Sunteți pe pagina 1din 22

Solutii moderne si investitii specifice pentru diminuarea riscului la inundatii si alunecari de teren, Bucuresti, 26.XI.2009.

Sesiunea III : Solutii ecologice de reabilitare a lucrarilor de protectie impotriva inundatiilor si aparare impotriva alunecarilor de teren: proiectare ecologica, materiale prietenoase mediului. Imbunatatirea sigurantei barajelor mari si mici

Directiva Cadru Apa 2000/60/EC si Directiva privind Evaluarea si Managementul Riscului la Inundatii 2007/60/EC. Conflict sau Convergenta ?

Dr. ing. Daniela RADULESCU I.N.H.G.A., Director Dep. Gospodarirea Apelor

CONTINUTUL PREZENTARII Directivele Europene 2000/60/EC si 2007/60/EC


Fata in fata - obiective; instrumente si calendar de implementare; Comun ambelor Directive Diferentieri Obstacole in calea integrarii DCA si DMRI si riscuri asociate Solutii Integrarea DCA cu Directiva Inundatii

Fata in fata
Directiva Cadru Apa 2000 / 60 / EC OBIECTIV
Reducerea riscului la inundatii

Directiva Inundatii 2007 / 60 / EC

Atingerea starii bune pt. toate cursurile de apa

INSTRUMENTUL DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI


PLANUL DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

Fata in fata (cont.)


Directiva Cadru Apa 2000 / 60 / EC Directiva Inundatii 2007 / 60 / EC

CALENDAR DE IMPLEMENTARE
2004 analiza bazinului, cf. art V 2006 impl. programului de monitoring 2009 caracterizarea starii apelor, stabilirea obiectivelor de mediu, PMBH 2011 - evaluarea preliminara a riscului la inundatii 2013 - hartile de hazard si de risc 2015 - PMRI

ACTUALIZARE 2015 si la fiecare 6 ani 2021

Comun ambelor Directive


Directiva Cadru Apa 2000 / 60 / EC Directiva Inundatii 2007 / 60 / EC

unitatile administrative sunt aceleasi pentru ambele directive (implementare la nivel de bazin - identificate in DCA, art. 3) autoritati competente identice coordonarea la nivel de bazin hidrografic (incl. pt bazinele transfrontiera) ciclul de implementare si procedurile de raportare - sincronizate mecanismele de informare si participare a publicului impuse de DCA vor fi folosite ca instrumente esentiale de implementare a DMRI (evaluarea preliminara a riscului, hartile de hazard si hartile de risc, PMRI - vor fi puse la dispozitia publicului)

Diferentieri
Directiva Cadru Apa 2000 / 60 / EC Directiva Inundatii 2007 / 60 / EC

CUANTIFICAREA OBIECTIVELOR si TERMENE DE REALIZARE

Atingerea "starii ecologice bune" in 2015

Cuantificarea obiectivelor pt MRI si termenele de realizare - la latitudinea SM

MASURI
Masurile asociate obiectivelor de management a riscului la inundatii nu sunt prevazute de Directiva

Sunt recomandate masuri de baza si masuri suplimentare pt. atingerea starii bune

Obstacole in calea integrarii DCA si DMRI si riscuri asociate


DCA 2000/60/CE - puncte slabe : sistemul de clasificare pentru evaluarea starii ecologice este dificil de integrat si, in particular, atribuie elementelor hidromorfologice, un rol marginal. insuficienta integrare intre elementelor biologice, fizicochimice si hidromorfologice constituie o bariera in integrarea celor doua Directive. Riscuri implementarea unei strategii traditionale de aparare impotriva inundatiilor ar submina realizarea obiectivelor de calitate impuse de DCA extraordinara oportunitate de a reduce riscul inundatiilor prin imbunatatirea conditiilor hidromorfologice a cursurilor de apa ar putea fi ratata.

Solutii
1) Considerarea posibilitatii unei profunde revizuiri a solutiilor / masurilor traditionale adoptate pentru a reduce riscul inundatiilor

(OM 1163/2007 - abordarea unitara a elementelor de conceptie si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa pentru diminuarea impactului negativ al acestora asupra mediului si asigurarea dezvoltarii durabile; Normativ tehnic 1215/2008).

Justificare : art. 7 al Directivei 2007/60/EC - PMRI trebuie sa ia in considerare aspecte relevante [] costuri si beneficii, zonele cu potential natural de retentie a apei (luncile inundabile), obiectivele de mediu din art. 4 al DCA, planificarea spatiala, utilizarea terenului, conservarea naturii, navigatia.

2) Obligativitatea evaluarii "acceptabilitatii sociale (oportunitatii) a masurilor propuse Justificare : art. 9 al Directivei 2007/60/EC elaborarea PMRI ca un instrument care integreaza masurile menite sa atinga obiectivele de calitate (DCA) cu cele care vizeaza obiectivele de reducere a riscului inundatiilor (DMRI)

Integrarea Directivei 2000/60/EC si a Directivei 2007/60/EC


Reducerea riscului inundatiilor

ar putea fi realizata prin aplicarea strategiei "mai multa natura pentru mai multa siguranta (more nature for more safety)

Componenta naturala a managementul inundatiilor (Natural Flood Management)

se realizeaza prin adoptarea abordarilor : de tip strategic, la nivel de bazin de tip ecologic - protejarea si valorificarea habitatelor si sistemelor naturale (lunci inundabile, zone umede); de tip soft engineering (masuri / solutii naturale / ecologice / verzi)

Abordarea de tip ecologic - concepte

concepte ecologice - cursul de apa sistem continuu - conectivitate hidrologica spatiala longitudinala, laterala si verticala (river continuum) sistem dinamic - regim variabil in timp (unde pulsatorii / flood pulse concept - variabilitatea naturala a regimului hidrologic).

Abordarea de tip soft engineering

solutii mai ieftine necesita mai putin timp si bani pentru intretinere concepute sa lucreze cu mediul natural creaza zone care reprezinta importante habitate (zonele umede) influenta negativa minima asupra ecosistemelor asigura, intr-o masura sporita, echilibrul natural, al cursului de apa si al zonei adiacente acestuia ! Masuri sustenabile deoarece costurile economice si impactul asupra mediului sunt reduse

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple

Protectia malurilor / reamenajarea cursurilor de apa gard de nuiele Japonia

Amenajare zone umede r. Jijia Veche zona Ciobarciu Romania

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple

Meandrarea i stabilizarea malurilor - r. Harp, statul Carolina de Nord, USA

n timpul restaurrii ecologice

Dup restaurarea ecologic

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple

Restaurarea unui curs de apa din Starmount Park, USA n timpul restaurrii ecologice Dup restaurarea ecologic

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple


Restaurarea cursului de apa Benson,USA

nainte de restaurarea ecologic

n timpul restaurrii ecologice

Dup restauraea ecologic

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple

Saltele incomat - vegetale

Aparare de mal cu geocompozit si caroiaj de fascine pe Bratul Sf. Gheorghe, Dunavat

Geotuburi

Dig de geocontainere

Saltele incomat - Slatina

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple

Image: Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices, 10/98, by FISRWG.

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple


Re-vegetarea malurilor - tehnici de plantare SUA
Amenajarea raului Shinashi Japonia

Dupa 2 ani

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple

Tehnici de remodelare a malurilor supuse eroziunii SUA

Image: Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices, 10/98, by FISRWG.

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple


Restaurarea raului Old Naka Japonia

Anii 70

In prezent

Masuri / Solutii prietenoase mediului- exemple


Restaurarea raului Zhuanhe China

Anii 90

In prezent

Concluzii

Solutia: Solutia: Management integrat, durabil integrat, Cantitate - Calitate - Ecosisteme sanatoase De ex. restaurarea i/sau (re)crearea zonelor umede asigur atingerea unui obiectiv al gospodririi cantitative a apelor (combaterea inundaiilor) - prin atenuarea viiturii, ct i al obiectivului gospodririi calitative a apelor (protecia calitii) - prin meninerea biodiversitii (florei i faunei acvatice) i reciclarea nutrienilor. Vor fi utilizate in continuare si solutiile de tip hard engineering, in anumite cazuri pot constitui singura alternativa in vederea reducerii riscului la inundatii, dar dupa ce se vor lua toate masurile fezabile de tip soft engineering.