Sunteți pe pagina 1din 2

LcoslsLemul acvaLlc

LcoslsLemul acvaLlc are la baza lanLulul Lroflc flLoplancLonul numeroase specll de alge brune verzl sl
albasLre sl zooplancLonul cu care se hrnesc organlsmele care Lrlesc ln ml sl pe fundul
apel(neverLebraLe molusLe ca scolclle sl melcll precum sl sLrldll in zona marlLlm o mare varleLaLe de
vlerml cum ar fl llplLorllecefalopodele crusLacee ca racll garlzll crabll) un secLor foarLe lmporLanL esLe
ocupaL de vegeLaLla acvaLlc a crel baz esLe sLuful consLlLulL in plaurl prln aglomerarea rdclnllor
pluLlLoare(rlzoml) laurul consLlLule elemenLul porLanL a celorlalLe planLe SLuful esLe o planL peren
care acoper 1300 de kmp dln suprafaa uelLel sl esLe exploaLaL economlclanLe acvaLlce nufrul
alb(nymphaea alba) nufrul galben de o lmporLanL excepLlonal penLru depunerea lcrelor anlmalelor
acvaLlce SLomaLele sunL pe suprafaLa lucle a frunzelor polenlzarea o aslgur lnsecLele frucLul se coace
in adnc lar semlnLele pluLesc SemlnLele nuferllor sunL agreaLe de psrl AlLe planLe pluLlLoare
llnLlLa(lemna) pesLlsoara(salvlnla) precum sl planLe carnlvore urLlcularla sl aldrovanda 1erenurlle
mlsLlnoase sunL acoperlLe cu papur sl rogoz sLn[enel galbenl(lrls pseudacorus) lzma de balL
mcrlsul de ap salcle cenusle e grlndurlle fluvlale cresc plopl albl plopl negrl mal mulLe specll de
salcle vsc cLln mure clupercl lar in aproplerea mrll pellnul larba sraL volbura de nlslp e
Crlndul LeLea care esLe monumenL al naLurll Lrlesc fraslnul pufos vlLa slbaLlc hamel volbur
garoafa de nlslp obslga plplrlgul sLe[arul brumrlu pducel mces corn perlploca graeca cu aspecL
medlLeraneanulnLre lnsecLele dln reglune foarLe blne reprezenLaLl sunL LnLarll buhalul de balL mal
mulLe specll de llbelule Lunll sl ca o curlozlLaLe in zona LeLea scorplonul lnsecLele acvaLlce sunL
reprezenLaLe de purecll de balL plan[enll de ap sl mal mulLe specll de fluLurlrlnclpala bogaLle
faunlsLlc a delLel esLe pesLele reprezenLaL de pesLe 110 specll cum ar fl crapul somnul avaLul plLlca
sLluca babusca rosloara caracuda morun nlseLru cega psLrug vlza(Aclpenserldae sLurlo esLe un
pesLe rar inLlnlL in apele noasLre ) in lacurl inLlnlm chefalul labanul salul(care LrlesLe ln apele
salmasLre) blbanul carasulln drepLul gurllor uunrll se poL inLlnl hamsllle sardelele hrana preferaL a
rechlnllor amurul alb lparul anghlla calcanul lufarul snger unll pesLl mlgreaz penLru asl depune
lcrele spre exemplu scrumbla de uunre sl scrumbla albasLr care lnLr prlmvara in crdurl pe rurl sl
pn la lzvoarele uunrll La gurlle uunrll LrlesLe o specle mlc de rechlnl Squalus esLll consLlLule o
surs lmporLanL de hran penLru psrl sl mamlfere acvaLlce C parLe dln pesLl mlgreaz dln blLl in
uunre sl lnvers penLru hrnlre sl reproducereuelLa adposLesLe o bogaL faun ornlLologlc formaL
dln clrca 300 de specll in mod deoseblL in crdurl marl venlnd de la marl deprLrl dln nordul ingheLaL
sl dln afara LuropeluelLa reprezlnL un lmporLanL loc de Lrecere sl lernare ln anll 80 au fosL numraLe
4 mllloane de exemplare grupaLe pe anoLlmpurl C parLe dlnLre psrl sunL specll sedenLare pescrusll
plclorongul sLrcul lcarul cenuslu cufundacul lopLarul crlsLelul flulerarul sLncua vulLurul solmul
dunrean chlrlghlLa bufnlLa vnLurelul llslLa glnusa de ap prundasll porumbelul de scorbur
cllfarul alb sl corcodelul pe lng specllle comune penLru 8omnla cloara clocnlLoarea gugusLlucul
plLlgolul vrabla vulLurul codalb Ma[orlLaLea psrllor fac parLe dln caLegorla psrllor mlgraLoare uln
Asla vln holLarul alb egreLa maLe raLa rosle lebda cormoranul mare uln reglunea slberlan vln
huhurezul mare 3 specll de raLe lebda de larn flulerarul negru sl becaLlna dln reglunea arcLlc Lrec ln
pasa[ grllLa gsca cu plepL rosu slLarul raLa cu cap negru uln sud vln in delL pellcanul comun sl
pellcanul roz (creL) cocorl lsLunul de mal barza alb raLa cu cluf