 . Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic.

21. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Amoniacul. Legaturi intermoleculare. 6. pH-ul solutiilor. Solubilitatea. Metode generale de obtinere a metalelor. Poluarea apei. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. 9. entalpie. Oxigenul si sulful. Halogenii. 11. Reactii cu transfer de electroni. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. 10. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Legea periodicitatii. reactii simple de ordinul I si II. 13. Metalele alcaline si compusi ai lor. Solutii. Cuprul . halogenuri. 18. 4. 8. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. obtinere. proprietati fizice si chimice. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Proprietati si combinatii. 3. Hidracizii halogenilor. Izotopii si utilizarile lor.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Oxizii azotului. 12. Legile termochimiei. Electroliza. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. Proprietatile si concentratiile solutiilor. 23. Potential de electrod. Structura atomului. Stare naturala. Reactii cu transfer de protoni. Modele atomice. 26. 19. 22. Reactii cu formare de precipitate. entropie. Notiuni de termodinamica chimica: energie interna. legatura metalica. Kp. Oxizii sulfului. Saruri de amoniu. Azotul. alotropie. Kc. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. Tipuri de retele cristaline. 20. Kx. Constanta de hidroliza. 14. pile electrice. Obtinerea. 5. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. Aplicatii. Sistemul priodic. 17. Reactii cu formare de complecsi. Numere cuantice(semnificatii). Oxoacizii clorului. 15. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. Ferul. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. aerului si solului cu agenti anorganici 4 . 25. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. 24. Legile electrolizei. 7. covalenta. 16. Proprietati si combinatii. entalpie libera. Legile chimiei 2.

Chimizarea metanului. 3. Amine: structura. 9. alchine: structura. 14. Aminoacizi: structura. proprietati fizice si chimice. izomerie.27. 5. Amidonul si celuloza. nomenclatura. 2. functiune. proprietati fizice si chimice. Derivati functionali ai acizilor organici: clasificare. proprietati fizice si chimice. izomerie. Utilizari. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. izomerie. 11. diene. proprietati fizice si chimice. utilizari. geometrica si optica. 10.. 5 . Sapunuri si detergenti. 4. nitrili). nomenclatura. nomenclatura. CHIMIE ORGANICA 1. Peptide si proteine. izomerie. 6. nomenclatura. 13. cicloalcani: structura. clasificare. Glucoza si fructoza: structura. Alchene. Structura compusilor organici. utilizari. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. obtinere. nomenclatura. pozitie. obtinere. proprietati fizice si chimice. nomenclatura. Alcooli si fenoli: structura. Compusii halogenati: nomenclatura. obtinere. Intrebuintari. Alcani. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. proprietati fizice si chimice. Arene: structura (stare aromatica). 7. izomerie. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. obtinere. Aldehide si cetone: structura. proprietati fizice si chimice. Utilizari. obtinere. Acizi carboxilici: structura. 8. amide. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. proprietati fizice si chimice (esteri. Zaharoza. utilizari 12. utilizari.

3. 3. 6.1. Obiective cadru. Metode si procedee didactice de tip euristic . Modalitati de realizare a evaluarilor initiale.1. Problematizarea. Exemplificari. Instruirea asistata de calculator. continua si sumativa a elevilor.6. Obiectivele de referinta Competente. Exemplificari. Exemple de proiecte de activitate didactica.7. Mijloace si materiale didactice. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. Modele si modelare. Lectia de chimie. Expunerea sub forma de explicatie.invatarea activa. 4. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare.2. Exemplificari. Organizare. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi.3. 3. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie. 7. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Exemplificari. 4. 5. Jocul didactic. Conversatia euristica. 3. 3. 2.2.5. 4. 3. Tipuri de lectii. PROGRAMA 6 . Programele scolare(curriculumul scolar). 3. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Exemplificari. Exemplificari. Invatarea in grup. 3. Algoritmi si algoritmizare. Metode si procedee de tip algoritmic. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei.4.

proprietatile si intrebuintarile substantelor anorganice si organice. Temele de metodica s-au bazat pe proiectarea. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. In alcatuirea acestei programe s-a tinut seama de accesibilitatea ei. apa. S-a avut in vedere cunoasterea efectelor poluante ale substantelor chimice asupra mediului inconjurator: aer.CHIMIE” Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice.PENTRU DEFINITIVAREA IN INVATAMANT CHIMIE PROFESORI II NOTA de prezentare pentru “Programa de definitivat . sol. Tematica abordata este strans corelata cu programa scolara si vizeaza corelatiile intre structura. stiind ca este destinata tinerilor absolventi ai facultatilor cu specializarea chimie (facultati de 3 ani) 7 .

• Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta.COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic definitiv . • Corelarea obiectivelor operationale cu metodele didactice si probele de evaluare. 8 . • Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema si probleme precum si interpretarea din punct de vedere chimic a rezultatelor obtinute. • Clasificarea reactiilor chimice dupa natura particulelor. • Exemplificarea diverselor metode de predare-invatare. • Realizarea proiectelor de activitate didactica.CHIMIE • Corelarea structurii atomilor si moleculelor cu proprietatile substantelor. • Corelarea structurii cu proprietatile si intrebuintarile substantelor organice. • Corelarea substantelor simple si compuse anorganice cu intrebuintarile lor. • Analiza reactiilor chimice din punct de vedere electrochimic. • Prezentarea reactiilor chimice organice ca metode de preparare dar si ca proprietati chimice ale substantelor. • Caracterizarea reactiilor chimice din punct de vedere termodinamic si cinetic. • Explicarea schimburilor energetice implicate in reactiile compusilor organici. • Aplicarea algoritmului general de studiere a metalelor si nemetalelor din sistemul periodic.

legatura metalica. proprietati fizice si chimice. Metalele alcalino-pamantoase si compusi ai acestora. 3. Corelatia intre tipul de legaturi si proprietatile substantelor. 24. Reactii cu formare de precipitate. Legile chimiei 2. 12. 5. Echilibre in sisteme omogene gazoase si lichide. metoda de obtinere a substantelor simple si compuse. 7. 15. Hidracizii halogenilor. Sistemul priodic. Notiuni de termodinamica chimica. 16. Reactii cu transfer de electroni. 11. reactii simple de ordinul I si II. Poluarea apei. covalenta. pile electrice. 18. alotropie. 14. Factorii care determina deplasarea echilibrului chimic. Izotopii si utilizarile lor. Halogenii. Tipuri de legaturi chimice: legatura ionica. Potential de electrod. Solubilitatea. 21. 4. 9. Stare naturala. Carbonul si compusii sai cu oxigenul. Amoniacul. Legile termochimiei. Oxizii azotului. 10. Tipuri de retele cristaline. Metalele alcaline si compusi ai lor. Ferul. Proprietatile fizice si chimice generale ale metalelor. Proprietatile si concentratiile solutiilor. Relatia intre proprietatile elementelor si locul ocupat in sistemul periodic. Electroliza. Kc. Oxigenul si sulful. Legaturi intermoleculare. Aplicatii. Obtinerea. halogenuri. 22. Proprietati si combinatii. Cuprul . 17. Proprietatile si intrebuintarile aluminiului. 25. 13. Modele atomice. Echilibrul chimic: Legea actiunii maselor. 23. Oxizii sulfului. aerului si solului cu agenti anorganici 9 . Legea periodicitatii. Reactii cu transfer de protoni. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Proprietati si combinatii.CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. Saruri de amoniu. Solutii. 6. Metode generale de obtinere a metalelor. Azotul. 8. Notiuni de cinetica chimica: viteza de reactie. 19. Legile electrolizei. Structura atomului. Oxoacizii clorului. obtinere. Proprietatile substantelor determinate de structura retelei cristaline. pH-ul solutiilor. proprietatile si utilizarile acidului sulfuric. 20.

12. 5. diene. 3. izomerie. Chimizarea metanului. utilizari. nomenclatura.CHIMIE ORGANICA 1. Amine: structura. proprietati fizice si chimice. geometrica. nomenclatura. Alcooli si fenoli: structura. proprietati fizice si chimice. Peptide si proteine. izomerie. obtinere. nomenclatura. 6. 10. Alchene. nomenclatura. proprietati fizice si chimice. obtinere. Glucoza si fructoza: structura. Intrebuintari. alchine: structura. proprietati fizice si chimice. Zaharoza. Arene: structura (stare aromatica). 4. clasificare. Acizi carboxilici: structura. Aminoacizi: structura. utilizari. functiune. Sapunuri si detergenti. obtinere. nomenclatura. Utilizari. proprietati fizice si chimice. obtinere. Structura compusilor organici. Compusi organici macromoleculari obtinuti prin polimerizare. proprietati fizice si chimice. 2. proprietati fizice si chimice. 11. utilizari. pozitie. 9. NOTA ! Subiectele pentru examene contin si aplicatii de calcul referitoare la programa scolara. 7. proprietati fizice si chimice. 8. Alcani: structura. izomerie. izomerie. 10 . nomenclatura. proprietati fizice si chimice. Izomeria compusilor organici: izomeria de catena. Compusii halogenati: nomenclatura.

Exemple de proiecte de activitate didactica. Exemplificari. 3.2. Exemplificari. Corelarea obiectivelor operationale cu itemurile probelor de evaluare in contextul invatarii chimiei. 4. Expunerea sub forma de explicatie. Problematizarea. Organizare. 3. Metode si procedee didactice de tip euristic-invatarea activa. continua si sumativa a elevilor. Experimente chimice demonstrative si frontale pentru temele din programele scolare. Algoritmi si algoritmizare. 2. Modalitati de integrare a acestora in lectia de chimie.1.1. Exemplificari. Invatarea in grup. 3. NOTA ! Bibliografia este comuna cu cea pentru gradul didactic II. Modele si modelare. Obiective cadru.METODICA PREDARII CHIMIEI 1.5. Instruirea asistata de calculator. Modalitati de realizare a evaluarilor initiale. 4. Tipuri de lectii. Conversatia euristica.4. Conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme referitoare la temele din lista de continuturi. Programele scolare(curriculumul scolar). 3. Metode si procedee de tip algoritmic.7. Descoperirea dirijata in insusirea conceptelor specifice chimiei. 3.2. Jocul didactic. 6. 3. 4. Exemplificari. 11 . 3. 3. Mijloace si materiale didactice.3. 5. 7. Obiectivele de referinta Competente.6. Corelatii intre competentele specifice si listele de continuturi. Exemplificari. Exemplificari. Lectia de chimie.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESOR I 12 .

In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Tematica propusa pentru examenul de gradul II este comuna profesorilor absolventi a facultatilor de chimie de 4 si 5 ani. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predare-invatare.CHIMIE • • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. saruri. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi.gradul II . Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. baze. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. fizica si biologie Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predare-nvatare • Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. acizi.CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale. 13 . proprietatilor. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Interpretarea fenomenelor.NOTA de prezentare pentru “Programa . Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora.

1. Conversia de energie. Reactii chimice . p si d. 2.4. 3.fenomene care se petrec in timp. ciclul Haber-Born. Acizi.4.2.2. 3.1.2. 3. Cinetica reactiilor simple si complexe de ordinul I.4. Sulfati. Echilibre in sisteme omogene. Oxizi acizi. 3. Cu.Ag.1. Oxoacizii clorului.1. Oxizi. Hibridizarea orbitalilor s. 3. 3. Proprietatile ionilor si moleculelor.3. 6. Factorii care influenteaza viteza de reactie. Hg) 3. 6.2. Proprietati magnetice ale moleculelor.2. Legatura covalenta. Hidroxizi bazici si amfoteri.Zn.3. Energia de retea.2. azotului si fosforului.2. Carbonati.2. Azotati. 3. 3.1. d (Fe. 6. 4. 2. Hidracizi. Ioni in camp electric. Legatura ionica. Proprietati electrice ale moleculelor. Conversia energie chimica-energie termica. 5. Saruri.1.3.1. 4. 1.2.1. Metoda orbitalelor moleculare. 1.1. 3. Echilibre in sisteme eterogene.2. 14 . 1. 3. 4. 3. Viteza de reactie. 5. Aplicatii. Substante compuse anorganice.4. 1. 5. sulfului.2.1.CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. Studiul sistemelor chimice reversibile.4. 1. 3.1.2. Metoda legaturii de valenta. Oxizi bazici. 2.2. Diagrame de orbitale moleculare.2.1.4.3. Halogenuri ale elementelor s. Aplicatii. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. Legaturi chimice. 2.2. p. Ioni in solutii.

Reactii chimice cu formare de compusi ionici. Analiza compusilor organici. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. 3.1. Reactii de oxidare la functiuni organice. Compusi policondensare. 4. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor. 4.3. naturali si sintetici.2. 3. Biocataliza. pozitie. Compusi organici macromoleculari.2. 5. Reactii de aditie ale compusilor care contin grupa functionala carbonil. 4. 4. Reactii chimice ale substantelor organice. Reactii de aditie ale hidrocarburilor.1. 2. Reactii de substitutie nucleofila la compusii halogenati si la derivatii functionali ai acizilor carboxilici. Efecte electronice in moleculele substantelor organice. Reactii de substitutie la hidrocarburi. 15 . Agenti poluanti organici.7. 4. Mecanisme de reactie. Procese catalitice in chimia organica. 4. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Efectul electromer.4. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 6. 5.1. 6. Cataliza omogena. 4.3. Efectul inductiv.1. 6. functiune. Cataliza eterogena.2. Compusi copolimerizare. 5. 3.6.2. 7. geometrica si optica). Mecanisme de reactie. Mecanisme de reactie. 6. 4.CHIMIE ORGANICA 1.5.

Obiectivele educationale. Conceptul de curriculum.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie.2. 7. Exemplificari. 2. Exemplificari. 8. 16 . Exemplificari. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. Exemplificari. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara.2.5.3. Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. 3.matematica . metodologia si performantele elevilor. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. 2.3. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice.Proiectarea.METODICA PREDARII CHIMIEI 1. Exemplificari.1.4. 2. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii. realizarea si evaluarea activitatilor didactice. Exemplificari. continua si sumativa. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. 3. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema .1. 5. Modalitati de integrare a acestora in lectie.fizica . Metodologia elaborarii obiectivelor. Exemplificari. Exemplificari. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. 2. 4. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. 3. 3. Invatarea diferentiata. 3. 3. Exemplificari.biologie). Invatarea interdisciplinara (chimie . Modalitati de realizare. Activitati de invatare bazate pe modelare. Exemplificari. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala. 6.

Ministerul Educatiei Nationale . D.Bicu-Metodica predarii chimiei-Ed.Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Iovu .Fatu. Cerghit . C.1999.1983.Marathon-Iasi-1997. 7. Fatu . Batca. Manualele de chimie . 5.Cram. Antoniu. Andruh .Editura Dacia .I.Bucuresti . METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 6.Nenitescu-Chimie organica(vol. S.1984.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . S. Ghidul de evaluare la chimie . D. organica-Editura Stiintifica si 4. Delia Isac .IsiII)-Ed. R.Bucuresti . M.Bucuresti .ICiocoiu.1979 2. Marinescu. Nenitescu . 2.Naumescu-Notiuni de metodica predarii chimiei-Casa Cartii de Stiinta-Cluj . Bejan. P.1983.Chimia analitica calitativa .1997.1998. II)Ed.-Editura .Editura Corint .Chimia metalelor . D.TRodica. Haiduc (coordonator) .Ed. F.Bucuresti . M.in vigoare. 4. C.Stoechiometria compusilor organici . 5.1999.Sunel.Didactica si Pedagogica-Bucuresti 1980. 11.Bucuresti .Bucuresti .Bucuresti .Craioba . Curriculum National . Herlo-Instruirea asistata de calculator -Editura Universitatii A. Cristurean.PoliromBucuresti .Jinga-Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie.Editura Academiei Romane . 9. 3.Bucuresti . M. 10.Metodica predarii chimiei . 4. V.Bucuresti .1997.1989. S.G.clasele VII-XII .Organica(vol. Doina Bâclea.D. I.1976. I. Marcu. 6.Cluj . 6. Brezeanu.1984.Corint .I.Hendrickson. 8.Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica .Didactica si Pedagogica . Kekedy .Hammond-Chimie Enciclopedica . A. I.1990 3. Mager.Chimie organica . Didactica si Pedagogica .Bucuresti . A.2000 17 .CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1.Chimie generala . J.Vlaicu -Arad .1997. 5. planuri de lectii-Ed.Ed. A.Chimia Generala .Metode de invatamant . M.BIBLIOGRAFIE ---.Editura Scrisul Romanesc . 3.1999.Metodica predarii chimiei in liceu . E.Academiei-Bucuresti1983EdZecasim-Buc.Editura Didactica si Pedagogica .pentru clasele VII-XII. Hora . C. 1994. CHIMIE ORGANICA 1.Timisoara . Margareta Constantinescu-Chimie. Catuneanu .1982. Rosca .Editura Mitron . Brezeanu.E. M.1997.Avram-Ch. Cornea (coordonator) . Gh.Bucuresti . L.Editura Tehnica .Bucuresti . 2.D.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC II CHIMIE PROFESORI II 18 .

CHIMIE” Programa de CHIMIE pentru acordarea gradului II se bazeaza pe cea de definitivat. baze. Se preconizeaza organizarea studiului interdisciplinar in invatarea unor concepte si notiuni. Studiul substantelor compuse anorganice a avut in vedere clasificarea lor in oxizi. Diferentierea reactiilor chimice avind in vedere mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Stabilirea de corelatii intre structura substantelor compuse anorganice si proprietatile acestora. acizi.NOTA de prezentare pentru “Programa .CHIMIE • • • • • • • • • • • • Modelarea legaturilor chimice. saruri. Interpretarea fenomenelor. Reactiile chimice au fost privite ca surse de energie. Proprietatile lor se bazeaza pe cunostintele aprofundate despre legaturile chimice. Se urmaresc formele de organizare ale procesului de invatamant si integrarea metodelor si mijloacelor didactice in lectiile de chimie. Caracterizarea unor reactii chimice din punct de vedere cinetic. COMPETENTE SPECIFICE corelate cu tematica programei pentru acordarea gradului didactic II . Metodica predarii chimiei are in vedere reforma in invatamantul preuniversitar. Obiectivele sunt corelate cu performantele obtinute in procesul de predareinvatare. Corelarea obiectivelor didactice cu performantele scolare obtinute. fizica si biologie. proprietatilor.Metodele de invatamant sunt aplicate in cadrul activitatilor independente si se bazeaza pe invatarea diferentiata. 19 . In prezentarea reactiilor chimice s-au urmarit mecanismele de reactie si procesele chimice fundamentale. Stabilirea structurii compusilor organici pe baza analizelor elementare si functionale.gradul II . Explicarea reactivitatii chimice a compusilor organici tinind seama de efectele electronice. Corelarea proprietatilor compusilor organici cu intrebuintarile lor. Explicarea schimburilor energetice care insotesc reactiile chimice. relatiilor ce caracterizeaza sistemele in echilibru. Structura compusilor organici se bazeaza pe analiza elementara si functionala si se coreleaza cu izomeria. asigurand continuitatea in formarea competentelor de specialitate si metodica ale profesorului de chimie. Aplicarea metodelor de invatamint in cadrul activitatilor independente si diferentiate. Corelarea conceptelor din chimie cu concepte din matematica.

Halogenuri ale elementelor s. Oxizi acizi. 3. Integrarea materialelor didactice si a mijloacelor de invatamint in lectiile de chimie. CHIMIE ANORGANICA Teme de informare stiintifica de specialitate: 1. 3.1. 2.2. Echilibre in sisteme omogene. Viteza de reactie.4. 20 . Oxizi. 2. 6.1.• • Utilizarea diferitelor forme de organizare a activitatilor in procesul de predarenvatare.2. Hidracizi.1. Legatura ionica. Sulfati.4.2. Conversia energie chimica-energie electrica si invers. Ioni in camp electric.2. 3. Studiul sistemelor chimice reversibile. Proprietatile ionilor si moleculelor. sulfului. Hg) 3. Factorii care influenteaza viteza de reactie.4.1.Ag.1. 2. Substante compuse anorganice.4. Saruri. d (Fe.4. Carbonati. Azotati. 5. Cu.Zn. 3.1.1. 3. 3. 5. Conversia energie chimica-energie termica. Oxoacizii clorului. p. 3.fenomene care se petrec in timp.2.3. Oxizi bazici. Hidroxizi bazici si amfoteri. 4.1. Acizi. 4. Legaturi chimice. 3. 3.1. Reactii chimice .1. Legatura covalenta.2.2.2. 3. azotului si fosforului. Aplicatii. 6. Conversia de energie.1. 1. Ioni in solutii.4. 1.3. 4. 3.2. Proprietati electrice ale moleculelor. 3.

2. 3. 2. Procese catalitice in chimia organica. continua si sumativa. 5. 5. 3. Reactii de oxidare ale hidrocarburilor.CHIMIE ORGANICA 1.3. 4. 3. 4.3.Proiectarea. Analiza elementara calitativa si cantitativa. Exemplificari. geometrica). 3.1. 3. Modalitati de elaborare si aplicare a probelor de evaluare initiala.4.3. 3. 2. 2. Izomeria compusilor organici (izomerie de catena. organici organici macromoleculari macromoleculari obtinuti obtinuti prin prin polimerizare condensare si si 5. Mecanisme de reactie. 3. 6. Cataliza omogena. functiune. Cataliza eterogena.1. 2.1. Directii noi in curriculumul scolar pentru chimie. metodologia si performantele elevilor. Compusi copolimerizare. Reactii de aditie ale hidrocarburilor.2.1. Mecanisme de reactie. Exemplificari. 3. Metodologia elaborararii obiectivelor. pozitie. Obiectivele educationale. Conceptul de curriculum. Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de situatii-problema . Analiza compusilor organici. Exemplificari.5. Reactii de oxidare la functiuni organice. Reactii chimice ale substantelor organice. 21 . 3. Activitati de invatare bazate pe modelare. 2. METODICA PREDARII CHIMIEI 1. 4.1. Activitati de invatare bazate pe experimente de laborator. 3. Reactii de substitutie la hidrocarburi.Reforma in invatamantul preuniversitar cu referiri la chimie. Exemplificari. in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor elevilor. Reactii chimice cu formare de compusi ionici. Compusi organici macromoleculari. Compusi policondensare. Exemplificari.2. Rolul activitatilor de invatare in intelegerea conceptelor si fenomenelor chimice. Agenti poluanti organici. realizarea si evaluarea activitatilor didactice.2. naturali si sintetici.2. Exemplificari.

8.1989. Modalitati de realizare.biologie).Chimie anorganica Editura Didactica si Pedagogica . Hendrickson. Kekedy . C. Brezeanu. 7. Exemplificari.Craioba .Chimia analitica calitativa . Cristurean.Editura Scrisul Romanesc . Organizarea invatarii prin imbinarea studiului individual cu activitatea in microgrupuri. 5. J. L.1984.Chimie Organica (vol. E. Mijloace si materiale didactice utilizate in lectiile de chimie. M. Gh. Batca.1983.Chimie organica . I.Bucuresti . Brezeanu. Antoniu.Bucuresti . Nenitescu . Marcu. 22 .D. 4. BIBLIOGRAFIE CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA 1. 6.Chimie organica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Avram . 5.1976. Mager. Cornea (coordonator) . 2. Activitati de invatare bazate pe algoritmizare. C. I. M.fizica .1994. Exemplificari. I si II) . 4. Haiduc (coordonator) .Chimia metalelor . A. Modalitatile de proiectare si realizare a activitatilor din curriculumul la decizia scolii.Editura Academiei . 3.Bucuresti . F. Hora . Catuneanu .Chimia anorganica pentru perfectionarea profesorilor Editura Didactica si Pedagogica . Marinescu.Editura Academiei Romane .Chimie generala .Stoechiometria compusilor organici . Andruh . D. Invatarea interdisciplinara (chimie . 3. Editura Zecasim . 6.Editura Didactica si Pedagogica . M. P.1984. Cram.Editura Tehnica .1982. M.Bucuresti .Cluj .1983.Bucuresti 1979 2.Editura Dacia .matematica . Exemplificari. CHIMIE ORGANICA 1.1983. A. Hammond . 4. Bejan. Rosca .Chimia Generala .1990 3. G.Bucuresti . Exemplificari.3.Bucuresti . Activitati de invatare bazate pe conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme. Modalitati de integrare a acestora in lectie. Exemplificari.Bucuresti .Bucuresti . D. R.Editura Stiintifica si Enciclopedica . Invatarea diferentiata.4.5. NOTA : Subiectele pentru examen cuprind si probleme referitoare la temele din programa scolara. S.

Timisoara . T. Naumescu .D. I. Vlaicu .Editura Mitron .1998.1999.Editura Didactica si Pedagogica . V. Bicu .Bucuresti .1980.pentru clasele VII-XII. 2.Editura Corint . I si II) .Editura Didactica si Pedagogica .Notiuni de metodica predarii chimiei . Jinga .Editura Universitatii A. 5. Ghidul de evaluare la chimie .Arad 2000 23 . E.Invatarea eficienta a conceptelor fundamentale de chimie . Fatu . M.Ministerul Educatiei Nationale . 4. D.clasele VII-XII .Chimie. Manualele de chimie . 8.Chimie organica . Herlo .Metodica predarii chimiei .1997.Chimie organica (vol.Bucuresti . Fatu.Bucuresti . 9. C.Editura Polinom Bucuresti .Editura Corint . Sunel. Cerghit .1997.Iasi .Casa Cartii de Stiinta .Metodica predarii chimiei .in vigoare. Curriculum National . Baclea. Rudica.Metodica predarii chimiei in liceu . 7.Bucuresti 1997.1999.Editura Marathon . A. M. S. Isac . D. I. Nenitescu . METODICA PREDARII CHIMIEI 1. S. Iovu .Bucuresti .Cluj 1997.Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti .Instruirea asistata de calculator .5. I.Metode de invatamant .1997. 6. Ciocoiu. planuri de lectii . 10. D.1999. 11. 6. Constantinescu . 3.

TEMATICA PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I CHIMIE NOTA de prezentare pentru “TEMATICA. chimie-fizica) dar privite si intra. 24 . educatia estetica. S-a propus o tematica generala ce poate fi aplicata la preocuparile metodice si de specialitate ale candidatilor la examen.gradul I . procedee. reforma in evaluarea randamentului scolar. Ele vor fi axate pe arii de continut stiintific din diferite domenii ale chimiei (analitica. mijloace didactice precum si corelatii intre obiective si probele de evaluare. Sunt vizate metode. precum si pe experienta didactica dobandita de profesori la catedra. organica.CHIMIE” Tematica propusa pentru lucrarile metodico-stiintifice din care profesorii de chimie isi pot alege subiecte de cercetare in vederea obtinerii gradului didactic I urmareste competentele de specialitate si metodice ale acestora. anorganica. optimizarea activitatilor instructiv-educative si inovarea practicii scolare. respectiv interdisciplinar. Este o tematica orientativa care poate fi completata cu teme propuse de candidati sau de institutii de invatamant cu atributii de perfectionare vizand aspecte legate de reforma curriculara. Ea se bazeaza pe cerintele examenelor de definitivat si gradul II.

8. Exemplificari. 15. 20. Organizarea invatarii conceptelor si fenomenelor chimice utilizand ca metoda descoperirea dirijata. Rolul recapitularii si consolidarii conceptelor si fenomenelor chimice. 16. Organizarea studiului in invatarea interdisciplinara chimie-fizica. 9. Exemplificari. Exemplificari. 2. Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. Exemplificari. Activitati independente organizate in scopul formarii si dezvoltarii capacitatilor creative ale elevilor in invatarea chimiei. chimiematematica. interpretarea rezultatelor din punct de vedere chimic. 11. Exemplificari. descrierea acestora si a modalitatilor de integrare in demersul didactic. 13.TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE 1. Studiul interdisciplinar al chimiei in vederea formarii educatiei ecologice. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea problemelor. 10. 12. Exemplificari. Eficienta metodei modelarii in studiul unor concepte si fenomene chimice. chimie-biologie in studiul unor notiuni. Implicarea istoriei stiintelor in lectiile de chimie. Algoritmi utilizati in invatarea conceptelor si fenomenelor de chimie. 7. Probleme originale de chimie elaborate si experimentate in studiul conceptelor si fenomenelor chimice. fenomene. Exemplificari. 14. Exemplificari. Conceperea unor materiale didactice si a unor mijloace de invatamant. Exemplificari. teme. 6. Instruirea asistata de calculator in studiul diferitelor teme din programa scolara. Activitati independente problematizate utilizate in invatarea unor concepte. 18. Realizarea evaluarii sumative folosind: portofolii. referate la diferite teme din lista de continuturi. Exemplificari. 4. Exemplificari. Exemplificari. 17. 25 . Forme de organizare a activitatilor didactice in diferite secvente de instruire a elevilor in lectiile de chimie. Experimentarea unui set de probe de evaluare in cadrul unui program de invatare a conceptelor si fenomenelor chimice. 5. Proiectare-realizare si evaluare a conceptelor si fenomenelor chimice. Modalitati de proiectare si realizare a curriculumului la decizia scolii. 3. Elaborarea si experimentarea unor programe de invatare diferentiata a unor concepte si fenomene chimice. eseuri. 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful