Proiect Energetica Generala

Energia Nucleara

1

Centrala Nucleară de la Cernavodă
Centrala Nucleară de la Cernavodă este unica centrală de acest tip din România. În prezent (2007) funcţionează unităţile I şi II, ce produc împreună circa 18% din consumul de energie electrică al ţării. Planul iniţial, datând de la începutul anilor 1980, prevedea construcţia a cinci unităţi. Unitatea I a fost terminată în 1996 şi produce 650 MW de energie electrică. Unitatea II a fost pornită pe 6 mai, conectată la sistemul energetic naţional pe 7 august şi funcţionează la parametrii normali din luna septembrie 2007. Reactoarele nucleare de la Cernavodă utilizează tehnologia canadiană cunoscută sub acronimul comercial CANDU. Necesarul de apă grea, folosită drept moderator, este produs la Drobeta-Turnu Severin. Centrala este oprită în perioadele secetoase, în care nivelul Dunării scade mult, deoarece sistemul de răcire a reactoarelor nu poate funcţiona. Acest lucru s-a întâmplat de exemplu în august-septembrie 2003, când centrala a fost oprită timp de trei săptămăni. Pe data de 10 Mai 2006 a fost anunţat că Societatea Natională Nuclearelectrică SA va primi 315 tone apă grea din rezervele de stat, necesare punerii in funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă in trimestrul I 2007. A fost anunţat pe data de 26 Octombrie 2006 aprobarea Guvernul României, de producerea unei cantităţi de 1100 tone apă grea de către RAAN (Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare), necesară punerii în funcţiune a unitaţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă.

Reactoare
Reactor Cernavoda1 Cernavoda2 Cernavoda3 Cernavoda4 Cernavoda5 Tip reactor CANDU CANDU CANDU CANDU CANDU Capacitate Capacitate Inceputul Conectare neta totala constructiei retea 651MW 706MW 01.07.1982 11.07.1996 655MW 706MW 706MW 706MW 706MW 01.07.1983 01.01.1984 01.01.1985 01.01.1986 07.08.2007 la Exploatare comerciala 02.12.1996 28.09.2007

2014{planificat) 2015(planificat) necunoscut -

2

Statistici Productie

Statistici productie pentru anul 2004 (pana in luna noiembrie, inclusiv) Denumire parametru (definitie) Factor de capacitate (Raportul dintre energia electrica produsa de unitate intr-o anumita perioada de timp si energia de referinta din aceeasi perioada de timp, exprimat in procente) Propus Realizat

90 (medie ponderata) 88,71

Durata opririlor < 30 (cumulat pe an) (numar de zile programate pentru opriri planificate) Numar de ore oprire neplanificata (numarul de ore in care Centrala a fost oprita in stare sigura, ca urmare a unei deficiente aparute) Declansari SDS datorate factorului uman (declansarea unui sistem de securitate datorata factorului uman) Numar de zile fara evenimente cauzate de factorul uman (numarul de zile in care nu se inregistreaza o conditie anormala importanta care implica o eroare umana) <72 (cumulat pe an)

34 80

<1 (cumulat pe an )

1

> 35

54,4

Numar de evenimente raportabile cu impact asupra mediului (numarul de evenimente neplanificate care necesita < 1 (cumulat pe an) producerea de Rapoarte de Evaliuare Eveniment catre Ministerul Mediului aparute in perioada de referinta) RCA datorat factorului uman (raport intre numarul de evenimente raportabile prin Raport de Conditie Anormala care au drept cauza directa performanta umana si numarul total de RCA, exprimat in procente) RCA datorat factorului uman, raportabil CNCAN (cumulat pe an) (numarul de evenimente care necesita Raport de

0

< 27

16,37

<4

3

3

Evaluare Eveniment si care au drept cauza directa performanta umana) Control chimic (medie lunara) (timpul dintr-o anumita perioada, exprimat in > 97 procente, in care parametrii de control ai sistemelor principale au fost in specificatie) > 97,75

Productie Energie
AN TOTAL GENERATE D POWER (GRESS) [MWh] TOTAL GENERATE D POWER (NET) [MWh] GROSS CAPACITY FACTOR [%] 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

540085 530718 519808 545575 544590 551341 490566 554808 6 1 3 1 0 0 3 2

496883 491895 481302 505335 504987 510622 445141 514230 7 1 7 5 1 5 8 5

87,27

86,19

84,51

88,30

88,25

89,37

79,52

89,71

4

Inginerie
Departamentul Proiectare si Suport Tehnic Departamentul Proiectare si Suport Tehnic are ca functie principala aceea de a fi expertul centralei in gestionarea activitatilor de inginerie. Principalele domenii de activitate ale DPST sunt: Asigurarea mentinerii configuratiei proiectului centralei in limitele bazelor de proiectare si autorizare; Elaborarea solutiilor de proiectare in cadrul modificarilor de proiect in scopul imbunatatirii performantelor sistemelor; Evaluarea si aprobarea modificarilor temporare necesare asigurarii mentinerii in exploatare a sistemelor si componentelor; Elaborarea documentatiei tehnice privind inlocuirea componentelor obsolence; Activitati suport departamente operare, intretinere, inginerie de sistem, procurare,etc; Coordonarea proiectelor si programelor tehnice pe centrala; Asigurarea derularii programelor de inspectie in-service in conformitate cu standardele si codurile aplicabile; Coordonarea activitatilor de supraveghere in exploatare a constructiilor civile si hidrotehnice Coordonarea activitatilor de autorizare a personalului si a componentelor in conformitate cu cerintele PT-ISCIR. Departamentul Proiectare si Suport Tehnic este format din: Serviciul Proiectare Mecanica, Conducte si Constructii Serviciul Proiectare Electric si Automatizari Serviciul Coordonare Programe Serviciul Coordonare Proiecte Speciale Biroul Inginerie pentru Procurare Laboratorul Control Nedistructiv (NDE) Biroul Control Documente si Administrare Desene Grup Control Configuratie Serviciul Proiectare Mecanica, Conducte si Constructii Domeniul de activitate principal este intocmirea solutiilor tehnice de detaliu pentru modificarile de proiect permanente ale sistemelor, structurilor sau componentelor mecanice sau de constructii in limitele cerintelor de proiectare, codurilor, standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse de cerinte de securitate nucleara. Principalele arii de responsabilitate sunt: Elaborarea solutiilor de inginerie pentru modificarile de proiect ale echipamentelor si sistemelor de conducte initiate conform procedurilor specifice ale centralei; Analizarea/acceptarea solutiilor de inginerie mecanica pentru echipamente si conducte propuse de alte departamente ale centralei; Evaluarea si aprobarea modificarilor temporare necesare asigurarii mentinerii in exploatare a sistemelor si componentelor; Coordonarea activitatilor de inginerie subcontractate cu organizatiile externe si avizarea lucrarilor acestora;

5

Asigurarea asistentei tehnice de specialitate in timpul executarii lucrarilor de intretinere side implementare a modificarilor la echipamentele si sistemele de conducte ale centralei; Asigurarea suportului tehnic de specialitate altor departamente din centrala (Procurare, Mentenanta, Exploatare, Tehnic etc); Elaborarea documentatiei tehnice de tipul DCDR, DRP, DDRP, breviare de calcul, proceduri, specificatii tehnice, foi de date, instructiuni, rapoarte, evaluari si alte documente prevazute in procedurile centralei; Elaborarea desenelor de executie noi sau ca modificari ale proiectului initial. Serviciul Proiectare Electric si Automatizari Domeniul de activitate principal este intocmirea proiectelor de detaliu pentru modificari de proiect permanente ale sistemelor, structurilor sau componentelor electrice sau de automatizare in limitele cerintelor de proiectare, codurilor, standardelor, autorizatiilor sau altor restrictii impuse de cerinte de securitate nucleara. Principalele arii de responsabilitate sunt: Elaborarea solutiilor de inginerie pentru modificarile de proiect ale echipamentelor electrice si/sau de automatizare; Analizarea/acceptarea solutiilor de inginerie pentru echipamente electrice si/sau de automatizare propuse de alte departamente ale centralei; Coordonarea activitatilor de inginerie subcontractate cu organizatiile externe si avizarea lucrarilor acestora; Asigurarea asistentei tehnice de specialitate in timpul executarii lucrarilor de intretinere si de implementare a modificarilor la echipamentele electrice si/sau de automatizare ale centralei; Asigurarea suportului tehnic de specialitate altor departamente din Centrala (Procurare, Mentenanta, Exploatare, Tehnic etc); Elaborarea documentatiei tehnice de tipul DCDR, DRP, DDRP, breviare de calcul, proceduri, specificatii tehnice, foi de date, instructiuni, rapoarte, evaluari si alte documente prevazute in procedurile centralei; Elaborarea desenelor de executie noi sau ca modificari ale proiectului initial. Serviciul Coordonare Programe Domeniul de activitate principal este coordonarea programelor pe Centrala aprobate prin elaborarea procedurilor specifice si administrarea informatiilor specifice fiecarui program. Principalele arii de responsabilitate sunt: Elaborarea si actualizarea documentatiilor suport pentru derularea si aplicarea programelor tehnice; Dezvoltarea sau coordonarea elaborarii procedurilor de desfasurare a programelor tehnice; Dezvoltarea programelor pe baza identificarii activitatilor ce trebuie intreprinse, a intervalelor necesare implementarii si a criteriilor de acceptare necesare evaluarii rezultatelor programului; Coordonarea, in mijlocul diverselor grupuri implicate, si implementarea programelor actuale;

6

Evaluarea rezultatelor programelor si stabilirea de actiuni corective sau programe de optimizare; Stabilirea criteriilor de performanta ale programelor si raportarea rezultatelor; Mentinerea de contacte cu alte organizatii pentru a fi la curent cu ultimele tehnologii si cu cele mai bune practici folosite in domeniu. Principalele programe tehnice pe Centrala sunt : Calificare la Mediu; Motorized Operating Valve; Setarea Protectiilor prin Relee; Eroziune/Coroziune; Inservice Inspections; Lifetime Management. Serviciul Coordonare Proiecte Speciale Domeniul de activitate principal este coordonarea activitatilor specifice necesare punerii in opera a unor proiecte cu grad ridicat de complexitate; coordonarea incepand inca din faza de contractare a lucrarilor si pana in faza de finalizare a lor. Principalele arii de responsabilitate sunt: Controlul configuratiei proiectului in concordanta cu procedurile centralei, cerintele tehnice, codurile si legile in vigoare; Pregatirea documentatiei tehnice pentru licitatii/comenzi; Pregatirea/verificarea costurilor de proiect estimative; Acceptarea documentatiei de fabricatie (executie, proceduri, PCCVI, manuale de fabricant); Propunerea de solutii pentru neconformitati; Raportarea stadiului desfasurarii unui proiect; Comandare de lucrari si servicii; Elaborare documentatie de receptie calitativa si financiara a lucrarilor. Biroul Inginerie pentru Procurare Domeniul de activitate principal este asigurarea suportului tehnic in procesul de procurare a componentelor si serviciilor cu cerinte de AQ si/sau alte cerinte speciale tehnice si de claritate astfel incat sa se asigure ca cerintele de proiect sunt mentinute si bazele de proiectare pentru componentele si echipamentele centralei raman neschimbate. Principalele arii de responsabilitate sunt: Specificarea in documentatia de procurare a cerintelor tehnice si de asigurare a calitatii pentru echipamentele/componentele/piesele solicitate; Evaluarea cererilor de procurare din punct de vedere tehnic; Analizarea si avizarea ofertelor din punct de vedere tehnic; Efectuarea de analize de echivalenta pentru componente inlocuitoare ale celor instalate initial in sistemele si echipamentele centralei; Administrarea programului OBSOLENCE identificarea si gasirea solutiilor pentru reperele declarate ca OBSOLETE; Administrarea programului TS/DS ( Specificatii Tehnice/Foi de Date ), validare si / sau emitere de specificatii si foi de date. Laboratorul Control Nedistructiv (NDE)

7

Domeniul de activitate principal este efectuarea controalelor nedistructive si a unor masuratori cu mijloacele din dotarea laboratorului NDE si in paralel realizarea interfetei dintre CNE Cernavoda si unitatile specializate in examinari nedistructive. Principalele arii de responsabilitate sunt: Intocmirea documentatiei tehnice necesare definirii programelor de inspectie; Coordonarea activitatilor si participarea la dezvoltarea programelor de inspectie, stabilind activitatile, criteriile de acceptare, tehnologiile, criteriile de performanta, metode de evaluare si procedurile specifice; Conducerea si evaluarea tehnica a rezultatelor inspectiilor; Planificarea, evaluarea si coordonarea activitatilor de implementare a unui program specific prin procurarea materialelor necesare si efectuarea activitatilor de pregatire si calificare specifice; Asigurarea suportului tehnic pentru alte departamente prin solutionarea problemelor cu specific de control nedistructiv; Coordonarea si colaborarea cu organizatii externe pentru dezvoltarea si imbunatatirea programelor de inspectie si mentinerea contactului permanent cu aceste organizatii pentru a cunoaste cele mai bune practici din domeniu. Biroul Control Documente si Administrare Desene Domeniul de activitate este administrarea emiterii si circulatiei documentelor in interiorul centralei, administrarea si controlul desenelor, servicii de curierat si corespondenta atat intre departamentele Centralei precum si cu colaboratori externi. Principalele arii de responsabilitate sunt: Primirea, verificarea, inregistrarea si arhivarea documentelor sau inregistrarilor de calitate din timpul fabricatiei sau lucrarilor din centrala inclusiv filme, inregistrari pe suport magnetic sau inregistari sub forma electronica; Verificarea si clasificarea perioadei de pastrare pentru documentele specificate; Organizarea si optimizarea procesului de documentare si transfer de informatie si documente intre departamente; Asigura securitatii si autorizarea accesului la documente/informatii/inregistrari depozitate in arhiva cu inregistrari AQ; Asigurarea producerii, multiplicarii, reproducerii si distribirea documentatiei la cerere; Intocmirea, gestionarea, emiterea si actualizarea bazelor de date cu evidenta documentelor/inregistrarilor/desenelor. Grup Control Configuratie Domeniul de activitate este gestionarea bazei de date cu modificari permanente de proiect si urmarirea evolutiei in timp a procesului de modificare a proiectului, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra configuratiei proiectului la un moment dat. Principalele arii de responsabilitate sunt: Culegerea / primirea informatiilor referitoare la modificarile de proiect in vederea mentinerii bazei de date computerizate pentru identificare in orice moment a stadiului modificarilor de proiect; Asigurarea circulatiei controlate a formularelor, documentatiei si desenelor intre grupurile implicate;

8

Asigurarea activitatilor de coordonare intre diferite persoane implicate in actul de proiectare; Coordonarea activitatilor de secventiere a modificarilor de proiect; Verificarea completitudinea si lizibilitatii pachetului de inginerie; Asigurarea inchiderii modificarii dupa implementare si intocmirea Dosarului Modificarii; Transmiterea periodica a rapoartelor de situatie asupra stadiului modificarilor.

9

Reparatii si Intretinere
Departamentul Reparatii isi propune sa asigure functionarea Centralei la putere nominala in conditii de securitate nucleara si cu riscuri pentru personalul de intretinere (conventionale si neconventionale) cat mai reduse posibil, la preturi de cost concurentiale, prin Maximizarea disponibilitatii sistemelor speciale de securitate Maximizarea factorului de disponibilitate al Centralei si al puterii nominale Minimizarea expunerii la pericole a personalului de intretinere Minimizarea numarului de avarii de proces Minimizarea scaderii puterii din cauza necesitatii de activitati de intretinere Reducerea duratei opririlor planificate Optimizarea necesarului de forta de munca Minimizarea numarului de lucrari de reparatii restante Minimizarea numarului de erori umane si a numarului de lucrari de intretinere refacute Organizarea Departamentului Reparatii Sectia de Reparatii Mecanice Sectia Reparatii Electrice, Automatizari si Calculatoare de Proces Sectia Servicii Generale Serviciul Programe de Intretinere Preventiva Sectia Pregatire si Urmarire Lucrari Responsabilitatea Sectiilor Departamentului Reparatii Sectia de Reparatii Mecanice Este sectia care are ca atributiuni activitatile de reparatii mecanice. Principalele domenii de activitate sunt: Intretinere si reparatii pompe si motoare Intretinere si reparatii vane (vane manuale, MOV,AOV, supape) Intretinere si reparatii ventilatoare/LAC Activitati de prelucrare prin aschiere Intretinere si reparatii compresoare/grupuri diesel Intretinere si reparatii instalatii de ridicat Intretinere si reparatii schimbatoare de caldura Intretinere si reparatii rezervoare/filtre Activitati de sudura si procedee neconventionale Intretinere si reparatii grup turbo-generator Intretinere si reparatii cazane Intretinere si verificari discuri de rupere/vane rupere vid Intretinere si reparatii reductoare Intretinere ecluze de echipament si personal Implementare modificari parte mecanica

10

Sectia Reparatii Electrice, Automatizari si Calculatoare de Proces Este sectia care are ca atributiuni activitati de verificari, intretinere si reparatii in domeniul echipamentelor electrice, aparatura de masura si control, actionari electrice si calculatoare de proces. Principalele domenii de activitate sunt: Activitati de constructii-montaj electric Lucrari si verificari pe sistemele de distributie de 0,4Kv Lucrari si verificari pe sistemele de medie tensiune Lucrari si verificari la generatorul principal Lucrari si verificari la transformatoarele de putere Lucrari si verificari la generatoarele diesel Lucrari de verificare si remediere la motoarele de CA/CC Lucrari de verificare si remediere la surse de clasa I, Baterii, redresoare si invertoare. Lucrari de verificari si etalonari metrologice ale mijloacelor de masurare Lucrari de intretinere si reparatii pe sistemele de curenti slabi Verificari si remedieri echipamente electronice. Verificare si remediere sisteme de televiziune cu circuit inchis Verificare si intretinere sisteme de detectie si avertizare incendiu Verificare si intretinere calculatoare de proces Verificare si intretinere sistem de actionare electrica si pneumatica Sectia Servicii Generale Este sectia care are ca atributiuni activitatile legate de conditia materiala a Centralei, lucrari de izolatii si confectionare platforme. Principalele domenii de activitati sunt: Lucrari de izolatii termice ce apar ca urmare a interventiei la diferite echipamente Lucrari de tinichigerie Lucrari de izolatii hidrofuge si antiacide Lucrari de zugraveli-vopsitorie Lucrari de etansari Lucrari de ridicari schele si platforme Lucrari pe sistemele de ventilatie si climatizare Curatenie camere de apa, rezervoare, cazane,etc. Lucrari de intretinere tamplarie Lucrari de lacatuserie Lucrari de reparatii instalatii sanitare Lucrari de croitorie Serviciul Programe de Intretinere Preventiva Este o sectie care are drept scop dezvoltarea, implementarea, urmarirea si optimizarea programelor de intretinere preventiva. Principalele domenii de activitate sunt: Dezvoltare programe de intretinere preventiva Dezvoltare tehnici si programe intretinere predictiva Program lubrifianti Optimizare programe de intretinere preventiva si predictiva Baze de date aferente programelor de intretinere preventiva.

11

Sectia Pregatire si Urmarire Lucrari Este sectia care are drept obiect de activitate pregatirea pachetelor de executie, controlul documentatiei de intretinere, evaluarea tehnologica a modificarilor de proiect si supravegherea lucrarilor de constructii montaj. Principalele activitati sunt: Actualizarea bazei de date Maintenance History File Elaborarea pachetelor de lucrare. Inchiderea comenzilor de lucrare. Analiza modificarilor. Emiterea de PR-uri pentru piese de schimb (breakdown si CSP) Emitere COT pentru activitati complexe si forta de munca. Analiza ofertelor tehnice. Controlul documentatiei de intretinere. Supravegherea lucrarilor de constructii montaj. Elaborarea si urmarirea bugetului departamentului

12

Sectia Chimica
Sectia Chimica defineste, dezvolta si implementeaza programul de control chimic si de monitorare evacuari inactive in mediu, asigurand pentru aceasta resurse, personal calificat, proceduri specifice, specificatii chimice , indicatori de eficienta ilustrativi pentru activitatea sectiei si un sistem de urmarire periodica a evolutiei acestora. Scopul Activitatii Sectiei Chimice Reducerea degradarii materialelor prin contactul cu fluidele si indeplinirea sau depasirea duratei de functionare pentru care au fost proiectate instalatiile. Reducerea dozelor datorate produsilor de coroziune activati prin reducerea ratei de producere a acestora. Reducerea evacuarilor de substante chimice in mediu. Efectuarea tuturor activitatilor de control chimic din centrala, inclusiv evacuarile in mediu.Acestea pot fi de monitorare sau corective (directe control chimic propriu-zis sau indirecte prevenire). Producerea apei demineralizate de calitate corespunzatoare adaosului in circuitele centralei, in special in circuitul secundar. Organizarea Sectiei Chimice Sectia Chimica este organizata in trei grupuri : suport tehnic pentru sistemele Centralei (Birou Tehnic Chimic), analize chimice si monitorare (Laboratorul chimic) , suport tehnic,analize chimice si monitorare pentru Statia de tTratare Apa (Atelier Statia Tratare Apa). Responsabilitatile Compartimentelor Sectiei Chimice sunt: Biroul Tehnic Chimic Biroul Tehnic Chimic asigura suportul tehnic pentru implementarea Programului de Control Chimic si Protectia Mediului. Principalele responsabilitati sunt : Elaborarea unui program de control chimic pentru reducerea coroziunii si prelungirea duratei de functionare a echipamentelor. Administrarea documentatiei tehnice si a manualelor de operare Identificarea si specificarea materialelor si reactivilor tehnologici utilizati in functionarea cenralei Acordarea de sprijin altor grupuri de lucru la efectuarea testelor, a inspectiilor si a analizelor speciale Participare la activitatea de planificare a lucrarilor in timpul opririi centralei cu scopul de a asigura conservarea sistemelor si de a reduce coroziunea acestora Participare la analiza cauzelor care conduc la producerea incidentelor neprevazute cu implicatii in securitatea centralei sau altor evenimente neplanificate Urmarirea respectarii autorizatiei in vigoare privind evacuarile in mediu. Laboratorul Chimic Laboratorul Chimic asigura monitorarea regimului chimic in sistemele centralei, evacuarile in mediu si efectuarea activitatilor preventive si corective de control chimic (aditii chimice, purjari, regimuri de purificare, etc.). Principalele responsabilitati sunt : Elaborarea unui sistem de documentatie pentru prelevari probe Administrarea procedurilor interne de lucru 13

Calibrarea aparaturii de laborator, prepararea solutiilor de reactivi, pregatirea materialelor auxiliare Inregistararea si pastrarea cronologica a datelor de referinta pentru chimia sistemelor Identificarea si specificarea necesarului de echipamente ce trebuie procurate pentru desfasurarea activitatii de control chimic Adoptarea unor practici proprii pentru mentinerea curateniei cu scopul de a asigura nivele scazute de contaminare (radioactiva si conventionala) Atelierul Statia de Tratare Apa Atelierul Statia de Tratare Apa asigura suportul tehnic si controlul chimic pentru procesul de obtinere a apei demineralizate. Principalele responsabilitati sunt : Elaborarea documentatiei de operare si intretinere pentru Statia de Tratare Apa Controlul chimic pentru toate sistemele din statia de tratare apa Inregistrarea si pastrarea datelor cronologice de referinta pentru chimia sistemelor din Statia de Tratare Apa Participarea la activitatea de planificare a lucrarilor Adoptarea unor practici proprii pentru mentinerea curateniei cu scopul de a asigura nivele scazute de contaminare conventionala.

14

Impactul de Mediu
Impactul functionarii centralei nucleare asupra mediului este monitorizat permanent, acest lucru fiind realizat prin controlul surselor, efluentilor si a mediului. Programul de monitorizare a mediului include toate activitatile necesare pentru determinarea nivelelor de radioactivitate in mediu si a impactului acestora asupra mediului si a sanatatii populatiei, impact datorat operarii normale a CNE Cernavoda. In cadrul activitatilor executate in centrala pot fi identificate urmatoarele elemente care concura la asigurarea unei protectii adecvate a mediului si a populatiei: (a) controlul surselor - cuprinde masurile si activitatile necesare pentru confinarea materialelor radioactive. Sunt prevazute bariere multiple pentru a preveni scaparea materialelor radioactive in mediul inconjurator. (b) controlul efluentilor - cuprinde masurile si activitatile necesare pentru a controla evacuarile de radioactivitate si produse chimice in mediu pentru conformitate cu limitele sau tendintele specificate. (c) monitorizarea efluentilor - cuprinde masurile si activitatile necesare pentru masurarea evacuarilor de efluenti in punctele de emisie. (d) monitorizarea mediului - cuprinde masurile si activitatile necesare masurarii nivelelor de radioactivitate in mediu pentru a evalua impactul radiologic asupra sanatatii publicului si asupra mediului, datorat evacuarilor de efluenti din CNE Cernavoda. Pentru o estimare cat mai corecta a impactului functionarii centralei asupra mediului, in perioada 1984 - 1994 a fost derulat programul de monitorizare preoperationala a mediului la CNE Cernavoda. Masurarile efectuate in cadrul acestui program au detectat modificarile de radioactivitate a mediului produse ca urmare a accidentului de la Cernobal din 1986. Incepând cu anul 1990, valorile concentratiilor specifice de radionuclizi in factorii de mediu au revenit la valorile normale de dinainte de 1986. Rezultatele acestui program de monitorizare preoperationala a mediului au fost rezumate, analizate si prezentate in lucrarea Summary of the preoperational Environmental Monitoring Program for Cernavoda NPP 1984-1993 HPD-39-1994. Programul de monitorizare de rutina a mediului la CNE Cernavoda a fost elaborat si aprobat in anul 1995 - RD-01364-RP7. In anul 2004 a fost elaborata revizia 4 prin care sunt introduse noi puncte de prelevare care sa monitorizeze impactul functionarii obiectivului DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars), precum si apele subterane de adâncime, de pe amplasament si din orasul Cernavoda. Prin implementarea Programului de Monitorizare a Radioactivitatii Mediului, in perioada 1996 - 2003 au fost analizate un numar de 5723 probe din jurul centralei si de pe o arie cu o raza de 25 km in jurul acesteia. Tipurile de probe au fost urmatoarele: aer (particule materiale, iod, vapori de apa), apa, sol, sediment, depuneri atmosferice, probe alimentare (peste, carne de porc, vita si pui, legume, fructe). Au fost efectuate de asemenea, masurari ale dozei gama externe. Rezultatele acestor masurari nu au relevat prezenta unor radionuclizi CANDU in mediul Inconjurator CNE Cernavoda, cu exceptia tritiului detectat in locatii aflate in imediata vecinatate a centralei.

15

CNE Cernavoda este autorizata sa utilizezez ca apa de racire apa din fluviul Dunarea, via Canal Dunare - Marea Neagra bief I. Apa calda este returnata in Dunare via canal Seimeni sau in Canalul Dunare- Marea Neagra bief II. Se utilizeaza substante chimice specifice: hidrazina, morfolina, ciclohexamina pentru conditionarea chimica a sistemelor, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorura ferica, var in procesul tehnologic pentru obtinerea apei deminareralizate in Statia de Tratare Chimica a Apei si bioacid ca agent de control a incarcaturii macrobiologice in apa tehnica de serviciu. Programul de Monitorizare Chimica a efluentului lichid inactiv a fost conceput si aplicat pentru a verifica si demonstra respectarea cerintelor autorizatiei de gospodarire a apelor. - Conform acestui program toate substantele chimice utilizate pentru conditionarea chimica a sistemelor centralei sunt monitorizate in efluentul lichid. - Tratamentele cu agent de control al incarcaturii macrobiologice se efectueaza localizat, numai pe circuitul de apa tehnica de serviciu, avand ca scop limitarea fixarii si cresterii scoicilor in conducte si echipamente. - Substantele chimice utilizate pentru obtinerea apei demineralizate sunt monitorizate si sunt neutralizate inainte de evacuarea in efluent. Concentratiile tuturor acestor substante in efluentul lichid se situeaza sub limita autorizata pentru evacuare. De asemenea se masoara temperatura apei calde evacuate si s-au efectuat studii privind impactul termic al evacuarii apei calde in Dunare si Canalul Dunare - Marea Neagra.

16

Controlul Radiatiilor
Lucrul in camp de radiatii Pentru controlul lucrului in camp de radiatii sunt elaborate proceduri care asigura evaluarea si identificarea pericolelor radiologice si masuri adecvate de protectie pentru executia si conducerea lucrarilor. a) Este stabilit un sistem de permise (autorizatii) de lucru in camp de radiatii, care asigura ca toate activitatile in camp de radiatii sunt verificate si aprobate la un nivel ierarhic corespunzator inainte de realizarea lor. Nivelul de aprobare creste proportional cu cresterea pericolelor. b) Pentru lucrarile in campuri cu nivele mari de radiatii, este stabilit un proces riguros de planificare a lucrului, care sa demonstreze ca au fost luati in considerare toti factorii necesari, iar dozele de radiatii vor fi in concordanta cu principiul ALARA*. c) Personalul Directiei Radioprotectie este implicat in planificarea, aprobarea si conducerea lucrarilor cu pericole mari de iradiere. * ALARA = As Low As Reasonably Achievable - la o valoare cat mai scazuta cu putinta. Acest proces include masurari ale campurilor de radiatii, echipamente de protectie, controlul contaminarii si iradierii, folosirea sculelor speciale, proceduri de lucru, instalatii pentru pregatire (antrenamente), calificare si instruire a muncitorilor, precum si supravegherea. Limite de doza Limitele de doze utilizate la CNE Cernavoda sunt in concordanta cu Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01/2002) si recomandarile Comisiei Internationale de Protectie Radiologica (ICRP) stabilite in publicatia 60. Obiectivele pentru dozele individuale si colective sunt stabilite anual. Sunt stabilite obiective de limitare a dozelor pentru anumite lucrari si echipe de lucratori in functie de situatia existenta, ca masura de control intermediar. De asemenea este stabilit un sistem de control al dozelor incasate, pentru identificarea zonelor cu probleme si pentru luarea unor masuri corective in timp util. Monitorizarea spatiilor de lucru Din acest punct de vedere Programul de Radioprotectie acopera un element principal: sunt stabilite spatiile de lucru care vor fi monitorizate, pentru a asigura informatii asupra pericolelor radiologice din centrala. Monitorizarea spatiilor de lucru are ca scop sa demonstreze ca mediul de lucru este satisfacator pentru desfasurarea activitatilor si ca nu au avut loc schimbari care sa impuna revizuirea procedurilor. Monitorizarile legate de anumite activitati au ca scop furnizarea de informatii despre conditiile radiologice existente in spatiile in care acestea urmeaza sa se desfasoare si constituie baza deciziilor imediate care se iau pentru executarea acestora. Sunt monitorizate: Conditiile radiologice din spatiile de lucru; Contaminarea personalului; Contaminarea materialelor si echipamentelor; Comunicarea si inregistrarea rezultatelor monitorizariilor sunt efectuate in conformitate cu procedurile elaborate de Departamentul Radioprotectie.

17

Securitatea Muncii
CNE Cernavoda este ferm angajata in asigurarea protectiei personalului impotriva pericolelor pe care le poate manifesta un mediu industrial precum o centrala nucleara. In scopul realizarii acestui angajament CNE Cernavoda si-a dezvoltat un program de sanatate si securitate a muncii adresat atat personalului centralei cat si contractorilor. Programul de sanatate si securitate a muncii satisface cerintele legislatiei nationale dar include si experienta obtinuta din parteneriatul cu industria nucleara internationale; este conceput pe principiul coresponsabilitatii care trebuie manifestata de conducerea companiei dar si de salariati ca parteneri in realizarea misiunii de producere de energie electrica si termica in conditii de siguranta si eficienta economica. In acest scop, tinta noastra este sa promovam un mediu de lucru sigur si sanatos prin prevenirea oricarui accident de munca sau imbolnavire profesionala. Programul de sanatate si securitate a muncii in CNE Cernavoda este structurat pe zece directii: Organizare Este stabilit un cadru procedural care dezvolta masurile administrative menite sa asigure conducerea, coordonarea si implementarea programului de sanatate si securitate a muncii. Toate procedurile sunt comunicate intregului personal al centralei. Identificarea si evaluarea pericolelor Sunt identificate pericolele si evaluate riscurile asociate activitatilor desfasurate si sunt initiate actiuni de prevenire sau limitare a impactului incidentelor potentiale. Pregatirea si calificarea Competenta personalului este asigurata printr-un program consistent de pregatire si calificare si este sistematic evaluata si imbunatatita. Protectia muncii Este stabilit un sistem de desfasurare in siguranta a lucrarilor. Acest sistem include mai multe bariere administrative care au rolul de identificare a pericolelor si adoptare a masurilor de eliminare sau reducere a acestora. Personalului ii este furnizat echipament individual de protectie corespunzator sarcinilor de munca. Siguranta echipamentelor Exploatarea echipamentelor se face in siguranta prin aplicarea reglementarilor privind proiectarea, punerea in functiune si intretinerea regulata a acestora. Investigarea incidentelor Este stabilit un proces de raportare, investigare si inregistrare a incidentelor care vizeaza atat functionarea echipamentelor cat si securitatea si sanatatea personalului. Lectiile invatate sunt comunicate in organizatie in scopul imbunatatirii performantelor. Raspunsul la urgente Este implementat un plan de raspuns in cazul in care se produc incidente care pot afecta siguranta personalului. Reprezentarea angajatilor Prin Comitetul de Sanatate si Securitatea Muncii se asigura implicarea angajatilor in controlul mediului de lucru. Reprezentatii angajatilor evalueaza starea de sanatate si securitate a muncii si recomanda conducerii masuri de imbunatatire a acesteia. Monitorizarea starii de sanatate Prin examinarile medicale la angajare, periodic sau la schimbarea locului de munca se 18

supravegheaza starea de sanatate a personalului. Sistematic, prin examinarile medicale, se coreleaza factorii de risc profesional pentru fiecare angajat cu sarcinile de munca. Imbunatatirea standardului de sanatate si securitate a muncii Continuu se supravegheaza si se evalueaza performantele programului de asigurare a sanatatii si securitatii muncii. Prin compararea tintelor angajate anual se urmareste cresterea standardului de performanta al sanatatii si securitatii personalului.

19