Sunteți pe pagina 1din 98

nv

mntul profesional i tehnic n domeniul TIC mntului Profesional i Tehnic

Proiect cofinan at din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007 -2013

Beneficiar Centrul Na ional de Dezvoltare a nv

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucure ti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

COMUNICA II WIRELESS PENTRU ECHIPAMENTE DE CALCUL Material de predare

Domeniul: Informatic Calificarea: Tehnician echipamente de calcul Nivel 3 avansat

2009

AUTOR: CORNELIU-CONSTANTIN RUSU profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic INFOEL

Bistri a

COORDONATOR: SIDOR COSTINA I - Prof. drd , Colegiul Tehnic INFOEL Bistri a

CONSULTAN

IOANA CRSTEA expert CNDIPT ZOICA VL DU expert CNDIPT ANGELA POPESCU expert CNDIPT DANA STROIE expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nv mntul profesional i tehnic n domeniul TIC, proiect cofinan at din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007 2013

Elemente grafice

Element

Semnifica ie Criterii de apreciere/ verificare

Defini ie List de verficare; Pa i de urmat Aten ie! Informa ie important ! Aten ie! Este interzis s ... Recomand ri cu privire la termene limit ; Alte recomand ri cu privire la organizarea resurselor de timp.

Cuprins
I. Introducere................................ ................................ ................................ .............................. 5 II. Documente necesare pentru activitatea de predare................................ ................................ .. 6 III. Resurse................................ ................................ ................................ ................................ . 7 Tema 1. Metode de comunica ie wireless pentru echipamentele de calcul ............................... 7 Fi a suport 1.1. Descrierea tehnologiei bluetooth ................................ ................................ 7 Fi a suport 1.2. Descrierea tehnologiei infraro u................................ ............................... 22 Fi a suport 1.3. Descrierea tehnologiei WAN celulare ................................ ...................... 32 Fi a suport 1.4. Descrierea tehnologiei WI-FI ................................ ................................ ... 46 Fi a suport 1.5. Descrierea tehnologiei satelit ................................ ................................ ... 59 Tema 2. Realizarea unei re ele de comunica ii folosind una din metodele de comunica ie wireless ................................ ................................ ................................ ................................ 66 Fi a suport 2.1. Realizarea unei re ele wireless ad/hoc (point to point) .............................. 66 Fi a suport 2.2. Realizarea unei re ele wireless infrastructure (Access Point) .................... 73 Tema 3. Metode de depanare pentru echipamentele de calcul portabile................................ . 80 Fi a suport 3.1 Descrierea procesului de depanare a unui laptop ................................ ....... 80 Tema 4. Depanare unor echipamente de calcul portabile................................ ....................... 86 Fi a suport 4.1 nlocuirea acumulatorului i hard disk-ului unui laptop ............................ 86 Fi a suport 4.2 nlocuirea tastaturii unui laptop ................................ ................................ . 89 Fi a suport 4.3 nlocuirea sloturilor de memorie ale unui laptop................................ ........ 94 IV. Bibliografie ................................ ................................ ................................ ........................ 98

I. Introducere
Materialele de predare reprezint o resurs suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informa ie didactic . Prezentul material de predare, se adreseaz cadrelor d idactice care predau n cadrul colilor postliceale, domeniul Informatic , calificarea Tehnician echipamente de calcul. El a fost elaborat pentru modulul Comunica ii wireless pentru echipamente de calcul, ce se desf oar n 60 ore, n urm toarea structur : Preg tire teoretic 24 ore

Laborator tehnologic 32 ore Instruire practic 4 ore

Competen e Descrie metode de comunica ie wireless pentru echipamente de calcul y Tema 1

Teme

Fise suport y Fi a suport 1.1. Descrierea tehnologiei bluetooth y Fi a suport 1.2. Descrierea tehnologiei infraro u y Fi a suport 1.3. Descrierea tehnologiei WAN celulare y Fi a suport 1.4. Descrierea tehnologiei WI-FI y Fi a suport 1.5. Descrierea tehnologiei satelit

Metode de comunica ie wireless pentru echipamente le de calcul

y Tema 2 Realizarea unei re ele de comunica ii folosind una din metodele de comunica ie wireless Expune metode de depanare pentru echipamente de calcul cu comunica ii wireless y Tema 3 Metodele de depanare pentru echipamente de calcul portabile

y Fi a suport 2.1. Realizarea unei re ele wireless ad -hoc y Fi a suport 2.2 Realizarea unei re ele wireless cu acces point y Fisa 3.1 Descrierea procesului de depanare a unui laptop

Competen e Expune metode de depanare pentru echipamente de calcul cu comunica ii wireless y Tema 4

Teme

Fise suport y Fisa 4.1 nlocuirea acumulatorului i hard disck-ului unui laptop y Fisa 4.2 nlocuirea tastaturii unui laptop y Fisa 4.3 nlocuirea modulelor de memorie ale unui laptop

Depanarea unor echipamente de calcul portabile

Absolven ii nivelului 3 avansat, coal postliceal , calificarea Tehnician echipamente de calcul, vor fi capabili s ndeplineasc sarcini cu caracter t ehnic de montaj, punere n func iune, ntre inere, exploatare i reparare a echipamentelor de calcul.

II. Documente necesare pentru activitatea de predare


Pentru predarea con inuturilor abordate n cadrul materialului de predare cadrul didactic are obliga ia de a studia urm toarele documente:
y

Standardul de Preg tire Profesional pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat www.tvet.ro, sec iunea SPP sau www.edu.ro , sec iunea nv mnt preuniversitar Curriculum pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat www.tvet.ro, sec iunea Curriculum sau www.edu.ro , sec iunea nv mnt preuniversitar

III. Resurse Tema 1. Metode de comunica ie echipamentele de calcul wireless pentru

Fi a suport 1.1. Descrierea tehnologiei bluetooth


Ce?

este o tehnologie de comunica ii wireless f r fir, bazat pe undele radio, care permite schimbul de informa ii ntre dou dispozitive. Denumirea Bluetooth dinte albastru a fost adoptat n memoria unui rege danez din secolul X, Harald Bluetooth, care a unit Danemarca i Norvegia cu scopul de a determina oamenii s comunice ntre ei. Ast zi tehnologia wireless Bluetooth permite oamenilor s comunice ntre ei, prin intermediul undelor radio i cu un cost redus.

BLUETOOTH

NCEPUTUL
Ideea care a dat na tere tehnologiei wireless Bluetooth, a fost nlocuirea cablurilor de leg tur dintre un telefon mobil i un laptop, cu dispozitive radio de dimensiuni reduse ncorporate n aceste echipamente, care s permit transmiterea de date i voce ntre cele dou echipamente. n anul 1994 un grup de ingineri de la compania de telefonie mobil Ericsson ncep investigarea fezabilit i i acestei tehnologii iar dup un an apar primele rezultate.

EVOLU IA
Principalele probleme cu care s-au confruntat produc torii dispozitivele Bluetooth au fost: interferen a cu alte dispozitive ce emit unde radio i interoperabilitatea defectuoas dintre dou dispozitive fabricate de firme diferite. Pentru solu ionarea acestor probleme, n anul 1998 a luat fiin Grupul de Interes Special (SIG), care include companiile promotoare a tehnologiei wireless Bluetooth: Ericsson, Motorola, Nokia, Toshiba, IBM, Intel, Microsoft precum i alte mii de companii asociate. Scopul acestui grup este de a preveni devenirea acestei tehnologii proprietatea unei singure companii i de a garanta interoperabilitatea global ntre dispoziti ve indiferent de produc tor sau de ara unde sunt utilizate. Grupul testeaz dispozitivele i verific dac sunt ndeplinite cerin ele cu privire la: calitatea leg turii radio, informa ia specific utilizatorului , profiluri i protocoale. Din anul 1999 au ap rut mai multe versiuni Bluetooth . 7

Bluetooth 1.0 Este prima versiune bluetooth care apare n anul 1999. Aceast versiune avea numeroase lipsuri i probleme: y interferen e cu alte aparate ce emit unde radio; y incompatibilitate n cazul n care echipamentele erau produse de firme diferite.

Urm toarea versiunea 1.1 lansat n februarie 2001, rezolv o serie din aceste probleme.
y Bluetooth 1.2 Versiune lansat n noiembrie 2003, e ste compatibil cu versiunea 1.1 i aduce mbun t iri semnificative: y sunt mai rezistente la interferen e cu alte aparate ce emit unde radio; y cre te calitatea semnalului audio; y cre te viteza transferului de date la 721 Kbps.

Bluetooth 2.0 Versiune lansat n noiembrie 2004, este comp atibil cu versiunile anterioare i aduce urm toarele mbun t iri: y cre te viteza de transfer a date lor la 3,2 Mbps; y transport de semnale audio de calitate Wi -Fi si de semnale video; y alinierea Bluetooth la sistemele celulare 3G; y cre te raza de ac iune pn la 100m; y consum de energie mai mic; y gestionare bun a conexiunilor ntre mai multe dispozitive;

Bluetooth 2.1 Versiune lansat n august 2007, este compatibil cu versiunile anterioare i aduce urm toarele mbun t iri: y proceduri de securitate mai bune(inclusiv proceduri de criptare); y o gestionare mai bun a consumului de energie ;

Bluetooth 3.0 Versiune lansat n aprilie 2009, aduce urm torele mbun t iri: y viteza de transfer cre te pn la 24 Mbps; y durat mai mare de via pentru baterie; y sunt prev zute cu dispozitiv Enhanced Power Control, care mic oreaz riscul deconect rii accidentale.

PRODUSE BLUETOOTH

Primele produse n care a fost ncorporat tehnologia wireless Bluetooth au ap rut n perioada 2000-2001:    Adaptoare pentru telefoane mobile, PC -uri i laptop-uri (fig.1.1.1 a) Cartele pentru PC-uri i laptop-uri (fig.1.1.1 b) Headset-ul Bluetooth (fig.1.1.1 c) PDA-uri (fig.1.1.1 d) PC-uri handheld (fig.1.1.1 e) Pocket PC (fig.1.1.1 f)

e Figura 1.1.1 Produse Bluetooth

Din anul 2002 tehnologia Bluetooth este ncorporat pe pl cile de baz a le PC-urilor i laptop-urilor anumitor produc tori, n telefoanele mobile i pe tot mai multe dispozitive mobile i accesorii: imprimante, faxuri, camere foto digitale, tastaturi, mouse . La ora actual tehnologia Bluetooth este ncorporat n produse industriale, medicale, dispozitive electronice pentru uz casnic, personale i de afaceri, cu tendin a de extindere n tot mai multe domenii. Odat cu extinderea produc iei de mas pre urile acestor produse vor sc dea.

TEHNOLOGIA BLUETOOTH

Pe fondul cre terii accentuate a num rului de echipamente mobile de calcul i a aplica iilor care presupun o mobilitate ridicat a utilizatorilor se remarc din ce n ce mai mult o tendin de ntrep trundere a domeniului calculatoarelor cu cel al telecomunica iilor, liniile tradi ionale din acestea devenind tot mai pu in distincte. Tehnologia wireless Bluetooth este o tehnologie ideal pentru unifi carea acestor dou lumi permi nd tuturor tipurilor de dispozitive s comuni ce, ele transportnd fie date, fie voce, fie pe amndou . n tehnologia Bluetooth, comunica ia se face n radiofrecven , fiind folosit o band de frecven e nelicen iat ISM (Industrial Scientific and Medical) ntre 2.402 GHz i 2.480 GHz alocat pentru domeniul industrial, tiin ific, medical i poate fi folosit astfel aproape oriunde n lume. Banda este divizat n 79 de canale radio , fiecare canal avnd o l rgime de band de 1 MHz. Deoarece n aceast band mai opereaz i alte tehnologii de comunica ie, pentru eliminarea interferen elor radio, Bluetooth folose te tehnica de mpr tiere spectral cu schimbare n salturi de frecven , aceast schimbare de frecven producndu -se de 1600 ori pe secund . Fiecare dispozitiv avnd o gama de alegere a 79 de frecven e care se schimba de 1600 ori pe secund , fiind pu in probabil ca dou dispozitive s fie pe aceea i frecven a n acela i momen t, iar dac totu i interferen a are loc, ea dureaz doar o mic frac iune de secund . O caracteristic de baz a tehnologiei Bluetooth este capabilitatea de a transmite i recep iona simultan att comunica iile vocale ct i comunica iile de date.
Comunica iile vocale Bluetooth utilizeaz simultan 3 canale vocale sincrone sau un canal care suport simultan transmisie vocal sincron i transmisie de date asincron . Fiecare canal vocal suport sincron 64 Kbps n fiecare sens. Comunica iile de date Un canal de date asincron poate suporta maxim 723,2 Kbps n sens direct n conexiune asimetric sau 433,9 Kbps n conexiune simetric .

Distan a dintre dou dispozitive ntre care se poate stabili un canal de comunica ie depinde de clasa de putere. Tabelul 1.1.1 afi eaz cele trei clase de putere i distan a de conectare maxim specific fiec reia.
Puterea maxim admis [mW] [dBm] Tabelul 1.1.1 Raza aproximativ de ac iune

Clasa Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3

100 mW 2,5 mW 1mW

20 dBm 4 dBm 0 dBm

100 metri 10 metri 1 metru

10

ARHITECTURA BLUETOOTH

Tehnologia wireless Bluetooth permite dispozitivelor realizate de diver i p roduc tori s lucreze mpreun . Din acest considerent, arhitectura Bluetooth se define te att ca un sistem radio ct i ca o stiv de protocoale prin intermediul c reia este sesizat prezen a altor dispozitive Bluetooth, sunt descoperite i utilizate serv iciile oferite de aceste dispozitive. Arhitectura Bluetooth este o mbinare ntre o arhitectur hard i o arhitectur soft.
ARHITECTURA HARD reprezint (fig.1.1.2) i este format din:

partea fizic

a dispozitivului Bluetooth

 Componenta analogic Bluetooth Radio Componenta digital Bluetooth Host Controller ( HC)

RF LINK

Bluetooth Host Controller ( HC)

Link Manager
Bluetooth Radio 2,4 GHz Radio interface Link Controller LC CPU core

Host Interface
External interfaces

Figura 1.1.2 Arhitectura hard - Bluetooth

Bluetooth radio este un dispozitiv electronic analogic cu dublu rol de transmi tor i receptor (transceiver). Acest dispozitiv comunic pe de o parte cu nivelul radio din alt dispozitiv Bluetooth i pe de alt parte cu link controller -ul dispozitivului Bluetoot h. Spre link controller exist o dubl interfa logic pentru transportul datelor i pentru transportul informa iei de control ntre cele 2 p r i ale dispozitivului Bluetooth. Host Controller este componenta digital a dispozitivului Bluetooth care con ine : Link Controller - un procesor de semnal digital care are mai multe func ii: de transferuri sincrone i asincrone, codare radio, criptare. La nivelul Link Controller-ului este adresa dispozitivului Bluetooth BD_ADDR (similara adreselor MAC) i ceasul intern Bluetooth . CPU core este procesorul central al dispozitivului Bluetooth care cuprinde stiva de protocoale (partea de software) External interfaces este o interfa fizic ntre modulul Bluetooth i dispozitivul gazd (host) la care este ata at modulul Bluetooth.

11

ARHITECTURA SOFT este reprezentat de stiva de protocoale Bluetooth ( fig.1.1.3) APLICA


Connection Maneger

II
Security Maneger

WAP
Device Manager

OBEX

UDP IP

TCP

AT Commands

TCS

SDP
AUDIO

PPP

RFCOMM

L2CAP

Host Controller Interface

Host Controller Interface

Control

Baseband: Link Manager Link Controller Radio


Figura 1.3 Stiva de protocoale Bluetoot h

Potrivit acestor protocoale, dispozitivele Bluetooth se pot localiza, conecta i schimba date ntre ele i pot desf ura aplica ii interactive . Baseband: Link Manager, Link Controller, Radio sunt protocoale de transport ce permit dispozitivelor Bluetooth s se localizeze ntre ele, permit crearea, configurarea i administrarea leg turilor logice i fizice pentru schimbul de date dintre protocoalele de niveluri superioare i aplica ii. Host Controller Interface este o interfa comun ntre nucleul Blutooth i gazda Bluetooth (ex. un laptop), ca re asigur compatibilitatea ntre diverse implement ri hard. L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) protocol de control al leg turii logice i adapt rii prin care trece traficul de date. La nivelul L2CAP se face multiplexarea aplica iilor i protocoalelor permi nd acestora s utilizeze n comun interfa a aer. Tot aici se face segmentarea pachetelor de informa ie de dimensiuni mari adaptndu -le la dimensiunea necesar transmisiunii la nivel baseband i corespunz tor reasamblarea pachetelor la recep ie. RFCOMM este un port serial virtual pentru aplica ii, care face posibil desf urarea comunica iilor seriale peste leg turile wireless oferite de tehnologia Bluetooth. 12

Audio

Data

 WAP (Wireless Application Protocol ) este un protocol pentru conectarea wireless la re elele de internet i este folosit de telefoanele mobile. Pentru conectarea la re elele de internet prin dial-up se utilizeaz protocolul AT Commands . Re eaua accesat este o re ea de tip TCP/IP care folose te protocolul IP. Dup ce se stabile te prin dial-up leg tura cu re eaua TCP/IP, dispozitivul care a ini iat conexiunea folose te protocoalele standard din stiva Internet: TCP, UDP, HTTP, etc. Un dispozitiv se mai poate conecta la o re ea de tip TCP/IP printr-un punct de acces la re ea PPP (Point to Point Protocol) -a a cum se procedeaz pentru accesul LAN. n acest caz, dispozitivul se conecteaz la punctul de acces la re ea printr-un link Bluetooth, iar la rndul s u acesta se conecteaz la o re ea mai mare. Peste link-ul Bluetooth se folose te protocolul PPP din Internet. Dup ce s -a stabilit leg tura prin acest protocol, pentru a interac iona cu re eaua sunt folosite protocoalele standard din stiva internet: TCP, UDP, HTTP. Accesul la o re ea WAP folosind un gateway de tip WAP se desf oar n mod similar cu diferen a c n scopul interac ion rii cu re eaua se folose te protocolul WAP. OBEX (Object Exchange) este un protocol de comunicare care permite schimbul de obiecte ntre dou dispozitive Bluetooth, cum ar fi: c r i de vizit electronice (formatul vCard), e-mail-uri i alte tipuri de mesaje (formatul vMessage). OBEX este bazat pe modelul client-server i ofer aceea i func ionalitate ca i http dar la un nivel mai redus. TCS (Telephony Control Specification) este un protocol folosit pentru controlul comunica iilor telefonice cu flux audio sau de date. n cazul unui apel telefonic, dup ce apelul este stabilit, semnalul vocal ce constituie convorbirea telefonic este transmis printr-un canal audio Bluetooth. n cazul conect rii prin dial-up la o re ea, dup ce apelul de date (data calls) este stabilit, con inutul convorbirii este transmis sub form de pachete de date prin intermediul protocolului L2CAP. SDP (Service Discovery Protocol) este un protocol care st la baza tuturor modelelor de utilizare, care define te o metod standard prin care un dispozitiv Bluetooth descoper i afl mai multe informa ii despre serviciile i caracteristicile unui alt dispozitiv Bluetooth. Inf orma iile descoperite pot fi tabelate n liste, cu ajutorul c rora utilizatorul , avnd informa ii despre serviciile dispozitivelor Bluetooth din vecin tate, poate selecta ntre aceste servicii i stabilii conexiuni cu unul sau mai multe dispozitive Bluetoo th. Device Manager este un bloc care controleaz comportamentul general al dispozitivului Bluetooth cum ar fi: administrarea numelui dispozitivului, cheile de link-uri memorate, detectarea altor dispozitive Bluetooth din vecin tate, conectarea la alte dispozitive Bluetooth Grupul aplica iilor este constituit din aplica iile care efectiv utilizeaz leg turile Bluetooth. O parte din aceste aplica ii sunt mo tenite iar alt parte sunt proiectate pentru a folosi alte tehnologii care pot fi desf urate p rin link-uri Bluetooth, cu modific ri minore ale software -lui respectiv.

13

ARHITECTURA RE ELELOR BLUETOOTH

Unit ile Bluetooth aflate n acela i domeniu spa ial de ac iune radio pot realiza conexiuni punct-la-punct (point-to-point) i/sau conexiuni punct-la-multipunct (point-to-multipoint), vezi fig.1.1.4. Unit ile pot fi ad ugate sau deconectate n mod dinamic la re ea. master slave

point-to-point

point -to-multipoint

Figura 1.1.4 Moduri de conexiuni dintre unit ile Bluetooth

Cnd dou dispozitive stabilesc o leg tur Bluetooth, unul activeaz n rolul de master iar cel lalt ca slave, existnd posibilitatea ca un dispozitiv oarecare s func ioneze att ca master ntr-o leg tur ct i ca slave ntr-o alt leg tur . Un master poate utiliza n comun un canal cu pn la 7 dispozitive slave simultan active, sau nc 255 de dispozitive slave dac acestea sunt n modul inactiv, re eaua format numindu-se piconet (pico-re ea), vezi fig.1.1.5. Rolul de master nu confer unui dispozitiv nici un fel de autoritate sau privilegiu, master-ul fiind responsabil de sincronizarea dispozitivelor legate la el. Toate dispozitivele slave care comunic cu un acela i master i schimb frecven a n acela i timp cu master-ul.

Figura 1.1.5 Piconet

14

Pentru a realiza configura ii flexibile de comunica ii i schimburi de date, dou sau mai multe piconets se pot intersecta i formeaz un scatternet, fiind posibil ca unul dintre dispozitive s aib rol de master ntr-un piconet i de slave n alt piconet, vezi fig.1.1.6. Pentru a se respecta normele de imunitate la coliziuni ntre date, un scatternet poate cuprinde pn la 10 piconet-uri. Dac n acela i domeniu spa ial se afl mai multe pico-re ele, fiecare lucreaz independent i fiecare are acces la ntreaga band de frecven . Fiecare pico-re ea este stabilit pe un canal diferit, cu salt n frecven . To i utilizatorii dintr -o pico-re ea sunt sincroniza i pe canalul acesteia.

piconet2

master slave slave/master inactiv(park)

piconet1

piconet3

Figura 1.1.6 Scatternet

n prezent exist foarte pu ine implement ri reale de scatternets datorit limit rilor de Bluetooth i adresa de protocol MAC.

15

SECURITATEA RE ELEI BLUETOOTH

Deoarece semnalele radio pot fi u or interceptate, dispozitivele Bluetooth au ncorporate proceduri de securizare. Pentru simplitatea conect rii a dou dispozitive Bluetooth, majoritatea produc torilor acestor dispozitive aleg varianta configur r ii lor f r set ri de securitate. Standardul Bluetooth permite setarea a trei nivele de securitate:
Nivel 1 - No security( mod nesigur). Dispozitivul permite conectarea oric rui alt dispozitiv. Dispozitivele configurate cu acest nivel nu implic nici un mecanism de securitate. Nivel 2 - Service level security( securitate la nivelul serviciului ). M surile de securitate sunt ini iate dup ce canalul de comunica ie a fost stabilit. Suport autentificare, criptare i autorizare. Este cel mai flexibil nivel de securitate deorece pentru fiecare aplica ie sau serviciu se poate aplica un anumit nivel de securitate. De exemplu pentru o baz de date i mportant se poate aplica autentificare, criptare i autorizare iar un anumit document s nu fie securizat. Nivel 3 - Link level security(securitate la nivelul conexiunii ). M surile de securitate sunt ini iate nainte de stabilirea comunica iei. Suport autentificare i criptare. Autorizarea nu este necesar deoarece se presupune c dou dispozitive conectate n nivelul 3, ar trebui s poat accesa toate aplica iile si serviciile disponibile pe fiecare dispozitiv. Acest nivel este cel mai securizat n schimb este mai pu in flexibil deoarece toat informa ia schimbat ntre dou dispozitive este criptat .

Specifica iile Bluetooth definesc un model de securitate bazat pe 3 componente: O rutin de interpelare pentru autentificare ; Cifrarea fluxului informa ional ca metod de criptare ; Generarea unor chei de sesiune ca metod de autorizare . Aceste chei pot fi oricnd schimbate pe parcursul unei conexiuni stabilite. n algoritmul de securizare sunt utilizate 3 entit i: Adresa dispozitivului Bluetooth (BD_ADDR) (48 bi i), care este o entitate public , unic pentru fiecare dispozitiv; O cheie privat
(PIN) specific

utilizatorului (128 bi i), care este o entitate la fiecare nou

secret care deriv din procedura de ini ializare; Un num r aleator (IN_RAND) (128 bi i), care difer tranzac ie i deriv dintr-un proces pseudo-aleator specific unit ii Bluetooth.

16

COMUNICA II BLUETOOTH

Tehnologia Bluetooth permite att comunica ii de date ct i comunica ii de voce i audio. Pentru efectuarea acestor comunica ii, n specifica iile Bluetooth exist dou tipuri de conexiuni fizice: ACL(Asynchronous ConnectionLess) pentru comunica ii de date . Aceste conexiuni lucreaz pn la 650 Kbps. Un dispozitiv cu rol de master poate avea un anumit num r de conexiuni ACL cu alte dispozitive, dar ntre dou dispozitive poate exista doar o singur conexiune ACL. Conexiunile ACL asigur transmisii f r erori, ceea ce nseamn c pachetele de date pierdute s au eronate sunt retransmise. SCO(Synchronous Connection Oriented ) pentru comunica ii vocale . Aceste conexiuni lucreaz la 64 Kbps i pot stabilii 3 leg turi vocale simultane duplex sau se poate combina transmisia vocal cu una de date. Un dispozitiv cu rol de master poate avea 3 conexiuni SCO simultane, toate cu acela i dispozitiv slave sau cu 3 dispozitive slave diferite. Datorit ratei de transfer mici, conexiunile SCO nu sunt recomandate pentru transferuri audio de calitate sau transfeuri de date deoarece pachetele de date pierdute sau eronate nu sunt retransmise. Deoarece ntre dispozitivele unei re ele wireless Bluetooth nu exist cabluri de leg tur , pentru realizarea comunica iilor ntre dou dispozitive, aceste dispozitive trebuie n primul rnd s se descopere i s stabileasc o leg tur ntre ele, apoi s se conecteze la o baz de date i n final s se conecteze la un serviciu Bluetooth . Descoperirea dispozitivelor ( Inquiry ) este procedura prin care un dispozitiv Bluetooth A sondeaz vecin tatea cu un alt dispozitiv Bluetooth B din zon i cere adresa Bluetooth i ceasul acestui dispozitiv n vedera sincroniz rii cu acesta. Pentru aceasta, dispozitivul Bluetooth A transmite o serie de pachete de interogare ( inquiry) iar dispozitivul Bluetooth B r spunde cu un pachet FHS(Frequency Hop Synchronisation ) care con ine informa iile necesare pentru crearea leg turii ntre cele dou dispozitive (vezi fig.1.1.7). Dispozitivele Bluetooth se pot descoperii automat ntre ele dac sunt setate pe modul inquiry scan, situa ie n care saltul de frecven este mai lent iar timpul de descoperire este mai mare.

A
Utilizatorul deschide aplica ia

B
Inquiry

Inquiry FHS
Figura 1.1.7 Schimb de mesaje ntre un laptop i un telefon celular

17

Utilizatorul laptop-ului deschide o aplica ie care necesit o leg tur Bluetooth dial -up. Pentru a utiliza aceast aplica ie laptop -ul trebuie s afle ce dispozitive Bluetooth sunt n zon i ini ializeaz o procedur Inquiry. Pentru aceasta, laptop-ul transmite o serie de pachete de interogare (inquiry) iar telefonul celular r spunde cu un pachet FHS care con ine toate informa iile de care laptop -ul are nevoie pentru crearea unei leg turi cu celularul. Stabilirea leg turii ( pairing) este procedura prin care dou dispozitive Bluetooth se autentific ntre ele prin intermediul unei chei de autentificare. Dac dispozitivele nu schimb ntre ele o astfel de cheie, leg tura nu poate fi realizat . Generarea unei chei de autentificare est e cunoscut sub denumirea de pairing. Procesul de pairing presupune generarea unei chei de ini ializare , a unei chei de autentificare , urmate de autentificare reciproc (vezi fig.1.1.8).
Cheia de ini ializare este bazat pe o cerere c tre utilizator, care este un num r personal de identificare ( PIN) sau o parol i poate avea pn la 128 bi i. ntre 2 dispozitive parola este secret . Cheia de ini ializare este folosit pentru criptare cnd se schimb date pentru crearea cheii de autentificare, apoi este distrus . Cheia de autentificare este bazat Bluetooth ale ambelor dispozitive.

pe numere aleatoare

i pe adresele

Cnd procesul de pairing este complet, dispozitivele sunt autentificate reciproc. Dup stabilirea leg turii dispozitivele mpart aceea i cheie de autentificare care este p strat pentru utiliz ri viitoare.

Master A
IN_RAND Randomize 128 bit
BD_ADDR

Slave B

IN_RAND BD_ADDR IN_RAND

Figura 1.1.8 Crearea unei chei de ini ializare

IN_RAND

PIN

PIN

K_int

K_int

18

 Conectarea la o baz de date Service Discovery este necesar pentru a afla dac un dispozitiv Bluetooth suport un serviciu anume (fig.1.1.9).
1 2 3 4 5 6
Paging Setare conexiune ACL Setare conexiune L2CAP Setare conexiune SDP Cerere atribute DUN Atribute DUN Deconectare

Figura 1.1.9 Secven e de conectare Laptop - Bluetooth la o baz de date

1. Laptop-ul trimite mesaje de paging telefonului celular, utiliznd informa iile adunate prin procedura inquiry. Telefonul scaneaz mesajele d e paging i r spunde, moment n care, ntre cele dou dispozitive se seteaz o conexiune ACL la nivelul benzii de baz pentru transferul de date. 2. Dup stabilirea conexiunii ACL, se realizeaz conexiunea la nivelul protocolului L2CAP utilizat de fiecare dat cnd are loc un transfer de date ntre dispozitive Bluetooth. Protocolul L2CAP permite mai multor servicii i protocoale s utilizeze o singur leg tur ACL n banda de baz . 3. Laptop-ul folose te canalul L2CAP pentru a seta o conexiune la serverul Service Discovery din telefonul celular. 4. Clientul Service Discovery din laptop solicit serverului Service Discovery din telefonul celular s -i trimit toate informa iile pe care le posed referito are la profilul Dial-Up Networking (DUN). 5. Serverul Service Discovery din telefonul celular caut prin baza sa de date i returneaz caracteristicile referitoare la profilul Dial-Up Networking. 6. Dup adunarea informa iilor de descoperire a telefonului celular, se poate decide nchiderea conexiunii cu acesta, dac se dore te stabilirea de conexiuni cu alte dispozitive din zon n vederea colect rii de informa ii prin Service Discovery.

19

 Conectarea la un serviciu Bluetooth este identic cu cel pentru conectarea n vedera descoperirii serviciilor (fig.1.1.10).
1 2 3 4 5 6
Paging Setare conexiune ACL Proceduri configurare LMP Setare conexiune L2CAP Setare conexiune RFCOMM Proceduri securitate LMP Setare conexiune DUN

Figura 1.1.10 Secven e de conectare Laptop - Bluetooth la un serviciu Bluetooth

1. Aplica ia care ruleaz pe laptop trimite mesaje de paging telefonului celular, utiliznd informa iile adunate prin procedura inquiry. Telefonul scaneaz mesajele de paging i r spunde, moment n care ntre cele dou dispozitive se seteaz o conexiune ACL la nivelul benzii de baz pentru transferul de date. Aplica ia de pe laptop trimite cerin ele sa le c tre telefonul celular utiliznd Host Controller Interface (HCI). 2. Managerul leg turii ( LM), configureaz Protocol (LMP).

leg tura utiliznd

Link Manager

3. Dup stabilirea conexiunii ACL, se realizeaz conexiunea la nivelul protocolului L2CAP utilizat de fiecare dat cnd are loc un transfer de date ntre dispozitive Bluetooth. 4. Dup stabilirea leg turii L2CAP , prin intermediul ei este setat o leg tur RFCOMM (un simulator al interfe ei RS -232). RFCOMM multiplexez cteva servicii i protocoale ntr-o singur conexiune. 5. Fiec rui serviciu sau protocol i se atribuie un num r propriu de canal. Laptop -ul, n urma procedurii Service Discovery, tie ce num r de canal (Dial-Up Networking) s foloseasc de la telefonul mobil. 6. Prin intermediul leg turii RFCOMM se seteaz conexiunea Dial-Up Networking (DUN) i laptop-ul poate s nceap exploatarea serviciilor DUN oferite de telefonul celular.

20

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y y

sala de clas laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea. Se poate aplica o lec ie de laborator cu tema: Instalarea unui dispozitiv Bluetooth Clasa poate fi organizat frontal sau pe grupe Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de lucru pentru elevi Fi de laborator Dispozitive Bluetooth

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe orale Teste scrise

21

Fi
Ce?

. .

i ii

l i . t i t fi . . . ).

t l i i l it

Vi l t

Al

Verde

l en

range

Ro u

Ultraviolet 6% 100nm

LUMIN VIZIBIL (52%)

380nm Fi . . S l i iil l mi

S S fi

E A B OC A l f . . : i l

I SIS E i i t

DE COMUNICA IE N INFRARO U i i i f t t t

Perturba ii

Surs de informa ii Fi Sursa

Emi tor

Canal de comunica ie i i t l i t t ti . t l l E t t t t f 22 t . i t m f l l l t t E itti tit it i m

Receptor

. . S

m bl

i forma ii i t ti l l t it l i i i l

 Emi torul l , i i l l Canalul l t

i t i

omuni a i ti . l l i . i l l

t l i f l t t , i f f

 Receptorul l l t l i Utili atorul

i fi l, i f t i i t

 

 

RADIA II E I FRARO
i i l

IR

t i l ti t l

t i ii l t i ii i i il i b, l t l i

ti i i i il i t t i i f t l i i i il

INFRARO U 42% 780nm 100m

Utili ator

i i fraro u l l ti l i . ,

i filt , lifi t . E i t l t ) t f l i iil iil i i i

TIPURI DE CONEXIUNI N INFRARO U

Clasificarea conexiunilor n IR se face dup urm toarele criterii:


1. Din punct de vedere al gradu lui de direc ionare dintre emi to r i receptor:

 Directe cnd emi torul i receptorul sunt situate pe acea i direc ie ; Indirecte cnd emi torul i receptorul nu sunt aliniate, dar au un unghi mare de cuprindere; Mixte sunt combinate cele dou metode de mai sus .
2. Din punct de vedere al c ii de vizibilitate optic dintre emi tor i receptor:

 Line of sight (Linie vizual ) semnalul este transmis doar dac emi tor i receptor este o vedere clar , neblocat ; Scatter (mpr tiat ) semnalul este deviat de tavan reflec ia luminii infraro ii;

ntre

i de pere i prin

 Reflective (Reflexiv ) semnalul este transmis unui transceiver(emi torreceptor) optic i este redirec ionat c tre un receptor;
DIRECT INDIRECT MIXT

T
LINIE VIZUAL

MPR

TIAT

Figura 1.2.3 Tipuri de conexiuni n infraro u

23

INFRARED DATA ASSOCIATION (IrDA) Pentru a standardiza comunica iile n infraro u, n anul 1993 este creat asocia ia Infrared Data Association (IrDA). IrDA define te un set de standarde care specifica felul n care se transmit datele f r fir, prin intermediul radia iei infraro ii. Specifica iile IrDA se refer att la dispozitivele hardware implicate n comunica i ile de date ct i la protocoalele folosite.
STIVA DE PROTOCOALE IrDA

O stiv de protocoale IrDA, este un set de protocoale, organizat pe mai multe nivele, fiecare avnd un set de sarcini ( fig.1.2.4).

Digital Camera LAN Acces Dial-Up Acces IrTranP

File Xfer

Printing

IrOBEX

IrLPT

IrLAN TinyTP

IrCoom

LM-IAS

IrLMP IrLAP IrPHY(nivel fizic)

LM-MUX

Asynchr n us Serial IR (SIR) 9,6 115,2 Kbps

Synchr n us Serial IR (SIR) 1,15 Mbps

Synchr n us Fast IR (FIR) 4 Mbps

Figura 1.2.4 Stiva de protocoale IrDA

24

Nivelele obligatorii sunt :

 IrPHY o o o o IrLAP o o o o o

(Infrared Physical Layer ) specific codificarea i formatul datelor. Se bazeaz pe protocolul HDLC (High-level Data Link Control) Raza de ac iune standard: 1 m Unghiul de deflexie: 15 Viteza de transmisie: ntre 2,4 Kbps i 16 Mbps

(Infrared Link Access Protocol ) reprezint nivelul leg turilor de date. Se bazeaz pe protocolul HDLC. Descoper dispozitivele din zon cu care poate comunica Stabile te o conexiune bidirec ional Stabile te comunica ia ntre un dispozitiv primar i un dispozitiv secundar Asigur transferul efectiv de date

 IrLMP ( Infrared Link Management Protocol) gestioneaz serviciile de conectare. Acest protocol este format din dou p r i: o LM - IAS (Link Management Information Access Service ) protocol de interogare pentru determinarea serviciilor disponibile o LM MUX (Link Management Multiplexer ) - ofer multiple canale logice

Nivelele op ionale sunt :

 Tiny TP ( Tiny Transport Protocol ) ofer :


o Transportul mesajelor prin segmentare o Controlul fluxului de date

 IrOBEX (Infrared Object Exchange Protocol ) gestioneaz obiecte, fi iere sau alte blocuri de date.

transferul de

 IrCOMM (Infrared Communication Protocol ) este emulator de porturi seriale i paralele, permi nd aplica iilor existente(bazate pe comunica ii paralele i seriale) s foloseasc comunica ia IR f r modific ri. IrLAN (Infrared Local Area Network ) ofer posibilitatea conect rii unui dispozitiv IR la o re ea local . Sunt 3 metode de conectare:
o Peer to peer punct la punct o Acces Point punct de acces o Hosted gazd

 IrLPT (Infrared Line Printer ) este un protocol de utilizare a unei imprimante prev zute cu dispozitiv IR.

25

ECHIPAMENTE IrDA

Conform standardului IrLAP (Infrared Link Access Protocol) echimapentele IrDA se clasific n dou categorii: Sta ii primare care solicit i controleaz realizarea unei leg turii Sta ii secundare care r spunde la solicit rile sta iei primare ntr-o conexiune IrDA poate exista numai o singur sta ie primar i mai multe sta ii secundare. O sta ie primar poate adresa o singur sta ie secundar dar poate transmite date tuturor sta iilor secundare din zon . O sta ie secundar poate transmite date doar unei sta ii primare. Exist multe firme care produc circuite pentru transferul de date IrDA. Ca variante constructive se poate opta pentru: Interfa IrDA cu microcontroller Transceiver IrDA conectat la un circuit UART existent Circuit UART cu port IrDA Schema bloc a unei interfe e IrDA cu microcontroller din familia MCP 215x este prezentat n figura 1.2.5 .

Host Controller TX UART

Host Interface TX

MCP 215x (Protocol Handler) Encode Protocol Handler RX Decode RXIR TXIR

Optical Transceiver TXD

RX RTS CTS DSR DTR CD RI

RXD

UART Control

1
Host Controller

2
Protocol Handler

3
Optical Transceiver

Light

Figura 1.2.5 Schema bloc a interfe ei IrDA cu microcontroller MCP 215x

26

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmiter ) este un circuit integrat care coordoneaz ntreaga comunica ie serial i con ine softul de programare necesar controlului portului serial. Acest circuit transmite i recep ioneaz date printr -un port serial. Circuitul UART con ine mai mul i regi trii cu rol important n realizarea comunica iei.

Comunica ia serial este definit de standardul RS 232 . O leg tur de baz RS 232 necesit trei conexiuni: conexiune pentru transmisia datelor conexiune pentru recep ia datelor conexiune pentru controlul fluxului de date Semnalele interfe ei seriale conform standardului RS 232 sunt:
y Transmit Data TD (Transmisie date) pe aceast linie, datele sunt transmise serial de c tre calculator. Pentru transmisie este necesar ca semnalele: RTS, CTS, DTR, DSR s fie active. Receive Data RD (Recep ie date) pe aceast linie, datele sunt recep ionate de la un echipament extern . Data Terminal Ready DTR (Terminal de date opera ional) semnalul DTR este activat cnd calculatorul este preg tit pentru comunica ia de date. Data Set Ready DSR (Echipament extern opera ional) semnalul DSR este activat cnd echipamentul extern este preg tit pentru comunica ia de date. Request to Send RTS (Cerere de emisie) semnalul RTS este activat cnd calculatorul este preg tit pentru transmisia datelor. Clear to Send CTS (Gata de emisie) semnalul CTS este activat cnd echipamentul extern este preg tit pentru recep ia datelor de la calculator. Carrier Detect CT (Detectare purt toare de semnal) semnalul CT este activat cnd echipamentul extern detect eaz semnalul purt tor al altui echipament extern din zon . Ring Indicator RI (Indicator de apel) semnalul Ri este activat cnd echipamentul extern detecteaz semnal de apel de la alt echipament extern. Transmit Clock TC (Ceas pentru transmisie) este semnalul de ceas pentru transmisie furnizat calculatorului de c tre echipamentul extern n cazul unei comunica ii sincrone. Receive Clock RC (Ceas pentru recep ie) - este semnalul de ceas pentru recep ie furnizat calculatorului de c tre echipamentul e xtern n cazul unei comunica ii sincrone.

y y y y y y

y y

27

TRANSMITEREA DATELOR N IR

Transferul de date n infraro u a fost destinat s nlocuiasc transferul serial RS 232 , n mod half duplex . Datele sunt comunicate n mod half-duplex, deoarece n timp ce transmite, receptorul dispozitivului este orbit de lumina propriului transmi tor i de aceea comunicarea full-duplex nu este optim . Rata de transmisie se mparte n 4 categorii: Serial Infrared (SIR) distan a de comunicare este de maxim 1 m la lumina zilei, sub un unghi de deflexie de 15. Viteza de transmisie acoper vitezele de transmisie suportate de portul RS 232 (9600 bps; 19,2 Kbps; 38,4 Kbps; 57,6 Kbps; 115,2 Kbps). Medium Infrared (MIR) viteze de transmisie: 57,6 Kbps i 115,2 Kbps. Fast Infrared (FIR) vitez de transmisie pn la 4 Mbps Very Fast Infrared (VFI) vitez de transmisie pn la 16 Mbps Pentru viteze mari de transfer, datele sunt transferate sub form de pachete sau cadre. Un cadru poate avea ntre 5 i 2050 octe i (vezi Tabelul 1.2.1)
DENUMIRE STA ADDR DATA DATA FCS STO DEFINI IE Octet de start Cmp de adres Cmp de control date Cmp de date Cmp detectare i corectare erori Octet de stop Tabel 1.2.1 Structura cadrului LUNGIME 8 bi i C0h 8 bi i 8 bi i 245 octe i 16 bi i 8 bi i C1h

Cmpul de date trebuie sa fie multiplu de 8 bi i. Cmpul de date este op ional, deoarece unele cadre (cadrele de comand ) nu con in date. Formatul unui cadru este definit n standardul IrLAP (Infrared Link Access Protocol ). Acest protocol este bazat pe transmisia serial RS 232 , n mod sincron sau asincron, cu protocolul HDLC (High-level Data Link Control ). Dup modelul HDLC, standardul IrLAP utilizeaz 3 tipuri de cadre: Cadre de ini ializare (Unnumbered Frames) prin care se stabile te o conexiune Cadre cu date (Information Frames) - care con in datele Cadre de comand (Supervisory Frames) care controleaz traficul de date . Pentru transmisiile lente i transmisiile de vitez se definesc urm toarele protocoale: Asyncron serial IR la viteze de 9,6 Kbps 115,2 Kbps Syncron serial IR la viteze de 576 Kbps 1,15 Mbps Syncron 4PPM la viteza de 4 Mbps

28

Conectarea i transmiterea datelor ntre dou succesiune de 3 etape (vezi fig. 1.2.6):

echipamente IrDA se face ntr-o

NDM Normal Disconnect Mode

DM Discovery Mode

NRM Normal Response Mode

Figura 1.2.6 Etapele de conectare ntre dou echipamente IrDA

 NDM (Normal Disconnect Mode) este o stare de a teptare n care se verific posibilitatea unei leg turi. nainte de a transmite se urm re te activitatea mediul. Dac nu este detectat activitate mai mult de 0,5 s se ini ializeaz conexiunea. Dispozitivul primar trimite comenzi de identificare c tre dispozitivele secundare din raza sa de ac iune. Dac un dispozitiv secundar nu este n raza de ac iune a dispozitivului primar sau dac este ocupat, dispozitivul respe ctiv nu r spunde. Dac un dispozitiv secundar este n raza de ac iune a dispozitivului primar i nu este ocupat, acesta va r spunde la o comand a dispozitivului primar. Dup ce se identific , dispozitivul secundar ignor alte comenzile de identificare t rimise de dispozitivul primar. DM (Discovery Mode) este etapa n care dou descoperit i stabilesc parametrii de comunicare. echipamente IrDA s-au

Dup ce dou dispozitive IrDA s-au identificat, dispozitivul primar trimite c tre dispozitivul secundar comenzi cu parametrii s i de conectare i adresa de conectare. Dispozitivul secundar r spunde cu parametrii s i de conectare folosind adresa de conectare specificat de dispozitivul primar. Dispozitivul primar deschide un canal de interogare a serviciului de acces la informa ii, iar dispozitivul secundar confirm deschiderea acestui canal.

29

Dispozitivul primar trimite capacit ile sale cu privire la accesul la informa ii(rata de transfer, dimensiunile pachetelor de date, etc.), iar dispozitivul secundar r spunde cu capacit ile sale de acces la informa ii. n vederea optimiz rii performan elor sistemului, cele dou dispozitive vor utiliza capacit ile comune de acces la informa ii. Dispozitivul primar deschide un canal pentru transmisii de date iar dispozitivul secundar confirm deschiderea acestui canal i indic faptul c link -ul este acum deschis i datele pot fi transmise NRM (Normal Response Mode) reprezint echipamentele conectate. modul de operare pentru

Dup conectare, cele dou diapozitive IrDA schimb ntre ele date i informa ii. Dup finalizarea comunic rii dispozitivul primar nchide link -ul de conectare iar dispozitivul secundar confirm nchiderea link -ului. Dup nchiderea link-ului de comunicare ambele dispozitive revin la starea NDM.

AVANTAJELE I DEZAVANTAJELE TEHNOLOGIEI IR

 AVANTAJE: o dimensiuni mici; o puteri mici; o nu genereaz interferen e electromagmetice (un avantaj major n zonele de lucru cu regim special: centrale nucleare, laboratoare de cercetare); o asigur o securitate intrinsec a datelor.

 DEZAVANTAJE: o viteze mici de transfer; o distan mic de transfer; o unghi mic de transmitere a datelor.

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI IR

Tehnologia IR este ideal pentru conectarea laptop -urilor la urm toarele tipurilor de dispozitive:   Proiector multimedia Imprimant Mouse wireless Tastatur wireless PDA

30

LIMIT RILE TEHNOLOGIEI IR

 Semnalele IR sunt afectate de sursele puternice de lumin (n special de iluminatul fluorescent) Semnalele IR sunt sensibile la interferen ele electromagnetice. Razele IR nu pot trece prin pere ii nc perilor. Distan ele dintre laptop-uri i dispozitivele IR trebuie s fie de maxim 1 m cnd sunt utilizate pentru comunica ii i transferuri de date.

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y y

sala de clas laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia problematizarea. Clasa poate fi organizat frontal sau pe grupe Cu ce? Videoproiector multimedia i flipchart Fi e n Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de lucru pentru elevi dirijat , explica ia,

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe orale Teste scrise

31

Fi a suport 1.3. Descrierea tehnologiei WAN celulare


Ce?

acoper arii geografice mari continente.

WAN (WIDE AREA NETWORK) sunt re ele extinse de calculatoare , care


i foarte mari i conecteaz ntre ele ora e, ri sau

CARACTERISTICILE RE ELELOR WAN:

 Conecteaz ntre ele mai multe re ele locale (LAN), facilitnd comunicarea ntre persoane i computere situate la distan e mari unele fa de altele . Includ liniile de telecomunica ii publice cu elementele de leg tur i conectare necesare. Utilizeaz serviciile liniilor telefonice nchiriate dedicate acestui scop i comunica iile prin satelit. Vitezele de transmisie variaz ntre 1,2 Kbps i 16 Mbps, iar pentru liniile nchiriate i sistemele bazate pe ATM (Asynchronous Transfer Mode ) pot ajunge la 156 Mbps.
TEHNOLOGIA WAN CELULARE

Tehnologia WAN pentru telefoane mobile permite accesarea internetului din orice loca ie, mai ales n deplasare, prin intermediul unui adaptor WAN (modem sau telefon celular cu modem inclus) sau a unui card WAN conectat la un dispozitiv mobil.
CARACTERISTICILE RE ELELOR WAN CELULARE:

 Sunt conexiuni wireless de mare vitez ce func ioneaz n ambele sensuri. Inclund trei tipuri de tehnologii: o Tehnologii analogice pentru transport de voce; o Tehnologii digitale pentru transport de date; o Tehnologii de mare vitez pentru transport simultan de voce, video date. Opereaz n frecven e de 800 MHz i 1900 MHz.

Un WAN celular permite utilizarea telefonului mobil i a laptop -ului pentru comunica ii de tip voce i date. Pentru a conecta un laptop la o re ea WAN celular trebuie s utiliza i un adaptor WAN. Marile companii de telefonie mobil : Zapp, Vodafone, Orange, Cosmote pun la dispozi ia utilizatorilor , pe baza unui abonament lunar, adaptoare WAN ntr-o gam foarte diversificat (vezi tabelul 1.3.1) Companie telefonie mobil ZAPP VODAFONE ORANGE COSMOTE ADAPTOARE WAN Modemuri: Z020, Z030, Z040, MF 622, MF 626 USB Stick Huawei 169, Modem 3G Smart Modem Huawei E270, USB Stick Huawei E870 Telefoane mobile i cartele PCMCIA
Tabelul 1.3.1 Adaptoare WAN

32

MODEMUL Z020

Modemul a fost lansat n Romania n anul 2006 i utilizeaz serviciul companiei de telefonie mobil ZAPP, bazat pe tehnologia CDMA EVDO i CDMA 1X, care permite transferuri de date cu viteze pentru download de pn la 2,4 Mbps i de upload pn la 153 Kbps. Componentele modemului Z020 sunt prezentate n figura 1.3.1 .
ANTEN INTERIOAR

Muf conectare Anten exterioar

STAND-BY CONECTARE
Led indicator Led indicator TAST PORNIRE/OPRIRE

Led indicator

SMS

Led indicator

STARE

Muf alimentare +5V

Mini USB PORT

Muf Hands-free

Figura 1.3.1 MODEL DE MODEM

33

STAREA LED-urilor I INFORMA IILE INDICATE DE ACESTEA

 LED INDICATOR STAND-BY o ALBASTRU Modemul se afl n modul de conectare EVDO o INTERMITENT C utare re ea n modul de conectare EVDO o AZURIU Modemul se afl n modul de conectare HYBRID o INTERMITENT C utare re ea n modul de conectare HYBRID o VERDE - Modemul se afl n modul de conectare CDMA 1X o INTERMITENT C utare re ea n modul de conectare CDMA 1X o STINS Modemul este oprit

 LED INDICATOR CONECTARE o ALBASTRU Conexiune de date n curs o VERDE Conexiune de date sau voce n curs o INTERMITENT Primire apel voce n curs de conectare o STINS Modemul este oprit

 LED INDICATOR SMS o GALBEN Mesaje primite necitite o INTERMITENT Mesaje noi primite o STINS Modemul este oprit

 LED INDICATOR STARE o ALBASTRU Este folosit doar bateria ca surs de alimentare o INTERMITENT Avertizare nivel sc zut al bateriei o RO U Este folosit numai alimentatorul extern o VIOLET Sunt folosite att alimentatorul extern ct i bateria o INTERMITENT nc rcare n curs o STINS Modemul este oprit

Sunt 3 modalit i de alimentare cu tensiune a modemului: De la un alimentator extern care se conecteaz la mufa de alimentare a modemului De la bateria proprie (care se ata eaz op ional) De la laptop sau PC prin intermediul portului USB prin care modemul se conecteaz la laptop sau PC n zonele cu semnal slab, pentru modul de conectare EVDO, trebuie utilizat bateria modemului sau dac este posibil alimentatorul extern.

34

INSTALAREA DRIVERELOR MODEMULUI Z020 1. Descarc rca i de la adresa http://www.zappmobile.ro/data/ro -drivers.html fi ierul Z020_Driver.zip. 2. Dezarhiva i fi ierul Z020_Driver.zip. 3. Conecta i modemul la un port USB al PC-ului folosind cablul USB din dotare. 4. Dup conectarea modem-ului se deschide ferestra din figura 1.3.2 unde trebuie s bifa i Install from a list or specific location apoi activa i butonul NEXT

Figura 1.3.2 5. Dup deschiderea ferestrei din figura 1.3.3 activa i butonului Browse i selecta i dosarul Win2K din loca ia unde a fost dezarhivat fi ierul Z020_Driver.zip . Activa i butonul Next.

Figura 1.3.3

35

5. Dupa deschiderea ferestrei din figura 1.3.4, se deschide ferestra din figura 1.3.5 unde trebuie activat butonul Continue Anyway

Figura 1.3.4

Figura 1.3.5 6. Dup finalizarea instal rii se deschide ferestra din figura 1.3.6, unde trebuie s activa i butonul Finish , iar instalarea modemului se finalizeaz .

Figura 1.3.6

36

7. Dup urt ti p, e deschide fereastra din figura . . , ent n care porne te instalarea portului SB pentru odem. Parcurge i din nou etapele de la punctele , iar n final se deschide fereastra din figura . . , unde trebuie s acti a i 4 butonul Finish, iar instalarea portului SB pentru modem se finali eaz .

Fi ura . .7 Dup finalizarea procedurii de instalare a dri erelor erifica i dac acestea au fost instalate deschiznd ferestra Device Manager astfel: lick cu butonul dreapt al mouse -ului pe My Computer Selecta i Properties din lista care se deschide n fereastra care se deschide acti a i butonul Hardware Acti a i butonul Device Manager i se deschide fereastra din figura . . , n care trebuie s apar elementele care sunt subliniate n figur .

Figura . . 37

CREAREA UNEI CONEXIUNI DIAL-UP 1. 2. 3. 4. 5.

Click cu butonul drept al mouse -ului pe iconul My Network Place Din lista care se deschide selecta i Properties n fereastra care se deschide activa i comanda Create a new connection n fereastra care se deschide activa i butonul Next n fereasta New connection Wizard din figura 1.3.9 bifa i op iunea Connect to the network at my workplace apoi activa i butonul Next

Figura 1.3.9 6. Dup deschiderea ferestrei din figura 1.3.10, bifa i Dial-up connection apoi activa i butonul Next

Figura 1.3.10

38

7. Dup deschiderea ferestrei din figura 1.3.11 bifa i (dac nu este bifat ) op iunea Modem Any DATA CDMA USB Modem apoi activa i butonul Next

Figura 1.3.11

8. Dup deschiderea ferestrei din figura 1.3.12, n caseta Company Name introduce i un nume pentru conexiune apoi activa i butonul Next

Figura 1.3.12

39

9. Dup deschiderea ferestrei din figura 1.3.13, n caseta Phone number introduce i codul #777 apoi activa i butonul Next

Figura 1.3.13 10. n fereastra care se deschide activa i butonul Finish pentru a finaliza crearea leg turii. Dup deschiderea automat a ferestrei din figura 1.3.14 , n caseta User name introduce i un nume apoi activa i butonul Dial.

Figura 1.3.14

40

11. Se ini ializeaz conexiunea i se va deschide fereastra din figura 1.3.15, unde trebuie s bifa i Do not request the failed protocol next time apoi activa i butonul Accept

Figura 1.3.15

INSTALAREA PROGRAMULUI ZAPP INTERNET EXPRESS

Instalarea acestei aplica ii se face n cazul n care nu se dore te crearea conexiunii Dial-up prezentat anterior, situa ie n care conectarea modemului la internet se face prin intermediul aplica iei Zapp Internet Express. Astfel se poate opta ntre cele dou metode. Pentru instalarea programului Zapp Internet Express se parcurg urm toarele etape:
1. Descarc rca i de la adresa http://www.zappmobile.ro/data/ro-drivers.html fi ierul Z020_cd.zip. 2. Dezarhiva i fi ierul, apoi executa i fi ierul setup.exe din dosarul n care a fost dezarhivat fi ierul Z020_cd.zip 3. Dup deschiderea ferestrei din figura 1.3.16, selecta i limba Romn apoi activa i butonul OK

Figura 1.3.16 4. 5. 6. 7.

n fereastra care se deschide activa i butonul Inainte n fereastra care se deschide activa i butonul De acord n fereastra care se deschde activa i butonul Instalare n fereastra care de deschide activa i butonul Terminare

41

8. Dup finalizarea instal rii se deschide fereastra din figura conectarea la internet acti a i butonul e

. .

. Pentru

Figura . . 7

Figura . . 8

. Dup stabilirea conexiunii se deschide fereastra din figura . . . Pentru deconectarea de la internet acti a i butonul DESCRIEREA FERES RE OR AP ICA IEI APP INTERNET EXPRESS FEREASTRA PRINCIPAL

Ecran afi are informa ii Meniu ini iere apeluri ocale

ontrol olum onectare/Deconectare I E E

Meniu SMS

Meniu Set ri

ereastr comenzi SMS

Figura . .

Interfa a aplica iei app Internet E press

42

! " !

 #

Descrierea pictogramelor

Indicator intensitate semnal Lips semnal Conectare n modul EVDO Conectare n modul 1X + EVDO Conectare n modul 1X Mod Rx Diversity Modemul este conectat

Modemul este conectat prin cablu USB

Conexiune la internet activ


MENIUL SET RI

Ferestrele meniului Set ri sun prezentate n figura 1.3.20

Figura 1.3.20 Ferestrele meniului SET RI

Din fereastra din stnga se seteaz num rul portului i viteza portului Din fereastra din dreapta se seteaz tipul conexiunii:

43

 n modul EVDO viteza de download este pn la 2,4 Mb ps n modul 1X viteza de download este pn la 153,6 Kbps
< NOT > Modemul suport modul EVDO dac n zon exist acoperire pentru acest

mod. Dac exist acoperire i modemul nu se poate conecta n modul EVDO trebuie s conecta i la modem alimentatorul sau bateria acestuia.

MENIUL SMS

Ferestrele meniului SMS sunt prezentate n figura 1.3.21

Figura 1.3.21 Ferestrele meniului SMS

44

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y y

sala de clas laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea, demonstra ia, experimentul. Se pot aplica lec ii de laborator cu tema: Instalarea unui adaptor WAN i accesarea internetului prin intermediul adaptorului respectiv Clasa poate fi organizat pe grupe de cte 3 4 elevi Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de lucru pentru elevi Fi e de laborator Adaptoare WAN

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe practice Probe scrise

45

Fi a suport 1.4. Descrierea tehnologiei WI-FI


Ce?

ntr-o re ea WLAN, care utilizeaz undele radio comunica ie din familia IEEE 802.11 .

WI-FI (WIRELESS FIDELITY) este o tehnologie avansat de conectare


i se bazeaz pe standardele de

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers )- Institutul Inginerilor Electrotehni ti i Electroni ti este cea mai mare organiza ie de tehnicieni profesioni ti din lume, care sprijin evolu ia tehnologiilor bazate pe electricitate. 802.11 este un standard de comunica ie n re elele locale, elaborat de IEEE n anul 1990 care n decursul timpului a fost mbun t it i a ap rut n mai multe versiuni:

 802.11 a ap rut n 1997 (ace ast standard ast zi nu mai este utilizat ). 802.11 a a ap rut n anul 1999 ( nu este compatibil cu celelalte standarde 802.11 x, deoarece folose te alt band de frecven ) . 802.11 b a ap rut n anul 1999 . 802.11 g a ap rut n anul 2003 (este cel mai utilizat standard la ora actual ) . 802.11 n a ap rut n anul 2006, este n faz de proiect i urmeaz s fie definitivat n anul 2010 .

IEEE 802.11
Standardele din familia IEEE 802.11 descriu protocoalele de comunica ie aflate la nivelul fizic (PHY) i la nivelul leg turii de date (MAC) ale unei re elele locale wireless. Stiva de protocoale IEEE 802.11 este prezentat n figura 1.4.1. Implement rile IEEE 802.11 trebuie s primeasc pachetele de date de la protocoalele de la nivelul re ea i s se ocupe cu transmiterea lor evitnd eventualele coliziuni cu alte sta ii din zon care emit. IEEE 802.11 este compatibil cu Ethernet-ul care este standardizat de IEEE n seria de standarde 802.3 . LLC (802.2) DCF CSMA/CA MAC
PLCP PMD
Infraro u FHSS DSSS OFDM (802.11 a) HR-DSSS (802.11 b) 802.11 g 802.11 n MIMO NIVEL LEG TURI DE DATE MAC

PCF MAC

NIVEL FIZIC PHY

Figura 1.4.1 Stiva protocoalelor IEEE 802.11

46

WI-FI - NIVELUL FIZIC reprezint mediile de transmisie wireless a pachetelor de date i include tehnologiile ce controleaz transmisia datelor. Nivelul fizic este format din dou subnivele:

 PMD (Physical medium dependent ) Subnivelul dependent de mediul fizic este echipat cu interfa de transmitere i recep ie a pachetelor de date n mediul wireless PLCP (Physical layer convergence protocol ) Subnivelul protocolului de convergen a nivelului fizic este o interfa c tre subnivelul MAC (Media Acces Control). Subnivelul MAC se ocup de modul cum primesc acces la date calculatoarele din re ea, reprezint conectivitatea fizic . Subnivelul PLCP ndepline te func ia de adaptare a capabilit ilor subnivelului PMD la serviciul care trebuie s -l ofere nivelul fizic. PLCP define te o metod de includere a unit ilor de date ale protocolului MAC ntr -un format de cadru adecvat pentru transmiterea i recep ia datelor de utilizator i a informa iei de administrare, ntre dou sau mai multe sta ii, utiliznd subnivelul PMD. Structura cadrelor PLCP este dependent de tipul transmisiei, care poate fi: INFRARO U pachetele de date sunt transmise prin intermediul radia iilor electromagnetice din spectrul de lumin infraro u (vezi fi a suport 1.3) . FHSS (Frequency-Hopping spread spectrum) Spectru mpr tiat cu salturi de frecven pachetele de date sunt transmise prin intermediul undelor radio n banda de 2,4 GHz ISM (vezi fi a support 1.2). Sunt utilizate 79 canale de frecven , fiecare de 1 MHz. Pentru alocarea eficient a frecven elor acestea se schimb periodic (se sare de la o frecven la alta in mod aleator) n urma unor numere pseudoaleatoare generate de sta iile care comunic . DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum ) Spectru mpr tiat cu frecven direct pachetele de date sunt transmise prin intermediul radio n banda de 2,4 GHz ISM. Sunt utilizate 14 canale de frecven , fiecare de 5 MHz. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) Multiplexare cu divizare n frecven e ortogonale pachetele de date sunt transmise prin intermediul undelor radio, simultan, n paralel, pe mai multe frecven e. Sunt utilizate 52 de canale din care 48 de date i 4 de sincronizare. Pentru a n elege sensul termenului de frecven ortogonal , se poate face o analogie ntre transmiterea unui pachet de date i un jet de ap care curge print-un robinet(n cazul tehnologiei FDM) sau printr-un du (n cazul tehnologiei OFDM). Aceast tehnologie este folosit n banda de 5 GHz pentru 802.11 a i de 2,4 G Hz pentru 802.11 g. Fiecare canal are 300 KHz, iar fiecare utillizator are disponibil 20 MHz. Teoretic viteza de transmisie poate ajunge la 54 Mbps. HR DSSS (High Rate - Direct Sequence Spread Spectrum) Spectru mpr tiat cu frecven direct i rat r idicat este asem n toare cu tehnologia DSSS, dar cu o rat mai ridic at de transmitere a pachetelor n band mai ngust . Viteza de transmisie ajunge pn la 11 Mbps. 802.11 g este un standard publicat n 2003 de IEEE, care combin banda ngust a tehnologiei HR-DSSS cu tehnica de modula ie OFDM 802.11 n este un standard adoptat n 2006 , care urmeaz a fi definitivat n 2010. Acesta utilizeaz tehnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output), care mparte un ir de date n mai multe iruri i le transmite simultan, cu vitez mare i la distan mare, folosind mai multe antene. Dou iruri permit o vitez teoretic de maxim 248 Mbps. 47

WI-FI - NIVELUL LEG TURII DE DATE reprezint tehnicile de acces a le sta iilor la mediul de transmisie wireless n standardul 802.11

 DCF (Distributed Control Function) Func ie de Coordonare Distribuit este tehnica prin care fiecare sta ie controleaz propriul acces la mediu, constituind o re ea wireless ad -hoc (vezi figura 1.4.2). Realizarea controlului accesului la mediu se face prin tehnica CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance ) Acces aleator cu evitarea coliziunilo r. Este o tehnic de control al accesului la mediu, care se utilizeaz n re elele wireless pentru a evita coliziunile . n eter coliziunile sunt foarte greu de detectat, de aceea pentru transmiterea datelor IEEE a recurs la aceast strategie de control al accesului la mediu. Sta ia care transmite cadre MAC ascult mediul de transmisie. Dac mediul este ocupat, sta ia amn ncercarea de a transmite pn ce mediul devine liber. Dac mediul este liber sta ia poate transmite . n primul moment al transmisiei sta ia trimite un cadru RTS (Request To Send) i a teapt un r spuns la aceast cerere. Dac destinatarul este liber, r spunde cu un CTS (Clear To Send). Dup primirea CTS sta ia transmi toare trimite cadrul de date . Dup transmiterea cadrului se a teapt o confirmarea pozitiv pentru a semnala recep ia corect a cadrului. Dac nu se semnaleaz confirmarea pozitiv , cadrul este retransmis. Dup o transmisie reu it sta ia trebuie s aleag un interval de revenire aleatoriu i s decrementeze controlul intervalului de revenire n timp ce mediul este liber.

Figura 1.4.2 Re ea IBBS (Independent Basic Service Sets )

48

 PCF (Point Coordination Function) Func ie de Coordonare Punctual necesit o sta ie specializat numit punct de acces (AP) care gestioneaz accesul la mediu (vezi figura 1.4.3). AP este punctul central al comunica iei pentru toate celelalte sta ii. Sta iile nu pot comunica direct ntre ele, acestea vor comunica doar cnd li se permite de c tre AP. Periodic, sta ia de baz ( AP ) emite un cadru care con ine set ri privind conexiunea fizic i care cere sta iilor ce doresc s se conecteze s anun e acest lucru.

Access Point

Figura 1.4.3 Infrastructura BSS (Basic Service Sets)

49

 ESS (Extended Service Sets) cele dou func ii prezentate mai sus (PCF i DCF), sunt utilizate simultan n aceea i re ea. ESS este un set de dou sau mai multe structuri BSS care lucreaz mpreun pentru a forma o singur re ea (vezi figura 1.4.4). Structurile BSS pot fi conectate cu ajutorul unei leg turi uplink. Interfa a uplink conecteaz structurile BSS la un sistem de distribu ie, notat cu DS. Leg tura uplink c tre DS poate fi wired sau wireless.

Access Point 1

Sistem de distribu ie

DS

Access Point 2

Figura 1.4.4 Infrastructur ESS

 LLC (Logical Link Control) Nivelul logic al leg turii este subnivelul care se ocup cu controlul fluxului de date. IEEE a standardizat LLC sub numele de 802.2 cu mult inainte de elaborarea standardului 802.11. Standardul IEEE 802.2 este utilizat n re elele Ethernet. Folosirea de c tre IEEE 802.11 a subnivelului LLC are drept scop realizarea unei tehnologii wireless compatibil cu tehnologia Ethernet.

50

SECURITATE WI-FI

Spre deosebire de re elele cablate, re elele wireless sunt mai expuse din punct de vedere al vulnerabilut ii la intercept ri neautorizate. La nivel fizic securitatea este greu de asigurat deoarece la acest nivel o re ea wireless este foarte u or de a ccesat. Pentru a ob ine un nivel de securitate acceptabil, ntr-o re ea wireless, datele trebuie criptate i este obligatoriu controlul accesului la nivelurile superioare ale re elei. Barierele de securitate (securitatea de baz ) care au fost prev zute ini ial n protocoalele re elelor Wi-Fi, asigur un nivel sc zut al securit ii acestor re ele. 1. Securitate de baz const n controlarea accesului la re ea prin utilizarea unor tehnici simple, suficiente pentru a ndep rta unele intruziuni ocazionale. Tehnicile simple de control al accesului la o re ea wireless s unt: Filtrarea adreselor MAC (Media Acces Control). Adresa MAC, este un num r ntreg pe 6 octe i (48 bi i), care reprezint adresa fizic (unic pentru fiecare dispozitiv de acces la o re ea) prin intermediul c reia orice dispozitiv de acces la o re ea se poate identifica. Prin filtrarea adres elor MAC, un punct de acces n re ea este configurat cu adresele MAC ale clien ilor c rora le este permis accesul n re ea. Aceast tehnic este ineficient deoarece un intrus poate afla i falsifica adresa MAC a unei sta ii, apoi se poate conecta n re ea sub identitatea sta iei respective. Stoparea transmiterii publice a SSID -ului unui punct de acces. SSID-ul (Service Set Identifier) este un cod care define te apartenen a la un anumit punct de acces wireless. Toate dispozitivele wireless care vor s comunice ntr -o re ea trebuie s aib SSID-ul propriu, setat la aceea i valoare cu valoarea SSID ului punctului de acces pentru a se realiza conectivitatea. n mod normal un punct de acces i transmite SSID-ul la fiecare cteva secunde. Oprirea transmiterii acestui semnal ascunde prezen a re elei fa de un atacator superficial, dar permite sta iilor care cunosc SSID-ul punctului de acces s se conecteze la re ea. Deoarece SSID-ul este inclus n beacon-ul oric rei secven e wireless, orice hacker dotat cu echipament de monitorizare poate s -i descopere valoarea i s se conecteze la re ea. Beacon-ul este un mic pachet de date transmis continuu de un punct de acces pentru a asigura managementul re elei. Utilizarea algoritmului WEP (Wired Equivalent Privacy ). WEP amelioreaz transmiterea continu a SSID-ului prin criptarea traficului dintre clien ii wireless i punctul de acces.
WEP folose te un cifru secven ial RC4 pentru confiden ialitate i un CRC32 pentru integritate n dou variante: y y 64 bit WEP- folose te o cheie de 40 bi i care este concatenat cu un vector de ini ializare de 24 bi i pentru a forma cheia RC4. 128 bit WEP - folose te o cheie de 104 bi i care este concatenat cu un vector de ini ializare de 24 bi i, care este introdus de utilizator ca un ir hexazecimal format din 26 caractere.

Aceast tehnic de criptare (vezi fig.1.4.5) a fost folosit din anul 1997 pn n anul 2001 cnd a fost spart i nu a mai fost considerat sigur . n iunie 2004, IEEE a adoptat standardul 802.11i care mbun t e te securitatea re elelor wireless. 51

ST trimite o cerere de autentificare c tre AP 2

AP trimite un text de verificare c tre ST ACCES POINT (AP)

CLIENT (ST)

ST cripteaz textul cu o cheie partajat i l trimite napoi c tre AP

AP decripteaz textul i l compar cu cel original Dac textele corespund, AP autentific ST 5

ST se conecteaz la re ea

Figura 1.4.5 Pa ii autentific rii WEP

n figura 1.4.5 este prezentat autentificarea prin cheie partajat . Un alt tip de autentificare pentru standardul IEEE 802.11 este autentificarea deschis .

Autentificarea deschis se realizeaz astfel: y

Clientul trimite o cerere de autentificare care con ine ID -ul sta iei (de obicei adresa MAC a pl cii de re ea)

Punctul de acces verific ID-ul sta iei i trimite un r spuns de autentificare care con ine mesajul de succes sau de e ec.

52

2. mbun t iri ale securit ii re elelor wireless. Wi-Fi Alliance produce n anul 2003 specifica ia WPA (Wi-Fi Protected Access), care este o solu ie intermediar la criptare WEP . IEEE a preluat specifica ia WPA i a elaborat n anul 2004 standardul 802.11i, standard care stabile te o tehnic de criptare cunoscut sub numele de WPA 2. Algoritmul WPA suport att autentificare ct i criptare. Pentru autentificare sunt utilizate dou metode:
o Autentificare EAP cu standardul 802.1x : EAP (Extensible Authorization Protocol ) este un cadru de autentificare , o metod standard pentru autentificarea la o re ea. 802.1x este un standard de control al accesului la re ea bazat pe porturi, care asigur per utilizator i per sesiune o autentificare mutual puternic . Pe baza EAP, 802.1x permite punctului de acces (AP) i clien ilor din re ea s foloseasc n comun i s schimbe chei de autentificare WEP n mod automat i continuu. Punctul de acces (AP) ac ioneaz ca un proxy server, efectund cea mai mare parte a calculelor necesare cript rii.

Dac un utilizator este autentificat prin 802.1x pentru accesul la re ea, un port virtul este deschis pe punctul de acces (AP) pentru a permite comunicarea. Dac nu este autorizat cu succes, portul virtual nu este pus la dispozi ie i comunicarea este blocat . Aceast metod de autentificare este mai sigur dect folosirea metodei de aut entificare prin utilizarea cheilor pre -partajate.
o Autentificarea prin utilizarea cheilor pre-partajate :

Prin aceast metod , aceea i cheie este aplicat att la cliet ct i la punctul de acces (AP). WPA folose te o metod care creaz o cheie unic pentru fiecare client. Pentru criptare , s-a p strat algoritmul de criptare simetric RC4, dar s -a introdus o tehnic de schimbare a cheii de criptare pe parcursul sesiunii de lucru TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) i s-a nlocuit algoritmul de integrare CRC32, utilizat de WPE, cu un nou algoritm numit Michael, care este un algoritm de c utare n iruri de caractere. Acest algoritm folose te func iile hash pentru a g si un sub ir al irului de c utat. Func iile hash, numite i func ii de dispersie sau func ii de rezumat , sunt func ii definite pe o mul ime cu multe elemente (poate fi o mul ime infinit ) cu valori ntr-o mul ime cu un num r mai mic de elemente( un num r finit de elemente). Una din cerin ele fundamentale pentru o astfel de func ie este ca, modificnd un singur bit la intrare, s produc o avalan de modific ri n bi ii de la ie ire. Func iile hash sunt utilizate n criptografie, drept componente n schemele de semn tur digital , formnd o clas de algoritmi criptografici SHA (Secure Hash Algoritm).

53

 Algoritmul WPA 2 a fost elaborat n anul 2004 de catre IEEE pe baza specifica iilor algoritmului WPA. n WPA 2 algoritmul de criptare RC4 este nlocuit cu algoritmul AES (Advanced Encryption Standard) care este un algoritm standardizat, pentru criptarea simetric , pe blocuri. Algoritmul de integrare Michael este nlocuit cu mecanismul de criptare CCMP (Counter Mode with Cipher-Block Chaining Message Authentication Code Protocol) care este bazat pe cifrul AES. WPA2 con ine mbun t iri care faciliteaz roamingul rapid pentru clien ii wireless afla i n mi care. Acest algoritm permite o preautentificare la punctul de acces spre care se deplaseaz clientul, men innd n acela i timp leg tura cu punctul de acces de la care pleac .
Premisele autentific rii WPA 2 : o o o o

Punctul de acces AP trebuie s se autentifice clientului ST Trebuie generate chei de criptare EAP ofer o cheie de criptare permanent PMK (Pairwise Master Key) Cu un hash criptografic SHA (Secure Hash Algoritm) aplicat pe concatenarea: PMK; APnonce ; STnonce; AP_MAC; ST_MAC, este generat cheia PTK (Pairwise Transient Key) * nonce (number used once) un num r aleator folosit o singur dat ntr-un protocol de autentificare

Pa ii autentific rii WPA 2 (vezi figura 1.4.6): 1. Punctul de acces AP trimite c tre clientul ST un APnonce ; 2. Clientul ST genereaz cheia PTK; 3. Clientul ST trimite punctului de acces AP un STnonce mpreun cu un cod de intergritate a mesajului ( MIC) ce include autentificarea ; 4. Punctul de acces AP genereaz cheia GTK; 5. Punctul de acces AP trimite clientului ST cheia GTK utilizat pentru decriptarea traficului multicast sau broadcast i un alt MIC; 6. Clientul CT trimite napoi c tre AP un mesaj de confirmare ACK. APnonce CLIENT (ST) 2 1 ACCES POINT (AP)

Generare PTK

STnonce + MIC 4 GTK + MIC 5

Generare GTK

ACK

Figura 1.4.6 Pa ii autentific rii WPA 2

54

Rezumatul m surilor de securitate Wi-Fi este prezentat n figura 1.4.7

AUTENTIFICARE

CRIPTARE

FILTRARE TRAFIC

FILTRARE adrese MAC

STOPARE transmitere SSID

MODIFIC valori implicite SSID

Figura 1.4.7 M suri de securitate Wi-Fi

COMPARA IE NTRE STANDARDELE 802.11

Banda [GHz] Modula ie Viteza [Mbps] Distan a [m] Anul eliber rii

802.11 a
5 OFDM 54 max 35 1999

802.11 b
2,4 DSSS 11 35 1999

802.11 g
2,4 DSSS OFDM 11 54 35 2003

802.11 n
2,4 5 MIMO OFDM 248 (2 iruri) 70 2006

TABEL 1.4.1 Standarde 802.11

55

ECHIPAMENTE

i Fi

 ACCESS POINT (figura .4.8) este un transcei er care transmite i recep ioneaz date prin intermediul undelor radio. Acesta permite conectarea dispoziti elor mobile ntre ele ntr -o re ea ireless sau poate servii ca punct de interconexiune dintre o re ea ireless i o re ea A . Este prev zut cu unul sau mai multe conectoare pentru anten i un port A .

Figura .4.8 Access Point

 ROUTER IRELESS (figura .4. ) este un dispozitiv de re ea care realizeaz func ia unui router ireless care include i func iile unui access point. Este i antene ireless. prev zut cu un port A , porturi A

Figura .4. Router wireless

56

 ANTENE IRELESS (figura .4. ) sunt dispozitive utilizate pentru acoperirea unei anumite zone cu un semnal radio mai puternic. Sunt mai mult e tipuri de antene ireless dar cele mai utilizate sunt: o Antene omnidirec ionale emit undele radio n toate direc iile (sfer ) i pot acoperii o suprafa cu o raz de Km. Avantajul acestei antene const n faptul ca antena clientului nu trebuie precis orientat , acesta trebuie doar s se afle n aria de acoperire a antenei sta iei care emite. Dezavantajul acestei antene este securitatea sc zut datorit riscului ridicat de interceptare a undelor radio. o Antene sectoriale sunt antene omnidirec ionale cu suprafa de acoperire mare o Antene direc ionale emit i concentreaz undele radio pe o anumit direc ie n func ie de orientarea antenei. u ct unghiul de emisie este mai mic, cu att distan a de emisie este mai mare. Avantajul acestei antene este riscul sc zut de interceptare a undelor radio. Dezavantajul acestei antene este c antena clientului trebuie foarte precis acordat i orientat .

Anten omnidirec ional

Anten sectorial Antene wireless

Anten direc ional

Figura .4.

 Splitter (figura .4. a) este un conector utilizat pentru conectarea la un access point a doua antene b) este un cablu care conecteaz dou echipamente Pig tail (figura .4. ireless i care are conectori diferi i la ambele capete. Se poate utiliza pentru conectarea unei placi ireless la o anten . Surge protector (figura .4. c) este un dispozitiv care protejeaz AP cnd un fulger love te antena. Acest dispozitiv trebuie conectat la p mnt.

a Figura .4.

b Accesorii wireless

57

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y y

sala de clas laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia problematizarea. Clasa poate fi organizat frontal sau pe grupe Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de lucru pentru elevi Echipamente Wi-Fi dirijat , explica ia,

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe orale Teste scrise

58

Fi a suport 1.5. Descrierea tehnologiei satelit


Ce?

SATELI II ARTIFICIALI sunt nave robotizate create de om, care sunt lansate n spa iu i orbiteaz n jurul pamntului sau a altor corpuri cere ti .

n func ie de parametrii lor orbitali sateli ii artificiali se mpart n 3 categorii: Sateli i GEO (Geostationary Earth Orbit) au orbita n plan ecuatorial, situa i la 36000 Km de suprafa a P mntului i se rotesc sincron cu acesta. Sateli i MEO (Medium Earth Orbit) au orbit medie, situa i la 1500 -36000 Km de suprafa a P mntului. Sateli i LEO (Low Earth Orbit) au orbit joas , situa i la 500-1500 Km de suprafa a P mntului. n func ie de domeniul de utilizare sateli ii artificiali pot fi : Sateli i de telecomunica ii utiliza i pentru transportul undelor radio, tv i a semnalelor telefonice pe distan e foarte mari. Sateli i de navigare utilaza i pentru localizarea navelor i a mijloacelor de transport echipate cu GPS (Global Positioning System). Sateli i meteorologici utiliza i pentru colectarea datelor privind prognoza meteo pe termen lung. Sateli i militari utiliza i pentru transmiterea datelor codificate ntre loca iile militare. Sateli i tiin ifici utiliza i pentru studierea P mntului i a altor corpuri cere ti.

SATELI II DE TELECOMUNICA II ComSat (Communication Satellite) fac posibil realizarea unor canale de telecomunica ii. Sunt ntrebuin a i aproape n toate domeniile comunica iilor: telefonie, televiziune, radio, internet, transmisii de date, videoconferin e, etc. Sateli ii de telecomunica ii sunt de dou tipuri:

 Activi echipa i cu aparatur de recep ie -emisie, efectund anumite modific ri asupra semnalului primit Pasivi retransmit semnalele primite n urma reflexiei acestora de suprafa a lor.
Avantajele majore ale sateli ilor de telecomunica ii sunt:

 Acoperire foarte mare , chiar global , a serviciilor. Comunica ii mobile c tre vase, avioane. Lipsa obstacolelor n calea undelor transmise sau recep ionate.

59

Componentele de baz ale sateli ilor de telecomunica ii (vezi fig.1.5.1 )

 ANTENA PARABOLIC este un reflector metalic de forma unei por iuni dintr-un paraboloid de rota ie. Fascicolul undelor electromagnetice recep ionat de parabol este reflectat i concentrat n focarul parabolei, de unde este preluat i prelucrat de un convertor (n cazul recep iei semnalului ). Parabola transform undele sferice emise de convertorul din focar, n unde plane, realiznd o caracteristic de radia ie cu o pronun at directivitate de -a lungul axei paraboloidului (n cazul transmisiei semnalului ). Un satelit de telecomunica ii este prev zut cu mai multe antene:
1. 2. 3. 4. 5. Anten parabolic de transmisie Anten parabolic de recep ie Antene parabolice reflectoare Anten omnidirec ional Anten de orientare

 Panouri solare (6) capteaz energia solar i o transform n energie electric Sistem de comand telemetric a antenelor (7) Programatoare BFM (Beam Forming Networks) (8) Acumulatori asigur alimentarea cu energie cnd satelitul nu poate capta energie solar .

4 3

7 8

2 5 6

Figura 1.5.1 Componentele de baz ale unui satelit de telecomunica ii

60

INTERNET PRIN SATELIT este un serviciu utilizat n loca iile terestre n care accesul la internet nu este disponibil i n loca iile care sunt n mi care n mod frecvent. Pentru accesarea internetului se utilizeaz sateli i de telecomunica ii. Pachetele de date circul pe dou c i:

 Uplink datele sunt transmise dinspre P mnt spre satelit Downlink datele sunt transmise de la satelit spre P mnt Exist 3 tipuri de acces la internet prin satelit: Acces one way foarte pu in interactiv, deoarece nu permite r spuns din partea utilizatorului. Acces one way cu r spuns terestru o combina ie ntre serviciile internet via satelit i serviciile internet via cablu. Servciul internet via cablu este utilizat pentru transmiterea datelor spre satelit ( uplink ) prin intermediul un ei linii telefonice nchiriare sau dial-up. Serviciul internet via satelit este utilizat pentru recep ioanarea datelor transmise de satelit ( downlink ) Acces two way acces interactiv la internet direct prin satelit. Utilizeaz c i de date cu 2 direc ii. Un canal este utilizat pentru transmiterea datelor spre satelit (uplink) iar cel lalt canal este utilizat pentru recep ionarea datelor transmis e de satelit (downlink).
Serviciul one way este utilizat de persoane particulare, coli, diverse institu ii i firme care de in o leg tur la internet dar care nu eate suficient de rapid pentru nevoile lor. Leg tur la internet este utilizat pentru uplink prin care se transmite internetului ce se dore te, iar prin instala ia de satelit se realizeaz downlink-ul prin care internetul r spunde cu o vitez de 15 -30 ori mai mare dect n cazul unei leg turi dial-up. Echipamentele necesare pentru implementarea acestui serviciu sunt:

 ANTEN DE SATELIT +LNB (figura 1.5.2 )

Figura 1.5.2 Anten de satelit + LNB

61

o Anten de satelit este o anten parabolic care recep ioneaz pachetele de date transmise de satelit o LNB (Low Noise Block) (vezi fig.1.5.3 ) este un convertor, plasat n focarul antenei parabolice, care are rolul de a amplifica semnalul primit de la satelit si a converti frecventa semnalului din band a 10,7 12,8 GHz n banda 950 2150 MHz.

a) LNB

b) Schem bloc LNB Figura 1.5.3 Convertor LNB

 DBV(Digital Video Broadcasting) (vezi fig. 1.5.3) este un dispozitiv care con ine un receiver digital i un modem satelit, care recep ioneaz serviciile de date digitale transmise prin satelit. Placa se conecteaz la convertorul LNB din focarul antenei parabolice prin intermediul unui cablu coaxial .

Figura 1.5.3 Plac DVB

 Serverul de satelit asigur navigarea pe internet i download -ul prin intermediul satelitului. Serverul este conectat printr-o re ea VPN (Virtual Private Network) mpreun cu serverul re elei locale la internet. Con ine i placa DBV.

62

Implementarea serviciului one way (vezi fig. 1.5.4 )

Server re ea

Re ea calculatoare

INTERNET

Server satelit Solicitare HTTP R spuns HTTP

Figura 1.5.4 Re ea cu serviciul ONE WAY

Cnd un calculator din re ea solicit informa ii , aceast solicitare este transmis serverului satelit . Serverul satelit retransmite solicitarea serverului de re ea i prin intermediul unei linii telefonice nchiriate sau dial -up c tre internet. Informa iile solicitate sunt trimise prin intermediul antenei de satelit c tre serverul satel it care l trimite mai departe solicitantului. Prin intermediul liniei telefonice nchiriate se solicit de catre un calculator accesarea unei pagini WEB din internet, iar pri n intermediul antenei parabolice se recep ioneaz pagina respectiv i se face download. Traficul de mesaje e-mail i chat-ul se face numai prin intermediul liniei telefonice nchiriate sau dial-up, f r a mai trece prin serverul satelit.

63

Serviciul two way (vezi fig. 1.5.5 )- este un serviciu care se utilizeaz n zonele izolate unde nu este acces la o re ea terestr de internet, n loca iile care se afl n mi care. Echipamentele utilizate pentru implementarea acestui serviciu sunt mult mai scumpe dect cele utilizate pentru serviciul one -way. Convertorul LNC i modemul IP sunt bidirec ionale.

PARABOL

SATELIT FS=10,7-12,7 GHz

Low Noise Converter

IPmodem FS=11-12

Figura 1.5.5 Re ea cu serviciul TWO WAY

64

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y y

sala de clas laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia problematizarea. Clasa poate fi organizat frontal sau pe grupe Cu ce? Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de lucru pentru elevi dirijat , explica ia,

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe orale Teste scrise

65

Tema 2. Realizarea unei re ele de comunica ii folosind una din metodele de comunica ie wireless
Fi a suport 2.1. Realizarea unei re ele wireless ad/hoc (point to point)

Pentru realizarea unei re ele wireless ntre dou laptop -uri, cu scopul transferului de date nt re cele dou laptop-uri, parcurge i urm toarele etape:
A. Crea i re eaua wireless pe unul din laptop-uri astfel: 1. Activa i serviciul wireless prin apasarea simultan func ionale pe care se afl simbolul wireless

tastei

Fn

i a tastei

2. Activa i placa de re ea wireless astfel: click cu butonul drept al mouse-ului pe din lista derulant care se deschide activa i iconul My Network Place Properties n fereastra care se deschide (figura 2.1.1) face i click cu butonul din lista derulant drept al mouse-ului pe Wireless Network Connection selecta i Enable .

Figura 2.1.1

Placa de re ea este activ dac n bara tray icon apare iconul

Figura 2.1.2

Dac iconul nu apare deschide i din nou ferestra Network Connection i observa i dac iconul re elei wireless este activ Figura 2.1.3 Dac iconul este activ face i click cu butonul drept al mouse-ului pe icon iar din lista derulant selecta i Properties . n urm toarea fereastr care se deschide verifica i dac este bifat Show icon in notification area when connected . 66

3. Face i dublu click cu butonul stng la mouse-ului pe iconul re elei ireless din tray icon i se va deschide fereastra Wireless Network Connection (fig. . . )

Figura . .4 4. Activa i comanda Change advanced settings din figura . . i se va deschide fereastra Wireless Network Connection Properties (figura . . )

Figura . . . Activa i butonul Wireless Networks, apoi butonul Advanced dup cum este prezentat cu s ge i n figura . . i se va deschide fereastra din figura . .

Figura . . 67

6. n fereastra Advanced bifa i Computer-to-computer ad hoc dup care nchide i ferestra i activa i butonul Add dup cum este ar tat n ferestra din figura . .

Figura . .7 7. Dup activarea butonului Add se va deschide ferestra Wireless network properties (figura . . )

Figura . .8 8. n fereastra care s-a deschis proceda i astfel: o n caseta Network name(SSID scrie i un nume pentru re ea o Bifa i op iunea Connect even if this network is not broadcasting o n caseta Network Authentication r mne Open o n caseta Data encryption r mne WEP o Debifa i The ey is provided for me automatically o n caseta Network key scrie i o parol din cel pu in caractere o Activa i butonul OK

68

9. Se deschide automat fereastra din figura 2.1.9 , n care verifica i numele re elei

Figura 2.1.9 10. Activa i butonul OK

Dup ce a i creat re eaua wireles trece i la urm toarea etap de conectare a laptop urilor la re ea

B. Conecta i laptop-urile la re ea astfel: 1. Pe al doilea laptop urma i pa ii 1-3 de la etapa A. n fereastra care se deschide (figura 2.1.10) activa i butonul Connect

Figura 2.1.10

69

2. Dup ap sarea butonului Connect se deschide fereastra din figura 2.1.11 , iar n casetele din fereastr se introduce parola de la punctul 8 etapa A

Figura 2.1.11 3. Dup ce a i introdus aceea i parola n ambele casete, activa i butonul Connect

i a tepta i s se realizeze conexiunea. Dup realizarea conexiunii iconul re elei wireless din tray icon arat astfel iar prin dublu click cu butonul stng al mouse-ului pe el se deschide fereastra din figura 2.1.12

Figura 2.1.12

Figura 2.1.13

4. Dac se activeaz butonul Support din fereastra care este prezentat n figura 2.1.12, se deschide fereastra din figura 2.1.13 , unde se observ c laptop-ului ia fost alocat automat adres de IP.

70

5. Dup conectarea celui de-al doilea laptop la re ea, se observ c primul laptop, pe care s-a creeat re eaua se va conecta automat la re ea (figura 2.1.14)

Figura 2.1.14 6. Dup conectarea primului laptop la re ea, prin dublu click cu butonul stng al mouse-ului pe iconul re elei wireless din tray icon se desc hide fereastra din figura 2.1.15

Figura 2.1.15

Figura 2.1.16

7. Butonul Support (figura 2.1.16), ofer informa ii despre adresa IP alocat laptopului.

71

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y

laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea, demonstra ia, experimentul. Se aplic lec ii de laborator cu tema: Crearea unei re ele wireless ad -hoc Clasa poate fi organizat pe grupe de cte 2 elevi Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de laborator Laptop-uri i PC-uri prev zute cu pl ci de re ea wireless

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe practice

72

Fi a suport

. . Realizarea unei re ele wireless infrastructure (Access Point)


ireless numit

n modul Infrastructure, fluxul de date este gestionat de un echipament access-point, care poate realiza i leg tura cu re eaua cablat .

Pentru realizarea unei re ele ireless cu Access Point, cu scopul conect rii a dou sau mai multe laptop -uri la internet, parcurge i urm toarele etape: A. Realiza i set rile de baz parcurgnd urm torii pa i: (parametrii conexiunii radio) n Access Point,

onecta i dispozitivul Access Point la un laptop. Portul A al dispozitivului Access Point se conecteaz la portul A al laptop-ului prin intermediul unui cablu FTP sau TP prev zut la ambele capete cu conectori J -45.

 Seta i placa de re ea a laptopului cu un IP static din clasa IP. Aceast clas este specificat n documenta ia AP (n cazul nostru 192.168. .2): lick cu butonul drept al mouse-ului pe iconul My et ork Place Properties lick cu butonul drept al mouse -ului pe iconul placii de re ea Properties Selecta i Internet Protocol (TCP/IP) Activa i butonul Properties se deschide fereastra din figura . .

Figura 2.2.1 n fereastra astfel deschis bifa i Use the following IP address iar n caseta IP address completa i adresa 192.168. .2 dup care ap sa i butonul OK. eseta i dispozitivul Access Point (tine i ap sat butonul ESET secunde)

 Deschide i pe laptop aplica ia Internet Explorer iar n bara de adrese trece i adresa AP (http://192.168. .1 ) apoi ap sa i tasta ENTER. 73

 Se deschide fereastra din figura . . , unde n caseta User name introduce i user name-ul (n cazul nostru admin) iar n caseta Password introduce i parola (in cazul nostru admin), apoi activa i butonul OK

Figura 2.2.2 Activarea butonului K are ca efect se deschiderea pagini configurare a dispozitivului Access Point prezentat n figura . . eb de

Figura 2.2.3

74

 n lista de meniuri din stnga al ferestrei din figura . . selecta i Wireless Setting i se deschide fereastra din figura . .4

Figura 2.2.4 n caseta Mode se selecteaz tipul re elei (in cazul acesta AP) n caseta ESSID se trece numele re elei n caseta Channel Number se selecteaz unul din cele pentru Europa canele disponibile

 Activa i butonul Apply Pentru securizarea re elei n meniul din stnga al ferestrei din figura selecta i Security i se deschide fereastra din figura . .5

. .

Figura 2.2. n caseta Encryption trece i modul de securizare (WEP, WPA, etc.) n caseta Pre-shared Key trece i o parola care trebuie sa aib cel pu in caractere. Dac dori i ca aceast parol s con in cel putin 4 de caractere, selecta i n caseta Pre-shared Key Format op iunea Hex (64 characters). Pentru a filtra accesul n re ea a calculatoarelor, se poate nregistra adresa MAC a pl ci de re ea din fiecare calculator n dispozitivul Access Point, utiliznd MAC Filtering din meniul principal. n fereastra MAC Address Filtering din figura . . se pot ad uga adresele MAC a calculatoarelor respective. 75

Pentru a afla adresa MAC a pl cii de re ea dintr-un calculator activa i butonul Start apoi selecta i Run. n caseta care se deschide ecrie i cmd apoi activa i butonul OK. n fereastra care se deschide scrie i ipconfig/all iar la op iunea Physical Address din Ethernet adapter Wireless Network Connection va ap rea adresa sub forma unui cod de 6 grupe de cifre si litere.

Figura 2.2.6

 Bifa i Enable Wireless Access Control n caseta MAC Address introduce i adresa MAC a pl cii de re ea in forma care este descris n figura 2.2.6 n caseta Comment introduce i comentarii referitoare la calculatorul respectiv Ap sa i butonul Add i adresa va apare n casete MAC Address Filtering Table Dup efectuarea set rilor, acestea pot fi salvate ntr-un document de pe hard disk-ul calculatorului prin activarea op iunii Configuration Tool din meniu. n fereastra din figura 2.2.7 activa i butonul Save i salva i fisierul config.bin ntr-un document de pe hard disk-ul calculatorului.

Figura 2.2.7

76

B. Conectarea calculatoarele n re ea , se face parcurgnd urm torii pa i: Activa i placa ireless de pe laptop Face i dublu clic cu butonul stng al mouse-ului pe iconul conexiunii din tray icon, se deschide fereastra din figura . .

Figura 2.2.8 Verifica i dac placa de re ea ireless este setat pe Access Point astfel: Selecta i Change advanced setting (din fereastra prezentat n figura Wireless Network Advanced i se deschid ferestra din figura . . . . . )

Figura 2.2.9 Bifa i op iunea Any available network (access point preferred)

77

 Deschide i din nou fereastra Wireless Newtwork Connection Activa i butonul Connect iar n ferestra care se deschide (figura 2.2.10) introduce i parola re elei care a i introdus-o n meniul Security al dispozitivului Access Point , apoi activa i butonul Connect

Figura 2.2.10

 Dac configur rile sunt corecte se deschide fereastra din figura 2.2.11

C. Conectarea dispozitivului Access Point la o re ea internet.

Elibera i portul R 45 al AP, apoi conecta i Ap la re eaua internet Fiecare calculator din re eau a wireless configurat , aloc un IP automat, proprii pl ci de re ea wireless.

78

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y

laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea, demonstra ia, experimentul. Se aplic lec ii de laborator cu tema: Crearea unei re ele wireless cu access point Clasa poate fi organizat pe grupe de cte 2 elevi Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de laborator Laptop-uri i PC-uri prev zute cu pl ci de re ea wireless Dispozitive Access Point

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe practice

79

Tema 3. Metode de depanare pentru echipamentele de calcul portabile


Fi a suport 3.1 Descrierea procesului de depanare a unui laptop
Ce?

Procesul de depanare const n analizarea problemelor hardware i software n cazul unui defect, determinarea cauzelor care au dus la apari ia defectului pentru a putea localiza i remedia defectul. n cadrul procesului de depanare trebuie s parcurge i urm toarele etape: Colecta i informa ii de la client n aceast etap adresa i clientului o serie de ntreb ri cu scopul de a determina cauzele care au dus la apari ia defectului: o Laptop-ul este conectat la priz sau folose te acumulatorul? o Laptop-ul se ini ializeaz i afi eaz sistemul de operare? o Care este starea de nc rcare a acumulatorului? o A fost instalat un soft recent? o Este instalat i actualizat un program antivirus? o Au fost f cute set ri n BIOS i/sau la sistemul de operare? Verifica i problemele evidente : o Verifica i dac laptop-ul este alimentat cu tensiune o Verifica i starea de nc rcare a acumulator ului o Verifica i conexiunile la dispozitivele periferice o Verifica i starea leduri-lor de semnalizare o Verifica i tastele (n mod special tastele de func ii) ncerca i solu iile rapide de depanare : o Restarta i laptop-ul o La pornirea laptop -ului ine i ap sat tasta F8 iar din meniul care se afi eaz selecta i Last Known Good Configuration (Ultima configura ie func ional ) o Verifica i set rile din BIOS o Deconecta i dispozitivele periferice Colecta i informa ii de la laptop : o Urm ri i secven a de mesaje audio scurte (dac exist ) o Citi i eventualele mesaje de eroare la rularea programului POST (Power On Self Test) o Citi i eventualele mesaje de eroare la ini ializarea sistemului de operare o Verifica i n Device Manager (Manager Dispozitive) lista cu hardware-ul instalat pe laptop Properties Hardware Click cu butonul drept al mouse -ului pe My Computer Device Manager Evalua i problema i implementa i solu ia : o Consulta i manualul de utilizare a laptop -ului o C uta i informa ii pe internet o Consulta i site-ul oficial al produc torului o Utiliza i Help and Support (Ajutor i asisten ) 80

DEFECTE FRECVENTE I METODE DE SOLU IONARE A ACESTORA 1. LAPTOP-UL NU PORNE TE 1.1. SOLU IONARE RAPID 1.1.1. n primul rnd verifica i dac laptop -ul nu este blocat n stand-by. Ap sa i scurt butonul de pornire. Dac tot nu porne te ine i ap sat butonul de pornire cteva secunde pentru a oprii laptop-ul dac este blocat, apoi ap sa i din nou butonul de pornire. 1.1.2. Dac laptop-ul este conectat prin intermediul unui adaptor la o priz d e curent alternativ, verifica i: tensiunea la priza de alimentare, conexiunile dintre adaptor i cablurile acestuia, tensiunea de ie ire a adaptorului. n cazul n care indicatorul luminos de alimentare din partea frontal a laptop ului clipe te rapid, adaptorul trebuie nlocuit. 1.1.3. Dac valorile tensiunilor m surate la punctul 1.1.1 sunt corecte i laptop-ul nu porne te, scoate i acumulatorul laptop -ului i ncerca i din nou numai cu alimentarea de la adaptor (nainte de a scoate acumulatorul, scoate i mufa de alimentare de la adaptorul de curent alternativ) 1.1.4. Dac laptop-ul porne te atunci acumulatorul trebuie nlocuit. nainte de nlocuirea acumulatorului, introduce i acumulatorul n laptop, scoate i cablul de alimentare de la adaptor i verific a i indicatorul luminos din partea frontal a laptop-ului. Dac acesta clipe te rapid nsemn c acumulatorul este desc rcat. Conecta i laptop-ul prin intermediul adaptorului la o priz i l sa i acumulatorul s se ncarce. 1.1.5. Deconecta i dispozitivele periferice ale laptop -ului, reseta i laptop-ul insernd vrful unei agrafe n butonul Reset (dac laptop-ul este prev zut cu buton Reset acesta este situat pe panoul inferior sub laptop). Dup ce a i resetat ap sa i din nou butonul de pornire. 1.1.6. Dac adaptorul i acumulatorul func ioneaz n parametrii normali i laptop-ul nu porne te, atunci urma i pa ii solu ion rii am nun ite. 1.2. SOLU IONAREA AM NUN IT 1.2.1. Verifica i c ile de ventila ie. Dac este cazul demonta i laptop -ul i cur a i c ile de ventila ie i cooler -ul laptop-ului. 1.2.2. Deconecta i laptop-ul de la sursele de energie pentru cteva minute. Conecta i laptop-ul, ap sa i butonul de pornire, iar dac n momentul repornirii se aud zgomote ciudate din zona hard disck-ului, atunci acesta trebuie verificat sau nlocuit. 1.2.3. Verifica i contactul butonului de pornire 1.2.4. Verifica i modulele de memorie RAM. Dac sunt 2 module, scoate i pe rnd cte un modul i verifica i dac laptop -ul porne te cu modulul r mas. Dac porne te cu un singur modul nseamn c modulul scos este defect. 1.2.5. Verifica i cooler-ul procesorului. Dac este defect placa de baz nu permite pornirea laptop-ului. 1.2.6. Verifica i procesorul, dac este cazul nlocui i procesorul cu alt procesor de la acela i produc tor (dac este permis nlocuirea) . 1.2.7. Dac laptop-ul este prev zut cu plac video dedicat , verifica i placa video . Scoate i placa video i verifica i dac laptop-ul porne te.

81

2. ECRANUL LAPTOP-ULUI NU LUMINEAZ 2.1. SOLU IONARE RAPID 2.1.1. n primul rnd verifica i dac laptop -ul nu este n stand-by. Proceda i ca la punctul 1.1.1 2.1.2. Verifica i dac laptop-ul nu este comutat pe monitor extern . Ap sa i o tast sau ap sa i de cteva ori tasta Fn i tasta func ional care se folose te pentru comutare pe monitor extern. 2.1.3. Dac la ap sarea tastei Caps Lock (tasta cu simbolul ), indicatorul luminos corespunz tor tastei se aprinde, conecta i un monitor extern la laptop. Ap sa i tasta Fn i tasta func ional utilizat pentru comutarea pe monitor extern i observa i dac pe monitor apare imagine. 2.1.4. Dac pe monitorul extern este imagine, atunci defectul este la display-ul laptop-ului situa ie n care urma i pa ii 2.2.2 2.2.7 de la solu ionarea am nun it 2.1.5. Dac pe monitorul extern nu este imagine, urma i pa ii 2.2.8 2.2.9 de la solu ionarea am nun it .

2.2. SOLU IONAREA AM NUN IT 2.2.1. Demonta i capacul laptop-ului i verifica i conexiunile dintre display i placa de baz , eventual cablurile panglic care merg spre display. 2.2.2. Demonta i display-ul i verifica i conexiunile la invertor (care se afl n partea de jos a disply-ului ntre balamale ). Invertorul este un dispozitiv care asigur tensiunea de alimentare a l mpii de fundal (CCFL, cold cathode fluorescent lamp - lampa fluorescenta cu catod rece ). 2.2.3. Verifica i siguran a fuzibil SMD a invertorului 2.2.4. Verifica i tensiunea de alimentare a invertor ului. 2.2.5. Verifica i conexiunile dintre invertor i lampa de fundal CCFL. 2.2.6. Verifica i func ionarea l mpii de fund al care se afl n partea superioar a display-ului, pe toat lungimea acestuia. Observa i dac lampa are defecte , eventual schimba i lampa. 2.2.7. Dac display-ul este de tip x-blank (are iluminarea cu led-uri), atunci depanarea lui este mai dificil . 2.2.8. Dac pe monitorul extern nu este imagine, verifica i, n primul rnd, placa video a laptop-ului. 2.2.9. Dac placa video este integrat pe placa de baz t rebuie verificat placa de baz . 2.2.10. Dac nici una din metodele prezentate nu a dus la solu ionarea defectului, trebuie nlocuit display-ul.

82

3. LAPTOP-UL PORNE TE DAR SISTEMUL DE OPERARE NU SE INI IALIZEAZ 3.1. SOLU IONARE RAPID 3.1.1. Porni i calculatorul i ap sa i tasta F8 de mai multe ori consecutiv 3.1.2. n meniul Windows Advanced Options care se deschide, utiliza i comanda Last Known Good Configuration (Ultima configura ie func ional ). 3.1.3. Dac sistemul de operare nu se ini ializeaz porni i din nou calculatorul i ap sa i iar i tasta F8 iar din meniul care se deschide selecta i Safe Mode 3.1.4. Dac sistemul de operare se ini ializeaz (n Safe Mode) dezinstala i ultima aplica ie ad ugat utiliz nd Add/Remove program din Control Panel 3.1.5. Verifica i aplica ia Device Manager n vederea depist rii conflictelor ntre dispozitive 3.1.6. Face i o scanare de viru i i spyware. 3.1.7. Reveni i la set rile anterioare ale sistemului utiliznd System Restore Start Programs Accessories System Tools System Restore

3.1.8. Dac nu a i reu it s solu iona i problema din Safe Mode porni i laptop-ul i intra i n BIOS (Basic Input Output System), (la pornire ap sa i tasta F2 sau tasta Del) 3.1.9. Utiliza i func ia Load BIOS Defaults pentru a reveni la valorile ini iale ale BIOS-ului 3.1.10. Utiliza i func ia Auto detect pentru a detecta automat hard disk -ul

NU FACE I SET RI N BIOS DAC ACESTUIA.

NU CUNOA TE I BINE FUNC IILE

3.1.11. Dac nici una din metodele prezentate nu a dus la solu ionarea defectului, urma i pa ii de la solu ionarea am nun it .

3.2. SOLU IONARE AM NUN IT 3.2.1. Stabili i dac natura cauzei defectului are la baz o component hardware. n acest scop verifica i: 3.2.1.1. Modulele de memorie RAM acest defect se manifest deseori prin apari ia unui ecran albastru i a unui mesaj de eroare. Pentru a remedia acest defect opri i calculatorul, scoate i cablul de alimentare i acumulatorul, apoi scoate i modulele de memorie cur a i contactele sau eventual ncerca i s le nlocui i. 3.2.1.2. Hard disk-ul pe HDD exist fi iere de sistem deteriorate, pot fi defec iuni fizice sau nu porne te. Pentru a remedia defectul n primul rnd verifica i alimentarea hard disk -ului i cablul de date al acestuia. ncerca i scanarea i recuperarea sectoarelor defecte cu un program specializat n aceste opera ii (HDD Regenerator, SpinRite, TestDisk). Dac defectul nu poate fi remediat, parti ia pe care este instalat sistemul trebuie formatat iar sistemul trebuie instalat din nou. Considera i formatarea ca o ultim solu ie n rezolvarea problemei.

83

3.2.1.3. Dispozitive i drivere instalate recent. Aceast situa ie apare atunci cnd driver-ul care s-a utilizat pentru instalarea unui dispozitiv nu este compatibil cu sistemul de operare utilizat. Pentru remedierea problemei, dezinstala i driver-ul, nl tura i dispozitivul i reporni i laptop-ul. 3.2.1.4. Placa de baz n cele mai multe cazuri, un condensator defect de pe placa de baz , poate provoca acet tip de defect. 3.2.2. Stabili i dac defectul este de natur software. Cauzele cele mai frecvente care duc la acest defect sunt: 3.2.2.1. Coruperea fi ierelor NTLDR i/sau ntdetect.com n aceast situa ie, dup pornirea calculatorului apare mesajul NTLDR is missing Pentru rezolvarea acestei probleme proceda i astfel:

 Introduce i n CD-ROM, CD-ul cu kit-ul de instalare a WIN XP Porni i laptop-ul Cnd apare mesajul Welcome to Setup ap sa i tasta R, pentru a porni Consola de Recuperare Ap sa i tasta 1, apoi ap sa i tasta ENTER Introduce i parola de Administrator Dup ce apare promptul Consolei de recuperare scrie i comenzile: <press enter> y copy e:\i386\ntldr c:\ <press enter> y copy e:\i386\ntdetect.com c:\ (aici unitatea e: este considerat unitatea optic ) Prin aceste comenzi se copiaz fi ierele ntldr i ntdetect.com de pe CD (n cazul nostru unitatea e:) pe parti ia c: Dup ce fi ierele au fost copiate cu succes, scoate i CD -ul restarta i laptop-ul. i

3.2.2.2. Coruperea fi ierului boot.ini n acest situa ie dup pornirea laptop-ului poate apare mesajul:

invalid boot.ini file

Booting from C:/Windows

Pentru rezolvarea problemei porni i Consola de Recuperare , ca la punctul 3.2.2.1 apoi scrie i comenzile:
c: cd\ attrib -r -a -s -h boot.ini edit boot.ini <press enter> <press enter> <press enter> <p ress enter>

Restarta i laptop-ul.

84

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y y

sala de clas laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia problematizarea. Clasa poate fi organizat frontal sau pe grupe Cu ce? Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de lucru pentru elevi dirijat , explica ia,

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe orale Teste scrise

85

Tema 4. Depanare unor echipamente de calcul portabile


Fi a suport 4.1 nlocuirea acumulatorului i hard disk-ului unui laptop
A. OCUI EA ACUMULATO ULUI Scoaterea acumulatorului (figura 4.1.1)   ntoarce i laptop-ul cu compartimentul acumulatorului n sus Ac iona i dispozitivul de blocare ( 1) spre dreapta Ac iona i dispozitivul dispozitivul (2) de prindere al acumulatorului spre dreapta Scoate i acumulatorul (3) din laptop

Figura 4.1.1 Scoaterea acumulatorului din laptop

Introducerea acumulatorului (figura 4.1.2) ntoarce i laptop-ul cu compartimentul acumulatorului n sus Introduce i acumulatorul laptop -ului (1) n compartimentul s u pn la fixare Dispozitivul (2) fixeaz acumulatorul n compartiment

Figura 4.1.2 Introducerea acumulatorului n laptop

&

&

%$

86

B. NLOCUIREA HARD DISK-ULUI


Scoaterea hard disk -ului ( figura 4.1.3)

    

nchide i laptop-ul i scoate i cablul de alimentare de la re eaua electric Scoate i acumulatorul laptop -ului ntoarce i laptop-ul cu ecranul n jos Scoate i cele dou uruburi ( 1 ) fig. 4.1.3 a Ridica i capacul compartimentului hard disk -ului ( 2) fig. 4.1.3 a i ndep rta il Desface i urubul hard disk-ului (1) fig. 4.1.3 b Deconecta i hard disk-ul prin tragerea spre dreapta a foliei (2) fig. 4.1.3 b Scoate i hard disk-ul din laptop ( 3) fig. 4.1.3 b

Figura 4.1.3 Scoaterea unui hard disk din laptop

Introducerea hard disk -ului ( figura 4.1.4)

 Introduce i hard disk-ul n compartimentul s u aflat n partea din spate a laptop ului (1 ) fig. 4.1.4 a Conecta i hard disk-ul prin tragerea spre stnga a foliei (2 ) fig. 4.1.4 a Monta i urubul hard disk-ului ( 3) fig. 4.1.4 a Monta i capacul compartimentului hard disk -ului ( 1) fig. 4.1.4 b nchide i capacul compartimentului hard disk -ului (2 ) fig. 4.1.4 b Monta i uruburile capacului ( 3) fig. 4.1.4 b

Figura 4.1.4 Introducerea unui hard disk n laptop

87

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y

laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea, demonstra ia, experimentul. Se pot aplica lec ii de laborator cu tema: Demontarea/montarea subansablelor unui laptop Clasa poate fi organizat pe grupe de 3 4 elevi. Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de laborator Laptop-uri care pot fi demontate Acumulatori i HDD-uri laptop

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe practice

88

Fi a suport 4.2 nlocuirea tastaturii unui laptop


n func ie de modelul laptop-ului, n majoritatea cazurilor, demontarea tastaturii se face n dou moduri Demontarea tastaturii la care uruburile de prindere sunt situate n partea frontal a laptop-ului, se face parcurgnd urm torii pa i: nchide i laptop-ul i scoate i cablul de alimentare de la re eaua electric Scoate i acumulatorul laptop -ului Desface i ap r torile de la balamalele display -ului (1) fig. 4.2.1 a , apoi scoate i ap r toarea care este situat abata i ecranul laptop -ului la deasupra tastelor F (1) fig. 4.2.1 b Dac tastatura este prins cu dou uruburi, desface i aceste uruburi, apoi rabata i tastatura la 45 dinspre monitor fig. 4.2.2 a Dac tastatura nu este prins cu uruburi, atunci rabata i tastatura la 45 dinspre monitor (1) fig. 4.2.2 b Scoate i cablul panglic al tastaturii din conectorul fixat pe placa de baz ( 2) fig. 4.2.2 b

b Figura 4.2.1 Demontarea tastaturii unui laptop 89

uruburi tastatur Tastatur

Lamel tastatur

b Figura 4.2.2 Demontarea tastaturii unui laptop

90

Demontarea tastaturii la care uruburile de prindere sunt situate n partea din spate a laptop-ului, se face parcurgnd urm torii pa i:      nchide i laptop-ul Deconecta i dispozitivele externe conectate la laptop Scoate i cablul de alimentare i acumulatorul ntoarce i laptop-ul cu ecranul n jos Desface i urubul capacului (1) fig. 4.2.3 a idica i capacul (2) fig. 4.2.3 a Scoate i cele dou uruburi ale tastaturii fig. 4.2.3 b ntroarce i laptop-ul invers i deschide i-l Debloca i supor ii de prindere a tastaturii (1) fig. 4.2.4 a idica i partea superioar a tastaturii cu grij fig. 4.2.4 b

b Figura 4.2.3 Demontarea tastaturii unui laptop 91

b Figura 4.2.4 Demontarea tastaturii unui laptop

Pentru montarea tastaturii se urmeaz ordine invers

pa ii explica i la demontarea tastaturii, dar n

92

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y

laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea, demonstra ia, experimentul. Se pot aplica lec ii de laborator cu tema: Demontarea/montarea subansablelor unui laptop Clasa poate fi organizat pe grupe de 3 4 elevi. Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de laborator Laptop-uri care pot fi demontate Tastaturi laptop

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe practice

93

Fi a suport 4.3 nlocuirea sloturilor de memorie ale unui laptop

Pentru nlocuirea modulului de memorie RAM din slotul de extensie parcurge i urm torii pa i:         nchide i laptop-ul i scoate i cablul de alimentare cu tensiune ntroarce i laptop-ul cu ecranul n jos Scoate i acumulatorul Desface i uruburile capacului ( 1 ) fig. 4.3.1 a Ridica i i nl tura i capacul ( 2 ) fig. 4.3.1 a Dep rta i supor ii de prindere de pe p r ile laterale ale modu lului, pentru a elibera modulul (1) fig. 4.3.1 b Prinde i modulul de p r ile laterale i tr ge i -l ncet din slot ( 2 ) fig. 4.3.1 b nainte de introduce n slot modulul nou, alinia i cheia modulului cu tab -ul slotului (1 ) fig. 4.3.1 c Introduce i modulul n slot sub un unghi de 45 i ap sa i pn la fixare ( 2 ) fig. 4.3.1 c Ap sa i modulul pn cnd supor ii se fixeaz (fig. 4.3.1 d) Monta i capacul modulului ( 1) fig. 4.3.1 e Prinde i urubul capacului ( 2) fig. 4.3.1 e Monta i acumulatorul Reconecta i cablul de alimentare i dispozitivele externe Porni i laptop-ul i verifica i dac acesta func ioneaz corect Verifica i capacitatea memorie RAM astfel:
Properties se

Click cu butonul drept al mouse -ului pe iconul My Computer deschide ferestra din figura 4.3.1 :

Figura 4.3.1

94

e Figura 4.3.1 nlocuirea modulului de memorie RAM din slotul de extensie

95

Pentru nlocuirea modulului de memorie RAM din slotul primar parcurge i urm torii pa i:      Demonta i tastatura (vezi Fi a suport 4.2) Dep rta i supor ii de prindere de pe p r ile laterale ale modulului (1) fig. 4.3.2 a Prinde i modulul de p r ile laterale i tr ge i -l u or din slot (2) fig. 4.3.2 b nainte de a introduce modulul nou n slot alinia i cheia modulului cu tab -ul slotului (1) fig. 4.3.2 b Introduce i modulul n slot sub un unghi de 45 i ap sa i pn la fixare (2) fig.4.3.2 b Ap sa i modulul pn cnd supor ii se fixeaz ( fig. 4.3.2 c) Monta i tastatura (vezi Fi a suport 4.2) Monta i acumulatorul econecta i cablul de alimentare i dispozitivele externe Verifica i func ionarea laptop -ului.

c Figura 4.3.2 nlocuirea modulului de memorie RAM din slotul primar

96

Sugestii metodologice

Unde? Con inutul poate fi predat n :


y

laboratorul de informatic

Cum? Se utilizeaz ca metode de predare: conversa ia dirijat , explica ia, problematizarea, demonstra ia, experimentul. Se pot aplica lec ii de laborator cu tema: Demontarea/montarea subansablelor unui laptop Clasa poate fi organizat pe grupe de 3 4 elevi. Cu ce?   Videoproiector multimedia i flipchart Fi e Power Point pentru prezentarea materialului didactic Fi e de laborator Laptop-uri care pot fi demontate Module memorie RAM laptop

Ca probe de evaluare se pot folosi:

 Probe practice

97

IV. Bibliografie

[1] Bruce Hopkins, Ranjith Antony , Bluetooth for Java, Apress , 2003 [2] Bluetooth Special Interest Group (SIG), BLUETOOTH SPECIFICATION Version 2.0 + EDR [vol 0]: Specification of the Bluetooth System,2004 [3] Bluetooth Special Interest Group (SIG), Volume 4_SPEC, 2006 [4] Roger Riggs, Antero Taivalsaari, Jim Van Peursem, Programming Wireless Devices with the Java 2 Platform, MicroEdition, Second Edition, Addison Wesley, 2003 [5] Jonathan Knudsen ,Wireless Java Developing with J2ME, Second Edition, Apess, 2003 [6] Heikki Ailisto, Physical browsing with NFC technology [7] GSMA, Mobile NFC Services

98