Sunteți pe pagina 1din 8

CONSTANTIN BRNCUSI UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY

UNIVERSITYS DAY
th

INTERNATIONAL CONFERENCE
Trgu Jiu, May , , Gorj, Romnia,Tel.+ , Fax+ , www.utgjiu.ro

Trgu Jiu, Geneva Street, nr. ,

POLUAREA SONOR .L. ING. C P N CAMELIA, CONF.DR.ING. TOMESCU ION UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCU I TRGU-JIU
ABSTRACT
The environmental protection represents presently one of the most serious problems. Whit what is faced the humanity. The paper is a study about the sonorous pollution, with a description of the causes which are involve in sonorous pollution. Tin addition the some solution to the sonorous pollution problem and few aspects from the Romanian legislation are presented.

. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care- i ntinde amenin area asupra ntregii planete, ajuns la un punct n care atac dezl n uit omul i mediul s u de existen . Trecnd peste limitele capacit ii proprii de ap rare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, to i agen ii poluan i noi se r spndesc cu iu eal n aer, n ap sau pe sol, genernd, dezvoltnd i provocnd unul dintre cele mai grave pericole pe care l-a ntmpinat civiliza ia modern . i ca o ironie amar , n timpurile moderne, nu stihiile naturii ori popula iile vegetale sau animale sunt acelea care l amenin pe om i condi iile sale de existen , ci nsu i omul, prin activitatea sa general , insuficient controlat i neadaptat n ntregime la realit ile naturale nconjur toare, amenin echilibrul ecologic. Industria, transporturile (rutiere, aeriene i navale), agrotehnica i zootehnia intensive i chiar traiul n aglomera iile urbane sunt puternice surse poten iale i actuale de poluare, atunci cnd ncadrarea lor n circuitul ecologic general nu este bine adaptat . Omul trebuie s n eleag mai bine unitatea naturii cu toate leg turile intime dintre to i factorii ei i s insereze, n acest complex de structuri i fenomene obiective, adausul activit ii sale sociale folosind dar i respectnd, o legitate preexistent Spectrul fenomenelor ondulatorii ntlnite n natur i, mai ales, produse de om nu se limiteaz la radia iile ionizate, ci cuprinde att n domeniul electromagnetic ct i n cel mecanic game foarte extinse. Dintre radia iile electromagnetice care pot produce efecte de poluare nu lipse te nici lumina vizibil , dar nu sub forma ei natural , ci radia ie coerent , foarte concentrat , emis de generatoarele laser, care cap t utiliz ri din ce n ce mai extinse. Se tie, de exemplu c radia ia laser avea efecte v t m toare asupra ochilor. Din aceast cauz este necesar ca generatoarele laser s fie bine ecranate, iar zonele n care este posibil reflectarea fasciculelor de radia ie laser, s fie strict supravegheate [ ]. Tot n domeniul radia iilor electromagnetice, la lungimi de und mai mari, exist pericolul de poluare a mediului ambiant cu unde milimetrice, centimetrice sau decimetrice, utilizate n aparatura radar. n literatur se aminte te despre cteva cazuri medicale ap rute la Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

sta iile radar de mare putere i este foarte probabil ca, pe m sur ce tehnica microundelor se va extinde n noi domenii de utilizare, mediul care ne nconjoar s fie populat cu un fond de microunde v t m tor pentru s n tate i mpotriva c ruia vor trebui luate ,m suri sigure de limitare. Undele mecanice, reprezentate prin trepida ii, sunete, infrasunete i vibra ii ultrasonore, polueaz de pe acum mediul urban, crend efecte psihologice epuizante. Zgomotul urban, chiar la intensitate egal cu acela dat de fenomenele naturale, este mult mai v t m tor pentru s n tate. Nu mai vorbim de tam-tamul electronizat, care creeaz un veritabil supliciu n localurile care ar trebui s aduc distrac ie i destindere. Zgomotul se caracterizeaz prin intensitate, durat i frecven a sunetelor componente. Intensitatea se exprim prin compara ie cu un prag de referin S . Semnalul sonor este tradus de obicei n aparatele de m sur a intensit ii n impuls electric i se face raportul impulsurilor electrice pentru zgomot S i semnalul de referin S . Din motive practice se ia ca unitate de m sur a intensit ii zgomotului decibelul (dB) i, ca atare, logaritmul raportului de mai sus se va nmul i cu pentru a c p ta intensitatea zgomotului n decibeli [ ]. n mod practic se consider c limita de suportabilitate la zgomot pentru om este de decibeli. n ceea ce prive te durata, efectul nociv, al sunetului este direct propor ional cu ea, ba mai mult, ntrecnd anumite limite de suportabilitate, se poate crea i o psihoz periculoas . . CAUZELE POLU RII SONORE Frecven a sunetelor componente ale zgomotului are i ea o anumit importan n definirea efectului v t m tor, deoarece nu toate frecven ele sunt auzite de om cu aceea i intensitate sonor , la acela i impuls al traductorului electric. Din aceast cauz , la m sur tori se ia ntotdeauna ca referin S , semnalul sonor la . Hz. Totu i i radia ia mecanic neauzibil (ultrasunete, infrasunete) poate s produc efecte v t m toare, dac intensitatea ei este mare. La o analiz mai atent a zgomotului urban deosebim n primul rnd efecte directe ale mesajelor sonore i n al doilea rnd zgomotul ca de eu al activit ii generale. Zgomotul ca produs al activit ii oamenilor este o surs mult mai important de poluare sonor dect efectul direct al mesajelor sonore. Trebuie totu i, s amintim c i mesajele sonore, care- i dep esc domeniul util de transmisie, se transform n zgomote sup r toare. n general, toate motoarele, toate ma inile, toate utilajele i instala iile care au piese mobile i toate vehiculele cu ro i sau f r ro i i pierd o parte din energia ce o genereaz sau care este utilizat n ele, prin efecte mecanice ondulatorii dintre care gamele infrasunetelor, sunetelor i ultrasunetelor preiau o mare parte. Apoi, infrasunetelor care reverbereaz neobservate n volumele de lucru din ntreprinderile industriale necesit de acum un studiu mai atent pentru a descoperi eventuale cauze ale unor tulbur ri nervoase sau pur i simplu a sc derii de munc fizic i intelectual . Acela i lucru trebuie spus despre ultrasunetele care prezint un risc sanitar n anumite instala ii industriale sau n laboratoare unde se lucreaz spre exemplu cu jeturi de gaze la mare vitez . Zgomotele audibile propriu zise rezult la impactul sau frecarea pieselor mobile ale ma inilor de orice fel. Chiar mersul oamenilor creeaz un fond de zgomot n localurile publice sau pe strad . n general, cele mai nalte nivele de zgomot se ntlnesc n halele industriale (spre exemplu, halele de tinichigerie), dar aceast problem este de resortul specific al protec iei muncii, care impune anumite limite pentru intensitatea zgomotului i recomand utilizarea de c ti sau bu oane antifonice. Dintre sursele de zgomot din ora ele moderne vom lua ca exemplu traficul rutier, care este n continu cre tere. De i motoarele autovehiculelor sunt mai silen ioase dect n trecut, zgomotul pe str zi i n special pe autostr zi este n continu cre tere nu numai din cauza cre terii traficului, ci i a vitezei autovehiculelor. ntr-adev r, la viteze mari, zgomotul poate Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

proveni i din vibra ia carcasei autovehiculului supus la trepida iile ro ilor i la interac iunea n vitez cu masa de aer. Dar mai important ca generatoare de zgomot este frecarea ro ilor pe asfaltul str zii. La un examen mai atent se vede c nu este vorba numai despre frecare, ci i de efecte speciale mecanice i aerodinamice care iau na tere la impactul pneului, n rota ie rapid , cu suprafa a oselei. Amintim c pe unele autostr zi moderne nivelul zgomotului a dep it dB, n perioadele de vrf ale traficului.Din cele expuse mai sus asupra polu rii sonore se poate vedea c ea este important i n industrie, dar c ea constituie mai degrab apanajul marilor metropole, unde polueaz mediul, nu numai n timpul orelor de munc , ci i n cele de destindere i chiar de somn. Putem vorbi la ora actual de o extindere a polu rii sonore la nivelul global al mediului ambiant prin faptul c avia ia supersonic mpr tie odat cu gazele de e apament otr vitoare i boom-ul caracteristic deplas rilor supersonice. La nceput, motoarele reactoarelor utilizate n avia ia comercial aveau trac iuni de tone. Acum s-a ajuns la trac iuni de tone pe motor. Din puterea motoarelor cu reac ie, o mare parte scap sub form de radia ie mecanic i anume o cantitate propor ional cu puterea a -a a vitezei de ie ire a jetului de gaze prin duze. Deci la viitoarele genera ii de avioane supersonice stratosferice ne putem a tepta la o enorm hemoragie sonor , care devine periculoas mai ales n perioada de urcare i de coborre a avionului i n general cnd el este obligat a zbura n troposfer aproape de locuin e omene ti. .METODE DE DIMINUARE A POLU RII SONORE Binen eles c n fa a flagelului zgomotului nu putem sta impasibili. M surile de protec ie sunt deja schi ate i trebuie doar s fie puse n aplicare. Cea mai important m sur ine de disciplina personal i a colectivelor de lucru. A a dup cum acas sursele de zgomot (radio, televizor, magnetofon) trebuie s fie bine controlate, att ziua ct i noaptea, tot a a, la volan, trebuie s te gnde ti la pietoni atunci cnd ambalezi motorul i apoi pui frnele neverificate temeinic. Dar mai exist i m suri tehnice care privesc pe de o parte ecranarea sursei de zgomot, iar pe de alt parte protec ia urechii omului i a locuin ei sale. nc din perioada proiect rii obiectivelor industriale trebuie s se aib n vedere amplasarea judicioas a ma inilor zgomotoase, tratarea antifonic a nc perilor n care ele func ioneaz , binen eles aceasta pe lng obliga ia proiectan ilor i constructorilor de ma ini n privin a insonoriz rii lor. Locuin ele trebuie de asemenea s fie insonorizate prin utilizarea de materiale de construc ie izolante din punct de vedere fonic i prin judicioasa amplasare a camerelor cu surse de zgomot (ateliere, buc t rii, b ile). Probleme foarte grele de combatere a zgomotului se pun pe marile artere de circula ie i n special pe traseul autostr zilor. S-a mers chiar la construc ia unor veritabile ecrane pe marginea autostr zilor, a a cum s-a nceput, spre exemplu, n ora ul Hay-les-Roses din Fran a. Dar i aceste ecrane i au dezavantajele lor: altereaz peisajul, accentueaz monotonia traseului pe autostrad , prin ngr direa fizic a autostr zii favorizeaz acumul rile de gaze toxice care vat m pe automobili ti etc. Deci aceste ecrane nu pot constitui dect solu ii locale, n preajma ansamblelor de locuin e traversate de autostr zi. E interesant de amintit c uneori, poluarea sonor poate ajuta pe om n lupta sa pentru igienizarea mediului. E interesant de amintit c uneori, poluarea sonor poate ajuta pe om n lupta sa pentru igienizarea mediului. Se tie c n America de Sud frigurile galbene, transmise de n ari, produc veritabile ravagii n popula ia uman . Se depun eforturi mari pentru st vilirea acestei maladii prin distrugerea vectorilor s i a a cum s-a procedat i la noi n cazul malariei. Un ajutor cu totul insolit s-a prezentat atunci cnd, n Brazilia, pe re eaua pentru transportul interurban al energiei electrice, s-au montat transformatoare al c ror zumzet transmitea o und sonor pe Hz (oscila ii pe secund ). Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

CONCLUZII Poluarea sonor este important n industrie, ea constituind apanajul ora elor mari, unde polueaz mediul, nu numai n timpul orelor de munc , ci i n cele de destindere. n general se poate discuta despre o extindere a polu rii sonore la nivelul global al mediului ambiant. nainte de elaborarea unor noi legi pentru protec ia mediului nconjur tor, trebuiesc respectate cu stricte e legile existente n vigoare, iar noile legi s fie n concordan cu legile Uniunii Europene din care Romnia dore te s fac parte. BIBLIOGRAFIE [ ] Barnea, M, Efectele polu rii mediului asupra omului, Editura Academiei R.S.R, Bucure ti, , p. [ ] Ridvevici M. N, Poluarea mediului, Le Monde Scientifique, nr. , , , Fran a.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

CONSTANTIN BRNCUSI UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY

UNIVERSITYS DAY
th

INTERNATIONAL CONFERENCE
Trgu Jiu, May , , Fax+ , www.utgjiu.ro

Trgu Jiu, Geneva Street, nr. ,

, Gorj, Romnia,Tel.+

POLUAREA SONOR .L. ING. C P N CAMELIA, CONF.DR.ING. TOMESCU ION UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCU I TRGU-JIU
ABSTRACT
The environmental protection represents presently one of the most serious problems. Whit what is faced the humanity. The paper is a study about the sonorous pollution, with a description of the causes which are involve in sonorous pollution. Tin addition the some solution to the sonorous pollution problem and few aspects from the Romanian legislation are presented.

. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care- i ntinde amenin area asupra ntregii planete, ajuns la un punct n care atac dezl n uit omul i mediul s u de existen . Trecnd peste limitele capacit ii proprii de ap rare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, to i agen ii poluan i noi se r spndesc cu iu eal n aer, n ap sau pe sol, genernd, dezvoltnd i provocnd unul dintre cele mai grave pericole pe care l-a ntmpinat civiliza ia modern . i ca o ironie amar , n timpurile moderne, nu stihiile naturii ori popula iile vegetale sau animale sunt acelea care l amenin pe om i condi iile sale de existen , ci nsu i omul, prin activitatea sa general , insuficient controlat i neadaptat n ntregime la realit ile naturale nconjur toare, amenin echilibrul ecologic. Industria, transporturile (rutiere, aeriene i navale), agrotehnica i zootehnia intensive i chiar traiul n aglomera iile urbane sunt puternice surse poten iale i actuale de poluare, atunci cnd ncadrarea lor n circuitul ecologic general nu este bine adaptat . Omul trebuie s n eleag mai bine unitatea naturii cu toate leg turile intime dintre to i factorii ei i s insereze, n acest complex de structuri i fenomene obiective, adausul activit ii sale sociale folosind dar i respectnd, o legitate preexistent Spectrul fenomenelor ondulatorii ntlnite n natur i, mai ales, produse de om nu se limiteaz la radia iile ionizate, ci cuprinde att n domeniul electromagnetic ct i n cel mecanic game foarte extinse. Dintre radia iile electromagnetice care pot produce efecte de poluare nu lipse te nici lumina vizibil , dar nu sub forma ei natural , ci radia ie coerent , foarte concentrat , emis de generatoarele laser, care cap t utiliz ri din ce n ce mai extinse. Se tie, de exemplu c radia ia laser avea efecte v t m toare asupra ochilor. Din aceast cauz este necesar ca generatoarele laser s fie bine ecranate, iar zonele n care este posibil reflectarea fasciculelor de radia ie laser, s fie strict supravegheate [ ]. Tot n domeniul radia iilor electromagnetice, la lungimi de und mai mari, exist pericolul de poluare a mediului ambiant cu unde milimetrice, centimetrice sau decimetrice, utilizate n aparatura radar. n literatur se aminte te despre cteva cazuri medicale ap rute la

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

sta iile radar de mare putere i este foarte probabil ca, pe m sur ce tehnica microundelor se va extinde n noi domenii de utilizare, mediul care ne nconjoar s fie populat cu un fond de microunde v t m tor pentru s n tate i mpotriva c ruia vor trebui luate ,m suri sigure de limitare. Undele mecanice, reprezentate prin trepida ii, sunete, infrasunete i vibra ii ultrasonore, polueaz de pe acum mediul urban, crend efecte psihologice epuizante. Zgomotul urban, chiar la intensitate egal cu acela dat de fenomenele naturale, este mult mai v t m tor pentru s n tate. Nu mai vorbim de tam-tamul electronizat, care creeaz un veritabil supliciu n localurile care ar trebui s aduc distrac ie i destindere. Zgomotul se caracterizeaz prin intensitate, durat i frecven a sunetelor componente. Intensitatea se exprim prin compara ie cu un prag de referin S . Semnalul sonor este tradus de obicei n aparatele de m sur a intensit ii n impuls electric i se face raportul impulsurilor electrice pentru zgomot S i semnalul de referin S . Din motive practice se ia ca unitate de m sur a intensit ii zgomotului decibelul (dB) i, ca atare, logaritmul raportului de mai sus se va nmul i cu pentru a c p ta intensitatea zgomotului n decibeli [ ]. n mod practic se consider c limita de suportabilitate la zgomot pentru om este de decibeli. n ceea ce prive te durata, efectul nociv, al sunetului este direct propor ional cu ea, ba mai mult, ntrecnd anumite limite de suportabilitate, se poate crea i o psihoz periculoas . . CAUZELE POLU RII SONORE Frecven a sunetelor componente ale zgomotului are i ea o anumit importan n definirea efectului v t m tor, deoarece nu toate frecven ele sunt auzite de om cu aceea i intensitate sonor , la acela i impuls al traductorului electric. Din aceast cauz , la m sur tori se ia ntotdeauna ca referin S , semnalul sonor la . Hz. Totu i i radia ia mecanic neauzibil (ultrasunete, infrasunete) poate s produc efecte v t m toare, dac intensitatea ei este mare. La o analiz mai atent a zgomotului urban deosebim n primul rnd efecte directe ale mesajelor sonore i n al doilea rnd zgomotul ca de eu al activit ii generale. Zgomotul ca produs al activit ii oamenilor este o surs mult mai important de poluare sonor dect efectul direct al mesajelor sonore. Trebuie totu i, s amintim c i mesajele sonore, care- i dep esc domeniul util de transmisie, se transform n zgomote sup r toare. n general, toate motoarele, toate ma inile, toate utilajele i instala iile care au piese mobile i toate vehiculele cu ro i sau f r ro i i pierd o parte din energia ce o genereaz sau care este utilizat n ele, prin efecte mecanice ondulatorii dintre care gamele infrasunetelor, sunetelor i ultrasunetelor preiau o mare parte. Apoi, infrasunetelor care reverbereaz neobservate n volumele de lucru din ntreprinderile industriale necesit de acum un studiu mai atent pentru a descoperi eventuale cauze ale unor tulbur ri nervoase sau pur i simplu a sc derii de munc fizic i intelectual . Acela i lucru trebuie spus despre ultrasunetele care prezint un risc sanitar n anumite instala ii industriale sau n laboratoare unde se lucreaz spre exemplu cu jeturi de gaze la mare vitez . Zgomotele audibile propriu zise rezult la impactul sau frecarea pieselor mobile ale ma inilor de orice fel. Chiar mersul oamenilor creeaz un fond de zgomot n localurile publice sau pe strad . n general, cele mai nalte nivele de zgomot se ntlnesc n halele industriale (spre exemplu, halele de tinichigerie), dar aceast problem este de resortul specific al protec iei muncii, care impune anumite limite pentru intensitatea zgomotului i recomand utilizarea de c ti sau bu oane antifonice. Dintre sursele de zgomot din ora ele moderne vom lua ca exemplu traficul rutier, care este n continu cre tere. De i motoarele autovehiculelor sunt mai silen ioase dect n trecut, zgomotul pe str zi i n special pe autostr zi este n continu cre tere nu numai din cauza cre terii traficului, ci i a vitezei autovehiculelor. ntr-adev r, la viteze mari, zgomotul poate

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

proveni i din vibra ia carcasei autovehiculului supus la trepida iile ro ilor i la interac iunea n vitez cu masa de aer. Dar mai important ca generatoare de zgomot este frecarea ro ilor pe asfaltul str zii. La un examen mai atent se vede c nu este vorba numai despre frecare, ci i de efecte speciale mecanice i aerodinamice care iau na tere la impactul pneului, n rota ie rapid , cu suprafa a oselei. Amintim c pe unele autostr zi moderne nivelul zgomotului a dep it dB, n perioadele de vrf ale traficului.Din cele expuse mai sus asupra polu rii sonore se poate vedea c ea este important i n industrie, dar c ea constituie mai degrab apanajul marilor metropole, unde polueaz mediul, nu numai n timpul orelor de munc , ci i n cele de destindere i chiar de somn. Putem vorbi la ora actual de o extindere a polu rii sonore la nivelul global al mediului ambiant prin faptul c avia ia supersonic mpr tie odat cu gazele de e apament otr vitoare i boom-ul caracteristic deplas rilor supersonice. La nceput, motoarele reactoarelor utilizate n avia ia comercial aveau trac iuni de tone. Acum s-a ajuns la trac iuni de tone pe motor. Din puterea motoarelor cu reac ie, o mare parte scap sub form de radia ie mecanic i anume o cantitate propor ional cu puterea a -a a vitezei de ie ire a jetului de gaze prin duze. Deci la viitoarele genera ii de avioane supersonice stratosferice ne putem a tepta la o enorm hemoragie sonor , care devine periculoas mai ales n perioada de urcare i de coborre a avionului i n general cnd el este obligat a zbura n troposfer aproape de locuin e omene ti. .METODE DE DIMINUARE A POLU RII SONORE Binen eles c n fa a flagelului zgomotului nu putem sta impasibili. M surile de protec ie sunt deja schi ate i trebuie doar s fie puse n aplicare. Cea mai important m sur ine de disciplina personal i a colectivelor de lucru. A a dup cum acas sursele de zgomot (radio, televizor, magnetofon) trebuie s fie bine controlate, att ziua ct i noaptea, tot a a, la volan, trebuie s te gnde ti la pietoni atunci cnd ambalezi motorul i apoi pui frnele neverificate temeinic. Dar mai exist i m suri tehnice care privesc pe de o parte ecranarea sursei de zgomot, iar pe de alt parte protec ia urechii omului i a locuin ei sale. nc din perioada proiect rii obiectivelor industriale trebuie s se aib n vedere amplasarea judicioas a ma inilor zgomotoase, tratarea antifonic a nc perilor n care ele func ioneaz , binen eles aceasta pe lng obliga ia proiectan ilor i constructorilor de ma ini n privin a insonoriz rii lor. Locuin ele trebuie de asemenea s fie insonorizate prin utilizarea de materiale de construc ie izolante din punct de vedere fonic i prin judicioasa amplasare a camerelor cu surse de zgomot (ateliere, buc t rii, b ile). Probleme foarte grele de combatere a zgomotului se pun pe marile artere de circula ie i n special pe traseul autostr zilor. S-a mers chiar la construc ia unor veritabile ecrane pe marginea autostr zilor, a a cum s-a nceput, spre exemplu, n ora ul Hay-les-Roses din Fran a. Dar i aceste ecrane i au dezavantajele lor: altereaz peisajul, accentueaz monotonia traseului pe autostrad , prin ngr direa fizic a autostr zii favorizeaz acumul rile de gaze toxice care vat m pe automobili ti etc. Deci aceste ecrane nu pot constitui dect solu ii locale, n preajma ansamblelor de locuin e traversate de autostr zi. E interesant de amintit c uneori, poluarea sonor poate ajuta pe om n lupta sa pentru igienizarea mediului. E interesant de amintit c uneori, poluarea sonor poate ajuta pe om n lupta sa pentru igienizarea mediului. Se tie c n America de Sud frigurile galbene, transmise de n ari, produc veritabile ravagii n popula ia uman . Se depun eforturi mari pentru st vilirea acestei maladii prin distrugerea vectorilor s i a a cum s-a procedat i la noi n cazul malariei. Un ajutor cu totul insolit s-a prezentat atunci cnd, n Brazilia, pe re eaua pentru transportul interurban al energiei electrice, s-au montat transformatoare al c ror zumzet transmitea o und sonor pe Hz (oscila ii pe secund ).

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

CONCLUZII Poluarea sonor este important n industrie, ea constituind apanajul ora elor mari, unde polueaz mediul, nu numai n timpul orelor de munc , ci i n cele de destindere. n general se poate discuta despre o extindere a polu rii sonore la nivelul global al mediului ambiant. nainte de elaborarea unor noi legi pentru protec ia mediului nconjur tor, trebuiesc respectate cu stricte e legile existente n vigoare, iar noile legi s fie n concordan cu legile Uniunii Europene din care Romnia dore te s fac parte. BIBLIOGRAFIE [ ] Barnea, M, Efectele polu rii mediului asupra omului, Editura Academiei R.S.R, Bucure ti, , p. [ ] Ridvevici M. N, Poluarea mediului, Le Monde Scientifique, nr. , , , Fran a.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.