Sunteți pe pagina 1din 144
ISTORIA ADEVARATA LUPTELE ROMANILOR CU BOLSEVICII iN SIBERIA (1918 -1920) DE SIMION GHISA Eaitor: Eaitura Marist fli Baia Mar st M-Sadovean mt 13a Maramarey ts 026221901, 032800812, 0723570048 smal ofceamaris ro Descrierea CIP a Biblioteclt Nationale a Romine HSA, SIMION LLuptele rominilor ew bolgevci in Siberia (1918 1920) Simion Ghiga - Fd. a2, rev. ~ Baia Mare: Mars, 2009 ISBN 9TS.973.8935-70.9, 941498) CUVANT INAINTE AL COLECTIEL De ce “istoria adevarata’? La aproape douazecl de ani de Ia revolute, s-ar putea crede ea peceloa mineiunilimpuse de peste patru do- Cen de neadevaruri gi deformari produse de propaganda Comunista a avut timp sa se stearga, iar omanii sa poata 88-§1 doscopere adevarata istorle, de care pot fi mands, 51 care ll poate face 4 stea drepil, eu fruntea sus, Intra Ratiunile bere ale Europei gi ale lumi, Dar, din pacate, $1 Gin diferte motive, nu a fost aga. Numarul potelor a Ge pe ietoria framantata 9 najiuniiromane continu £8 fidicat. prea putine lucréri serioase gi bine documentat lipsite de subloctvitate, aparand 8 arunce lumina asupra aspectelor evasinecunoscute ale luptelor pentru idealurls| nationale, asupra imenselor jertfe gi suferinfe indurate {fe poporul roman pe drumul spinos si Intorlocheat 5 atingerea telurlor sale. ined raman necunoscute nenumarate episoade ercice, apice, pe care fiscare popor ar fi mandru 6a le in Serie in panoplia realizariior sale, Prin necunoasterea lor Condamnam adevarati ero cu tot sacrificul lor, lac uitaro nedreapia, i cu alat mal dureroasa cu cat este dublata de © ignorant totala asupra sublectulu in discute ioc vorbim despre marelfapta de armo, de erism, cua} ‘sau reistntaindelungata impotwa unor soni mai mut dacdt po- {vnc avem datoria sale cuncaslom, sale aprociem sale lam ‘mogtonir copilornogtr ca ngte adevarate pide despre cum au fost 9 c2 au facut roménladaverst, care nu s-au gna tuna! ae sa binelo lor, ci la urmagi care af trebuit 3 taliascd into far ‘are, ibers gi umoass, aga cum au visa. e. Fie c8 vorbm do ‘oti neinfrcai care rau urmat pe Avram lancu in itadela de netn- Vins @ Apusenior, fle Ge lupaton in razbosie seu de oe care au ‘ezctat in mun eu arma in mana impotva eomunisms, 9 of