Sunteți pe pagina 1din 17

SC DECORA STIL SRL

PLAN DE AUDIT
si CHESTIONAR compartiment auditat : Conducere si activitatea AQ Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor sistemului calitatii si a politicii calitatii Domeniul auditului : 5; 4.2.1; 8.5; 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2; 8.2.2. Documente de referinta : 9001/2001 Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005 Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN Persoana de contact: CIMPOAC NCOLAE FLORIN Nr.crt

Intrebare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Document Apreciere de referinta 5. Responsabilitatea managementului Exista o declaratie de politica in domeniul calitatii si mediului clar formulata ? Politica in domeniul calitatii si mediului contine obiective si obligatii pentru conducere ? Politica in domeniul calitatii si mediului este cunoscuta, inteleasa si implementata de toti angajatii ? Cum este realizata orientarea catre client ? Cum asigurati comunicarea interna ? Exista o organigrama a organizatiei ? Sunt identificate functiile care au responsabilitati referitoare la calitate si mediu ? Structura organizatorica este proiectata pentru a realiza toate obiectivele calitatii si de mediu ? Sunt stabilite responsabilitatile si autoritatile pentru personalul care conduce, efectueaza si verifica activitati ce influienteaza calitatea si mediul ?

Observatii

Nr.crt 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5

Intrebare

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

Este numit un reprezentant al conducerii? Sunt stabilite responsabilitatile si autoritatea reprezentantului conducerii ? Este analizat periodic sistemul calitatii ? Cum se asigura valorificarea rezultatelor analizelor sistemului calitatii ? Se pastreaza inregistrari ale acestor analize ? 4.2.1. Sistemul calitatii S-a elaborat un manual al calitatii pentru org. dvs.? S-au elaborat procedurile de sistem ? Ati definit structura documentatiei sistemului calitatii si structura fiecarui tip de document ? Ati identificat procesele care necesita proceduri operationale si instructiuni de lucru ? Elaborati planurile calitatii pentru produsele care le produceti ? 8.5. Actiuni corective si preventive Este procedurat modul de implementare a actiunilor corective si preventive ? Care sunt principalele cauze care au generat neconformitati de produs sau de proces ? Ce actiuni corective ati intreprins ? Obisnuiti sa intreprindeti si actiuni preventive ? Care a fost ultima actiune preventiva care ati intreprins-o ? Analizati eficienta actiunilor intreprinse ? Se pastreaza inregistrari cu privire la actiunile corective si preventive ? 4.2.3. Controlul documentelor si datelor Ati ntocmit o procedura de elaborare a documentelor SMC ? Ati stabilit documentele care intra in componenta SICM ? Cum asigurati identificarea documentelor care trebuie tinute sub control ? Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor SMC ? Cum se asigura ca editiile in vigoare ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se aplica ? Cum se asigura retragerea prompta a documentelor perimate ?

Nr.crt 7

Intrebare

Document Apreciere de referinta

Observatii

Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor si datelor ? 8 Cum este reglementat modul de efectuare a modificarilor in documentele aprobate ? 9 Cum asigurati identificarea modificarilor n documente ? 10 Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului si reviziile in vigoare ? 11 Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si reviziile in vigoare ? 4.2.4. Controlul nregistrarilor 1 Sunt identificate nregistrarile calitatii produsului, care demonstreaza realizarea calitatii cerute ? 2 Sunt identificate nregistrarile calitatii care demonstreaza functionarea corecta a SMC ? 3 Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei a tuturor nregistrarilor ce trebuiesc tinute sub control ? 4 Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire prompta a inregistrarilor calitatii ? 5 Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ? 6.2.2. Instruire 1 Sunt identificate necesitatile de instruire ? 2 Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ? 8.2.2. Audituri interne 1 Aveti o planificare a auditurilor interne ? 2 Aveti personal instruit pentru efectuarea auditurilor? 3 Cum sunt analizate rezultatele auditurilor ? 4 Ce inregistrari se pastreaza cu privire la audituri ?

SC DECORA STIL SRL SLATINA


PLAN DE AUDIT
si CHESTIONAR Compartiment auditat : Vnzari Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a politicii in domeniul calitatii Domeniul auditului : 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1; 7.5.5.; 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2;. Documente de referinta : 9001/2001 Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005 Auditor : ing..FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN Persoana de contact :CIMPOAC NCOLAE FLORIN Nr.crt Intrebare 1 2 3 4 5 Document Apreciere de referinta 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs Cum asigurati identificarea si documentarea tuturor cerintelor clientului ? Cum asigurati solutionarea tuturor diferentelor dintre contract/comanda si oferta ? Cum asigurati ca exista capabilitatea de a satisface toate conditiile din contract/comanda ? Cum tratati solicitarile de modificare a contrac 14114x237o tului/comenzii ? Pastrati inregistrari cu privire la analiza contractului/comenzii ? 7.2.3. Comunicarea cu clientul Ati definit un mod de comunicare cu clientii privind transmiterea informatiilor despre produs? Aveti un sistem de a culege informatii de la clienti, inclusiv reclamatiile acestora ? 8.2.1. Satisfactia clientului Exista un mod de evaluare a satisfactiei clientului ?

Observatii

1 2

Nr.crt Intrebare 2

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

Care sunt rezultatele evaluarii ? Ati intreprins actiuni de imbunatatire a satisfactiei clientului ? Care sunt acestea ? 7.5.5. Pastrarea produsului Exista instructiuni de manipulare care sa previna deteriorarea calitatii produselor ? Spatiile de depozitare sunt corespunzatoare ? Cum realizati ambalarea si conservarea produselor ? Cum asigurati ca produsul isi pastreaza calitatile in timpul transportului ? 4.2.3. Controlul documentelor si datelor Ati intocmit o procedura de elaborare a documentelor SMC ? Ati stabilit documentele care intra in componenta SICM ? Cum asigurati identificarea documentelor care trebuie tinute sub control ? Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor SMC ? Cum se asigura ca editiile in vigoare ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se aplica ? Cum se asigura retragerea prompta a documentelor perimate ? Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor si datelor ? Cum este reglementat modul de efectuare a modificarilor in documentele aprobate ? Cum asigurati identificarea modificarilor n documente ? Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului si reviziile in vigoare ? Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si reviziile in vigoare ? 4.2.4. Controlul inregistrarilor Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului, care demonstreaza realizarea calitatii cerute ? Sunt identificate inregistrarile calitatii care demonstreaza functionarea corecta a SMC ? Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc tinute sub control ? Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire prompta a inregistrarilor calitatii ? Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ?

Nr.crt Intrebare 1 2 6.2.2.. Instruire Sunt identificate necesitatile de instruire ? Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ?

Document Apreciere de referinta

Observatii

SC DECORA STIL SRL SLATINA


PLAN DE AUDIT
si CHESTIONAR Compartiment auditat : Aprovizionare Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a politicii in domeniul calitatii Domeniul auditului : 7.4; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;. Documente de referinta : 9001/2001 Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005 Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN Persoana de contact :CIMPOAC NCOLAE FLORIN Nr.crt Intrebare 1 2 3 4 5 6 7 Document Apreciere de referinta 7.4. Aprovizionarea Exista un compartiment/persoana care se ocupa de procesul de aprovizionare ? Sunt stabilite criterii pentru evaluarea subcontractantilor ? Se mentin inregistrari pentru subcontractanti privind produsele intrate si starea calitatii lor ? Puteti prezenta lista cu subcontractantii acceptati pentru principalele produse aprovizionate care influienteaza calitatea ? Comenzile de aprovizionare contin date care sa descrie clar produsul de aprovizionat ? Comenzile/contractele prevad clauze privind modul de efectuare a receptiei ? Comenzile/contractele de aprovizionare sunt verificate si aprobate conform procedurii de control a documentelor ?

Observatii

Nr.crt Intrebare 8 9

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 1 2 3

Cum asigurati receptia si verificarea produsului aprovizionat ? Cum procedati daca produsul aprovizionat este neconform ? 4.2.3. Controlul documentelor si datelor Ati ntocmit o procedura de elaborare a documentelor SMC ? Ati stabilit documentele care intra in componenta SICM ? Cum asigurati identificarea documentelor care trebuie tinute sub control ? Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor SMC ? Cum se asigura ca editiile in vigoare ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se aplica ? Cum se asigura retragerea prompta a documentelor perimate ? Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor si datelor ? Cum este reglementat modul de efectuare a modificarilor in documentele aprobate ? Cum asigurati identificarea modificarilor n documente ? Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului si reviziile in vigoare ? Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si reviziile in vigoare ? 4.2.4. Controlul nregistrarilor Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului, care demonstreaza realizarea calitatii cerute ? Sunt identificate inregistrarile calitatii care demonstreaza functionarea corecta a SMC ? Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc tinute sub control ? Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire prompta a inregistrarilor calitatii ? Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ? 7.5. Pastrarea produselor Exista instructiuni de manipulare care sa previna deteriorarea calitatii produselor aprovizionate ? Spatiile de depozitare sunt corespunzatoare ? Cum realizati ambalarea si conservarea produselor ?

Nr.crt Intrebare 4 Cum asigurati ca produsul isi pastreaza calitatile in timpul transportului ? 6.2.2. Instruire Sunt identificate necesitatile de instruire ? Se pastreaza nregistrari referitoare la instruire ?

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2

SC DECORA STIL SRL SLATINA


PLAN DE AUDIT
si CHESTIONAR Compartiment auditat : Productie si servicii Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a politicii in domeniul calitatii Domeniul auditului : 7.5.3; 7.5.1; 8.3; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;. Documente de referinta : 9001/2001 Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005 Auditor : ing. FUIOREA DRAGAN CONSTANTIN Persoana de contact :CIMPOAC NCOLAE FLORIN Nr.crt Intrebare 1 2 3 4 Document Apreciere de referinta 7.5.3. Identificarea si trasabilitatea produselor Ce modalitati de identificare a produselor folositi ? Aveti sistem de identificare pentru toate produsele? Puteti realiza trasabilitatea produselor? Exista o procedura pentru identificarea si trasabilitatea produselor? 7.5.1. Controlul proceselor Exista instructiuni de lucru afisate la fiecare loc de munca? Se utilizeaza echipamente de lucru corespunzatoare? Exista planuri ale calitatii si standarde de referinta pentru fiecare produs? Cum realizati monitorizarea proceselor? Cum se omologheaza procesele de fabricatie? Cum asigurati capabilitatea permanenta a proceselor? 8.3. Controlul produsului neconform Ce neconformitatea intalniti mai fregvent la produsele dvs.?

Observatii

1 2 3 4 5 6 1

Nr.crt Intrebare 2 3 4 5 6

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 1

Cun identificati produsul neconform ? Cum izolati si pastrati produsul neconform ? Ce metode de analiza folositi pentru produsul neconform ? Cum tratati produsul neconform ? Se pastreaza nregistrari cu privire la produsul neconform ? 4.2.3. Controlul documentelor si datelor Ati intocmit o procedura de elaborare a documentelor SMC ? Ati stabilit documentele care intra in componenta SICM ? Cum asigurati identificarea documentelor care trebuie tinute sub control ? Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor SMC ? Cum se asigura ca editiile in vigoare ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se aplica ? Cum se asigura retragerea prompta a documentelor perimate ? Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor si datelor ? Cum este reglementat modul de efectuare a modificarilor in documentele aprobate ? Cum asigurati identificarea modificarilor n documente ? Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului si reviziile in vigoare ? Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si reviziile in vigoare ? 4.2.4. Controlul inregistrarilor Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului, care demonstreaza realizarea calitatii cerute ? Sunt identificate inregistrarile calitatii care demonstreaza functionarea corecta a SMC ? Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc tinute sub control ? Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire prompta a inregistrarilor calitatii ? Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ? 7.5. Pastrarea produselor Exista instructiuni de manipulare care sa previna

Nr.crt Intrebare 2 3 4 deteriorarea calitatii produselor aprovizionate ? Spatiile de depozitare sunt corespunzatoare ? Cum realizati ambalarea si conservarea produselor ? Cum asigurati ca produsul isi pastreaza calitatile in timpul transportului ? 6.2.2. Instruire Sunt identificate necesitatile de instruire ? Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ?

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2

SC DECORA STIL SRL SLATINA


PLAN DE AUDIT
si CHESTIONAR Compartiment auditat : Metrologie Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a politicii in domeniul calitatii Domeniul auditului : 7.6; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;. Documente de referinta : 9001/2001 Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005 Auditor : ing. FUIOREA DRAGAN CONSTANTIN Persoana de contact CIMPOAC NCOLAE FLORIN Nr.crt Intrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 Document Apreciere Observatii de referinta 7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare(DMM) Aveti o evidenta exacta a DMM? Se cunoaste exactitatea necesara pentru fiecare DMM? Sunt verificate din punct de vedere metrologic toate DMM? Cum asigurati tinerea sub control a DMM? Se mentin inregistrari referitoare la etalonarea DMM? Exista conditii de lucru adecvate pentru buna functionare a DMM? Exista o procedura privind controlul DMM? Exista instructiuni de manipulare, depozitare si conservare pentru DMM care sa asigure ca nu este afectata exactitatea si aptidunea de utilizare? 4.2.3. Controlul documentelor si datelor Ati intocmit o procedura de elaborare a documentelor SMC ? Ati stabilit documentele care intra in componenta

1 2

Nr.crt Intrebare 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2 3 4 5 1 2 3 4

SICM ? Cum asigurati identificarea documentelor care trebuie tinute sub control ? Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor SMC ? Cum se asigura ca editiile in vigoare ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se aplica ? Cum se asigura retragerea prompta a documentelor perimate ? Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor si datelor ? Cum este reglementat modul de efectuare a modificarilor in documentele aprobate ? Cum asigurati identificarea modificarilor n documente ? Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului si reviziile in vigoare ? Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si reviziile in vigoare ? 4.2.4. Controlul inregistrarilor Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului, care demonstreaza realizarea calitatii cerute ? Sunt identificate inregistrarile calitatii care demonstreaza functionarea corecta a SMC ? Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc tinute sub control ? Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire prompta a inregistrarilor calitatii ? Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ? 7.5. Pastrarea produselor Exista instructiuni de manipulare care sa previna deteriorarea calitatii produselor aprovizionate ? Spatiile de depozitare sunt corespunzatoare ? Cum realizati ambalarea si conservarea produselor ? Cum asigurati ca produsul isi pastreaza calitatile in timpul transportului ? 6.2.2. Instruire Sunt identificate necesitatile de instruire ? Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ?

1 2

SC DECORA STIL SRL SLATINA


PLAN DE AUDIT
si CHESTIONAR Compartiment auditat : Personal Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a politicii in domeniul calitatii si mediului Domeniul auditului : 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2;. Documente de referinta : 9001/2001 Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005 Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN Persoana de contact CIMPOAC NCOLAE FLORIN Nr.crt Intrebare 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Document Apreciere de referinta

Observatii

6.2.2. Instruire Sunt identificate necesitatile de instruire ? Exista o planificare pentru instruirea personalului ? Planul de instruire include instruiri in domeniul asigurarii calitatii? Sunt alocate resurse pentru instruire ? Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ? Personalul este motivat corespunzator pentru realizarea calitatii ? Exista o procedura pentru activitatea de instruire? 4.2.3. Controlul documentelor si datelor Ati intocmit o procedura de elaborare a documentelor SMC ? Ati stabilit documentele care intra in componenta SICM ? Cum asigurati identificarea documentelor care trebuie tinute sub control ? Sunt stabilite responsabilitatile privind elaborarea,

Nr.crt Intrebare 5 6 7 8 9 10 11

Document Apreciere de referinta

Observatii

1 2 3 4 5

analizarea si aprobarea documentelor SMC ? Cum se asigura ca editiile in vigoare ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se aplica ? Cum se asigura retragerea prompta a documentelor perimate ? Cum asigurati arhivarea si pastrarea documentelor si datelor ? Cum este reglementat modul de efectuare a modificarilor in documentele aprobate ? Cum asigurati identificarea modificarilor n documente ? Puteti prezenta o lista cu documentele sistemului si reviziile in vigoare ? Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului si reviziile in vigoare ? 4.2.4. Controlul inregistrarilor Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului, care demonstreaza realizarea calitatii cerute ? Sunt identificate inregistrarile calitatii care demonstreaza functionarea corecta a SMC ? Cum se asigura cunoasterea in cadrul organizatiei a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc tinute sub control ? Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire prompta a inregistrarilor calitatii ? Este reglementat accesul la inregistrarile calitatii ?

SC DECORA STIL SRL SLATINA PROGRAMAREA ANUALA A AUDITURILOR INTERNE Anul 2005

Compartiment auditat Elemente auditate conducere P R activitatea AQ P R metrologie P R personal P R aprovizionare P R vanzari P R Productie si servicii P R
Nota : P - planificat ; R - realizat ACP Sunt eficiente ACP

Ian.

Febr.

Mart.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Audit realizat

Au rezultat ACP

S-au realizat