Sunteți pe pagina 1din 4

CAMERA DEPUTAILOR

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii Camera Deputailor adopt prezentul proiect de lege. Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 190 alineatul (5), dup litera i) se introduce o nou liter, litera i1), cu urmtorul cuprins: i1) coplata pentru unele servicii medicale; 2. La articolul 210 alineatul (1), litera l) se modific i va avea urmtorul cuprins: l) coplata suma care reprezint plata contribuiei bneti a asiguratului n temeiul obligaiei prevzute la art. 219 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baz, n cadrul sistemului naional de asigurri sociale de sntate. Suma prevzut drept coplat se calculeaz procentual din valoarea serviciilor medicale aa cum sunt prevzute n contractul-cadru. Cuantumul coplii n procente, precum i valoarea serviciilor medicale sunt stabilite

prin contractul-cadru potrivit art. 217 alin. (3) lit. k). Suma prevzut drept coplat este ncasat suplimentar fa de cea decontat din fond. 3. La articolul 210 alineatul (1), dup litera l) se introduce o nou liter, litera m), cu urmtorul cuprins: m) tichetul moderator pentru sntate - formular cu regim special, ale crui model i modalitate de utilizare se aprob prin ordin comun al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. 4. Dup articolul 213 se introduc dou noi articole, 1 articolele 213 i 2132, cu urmtorul cuprins: Art. 2131. - Urmtoarele categorii de asigurai sunt scutite de la coplat, dup cum urmeaz: a) copiii pn la vrsta de 18 ani, tinerii ntre 18 ani - 26 ani, dac sunt elevi, absolveni de liceu, pn la nceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenii, dac nu realizeaz venituri din munc; b) bolnavii cu afeciuni incluse n programele naionale de sntate stabilite de Ministerul Sntii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baz respectivei afeciuni, dac nu realizeaz venituri din munc, pensie sau din alte resurse; c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pn la 740 lei/lun. Art. 2132. - (1) Lista serviciilor medicale pentru care se ncaseaz coplata, nivelul coplii, precum i data aplicrii coplii se stabilesc prin contractul-cadru i prin normele de aplicare a acestuia. (2) Suma perceput drept coplat n cursul unui an nu poate depi a dousprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate. (3) Dup atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt acordate fr coplat. (4) Documentul justificativ prin care se face dovada coplii serviciilor medicale este tichetul moderator pentru sntate. (5) Sumele ncasate din coplat constituie venituri ale furnizorilor de servicii medicale i se utilizeaz pentru mbuntirea calitii serviciilor medicale i pentru achiziionarea tichetului moderator pentru sntate.

5. La articolul 219, litera g) se modific i va avea urmtorul cuprins: g) s achite contribuia datorat fondului i suma reprezentnd coplata, n condiiile stabilite prin contractul-cadru i prin normele de aplicare a acestuia. 6. La articolul 339, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: b) asigurtor - persoana juridic sau filiala autorizat n condiiile Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, s exercite activiti de asigurare, s practice clasele de asigurri de sntate din categoria asigurrilor de via i/sau generale i care i asum rspunderea de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevzute n contractul de asigurare voluntar de sntate, inclusiv coplata stabilit n condiiile legii, precum i sucursala unei societi de asigurare sau a unei societi mutuale, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European, care a primit o autorizaie de la autoritatea competent a statului membru de origine n acest sens; 7. La articolul 339, litera c) se abrog. 8. La articolul 341, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Asigurrile voluntare de sntate de tip complementar suport coplata datorat de asigurat, n condiiile legii. 9. La articolul 345, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins: a) lista coplilor pentru asigurri voluntare de sntate de tip complementar; 10. Articolul 359 se abrog. Art. II. - n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi se vor adopta actele normative corespunztoare pentru modificarea contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate i, respectiv a normelor de aplicare a acestuia.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 22 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Roberta Alma Anastase